Mukjizat-Mukjizat Muhammad

User avatar
bgd
Posts: 25
Joined: Tue May 27, 2008 11:32 am

Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by bgd »

Mukjizat-Mukjizat Muhammad
http://vitasarasi.multiply.com/reviews/item/62

1. Bulan Terbelah

"Telah hampir saat (qiamat) dan telah terbelah bulan." (Quran, 54:1)"

Berita tentang terbelahnya bulan pada jaman Nabi saw banyak diriwayatkan oleh para Shahabat, sehingga hadis tentang terbelahnya bulan adalah hadis Muthawatir.

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Masud: "Pada masa hidup Nabi saw, bulan terbelah dua dan melihat ini Nabi saw bersabda: "Saksikanlah!"
(Sahih Bukhari, juz 4 no 830)"

Diriwayatkan oleh Anas: "Ketika orang-orang Mekah meminta Rasulullah saw untuk menunjukkan mukjizat, maka Nabi menunjukkan bulan yang terbelah."
(Sahih Bukhari, juz 4 no 831)"

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: "Bulan terbelah menjadi dua pada masa hidup Nabi saw." (Sahih Bukhari, juz 4 no 832)"

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik: "Orang-orang Mekah meminta Nabi saw untuk menunjukkan sebuah mukjizat. Maka Beliau menunjukkan bulan yang terbelah menjadi dua bagian, sehingga gunung Hira' itu dapat mereka lihat diantara dua belahannya."
(Sahih Bukhari, juz 5 no 208)"

Diriwayatkan oleh 'Abdullah: "Diwaktu kami bersama-sama Rasulullah saw di Mina, maka terbelah bulan, lalu sebelahnya berlindung dibelakang gunung, maka sabda Rasulullah saw: "Saksikanlah!" Saksikanlah!"
(Sahih Bukhari, juz 5 no 209)"

Diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Abbas: "Pada masa hidup Nabi saw bulan terbelah menjadi dua." (Sahih Bukhari, juz 5 no 210)"

Diriwayatkan oleh 'Abdullah: "Bulan terbelah menjadi dua." (Sahih Bukhari, juz 5 no 211)"

Lihat juga di : (Sahih Bukhari, juz 6 no 350) (Sahih Bukhari, juz 6 no 387) (Sahih Bukhari, juz 6 no 388) (Sahih Bukhari, juz 6 no 389) (Sahih Bukhari, juz 6 no 390) (Sahih Bukhari, juz 6 no 391) (Sahih Muslim, Kitab Sifat Al-Qiyamah wa'l Janna wa'n-Nar juz 039 no 6721) (Sahih Muslim, Kitab Sifat Al-Qiyamah wa'l Janna wa'n-Nar juz 039 no 6724) (Sahih Muslim, Kitab Sifat Al-Qiyamah wa'l Janna wa'n-Nar, juz 039 no 6725) (Sahih Muslim, Kitab Sifat Al-Qiyamah wa'l Janna wa'n-Nar, juz 039 no 6726) (Sahih Muslim, Kitab Sifat Al-Qiyamah wa'l Janna wa'n-Nar juz 039 no 6728) (Sahih Muslim, Kitab Sifat Al-Qiyamah wa'l Janna wa'n-Nar juz 039 no 6729) (Sahih Muslim, juz 039 no 6730)

2. Pohon kurma berbuah seketika

Diriwayatkan oleh Jabir:

Sewaktu Bapakku meninggal, ia masih mempunyai utang yang banyak. Kemudian, aku mendatangi Rasulullah saw untuk melaporkan kepada Beliau mengenai utang bapakku. Aku berkata kepada Rasulullah: Ya Rasulullah, bapakku telah meninggalkan banyak hutang. Aku sendiri sudah tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali yang keluar dari pohon kurma. Akan tetapi pohon kurma itu sudah dua tahun tidak berbuah. Hal ini sengaja aku sampaikan kepada Rasulullah agar orang yang memiliki piutang tersebut tidak berbuat buruk kepadaku. Kemudian Rasulullah mengajakku pergi ke kebun kurma. Sesampainya disana beliau mengitari pohon kurmaku yang dilanjutkan dengan berdo'a. Setelah itu beliau duduk seraya berkata kepadaku, "Ambillah buahnya." Mendengar perintah Rasulullah saw tersebut, aku langsung memanjat pohon kurma untuk memetik buahnya yang tiba-tiba berbuah. Buah kurma itu kupetik sampai cukup jumlahnya untuk menutupi utang bapakku, bahkan sampai lebih. (Sahih Bukhari Juz 4 no 780)

3. Air memancar dari sela-sela jari Beliau saw

Diriwayatkan oleh 'Abdullah:

"Dalam pandangan kami mukjizat adalah anugerah Allah, tetapi dalam pandangan kalian mukjizat adalah peringatan. Suatu ketika kami menyertai Rasulullah saw dalam sebuah perjalanan dan kami nyaris kehabisan air. Nabi saw bersabda: "Bawalah kemari air yang tersisa!" orang-orang membawa kantung yang berisi sedikit air. Nabi saw memasukkan telapak tangannya kedalam kantung itu dan berkata, "Mendekatlah pada air yang diberkahi dan ini berkah dari Allah." Aku melihat air memancar dari sela-sela jemari tangan Rasulullah saw." (Sahih Bukhari, juz 5 no 779).

Diriwayatkan oleh Anas:

"Semangkuk air dibawa kehadapan Nabi saw di Al Zawra. Nabi saw memasukkan kedua telapak tangannya kedalam mangkok itu dan air memancar dari jari-jemarinya. Semua orang berwudhu dengan air itu. Qatadah berkata kepada Anas, "Berapa orang yang hadir pada waktu itu?" Anas menjawab, "Tiga ratus orang atau mendekati tiga ratus orang."
(Sahih Bukhari, juz 4 no 772).
Lihat juga : (Sahih Bukhari juz 4 no 777) (Sahih Bukhari juz 1 no 340)

4. Makanan Nabi Mengagungkan Nama Allah

Diriwayatkan oleh Abdullah:

"Sesungguhnya kami mendengar makanan yang dimakan Rasulullah saw mengagungkan nama Allah." (Sahih Bukhari, juz 5 no 779).

