Perbedaan Syahadat Muslim Syiah dan Suni

Artikel dan pertukaran pikiran mengenai SYI'AH, Ahmadiyah, Sufi, Salafi, Wahabi, dan berbagai aliran dan sekte Islam selain Sunni.
Post Reply
walet
Posts: 5858
Joined: Wed Feb 11, 2009 4:52 am
Contact:

Perbedaan Syahadat Muslim Syiah dan Suni

Post by walet »

Syahadat Muslim Sunni:

Aku Bersaksi Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah


Syahadat Muslim Syiah:

http://www.islamfortoday.com/shia.htm

The Shia shahadah (declaration of faith) states:

"There is no god but Alláh, Muhammad is the Messenger of Alláh, Alí is the Friend of Alláh. The Successor of the Messenger of Alláh And his first Caliph."

La iláha il Alláh, Muhammadan Rasúl Alláh, Alíyun Walí-Alláh, Wasíyu Rasulillah, wa Khalífa tuhu bila fasl.


Pertanyaan:

Siapa yang membuat Syahadat itu??????


1. Muhammad
2. Anak Muhammad
3. Sahabat Muhammad
4. Pengikut Muhammad
5. Apakah Nabi Adam benar2 melakukan syahadat terhadap Muhammad kalau dalam satu agama Islam saja syahadatnya lain?
Post Reply