Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI re Muhamad pedofil

Informasi tentang hubungan SEX dengan anak-anak yang disahkan Islam.
Pop Eye
Posts: 397
Joined: Thu Sep 09, 2010 1:53 pm

Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI re Muhamad pedofil

Post by Pop Eye »

Sehubungan dengan TS saya http://indonesia.faithfreedom.org/forum ... il-t41513/
yg saya tempatkan pada Resource Centre AYAT-AYAT Quran dan Hadis (BUKAN UNTUK debat!), maka saya pindahkan perdebatan di TS baru ini yg saya beri judul Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

By the way saya masih ga mengerti cara berfikir DORAMA, kenapa justru copy paste article yg justru sudah disanggah oleh artikelnya POLIGAMI (Ayman bin Khalid).

Silahkan pembaca membaca respon artikel Dorama di TS saya http://indonesia.faithfreedom.org/forum ... il-t41513/ .... you will definitely get what I mean. I mean, the correct counter-attack is to present an article which refutes what Ayman bin Khalid (the writer of the article whom Poligami got his reference from) stated.

Anyway...mari kita analisa bersama.

Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi => Muslim andalannya Dorama
Ayman bin Khalid => Muslim andalannya Poligami

Sekilas mengenai Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi:
Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi (almarhum) dikenali sebagai salah seorang ulama yang unggul di India -Pakistan. Dalam satu masa yang sama, dia merupakan seorang hafiz dan qari, ulama yang terkemuka dalam bidang tafsir dan hadis, juga seorang penyusun dan pengarang kepada kajian akademik yang tinggi serta penterjemah bahan-bahan akademik dari Bahasa Arab ke Bahasa Urdu.

Sekilas mengenai Ayman bin Khalid :
Ayman bin Khalid adalah muslim yg benar2 mencintai Nabinya dengan sepenuh hati, bahkan dengan bangga mengakui Nabinya menikahi Aisha pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun. Saya tidak menyangkal bahwa si Ayman bin Khalid sama sakit mentalnya dengan Nabinya, tapi bukan berarti dia orang ****. Ayman bin Khalid mungkin bukan ulama atau Muslim terkenal, tapi argumentasinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Silahkan para pembaca sendiri menilai kemampuan berargumentasi dari Ayman terlepas dari Muslim ini sama sakit jiwanya dengan Nabinya. Untuk lebih mengenal Ayman bin Khalid (at least his knowledge, caranya berargumentasi, silahkan kunjungi website http://www.ahlalhdeeth.com/vbe/member.php?u=70)

Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi:
Hujah Ketiga – Tiada Contoh Ditemui Di Negeri Arab Atau Di Negeri-Negeri Panas
Sehingga hari ini tidak ditemui kes seperti ini di Semenanjung Arab dan negara-negara beriklim panas yang lain. Jika sekiranya ia menjadi amalan masyarakat ini nescaya kita akan dapati wujud beribu-ribu contoh seumpamanya dalam catatan sejarah..

Sebaliknya, sekiranya peristiwa begini berlaku pada hari ini, ianya akan menjadi berita sensasi, contohnya, seorang lelaki gila merogol seorang kanak-kanak perempuan berumur sembilan tahun...dan orang yang melakukan perbuatan sedemikian digelar sebagai orang gila.
Sanggahan Ayman bin Khalid:
I. ARGUMEN YANG MENYATAKAN BAHWA MENIKAHI GADIS 9 TAHUN ADALAH HAL YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH NORMA KEBUDAYAAN ARAB

Argumen in jelas2 lemah dikarenakan 2 hal:
1. Struktur dari argument tersebut, yg kedua
2. Isu kepada siapa seharusnya beban pembuktian ini ditujukan.

NORMA ITU BERDASARKAN PUBERTAS, BUKAN UMUR
Struktur dari argument tersebut menyesatkan dikarenakan si penulis menggunakan umur sebagai kunci sementara kata kunci yg benar seharusnya pubertas. Aisha mencapai pubertasnya pada saat ia berumur 9 tahun dimana hal tersebut disetujui oleh kaum Islam terpelajar, yang membuatnya sama dengan wanita manapun yg siap untuk dinikahi

BUKTI BAHWA NORMA ITU BERDASARKAN PUBERTAS, BUKAN UMUR
Penulis meminta kita untuk menunjukkan bukti yg mendukung bahwa norma menikahi gadis 9 tahun diterima oleh kebudayaan Arab, dimana pada kenyataannya dia yang seharusnya memberikan bukti yg mendukung pendapatnya karena dialah yang menentang norma yg ada yaitu norma berdasarkan pubertas. Meskipun demikian, demi kepentingan berargumentasi, saya mempersiapkan ayat2 berikut sebagai bukti bahwa norma menikahi gadis 9 tahun sudah dikenal, dan diterima oleh kebudayaan Arab
1. Imam Ash-Shafi’e berkata
Selama aku tinggal di Yamen, saya bertemu dengan gadis2 berumur 9 tahun yg mengalami menstruasi begitu sering ( Siyar A’lam Al-Nubala’, 10/91)
2. Dia (Ash-Shafi’e) juga berkata
Saya telah melihat di kota Sana (di Yemen), seorang gadis yg telah menjadi nenek pada umur 21 tahun. Dia menstruasi pada umur 9 tahun dan melahirkan pada umur 10 tahun (Sunan Al-Bayhaqi Al-Kubra, 1/319).
3. Ibn Al-Jawzi menceritakan cerita yg sama dari Ibn U’qail dan Abbad ibn Abbad Al-Muhlabi

Abbad ibn Abbad Al-Muhlabi berkata:
Saya menyaksikan wanita dari Muhlabah yg menjadi nenek pada usia 18 tahun. Dia melahirkan pada usia 9 tahun, dan anak perempuannya melahirkan pada umur 9 tahun juga, jadi wanita tersebut menjadi nenek pada usia 18 tahun (Tahqeeq Fi Ahadeeth Al-Khilaf, 2/267)
Kaffir_with_brain : Walaupun Ayman bin Khalid sama gilanya dengan Muhammad, tapi orang ini dengan lincah memberikan argumentasi beserta bukti2 dari Sahih Muslim atau Hadits

Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi:
Hujah Keempat- Riwayat Ini Bukan Hadis Rasulullah S.A.W.
Kami telah mengkaji dengan terperinci hadis yang diriwayatkan oleh Hisham. Untuk kajian ini, kami telah mengumpulkan bukti-bukti daripada kitab-kitab ‘Saheh Bukhari’, ‘Saheh Muslim’, ‘Sunan Abu Daud’, ‘Jami’ Tirmizi’, ‘Sunan Ibnu Majah’, ‘Sunan Darimi’ dan ‘Musnad Humaidi’. Selepas menelaah kitab-kitab tersebut, sesuatu kemusykilan telah timbul. Sebahagian perawi mengatakan riwayat tersebut sebagai kata-kata Aishah r.a., sedangkan setengah yang lain mengatakannya sebagai kata-kata Urwah r.a. Yang pastinya, ia bukan kata-kata Nabi Muhammad s.a.w. sendiri. Ia sama ada kata-kata ‘Aishah r.a. ataupun kata-kata Urwah r.a. yang merupakan seorang ‘tabiin’ iaitu anak kepada seorang sahabat (Zubair bin Awwam r.a) dan juga anak kepada kakak Aishah r.a sendiri (Asma binti Abu Bakar r.a). Jika riwayat ini adalah kata-kata Urwah, ia tidak mempunyai apa-apa nilai dalam syariah. Dan, kita juga tahu bahawa apabila berlaku perbezaan pendapat sama ada suatu riwayat itu ‘Muttasil’ (bersambung) ataupun ‘Mauquf’ (terputus), ulama hadis pada amnya akan mengatakan ianya sebagai ‘Mauquf’ (terputus). Berdasarkan prinsip ini, bolehlah disimpulkan bahwa riwayat ini adalah cerita sejarah oleh Urwah (dan bukannya hadis); dan tidak berdosa untuk menolak kata-kata Urwah.


Riwayat ini akan tetap dianggap cerita sejarah sehingga ulama membuktikan sebaliknya (iaitu riwayat ini ‘muttasil’(bersambung)).

Hujah Kelima – Riwayat Ini Diriwayatkan Oleh Hisham Selepas Fikirannya Bercelaru
Urwah menceritakan riwayat ini kepada anaknya Hisham. Pada pandangan kami, segala kekeliruan dalam riwayat ini adalah berpunca daripada Hisham. Adalah penting untuk diketahui bahawa dengan hanya menjadi perawi dalam ‘Saheh Bukhari’ dan ‘Saheh Muslim’ tidak bermakna perawi tersebut sempurna dan tidak melakukan sebarang kesilapan. Kami telah menghabiskan masa bertahun-tahun lamanya mengkaji biografi perawi dan kami dapati ada dua zaman dalam kehidupan Hisham iaitu zaman Madani (semasa di Madinah) dan zaman Iraqi (semasa di Iraq).

Zaman Madaninya ialah sehingga tahun 131 H. Dalam tempoh ini di antara muridnya yang paling penting ialah Imam Malik. Imam Malik telah meriwayatkan beberapa hadis daripada Hisham di dalam kitabnya ‘Muwatta’, tetapi riwayat perkahwinan Ummul Mukminin Aishah r.a. dengan Rasulullah s.a.w tidak ditemui dalam kitab Imam Malik tersebut.

Imam Abu Hanifah r.a. juga merupakan anak muridnya dalam tempoh tersebut, dan beliau juga tidak pernah meriwayatkan cerita ini.

Zaman kedua Hisham bermula selepas tahun 131 H. Adalah tidak diragukan bahawa Hisham adalah seorang perawi ‘thiqah’ (boleh dipercayai) sehinggalah tahun 131 H, dan Hisham merupakan sumber asas (madar) kepada banyak hadis yang diriwayatkan oleh Saidatina ‘Aishah r.a. Kemudian suatu yang malang berlaku. Pada tahun 131 H Hisham berhutang sebanyak seratus ribu dirham untuk melangsungkan perkahwinan anak perempuannya, dengan harapan mendapat wang daripada Khalifah yang sedang berkuasa untuk menjelaskan hutangnya. Namun apa yang terjadi adalah diluar jangkaan Hisham di mana pemerintahan Bani Umaiyyah berpindah tangan kepada Bani Abbas. Hisham tiba di Baghdad dengan penuh harapan, dan telah menghulurkan tangannya meminta duit daripada Khalifah Mansur (Khalifah Abbasiyah).

Pada mulanya, Khalifah mencelanya tetapi selepas didesak Khalifah Mansur telah memberinya sepuluh ribu dirham. Kejadian ini merupakan kejutan pertama ke atas fikirannya, dan akibatnya beliau mula menjadi ‘tidak tetap’ dalam meriwayatkan hadis-hadis. Dia mula meriwayatkan hadis yang beliau mengaku didengar daripada ayahnya (Urwah) tetapi sebenarnya beliau tidak pernah mendengar hadis tersebut..

Dengan harapan mendapat pinjaman tambahan daripada Khalifah beliau kembali ke Baghdad dan berjaya mendapat sedikit wang. Selepas membayar sebahagian hutangnya, sekali lagi beliau datang ke Baghdad dan kemudiannya menetap di sana sehingga meninggal dunia

Beliau meninggal dunia di Baghdad pada tahun 146 H. Semua kekacauan dalam riwayat-riwayatnya berlaku semasa berada di tanah Iraq. Seolah-olahnya, apabila beliau tiba di Iraq, ingatannya telah bertukar dan telah mengalami perubahan yang besar.

Ya’aqub bin Abi Shaibah mengatakan bahawa sebelum pindah ke Iraq tiada riwayat Hisham yang ditolak, tetapi apabila beliau pergi ke Iraq beliau telah menceritakan banyak riwayat yang disandarkan kepada ayahnya Urwah yang tidak disukai oleh penduduk Madinah. Seperkara lagi, semasa tinggal di Madinah, Hisham hanya menceritakan hadis yang didengari daripada ayahnya. Tetapi semasa di Iraq, dia mula menceritakan hadis yang didengari daripada orang lain. Oleh itu, riwayat Hisham yang dinukilkan oleh orang Iraq tidak boleh dipercayai. (Tahzib-ul-Tahzib, m/s 48, jilid 11)

Semoga Allah merahmati Ibn Hajar, yang mendapat ilham daripada Ya’aqub bin Abi Shaibah dengan mengatakan bahawa ‘riwayat Hisham yang diceritakan oleh orang Iraq tidak boleh dipercayai’. Di antara riwayat tersebut ialah riwayat ‘Saidatina Aishah r.a. hidup bersama suaminya (Nabi s.a.w.) semasa berumur sembilan tahun dan telah berkahwin sewaktu usianya enam tahun. Juga cerita berkenaan Rasulullah s.a.w. terkena sihir. Cerita mengenai ‘Aishah r.a. ‘bemain dengan anak patung’ juga telah diriwayatkn oleh orang Iraq daripada Hisham.

Sekalung penghargaan untuk Ya’aqub bin Abi Shaibah dan Hafiz Ibn Hajar kerana mengatakan: “Riwayat-riwayat yang dibawa oleh orang Iraq tidak boleh dipercayai”. Mereka tidak mengecualikan riwayat-riwayat dalam ‘Saheh Bukhari’ dan ‘Saheh Muslim’ daripada prinsip ini. Oleh sebab itu, kita hendaklah bersungguh-sungguh mengenalpasti dan mencari hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh orang Iraq daripada Hisham. Jika kita mengisytiharkan kesemua hadis tersebut sebagai yang ‘tidak boleh dipercayai’, ulama kita tidak boleh membantah kemudiannya kerana prinsip ini telah diberi oleh ulama salaf yang terdahulu. Kami mendoakan kepada mereka yang baik ini yang (dengan mengemukakan prinsip ini), telah melindungi Rasulullah s.a.w. daripada serangan- orang-orang Iraq.

Hafiz az-Zahabi telah menulis tentang Hisham: “terjadi perubahan dalam ingatannya di akhir usianya, dan Abul Hasan bin Al-Qattan mendakwa bahawa beliau keliru dalam meriwayatkan hadis bila di akhir usianya” Hafiz Uqaili telah menulis dengan lebih jauh lagi: “dia telah nyanyuk di tahun-tahun terakhir kehidupannya”.

Di dalam ‘Mizan al-I’tidal’, Hafiz az-Zahabi menulis bahawa ingatan Hisham yang kuat di waktu mudanya, tidak kekal di usia tuanya. Dan di Iraq, dia tidak dapat meriwayatkan hadis dengan baik dan tepat (‘Mizan al-I’tidal, Jilid IV)

Imam Malik, salah seorang anak murid Hisham, telah meriwayatkan beberapa riwayat Hisham di dalam ‘Muwatta’nya di masa beliau menganggap riwayat Hisham adalah muktamad di dalam semua perkara. Beliau juga tidak bersetuju dengan Hisham semasa beliau (Hisham) tinggal di Iraq. Beliau menolak riwayat Hisham yang diceritakan oleh orang-orang Iraq. Ibn Hajar mengatakan, “ Penduduk Madinah menolak riwayat Hisham yang diceritakan oleh orang-orang Iraq”

Angka “sembilan tahun” ini telah menghantui pemikiran Hisham sehingga dia mengaku berkahwin dengan isterinya semasa isterinya berumur sembilan tahun. Az- Zahabi telah menceritakan peristiwa ini sebagaimana berikut: “Fatimah binti Al-Munzir adalah sebelas tahun lebih tua dari suaminya, Hisham. Sekiranya dia datang ke rumah Hisham untuk tinggal bersamanya semasa berumur sembilan tahun beliau perlu menunggu dua tahun sebelum ibu Hisham melahirkannya dan sebelum kelahirannya, Hisham tidak membenarkan orang lain melihat isterinya. Kami belum pernah menyaksikan perkara se ajaib ini”. Az-Zahabi kemudian menerangkan bahawa Fatimah tinggal bersama suaminya ketika berumur sekitar 28- 29 tahun. Dalam erti kata lain, Hisham telah menggugurkan angka ‘20’ dari angka ’29’. Dengan cara yang sama, dalam hal Ummul Mukminin r.a. angka ‘9’ timbul selepas menggugurkan ‘10’ daripada angka ‘19’.

Menurut Hafiz Ibn Hajar, Hisham pernah mengaku bahawa isterinya tiga belas tahun lebih tua daripadanya...kami sedar bahawa iklim Iraq telah merosakkan fikiran ramai orang baik-baik

Sanggahan Ayman bin Khalid
II. ARGUMEN YANG MENYATAKAN BAHWA KEBANYAKAN KISAH2 TERSEBUT HANYA DISAMPAIKAN MELALUI HISHAM IBN ‘URWAH YANG KREDIBILITASNYA TIDAK DAPAT DIPERCAYA

Lagi-lagi si penulis berusaha menyampaikan argument yg sia-sia yang pada akhirnya menyingkapkan kebodohan dari si penulis akan sains dari Hadits. Lebih lanjut lagi, hal tersebut mengindikasikan bahwa si penulis hanya copy paste argument tersebut tanpa mengerti apa yg tertulis dari kisah tersebut.

RUTE LAIN YG DIGUNAKAN UNTUK MENCERITAKAN HADITS
Hadits, yg menyampaikan umur Aisha adalah 9 tahun pada saat ia telah menikah, dikisahkan oleh narrator lain sebagai berikut:

1. Muslim yg Sahih
Aisha → 'Urwah → Az-Zuhree → Mamar → Abdur Razaaq → Abd ibn Humaid →Muslim
Aisha menyampaikan bahwa Nabi menikahinya pada saat Aisha berumur 7 tahun, dan membawanya ke rumah Nabi sebagai pengantin pada saat Aisha berumur 9 tahun, dimana Aisha membawa bonekanya bersamanya, dan pada saat Nabi meninggal, Aisha berusia 18 tahun (Sahih Muslim (Eng. Trans.), no. 3311).

Note: Beberapa kisah menyatakan bahwa umur Aisha adalah 6 tahun sementara yg lain menyatakan bahwa ia berumur 7 tahun. Imam An-Nawawi pada saat ia berkomentar akan Hadits di Sharh of Saheeh Muslim menyatakan bahwa Ad-Dawoodee berkata:
“Berkenaan dengan kisah dimana dia (Aisha) menyatakan dia berumur 7 tahun sementara kebanyakan kisah menyatakan ia berumur 6 tahun, kedua narasi tersebut dapat direkonsiliasi dengan fakta bahwa dia berumur 6 tahun ditambah beberapa bulan. Karena itu di beberapa kisah Aisha hanya menyebutkan umurnya saat itu, sementara di kisah yg lain Aisha bermaksud untuk menyatakan umurnya di masa yg akan datang, dan hanya Allah yang paling mengetahui akan hal ini”

Aisha → Al-Aswad → Ibraheem → Al-A’amash→ Abu Mua’awiyah → Yahya ibn Yahya, Ishaaq ibn Ibraheem, Abu Bakr ibn Abee Shaibah and Abu Kuraib → Muslim
Aisha menceritakan bahwa Rasul menikahinya pada saat Aisha berumur 6 tahun dan tinggal bersamanya pada saat Aisha berumur 8 tahun dan meninggal pada saat Aisha berumur 18 tahun (Sahih Muslim, no. 1422)

2. Sunan Abu Daud
Aisha → Yahya (ibn Abdur Rahmaan ibn Haatib) → Muhammad (ibn Amr) → the father of U’baidullah ibn Muadh → Ubaidullah ibn Muadh → Abu Dawood
Yahya(ibn Abdur Rahman ibn Haatib) menceritakan bahwa Aisha berkata: “Saya datang ke Medinah dan tinggal di rumah Bani Al-Harith ibn Al-Khazraj” kemudian dia (Aisha) berkata: ”Demi Allah, saya sedang bermain ayunan yg diikatkan pada 2 pohon palem. Pada saat itu, rambutku sudah tumbuh hingga mencapai telingaku. Maka ibuku datang dan menurunkan aku dari ayunan dan membawaku, supaya mereka dapat mendandaniku dengan pakaian yg pantas, kemudian mengirimkan aku ke Nabi yg kemudian menggauli (consummated the marriage) aku pada saat aku berumur 9 tahun” (Sunan Abee Dawood, no. 4937. Al-Albaani declared it to be authentic (hasan sahih))

3. Sunan An-Nasaaee
Aisha → Abu Salamah ibn Abdur Rahman → Muhammad ibn Ibraheem → I’maraibn Ghazya → Yahya ibn Ayub → the paternal uncle of Ahmad ibn Sa’d ibn Al-Hakam ibn Abee Maryam → Ahmad ibn Sa’d ibn Al-Hakam ibn Abee Maryam ->An-Nasaaee
Abu Salam Bin Abdulrahman menceritakan dari Aisha bahwa Rasul menikahinya pada saat Aisha berumur 6 tahun dan tinggal bersamanya pada saat Aisha berumur 9 tahun (Sunan An-Nasaaee, no. 3379. Al-Albaani declared it to be authentic (sahih))
Aisha → Abu U’baidah → Abu Ishaaq → Mutarrif → A'bthar → Qutaibah → An-Nasaaee
Aisha berkata, “Rasul menikahiku pada saat umur 9 tahun dan aku tinggal bersamanya selama 9 tahun” (Sunan An-Nasaaee, no. 3257. Al-Albaani declared it to be authentic (sahih))
Aisha → Al-Aswad → Ibraheem → Al-A’amash → Abu Mua’awiyah →
Muhammad ibn Al-A'laa’ and Ahmad ibn Harb → An-Nasaaee
Al-Aswad menceritakan dari Aisya bahwa Rasul menikahinya pada saat Aisha berumur 6 tahun, tinggal bersamanya pada saat Aisha berumur 9 tahun, dan meninggal pada saat Aisha berumur 18 tahun (Sunan An-Nasaaee, no. 3258. Al-Albaani declared it to be authentic (sahih)).