5. Hujan Lebat dan Banjir

Diriwayatkan oleh Anas:

Pernah lama Madinah tidak turun hujan, sehingga terjadilah kekeringan yang bersangatan. Pada suatu hari Jum'at ketika Rasulullah saw sedang berkotbah Jum'at, lalu berdirilah seorang Badui dan berkata: "Ya Rasulullah, telah rusak harta benda dan lapar segenap keluarga, doakanlah kepada Allah agar diturunkan hujan atas kita. Berkata Anas : Mendengar permintaan badui tersebut, Rasulullah mengangkat kedua tangannya kelangit (berdo'a). Sedang langit ketika itu bersih, tidak ada awan sedikitpun. Tiba-tiba berdatanganlah awan tebal sebesar-besar gunung. Sebelum Rasulullah saw turun dari mimbarnya, hujan turun dengan selebat-lebatnya, sehingga Rasulullah saw sendiri kehujanan, air mengalir melalui jenggot Beliau. Hujan tidak berhenti sampai Jum'at yang berikutnya, sehingga kota Madinah mengalami banjir besar, rumah-rumah sama terbenam. Maka datang Orang Badui berkata kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah, sudah tenggelam rumah-rumah, karam segala harta benda. Berdo'alah kepada Allah agar hujan diberhentikan diatas kota Madinah ini, agar hujan dialihkan ketempat yang lain yang masih kering. Rasulullah saw kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit berdo'a: Allahuma Hawaaliinaa Wa laa Alainaa (Artinya: Ya Allah turunkanlah hujan ditempat-tempat yang ada disekitar kami, jangan atas kami). Berkata Anas: Diwaktu berdo'a itu Rasulullah saw menunjuk dengan telunjuk beliau kepada awan-awan yang dilangit itu, seakan-akan Beliau mengisyaratkan daerah-daerah mana yang harus didatangi. Baru saja Rasulullah menunjuk begitu berhentilah hujan diatas kota Madinah.
(Sahih Bukhari, juz 8 no 115).

6. Sakit mata Ali sembuh dengan dengan hanya ditiup dan dido'akan oleh Rasulullah saw

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab shahihnya, bahwa Rasulullah saw bersabda pada saat peristiwa penaklukkan Khaibar :

"Esok hari aku (Nabi saw) akan memberikan bendera kepada seorang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah swt melalui tangannya, sedang ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya".

Maka semua orangpun menghabiskan malam mereka seraya bertanya-tanya didalam hati, kepada siapa diantara mereka akan diberi bendera itu. Hingga memasuki pagi harinya masing-masing mereka masih mengharapkannya. Kemudian Rasulullah saw bertanya: "Kemana Ali?" lalu ada yang mengatakan kepada beliau bahwa Ali sedang sakit kedua matanya. Lantas Rasulullah saw meniup kedua mata Ali seraya berdoa untuk kesembuhannya. Sehingga sembuhlah kedua mata Ali seakan-akan tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Lalu Rasulullah saw memberikan bendera itu kepadanya. (Sahih Bukhari).

7. Dua Sahabat Nabi saw dibimbing oleh cahaya

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

Ada dua orang sahabat Nabi saw meninggalkan Nabi saw. Ditengah malam yang gelap gulita keduanya berjalan dengan ada dua sinar yang menerangi perjalanan keduanya yang ada di depannya. Tatkala keduanya berpisah diperempatan jalan, masing-masing setiap orang ditemani sebuah sinar yang membimbing mereka pulang ke rumah."
(Sahih Bukhari juz 1 no 454).

8. Mimbar menangis

Diriwayatkan oleh Ibn Umar:

Rasulullah saw naik keatas mimbar dan berkotbah. Sedang Rasulullah saw berkotbah, Rasulullah saw mendengar mimbar itu menangis seperti tangisan anak kecil, sehingga seakan-akan mimbar itu mau pecah. Lalu Rasulullah saw turun dari mimbar dan merangkul mimbar itu sehingga tangisnya berkurang sampai mimbar itu diam sama sekali. Rasulullah saw berkata: "Mimbar itu menangis mendengar ayat-ayat Allah dibacakan diatasnya."
(Sahih Bukhari juz 4 no 783).

9. Mayat seorang murtad tidak diterima oleh Bumi

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a katanya:

Di antara kami ada seorang lelaki dari Bani Najjar, dia telah membaca surah al-Baqarah dan surah Ali Imran serta selalu menulis untuk Rasulullah s.a.w, lalu dia melarikan diri untuk bersama-sama Ahli Kitab. Anas berkata: Ahli Kitab menyanjungnya. Mereka berkata: Lelaki ini telah menulis untuk Muhammad menyebabkan mereka mengkaguminya. Setelah beberapa ketika bersama-sama Ahli Kitab, lelaki tersebut meninggal dunia. Ahli Kitab menggali kubur dan mengkebumikannya. Bumi memuntahkannya ke permukaan. Mereka menggali lagi dan mengkebumikannya semula. Namun bumi tetap memuntahkan lelaki tersebut ke permukaan. Mereka menggali dan mengkebumikannya lagi. Bumi tetap memuntahkannya semula ke permukaan. Akhirnya mereka membiarkannya di permukaan bumi (Sahih Bukhari juz 4 no 814).

10. Srigala berbicara
(Sahih Bukhari Juz 3 no 517).

11. Isra' Miraj Nabi saw

Dari Anas bin Malik r.a katanya:

