Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Artikel dan pertukaran pikiran mengenai SYI'AH, Ahmadiyah, Sufi, Salafi, Wahabi, dan berbagai aliran dan sekte Islam selain Sunni.
User avatar
love_peaceful2
Posts: 1718
Joined: Fri May 09, 2008 2:01 pm
Location: Di Surga Islam, provokator para houris berontak dr perbudakan olloh w*s demi ego nabi sakit jiwa.

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by love_peaceful2 »

Hi, suanabdullah. Bertemu lagi di trit yang berbeda.
suanabdullah wrote:Salamun alaikum salam sejahtera kepada semua pembaca dan juga orang yang menghatar ayat Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana? Bagi saya apa nak di heran kan kerana alim ulamak dan juga penchipta hadith serta oranag yang bermhazab mahzab dan berlainan tarikat pun lebih kurang jer dengan Candra mukti kerana telah memecah belahkan umat islam yang asalnya hanya berada di satu jalan iaitu siratal musatakin. Apalah yang disajung sangat orang yang telah memecah belah kan ugama islam yang dibawa oleh rasulullah into fraction and decimel, dan telah menghachur kan perpaduan ummah diatas perbuatanya. Tapi disebab kan butanya hati mansuia mereka semua menggapa iman mahazab mereka lebih dari rasulullah sendiri hingga kata kata rasulullah dengan lidah nya menzahirkan firman Allah di cerukan dalam masjid dan karangan manusia dinaik taraf kan status nya menjadi penentu ayat Allah maka orang seperti ini disanjung dan kitab nya menjadi mashur dan menjadi golongan kepada sebuah bangsa dan negara. Bila sebut nya Malayasia orang akan terus mengata ohhhh umat islam di malaysia mereka semua pengikut golongan shafiee, ini lah yang dikata lembu punya susu sapi dapat nama.
Jika memang anta tidak bermazhab sementara guru ugama anta atau alim ualamak anta itu bermazhab, di mana perbedaan inti ajarannya?
Anta sendiri tahu bahwa adanya mazhab sunni dan syiah tidak sekedar beda stempel nama saja, tapi beda inti ajaran. Masing2 pihak mengklaim merekalah islam sesungguhnya atau tiada mazhab sebab satu ajaran inti, di luar itu adalah salah/sesat.

Bila ada lebih sikit, hebattttttt, dia melebihi para rasul yang diagaung kan manusia tapi satu pun tada dalam al quran ayat allah mengatakan yang umat islam harus bermhazab atau harus ikut shafiie atau mana mana imam sekali pun, tidak ada. Jadi kalau dengan tak ikut mahzab saya masuk neraka saya rela namun nak paksa saya ikut mahzab yang saya pun tak kenal, tuhan pun tak suruh nabi pun tak pesan jagan harap.
Anta menjadi muslim tentulah tidak bermodalkan Koran saja. Tentulah anta butuh guru ugama, alim ulamak. Nah:
1. apakah guru ugama atau alim ualamak anta itu tidak tergolong ke salah satu mazhab?
2. apakah gurunya guru ugama anta itu atau alim ulamaknya alim ulamak anta itu tidak tergolong ke salah satu mazhab?
suanabdullah wrote:Mereka yang bergelar imam imam popular ini menggangap nabi ni buta huruf dan tak pandai mebaca dan menulis jadi mereka lah pengganti nabi tanpa ajaran mereka dan mahzab mahzab yang mereka cipta orang ramai juga akan menjadi seperti nabi buta huruf dan tak boleh faham al quran dan akibatnya umat islam yang disatu kan oleh nabi menjadi umat islam yang berpecah belah atas nama mahazab mereka ini, dan ini lah sebenar nya makhluk yang difriman kan Allah yang tak berhukum tak berutus dan tak berurus dengan rasulullah tetapi dengan berhukum berurus dan berutus dengan mahzab mereka dan nafsu iblis yang diserap didalam hati mereka maka jadilah orang yang bermahzab ini orang yang engkar seperti golongan musyrik, munafik dan fasik dengan amalan mereka islam dimata manusia tapi lahkhanat disisi Allah dan rasul nya.

Makna perkataan al-Qur'an ummiy telah dikelirukan oleh para ulama palsu Islam zaman dahulu senhingga lah sekarang.. Mereka mengertikan kalimat tersebut kepada buta huruf. Lalu Nabi Muhammad, "Nabi yang ummiy" (7:157-158), dikatakannya tidak pandai membaca dan menulis. Ajaran mereka diterima tanpa ragu oleh hampir seluruh umat Islam sejak dari zaman dahulu hingga ke hari ini.