4. Sunan ibn Majah
Abdullah → Abu Ubaidah → Abu Ishaaq → Israeel → Abu Ahmad→ Ahmad ibn Sinan → Ibn Majah
Abdullah berkata “Nabi menikahi Aisha ketika ia berumur 7 tahun dan consummated the marriage (menggauli)nya pada aat Aisha berumur 9 tahun, dan meninggal pada saat Aisha berumur 18 tahun”. (Sunan Ibn Majah (Eng. Trans.), no. 1877. Al-Albaani and Zubair Ali Zai both declared it to be authentic (sahih).)

5. Musnad Ahmad ibn Hanbal
Aisha → Al-Aswad → Ibraheem → Al-A’amash → Abu Mua’awiyah→ the father of Abdullah → Abdullah → Ahmad ibn Hanbal
Al Aswad menceritakan dari Aisyah bahwa Rasul menikahinya pada saat Aisha berumur 9 tahun dan meninggal pada saat Aisha berumur 18 tahun (Musnad Ahmad, no. 24152. Shuaib Al-Arnaut said that its chain was authentic (sahih) according to the
conditions of the 2 Shaikhs (i.e. Bukhari and Muslim).).

6. Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra
Aisha → Al-Aswad → Ibraheem → Al-A’amash → Abu Mua’awiyah → Yahya ibn Yahya → Abu Ja’far Muhammad ibn Al-Hajjaaj Al-Waraaq → Abu Abdullah Muhammad Ibn Ya’qoub → Abu Abdullah Al-Haafidh → Al-Baihaqi
Al-Aswad menceritakan dari Aisyah bahwa Rasul menikahinya pada saat Aisha berumur 6 tahun dan tinggal serumah pada saat Aisha berumur 9 tahun dan meninggal pada saat Aisha berumur 18 tahun (Sunan Al-Baihaqi, no. 13437).

7. Mustadrak Al-Haakim
Jaabir → Yazeed ibn Jaabir → Abdullah ibn Abdur Rahman ibn Yazeed ibn Jaabir →Abu Mushar Abdul A’laa ibn Mushar → Ibraheem ibn Al-Hussain ibn Daizeel →Ahmad ibn U’baid ibn Ibraheem Al-Asdee, the Haafidh of Hamdan → Al-Haakim
Jaabir menceritakan bahwa Nabi menikahi Aisha pada saat Aisha berumur 7 tahun, consummate the marriage (menggauli)nya pada saat Aisha berumur 9 tahun dan meninggal pada saat Aisha berumur 18 tahun dan Aisha sendiri meninggal pada masa Khalifah Mua’wiyah pada tahun 57 AH (Mustadrak Al-Haakim, no. 6714).

8. Al-Mujam Al-Kabeer of At-Tabaraani
Abdullah → Abu U’baidah → Abu Ishaaq→ Shareek → Yahya ibn Adam → AbdurRahman ibn Saalih Al-Azdee → Muhammad ibn Moosaa ibn Hammaad Al-Barbaree→ At-Tabaraani
Abdulah menceritakan bahwa Nabi menikahi Aisha ketika Aisha berumur 6 tahun dan consummated the marriage with her (menggauli)-nya pada saat Aisha berumur 9 tahun dan meninggal pada saat Aisha berumur 18 tahun (Al-Mujam Al-Kabeer, no. 10279).
Qataadah → Sa’eed ibn Abee U’roba → Zuhair ibn Ala’la Al-Qaisee → Ahmad ibn Al-Miqdaam → Muhammad ibn Ja’far ibn Ai’n Al-Baghdaadee → At-Tabaraani
Qataadah berkata: “Nabi menikahi Aisha bint Abee Bakr As-Siddeeq ketika ia berumur 6 tahun dan ia tidak menikahi gadis perawan selain Aisha. Mereka berkata bahwa Jibreel berkata kepada Nabi: “Inilah istrimu” sebelum Nabi menikahi Aisha, oleh sebab itu Nabi menikahi Aisha di Makkah sebelum hijrah (imigrasi dari Makkah ke Madeenah) dan hanya setelah kematian istri pertamanya Khadijah. Kemudian Nabi consummated the marriage (menggauli)-nya di Madeenah pada saat Aisha berumur 9 tahun dan pada saat Aisha berumur 18 tahun, Nabi meninggal” (Al-Mujam Al-Kabeer, no. 40)
Aisha → Al-Qaasim ibn Muhammad → Sa’d ibn Ibraheem → Sufyaan →
Muhammad ibn Al-Hassan Al-Asdee → Al-Hassan ibn Sahal Al-Hannat →
Muhammad ibn Abdullah Al-Hadramee → At-Tabaraani
Aisha berkata:”Saya menikah dengan Rasul ketika aku berumur 6 tahun, kemudian ia consummate the marriage (menggauli)-ku pada saat aku berumur 9 tahun” (Al-Mujam Al-Kabeer, no. 52)
Aisha → Abu U’baidah → Abu Ishaaq → Mutarrif → A’bthar ibn Al-Wasim →Sa’eed ibn Amr Al-Sha’athi → Muhammad ibn Abdullah Al-Hadramee → At-Tabaraani
Aisha berkata:”Rasul menikahiku pada saat aku berumur 9 tahun dan aku hidup bersamanya selama 9 tahun kemudian” (Al-Mujam Al-Kabeer, no. 53)
Abu Maleekah → Abu Usaama → Al-Ajla’e Abdullah ibn U’mar ibn Abbaan →Muhammad ibn Abdullah Al-Hadramee → At-Tabaraani

Abu Maleekah berkata:”Nabi meminta kepada Abu Bakr untuk memberikan Aisha kepada dirinya untuk dinikahi dan Abu Bakr pada saat itu sudah memberikan Aisha kepada Jubair ibn Mutam . Kemudia Abu Bakr menarik janjinya kepada Jubair ibn Mutam dan memberikan Aisha untuk dinikahi oleh Rasul. Aisha berumur 6 tahun pada saat itu sehingga Nabi menunggu selama 3 tahun kemudian consummated the marriage (menggauli)-nya pada saat Aisha berumur 9 tahun” (Al-Mujam Al-Kabeer, no. 62)

Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Hadits ini (Hadits yg disampaikan oleh Hisham ibn ‘Urwah) juga dikisahkan oleh banyak sumber diluar Hisham ibn ‘Urwah. Penulis sepertinya mengkritik kisah yg dibuat oleh Hisham Ibn ‘Urwah di Irak. Hal yg bias dari penulis ini menjadi jelas dimana orang lain bisa melihat bahwa Penulis terpaksa mengambil jalan untuk membingungkan pembaca dan pernyataan2 yg menyesatkan dalam usahanya untuk memperkuat opininya.

Lagi-lagi hal ini menunjukkan bahwa Penulis tidak punya pengetahuan apapun mengenai sains dari Hadits. Sebagai tambahan, salah satu kisah di Musnad Ahmad yg disampaikan Hisham berisi narrator2 yg bukan berasal dari Irak :
Aisha → 'Urwah → Hisham ibn ’Urwah → Abdur Rahman → Sulaiman ibn Dawood→ the father of Abdullah → Abdullah → Ahmad ibn Hanbal
Aisha berkata:”Aku menikah dengan Rasul di Makkah, setelah kematian Khadijah, ketika aku berumur 6 tahun, dan Nabi consummated the marriage with me (menggauli)-ku di Madeenah ketika aku berumur 9 tahun” (Musnad Ahmad, no. 24867)

Note : Kisah ini dinyatakan sahih/asli oleh Shuaib Al-Arnaut. Tolong diingat bahwa Abdur Rahman (ibn Abee Al-Zinaad) adalah Hasan al-hadith dan Ibn Mu’een berkata bahwa dia (Hasan al-hadith a.k.a Abdur Rahman) adalah orang yg memiliki ingatan terbaik dan pelestari dari kisah2 dari Hisham ibn ‘Urwah. Jadi bahkan jika kita berasumsi bahwa Abdur Rahman mendengarkan kisah ini di Irak kemudian mengetahui kaum terpelajar telah mengatakan beliau adalah orang yg paling tepat menceritakan kisah dari Hisham, maka cukup untuk menyatakan bahwa kisahnya dapat dipercaya.

APA PANDANGAN DARI KAUM TERPELAJAR TERHADAP HISHAM IBN ‘URWAH

Para sarjana menyatakan hal2 sebagai berikut mengenai Hisham Ibn ‘Urwah (Tahdheeb at-Tahdheeb under Hisham ibn U’rwah)

- Al- I’ jli berkata : “Dia adalah orang yg thiqah (dapat dipercaya)”
- Muhammad ibn Sa’d berkata :“Dia adalah narrator yg thiqah yg menceritakan banyak Hadits dan dia adalah hujjah (sebuah kata yg bermakna jauh lebih kuat dibandingkan thiqah, hujjah dapat juga diartikan sebagai sifat/karakter dari yg bersangkutan yang sudah cukup untuk dijadikan bukti)”
- Abu Hatim berkata : “Dia adalah orang yang thiqah dan seorang iman (atau pemimpin) dari Hadits”
- Ya’ qub ibn Shaibah berkata : “Dia adalah orang yang bersungguh-sungguh terhadap apa yg ia ingat dan dia adalah seorang yg thiqah. Tak seorang pun yg menolak Hadits yg disampaikannya hingga suatu saat ia pergi ke Irak dimana dia mulai menceritakan Hadits dari ayahnya sementara pada kenyataannya dia mendengar Hadits tersebut dari orang lain yg mendengarnya dari ayahnya.”
- Abdur Rahman ibn Khirasj berkata: “Maalik tidak senang dengan Hisham. Namun, Hisham adalah orang yg jujur dan cerita yg dikisahkannya dianggap sebagai Hadits yg paling otentik dibandingkan Hadits yg lain. Saya diberitahu bahwa Maalik tidak menyukainya dikarenakan kisah2 Haditsnya kepada rakyat Irak. Hisham pergi ke Kufa 3 kali. Suatu saat ia berkata “Ayahku berkata kepadaku bahwa dia mendengar Aisha...” dan di lain waktu Hisham bercerita Hadits yg sama dengan mengatakan “Ayahku berkata kepadaku bahwa Aisha...” dan yg ketiga kali Hisham bercerita “Ayahku menceritakan bahwa Aisha...” ”

Ibn Hibban menyebutkan Hisham dalam bukunya Thiqaat (buku yg berisi narrator2 yg dapat dipercaya) sebagai berikut:
Hisham ibn ‘Urwah ibn Az-Zubair ibn Al-A’wwam Al-Asdee adalah orang yg dikenal juga sebagai Abu Al-Mundhir. Hisham melihat Jaabir ibn Abdullah dan Ibn ‘Umar dan menceritakan cerita Hadits tersebut dari Wahab ibn Keesan dan group Tabi’een. Hisham meninggal setelah perang Al-Hazeemah pada tahun 145 atau 146 AH dan ia dilahirkan pada tahun 60 or 61 AH. Dikatakan bahwa ia meninggal pada tahun 144 AH. Dia adalah seorang yg hafidh, luar biasa pengetahuannya akan Hadits, saleh dan mulia.( Thiqaat Ibn Hibban under Hisham ibn ‘Urwah)

Setelah membaca opini2 dari beberapa kaum terpelajar/sarjana terhadap Hisham, kita dapat menyimpulkan hal2 sebagai berikut:
- Kaum terpelajar dari Hadits melakukan perubahan pada cerita yg dikisahkan oleh Hisham Ibn U’rwah sementara pada saat yg sama mereka mengenali tadlees dari Hisham di beberapa Hadits yg ia kisahkan di Irak. Namun hal tersebut tidak membuat para kaum terpelajar menolak semua cerita yg ia kisahkan di Irak.
- Kritik dari beberapa kaum terpelajar hanya terbatas pada beberapa Hadits yg Hisham ceritakan pada saat ia berada di Irak. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya Hisham menggunakan frase2 (kombinasi/susunan kata) yg berbeda-beda untuk menyatakan bagaimana ia mendengarkan Hadits tersebut (rantai hubungan antar narrator/kisah, bukan textnya). Oleh karenanya, kaum terpelajar hanya mengecualikan kisah Hadits-nya di Irak, sementara sisa Hadits Hisham yg lain diterima oleh kaum terpelajar tanpa ragu, karena jelas sekali Hadits tersebut tidak bercacat.

Sebagai hasilnya, kita dapat melihat bahwa kaum terpelajar pada zaman tersebut terbiasa untuk memimpin proses analisa yg mendalam dari setiap Hadits. Analisa mereka tidak membuat mereka menolak Hadits yang bersinggungan dengan umur Aisha dikarenakan Hadits2 tersebut sahih. Lebih lagi, tidak ada seorang pun dari kaum terpelajar pada masa itu yg menolak semua Hadits yg dikisahkan oleh Hisham ibn U’rwah.

Jika tidak ada seorangpun dari pakar Hadits yang mempermasalahkan cerita/kisah dari Hisham ibn U’rwah, mengapa juga kita mempermasalahkan hal itu?


Note : Tadlees adalah istilah yg ditujukan pada saat seorang narator menceritakan kisah dari orang lain yg mana sebelumnya narrator tersebut telah mendengar kisah tersebut langsung dari orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya memberikan kesan bahwa narator tersebut menceritakan kisah tersebut dari sisi orang yang bersangkutan secara langsung, padahal kenyataannya tidak demikian. Contohnya : (X) menceritakan kisah dari (Y). Umumnya (X) akan berkata: “(Y) berkata kepada kami...”sementara Tadlees akan berkata “Dari (Y)..” atau (Y) berkata..””.”
Kaffir_with_brain => Setidak2nya ada kesamaan dari artikel Dorama dan Poligami, keduanya mengakui bahwa cerita2 Hadits dari Hisham sebelum dia di Irak itu umumnya diterima oleh kalangan Islam manapun. Namun Ayman bin Khalid lebih membuktikan poinnya dengan memberikan rute2 lain dari narator2 lain yg menceritakan hal yg serupa dengan Hisham (bahwa Aisha menikah umur 6 dan digauli umur 9 tahun)


Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi:
Hujah Keenam – Hanya Perawi Iraq Yang Menukilkan Riwayat Ini

Kami agak tekejut apabila mendapati bahawa kesemua perawi tentang ‘Umur Aishah’ adalah orang Iraq yang samada dari Kufah ataupun Basrah. Riwayat ini tidak pernah dinukilkan oleh mana-mana perawi Madinah, Mekah, Syam, mahupun Mesir. Tiada perawi bukan Iraq yang meriwayatkan kisah ini, sebabnya cerita ini dikeluarkan oleh Hisham semasa beliau tinggal di Iraq.

Sanggahan Ayman bin Khalid
Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Hadits ini (Hadits yg disampaikan oleh Hisham ibn ‘Urwah) juga dikisahkan oleh banyak sumber diluar Hisham ibn ‘Urwah. Penulis sepertinya mengkritik kisah yg dibuat oleh Hisham Ibn ‘Urwah di Irak. Hal yg bias dari penulis ini menjadi jelas dimana orang lain bisa melihat bahwa Penulis terpaksa mengambil jalan untuk membingungkan pembaca dan pernyataan2 yg menyesatkan dalam usahanya untuk memperkuat opininya.

Lagi-lagi hal ini menunjukkan bahwa Penulis tidak punya pengetahuan apapun mengenai sains dari Hadits. Sebagai tambahan, salah satu kisah di Musnad Ahmad yg disampaikan Hisham berisi narrator2 yg bukan berasal dari Irak :
Aisha → 'Urwah → Hisham ibn ’Urwah → Abdur Rahman → Sulaiman ibn Dawood→ the father of Abdullah → Abdullah → Ahmad ibn Hanbal
Aisha berkata:”Aku menikah dengan Rasul di Makkah, setelah kematian Khadijah, ketika aku berumur 6 tahun, dan Nabi consummated the marriage with me (menggauli)-ku di Madeenah ketika aku berumur 9 tahun” (Musnad Ahmad, no. 24867)

Note : Kisah ini dinyatakan sahih/asli oleh Shuaib Al-Arnaut. Tolong diingat bahwa Abdur Rahman (ibn Abee Al-Zinaad) adalah Hasan al-hadith dan Ibn Mu’een berkata bahwa dia (Hasan al-hadith a.k.a Abdur Rahman) adalah orang yg memiliki ingatan terbaik dan pelestari dari kisah2 dari Hisham ibn ‘Urwah. Jadi bahkan jika kita berasumsi bahwa Abdur Rahman mendengarkan kisah ini di Irak kemudian mengetahui kaum terpelajar telah mengatakan beliau adalah orang yg paling tepat menceritakan kisah dari Hisham, maka cukup untuk menyatakan bahwa kisahnya dapat dipercaya.

Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi:
Hujah Ke-11 – Aishah R.A. Menyertai Perang Uhud Sedangkan Kanak-Kanak Lelaki Berumur Empat Belas Tahun Tidak Dibenarkan Menyertai Perang

Peperangan Uhud adalah satu peperangan di mana Nabi Muhammad s.a.w. telah tercedera parah. Menurut Hadis Bukhari, hanya dua orang sahabat yang tinggal bersamanya iaitu Sa’ad bin Abi-Waqas dan Talhah bin Ubaidullah r.a. Sebahagian sahabat kebingungan, sebahagiannya berjuang bersendirian dan terputus hubungan dengan yang lain. Sebahagian yang lain pula telah memanjat bukit untuk menyelamatkan nyawa; dan telah tersebar dengan luas kabar angin bahawa Nabi Muhammad s.a.w. telah syahid.

Pada hari itu, Abu Talhah Ansari r.a. iaitu ayah tiri Anas r.a., telah mempertahankan Nabi s.a.w. dengan sepenuh jiwa dan tenaganya. Beliau berkali-kali merayu kepada Rasulullah s.a.w. sambil berkata, “Saya korbankan ibubapa ku demi keselamatanmu! Jangan tinggalkan tempatmu kerana saya takut anda akan dipanah”.

Inilah satu-satunya peperangan semasa hayat Rasulullah s.a.w. di mana orang Islam telah ditewaskan dan seramai 70 orang sahabat r.a. telah syahid. Dan, barangkali tiada seorang pun yang tidak mendapat kecederaan. Beberapa orang wanita juga turut serta dalam pertempuran ini.

Sebelum kami mengulas dengan lebih lanjut tentang siapakah wanita yang turut serta dalam peperangan ini, dan apakah tanggungjawab mereka, perlu dijelaskan bahawa Rasulullah s.a.w. menyedari akan bahaya yang akan dihadapi. Itulah sebabnya mengapa Baginda s.a.w. tidak membenarkan kanak-kanak lelaki yang berumur 14 tahun ke bawah untuk mengambil bahagian dalam peperangan ini. Di kalangan kanak-kanak bawah umur ini termasuklah Samrah bin Jundub, Bara’ bin Azib, Anas bin Malik, Zaid bin Thabith dan Abdullah bin Umar r.a.. Ibn Umar r.a. tidak dibenarkan menyertai Perang Uhud kerana beliau berumur 14 tahun ketika itu dan peperangan pertama yang disertainya ialah Perang Ahzab atau dikenali dengan nama Perang Khandak. Oleh itu, had umur untuk menyertai satu-satu peperangan ialah 15 tahun. Angka ini amat penting sehingga sesetengah ahli feqah, dengan berdasarkan riwayat Ibn Umar ini, telah menetapkan had kematangan (baligh) adalah sekurang-kurangnya 15 tahun.

Sekarang perhatikan sekiranya Rasulullah s.a.w. hanya membenarkan mereka yang berumur 15 tahun ke atas untuk mengambil bahagian dalam peperangan, bagaimana mungkin seorang kanak-kanak perempuan bawah umur dibenarkan untuk turut serta dalam peperangan?

Perlu diingat bahawa wanita yang mengambil bahagian di dalam peperangan mempunyai pelbagai tanggungjawab seperti mengangkat dan merawat mujahidin yang tercedera di medan pertempuran, memberi minum kepada mujahidin yang tercedera, bahkan mengangkat senjata bila diperlukan. Adalah jelas bahawa tidak semua wanita mampu melakukan tugas-tugas ini. Bagaimana mungkin tanggungjawab sebegitu penting diserahkan kepada seorang kanak-kanak perempuan yang baru berusia sembilan atau sepuluh tahun?

Seorang wanita mampu melaksanakan tugas yang sebegitu penting sekiranya dia memiliki kemahiran dalam teknik bertempur, dan boleh mempertahankan dirinya sendiri apabila perlu, dan yang utamanya dia mestilah mempunyai keberanian untuk menyertai pertempuran apabila diperlukan.

Dengan mempertimbangkan hal ini dengan cermat, kita terpaksa mengakui bahawa tanggungjawab seperti itu tidak boleh diserahkan kepada seorang kanak-kanak perempuan bawah umur. Sekiranya, pemuda yang berusia 14 tahun tidak dibenarkan untuk mengambil bahagian di dalam pertempuran, kaum wanita yang ingin menyertai peperangan mestilah seorang yang cukup matang dan berpengalaman yang faham akan risiko yang bakal ditanggung.

Di antara wanita yang pernah berperang bersama Rasulullah s.a.w. ialah :
1. Ummu Ammarah r.a. :
Di antara wanita yang telah menyertai peperangan Uhud ialah Ummu Ammarah r.a. yang turut melindungi Rasulullah s.a.w.. Pada hari itu, beliau mendapat 13 luka dan Nabi s.a.w. sendiri telah membalut lukanya sambil berdiri.