Rasulullah s.a.w bersabda: Aku telah dibawakan Buraq, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari himar tetapi lebih kecil dari bighal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buraq tersebut menyentuh bumi. Baginda bersabda lagi: Tanpa membuang waktu, aku menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Baginda bersabda lagi: Aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para Nabi. Baginda bersabda lagi: Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan shalat dua rakaat. Setelah selesai aku keluar, tiba-tiba aku didatangi Jibril a.s. dengan semangkuk arak dan semangkuk susu. Aku memilih susu. Lalu Jibril a.s berkata: Engkau telah memilih fitrah. Lalu Jibril a.s membawaku naik ke langit. Ketika Jibril a.s meminta agar dibukakan pintu, kedengaran suara bertanya: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Lalu dibukakan pintu kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Adam a.s, beliau menyambutku serta mendoakan aku dengan kebaikan. Seterusnya aku dibawa naik ke langit kedua. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Isa bin Mariam dan Yahya bin Zakaria, mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik langit ketiga. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Yusuf a.s ternyata dia telah dikaruniai kedudukan yang sangat tinggi. Dia menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Idris a.s dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Allah s.w.t berfirman: Dan kami telah menganggkat ke tempat yang tinggi darjatnya. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Harun a.s dia menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keenam. Jibril a.s meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Musa a.s dia menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibril a.s meminta supaya dibukakan. Kedengaran suara bertanya lagi: Siapakah engkau? Dijawabnya: Jibril. Jibril a.s ditanya lagi: Siapakah bersamamu? Jibril a.s menjawab: Muhammad. Jibril a.s ditanya lagi: Adakah dia telah diutus? Jibril a.s menjawab: Ya, dia telah diutus. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Ibrahim a.s dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Begitu luasnya setiap hari dimasuki tujuh puluh ribu malaikat, yang setelah keluar mereka tidak kembali masuk. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar umpama telinga gajah manakala buahnya pula sebesar tempayan. Baginda bersabda: Ketika perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha maka Sidratul Muntaha berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya. Lalu Allah s.w.t memberikan wahyu kepada baginda dengan mewajibkan shalat lima puluh waktu sehari semalam. Tatakala baginda turun dan bertemu Nabi Musa a.s, dia bertanya: Apakah yang telah diwajibkan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Baginda bersabda: Shalat lima puluh waktu. Nabi Musa a.s berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencoba Bani Israil dan memberitahu mereka. Baginda bersabda: Baginda kemudian kembali kepada Tuhan dan berkata: Wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah s.w.t mengurangi lima waktu shalat. Baginda kembali kepada Nabi Musa a.s dan berkata: Allah telah mengurangi lima waktu shalat dariku. Nabi Musa a.s berkata: Umatmu masih tidak mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan lagi. Baginda bersabda: Aku pulang pergi antara Tuhan dan Nabi Musa a.s, sampai Allah s.w.t berfirman: Wahai Muhammad! Sesungguhnya aku fardukan hanyalah lima waktu sehari semalam. Setiap shalat fardu mendapat sepuluh kelipatan pahala, maka lima waktu shalat sama dengan lima puluh shalat. Barangsipa berniat untuk melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya, niscaya akan dicatat baginya satu kebaikan. Jika dia melaksanakannya, maka
dicatat sepuluh kebaikan baginya. Sebaliknya Barangsiapa yang berniat ingin melakukan kejahatan, tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak sesuatu pun dicatat baginya. Seandainya dia mengerjakannya, maka dicatat sebagai satu kejahatan baginya. Baginda turun hingga sampai kepada Nabi Musa a.s, lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih lagi berkata: Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Baginda menyahut: Aku terlalu banyak berulang-ulang menghadap Tuhan, sehingga aku merasa malu kepadaNya.
(Sahih Bukhari 5 no 227).

12. Berhala-berhala runtuh dengan hanya ditunjuk oleh Rasulullah saw

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud r.a katanya:

Ketika Nabi s.a.w memasuki Mekah terdapat sebanyak tiga ratus enam puluh buah berhala di persekitaran Kaabah. Lalu Nabi s.a.w meruntuhkannya dengan menggunakan tongkat yang berada di tangannya seraya bersabda: Bermaksud: Telah datang kebenaran dan musnahlah kebatilan karena sesungguhnya kebatilan itu, adalah sesuatu yang pasti musnah. Bermaksud: Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan bermula dan tidak akan berulang. Ibnu Abu Umar menambah: Peristiwa itu terjadi pada masa pembukaan Kota Mekah.
(Sahih Bukhari, kitab Jihad)

13. Makanan sedikit dimakan banyak orang

Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah r.a katanya:

Semasa parit Khandak digali, aku melihat keadaan Rasulullah s.a.w dalam keadaan sangat lapar. Maka akupun segera kembali ke rumahku dan bertanya kepada isteriku, apakah engkau mempunyai sesuatu (makanan)? Kerana aku melihat Rasulullah s.a.w tersangat lapar. Isteriku mengeluarkan sebuah beg yang berisi satu cupak gandum, dan kami mempunyai seekor anak kambing dan beberapa ekor ayam. Aku lalu menyembelihnya, manakala isteriku menumbuk gandum. Kami sama-sama selesai, kemudian aku memotong-motong anak kambing itu dan memasukkannya ke dalam kuali. Apabila aku hendak pergi memberitahu Rasulullah s.a.w, isteriku berpesan: Jangan engkau memalukanku kepada Rasulullah s.a.w dan orang-orang yang bersamanya. Aku kemudiannya menghampiri Rasulullah s.a.w dan berbisik kepada Baginda: Wahai Rasulullah! Kami telah menyembelih anak kambing kami dan isteriku pula menumbuk satu cupak gandum yang ada pada kami. Karena itu, kami menjemput baginda dan beberapa orang bersamamu. Tiba-tiba Rasulullah s.a.w berseru: Wahai ahli Khandak! Jabir telah membuat makanan untuk kamu. Maka kamu semua dipersilakan ke rumahnya. Rasulullah s.a.w kemudian bersabda kepadaku: Jangan engkau turunkan kualimu dan jangan engkau buat roti adonanmu sebelum aku datang. Aku pun datang bersama Rasulullah s.a.w mendahului orang lain. Aku menemui isteriku. Dia mendapatiku lalu berkata: Ini semua adalah karena kamu, aku berkata bahawa aku telah lakukan semua pesananmu itu. Isteriku mengeluarkan adonan roti tersebut, Rasulullah s.a.w meludahinya dan mendoakan keberkatannya. Kemudian Baginda menuju ke kuali kami lalu meludahinya dan mendoakan keberkatannya. Setelah itu Baginda bersabda: Sekarang panggillah pembuat roti untuk membantumu dan cedoklah dari kualimu, tapi jangan engkau turunkannya. Ternyata kaum muslimin yang datang adalah sebanyak seribu orang. Aku bersumpah demi Allah, mereka semua dapat memakannya sehingga kenyang dan pulang semuanya. Sementara itu kuali kami masih mendidih seperti sediakala. Demikian juga dengan adonan roti masih tetap seperti asalnya. Sebagaimana kata Ad-Dahhak: Masih tetap seperti asalnya.
(Sahih Bukhari, Muslim, kitab Minuman).