Sebenarnya, ajaran itu palsu. Kepalsuannya dapat didedahkan dengan menggunakan sumber rujukan utama bagi bahasa Arab iaitu kitab al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandungi kalimat ummiy akan membuktikan bahawa ajaran mereka bukan sahaja palsu tetapi berbau fitnah yang amat besar dalam Islam. Antara ayat yang dimaksudkan berbunyi:

"Dia yang membangkitkan pada kaum yang ummiy seorang rasul di kalangan mereka untuk membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka," (62:2).

Ummiy
Kaum yang ummiy yang disebut di dalam ayat itu adalah kaum Arab. Orang-orang Arab pada zaman Nabi Muhammad difahamkan berada di tahap tinggi dalam kesusasteraan dengan karya-karya sastera yang bermutu dipamer dan digantung di Kaaba. Tentu itu tidak menggambarkan orang Arab jahiliah ketika itu berada dalam keadaan buta huruf. Mereka dikatakan jahililiah hanya dalam kepercayaan bukan dalam pelbagai bidang lain.

Kalimat ummiy, menurut al-Qur'an, bermaksud orang-orang yang tidak, atau belum, diberi sebarang Kitab oleh Allah. Ia juga bermaksud kaum Arab seperti yang telah disebut.

Kaum Yahudi pula telah diberi tiga buah Kitab melalui beberapa orang Nabi mereka. Mereka dipanggil ahli Kitab. Tetapi jiran mereka, orang-orang Arab, belum diberi sebarang Kitab pun sebelum al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lantaran, orang-orang Arab dikatakan ummiy sebab belum menerima Kitab Allah.

Untuk menjelaskan lagi dipetik sebuah ayat yang menunjukkan dengan jelas perbezaan antara ahli Kitab (orang yang telah diberi Kitab) dengan kaum ummiy (yang belum diberi Kitab) atau buta Kitab. Firman-Nya:

"Dan daripada ahli Kitab ada yang, jika kamu mempercayakan dengan satu timbunan, dia akan mengembalikannya kepada kamu; dan antara mereka ada yang, jika kamu mempercayakan dengan satu dinar, dia tidak akan mengembalikannya kepada kamu, kecuali kamu selalu berdiri di atas (menagih) dia. Itu adalah kerana mereka berkata, 'Tidak ada jalan atas kami terhadap orang-orang ummiy (yang tidak diberi Kitab, iaitu orang Arab).' Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahuinya." (3:75)

Ayat di atas menunjukkan keengganan sesetengah orang Yahudi (ahli Kitab) untuk mengembalikan "hutang" kepada orang Arab, yang ummiy (yang tidak diberi Kitab, atau buta Kitab), atas sebab "tidak ada jalan" bagi mereka terhadap orang ummiy. Sikap macam itu seakan sama dengan apa yang disemat di iman sesetengah orang Islam terhadap orang yang mereka anggap kafir pada hari ini.

Satu lagi ayat al-Qur'an dipetik untuk memantapkan lagi hujah dalam menunjukkan perbezaan tersebut, berbunyi:

"Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi al-Kitab, dan orang-orang ummiy (yang tidak diberi Kitab), 'Sudahkah kamu tunduk patuh?'" (3:20)

Maka jelaslah iaitu kalimat ummiy tidak bermakna buta huruf, lantas, Nabi Muhammad bukanlah seorang yang tidak tahu membaca dan menulis. (Sila rujuk Kalimat ummiy di dalam al-Qur'an.)

Membaca

Selanjutnya, terdapat banyak ayat di dalam al-Qur'an yang mengisahkan Nabi disuruh oleh Allah supaya membaca ayat-ayat-Nya kepada orang-orang yang berada di kelilingnya. Itu menunjukkan Nabi pandai membaca. Antara ayat yang dimaksudkan adalah enam yang berikut:

"Dan kamu (Muhammad) bacakanlah kepada mereka cerita dua orang anak Adam dengan sebenarnya ...." (5:27)

"Katakanlah, 'Marilah, aku (Muhammad) akan membacakan apa yang Pemelihara kamu mengharamkan kamu ....'" (6:151)

"Demikianlah Kami mengutus kamu (Muhammad) kepada satu umat yang sebelumnya beberapa umat telah berlalu untuk membacakan mereka apa yang Kami mewahyukan kamu ...." (13:30)