Ummu Ammarah r.a. berhadapan dengan Ibn Qamayyah yang melemparkan batu kepada Rasulullah s.a.w. Beliau (Ummu Ammarah r.a.) menyerang menggunakan sebatang kayu (sedangkan Ibn Qamayyah bersenjatakan sebilah pedang), mengakibatkan Ibn Qamayyah jatuh tersungkur dan pecah kepalanya.

Beliau r.a. juga telah menyertai Peperangan Yamamah menentang Musailamah al-Kazzab dan telah berjuang dengan sepenuh hati dan telah mendapat 12 luka sehingga menyebabkan tangannya tidak boleh digunakan.

2. Ummu Sulaim r.a. :
Ibn Sa'ad telah meriwayatkan bahawa Ummu Sulaim r.a. membawa bersamanya pisau belati pada hari Peperangan Uhud.
Anas r.a. telah menceritakan bahawa Ummu Sulaim r.a. membawa pisau belati bersamanya sewaktu Pertempuran Hunain. Abu Talhah r.a. mengadu kepada nabi s.a.w., "Wahai Rasulullah., ini Ummu Sulaim dan beliau membawa pisau belati bersamanya". Mendengarkan kata-kata itu, Ummu Sulaim r.a. berkata, "Wahai Rasulullah., saya menyimpan pisau ini kerana jika ada orang kafir datang mendekati saya, saya akan menikam perutnya". (Tabaqat Ibn Sa'ad, Jilid VIII, m/s 425)

Wanita yang tidak menyertai pertempuran secara langsung juga turut dilengkapi dengan senjata.

Keterangan ini jelas menunjukkan bahwa menyertai peperangan bukanlah tugas seorang kanak-kanak bawah umur. Ummu Sulaim r.a., ibu kepada Anas r.a., adalah seorang wanita yang dewasa dan berpengalaman. Beliau telah mengambil bahagian dalam beberapa peperangan bersama Nabi Muhammad s.a.w.

3. Ummul Mu'minin Saidatina 'Aishah r.a. :
Kami telah membuktikan bahawa Ummul Mu'minin Saidatina 'Aishah r.a. telah menyertai Peperangan Badar sebagai wanita dewasa dan bukan sebagai kanak-kanak bawah umur. Beliau r.a. juga telah mengambil bahagian di dalam Pertempuran Uhud bersama-sama dengan Ummu Sulaim r.a.
Anas r.a. mengatakan bahawa beliau telah melihat 'Aishah binti Abu Bakar r.a. dan Ummu Sulaim r.a. menyinsingkan kaki seluar mereka dan sebahagian daripada buku lali mereka telah terlihat olehnya (Anas r.a.). Kedua-dua mereka bertugas mengangkat gereba air dan memberi minum kepada tentera Islam. Mereka berulang-alik mengisi air dan memberi minum kepada Mujahidin. (Bukhari, Jilid I, m/s 403)

Tugas menyediakan air adalah proses yang berterusan di medan perang. Tugas ini hanya boleh dilakukan oleh wanita yang bersenjata dan berpengalaman, dan bukan seorang gadis mentah berumur sepuluh tahun. Sedangkan untuk mengangkat gereba air pun suatu tugas yang berat untuknya (sekiranya beliau r.a. berumur sepuluh tahun pada masa itu) bagaimana mungkin beliau sama-sama memikul tanggungjawab bersama Ummu Sulaim r.a., seorang wanita dewasa? Berganding bahu dengan Ummu Sulaim r.a. itu sendiri membuktikan bahawa Ummul Mu'minin r.a. sekali-kali bukan seorang kanak-kanak di bawah umur pada masa itu. Dan juga, apabila diakui bahawa kanak-kanak lelaki yang berumur 14 tahun tidak dibenarkan menyertai peperangan, bagaimana mungkin Ummul Mu'minin r.a. yang berumur 10 tahun dibebankan dengan tugas berat ini.

Saudara, perbincangan di atas adalah dari sudut hadis. Sekarang mari kita bincangkan tajuk ini dari aspek sejarah, yang mana akan terus menyokong pendapat bahawa Ummul Mu’minin tidak berumur enam tahun semasa beliau r.a. mengahwini Rasulullah s.a.w.

Sanggahan Ayman bin Khalid

IV. ARGUMEN YG MENYATAKAN BAHWA SIAPAPUN YANG DIBAWAH 15 TAHUN TIDAK DIPERKENANKAN/DIIZINKAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PERANG, DAN BAHWA AISHA BERPARTISIPASI BAIK PERANG BADR MAUPUN PERANG UHUD.
Kesimpulan dan penafsiran dari penulis menunjukkan kurang pengertian akan bahasa Arab, dan juga kurangnya pengetahuan mengenai Hadits, fiqh (Islamic jurisprudence) dan sains.

15 TAHUN ADALAH UMUR DIMANA PRIA MENCAPAI PUBERTAS
Hadits sahih, yang digunakan si Penulis, menyatakan hal sebagai berikut:

Telah dikisahkan atas seizin dan otoritas dari Ibn ‘Umar yang berkata : “Rasul menginspeksi aku di medan perang pada hari Uhud, dan aku berumur 14 tahun. Dia tidak mengizinkan aku mengambil bagian dalam perang. Nabi menginspeksi aku pada Hari Khandaq dan pada waktu itu aku sudah berumur 15 tahun, dan beliau mengizinkan aku mengambil bagian dalam perang. Nafi’ berkata: Saya datang kepada ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz yg merupakan khalifah dan menceritakan tradisi ini kepadanya. Dia berkata : Sungguh, ini adalah pemisahan antara apa yg minor dan mayor. Maka Ia menulis surat kepada Gubernur bahwa mereka harus membayar tunjangan nafkah bagi orang2 yg berumur 15 tahun, namun harus menjaga dan memelihara siapa saja yg umurnya kurang dari 15 tahun diantara anak2 tersebut.” (Sahih Muslim (Eng. Trans.), no. 4605)

Dikisahkan oleh Ibn ‘Umar: Rasul memanggilku untuk menghadapnya pada malam perang Uhud saat aku berumur 14 tahun pada saat itu, beliau tidak mengizinkan aku mengambil bagian dalam perang, namun kembali Ia memanggilku di malam perang Trench ketika aku berumur 15 tahun, dan kali ini beliau mengizinkan aku untuk bergabung dalam mengambil bagian dalam perang. Nafi’ berkata : Aku pergi kepada ‘Umar bin ‘Abdul Aziz yg pada saat itu adalah khalifah menceritakan kisah tersebut kepadanya. Dia kemudia berkata, “Umur 15 tahun ini adalah masa peralihan anak laki2 menjadi pria dewasa. (That is to say, if a boy does not experience one or both signs of puberty (ejaculation or the growth of
pubic hair) by the age of fifteen, then the completion of fifteen years of age is his attainment of maturity
whether or not the signs of puberty have yet become manifest.)” Dan kemudian ia menulis surat kepada Gubernur untuk memberikan upah bagi mereka yg sudah mencapai usia 15 tahun. (Sahih Bukhari (Bahasa Arab-English), vol. 3, no. 832)

Imam An-Nawawi menaruh Hadits ini pada Judul “Umur seseorang mengalami pubertas” dan berkata “Usia 15 tahun adalah usia dimana seorang anak laki-laki menjadi seorang prajurit perang dan mengambil bagian untuk memimpin sama seperti lelaki dewasa.” (Sharh Sahih Muslim, 12/13)

Kemudian Ia berkata “Berkenaan dengan Hadits ini, Imam Ash-Shafi, Al-Azwa, Ibn Wahb dan Iman Ahmad beserta yg lainnya berkomentar bahwa umur 15 tahun adalah umur dimana anak laki-laki mencapai pubertas”. (Sharh Sahih Muslim, 12/13)

Sangat jelas bahwa umur 15 tahun ini hanya berlaku bagi laki-laki. Hal ini sudah dijelaskan sejelas-jelasnya dari Hadits itu sendiri, karena usia 15 tahun adalah usia dimana anak laki-laki tumbuh menjadi pria dewasa. Di masa perang, ketika seorang anak laki-laki mencapai usia tersebut, anak tersebut mengemban tanggung jawab yg sama dengan pria dewasa.

Al-Hafith Ibn Hajr menyatakan dalam komentarnya akan Hadits ini ketika ia menjelaskan penafsiran dari beberapa sarjana/kaum terpelajar berkenaan dengan Hadits ini:
Selanjutnya, beberapa kaum terpelajar Maliki menyatakan bahwa kejadian ini adalah kejadian dimana seseorang melatih jiwa kepemimpinan atas dirinya sendiri, bukan kepemimpinan secara pada umumnya (memimpin para pria). Selanjutnya, adalah mungkin bahwa anak tersebut mencapai umur pubertasnya pada umur tersebut (15 tahun) dan oleh karena itu diizinkan untuk mengambil bagian dalam perang.( Fath Al-Bari, commentary on hadeeth no. 2521)

ANAK KECIL (LAKI-LAKI YANG BELUM MENGALAMI MASA PUBERTAS) JUGA MENGAMBIL BAGIAN DALAM PERANG

Telah terbukti dari Hadits sahih bahwa anak kecil juga mengambil bagian dalam peperangan.
Anas menceritakan : Haritha adalah seorang martir pada hari dimana terjadi Perang Badr, dan dia adalah bocah cilik laki-laki (ghulam : seorang laki-laki yang belum mencapai pubertasnya) kemudian ibunya datang kepada Nabi dan berkata “O Rasul, engkau tahu betapa aku mengasihi Haritha. Jika ia berada di Surga, saya akan tetap sabar, dan berharap akan hadiah dari Allah, namun jika tidak demikian, maka lihatlah apa yang akan kulakukan”. Nabi berkata “Biarlah Allah mengampunimu, apakah engkau sudah tidak waras? Apa engkau mengira hanya ada satu Surga? Ada banyak Surga dan anakmu berada di Surga tingkat tertinggi, Surga dari Al-Firdaus” (Sahih Bukhari (Bahasa Arab-English), vol. 5, no. 318. Also narrated in Musnad Ahmad, no. 13831 and
Musnad Abi Ya’la, no. 3500)

‘Abdur Rahman bin ‘Auf menceritakan : “Ketika aku sedang berperang di barisan depan pada hari dimana terjadinya Perang Badr, tiba2 aku berbalik kebelakang dan melihat disamping kanan-kiriku dua anak laki-laki dan merasa tidak aman berdiri diantara mereka. Salah satu diantara mereka bertanya secara diam-diam kepadaku agar temannya tidak mendengar. “Wahai Paman! Tunjukkan padaku Abu Jahl.” Aku berkata, “Wahai anak kecil, apa yang akan kau lakukan kepadanya?”, Anak tersebut berkata “Aku berjanji kepada Allah jika aku melihatnya (Abu Jahl), aku akan membunuhnya atau aku yg terbunuh sebelum aku membunuhnya” Kemudian temannya yg lain juga mengatakan dengan diam-diam hal yg sama persis dengannya. Aku tidak akan merasa senang menjadi orang tengah diantara keduanya. Maka aku menunjukkan Abu Jahl kepada mereka. Kemdian keduanya menyerang Abu Jahl seperti layaknya elang hingga mereka mengalahkannya. Kedua anak tersebut adalah anak dari ‘Afra (anak dari perempuan Ansari) ” (Sahih Bukhari (Bahasa Arab-English), vol. 5, no. 324.)

Sepertinya si penulis gagal untuk membedakan antara orang2 yg mengambil bagian dalam perang sebagai prajurit perang dan orang2 yg tetap tinggal di barisan belakang untuk merawat prajurit/tentara perang. Kriteria yg dibutuhkan untuk masing2 tipe prajurit ini adalah sangat berbeda, karena itu membandingkan keduanya adalah hal yang tidak valid.

Karena itu saya akan memberikan tantangan kepada Penulis sebagai berikut:
- Tolong tunjukkan satu Hadits saja yg menyatakan dengan jelas bahwa umur 15 tahun adalah usia minimum bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam perang
- Tolong tunjukkan bukti Hadits yg mengatakan bahwa umur 15 tahun juga berlaku bagi wanita dengan menunjukkan pernyataan2 dari sarjana/kaum terpelajar terkemuka baik sarjana/kaum terpelajar di masa lalu maupun masa sekarang.
Last edited by Pop Eye on Wed Nov 03, 2010 10:40 pm, edited 5 times in total.
Pop Eye
Posts: 397
Joined: Thu Sep 09, 2010 1:53 pm

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by Pop Eye »

Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi:
Hujah Ke-12 – Aishah R.A. Lebih Muda 10 Tahun Dari Kakaknya Asma, Dan Semasa Peristiwa Hijrah Asma R.A. Berumur 27 Atau 28 Tahun

Ahli hadis dan ahli sejarah sepakat bahawa Ummul Mu'minin 'Aishah r.a. adalah sepuluh tahun lebih muda daripada kakaknya Asma' r.a., dan Asma' r.a. meninggal dunia sewaktu berumur 100 tahun pada tahun 73 H. Ini menunjukkan Asma' r.a. berusia 27 atau 28 tahun semasa peristiwa Hijrah. Apabila sepuluh tahun ditolak daripada 28, umur Ummul Mu'minin r.a. menjadi 18 tahun ketika peristiwa Hijrah, dan jika 'Aishah r.a. mula hidup bersama-sama Rasulullah s.a.w. pada tahun 1 H umurnya ialah 19 tahun, dan sekiranya mereka tinggal bersama pada tahun 2 H umurnya menjadi 20 tahun.

Wali al-Din bin Al-Khatib menulis di dalam bukunya 'Al-Ikmal fi Asma' al-Rijal' sebagaimana berikut: “Asma' r.a. adalah ibu kepada Abdullah bin Zubair. Beliau memeluk Islam di awal permulaan Islam di Mekah. Diriwayatkan beliau merupakan orang ke lapan belas memeluk Islam. Beliau sepuluh tahun tua daripada adiknya, 'Aishah. Dia meninggal dunia sepuluh hari selepas kematian anak lelakinya. Ada juga pendapat mengatakan bahawa selepas 20 hari Ibn Zubair diturunkan daripada gantungan, beliau (Asma' r.a.) genap umurnya 100 tahun, dan perstiwa ini berlaku di Mekah pada tahun 73 H” (Mishkat, m/s 556)Hafiz Ibn Hajar menulis di dalam 'Taqrib-ul-Tahzib':

"Asma r.a. hidup selama 100 tahun dan meninggal dunia pada tahun 73 atau 74 H." (Taqrib-ul-Tahzib, m/s 565)

Hafiz Ibn Kathir menulis di dalam kitab sejarahnya yang terkenal, 'Al-Bidayah-wa al-Nihayah': "Adik kepada Asma' ialah 'Aishah r.a., ayahnya ialah Abu Bakar As-Siddiq r.a., datuknya ialah Abu Qahafah r.a., anak lelakinya ialah Abdullah r.a., dan suaminya ialah Zubair r.a., dan kesemuanya adalah merupakan sahabat r.a."

Asma' r.a., bersama-sama anaknya Abdullah dan suaminya, menyertai Perang Yarmuk. Beliau lebih tua sepuluh tahun dari adiknya 'Aishah r.a.

Beliau menyaksikan pembunuhan anaknya, Abdullah bin Az-Zubair r.a., yang menyedihkan beberapa hari sebelum kematiannya (pada tahun 73 H). Setelah lima hari kejadian ini berlaku, menurut sesetengah pendapat mengatakan 'selepas sepuluh hari' sementara pendapat yang lainnya pula mengatakan 'setelah lebih daripada 20 hari', dan beberapa pendapat lagi mengatakan 'selepas 100 hari', Asma' r.a. meninggal dunia. Suatu yang dimaklumi semua bahawa beliau berumur 100 tahun semasa kematiannya. Tiada satupun giginya tanggal malah tidak ada sebarang kekurangan pada ingatannya. (Al-Bidayah-wan-Nihayah Jilid VIII, m/s 346)

Begitu juga az-Zahabi telah menulis di dalam bukunya 'Siyar -A’lam al-Nubala'. Beliau mengatakan:

"Asma' r.a. binti Abu Bakar r.a. adalah lebih kurang sepuluh tahun lebih tua daripada 'Aishah r.a." (Siyar-A’lam Al-Nubala, Jilid II, m/s 208)

Abdur Rahman bin Abi Zinad mengatakan bahawa Asma' r.a. adalah sepuluh tahun lebih tua daripada 'Aishah r.a.. Urwah juga mengatakan bahawa Asma' r.a. wafat semasa berumur 100 tahun.(Siyar- A’lam Al-Nubala, Jilid II, m/s 213)

Hafiz az-Zahabi, Hafiz Ibn Kathir dan Wali al-Din Al-Khatib adalah dikenal sebagai ulama hadis. Tokoh-tokoh ini juga adalah ahli sejarah dan ulama hadis (muhaddis) yang terkenal dalam ilmu Rijal (biografi perawi). Mereka mengatakan Ummul Mu’minin Aishah r.a.ialah sepuluh tahun lebih muda dari Asma’ r.a. Berdasarkan fakta bahwa umur Asma’ adalah 100 tahun semasa meninggal dunia, kita dapati umur Ummul Mu’minin ialah 16 tahun semasa berkahwin dan 19 tahun semasa mula hidup bersama dengan Rasulullah s.a.w. r.a. Sekali lagi dibuktikan bahawa angka ‘10’ telah digugurkan oleh Hisham di dalam riwayatnya, dan beliau telah tersalah bila menyebut hanya satu angka iaitu ‘6’ dan perkara yang serupa bila menyebut angka ‘9’. Sekiranya riwayat Hisham adalah benar umur Asma’ r.a. menjadi kurang sebanyak sepuluh tahun.
Sanggahan dari Ayman bin Khalid
V. ARGUMEN YG MENYATAKAN BAHWA ASMAA BERUMUR 10 TAHUN LEBIH TUA DARI AISHA, DAN IA MENINGGAL PADA USIA KE 100 DI 73 AH
Argumen ini didasarkan pada 2 poin, yg akan saya sebutkan dan sanggah sesuai dengan poin tersebut
1. Perbedaan umur Asmaa dan Aisha
2. Kisah yg menyebutkan umur dari Asmaa

PERBEDAAN UMUR ANTARA ASMAA DENGAN AISHA

Perbedaan umur antara Asmaa dan Aisha diceritakan oleh sejarahwan, hanya dari perkataan Ibn Abee Az-Zinaad yg tidak hidup pada masa Asmaa dikarenakan ia berasal dari Atbaa’ at-Tabi’een (Generasi ketiga, ex: orang yg bertemu dengan orang yg bertemu dengan teman2nya Nabi). Dia hanya dipercaya oleh segelintir orang, jauh lebih banyak yg tidak mempercayainya. Selanjutnya, kebanyakan sarjana/kaum terpelajar yg menjadi sumbernya, tidak pernah melihat Asmaa. Karena itu kisah tersebut tidak dapat diterima dikarenakan rantainya munqati (tidak berlanjut/terputus) note =>It is when the chain has a missing link between the Successors and the Companion. Ibn Hajr added that
the break may occur at more than one place in the chain. Jika kita hendak menerima kisah yg sangat lemah ini, maka kita juga harus menerima/mengakui pernyataan yg dibuat setelah menyebutkan kata2 dari Ibn Abee Az-Zinaad oleh sejarahwan yg menceritakan kisah tersebut. Imam Adh-Dhaabi berkata : “Ibn Abee Az-Zinaad berkata: Dia, Asmaa ibn Abee Bakr lebih tua 10 tahun dari Aisha”. Jika saya berkata hal ini benar, maka umur Asmaa pada saat ia meninggal seharusnya 91 tahun. Namun sebaliknya, Hisham ibn ‘Urwah berkata: Ia hidup 100 tahun dengan gigi yg masih lengkap. (Tareekh Al-Islam, 5/354)

KISAH YANG MENYATAKAN UMUR DARI AISHA

Umur dari Asma hanya diceritakan oleh Hisham Bin ‘Urwah, yang kisahnya di Irak ditolak mentah2 oleh Penulis. Terdapat hubungan berantai antar narrator dalam kisah dimana disebutkan umur Asmaa, dimana narrator tersebut adalah berasal dari Irak, namun seperti yang kita lihat, si Penulis menerima kisah ini dikarenakan kisah tersebut sesuai dengan kebutuhan argumentasinya. Demi kepentingan berargumentasi, saya akan menerima kisah ini dan setuju bahwa umur dari Asmaa adalah 100 tahun ketika ia meninggal, meskipun para sejarahwan sendiri tetap netral/tidak memihak, tidak menyokong kisah ini mempunyai karakteristik atau kesamaan dengan kisah2 yg lain.

Argumen dari penulis tidak membuktikan apa2 mengenai umur dari Aisha, karena argument ini didasarkan pada kisah dari Ibn Abi Al-Zinaad, yg sudah kita sanggah sebelumnya dikarenakan kisahnya yg jelas2 lemah.

APAKAH SEJARAHWAN SETUJU DENGAN APA YANG DISEBUTKAN OLEH PENULIS?