14. Sepotong hati kambing cukup untuk 130 orang

Diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abu Bakar r.a katanya

Kami dengan sejumlah seratus tiga puluh orang sedang bersama Nabi s.a.w. Nabi s.a.w bertanya: Adakah salah seorang di antara kamu mempunyai makanan? Didapati ada seorang yang mempunyai kira-kira satu gantang gandum atau seumpamanya, lalu diadunkannya. Kemudian datang seorang lelaki tinggi dan kusut rambutnya membawa kambing-kambing untuk dijual. Nabi s.a.w bertanya: Adakah ianya untuk dijual atau dihadiahkan? Lelaki itu menjawab: Tidak! Bahkan ianya untuk dijual! Maka dibeli daripadanya seekor kambing. Setelah disembelih, Rasulullah s.a.w memerintahkan supaya diambil hatinya untuk dipanggang. Dia (Abdul Rahman bin Abu Bakar) berkata: Demi Allah! Setiap seratus tiga puluh orang itu, kesemuanya mendapat sepotong hati kambing daripada Rasulullah s.a.w. Jika orang itu ada bersama, maka Rasulullah s.a.w memberikannya. Jika sebaliknya, Rasulullah s.a.w menyimpan untuknya. Makanan itu dibagikan kepada dua talam. Kami makan dari kedua talam itu sehingga kenyang. Lebihan yang terdapat pada kedua talam tersebut dibawa ke atas unta atau mungkin juga riwayatnya begitu.
(Sahih Bukhari, Muslim, kitab Minuman).

15. Susu dan kencing unta menyembuhkan penyakit

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a katanya:

Sesungguhnya beberapa orang dari daerah Urainah datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah s.a.w mereka telah mengidap sakit perut yang agak serius. Lalu Rasulullah s.a.w bersabda kepada mereka: Sekiranya kamu mau, keluarlah dan carilah unta sedekah, maka kamu minumlah susu dan air kencingnya. Lalu mereka meminumnya, dan ternyata mereka menjadi sehat. Kemudian mereka pergi kepada sekumpulan pengembala lalu mereka membunuh pengembala yang tidak berdosa itu dan mereka telah menjadi murtad (keluar dari Islam.) Mereka juga telah melarikan unta milik Rasulullah s.a.w, kemudian peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah s.a.w. Lalu baginda memerintahkan kepada para Sahabat agar menangkap mereka. Setelah ditangkap lalu mereka dihadapkan kepada baginda s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w pun memotong tangan dan kaki serta mencungkil mata mereka. Kemudian baginda membiarkan mereka berada di al-Harrah (sebuah daerah di Madinah yang terkenal penuh dengan batu hitam) sehingga mereka meninggal dunia.
(Sahih Bukhari, Muslim, kitab qishas dan diyat).

16. Roti sedikit cukup untuk orang banyak

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a katanya:

Abu Talhah telah berkata kepada Ummu Sulaim: Aku mendengar suara Rasulullah s.a.w begitu lemah. Tahulah aku baginda dalam keadaan lapar. Apakah engkau mempunyai sesuatu? Ummu Sulaim menjawab: Ya! Kemudiannya dia menghasilkan beberapa buku roti dari gandum dan setelah itu, mengambil kain tudungnya dan membungkus roti itu dengan separuh kain tudung, lalu disisipkan di bawah bajuku, sedangkan yang separuh lagi diselendangkan kepadaku. Selepas itu pula dia menyuruhku pergi ke tempat Rasulullah s.a.w. Akupun berangkat membawa roti yang dibungkus kain tudung itu. Aku mendapatkan Rasulullah s.a.w yang sedang duduk di dalam masjid bersama orang-ramai dan berada di sisi mereka. Rasulullah s.a.w bertanya: Abu Talhah yang mengutusmu? Aku menjawab: Ya, benar! Rasulullah s.a.w bertanya lagi: Untuk makanan? Aku menjawab: Ya! Rasulullah s.a.w bersabda kepada orang-ramai yang bersama baginda: Bangunlah kamu sekalian! Rasulullah s.a.w lalu berangkat diiringi para sahabat dan aku berjalan di antara mereka untuk segera memberitahu Abu Talhah. Maka Abu Talhah berkata: Wahai Ummu Sulaim! Rasulullah s.a.w telah datang bersama orang yang ramai, padahal kita tidak mempunyai makanan yang mencukupi untuk mereka. Dia menjawab: Allah dan RasulNya lebih tahu. Lalu Abu Talhah menjemput Rasulullah s.a.w dan Rasulullah s.a.w pun masuk bersamanya. Rasulullah s.a.w bersabda: Bawakan ke sini apa yang ada di sisimu wahai Ummu Sulaim! Ummu Sulaim terus membawa roti tersebut kepada baginda kemudian memerah bekas lemaknya untuk dijadikan lauk dimakan dengan roti. Kemudian Rasulullah s.a.w mendoakan makanan itu. Setelah itu baginda bersabda: Izinkan sepuluh orang masuk! Abu Talhah memanggil sepuluh orang Sahabat. Mereka makan sehingga kenyang kemudian keluar. Rasulullah s.a.w menyambung: Biarkan sepuluh orang lagi masuk. Sepuluh orang berikutnya pun masuk dan makan sehingga kenyang lalu keluar. Rasulullah s.a.w kemudian bersabda lagi: Suruhlah sepuluh orang lagi masuk. Demikian berlaku terus-menerus sehingga semua orang dapat makan hingga kenyang, padahal jumlah mereka adalah lebih kurang tujuh puluh atau delapan puluh orang.
(Sahih Bukhari, Muslim, kitab Minuman).

17. Doa untuk Anas bin Malik

Diriwayatkan daripada Anas r.a daripada Ummu Sulaim katanya:

Wahai Rasulullah! Aku menjadikan Anas sebagai khadammu, tolonglah berdoa untuknya. Rasulullah s.a.w pun berdoa: Ya Allah, banyakkanlah harta dan anaknya dan berkatilah apa yang diberikan kepadanya.

Berkata Anas: "Demi Allah, harta bendaku memang banyak dan anak begitu juga anak dari anakku memang banyak sekali dan sekarang sudah berjumlah lebih dari 100 orang.
(Sahih Bukhari, Muslim, kitab kelebihan para sahabat).

