[Hadis] Sahabat Rasul Cari Muka dg cara memBUNUH

Kebencian Muslim/Muhamad terhdp Kafir, Yahudi, Dhimmi & Jizyah, murtadin, pengritik. Lain2 : barang jarahan, pemaksaan masuk Islam, perintah2 pembunuhan oleh Muhamad, agresi pasukan Muslim dll
Post Reply
ali5196
Posts: 16757
Joined: Wed Sep 14, 2005 5:15 pm

[Hadis] Sahabat Rasul Cari Muka dg cara memBUNUH

Post by ali5196 »

with thanks to MuhamadSAW :
http://www.indonesia.faithfreedom.org/f ... hp?t=13361

SUMBER :
Image

TERBUNUHNYA SALLAM BIN ABU AL-HUQAIQ

Orang orang Al-Khazraj Meminta izin kepada Rasulullah saw untuk Membunuh Sallam bin Abu Al-Huqaiq

Ishaq berkata, "Setelah Perang Khandaq dan penanganan Bani Quraidhah rampung*, Sallam bin Abu Al-Huqaiq alias Abu Raft' terlibat dalam pembentukan pasukan sekutu untuk memerangi Rasulullah SAW, dan orang-orang Al-Aus membunuh Ka'b bin Al-Asyraf sebelum Perang Uhud karena permusuhannya kepada Rasulullah dan provokasinya, maka orang-orang Al-Khazraj meminta izin kpd Rasulullah SAW untuk membunuh Sallam bin Abu Al-Huqaiq yang ketika itu berada di Khaibar dan beliau memberi izin kepada mereka untuk membunuhnya."

*) dgn cara membunuh masal 800 lelaki Bani Quraidhah/Qurasyah, memperbudak wanita dan anak2 termasuk memperkosa wanita Qurasyah.

Persaingan para sahabat dari Al-Aus dan dari Al-Khazraj kepada Keridhaan Rasulullah SAW

Ibnn Ishaq berkala, "Muhammad bin Muslim bin Sylhab Az-Zuhn berkata dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik yang berkata, '... dua pemukiman kaum Anhar - Al-Aus dan Al-khazraj, selalu bersaing kepada Rasulullah SAW seperti persaingan dua kuda. Jika para sahabat dari Al-Aus mengerjakan untuk Rasulullah SAW, para sahabat dari Al-Khazraj berkata kepada para sahabat dari Al-Aus, 'Demi Allah, kalian tidak boleh pergi dengan sesuatu tersebut dan tidak boleh lebih baik daripada kami di sisi Rasulullah SAW.' Para sahabat Al-Khazraj pun tidak berhenti berbual hingga bisa mengejar ketertinggalan mereka dari para sahabat dari Al-Aus. Seballknya, jika para sahabat dari At-Khazraj mengerjakan sesuatu, para sahabat darl Al-Aus juga berkata yang sama.

Ketika para sahabat dari Al-Aus berhasil membunuh Ka'ab bin Al-Asyraf karena permusuhannya kepada Rasulullah SAW, para sahabat dari Al-Khazraj berkata, 'Demi Allah, kalian tidak boleh pergi dengan prestasi tsb dan menjadi lebih baik daripada kami selama-lamanya.' Para sahabat dari Al-Khazraj mengingat-ingat siapa sekarang ini yang memusuhi Rasulullah SAW seperti Ka'ab bin Al-Asyraf, lalu ingat nama Sallam bin Abu Al-Huqaiq yang sekarang berada di Khaibar. Kemudian mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk membunuhnya dan beliau mengizinkan mereka membunuhnya.

Untuk itu, keluarlah lima orang dari Bani Salimah ke tempat Sallam bin Abu Al-Huqaiq. Kelima sahabat tersebut adalah sbb:
1. Abdullah bin Alik
2. Mas'ud bin Sitian
3. Abdullidi bin Unaia
4. Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'ir
5. Khuza'ah bin A&wad sekutu rnereka dail Aslarn.
Post Reply