Sebagai hasilnya, Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Penulis dikarenakan dia menyebutkan dalam argumennya bahwa kebanyakan para sejarahwan setuju dengan informasi ini (informasi bahwa umur Asmaa 10 tahun lebih tua dari Aisha)
a. Di buku sejarah manakah seperti yg dikutip oleh Penulis bahwa kebanyakan kaum sejarahwan setuju dengan informasi tersebut?
b. Apakah dengan mengumpulkan kisah2 dalam buku sejarah berarti si Penulis setuju akan hal itu? Tentu saja tidak, karena kaum sejarahwan menyebutkan juga kisah2 yg lain, dan kisah2 tersebut sahih bahwa umur Aisha adalah 6 tahun saat ia menikah
c. Dikarenakan pendapat dari Penulis yg menyatakan bahwa kebanyakan sejarahwan setuju dengan isu ini, dapatkah si Penulis menyebutkan nama2 orang yg menentang pendapat tersebut? (Perlu dicatat bahwa kaum sejarahwan tidak pernah saling sepakat akan informasi yg menyatakan bahwa beda umur Asmaa dan Aisha adalah 10 tahun)
d. Buku yg dikutip oleh si Penulis mengandung banyak kisah lain yang menyanggah dan bertentangan dengan gagasan/pandangannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana bisa si Penulis hanya menerima kisah yang sesuai/fit dengan kepentingannya untuk berargumentasi, sedangkan dengan mudah ia menolak mentah2 sisa2 kisah dari buku tersebut, sekalipun apa yg Penulis tolak sudah disetujui dan terbukti oleh Hadits sahih?
Kaffir_with_brain=>ok, kalo gw mao coba objektif, both argumen dari Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi dan Ayman bin Khalid saling ngotot2an mereka yg paling benar dan masing2 memberikan referensi untuk mendukung argumentasinya. Tapi yg paling menarik adalah kata2 Ayman bin Khalid ini :

Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana bisa si Penulis hanya menerima kisah yang sesuai/fit dengan kepentingannya untuk berargumentasi (kaffir_with_brain: Umur dari Asma juga diceritakan oleh Hisham Bin ‘Urwah, yang kisahnya di Irak ditolak mentah2 oleh Penulis), sedangkan dengan mudah ia menolak mentah2 sisa2 kisah dari buku tersebut, sekalipun apa yg Penulis tolak sudah disetujui dan terbukti oleh Hadits sahih?


Sekali lagi, mungkin aja Ayman bin Khalid moralnya tidak sebaik bro Dorama, tapi jelas orang ini bukan orang yg dodol a.k.a tolol dan merupakan lawan debat yg tangguh.

Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi:
Hujah Ke-13 – Ahli Sejarah At-Tabari Mengatakan Aishah R.A. Lahir Di Zaman Jahilliyah (Sebelum Kerasulan)

Ahli sejarah Muhammad bin Jareer al-Tabari, menceritakan tentang keluarga Saidina Abu Bakar r.a. sebagaimana berikut:

"Abu Bakar r.a. telah berkahwin sebanyak dua kali semasa zaman Jahiliyah. Pertama dengan Qatilah dan memperolehi Abdullah dan Asma' r.a., dan kedua dengan Ummu Rumman r.a., yang daripadanya 'Aishah r.a. dan Abdur-Rahman r.a. telah dilahirkan". Kemudian beliau menyebut:

"Empat orang anak ini telah dilahirkan oleh dua orang isteri sebagaimana dinyatakan di atas. Kesemuanya telah dilahirkan pada zaman Jahiliyah". (Tarikh Tabari, Jilid IV, m/s 50)

Ingat bahawa kaum Shiah mengatakan umur Aishah ialah enam tahun bila mengahwini Rasulullah s.a.w. Al-Tabari sendiri merupakan seorang Syi'ah tulin tetapi beliau mengesahkan bahawa Ummul Mu'minin r.a. dilahirkan pada zaman Jahiliyah. Hampir setiap Muslim tahu bahawa zaman sebelum daripada Kerasulan dipanggil sebagai 'zaman Jahiliyah'. Jika Ummul mu'minin r.a. telah dilahirkan meskipun beberapa bulan sebelum Kerasulan, usianya ialah 15 tahun pada waktu beliau mula tinggal bersama Rasulullah s.a.w. Dan juga, kami telah membuktikan sebelum ini bahawa Ummul Mu’minin r.a. telah dilahirkan sekurang-kurangnya lima tahun sebelum Kerasulan. Dengan ini, telah pasti bahawa Ummul Mu’minin r.a. mula hidup bersama Rasulullah s.a.w. ketika berusia 19 tahun. Bagaimanapun, mungkin juga usianya lebih tua daripada sembilan belas tahun tetapi adalah mustahil beliau lebih muda dari itu.

Pada pandangan kami, semua tipu helah ini adalah ciptaan orang-orang Kufah. Ini adalah kerana mereka mendakwa Fatimah r.a. dilahirkan lima tahun selepas kerasulan dan beliau berkahwin semasa berumur sembilan tahun Dicatitkan di dalam ‘Tu’fatul Awam’ iaitu buku fiqah mereka, bahawa seorang gadis sepatutnya dikahwinkan setelah usianya mencecah sembilan tahun. Dengan itu, orang Kufah, dengan niat untuk menyembunyikan muslihat jahat mereka telah memalsukan fakta tentang usia Ummul Mu’minin r.a. Bila ahli sunnah dengan lantang menolak penipuan orang Syiah ini, mereka akan menjawab, “ Bagaimana kamu boleh menolak fakta ini sedangkan kamu menerima yang Fatimah berkahwin semasa berumur sembilan tahun!”Sekiranya kita berpegang bahawa perbezaan umur di antara Aishah r.a. dan Asma’ r.a ialah sepuluh tahun, maka umur Asma’ ialah 14 tahun semasa nabi s.a.w. dilantik menjadi rasul. Dengan fakta ini Ummul M’minin r.a. sudah pasti dilahirkan sebelum kerasulan. Ini bermakna, bahawa Ummul Mu’minin r.a. dan Saidatina Fatimah r.a. adalah hampir sebaya. Perbezaan umur sebanyak sepuluh tahun di antara kedua-duanya hanyalah rekaan orang Kufah.

Sanggahan dari Ayman bin Khalid
VI. ARGUMEN YANG MENYATAKAN BAHWA KEEMPAT ANAK DARI ABU BAKR DARI 2 PERKAWINAN PERTAMANYA DILAHIRKAN PADA JAMAN JAAHILIYAH (zaman Pra Islam)

KERAGUAN DARI PENULIS
Penulis menyatakan : “Tabari dalam tulisannya akan sejarah Islam, saat menyebutkan Abu Bakr, melaporkan bahwa Abu Bakr mempunyai 4 anak dan keempat2nya dilahirkan semasa zaman Jaahiliyah, masa pra Islam. Jelas, jika Aisha dilahirkan pada masa Jaahiliyah, tidak mungkin Aisha umurnya kurang dari 14 tahun di masa 1 AH, waktu yg mendekati masa perkawinannya.”

Lagi-lagi Penulis nampaknya mencoba untuk menyesatkan pembaca dengan memutar balikkan kata2 dan menerjemahkan kata2 dari Imam At-Tabari sesuai dengan kepentingannya berargumentasi, dimana penerjemahan ini jelas2 salah. Kembali hal ini menyingkapkan kurangnya pengetahuan si Penulis akan bahasa Arab.


KUTIPAN UTUH DARI IMAM AT-TABARI

Inilah kutipan secara utuh dari buku sejarah yg ditulis oleh Imam At-Tabari:
At-Tabari berkata dalam bukunya Sejarah Islam:
“Ali ibn Muhammad menceritakan bahwa seseorang menambahkan kata2 dari gurunya, bahwa Abu Bakr menikah selama zaman Pra Islam dengan Qateelah, dimana hal ini juga disetujui oleh Al-Kalbi juga, mereka berkata : Dia adalah Qateelah bin Abdul Uzza ibn Abd ibn As’ad ibn Jaabir ibn Maalik ibn Hasal ibn A’mir ibn Luai yg melahirkan Abdullah dan Asmaa. Abu Bakr juga menikah pada zaman Pra Islam dengan Umm Rooman bin A’mir ibn Umair ibn Dhahl ibn Dahmaan ibn Al-Haarith ibn Ghanam ibm Maalik ibn Kinaanah dan sumber lain mengatakan dia adalah Umm Rooman bin A’mir ibn Uwaimir ibn Abdush Shams ibn Utaab ibn Udhinah ibn Subai ibn Dahmaan ibn Al-Haarith ibn Ghanam ibm Maalik ibn Kinaanah yang melahirkan Aisha dan Abdur Rahman. Jadi keempat anaknya dilahirkan oleh kedua istrinya yg telah kita sebutkan diatas, yang dinikahi Abu Bakr selama masa Pra Islam” (Tarikh At-Tabari, 2/351)

Hal2 yg perlu diingat:
1. At-Tabari tidak pernah berkata bahwa keempat anak Abu-Bakr dilahirkan pada masa Jaahiliyah sama sekali. Dia berkata dua istri Abu Bakr, yg ia sebutkan diatas, menikah dengan Abu Bakr pada masa Jaahiliyah
2. At-Tabari tidak pernah menyebutkan tahun kelahiran anak2 Abu Bakr, demikian juga dengan tahun dimana Abu Bakr menikahi kedua istrinya.
3. Cerita tersebut tidak mempunyai hubungan berantai antar narrator secara utuh.
Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi:
Hujah Ke-14 – Aishah R.A. Adalah Antara Orang-Orang Yang Terawal Memeluk Islam

Ibn Hisham, seorang ahli sejarah, telah menyenaraikan nama mereka yang beriman di dalam bukunya ‘As-Seerat’ di bawah tajuk “As-Sabiqun al-Awwalun” (Orang-orang Yang Terawal dan Terkemuka). Beliau meletakkan Ummul Mu’minin Saidatina Khadijah r.a. di tempat yang teratas, diikuti lelaki, wanita dan kanak-kanak mengikut turutan. Beliau menulis:

“Selepas Saidatina Khadijah r.a., Usman Ibn Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abdur-Rahman bin ‘Auf, Sa’ad bin Abi Waqas dan Talhah bin Ubaidullah (termasuk Zaid, Ali dan Abu Bakar) r.a. Ini adalah sekumpulan lapan orang yang telah memeluk Islam melalui seruan Abu Bakar r.a. yang terlebih dahulu memeluk Islam. Kemudiannya Abu Ubaidah bin Al-Jarah memeluk Islam diikuti oleh Abu Salamah bin Abdul Asad dan Arqam bin Abi Al-Arqam (yang mana rumahnya terletak di atas Bukit Safa yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. meyebarkan Islam secara rahsia).

Setelah orang Islam berjumlah 40 orang, mereka telah keluar berdakwah secara terang-terangan. Hasil daripada usaha tersebut, mereka ini telah menerima Islam, Uthman bin Maz’un beserta adiknya Qadamah dan Abdullah, Ubaidah bin Al-Harith, Sa’id bin Zaid dan isterinya Fatimah (adik perempuan Umar bin Al-Khattab), Asma’ binti Abu Bakar r.a. dan ‘Aishah binti Abu Bakar r.a., kedua-duanya masih kecil, dan Khabab bin Al-Arth. (Ibn Hisham, Jilid I, m/s 65)

Dari senarai Ibnu Hisham, Asma’ dan Aishah r.a. berada di tempat ke sembilan belas dan ke dua puluh. Aishah r.a. telah memeluk Islam lama terlebih dahulu sebelum Saidina Umar r.a., iaitu pada tahun nabi s.a.w. dilantik menjadi rasul. Kini, jika kita hendak menerima riwayat Hisham, Ummul Mu’minin r.a. telah memeluk Islam empat tahun sebelum kelahirannya. Oh, amat menakjubkan!
Sanggahan dari Ayman bin Khalid
VII. ARGUMEN YG MENYATAKAN BAHWA AISHA MEMELUK ISLAM JAUH SEBELUM MASA DARI UMAR IBN AL-KHATTAB MEMELUK ISLAM

KERAGUAN DARI PENULIS
Penulis menyatakan : “Menurut Ibn Hisham, sang sejarahwan, Aisha memeluk Islam jauh sebelum masa dari Umar ibn Al-Khattab memeluk Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Aisha memeluk Islam selama tahun pertama dari Islam. Sementara, jika kisah yg menceritakan Aisha menikah pada umur 7 tahun ini dianggap benar, maka Aisha seharusnya tidak dilahirkan pada masa tahun pertama dari Islam. Menurut Ibn Hisham, Aisha adalah orang ke-20 atau 21 yg memeluk Islam (Al Shirah al-Nabawiyyah, Ibn Hisham, vol 1, hal 227-234, Bahasa Arab, Maktabah al-Riyadh al-hadeeth, Al-Riyadh) sementara orang2 yg sudah memeluk Islam sebelum ‘Umar ibn al-Khattab adalah sebanyak 40 individu/orang. (Al-Sirah al-Nabawiyaah, Ibn Hisham, Vol 1, hal 295, Bahasa Arab, Maktabah al-Riyadh al hadeeth, Al-Riyadh)”

Argumen ini hanya beralas pada satu poin : tahun dimana Umar ibn Al Khattab memeluk Islam. Argumen ini bukan hanya rapuh sama seperti argument sebelumnya tapi juga menyesatkan seperti yg akan saya tunjukkan berikut ini

TAHUN DIMANA UMAR IBN AL-KHATTAB MEMELUK ISLAM

Umar ibn Al-Khattab memeluk Islam pada tahun ke 9 setelah masa permulaan pewahyuan kepada Nabi Muhammad. Berikut ini bukti yg diambil dari beberapa sumber, termasuk sumber yg sama yg digunakan Penulis untuk mendukung argumentasinya:

Ibn Sa’d berkata: “Muhammad ibn Umar berkata kepada kami bahwa Usamah ibn Zaid ibn Aslam berkata kepadanya bahwa ayahnya berkata kepadanya bahwa kakeknya berkata kepada ayahnya : “Saya mendengar Umar ibn Al-Khattab berkata : Saya dilahirkan 4 tahun sebelum kejadian Besar Fujjar.” Dia masuk Islam pada tahun ke-6 setelah pesan Islam ada, waktu dia berumur 26 tahun. Kakeknya berkata juga hal yg sama : Abdullah ibn Umar biasanya berkata: Ayahku (Umar) masuk Islam ketika aku berumur 6 tahun” (60Al-Tabaqat Al-Kubra, 3/250)

Ibn Ishaaq berkat: “Umar ibn Al-Khatab memeluk Islam setelah Muslim2 berimigrasi ke Abyssinia (nama masa kuno untuk Ethiophia)” (Seerah An-Nabawiyyah by Ibn Katheer, 2/32 and Seerah Ibn Hisham, 2/193)

Fakta sederhana ini menyanggah pendapat yg mengatakan bahwa Umar adalah orang ke-40 yg memeluk Islam dikarenakan Muslim2 yg bermigrasi ke Ethiopia itu lebih dari 80 orang (63Seerah Ibn Hisham, 2/193). Abdullah ibn Umar menceritakan pada masa itu ia adalah seorang ghulam (istilah yg digunakan untuk menggambarkan orang yg masih muda belia, namun sudah mampu membuat penilaian yg masuk akal) ketika Umar ibn Al-Khattab menyatakan ke-Islaman-nya didepan public. (Seerah Ibn Hisham, 2/193 and Seerah An-Nabawiyyah by Ibn Katheer, 239)

Mari kita perhatikan dengan seksama penanggalan pada kutipan diatas:
Kutipan pertama:
Umur Abdullah ibn Umar pada masa Umar memeluk Islam adalah 6 tahun
Umar memeluk Islam 6 tahun setelah permulaan wahyu yg diterima oleh Nabi
Kutipan kedua:
Umar memeluk Islam setelah migrasi pertama ke Abyssinia.
Kutipan ketiga:
Abdullah ibn Umar menyatakan bahwa ayahnya memeluk Islam ketika ia masih ghulam (dibawah umur 9 tahun).

Dari kutipan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa penentuan tanggal dari Umar memeluk Islam adalah didasarkan pada umur anaknya. Pada Hadits sahih yg telah kita rujuk sebelumnya, menyatakan bahwa Abdullah ibn Umar berumur 14 tahun pada masa perang Uhud. Perang ini terjadi pada tahun ke-3 atau 4 setelah Hijrah. Kita juga tahu bahwa Nabi tinggal di Makkah selama 13 tahun setelah menerima pewahyuan. Oleh karena itu, berdasarkan berdasarkan informasi penanggalan ini, Umar ibn Al-Khattab memeluk Islam pada tahun ke-9 setelah masa pewahyuan kepada Nabi.
Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi:
Hujah Ke-16 – Aishah R.A. Disebut Sebagai ‘Gadis’ Dan Bukan ‘Kanak-Kanak’ Semasa Dicadangkan Untuk Bernikah Dengan Rasulullah

Juga merupakan satu fakta sejarah bahawa Khaulah binti Hakim telah memberi cadangan kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengahwini ‘Aishah r.a. dan Saudah r.a.. Khaulah bt Hakim adalah isteri kepada Uthman bin Maz’un, dan Uthman bin Maz’un adalah adik susuan Baginda s.a.w. Dalam hubungan ini, Khaulah adalah isteri kepada adik sesusuan Nabi s.a.w.

Khaulah telah berkata, “Wahai Rasulullah! Mengapa anda tidak mahu berkahwin?” Khaulah mengusulkan demikian setelah kematian Ummul Mu’minin Saidatina Khadijah r.a. Lalu Baginda s.a.w. bertanya, “Dengan siapa saya patut berkahwin?” Khaulah r.a. menjawab, “Dengan seorang gadis atau janda” Baginda s.a.w. berkata, “Siapakah gadis itu, dan siapa pula janda itu?” Khaulah menjawab, “Dia adalah anak perempuan orang yang paling kau sayangi di atas muka bumi ini, Abu Bakar, iaitu Aishah, dan janda itu pula ialah Saudah binti Zam’ah.” Lalu Baginda s.a.w. berkata, “Baiklah, beritahu tentang saya kepada kedua-duanya, dan tunggu.”

Hafiz Ibn Kathir telah menukilkan riwayat ini dengan panjang lebar dengan merujuk kepada ‘al-Baihaqi’ dan ‘Musnad Ahmad’. Kedua-dua kitab tersebut bukanlah buku sejarah, tetapi kitab hadis dan Ibn Kathir tidak meminda atau mengulas riwayat-riwayat ini. Oleh itu, perbahasan ini bukanlah dalil sejarah, akan tetapi dalil hadis.

Dalam Bahasa Arab, perkataan ‘Jari`ah’ biasa digunakan untuk gadis kecil yang belum baligh, sementara perkataan ‘Bakra’ digunakan untuk seorang anak dara. Perkataan ini tidak diucapkan untuk seorang anak kecil berusia lapan atau sembilan tahun; tetapi ia digunakan untuk anak dara yang telah baligh. Sepertimana Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda, “Persetujuan hendaklah diperolehi daripada ‘bakra’ (anak dara) (dalam hal nikah), dan diamnya adalah persetujuannya.” (SahehMuslim)

Perkataan ‘bakra’ dalam Bahasa Arab adalah lawan kepada perkataan ‘thayb’. ‘Thayb’ ialah wanita
berkahwin yang kematian suami atau yang telah bercerai, yang mana dalam Bahasa Urdu disebut sebagai ‘au`rat’(dan dalam bahasa Melayu disebut ‘janda’ atau ‘balu’). Jika anda tidak mempercayainya, cubalah panggil seorang anak dara dengan sebutan ‘au`rat’, dan lihat apa yang akan terjadi!

Itulah sebabnya satu lagi ayat di dalam hadis ini ialah:
“Dan, seorang ‘thayb’(janda atau balu) lebih berhak ke atas dirinya berbanding dengan wali ”. (Saheh Muslim)

Perkataan ‘thayb’ ini digunakan sebagai lawan kepada perkataan ‘bakra’. Di dalam Riwayat daripada ‘Musnad Ahmad’ dan ‘Baihaqi’, Khaulah r.a. mengucapkan; “ada seorang ‘bakra’(gadis atau anak dara) dan ada seorang ‘thayb’(janda)”. Perkataan ‘bakra’ (gadis) ini adalah suatu bukti bahawa ‘Aishah ialah seorang anak dara yang melepasi usia remaja. Jika Aishah r.a. adalah seorang kanak-kanak perempuan berusia enam tahun, maka Khaulah r.a. tentunya akan mengucapkan perkataan “ada seorang ‘jari’at’ (kanak-kanak perempuan) dan seorang ‘thayb’(janda)”. Beliau tidak mungkin berdusta dengan sebegitu jelas. Beliau juga bukanlah seorang ‘ajami’ (bukan Arab), iaitu seseorang yang tidak fasih berbahasa Arab. Beliau tidak mungkin melakukan kesilapan sebodoh ini.

Telah menjadi suatu kebiasaan bagi Nabi Muhammad s.a.w. untuk melawat rumah Abu Bakar setiap hari di waktu pagi dan petang, sepertimana yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hal ini, mungkinkah Nabi s.a.w. tidak menyedari bahawa apa yang Khaulah beritahu sebagai ‘seorang anak dara’ hanyalah seorang kanak-kanak perempuan yang baru berusia enam tahun? Jikalau benar sedemikian sudah tentu baginda s.a.w. akan berkata:
“Wahai Khaulah!Adik iparku! Adakah kamu berfikir dengan betul ? Kamu telah mencadangkan kepada saya seorang kanak-kanak perempuan dengan mengatakan beliau seorang gadis. Saya biasa melihatnya setiap pagi dan petang”.

Adalah jelas perkara yang sedemikian tidak pernah berlaku. Bahkan, apabila Khaulah menyampaikan hasrat Rasulullah kepada Abu Bakar r.a., beliau (Abu Bakar) menjawab bahawa beliau telah berjanji untuk mengahwinkan Aishah dengan anak Mut’im, dan meminta tempoh untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan sebaik mungkin. Abu Bakar tidak pernah mengatakan Aishah r.a. masih lagi kanak-kanak kecil.Peristiwa ini adalah bukti bahawa Saidatina ‘Aishah bukan lagi seorang kanak-kanak di waktu itu. Sekiranya tidak, Abu Bakar r.a. dan Khaulah binti Hakim r.a. mungkin dianggap sebagai orang kurang siuman, dan kemungkinan juga kemuliaan Nabi s.a.w. akan diperlekehkan. (Semoga Allah melindungi kita dari semua ini!)