18. Makanan yang dimakan tidak berkurang justru bertambah tiga kali lipat

Diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abu Bakar r.a katanya

Mereka yang disebut Ashaab As-Suffah adalah orang-orang miskin. Rasulullah s.a.w pernah bersabda suatu ketika: Siapa mempunyai makanan untuk dua orang, dia hendaklah mengajak orang yang ketiga dan sesiapa mempunyai makanan untuk empat orang, dia hendaklah mengajak orang kelima, keenam atau seperti diriwayatkan dalam Hadis lain. Abu Bakar r.a datang dengan tiga orang. Nabi pula pergi dengan sepuluh orang dan Abu Bakar dengan tiga orang yaitu aku, ibu dan bapaku. Tetapi aku tidak pasti adakah dia berkata: Isteriku dan khadamku berada di antara rumah kami dan rumah Abu Bakar. Abdul Rahman berkata lagi: Abu Bakar makan malam bersama Nabi s.a.w dan terus berada di sana sehinggalah waktu Isyak. Selesai sembahyang, dia kembali ke tempat Nabi s.a.w lagi, sehinggalah Rasulullah s.a.w kelihatan mengantuk. Sesudah lewat malam, barulah dia pulang. Isterinya menyusulinya dengan pertanyaan: Apa yang menghalang dirimu untuk pulang menemui tetamumu? Abu Bakar berkata: Bukankah engkau telah menjamu mereka makan malam? Isterinya menjawab: Mereka tidak mau makan sebelum engkau pulang, padahal anak-anak sudah mempersilakan tetapi mereka tetap enggan. Akupun berundur untuk bersembunyi. Lalu terdengar Abu Bakar memanggil: Hai dungu! Diikuti dengan sumpah-serapah. Kemudian dia berkata kepada para tetamunya: Silakan makan! Barangkali makanan ini sudah tidak enak lagi. Kemudian dia bersumpah: Demi Allah, aku tidak akan makan makanan ini selamanya! Abdul Rahman meneruskan ceritanya: Demi Allah, kami tidak mengambil satupun kecuali sisanya bertambah lebih banyak lagi, sehinggalah apabila kami sudah merasa kenyang, makanan itu menjadi bertambah banyak daripada yang sedia ada. Abu Bakar memandangnya ternyata makanan itu tetap seperti sedia atau bahkan lebih banyak lagi. Dia berkata kepada isterinya: Wahai saudara perempuanku! Bani Firas apakah ini? Isterinya menjawab: Tidak! Demi cahaya mataku, sekarang ini makanan tersebut bertambah tiga kali ganda lebih banyak daripada sediakala. Lalu Abu Bakar makan dan berkata: Sumpahku tadi adalah dari syaitan. Dia makan satu suap, kemudian membawa makanan tersebut kepada Rasulullah s.a.w dan membiarkannya di sana hingga pagi hari. Pada waktu itu di antara kami (kaum muslimin) dengan suatu kaum akan dilangsungkan satu perjanjian. Apabila tiba waktunya, kamipun menjadikan dua belas orang sebagai ketua saksi, masing-masing mengepalai beberapa orang. Hanya Allah yang tahu berapa orangkah sebenarnya yang diutuskan bersama mereka. Cuma yang pastinya Rasulullah s.a.w memerintah agar dipanggilkan mereka kesemuanya. Lalu kesemuanya makan dari makanan yang dibawa oleh Abu Bakar atau sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat yang lain.
(Sahih Bukhari, Muslim, Kitab Minuman).

19. Ingatan Abu Hurairah

Abu Hurairah mengeluh kepada Rasulullah saw bahwa dia terlalu pelupa. Lalu Rasulullah saw membentangkan kainnya diatas tanah, lalu memegang-megang kainnya dengan tangan beliau. Abu Hurairah disuruh Rasulullah memeluk kain itu. Sejak itu Abu hurairah tidak pernah lupa-lupa lagi. Dan beliau terkenal paling banyak menghafal hadis.
(Sahih Bukhari muslim).

20. Mukjizat Al Qur'an

Al qur'an merupakan mukjizat yang masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Itulah mukjizat yang akan tetap eksis sampai akhir jaman.

ayo...ayooo silahkan ditumbangkan 1 per 1[/url]
User avatar
Busman
Posts: 2147
Joined: Fri Oct 19, 2007 9:26 pm

Post by Busman »

jelas terlihat combe-combe muhamad pada jual diri, maksudnya biar muhamad saw terlihat bagai superman, tapi tanpa disadarinya bahwa ulah combe muhamad ini justru membuat kontradiksi isi quran :
Muhammad mengaku tidak pernah membuat mujizat:

QS 29:50
Dan mereka berkata: Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Jawablah (wahai Muhammad): Sesungguhnya (urusan menurunkan) mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu bagi Allah dan aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata.

Orang2 pagan Arab pun tahu Muhammad tidak bisa membuat mujizat:

QS 13:27
Dan orang-orang yang kafir berkata: Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) satu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), dan memberi petunjuk ke jalan agamanya, sesiapa yang rujuk kepadaNya.

Muhammad adalah orang biasa yang tidak mampu membuat mujizat:
User avatar
DHS
Posts: 4163
Joined: Sat Jan 05, 2008 7:56 pm
Contact:

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by DHS »

gbu
Posts: 171
Joined: Tue Feb 17, 2009 12:57 am

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by gbu »

audi wrote:Alhamdulillah Allohuakbar.... walau kalian kali ini mencaci maki agama kami, tapi kami sangat senang karena kalian terus memikirkan iSLAM... mungkin saat ini kalian masih mendiskusikannya dengan arah yang salah, tapi INsyallah suatu saat nanti Hidayah Allah akan datang pada kalian dan kalian akan menjadi pembela-pembela ISLAM yang paling kuat... Amin..... TYeruskan memikirkan ISLAM ya...... :-({|=
gue udah dari dulu dpt hidayah dari TUHAN YANG BENAR dan bukannya dari awloh swt, dan hasilnya adalah gue jadi kafirnya islam !
darul
Posts: 80
Joined: Wed Jun 27, 2007 9:59 am

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by darul »

oooh gitu .. plasunya eh PALSU .. ! :turban:
suro_badog
Posts: 4
Joined: Thu Oct 08, 2009 9:19 pm

Re:

Post by suro_badog »

QS 29:50
Dan mereka berkata: Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Jawablah (wahai Muhammad): Sesungguhnya (urusan menurunkan) mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu bagi Allah dan aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata.

ente rupanya guoblog banget ye, Mukjizat itu dari Allah, Nabi Isa pun Mukjizatnya dari Allah

[
unagi-lagi
Posts: 125
Joined: Thu Oct 08, 2009 11:12 am

Re: Re:

Post by unagi-lagi »

suro_badog wrote:QS 29:50
Dan mereka berkata: Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Jawablah (wahai Muhammad): Sesungguhnya (urusan menurunkan) mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu bagi Allah dan aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata.

ente rupanya guoblog banget ye, Mukjizat itu dari Allah, Nabi Isa pun Mukjizatnya dari Allah

[
Orang idiot juga tau mujizat datangnya dari Tuhan. jadi jawaban Muhamad di atas hanya menginfokan sesuatu yang general saja, sesuatu yang public knowledge, masalahnya sekarang Muhammad ngaku dirinya rasul tapi nggak nunjukkin bukti nyata ke-rasulannya dalam Quran.