Khaulah mencadangkan seorang anak dara kepada Rasulullah s.a.w. Bapanya, Abu Bakar r.a. dan Rasulullah s.a.w. tidak menolak bila mendengar cadangan ini. Jikalau perkahwinan ini telah berlaku sewaktu Ummul Mu’minin r.a. baru berusia enam tahun, maka Nabi Muhammad s.a.w. dan Islam kemungkinannya telah menjadi bahan ejekan dan cemuhan kaum musyrikin di Mekah. Dan, tidak boleh dibayangkan tokoh-tokoh yang bijaksana sebagaimana nabi s.a.w. dan Abu Bakar r.a. melakukan kesilapan sedemikian rupa sehingga menjadi sasaran dan buah mulut orang ramai.

Sebelum daripada ini kami adalah salah seorang yang mempercayai bahawa Ummul Mu’minin ‘Aishah r.a. telah hidup bersama Rasulullah s.a.w. sejak umurnya sembilan tahun, dan kami menerima riwayat ‘Bukhari’ dan ‘Muslim’. Akan tetapi apabila kami, dengan mengosongkan fikiran, membaca buku-buku hadis dan sejarah, dan buku-buku rijal (biografi perawi), kami membuat kesimpulan bahawa selama ini kami seolah-olah katak yang berada di dalam telaga. Namun, kini kami telah sampai ke peringkat di mana sungai Furat dan Dajlah, bahkan Teluk Farsi, tidak lagi mengepung kami. Sekarang doa kami hanyalah supaya Ulama kami turut keluar daripada tempurung kejahilan dan tipudaya, dan kemudian lihatlah berapa banyak manakah sungai yang mengalir di Pakistan ini.
Sanggahan dari Ayman bin Khalid
VIII ARGUMEN YANG MENYATAKAN BAHWA KATA “BIKR” TIDAK DIGUNAKAN SEBAGAI KATA UNTUK MERUJUK SEORANG GADIS MUDA.

KERAGUAN DARI PENULIS
Penulis berkata :”Menurut kisah yg diceritakan Ahman ibn Hanbal, setelah kematian Khadijah, ketika Khaulah datang kepada Nabi dan menasihatinya untuk menikah lagi, Nabi bertanya kepada pilihan apa yg ada di pikiran Khaulah. Khaulah berkata:’Engkau dapat menikahi seorang perawan (bikr) atau wanita yg sudah pernah menikah (thayyib). Ketika Nabi bertanya siapa gadis perawan tersebut, Khaulah mengajukan nama Aisha. Siapapun yg mengerti bahasa Arab sadar bahwa kata ‘bikr’ dalam bahasa Arab tidak ditujukan kepada gadis 9 tahun yg belum dewasa. Kata yg benar untuk gadis muda yg suka bermain-main seperti yg sudah saya nyatakan sebelumnya adalah ‘jaariyah’. ‘Bikr’ sebaliknya, digunakan untuk merujuk kepada wanita yg belum pernah menikah, dan sangat jelas gadis 9 tahun bukanlah seorang wanita. ”

Penulis sepertinya adalah penyanggah/penentang yg mengambil keuntungan dari kekurang-pahaman pembaca akan dasar2 perbendaharaan kata Arab ATAU penulis adalah orang yg terang2an meremehkan kemampuan intelek/berfikir dari pembaca. Namun dari cara dia menggunakan kata2 dari kalimatnya, terlihat bahwa dia menunjukkan boroknya sendiri akan kekurang-pahaman akan bahasa Arab. Apa lagi yg bisa kita harapkan dari orang yg cuman sekedar bisa mem-beo dari kata2 orang lain?

DEFINISI DARI BIKR DAN JAARIYAH
Argumen ini merujuk pada kata bikr dan jaariyah. Definisi dari kata2 tersebut adalah sebagai berikut:
Bikr secara umum artinya adalah anak sulung tetapi mempunyai arti tambahan, yg dapat juga digunakan untuk merujuk perempuan yg belum pernah bersetubuh dengan laki-laki (Al-Muheet Fi Al-Lugha, 2/49).
Bikr adalah seorang Jaariyah yg masih perawan dan pengertian Bikr pada wanita adalah seseorang yg belum pernah bersetubuh dengan laki-laki (Lisan Al-A’rab, 4/76).
Pengertian pada umumnya adalah setiap gadis yg masih muda belia/cilik disebut sebagai Jaariyah, jadi penggunaan kata jaariyah berhubungan/merujuk kepada umur. Namun kata Bikr adalah kata yg menjelaskan seorang perempuan yg masih perawan terlepas dari apakah mereka masih muda atau dewasa. Sebagai tambahannya, maksud dari Khaulah dalam pertanyaannya kepada Nabi adalah apalah Nabi berkeinginan untuk menikahi seseorang yg belum pernah menikah sebelumnya ATAU seseorang yg sudah pernah menikah sebelumnya.
Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi:
Hujah Ke-23- Wujudkah Perkahwinan Gadis Bawah Umur Di Tanah Arab Dan Dalam Masyarakat Bertamadun?Satu lagi persoalan timbul iaitu adakah perkahwinan gadis bawah umur menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Arab, khususnya di zaman Rasulullah s.a.w.Apabila kami meneliti sejarah Arab, kami tidak menemui sebarang contoh seumpama ini sebelum dan selepas kedatangan Islam. Bahkan, di zaman Rasulullah s.a.w., semua gadis berkahwin setelah mencapai usia dewasa. Malah, seorang ibu yang terhormat tidak sekali-kali akan bersetuju untuk mengahwinkan anak gadisnya yang baru baligh, kerana gadis itu masih lagi mentah untuk memahami tanggungjawab dalam perkahwinan. Contohnya, mungkin dia gagal menjalankan tanggungjawab bagaimana untuk membesarkan dan menjaga anaknya dengan baik. Dalam masyarakat yang bertamadun seoran gadis akan berkahwin bila cukup matang. Tahap kematangan biasanya dicapai bila seorang gadis berusia lapan belas tahun ke atas, sebagaimana kata-kata Imam Abu Hanifah bahawa umur baligh ialah lapan belas tahun. Dan, kami berpendapat gadis yang baligh (secara fizikal) pada usia 13-14 tahun, tidak akan matang di segi pemikiran sehingga berumur 18 tahun. Dalam erti kata lain, sifat keanak-anakannya tidak akan hilang semasa tempoh remaja.

Ini adalah sebabnya mengapa Rasulullah s.a.w. mengaturkan perkahwinan anak-anak gadisnya hanya setelah mereka mencapai usia matang. Oleh sebab peristiwa sebelum hijrah tidak direkodkan dengan lenngkap di dalam sejarah, maka kami tidak dapat pastikan berkenaan usia anak perempuan baginda yang telah berkahwin di Mekah. Akan tetapi, baginda s.a.w. telah mengaturkan perkahwinan dua orang anak gadisnya selepas Hijrah, dan kedua-duanya telah berkahwin di usia yang cukup matang.
Kaffir_with_brain : Hujah ke-23 sudah disanggah dengan baik oleh Ayman bin Khalid di previous comment

Pada akhirnya saya berkesimpulan
1. Dorama akhlak/moralnya jauh lebih baik dari Ayman bin Khalid. Saya sadar penuh bahwa engkau (Dorama) bener2 malu dengan kenyataan bahwa bahkan Muslim lain
dengan bangga mengatakan Nabimu menikah bocah ingusan 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun.
2. Tapi kalo urusan argumentasi, sorry banget dear Dorama...kemampuanmu masih kalah jauh dengan Ayman bin Khalid
Sekali lagi, Ayman bin Khalid mungkin rusak akhlaknya, tapi tidak rusak otaknya. Dari cara dia berargumentasi, kemampuannya berbahasa english, terlihat bahwa dia
adalah orang yg terpelajar, paham betul apa yg dia bicarakan. Dia tidak seperti dirimu (Dorama) yg sekedar copy paste tulisan orang lain, tapi mengkaji, menganalisa
ayat2 yg dia kutip dan menggunakan nalarnya untuk berargumentasi


Friendly advice: Dear Dorama, kuasai bahan untuk berdebat, jangan langsung emosi dan terburu2 copy paste artikel2. It is also a good thing if you can improve your English. Speaking English or at least well understood of simple/basic English vocabulary is a must nowadays. If you have a good English, there is an abundant information out there which can enrich your knowldege and your way of thinking. Jangan berkutat terus dengan argumen seperti harus ngerti bahasa Arab, harus ngerti terjemahan aslinya...it will do you no good, it will lead you nowhere. Maaf beribu maaf tapi bahasa international yg paling umum dikenal orang saat ini adalah English, so ga mungkin lebih banyak informasi bisa didapet dari bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa English. That's the fact ... please accept it even when it hurts.
karaskalo
Posts: 559
Joined: Thu Sep 25, 2008 2:09 am

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by karaskalo »

thanks utk KWB atas ulasan anda yg singkat namun padat ini.
semoga bisa menjadi bahan pertimbangan buat dorama agar tidak membabi buta dalam menaggapi argumen² kafir disini.

setidaknya pembelaan anda(doram(m)a) thd islam dan nabi arab itu tidak berakhir sebagai bahan olok² kafir semata.
Last edited by karaskalo on Wed Nov 03, 2010 7:54 am, edited 1 time in total.
doramma
Posts: 554
Joined: Tue Nov 02, 2010 11:17 am

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by doramma »

ada 23 hujah,jd jgn cuma diambil sepotong2 aja,bahas SEMUAnya! ngakak.com lagian sebenarnya terjemahan yg tepat hadist itu adalah "tinggal serumah". dan kalau mmg ada,hadist yg bertentangan dg quran,mk hadist itu otomatis gugur,tak terpakai. Pedomannya pada qs.4:19....dan hadist2 sahih lainnya yg lebih kuat,yg bahkan diperawikan langsung o/ Aisya dan nabi. ttg nabi lelaki plg kuat menahan hasrat,ttg hub suami istri hrs memuaskan keduanya. dan ayat,dilarang mempusakai wanita scr paksa. baca di trit msg2
Pop Eye
Posts: 397
Joined: Thu Sep 09, 2010 1:53 pm

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by Pop Eye »

doramma wrote:ada 23 hujah,jd jgn cuma diambil sepotong2 aja,bahas SEMUAnya! ngakak.com lagian sebenarnya terjemahan yg tepat hadist itu adalah "tinggal serumah". dan kalau mmg ada,hadist yg bertentangan dg quran,mk hadist itu otomatis gugur,tak terpakai. Pedomannya pada qs.4:19....dan hadist2 sahih lainnya yg lebih kuat,yg bahkan diperawikan langsung o/ Aisya dan nabi. ttg nabi lelaki plg kuat menahan hasrat,ttg hub suami istri hrs memuaskan keduanya. dan ayat,dilarang mempusakai wanita scr paksa. baca di trit msg2
Hadits sahih lain yg menurut kamu lebih kuat:
1. Nabi orang yg paling kuat menahan hasrat
Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan Hadits dari Hisham ibn U'rwah.
Aisha dinikahi pada usia 6 tahun. Tapi Nabimu menunggu dengan begitu "sabar" another 3 years to consummate his marriage with Aisha.

Jadi sangat masuk akal bagi yg sudah di-brainwashed oleh Nabimu (dalam case ini Aisha), akan begitu kagum dengan Nabi yg begitu kuat menahan hasrat
seksual 3 tahun untuk menikmati dirinya.

2. Hubungan suami istri harus memuaskan keduanya.
Sekali lagi dear Dorama, mari kita analisa bersama.
Terlepas dari awalnya tua bangka 54 tahun ini intercourse dengan Aisha for the very first time at the age of 9 yg mungkin cause unbearable pain to Aisha,
Nabi sudah menghabiskan waktu 3 tahun untuk membangun hubungan yg baik dengan Aisha. Sangat gak aneh jika rasa sayang yg besar dari Nabi ke Aisha
pada akhirnya membuat Aisha mengesampingkan penderitaannya pada masa awal2 perkawinannya.

Secara umum, kita tahu bahwa dalam berhubungan intim, kenikmatan wanita sangat rely/depend banget yg namanya intimacy/bonding dengan
pasangannya. Wanita bukan typical makhluk yg dengan mudah terangsang karena ngeliat bagusnya body dari pasangannya. As long as if they can feel the
secure and love, they will willingly do anything for their love one and will also enjoy the intercourse. Dalam case intercourse, wanita pada umumnya jauh
lebih bisa menahan siksaan fisik daripada siksaan batin.

Pada akhirnya, jika sudah terbiasa melayani tua bangka berumur 54 tahun, apa anehnya kalo anak kecil juga bisa menikmati hubungan tersebut?
Ga usah 3 tahun, dalam sehari2 aja kita banyak ngeliat kasus mbak2 dewasa, yg cuman dirayu sebentar aja ama abang2 dalam itungan minggu/bulan, udeh
jatuh tuh ke tangan abang2 tersebut. Bukan sedikit juga kita liat kasus cewenya yg banting tulang, si cowo cuman bermodal mulut manis/tampang, bisanya
minta duit, bahkan terkadang maen kungfu master ama cewenya (digebukin), tapi tetep aja cewenya masih cinta.

3. ayat,dilarang mempusakai wanita scr paksa
Sekali lagi, what is your point here? Hadits2 yg menyatakan Aisha dinikahi pada usia 6 tahun dan digauli pada umur 9 tahun, emang ada lanjutan kisahnya
yg menyatakan Aisha dipaksa? Please prove your point here.

Saya belum pernah membaca Hadits2 yg dengan gamblang menyatakan Aisha dinikahi pada usia 6 tahun dan digauli pada umur 9 tahun, subsequently
menyatakan somehow Aisha dipaksa melakukan hal itu.

Paradigma "memaksa/mempusakai wanita secara paksa" hanya ada dalam pikiranmu, dengan asumsimu jika anak umur 9 tahun diajak berhubungan sexual,
kamu langsung berkesimpulan aktivitas tersebut dilakukan secara paksa. Gapapa kalo kamu mao berasumsi, tapi berasumsilah dengan menggunakan
nalar/logic yg bisa diterima oleh manusia berotak sehat pada umumnya.

Please keep in mind, Aisha adalah salah satu fans terbesar tua bangka Muhammad. Kalo kita udeh sering liat kasus cewe yg udeh digebukin ama cowonya,
dipoligami, direndahkan, tapi tetep cinta ama suaminya, APA ANEHNYA kalo Aisha tetep cinta dan sama sekali tidak merasa dipaksa dalam berhubungan
intim oleh tua bangka yg satu ini? Apalagi kalian Muslim juga mengakui Muhammad sangat sayang istri2nya. Muhammad sudah invest hubungan (perhatian,
kasih, waktu..etc) selama 3 tahun kepada Aisha. 3 tahun adalah waktu yg lebih dari cukup untuk goblok2in anak kecil.

Saya ampe bosan banget rephrasing the same thing : pedophilia simply means sexual attraction to children. Mao anaknya merasa terpaksa atau kaga, it
doesnt really matter. Kita ga bisa langsung menganggap orang yg berhubungan sexual dengan anak 9 tahun dalam konteks tidak memaksakan adalah bukan
pedofilia. Manusia normal dari bangsa manapun ga akan bisa terangsang sexually dengan anak berumur 9 tahun.

You keep using the same attack: menikah dan tinggal serumah pada usia 9 tahun.
Sekali lagi biarkan pembaca yg berotak yg menilai : Nilai moral/rohani apa yg bisa didapat dari tua bangka 54 tahun yg menikahi bocah 6 tahun...atau let's
say...9 tahun? Let's say mereka hanya tinggal serumah dan tidak melakukan sexual activity. Ada hal se-URGENT apa sih ampe seseorang yg udeh berumur
54 tahun decided to marry 9 year old kid? MAO NGAPAIN?

Any sane people will definitely realize those whose age is 54 yet marry a 9 year old kid must be really really really mentally ill.

Jika saya dipaksa untuk memikirkan alasan lain (yg NORMAL) mengapa seseorang yg berusia 54 tahun menikahi anak umur 9 tahun : satu2nya hal yg
terlintas dikepala saya cuman : Mungkin orang ini mao harta warisannya anak umur 9 tahun ini. Itupun org tsb hanya ngincer duitnya, tapi kalo masih
normal ga akan ngesex dengan bocah tsb.

Kalo ada tambahan notion/point of view dari kaffir/muslim/ah yg lain, monggo ditambahkan.

Hingga detik ini, saya belum bisa menemukan alasan masuk akal/NORMAL mengapa ada urgensi dari pria berumur 54 tahun menikahi bocah berumur 9
tahun. Kalo alasan2 yg ga NORMAL/ga berotak (seperti mengikuti sunnah Nabi) sih banyak.

Note : Dorama, kamu adalah Muslim yg masih punya hati nurani. Saya tidak menyalahkan kamu kesulitan dalam membela tua bangka Muhammad
If I were in your position, I would also spend my time and extra effort in vain trying to defend someone who was as immoral as Muhammad.
Bukan masalah si pembela Muhammad pinter apa engga, tapi kenyataannya sejarah perbuatan Muhammad ini memang susah banget untuk dibela even
oleh pembela pinter kelas kakap sekalipun.
Mungkin kamu bisa bertukar fikiran dengan Ayman bin Khalid. Silahkan cek website http://www.ahlalhdeeth.com/vbe/member.php?u=70, dimana disana
dinyatakan bahwa Ayman bin Khalid adalah moderator dari web tersebut. Kemampuan berbahasa Englishnya juga lumayan. Orang ini bukan Muslim
sembarangan yang asal ngomong. Sekilas gw browsing post2 dari Ayman, terlihat banyak sekali pertanyaan2 mengenai kaidah hidup Islam ditujukan
kepadanya dari Muslim sendiri.

Sepertinya dia banyak dikagumi Muslim/muslimah, sama seperti mungkin Adadeh/AliSina5196 yg banyak dikagumi member2 FFI Indonesia.
doramma
Posts: 554
Joined: Tue Nov 02, 2010 11:17 am

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by doramma »

ngesex itu hanya dr otak mesum kalian sendiri,TAK ADA satupun hadist yg menyatakan ngesex itu! terjemahan yg tepat dr hadist itu adalah "tinggal serumah" pd saat 9thn. 9thn nya ini sj msh meragukan,tdk akurat. baca tuh SELURUH 23 hujah,jgn cuma diambil bbrp hujag sj! SEMUAnya! Lagian jika ada hadist yg bertentangan dg quran,otomatis gugur tuh,tdk terpakai! pedomannya adalah qs 4:19. Jadi fitnah pedhofilia itu TAK ADA bukti dan TAK MUNGKIN terjadi. hanya kebodohan n otak mesum kalian yg berkhayal!
User avatar
poligami
Posts: 2446
Joined: Wed Aug 19, 2009 4:37 am
Location: Mabes FPI
Contact:

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by poligami »

doramma wrote:ngesex itu hanya dr otak mesum kalian sendiri,TAK ADA satupun hadist yg menyatakan ngesex itu! terjemahan yg tepat dr hadist itu adalah "tinggal serumah" pd saat 9thn. 9thn nya ini sj msh meragukan,tdk akurat. baca tuh SELURUH 23 hujah,jgn cuma diambil bbrp hujag sj! SEMUAnya! Lagian jika ada hadist yg bertentangan dg quran,otomatis gugur tuh,tdk terpakai! pedomannya adalah qs 4:19. Jadi fitnah pedhofilia itu TAK ADA bukti dan TAK MUNGKIN terjadi. hanya kebodohan n otak mesum kalian yg berkhayal!
Pernyataan diatas membuktikan bahwa banyak Muslim yg MALU nabi besarnya menyetubuhi anak 9 tahun.\:D/

Apa salahnya sih punya nabi yg ngeseks dgn anak kecil..??? :yawinkle:
Sampai si "Doramma alias Tuanku" berani mendustakan hadist SAHIH BUKHARI, SAHIH MUSLIM, dan lain-lain yg jelas merupakan HADIST PALING DIPERCAYA mayoritas muslim di dunia.


Image


Salam Poligami... :turban:
doramma
Posts: 554
Joined: Tue Nov 02, 2010 11:17 am

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by doramma »

karena memang ada qs 4:19 yg melarang phedofilia,pemerkosaan dlm rumah tangga dll,jadi TAK ADA hadist sahih yg menyatakan sebaliknya. TAK ADA satupun hadist sahih yg bisa bertentangan dengan satupun ayat quran. paham?! Semua fitnahan kalian itu hanya berdasar tafsir ngaco cuma dg modal TERRJEMAHAN hadist. tafsir ngaco tanpa memperhatikan ayat2 quran,hanya bedasar angan2 mesum hati dengki kafirun itu sendiri,tapi dikoar2kan seolah2 melihat dg mata kepala sendiri. lol!
User avatar
Topsy KreeT
Posts: 2102
Joined: Tue Sep 22, 2009 8:32 pm
Location: Somewhere Far Away
Contact:

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by Topsy KreeT »

doramma wrote:karena memang ada qs 4:19 yg melarang phedofilia,pemerkosaan dlm rumah tangga dll,jadi TAK ADA hadist sahih yg menyatakan sebaliknya. TAK ADA satupun hadist sahih yg bisa bertentangan dengan satupun ayat quran. paham?! Semua fitnahan kalian itu hanya berdasar tafsir ngaco cuma dg modal TERRJEMAHAN hadist. tafsir ngaco tanpa memperhatikan ayat2 quran,hanya bedasar angan2 mesum hati dengki kafirun itu sendiri,tapi dikoar2kan seolah2 melihat dg mata kepala sendiri. lol!
Rape not possible in marriage: Muslim cleric

London, Oct 14 : There cannot be rape within marriage, a Muslim cleric in Britain has ruled. A key Muslim leader in the country promptly denounced the views as 'misguided' and 'inappropriate'.