Sama aja kaya Si Paijo minta-minta sumbangan door-to door. Pas ditanya kalo bener sumbangan resmi, mana dong SK dari pak Lurah? Paijo njawab "urusan nurunin SK itu datangnya dari Pak Lurah saja, dan aku hanyalah pesuruh dengan tugas yang jelas minta sumbangan.

Truss...mana dong mujizatnyeee??! :rolling: :rolling:
Undertaker_2009
Posts: 9
Joined: Fri Dec 11, 2009 5:13 pm

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by Undertaker_2009 »

:supz: :rock:
User avatar
pyro
Posts: 163
Joined: Sun Nov 29, 2009 1:23 am

Re: Re:

Post by pyro »

suro_badog wrote:QS 29:50
Dan mereka berkata: Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Jawablah (wahai Muhammad): Sesungguhnya (urusan menurunkan) mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu bagi Allah dan aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata.

ente rupanya guoblog banget ye, Mukjizat itu dari Allah, Nabi Isa pun Mukjizatnya dari Allah

[
bukannya memang yg dipertanyakan itu "kenapa muhamad tidak menerima mujizat2 dari tuhannya?" nah jawaban muhamad menyatakan bahwa dia cuma ...

dari QS 29:50 'kan memang jelas bahwa para penanya itu tahu benar kl mujizat itu dari Tuhan, makanya mereka tanya ke muhamad perihal mujizat yg diberikan kepada muhamad untuk ditunjukkan kepada mereka, lha muhamad lantas menyatakan kalau dia tidak diturunkan mujisat, soalnya dia cuma...

bacalah kalimat dengan akal pikiran dan hati, bukannya dengan emosi dan nafsu membela diri tanpa dasar...
User avatar
OnLine
Posts: 211
Joined: Sat Aug 21, 2010 7:26 pm

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by OnLine »

Masa kalah sama Musa yg langsung menunjukkan kenabiannya ketika di minta raja firaun. katanya nabi terakhir kok tumpul?? Image
biksu sonje
Posts: 465
Joined: Thu Sep 09, 2010 5:18 pm

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by biksu sonje »

@bgd

Lo minta, gue kasih.

1. Bulan Terbelah
Tepatnye: Saat pesta minum air kencing onta bersama kerabatnye, si emoh ngbanyol ala timur tengah. Si emoh berkata “orang kafir bilang: kalo bulan bisa ngomong”. Kalian musti bilang “mamad belah bulan”. Karena pengaruh air kencing onta akhirnye mereka tertawa-tawa sambil teriak-teriak mamad belah bulan.

2. Pohon kurma berbuah seketika
Tepatnye: Saat mengitari pohon korma, si emoh ngoceh pake jurus tokek dikawin, jangan, dikawin, jangan, dikawin. Akhirnye dipeluk dan kemudian disetubuhi si emoh pohon kormanye, maninye nyang keluar membuahi korma.

3. Air memancar dari sela-sela jari Beliau saw
Tepatnye: peristiwa ini tepatnye terjadi bersamaan saat pesta minum air kencing onta. Saat menunggu budaknye membawa gentong baru air kencing onta, si emoh menunjukkan trik untuk menghibur kerabatnye. si emoh keluarkan anunye dari sangkar. Dibidik anunye kantung air kencing onta nyang ampir abis, kemudian ditembak masuk air seninye ke dalam kantung. Disoraki kerabatnye trik karya juragan mereka.

4. Makanan Nabi Mengagungkan Nama Allah
Tepatnye: Makanan itu teriak, tolong! Tolong! supaya ga dikawin si emoh. Karena kagak mau dikawin seperti pohon korma, makanan itu dicincang si emoh dengan goloknye kemudian dikunyah dengan amarah dan dimuntahkan si emoh makanan itu nyang kemudian dimakan orang dhuafa sebagai upah karena telah mengucapkan syahadah.

5. Hujan Lebat dan Banjir
Tepatnye: inilah salah satu mimpi masa kecil si emoh nyang selalu mendatanginye, dalam mimpi itu si emoh selalu terhanyut, dan tertelan pusaran arus nyang kuat sambil teriak-teriak hujan lebat, banjir, hujan lebat, banjir. Cerita ini tidak tertulis demikian adanye dalam buku ajarannye, karena si emoh malu seandainya kerabatnye memperolok dirinye. Tapi soal kerasukan bersetubuh dengan bini-bininye dia tidak merasa malu dan menuliskan demikian adanye, karena hal itu menunjukkan kejantananye sebagai pemimpin di muka kerabatnye.

6. Sakit mata Ali sembuh dengan dengan hanya ditiup dan dido'akan oleh Rasulullah saw
Tepatnye: setelah si abu membawa ke hadapan si ali cewe entok, dada endol, bokong tepok, melihat lah akhirnye si emoh, eeeeh, si ali. Tapi kagak dikawin si ali tuh cewe, kan masih ada bos emoh. Jadi nyang ngawin, ya si emoh lagi.

7. Dua Sahabat Nabi saw dibimbing oleh cahaya
Tepatnye: setelah kelelahan berpesta minum air kencing onta, kedua kerabat si emoh pulang menuju rumah mereka masing-masing. Karena pengaruh AIR KENCING ONTA nyang begitu kuat, mereka kagak tahu bahwa siang adalah siang dan malam adalah malam, akhirnye mereka bilang siang adalah malam dan malam adalah siang. Kalo ga mau percaya, silahkan coba minum air kencing onta sebanyak-banyaknya untuk membuktikannye. Jadi, cahaya itu, ya matahari

8. Mimbar menangis
Tepatnye: mimbar itu menangis karena hendak dikawin si emoh. Tangisan itu sebagai bentuk penolakan. Karena malu si emoh bersilat lidah "Mimbar itu menangis mendengar ayat-ayat auwloh wts dibacakan diatasnya." Orang-orang nyang mendengarnye, ya setuju aja perkataan bos mereka si emoh, kan golok akibatnye kalo murtad.

9. Mayat seorang murtad tidak diterima oleh Bumi
nah ini nih, bukti kenape orang nyang mendengar ocehan emoh soal mimbar menangis cuma bisa mengiyakan saja ocehan emoh. Kan kalo ada nyang ga terima ocehan mimbar menangis, murtad artinye, kemudian kagak akan diijinkan si emoh murtad dikubur di tanah kekuasaannye setelah dipenggal palenye. Bilangnye sih tidak diterima bumi, kan berhasil ocehannya tuh menakut-nakuti slimET jaman sekarang.

10. Srigala berbicara
Tepatnye: si kudu babe temo itulah serigalanye.

11. Isra' Miraj Nabi saw
ini nih salah satu bukti si emoh terlalu sering kesetanan, di lain waktu si emoh bilang bersetubuh dengan bini-bininye, dilain waktu ngoceh soal auwloh wts di goa hira.

12. Berhala-berhala runtuh dengan hanya ditunjuk oleh Rasulullah saw
Tepatnye: si emoh tunjuk anu, tunjuk anu, pelayannye nyang runtuhin. Hanya satu berhala nyang kagak runtuh ditunjuk si emoh, nyang akhirnye si emoh memerintahkan pengikutnye untuk bersama-sama dengan si emoh menyembah berhala itu, yaitu kaabah. Karena slimET takut golok emoh, ya nurut lagi nungging ke arah kaabah sebagai bentuk penyembahan terhadap berhala emoh.

13. Makanan sedikit dimakan banyak orang
Tepatnye: seribu orang nyang datang adalah kaum dhuafa nyang demi sesuap nasi mau mengucap syahadah ala emoh. Sebelum mempersiapkan makanan, emoh ngoceh, dengarlah dhuafa: makanlah satu sendok untuk satu orang, kalo ada nyang berani dua sendok, golok emoh akibatnye. Setelah dhuafa pulang semuanye, emoh buang makanan itu karena dia ingat belum sikat gigi saat meludah.

** Isteriku mengeluarkan adonan roti tersebut, si emoh MELUDAHINYA dan mendoakan keberkatannya. Kemudian si emoh menuju ke kuali kami lalu MELUDAHINYA dan mendoakan keberkatannya. SEYEM amat nyang namanye mujizat, makanan DILUDAHI, apa enaknya, bacanya aja mual.

14. Sepotong hati kambing cukup untuk 130 orang
Tepatnye: satu orang setengah cm hati kambing, selebihnye dibawa ke atas unta buat bini-bini emoh.

15. Susu dan kencing unta menyembuhkan penyakit
Nyang gini disebut mujizat !? aneh gila binti bubun dah.

16. Roti sedikit cukup untuk orang banyak
Tepatnye: 10 orang masuk, dinasehati emoh “setelah Lo makan secuil roti ini mengakulah kenyang”. Sambil memegang golok emoh, emoh menasehati lagi “kalo kagak mau, golok emoh nih akibatnye buat kepala Lo.”

17. Doa untuk Anas bin Malik
Tepatnye: dulunye si anas ini satu perguruan klan dusta dengan si emoh. Untuk mempertebal buku karangan sohibnye soal mujizat, si anas kagak keberatan untuk sedikit dusta, asalkan namanye tertulis dalam buku karya emoh.

18. Makanan yang dimakan tidak berkurang justru bertambah tiga kali lipat
Tepatnye: sebelum emoh mengantuk, emoh bicara empat dengan abu untuk menguji kesetiaan abu. Emoh memerintahkan abu untuk menyediakan makanan saat emoh bangun, abu kelabakan karena persyaratan nyang diminta emoh sangat berat untuk abu laksanakan. Akhirnye abu berhasil melaksanakan kehendak emoh, karena masih ingin kepalanye tetep utuh si abu menuliskan cerita nyang dipercaya slimET sebagai mujizat emoh.

** Lalu Abu Bakar makan dan berkata: Sumpahku tadi adalah dari syaitan. Ini nih bukti pengakuan bahwa persaudaraan babe temo sering kesetanan.

19. Ingatan Abu Hurairah
Tepatnye: kain itu telah dipake si emoh bersetubuh dengan cewe, akhirnye bau persetubuhan itu membuat si abu teringat persetubuhannye dengan cewenya nyang ke 11, akhirnye kagak lupa-lupa lagi tuh si abu soal udah berape kali bini-bininye disetubuhi.

20. Mukjizat Al Qur'an
nyang gini disebut mujizat.

kenape perlu orang indonesia untuk terjemahin bahasa arabnye.
Kalo mujizat tuh, tanpa orang indonesia pun bakal tertulis berbahasa indonesia tuh buku karya kudu babe temo, atau bahasa manusia lainnye nyang ada di dunia.

Selamat menikmati permintaan anda.
User avatar
APEL EMAS
Posts: 903
Joined: Wed Aug 25, 2010 11:42 am
Location: PIKIRAN JERNIH DAN AKAL SEHAT

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by APEL EMAS »

rosedee4 wrote:isi quran diamini seluruh alam semesta,kebenaran quran mulai terbukti dgn sendirinya seiring kemajuan manusia dlm iptek dan tehnologi dr jaman ke jaman.
hahaaha..claim claim kosong doramma berbunyi lagi nih...!!! :goodman: :goodman:
User avatar
iamthewarlord
Posts: 4375
Joined: Sun Feb 08, 2009 11:07 pm
Location: “Ibadah lelaki akan diputus dengan lewatnya keledai, wanita dan anjing hitam.” Muhammad.

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by iamthewarlord »

rosedee4 wrote:isi quran diamini seluruh alam semesta,kebenaran quran mulai terbukti dgn sendirinya seiring kemajuan manusia dlm iptek dan tehnologi dr jaman ke jaman.