"In Islamic Sharia, rape is adultery by force. So long as the woman is his wife, it cannot be termed as rape," The Independent quoted cleric Sheikh Maulana Abu Sayeed as saying.

Men accused of raping their wives should not be prosecuted as "sex is part of marriage", said Sayeed, president of the Islamic Sharia Council in Britain.

He made the comments to the blog The Samosa -- and reiterated them to the The Independent.

Sayeed told the website: "Clearly there cannot be any rape within the marriage. Maybe aggression, maybe indecent activity... Because when they got married, the understanding was that sexual intercourse was part of the marriage, so there cannot be anything against sex in marriage.

"Of course, if it happened without her desire, that is no good, that is not desirable."

British law makes rape within marriage illegal.

Sayeed also suggested that women who claim to have been raped by their husbands should not immediately go to the police.

"Not in the beginning, unless we establish that it really happened. Because in most of the cases, wives... have been advised by their solicitors that one of the four reasons for which a wife can get a divorce is rape, so they are encouraged to say things like this."

Asked how men found to have raped their wives were to be punished, he said: "He may be disciplined, and he may be made to ask forgiveness. That should be enough."

Muslims4UK's chairman Inayat Bunglawala said: "Sheikh Sayeed's comments are woefully misguided and entirely inappropriate. Rape - whether within marriage or outside it - is an abominable act and is clearly against the law."

Dave Whatton, spokesman on rape for the Association of Chief Police Officers, told the daily: "We know that the majority of rapes do not take place through strangers attacking women late at night but between acquaintances and within marriages and partnerships.

"It is a fundamental principle that Sharia law should not replace the laws of the UK. Putting out views that rape can be dealt with in another way fundamentally undermines everything we are trying to do," he said.

==================================================


Pria yang dituduh memperkosa istri mereka tidak boleh dituntut karena "seks adalah bagian dari pernikahan"
Last edited by Topsy KreeT on Wed Nov 03, 2010 10:44 pm, edited 1 time in total.
Pop Eye
Posts: 397
Joined: Thu Sep 09, 2010 1:53 pm

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by Pop Eye »

Dear Doramma,

Kita ikutin chronology-nya satu persatu ya:
1. Pertama, bro Poligami post new TS http://indonesia.faithfreedom.org/forum ... ha-t38056/
Pada TS ini, bro Poligami memberikan artikel dari Muslim yg bernama Ayman bin Khalid, yg me-refute claim shavanas
2. Saya menterjemahkan artikel yg menjadi referensi dari Poligami dan saya buat thread baru di
http://indonesia.faithfreedom.org/forum ... il-t41513/
3. Later on ada muslim manis yg telah mengalami tahap metamorfosis 3 kali, mirip Ksatria Baja Hitam/KamenRider (Tuanku->Dorama->Doramma) dengan penuh
kebanggaan copy paste artikel dari Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi, tanpa menyadari bahwa artikel inilah yg disanggah oleh Ayman bin Khalid
(penulis artikel referensi dari Poligami)
4. Dengan penuh kasih sayang kaffir_with_brain mencoba menguraikan penjelasan singkat padat dan jelas claim Hazrat Allama Mohammad Habibur Rahman Kandhalwi VS
Ayman bin Khalid di http://indonesia.faithfreedom.org/forum ... mi-t41547/, namun apa daya tetap diserang oleh Doramma dengan kata2
seperti....baca tuh seluruh 23 hujjah, jangan comot satu persatu

Doramma....sekarang gini aja, boro2 bahas 23 hujjah, 9 sanggahan (hujjah ke 3,4,6,11,12,13,14, 16 dan 23) dari Ayman bin Khalid aja belon bisa anda jawab
Jawaban yg selalu menjadi jurus pamungkasmu, yg ampe eneg gw bacanya karena keseringan diulang kamu, ga jauh2 dari kata2 dibawah
doramma wrote:ngesex itu hanya dr otak mesum kalian sendiri,TAK ADA satupun hadist yg menyatakan ngesex itu! terjemahan yg tepat dr hadist itu adalah "tinggal serumah" pd saat 9thn. 9thn nya ini sj msh meragukan,tdk akurat. baca tuh SELURUH 23 hujah,jgn cuma diambil bbrp hujag sj! SEMUAnya! Lagian jika ada hadist yg bertentangan dg quran,otomatis gugur tuh,tdk terpakai! pedomannya adalah qs 4:19. Jadi fitnah pedhofilia itu TAK ADA bukti dan TAK MUNGKIN terjadi. hanya kebodohan n otak mesum kalian yg berkhayal!
Dari perdebatan kamu vs Poligami and kaffir2 yg lain, so many times I notice kamu cuman jago copy paste. Namun setelah ditantang balik dengan penjelasan lebih mendetail oleh kafir2 lain, at the end, kembali jawaban inilah yg sering kamu pake:
doramma wrote:ngesex itu hanya dr otak mesum kalian sendiri,TAK ADA satupun hadist yg menyatakan ngesex itu! terjemahan yg tepat dr hadist itu adalah "tinggal serumah" pd saat 9thn. 9thn nya ini sj msh meragukan,tdk akurat. baca tuh SELURUH 23 hujah,jgn cuma diambil bbrp hujag sj! SEMUAnya! Lagian jika ada hadist yg bertentangan dg quran,otomatis gugur tuh,tdk terpakai! pedomannya adalah qs 4:19. Jadi fitnah pedhofilia itu TAK ADA bukti dan TAK MUNGKIN terjadi. hanya kebodohan n otak mesum kalian yg berkhayal!
Coba aja baca ulang perdebatan kita dari awal, setiap kali kamu comment, saya akan menjawab secara mendetail sanggahan kamu, but again inilah jawaban yg saya dapatkan
doramma wrote:ngesex itu hanya dr otak mesum kalian sendiri,TAK ADA satupun hadist yg menyatakan ngesex itu! terjemahan yg tepat dr hadist itu adalah "tinggal serumah" pd saat 9thn. 9thn nya ini sj msh meragukan,tdk akurat. baca tuh SELURUH 23 hujah,jgn cuma diambil bbrp hujag sj! SEMUAnya! Lagian jika ada hadist yg bertentangan dg quran,otomatis gugur tuh,tdk terpakai! pedomannya adalah qs 4:19. Jadi fitnah pedhofilia itu TAK ADA bukti dan TAK MUNGKIN terjadi. hanya kebodohan n otak mesum kalian yg berkhayal!
Ok-lah gw ngalah. Anggap aja MUHAMMAD TIDAK NGESEX dengan AISHA pada 9 tahun. Neng Aisha CUMAN DINIKAHI DAN TINGGAL SERUMAH pada umur 9 tahun. Saya kan udeh menjelaskan ampe bibir gw hampir lepas, NILAI MORAL apa dari tua bangka 54 tahun yg hendak menikahi anak umur 9 TAHUN? MAO NGAPAIN? Dont bullshitting me with something like kalo bukan karena NABI nikahin AISHA, cewe tetep akan dipaksa intercourse saat HAID bla bla and such (lagian apa hebatnya juga cuman bisa ngajarin hal kaya gituan soal ga ngesex saat HAID? bangsa2 lain juga bisa). Mao ngajar QURAN atau mao ngajarin anak kecil untuk mendekat ke TUHAN, ya udeh ajarin aja, why should Mamad married her unless he was mentall ill (pedophilia)? Again and again pembaca akan terpesona dengan jawaban yg mulia Tuanku Doramma spt dibawah
doramma wrote:ngesex itu hanya dr otak mesum kalian sendiri,TAK ADA satupun hadist yg menyatakan ngesex itu! terjemahan yg tepat dr hadist itu adalah "tinggal serumah" pd saat 9thn. 9thn nya ini sj msh meragukan,tdk akurat. baca tuh SELURUH 23 hujah,jgn cuma diambil bbrp hujag sj! SEMUAnya! Lagian jika ada hadist yg bertentangan dg quran,otomatis gugur tuh,tdk terpakai! pedomannya adalah qs 4:19. Jadi fitnah pedhofilia itu TAK ADA bukti dan TAK MUNGKIN terjadi. hanya kebodohan n otak mesum kalian yg berkhayal!
I spent my time not only translating Ayman bin Khalid article, but also analyzing his writing whether it makes any sense or not.
Ketika selesai translating, membaca ulang artikel Ayman bin Khalid, THANK GOD bukan jawaban seperti dibawah yg gw dapatkan dari artikelnya:
doramma wrote:ngesex itu hanya dr otak mesum kalian sendiri,TAK ADA satupun hadist yg menyatakan ngesex itu! terjemahan yg tepat dr hadist itu adalah "tinggal serumah" pd saat 9thn. 9thn nya ini sj msh meragukan,tdk akurat. baca tuh SELURUH 23 hujah,jgn cuma diambil bbrp hujag sj! SEMUAnya! Lagian jika ada hadist yg bertentangan dg quran,otomatis gugur tuh,tdk terpakai! pedomannya adalah qs 4:19. Jadi fitnah pedhofilia itu TAK ADA bukti dan TAK MUNGKIN terjadi. hanya kebodohan n otak mesum kalian yg berkhayal!
I've done my homework, have you done yours?
Pop Eye
Posts: 397
Joined: Thu Sep 09, 2010 1:53 pm

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by Pop Eye »

Bro Topsy Kreet
Kalo ada waktu luang, tolong translate-in beritanya, takutnya Ksatria Baja Hitam/KamenRider ga ngerti bahasa English
:rolling:
Topsy KreeT wrote:
Rape not possible in marriage: Muslim cleric

London, Oct 14 : There cannot be rape within marriage, a Muslim cleric in Britain has ruled. A key Muslim leader in the country promptly denounced the views as 'misguided' and 'inappropriate'.

"In Islamic Sharia, rape is adultery by force. So long as the woman is his wife, it cannot be termed as rape," The Independent quoted cleric Sheikh Maulana Abu Sayeed as saying.

Men accused of raping their wives should not be prosecuted as "sex is part of marriage", said Sayeed, president of the Islamic Sharia Council in Britain.

He made the comments to the blog The Samosa -- and reiterated them to the The Independent.

Sayeed told the website: "Clearly there cannot be any rape within the marriage. Maybe aggression, maybe indecent activity... Because when they got married, the understanding was that sexual intercourse was part of the marriage, so there cannot be anything against sex in marriage.

"Of course, if it happened without her desire, that is no good, that is not desirable."

British law makes rape within marriage illegal.

Sayeed also suggested that women who claim to have been raped by their husbands should not immediately go to the police.

"Not in the beginning, unless we establish that it really happened. Because in most of the cases, wives... have been advised by their solicitors that one of the four reasons for which a wife can get a divorce is rape, so they are encouraged to say things like this."

Asked how men found to have raped their wives were to be punished, he said: "He may be disciplined, and he may be made to ask forgiveness. That should be enough."

Muslims4UK's chairman Inayat Bunglawala said: "Sheikh Sayeed's comments are woefully misguided and entirely inappropriate. Rape - whether within marriage or outside it - is an abominable act and is clearly against the law."

Dave Whatton, spokesman on rape for the Association of Chief Police Officers, told the daily: "We know that the majority of rapes do not take place through strangers attacking women late at night but between acquaintances and within marriages and partnerships.

"It is a fundamental principle that Sharia law should not replace the laws of the UK. Putting out views that rape can be dealt with in another way fundamentally undermines everything we are trying to do," he said.

==================================================


Pria yang dituduh memperkosa istri mereka tidak boleh dituntut sebagai "seks adalah bagian dari pernikahan"
User avatar
poligami
Posts: 2446
Joined: Wed Aug 19, 2009 4:37 am
Location: Mabes FPI
Contact:

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by poligami »

doramma wrote:karena memang ada qs 4:19 yg melarang phedofilia,pemerkosaan dlm rumah tangga dll,jadi TAK ADA hadist sahih yg menyatakan sebaliknya. TAK ADA satupun hadist sahih yg bisa bertentangan dengan satupun ayat quran. paham?! Semua fitnahan kalian itu hanya berdasar tafsir ngaco cuma dg modal TERRJEMAHAN hadist. tafsir ngaco tanpa memperhatikan ayat2 quran,hanya bedasar angan2 mesum hati dengki kafirun itu sendiri,tapi dikoar2kan seolah2 melihat dg mata kepala sendiri. lol!
Apa salahnya sih punya nabi besar yg menggauli (ngeseks) anak 9 tahun..??? :lol:


:turban:
doramma
Posts: 554
Joined: Tue Nov 02, 2010 11:17 am

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by doramma »

karena terjemahan tepatnya adalah "tinggal serumah",itu salahnya...
User avatar
poligami
Posts: 2446
Joined: Wed Aug 19, 2009 4:37 am
Location: Mabes FPI
Contact:

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by poligami »

poligami wrote:Apa salahnya sih punya nabi besar yg menggauli (ngeseks) anak 9 tahun..??? :lol:
doramma wrote:karena terjemahan tepatnya adalah "tinggal serumah",itu salahnya...
Emang ente AHLI PENTERJEMAH BAHASA ARAB..???? :-k


Salam Poligami... :turban:
notarabian
Posts: 525
Joined: Fri Jul 23, 2010 11:45 am

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by notarabian »

doramma wrote:karena terjemahan tepatnya adalah "tinggal serumah",itu salahnya...
Jawabannya tidak mengena........
rasa2nya ia masih pnya hati dan nurani (syukurlah), makanya ia tdak bsa menerima cerita atau kisah jika nabinya pnya kelakuan demikian....

Oleh karena itu cobalah keluar dari kungkungan islammu dan cari sudut pandang dari luar agama islam...
doramma
Posts: 554
Joined: Tue Nov 02, 2010 11:17 am

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by doramma »

Selain terjemahannya yg lebih tepatnya adalah "tinggal serumah" dan kalaupun ada yg menterjemahkan sbg digauli, tapi pengertian ttg diaguli itu berbeda gaulnya antara suami istri dg gaulnya pelacur dg pelanggannya, juga gaulnya nabi dg manusia biasa itu pun berbeda!

Di QURAN(bukan hukum yg ditetapkan oleh manusia) jelas sekali dilarang melakukan pedofilia, perkosaan maupun cara mempusakai wanita secara pksa lainnya yg bisa menyakiti baik psikhis maupun fisik wanita, jelas tercantum di qs. 4:19.

HAdist-hadist sahih lainnya pun bertentangan jika hadist itu diartikan sbgmn yg kafir pikir dalam otak mesumnya...

Hadist Aisya, kesaksian bahwa: Nabi adalah lelaki yang paling kuat mehana hasrat. ----> jelas bukan korban pedofial yg bersaksi demikian.
Hadist lain yg menyatakan bhw Aisya cemburu kepada nabi. --------------------------------> bukti bahwa Aisya ta mengalami trauma kepada nabi, justru mencitainya
Hadist Rasul, yg mewajibkan pusany akeda belah pihak dalam hubungan persenggamaan suami istri. ----> TAK MUNGKIN melakukan PEDOFILIA.


Kalian itu harusnya ngaca, nieh baca kitabmu sendiri yg justru jelas2 menyuruh pedoilia, BUKAN quran.

http://www.answering-christianity.com/age3.htm
Justru sejak 3 tahun budak anak-anak disenggamai..dalam bible...

The Pedophilic Verses against 3-year old girls:

The pedophilic Biblical verses are Numbers 31:17-18 and Numbers 31:35-40. Below, you will see DETAILED HISTORY on these SPECIFIC verses from the Jewish Talmud explaining the pedophilia that took place against the 3-year old slave girls under the direct command of Moses.

While Christians are not obligated to follow the laws of the Talmud in their social lives, but the historical FACTS that exist in the Talmud about the Biblical verses Numbers 31:17-18 and Numbers 31:35-40 below, and how the "BIBLE FOLLOWERS" during those days were mostly pedophiles who literally forced sex on 3-year old girls after Moses' supposed 'Divine' order is clear indication that the Bible condones pedophilia.


:roll: :vom:
User avatar
poligami
Posts: 2446
Joined: Wed Aug 19, 2009 4:37 am
Location: Mabes FPI
Contact:

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by poligami »

poligami wrote:Apa salahnya sih punya nabi besar yg menggauli (ngeseks) anak 9 tahun..??? :lol:
doramma wrote:karena terjemahan tepatnya adalah "tinggal serumah",itu salahnya...
poligami wrote:Emang ente AHLI PENTERJEMAH BAHASA ARAB..???? :-k
doramma wrote:Selain terjemahannya yg lebih tepatnya adalah "tinggal serumah"
Sekali lagi gw tanya..!!!! :-$
Ente AHLI PENTERJEMAH BAHASA ARAB ATAU BUKAN..????????? :-k


Kalo ente emang AHLI entar gw kasih hadist-hadist aslinya dalam bahasa Arab dan ane persilahkan ente menterjemahkannya sesuai kemampuan ente.
Bagaimana..???
doramma wrote:dan kalaupun ada yg menterjemahkan sbg digauli, tapi pengertian ttg diaguli itu berbeda gaulnya antara suami istri dg gaulnya pelacur dg pelanggannya,
Kalau gaul dgn WTS jelas harus BAYAR dan termasuk zina, kalau sama istri GRATIS dan halal.
doramma wrote:juga gaulnya nabi dg manusia biasa itu pun berbeda!
OMONG KOSONG..!!! :-$
Muhammad ngeseks pasti pakai alat kelaminnya, SAMA dengan manusia biasa..!!!

doramma wrote:Di QURAN(bukan hukum yg ditetapkan oleh manusia) jelas sekali dilarang melakukan pedofilia, perkosaan maupun cara mempusakai wanita secara pksa lainnya yg bisa menyakiti baik psikhis maupun fisik wanita, jelas tercantum di qs. 4:19.
DI QURAN jelas muslim dibatasi beristri maksimal empat, tapi Muhammad beristri LUSINAN.
QURAN ternyata dilanggar Muhammad sendiri. \:D/
doramma wrote:HAdist-hadist sahih lainnya pun bertentangan jika hadist itu diartikan sbgmn yg kafir pikir dalam otak mesumnya...

Hadist Aisya, kesaksian bahwa: Nabi adalah lelaki yang paling kuat mehana hasrat. ----> jelas bukan korban pedofial yg bersaksi demikian.
Hadist lain yg menyatakan bhw Aisya cemburu kepada nabi. --------------------------------> bukti bahwa Aisya ta mengalami trauma kepada nabi, justru mencitainya
Hadist Rasul, yg mewajibkan pusany akeda belah pihak dalam hubungan persenggamaan suami istri. ----> TAK MUNGKIN melakukan PEDOFILIA.
Semua hal diatas samasekali tidak menyanggah bahwa Muhammad menggauli Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun, sesuai HADIS SAHIH BUKHARI, SAHIH MUSLIM, dll.

Sekali BUKTI bahwa Muslim SANGAT MALU mengetahui bahwa nabi besarnya bersetubuh dgn anak kecil 9 tahun. O:)


Salam Poligami... :turban:
Pop Eye
Posts: 397
Joined: Thu Sep 09, 2010 1:53 pm

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by Pop Eye »

MasyaMammaaaaadd....Dorama, did u exactly know what you were doing?
situs yg sama yg ente pake untuk against Christianity, accusing it to promote pedophilia (in your previous comments di TS ini), situs yg sama ini juga dengan bangga mengakui pernikahan Aisha di umur 9 tahun itu adalah sah-sesah2nya, berbeda banget ama claim loe yg bilang kalo umur 9 tahun itu hanya serumah dan itupun masih meragukan Haditsnya.

SEBENERNYA ENTE TAU DENGAN JELAS GA SIH WHO YOUR FRIEND OR WHO YOUR FOE IS?
Dengan mudah loe maen comot artikel manapun (tanpa diperiksa ULANG dulu penulis ini comrade atau enemy) yg penting as long as argumen di artikel ini bisa menyerang balik lawan debatmu. Luar biasa kualitas debatmu. No wonder kamu jadi bahan ketawaan kaffir di FFI Indonesia.

PENGUMUMANNNNNNNN: Oiii Poligami and temen2, ternyata bukan cuman Ayman bin Khalid aja yg dengan bangga accepting the fact that their lovely Prophet is pedophile, situs yg dia pake untuk jelekin Kekristenan juga mengakui dengan pede 2 juta hal yg sama...

OMG Doramma, kamu bener2 desperate ya...ampe pake copy paste semua artikel untuk jelekin kekristenan tanpa menyadari bahwa sumber yg sama yg kamu gunakan juga mendukung penuh claim2 kaffir bahwa tua bangka Muhammad menikahi Aisha di usia 6 tahun dan menikahi secara resmi (istilah yg loe ulang2 terus ampe gw mao berak bacanya : serumah) di usia 9 tahun?

Semakin hari gw semakin sadar akan satu hal, kayanya loe rajin posting disini cuman untuk menunjukkan bahwa Muslim juga ada gigi ya di FFI Indonesia? Duh masih mending Muslim2 yg debat ama kaffir2 di FFI dengan kata2 kasar, terus setelah ditunjukkan bukti dan argumentasi yg logis...abis itu ngacir dan ga keliatan lagi batang hidungnya. Seenggak2nya Muslim kaya gitu masih jauh lebih terhormat, otaknya masih jalan. Engga maen yg penting reply posting aja biar ga keliatan KALAH ama KAFFIR.