Pdhal yg claim2 hubungan quran dan iptek adalah Zakir Naik, dan ia adalah seorang Ahmadiyah, dimana dianggap haram kafir yang darahnya halal ditumpah oleh Dorama.. :lol:
charles-mattel
Posts: 830
Joined: Fri Jun 15, 2007 12:13 pm

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by charles-mattel »

muzizat momed itu ciptain orang macam dorama yang hidup macem amuba, bisa belah diri jadi rose*, terus sekarang jadi winypig
koboi_kucai
Posts: 179
Joined: Tue Jan 18, 2011 11:03 am

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by koboi_kucai »

Anda benar bahwa Muhammad sama sekali tidak dibekali mukjizat (tanda), berbeda haknya dengan yesus, menurut AQ mukjizat atau tanda yang ada pada yesus adalah :

Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil: "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman."(QS 3:49)

- Sekarang pertanyaan saya anda percaya tidak kalo mukjizat yang dibawa yesus seperti tersebut.?
- Lantas yang membekali yesus dengan mukjizat seperti itu, tuhannya islam atau tuhannya kristen ?
- Anda mungkin menuduh AQ nyontek dari injil, kalo tuduhan anda seperti itu, saya mo lihat mukjizat yesus yang ada di injil, tolong di postkan ya ? biar kita cek sama2, saya punya tapi biar aja anda yang posting dari injil anda, oke ?
ramonhorpa
Posts: 1655
Joined: Tue Jul 29, 2008 10:35 pm
Location: INDONESIA

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by ramonhorpa »

charles-mattel wrote:muzizat momed itu ciptain orang macam dorama yang hidup macem amuba, bisa belah diri jadi rose*, terus sekarang jadi winypig
sekarang jadi roseu...
mungkin besok jadi : rEsE lu ....
](*,)
koboi_kucai
Posts: 179
Joined: Tue Jan 18, 2011 11:03 am

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by koboi_kucai »

koboi_kucai wrote:Anda benar bahwa Muhammad sama sekali tidak dibekali mukjizat (tanda), berbeda haknya dengan yesus, menurut AQ mukjizat atau tanda yang ada pada yesus adalah :

Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil: "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman."(QS 3:49)

- Sekarang pertanyaan saya anda percaya tidak kalo mukjizat yang dibawa yesus seperti tersebut.?
- Lantas yang membekali yesus dengan mukjizat seperti itu, tuhannya islam atau tuhannya kristen ?
- Anda mungkin menuduh AQ nyontek dari injil, kalo tuduhan anda seperti itu, saya mo lihat mukjizat yesus yang ada di injil, tolong di postkan ya ? biar kita cek sama2, saya punya tapi biar aja anda yang posting dari injil anda, oke ?
LHO KOK GAK DIJAWAB -- JAWAB DONK.
Jangan cuma kebencian dan kedengkian saja yang anda besar2kan, cuma menghujat agama orang saja.
bacalah kitab anda apa tuhan dan yesus mengajarkan kedengkian seperti ini. Jangan anda mengaku kristen kalo anda tidak mengikuti ajaran yang disampaikan yesus.

Alangkah tololnya anda melewati hidp ini hanya menanamkan kedengkian dan kebencian di hati ?
User avatar
cendol
Posts: 1009
Joined: Tue Aug 03, 2010 10:04 pm
Location: Bermain Rudal Bersama 72 Bidadari
Contact:

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by cendol »

Om koboi_kucai,
Kami tidak benci dan dengki dengan muslim seperti anda, justru sebaliknya, kami prihatin terhadap anda.

Mungkin dalam kristen dan yang lainnya sah saja kalau membenci setan. Kalau islam mereka anggap setan, om mau apa? Mau melarang orang melawan setan? Gak dunk! Idih si om, om gatel ya...

Nah om, selagi gak banyak yang tau sejarah dan cerita2 Islamiah, mending om nasehati tuh genknya si Amrozi, Ba'asyir, dkk? Ingatkan mereka bahwa islam bukan seperti apa yang mereka amalkan sekarang. Istikvar gitu om. Taubat..
koboi_kucai
Posts: 179
Joined: Tue Jan 18, 2011 11:03 am

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by koboi_kucai »

Muammad Bin Umbrella wrote:Om koboi_kucai,
Kami tidak benci dan dengki dengan muslim seperti anda, justru sebaliknya, kami prihatin terhadap anda.
terima kasih kalo anda prihatin. catat itu ya.
Mungkin dalam kristen dan yang lainnya sah saja kalau membenci setan. Kalau islam mereka anggap setan, om mau apa? Mau melarang orang melawan setan? Gak dunk! Idih si om, om gatel ya...
kalo anda menganggap islam itu setan.
maka ayat 3:49 yang saya posting diatas, berarti juga ayat setan, artinya :

1. kalo yesus bisa menghidupkan orang mati, itu pasti omongan syetan.
2. kalo yesus bisa menyembuhkan orang sakit , itu pasti omongan syetan.
3. kalo yesus bisa membuat burung dari tanah, itu pasti omongan syetan.
4. kalo yesus bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, itu pasti omongan syetan.
5. Kalo yesus mengetahui apa yang kamu makan, dan apa yang kamu simpan, itu pasti omongan syetan.

Nah om, selagi gak banyak yang tau sejarah dan cerita2 Islamiah, mending om nasehati tuh genknya si Amrozi, Ba'asyir, dkk? Ingatkan mereka bahwa islam bukan seperti apa yang mereka amalkan sekarang. Istikvar gitu om. Taubat..
- anda tahu darimana kalo : si Amrozi, Ba'asyir, dkk itu islam ?
- apakah kalo ada orang mengaku islam trus anda percaya ? jangan se tolol itu deh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nah pertanyaan anda sudah saya jawab, sekarang tolong gantian jawab pertanyaan saya yang ini :

Anda benar bahwa Muhammad sama sekali tidak dibekali mukjizat (tanda), berbeda haknya dengan yesus, menurut AQ mukjizat atau tanda yang ada pada yesus adalah :

Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil: "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman."(QS 3:49)

- Sekarang pertanyaan saya anda percaya tidak kalo mukjizat yang dibawa yesus seperti tersebut.?
- Lantas yang membekali yesus dengan mukjizat seperti itu, tuhannya islam atau tuhannya kristen ?
- Anda mungkin menuduh AQ nyontek dari injil, kalo tuduhan anda seperti itu, saya mo lihat mukjizat yesus yang ada di injil, tolong di postkan ya ? biar kita cek sama2, saya punya tapi biar aja anda yang posting dari injil anda, oke ?

note : saya berharap anda bisa berlaku sportif,
koboi_kucai
Posts: 179
Joined: Tue Jan 18, 2011 11:03 am

Re: Mukjizat-Mukjizat Muhammad

Post by koboi_kucai »

Pada sembunyi kemana sih orang2nya ----> ayo dijawab boss jangan gak spotrif gitu deh.
Post Reply