Ooo dear Dorama...you are so damn pathetic.
Sorry banget bro Tuanku a.k.a Dorama a.k.a Doramma. Gw tau etika dalam berdebat adalah harus santun dalam berbahasa. Tapi gw asli udeh ga tau mao gimana lagi deskripsiin kamu dengan kata yg paling sopaaaaaaaaannnnn selain damn pathetic. I'm trying my best to avoid using a word to describe your intelligence. Hanya ini hal yg paling sopan yg bisa gw berikan padamu

Diskusi ini jadi makin garing dan ga seru. Moga2 bisa ketemu lawan debat Muslim yg lebih berotak dan jago next time.

Guys...gw kutip neh kata claim dari website yg dipake ama Doramma untuk ngejelekin Kekristenan as follows:

People used to have very short life-spans in Arabia. They used to live between 40 to 60 years maximum. So it was only normal and natural for girls to be married off at ages 9 or 10 or similar. => kaffir_with_brain: Argument ini bener2 keterlaluan banget bodohnya,
apa anehnya orang yg tinggal di padang pasir cuman manage to live 40 to 60 years maximum? Daerah padang pasir kalo lagi siang panasnya amit2, kalo malem dinginnya luar biasa? Hidup di daerah gurun gitu loh, makanan dan air juga ga mudah. Lagianpun kalo teori padang pasir gw salah, darimana bisa jadi parameter kalo orang dulu jika hidupnya 60 max berarti umur 9 tahun udeh dewasa sama seperti perempuan umur 20 tahun zaman sekarang (wong ukuran kedewasaan seorang wanita di mata Muslim cuman puberty, bukan karakter....ujung2nya selangkangan juga, yg penting udeh siap dibuahi)? angka kematian in average di Indonesia juga sekarang 60 tahun. Pembaca terhormat, silahkan kritik saya jika argument saya tidak masuk akal. Emangnya manusia KUCING, yg jika hanya mampu hidup ampe 20 tahun, berarti dipukul rata umurnya 3-5 kali umur manusia? Emangnya manusia di Arab jaman itu alien yg beda spesiesnya dengan manusia normal? Bingung gw....kasih comment kok begitu rentan untuk jadi bahan ketawaan orang yg berotak. Masih mending kalo argumentnya orang zaman dulu masih primitif, belon banyak hal yg bisa dilakukan seperti zaman sekarang (sekolah kek, kursus nambah2 ilmu kek etc) jadi ya umur segitu ya kawin aja, namanya juga zaman masih primitif dan barbar.It is important to know that girls during the Biblical and Islamic days used to be married off at young ages when they either had their first periods, or their breasts start showing off. In other words, when they turn into "women", then they get married off. It was quite different for men on the other hand, because physical power and the ability of living an independent life had always been and will always be a mandatory requirement for men to have in life. So men waited much longer than women in terms of getting married. The guy had to develop both his body and mind before he was ready for marriage.
=>kaffir with brain: sangat menarik omongan Muslim dari answeringChristianity ini, waktu ngomongin soal laki-laki, Muslim ini bisa keluar common sense-nya dengan bilang that The guy had to develop his body and mind before hew was ready for marriage, but at the same time, cara mengukur kedewasaan seorang perempuan cukup dengan either had their first periods, or their breast start showing off. Luar biasa banget cara mengukur kedewasaan seorang perempuan, bener2 perempuan ga perlu dewasa secara karakter/mind, yg penting dewasa secara fisik/puberty doang. MasyaMamad, segitu rendahnyakah perempuan? Ooh Tuhan.... orang waras pun bisa jadi gila kalo terus2an debat ama orang yg kalo ngejawab ga pake otak

By the way guys, check it out at http://www.answering-christianity.com/aisha.htm , situs inilah yg digunakan oleh Tuanku a.k.a Doramma tersayang untuk membuktikan Kekristenan juga melakukan pedophilia. Gw iseng2 klik hyperlinknya yg ngebahas soal usia Aisha waktu kawin, karena sesuai banget dengan TS ini.
My response to the "Child Molester" lie against our beloved Prophet, Muhammad peace be upon him:

The sections of this article are:

1- Introduction.

- Child brides as young as 8 were common, not exceptions, among the Byzantine emperors and nobility.

2- My response to the "Child Molester" lie against Prophet Muhammad.

- A picture of a 9-year old girl giving birth in Thailand.
- 12-year old in Romania getting married.

3- Was Aisha engaged to someone else before she got engaged to Muhammad?
4- The Middle Eastern and other Cultures.
5- What about Aisha's parents (mom and dad), are they too "Child Molesters"?
6- More on Aisha's Marriage and its acceptance by the Arab culture back then.
7- But still, she is considered a child in our standards today!
8- Was Muhammad a pedophile?
9- The life span 1400 years ago was short.

10- What about Mary, Jesus' Mother peace be upon both of them? How old was she when she got pregnant?

11- Joseph, Mary's husband, was "90 years old" when he married 12 to 14-year old Mary! Was he too a pedophile?

12- What about the Bible's Prophets' marriages?
13- What about the X-Rated Pornography in the Bible?
14- Jesus never got married before. Therefore, Muhammad is not truthful? Jesus could've been genitally mutilated from his circumcision when he was a child.
15- Conclusion.

16- Further Sites to Research.
- New evidence shows that Aisha was much older than 9 when she married the Prophet.
Also, Other Important Related Topics:
1. AUDIO: Did Prophet Muhammad really "thigh" Aisha? Shamoun's own resource says it is highly doubtful! But despite that, I still debunked it for him!
# Challenge to Shamoun: Since GOD Almighty enabled females in Aisha's age to get pregnant, as it happened even in our world today with the 9-year old Thai girl giving birth, then why can't her age be the minimum age for marriage, especially during the Biblical and Islamic days where people used to die between the ages of 40s and 50s due to diseases and malnutrition?

# Another Challenge: Why did Shamoun fail to give a single reference, beside that ridiculous message board's post, from a Hadith of Prophet Muhammad that Aisha did indeed get "thighed"? And why is Shamoun not rejecting his Bible for containing far worse points (virgin girls as young as 3 were raped and little boys were killed by Moses and his men) than the one he raised against Islam, which is doubtful to begin with?


TEXT:
Is Muhammad a true Prophet? - On the topic of Sexual Immorality.

1. Prophet Muhammad lived among pagans who literally worshiped in nakedness!
2. Women as war booties in the Bible.
3. Coveting the neighbor's wife and another man's wife.
4. Judah and the prostitute. No punishment!
5. Lot's offering of his daughters as prostitutes!
6. Favoritism to Lot over the innocent children!
7. David committed Covet, Adultery and Murder!
8. David's selective murder was never condemned!
9. Jesus too broke the Mosaic Law!
10. Jesus kissed Mary Magdalene on the mouth!
11. Prophet Muhammad and Aisha.
12. Young girls married off to much older men in the Bible.
13. Moses and his men raped 3-year old slave girls!
14. Digital Defloration to virgins in the Bible. Fingers inserted into virgins' vaginas before marriage in the Bible!


2. Text Rebuttal: Rebuttal to Sam Shamoun and Jochen Katz on "Are Diapers Now Women’s Garments?" article.

AUDIO Rebuttal: Prophet Muhammad wore women's cloths?! This is another sick lie by Sam Shamoun! In this rebuttal, I exposed Shamoun's deliberate mistranslation and false allegation, proved that the Bible considers women as defiling to men which is why it prohibited men from even considering coming close to touching women's garments (survival cloths made from animal skins back then), proved voodoo and superstition in the Bible, and proved that Jesus wore his mother's garment!

Challenge to Shamoun: Did Jesus and his mother Mary violate the Law when Mary made Jesus wear her garment?
1- Introduction:Introduction:

Aisha in Islam:

Let's discuss the age of Aisha being 9 when she married our Prophet in Islam!

First of all, it is important to know:

Aisha's parents were the ones who married her to our Prophet, and that no Muslim or even pagan objected to the marriage because it was widely practiced. And even until today in 3rd world countries (Muslims and non-Muslims), little girls as young as 9 or 10 do get married. Anyway, the reason no one objected was to the Prophet's marriage was:

1.
People used to have very short life-spans in Arabia. They used to live between 40 to 60 years maximum. So it was only normal and natural for girls to be married off at ages 9 or 10 or similar.

2.
Marriage for young girls was widely practiced among Arabs back then, and even today in many third-world non-Muslim and Muslim countries. See the following examples: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7], etc...Child brides as young as 8 (eight) were common among the Byzantine emperors and nobility!

The article specifically says they were common and not exceptions!It is important to know that girls during the Biblical and Islamic days used to be married off at young ages when they either had their first periods, or their breasts start showing off. In other words, when they turn into "women", then they get married off. It was quite different for men on the other hand, because physical power and the ability of living an independent life had always been and will always be a mandatory requirement for men to have in life. So men waited much longer than women in terms of getting married. The guy had to develop both his body and mind before he was ready for marriage.


That is why you see girls as young as 9 or 10 were married to men as old as 30 or even older. The culture back then and in many third world countries today (NON-MUSLIM ONES TOO) is quite different than what you live in today.Prophet Muhammad's marriage with Aisha was 100% legal and acceptable by all laws and Divine Religions!So to call Prophet Muhammad a pedophile for marrying a girl that was OFFERED TO HIM by her parents and was accepted by all of the people back then including the enemies of Islam, the pagans, is quite absurd.

The pedophilia in the bible was quite different, because girls were raped at 3-years of age by Moses and his men.

Also, in Exodus 21:7-11 as further elaborated on below, girls were sold off as slave girls by their own fathers to other men. So most certainly, no one is qualified to call the Prophet of Islam a pedophile!


*** X-Rated Pornography in the Bible.

*** Fathers sticking their fingers into their daughters' vaginas before marriage in the Bible.
Young girls in the Bible and Jewish Talmud. Let's look at two main points in the Bible:

1- 3-year old slave girls were forced into sex under the Mosaic Law in the Bible.
2- Fathers can sell their daughters as slave girls to other men in the Bible.1- 3-year old slave girls were forced into sex under the Mosaic Law in the Bible:


Pedophilia with 3-year old slave girls in the Bible!
Forcing 3-year old slave girls into sex during the Mosaic Law in the Bible! (click here)


Is the GOD of Israel a pedophile? Quick side Note:

Numbers 31:35-40 "[From the captives of war] 32,000 women who had never slept with a man.......of which the tribute for the LORD was 32 [among them were virgin girls]."

Even though GOD Almighty's share of the 32 virgin girls is metaphoric, meaning that He didn't come down and have sex with them, but if any wants to call Prophet Muhammad a pedophile or womanizer for marrying (his best friend's daughter with both her parents' approval) a young girl and marrying multiple women throughout his life, then he should not only call his Biblical Prophets as such, but also the GOD of Israel Himself!


Also today, the Jewish law for marriage sets the age of consent for females at 11. (Consent is only one way of marriage) I do not know if modern Jewish law still allows (in theory) betrothal by intercourse as it was practiced in ancient times.

Thirty years ago, the renowned sexologist R.E.L. Masters and Allan Edwardes said in their study of Afro-Asian sexual expression (_The Cradle of Erotica_, Julian Press, New York:1962) said, "Today, in many parts of North Africa, Arabia, and India, girls are wedded and bedded between the ages of five and nine; and no self-respecting female remains unmarried beyond the age of puberty."


**** Also, the age consent in the US and Europe only 100 years ago for girls' marriage was as little as 10, and some popular men figures married little girls who were as young as their daughters. I have provided the Western links and proofs.

By the way, please visit: X-Rated Pornography in the Bible. The Bible literally says that women's vaginas and breasts taste like "wine".

Also visit: Fathers sticking their fingers into their daughters' vaginas before marriage in the Bible.2- Fathers can sell their daughters as slave girls to other men in the Bible:

Exodus 21:7-11
7. "If a man sells his daughter as a female slave, she is not to go free as the male slaves do.
8. "If she is displeasing in the eyes of her master who designated her for himself, then he shall let her be redeemed. He does not have authority to sell her to a foreign people because of his unfairness to her.
9. "If he designates her for his son [Note: "his son" means that the master is either her father's age or even much older!], he shall deal with her according to the custom of daughters.
10. "If he takes to himself another woman, he may not reduce her food, her clothing, or her conjugal rights.
11. "If he will not do these three things for her, then she shall go out for nothing, without payment of money.

First of all, did the daughter have any choice to be sold off by her father, married off by her master to either himself or his son? No!

Also, the fact that the master can either marry her or marry her off to his son, means that MOST LIKELY, SHE IS HIS DAUGHTER'S AGE and younger than his son!! So he's probably at least 30+ years older than her. Yet, he himself (her father's age or even MUCH older) can marry her.

Again, please visit: X-Rated Pornography in the Bible. The Bible literally says that women's vaginas and breasts taste like "wine".

Also visit: Fathers sticking their fingers into their daughters' vaginas before marriage in the Bible.

Also, the fact that there is no AGE LIMIT to how girls in the Bible were sold off and married off to other men, WITHOUT ANY CHOICE, who were much much older than them as also the case with the Biblical Prophets who married 100s of wives each clearly proves the hypocrisy of some Christians who attack Islam through Aisha's very young age, while they clearly ignore the same fact in their own Bible. Here is a sample of the 100s of wives of the Biblical Prophets:

In Exodus 21:10, a man can marry an infinite amount of women without any limits to how many he can marry.

In 2 Samuel 5:13; 1 Chronicles 3:1-9, 14:3, King David had six wives and numerous concubines.

In 1 Kings 11:3, King Solomon had 700 wives and 300 concubines.

In 2 Chronicles 11:21, King Solomon's son Rehoboam had 18 wives and 60 concubines.


Please visit: Aisha was "9" when she married our Prophet. If this is weird or unacceptable to you, then are BOTH HER PARENTS and the whole Arabs' culture BACK THEN also guilty for giving her and others like her in marriage to other men, 1500 years ago?

Even today, girls in many third-world countries are married off at the same or similar age. Also, it is believed by many Jews and Roman Catholics that Mary was 12 - 14 when she had Jesus. Also as I said, the Biblical Prophets who had 100s of wives each most probably married young girls as well.

Also, what about Aisha's PARENTS (MOM AND DAD)? Didn't they see it right and fit to marry their daughter at that age and at that time? Who are we to judge?

Also, see why Muta (temporary) Marriage was allowed and why it was discontinued.


A picture and news paper article about a 9-year old girl from Thailand gave birthA 12-year old Christian girl getting married in RomaniaAlso as I said, didn't the Biblical Prophets marry 100s of wives each? Is it possible that some of those wives were little girls as well? It's both highly probable and possible!Mr. Sam Shamoun of "Answering Islam" even admits that his grandmother was 12 when she got married:

Note: I won't go into the details of his cheap insults and trash words, because I am much higher and classier than him. He has proven himself several times to be a foul-mouthed total loser.QuranSearch Com: question
Answering Islam: yes
QuranSearch Com: how old was your grandma when she got married?
Answering Islam: 12 perhapsThe fact that his own Biblical Prophets married 100s of wives each and fathers used to sell their daughters as slave girls to other men without any age limit makes it extremely possible and probable that several if not many of these wives were little girls between 9 to 13, while the Prophets were MUCH MUCH OLDER than them. If his own grandmother who exited THOUSANDS of years later still married at 12, then what makes it impossible for girls during Biblical times to have married way much older men than them when they were little ones?

Since there is no age limit for the girl to be sold by her own father as a slave girl to another man, WHO CAN HAVE SEX WITH HER, then I want to ask Mr. Sam Shamoun here:

Aren't you a total hypocrite for denying that little girls were sold off and married off during biblical times at very young age to much much older men (as I proved in Exodus 21:9 above), while making fierce charges against Islam on Aisha's age?How do you respond to this?2- My response to the "Child Molester" lie against Prophet Muhammad:

Important Note: Please pay attention toward the end of this article to the Virgin Mary's (peace be upon her) age. According to Christian resources, Mary was 12-14 when she had Jesus. You will also see proofs from the Jews' Holiest Book, the Talmud, that girls were married off before at the age of 3, meaning that the Bible's Old Testament has no age limit on when girls can marry, and certainly the Jews had awfully abused it in the past. You will also see a section on the Prophets of the Bible who married hundreds of wives and some had even slept with their neighbor's wives and some had exposed their wives in the most disgusting PORNOGRAPHIC way to the entire world in the Bible. You will also see my response to the missionaries' argument: "Jesus never got married, so therefore Muhammad is not truthful".

Every time the Muslims talk about Prophet Muhammad peace be upon him to the anti-Islamic, the anti-Islamic use Muhammad's marriage with a girl named Aisha as a point against Islam. They claim that since Muhammad was in his 50's and Aisha was only 9 years old, then its ok to call him a "Child Molester":

Narrated Aisha: "The Prophet engaged me when I was a girl of six (years). We went to Medina and stayed at the home of Bani-al-Harith bin Khazraj. Then I got ill and my hair fell down. Later on my hair grew (again) and my mother, Um Ruman, came to me while I was playing in a swing with some of my girl friends. She called me, and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. She caught me by the hand and made me stand at the door of the house. I was breathless then, and when my breathing became Alright, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house I saw some Ansari women who said, "Best wishes and Allah's Blessing and a good luck." Then she entrusted me to them and they prepared me (for the marriage). Unexpectedly Allah's Apostle came to me in the forenoon and my mother handed me over to him, and at that time I was a girl of nine years of age. (Translation of Sahih Bukhari, Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar), Volume 5, Book 58, Number 234)"

Notice here that Aisha's mother and the Muslim women back then were ok with her marriage. It was part of the Arab custom and still is in many of the Muslim and non-Muslim countries today for girls to marry at a very young age. When a girl's body starts showing up (her breasts and her height and physical size), then she would be ready for marriage. This is further elaborated on in the "The Middle Eastern and other Cultures" and "What about Aisha's parents (mon and dad), are they too "Child Molesters"?" and "The life span 1400 years ago was very short" sections below in this article.

The "child molester" charge is a terrible unfair attack on Islam because it doesn't apply to our beloved prophet in anyway!A picture and news paper article about a 9-year old girl from Thailand gave birthA 12-year old Christian girl getting married in RomaniaChild brides as young as 8 (eight) were common among the Byzantine emperors and nobility!

The article specifically says they were common and not exceptions!

3- Was Aisha engaged to someone else before she got engaged to Muhammad?

I was told that Aisha was already engaged to a non Muslim man named Jober Ibn Al-Moteam Ibn Oday. Back then, the people of Mecca did not object to Aisha's engagement to Jober because she was physically big enough and tall enough to be considered for marriage. Her parents saw that and they engaged her to Jober.

The only reason why Aisha's father, Abu Baker Al Siddeek, broke her engagement with Jober is because he was a non-Muslim. Later, a woman named Kholeah Bint Hakeem suggested for Prophet Muhammad peace be upon him to marry Aisha, because the Prophet and Abu Baker became best friends. Prophet Muhammad engaged Aisha for 2 years before he married her.

All Muslim scholars agree 100% that Prophet Muhammad and Aisha were engaged for 2 years before marriage. However, some say that she was 7 when she got engaged, and 9 when she got married. Others say that she was 9 when she got engaged and 11 when she got married.

I personally think that it makes more logical sense to say that she was 9 when she got engaged to Prophet Muhammad and 11 when she got married, because if she were 7 when she got engaged to the Prophet, then how old was she when she first got engaged to Jober? I don't think she was big enough and mature enough to get engaged with Jober before the age of 7. I don't think her parents would have allowed it.

4- The Middle Eastern and other Cultures:

If you take the time to study a little bit about the history of the tribes in South America, Middle East, Africa, India and the far eastern Oriental countries 1400 years ago, you would find that many tribes even until today (as shown in the Thai girl's and the 12-year old Romanian girl links above) allow the marriage of females at a very young age.

Do you think it is fair for you to come today and attack our beloved Prophet and call him a child molester when nobody 1400 years ago from his tribe had objected to his marriage? Not even the Pagans of Mecca, nor the Jews and Christians of Medina ever objected to it or used it as a point against Islam as anti-Islamic do today.

We all need to understand the culture that we are talking about. Life in the Middle East is a very simple one. It is a lot simpler than what our brain can imagine, because the simplest to us here in America may be a very difficult or complicated thing to them in the Middle East especially for those folks who live in tribes in the rural areas where they don't have TV, electricity, or any electrical equipment. They live on natural water and survive on what they have available from fruits, vegetables and animals as food.

Parents look at the girl's physical appearance when they prepare her for marriage. They don't care about her age. She could be 9 or 13, it doesn't matter.

5- What about Aisha's parents (mom and dad), are they too "Child Molesters"?

Since Aisha's parents both approved of her engagement with Jober and later approved to her marriage to Muhammad, is it fair for anyone to call her mom and dad and former fiancée and whole tribe all child molesters? I think whoever does that would be out of his mind and needs to study a little history about the Middle East.

Let us look at the following narration:

Narrated Aisha: "The Prophet engaged me when I was a girl of six (years). We went to Medina and stayed at the home of Bani-al-Harith bin Khazraj. Then I got ill and my hair fell down. Later on my hair grew (again) and my mother, Um Ruman, came to me while I was playing in a swing with some of my girl friends. She called me, and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. She caught me by the hand and made me stand at the door of the house. I was breathless then, and when my breathing became Alright, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house I saw some Ansari women who said, "Best wishes and Allah's Blessing and a good luck." Then she entrusted me to them and they prepared me (for the marriage). Unexpectedly Allah's Apostle came to me in the forenoon and my mother handed me over to him, and at that time I was a girl of nine years of age. (Translation of Sahih Bukhari, Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar), Volume 5, Book 58, Number 234)"

Notice here that Aisha's mother and the Muslim women back then were ok with her marriage. It was part of the Arab custom and still is in many of the Muslim and non-Muslim countries today for girls to marry at a very young age. When a girl's body starts showing up (her breasts and her height and physical size), then she would be ready for marriage.

6- More on Aisha's Marriage and its acceptance by the Arab culture back then:

The following article was sent to me by brother Faris Osman Abdat; may Allah Almighty always be pleased with him.

Asalamu Alaikum brother Osama

Below are the points that perhaps could be of some use in the defense of the marriage of Lady Aisha to our beloved Prophet (peace be upon him). You would know if they are good enough to be utilize, insyallah :

"Firstly - if indeed the marriage of Lady Aisha was something which was despicable even at that time and in that culture, this fact would never have been recorded for posterity and all efforts to conceal or cloud it would have been undertaken.

But the fact that this hadith had reached us after it was recorded centuries ago and to all the Muslim generations in between proved that the marriage was culturally and morally acceptable and the fact is also that the Muslim community at that time remained unshakened in its faith in his Prophethood and the message which he had brought bear testimony to this assertion.

Secondly - we have to look at the life of Lady Aisha afterwards. She was without doubt one of the foremost scholars of Islam. It is even said that she had attained in her lifetime the position of Mufti - someone capable of giving religious rulings - a position very few Muslims will ever occupy.

She was seeked by many, both men and women, who hungered for knowledge and they came to her from all directions, Yemen, Bahrain, Syria. History does not know of any woman who was approached by so many for such a noble purpose.

If indeed she had became a victim of sexual abuse she would in most probability be devastated emotionally, psychologically, mentally and perhaps even physically but the achievements she had made in her life after the death of the Prophet proved that she was a woman who was in complete control of her faculties, becoming one of the intellectual giants of Islam.

And the fact that she had spoken so dearly of the Prophet was indicative of the innocence of the marriage and of the impeccable character of her husband because given the trust enjoyed by her by the virtue of her relationship with him, she could have unleashed a vengeful attack against him by attributing to him words or deeds of horrendous nature if indeed she was a victim of his supposed lust, destroying both the Prophet and Islam.

No sexual abuse victim would ever spoke positively of her attacker, much less becoming a channel that promote love and understanding of him and the message which he had brought."

7- But still, she is considered a child in our standards today!

Well, a lot of the things we do today are not right in the eyes of many. Our "standards" today mean nothing to what took place 1400 years ago. Today, anyone under 18 years old is considered a "child", a baby still under his mommy's and daddy's care. Back then on the other hand, people who reached the age of 18 were considered wise and very mature.

Let me share this Islamic story with you:

There is a famous Islamic figure called "Osama bin Zayd (or Zaid)". I was told that this man was once a leader or one of the leaders of the Muslims who met the Roman Christians. He defeated them. He was only 16 to 18 years old.

So the point is, Aisha, peace be upon her, might look as child to you, but back then she certainly was considered as "woman" who was qualified for marriage.The following articles contain more proofs:


From http://ismaili.net/histoire/history03/history333.html: (bold, color and underline emphasis below are mine)
Osama bin Zaid

At about the middle of the month of Safar, in the 11th A.H., on Monday, Muhammad ordered his followers to make speedy preparations for an expedition against the people of Mauta in the Byzantine territory, and the sources go to say, to avenge the massacre of the soldiers, who had fallen in recent skirmishes. The next day, on Tuesday he appointed Osama to the command of the army. Osama was the son of Zaid bin Harith, who had been slain at Mauta, and was a youth of 17 or 18 years. On Wednesday, a violent inroad of headache and fever seized Muhammad, but the next morning of Thursday, he found himself sufficiently recovered to prepare a flag-staff, with his own hands, which he made over to Osama. The camp was then erected at Jorf, three miles from Medina on the route to Syria. He ordered all his followers at Medina to join it at once, not excepting even the renowned companions to join it at once. Only Ali, who was required to remain with him at Medina, was exempted. The malady, although gaining ground, did not confine Muhammad entirely to his house. He used to move into the mosque, through the door of his apartment, to lead the prayers. After about a week of his summoning the men to the Syrian expedition under Osama, he perceived that the progress to join the camp at Jorf was very slow and poor, therefore, he once again addressed the people to join the Syrian expedition. The sickness of Muhammad was increasing every day, and the Syrian expedition, weighed upon his mind, and continued saying to those around him, "Send off quickly the army of Osama." According to the Shiites, Muhammad was really reprimanding his companions for not joining the expeditionary force. Knowing that Muhammad's end was near, the companions were reluctant to leave Medina at such a critical time and fearful that, if they absented themselves, Ali might step uncontested. In sum, the army of Osama could not depart from Medina during the time of Muhammad.

..........From http://www.dawn.com/2003/08/22/fea.htm: (bold, color and underline emphasis below are mine)

"...Assuming the responsibilities of the caliphate he was confronted with the problems that some of the tribes who had already embraced Islam broke off, many tribes declined to pay Zakat and false prophets emerged to take advantage of the situation. Hazrat Ayesha (RA) at this is reported to have uttered that the problems faced by my father if had befallen on Jibal-ur- Rasiat it would have shattered. However, credit goes to him who with courage and resolution overcame them.

His first priority was to dispatch the expedition to Syria under the command of Osama bin Zaid originally ordered by the Holy Prophet but delayed due to his (SAW) death. It was a critical juncture for him. In the wake of alarming condition he was advised not to send, but he did not yield and without hesitation dispatched it in order to execute the wishes of the Holy Prophet. He was so much concerned that he himself came out of Madina to see the expedition off which soon returned graced by victory. It boosted the morale of the Muslims very much...."

8- Was Muhammad a pedophile?

The following is an email sent to me by brother Amir Abdul Rahim; may Allah Almighty always be pleased with him.

From: [email protected]
To: truths[email protected]
Subject: Was Muhammad a child molester?
Date: Wed, 20 Mar 2002 16:37:17 +0000 (GMT)

Assalamu Alaikum Wr Wb

The discussion of Muhammad's marriage to Aisha has recently come up on a muslim message board, with the usual cries of 'Muhammad was a pedophile' coming from the usual anti-Islam lobby.

In order to answer this filthy slander, I went to a police website detailing the traits of a pedophile, and this is what I came up with. It seems that, even by today's standards, Muhammad could not be considered a pedophile.

Please feel free to use or edit this text in any way you like.

-----------------------------------------------------

Okay, lets have a look at the psyche of a typical pedophile, and see how much of it fits Muhammad shall we? Quoted text is taken from Understanding the Pedophile Psyche, courtesy of the Police Federation of England & Wales:

http://www.polfed.org/magazine/08_2001/ ... ophile.htm

"Low self esteem. Many pedophiles, although by no means all, do not have a great sense of capacity for adopting a sexual demeanor towards adults or those of their own age or older. They feel unhappy and fearful at the prospect of sexual behaviour with adults and hence turn to children due to the fact that they are unable to have the strength of personality to seek adults for sexual demeanor. When considering treatment therefore it is important to establish and develop a higher sense of self-esteem in such individuals."

As well as being married to Aisha, he was also married to many other women during his life. He wasn't certainly suffering from low self-esteem. Therefore, this does not apply to Muhammad.

"Lack of impulse control. Many pedophiles find it extremely difficult to deal with the impulsive nature which inclines them towards sexual behaviour to children. They simply cannot control their need for engaging children in sexual practices. They might be said to suffer from an obsessive-compulsive condition. Here again treatment would involve developing better impulse control and of course redirecting the sexual inclinations."

As has been mentioned before, Muhammad waited for at least two years before consummating the marriage. Therefore, this point of 'lack of self control' does not apply to Muhammad. Also, fasting during Ramadan requires abstention from sexual relations. Why would Muhammad practise this if he had no self-control?

"Denial. Many pedophiles deny there is anything wrong with having sexual relations with children and many will in due course paradoxically deny having carried out such practices should they be confronted. It is vital to change the attitudes of such individuals much as in the lack of empathy with their victim."

Muhammad never once denied having sex with his wife. Also note the use of the term 'victim'. Aisha could not be described as a victim. Therefore, this does not apply to Muhammad.

"History of previous pedophile activity. Many pedophiles have carried out minor or major acts of pedophile behaviour in the past and this has led to habit as well as the obsessive-compulsive nature of the act towards children. It is vital here to promote alternative habits i.e. in attitudes and demeanor of sexual behaviour with adults."

Muhammad has no history of pedophile activity whatsoever. Also, as I pointed out, all of Muhammad's other wives were adult, and there is no evidence of him being obsessed with children. Therefore, this doesn't apply to Muhammad.

"Poor family relationships - many pedophiles have come from families that are in chaos or are lacking in stability. This has led them to view sexual behaviour with children rather than adults as acceptable especially if this has been practised upon them by a member of the family in the past. Although it is difficult to reverse what has happened in the past through discussion or attitude changes it is vital that insight must be gained by the individual into how his/her pedophile activity originated and was developed through the family dynamics."

Although he was orphaned at a young age, Muhammad was always very close to all his family members, and advocated that whosoever cuts the bond of kith and kin, he/she would be denied paradise. Therefore, this does not apply to Muhammad.

"Low IQ - there are pedophiles who have low intelligence but by no means all are in this category. Where this is the case appropriate therapeutic efforts must be made to develop understanding of what they are doing wrong and what they must do to change."

Despite being illiterate, Muhammad had a reputation for being a very bright young boy, an excellent trader, and an extremely wise man. Therefore, this point does not apply to Muhammad.

"Loneliness, depression and relationship needs - this particular trait is associated with low self-esteem and lack of empathy with the victim. Many pedophiles are lonely individuals who live on their own and have found it difficult to establish relationships with adults, especially for sexual purposes. Some suffer from psychological problems and even psychotic illnesses. Here intensive treatment and monitoring is in order."

Muhammad wasn't suffering from depression when he married Aisha. Also, low self-esteem, loneliness, and difficulty to establish relations could not be attributed to Muhammad.

"Having been themselves sexually abused - many pedophiles have themselves been sexually abused in the past by adults. They merely imitate what they experienced and continue their activity considering it as appropriate since it was done to them."

This certainly isn't true.

I have demonstrated that, despite the fact Muhammad married a nine-year old girl, he could NOT be considered a pedophile.

9- The life span 1400 years ago was short:

The following is an email that was sent to me by sister Janet, who recently embraced Islam; may Allah Almighty always be pleased with her.

From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: Article on marriage of Aysha (saws) to prophet Muhammad (saws)
Date: Mon, 11 Mar 2002 03:59:10 EST

Assalamu alaikum brother Osama,

Thank you for your informative article on the marriage of Aysha, peace be upon her, to prophet Muhammad, peace be upon him. I don't think I'm yet finished with this article, as I clicked on a topic.

Did you also research the average life span 1400 years ago in the Middle East? The gypsy, or romany people, of Indian descent who now for the most part occupy eastern Europe, arrange their children in marriage. They arrange the children @ the age of 9 to be engaged for 3 or 4 years before they are married. The only ground for divorce in their culture is failure to conceive a child within a year of marriage (what an irony-- largely illiterate people recognize the American Medical Association's definition of infertility and divorce, while 'educated' people in the west pursue various infertility 'treatments' for years w/o end). Also, compared to Europeans, the average life span of the Romany is around 45, compared with those life spans in the 60's and 70's, so when their children are married, their lives are about 1/3 over.

Thanks again for this article, which I found looking up Aysha on a searchnet. I am a new Muslimah in the U.S., by the way.

Allah hafiz,
Sister Janet

An addition by me, Osama Abdallah:

Life 1400 years ago was very rough in the too hot desert. From my personal knowledge, the average life span back then was 50 years. People used to die from all kinds of diseases. Both parents of Prophet Muhammad peace be upon him for instance, died natural deaths before he even knew them. His father, Abdallah bin Hashem, died while Amina bint Wahb (Amy in English as Mary for Mariam), Muhammad's mother was still pregnant with Muhammad. After she gave birth, she died when he was 2 years old (I believe). Muhammad was the only child of his parents.

Muhammad was raised by his mother's female servant, Saadiyyah, and by his uncle (father's brother) Abu Talib, who later stood up for him and protected him when Muhammad declared to be Allah Almighty's Messenger at the age of 40.

10- What about Mary, Jesus' Mother peace be upon both of them? How old was she when she got pregnant?

Not only was it a custom in the Arab society to Engage/Marry a young girl it was also common in the Jewish society. The case of Mary the mother of Jesus comes to mind, in non biblical sources she was between 11-14 years old when she conceived Jesus. Mary had already been "BETROTHED" to Joseph before conceiving Jesus. Joseph was a much older man. therefore Mary was younger than 11-14 years of age when she was "BETHROED" to Joseph. We Muslims would never call Joseph a Child Molester, nor would we refer to the "Holy Ghost" of the Bible, that "Impregnated" Mary as a "Rapist" or "Adulterer".

"....it is possible that Mary gave birth to her Son when she was about thirteen or fourteen years of age...." (Source) [2]

Also, this paragraph was sent to me by brother Mike, who embraced Islam recently; may Allah Almighty always be pleased with him: According to the Priest of Saint Mary's Catholic Church: "Mary was approximately 14 years old when she got pregnant with Jesus. Joseph, Mary's Husband is believed to be around 36. Mary was only 13 when she married Joseph. When she first was arranged with Joseph she was between 7 to 9 years old."

According to the "Oxford Dictionary Bible" commentary, Mary (peace be upon her) was was 12 years old when she became impregnated.

So if I want to be as silly and ridiculous as many of the Christians, I would respond to them by saying that Mary was psychologically and emotionally devastated for getting pregnant at a very young age. And speaking of "child molesting", since most Christians believe that Jesus is the Creator of this universe, then why did GOD allow himself to enter life through a 12-year old young girl's vagina? Please note that we Muslims love and respect Allah Almighty, Mary, Jesus and Allah's Message to the People of the Book (The Jews and Christians). In other words, we Muslims would never make fun of Christianity through such childish topic like this one as many ridiculous Christians do make fun of Islam through our Prophet's (peace be upon him) marriage.11- Joseph, Mary's husband, was "90 years old" when he married 12 to 14-year old Mary! Was he too a pedophile?


From http://dan1988.blogspot.com/2006/02/why ... aisha.html:

Hypocrisy of Jews & Christians

It is quite hypocritical of Jews and Christian to criticize the marriage of Aisha. Talmud (Jewish scripture) says:

"Marrying off one's daughter as soon after she reaches adulthood as possible, even to one's Slave. (From the Talmud, Pesachim 113a)"

As we discussed, in biblical times adulthood could refer to the age of Puberty or even younger age.

Regarding the Marriage of Mary to Joseph, Catholic Encyclopaedia ( http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm), says:

"When forty years of age, Joseph married a woman called Melcha or Escha by some, Salome by others; they lived forty-nine years together and had
six children, two daughters and four sons, the youngest of whom was James (the Less, "the Lord's brother"). A year after his wife's death, as the priests announced through Judea that they wished to find in the tribe of Juda a respectable man to espouse Mary, then twelve to fourteen years of age, Joseph, who was at the time ninety years old, went up to Jerusalem among the candidates; a miracle manifested the choice God had made of Joseph, and two years later the Annunciation took place."

Note: That article on Catholic Encyclopaedia obtains its information from early
Christian writing including apocryphal writings.

The Catholic Encyclopaedia goes on to conclude "...retained the belief that St. Joseph was an old man at the time of marriage with the Mother of God." If Christians do not find any difficulty in accepting "Mother of God" (according to Catholic Encyclopaedia), who was 12-14, marrying a 90 year old man then why do they raise objection towards the marriage of Aisha (RA) to the Prophet?12- What about the Bible's Prophets' marriages?

When we read the Bible, we learn about some Prophets marrying many wives, even hundreds of wives in some cases. Let us look at some of the verses from the Old Testament:

In Exodus 21:10, a man can marry an infinite amount of women without any limits to how many he can marry.

In 2 Samuel 5:13; 1 Chronicles 3:1-9, 14:3, King David had six wives and numerous concubines.

In 1 Kings 11:3, King Solomon had 700 wives and 300 concubines.

In 2 Chronicles 11:21, King Solomon's son Rehoboam had 18 wives and 60 concubines.

And knowing that the Bible's Old Testament allowed before for men to have sex with girls who were at the age of 3, then it wouldn't surprise me that those Prophets who had 700 wives for instance, had many very young "teenage" girls before as their wives.

It wouldn't surprise me if they too had wives that were younger than Mary when she got pregnant, and younger than Aisha when she got married.

Since there are so many wives that those Prophets married (hundreds of wives), then how would anyone know that they didn't marry young women as our beloved Prophet peace be upon him did with his marriage to Aisha peace be upon her?

13- What about the X-Rated Pornography in the Bible?

When we read the Bible, we learn about some weird pornographic teachings that are certainly not appropriate for anyone with morals to read. Please visit X-Rated Pornography in the Bible to see the many pornographic verses in the Bible. You will read for instance, about Solomon's wife's vagina tastes like wine for him!

You will also see examples of Prophets sleeping with their neighbor's wives, such as the following:

David watches a women bathe, likes what he sees, and "goes in unto her." Let us look at 2 Samuel 11:2-4 "One evening David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. The man said, 'Isn't this Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite?' Then David sent messengers to get her. She came to him, and he slept with her. (She had purified herself from her uncleanness.) Then she went back home." This Holy Figure in the Bible is a pervert!.

So what happened to "If a man commits adultery with another man's wife--with the wife of his neighbor--both the adulterer and the adulteress must be put to death. (From the NIV Bible, Leviticus 20:10)"????

How come Leviticus 20:10 was compromised in the Bible and was never applied to King David?! Didn't King David know about this law? Yet, the Jews use his star as their holy symbol; the David Star, and the Christians call Jesus his son; "Son of David".

It seems to me quite clearly that the Bible is nothing but a compromised corrupted Book as Jeremiah 8:8, 2 Samuel 11:2-4 and Leviticus 20:10 suggest.

If the strong eats the weak in the Bible, then what moral and wisdom are we to learn from this book?

14- Jesus never got married before. Therefore, Muhammad is not truthful?

Well, anyone who studies Islam would realize that we Muslims respect Prophet Jesus, peace be upon him, very dearly and we regard him as one of Allah Almighty's favorite Prophets. We are not the Jews who believe that he was a liar and his mother Mary was a "whore". Visit this link to see actual quotes from the Jewish Talmud. But Jesus, peace be upon him, is not the measuring stick! Meaning, that whether he married or not, this wouldn't make a person good or bad, truthful or untruthful. It is totally irrelevant to us Muslims that Jesus peace be upon him never got married before whether it was by his choice or not. Certainly, Christians can't even follow his foot steps in this issue, and for those who do, they end up committing adultery in their churches.

Important Note: Also when one studies about the type of circumcision that was practiced 2000 years ago (which caused to weaken the sexual ability of the male and female), and knows that Jesus too got circumcised when he was a child, then one would immediately realize that Jesus not getting married could be a result of the "sexual weakening" that was caused by his circumcision. So this should further proof that Jesus not getting married is completely irrelevant to any discussion.

Please visit Genital Mutilation for males and females in the Bible.

Please visit Answering Trinity to see full proofs from the Bible that Jesus peace be upon him was not the Creator of the Universe, and was only a Messenger of GOD Almighty to the People of Israel.

15- Conclusion:

Prophet Muhammad peace be upon him was not a child molester as the haters of Islam claim. He was a Noble Messenger of God. Muhammad peace be upon him lived in a society and culture that existed 1400 years ago, and we must not judge what he or others did based on our standards today. It is wrong and foolish to do so.

Further sites for research:

From the Jews' Holiest Book, the Talmud: Girls were married off before at the age of 3.

Some historical evidence shows that Aisha was 19-21 when the Prophet married her.

Some historical evidence shows that Aisha was 19 when the Prophet married her.

Another site similar to the above.

A picture and news paper article about a 9-year old girl from Thailand gave birth.

A 12-year old Christian girl getting married in Romania.

Child brides as young as 8 (eight) were common among the Byzantine emperors and nobility! The article specifically says they were common and not exceptions!

http://www.muslim-answers.org/aishah.htm This is a good site on our Mother in Islam Aisha.

Our Prophet's marriages and the discourage of Polygamy in Islam.

What was the age of Aisha at the time of her marriage to Prophet Muhammad? By the understanding-islam.com web site.

Rebuttal to Silas' "Muhammad, Aisha, Islam, and Child Brides" article.

Aisha and the Prophet Muhammad.

A Detailed analysis of the Prophet’s Marriage to Aisha.

http://understanding-islam.com/related/ ... on&qid=375Also Visit:

What is the minimum age for marriage in the Holy Quran?
ABDUL KODIR
Posts: 21
Joined: Sat Aug 21, 2010 5:13 am

Re: Artikel DORAMA vs Artikel POLIGAMI

Post by ABDUL KODIR »

Mungkin DORAMA pikir debat di FFI sama dengan DEBAT KUSIR di FB kaleee.....

TUANKU DORAMMA banyak sudak sudah Slimers kawakan disini yang ngacir gara2 kebodohanmu........
..apa yang mereka Bela selama ini tentang Muhhamad secara tutur penulisan yang elegant sirna sudah gara2 kestupid - tanmu...dorama-dorama...

saran saya bakar seluruh alquran yang ada dilingkunganmu sekarang juga, ambil abunya campur dengan segelas air putih diaduk dan minum..saya yakin kau akan sembuh.....
Locked