"Dan sebuah al-Qur'an yang Kami membahagi-bahagikan, untuk kamu (Muhammad) membacakannya kepada manusia berjarak-jarak, dan Kami menurunkannya dengan satu penurunan." (17:106)

"Aku (Muhammad) hanya diperintah untuk menyembah Pemelihara tanah ini, yang Dia menjadikannya suci; kepunyaan-Nya segala sesuatu. Dan aku diperintah supaya menjadi antara orang-orang yang muslim, dan untuk membaca al-Qur'an ...." (27:91-92)

"Wahai ahli Rumah, Allah hanya menghendaki untuk menghilangkan kotoran daripada kamu, dan untuk membersihkan kamu, sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah ...." (33:33-34). Di sini, Nabi didapati membacakan ayat-ayat Allah kepada isteri-isterinya di rumah-rumah mereka.

Malahan, rasul-rasul Allah yang lain didapati pandai membaca kerana mereka ditugaskan untuk membaca ayat-ayat-Nya kepada manusia. Tugas itu adalah juga tugas Nabi Muhammad. Dua ayat yang berikut menjelaskannya:

"Kemudian orang-orang yang tidak percaya dihalau dalam kumpulan-kumpulan ke Jahanam, sehingga apabila mereka datang kepadanya, pintu-pintunya dibuka, dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, 'Tidakkah rasul-rasul datang kepada kamu daripada kalangan kamu sendiri, dengan membacakan kamu ayat-ayat Pemelihara kamu, dan memberi amaran kepada kamu terhadap pertemuan hari kamu ini?' Mereka berkata, 'Ia, benar ....'" (39:71)

"Dia yang membangkitkan pada kaum yang ummiy (orang Arab) seorang rasul (Muhammad) di kalangan mereka untuk membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka," (62:2)

Tambahan pula, adalah sukar untuk menerima hakikat bahawa seorang Nabi pilihan-Nya tidak tahu membaca walhal Dia menyuruhnya dan manusia lain supaya mengamalkan tabiat membaca, seperti firman-Nya - "Bacalah dengan nama Pemelihara kamu yang mencipta," (96:1)

Menulis

Bukan sahaja didapati, di dalam al-Qur'an, yang Nabi pandai membaca, malah, baginda juga didapati pandai menulis. Kebenaran itu telah diakui sendiri oleh orang-orang yang tidak percaya yang tinggal bersamanya. Firman-Nya:

"Mereka berkata, 'Dongeng orang-orang dahulu kala, yang dia menulisnya, yang diimlakkan kepadanya pada waktu awal pagi dan petang.'" (25:5)

Terjemahan ayat tersebut telah menimbulkan keraguan sesetengah pihak. Betulkah ayat itu diterjemahkan? Untuk mengikis keraguan, pertama, dikemukakan sebuah tafsir kepada ayat yang sama, oleh Prof. Dr. Hj. Mahmud Yunus (Tafsir Quran Karim, cetakan ke-19, 1979, halaman 525) yang berbunyi:

"Mereka berkata: (Qur'an ini) kabar-kabar dongeng orang-orang dahulu kala, yang dituliskan oleh Muhammad dan dibacakan (didiktekan) orang kepadanya pagi-pagi dan petang." (25:5)

Kedua, kalimat yang diterjemahkan kepada "menulisnya" ialah iktataba. Kalimat itu penting kerana, difahamkan, mempunyai pengertian "menulis nota terutamanya apabila orang kedua sedang mengimlakkan."

Dan akhir sekali, terdapat sebuah lagi ayat yang bukan sahaja menyokong ayat 25:5 tadi bahkan mampu untuk menghapuskan sama sekali keraguan terhadap Nabi yang dikatakan kini pandai membaca dan menulis, termasuk membaca dan menulis Kitab. Firman-Nya:

"Tidaklah sebelum ini kamu (Muhammad) membaca sebarang Kitab, atau menulisnya dengan tangan kanan kamu; jika demikian, tentulah orang-orang yang mengikuti yang palsu menjadi ragu-ragu." (29:48)

Ia menegaskan, Nabi tidak pernah membaca dan menulis sebarang Kitab sebelum menerima al-Qur'an. Bermaksud, selepas menerima al-Qur'an baginda telah membaca, dan menulis Kitab dengan tangan kanannya.

Seterusnya, ayat itu tidak menunjukkan pula bahawa baginda tidak pernah membaca dan menulis sesuatu yang selain daripada Kitab sebelum menerima al-Qur'an (misalan, membaca dan menulis apa yang diperlukan dalam urusan perdagangannya).
Untuk perihal apakah Muhammad seorang buta huruf/tidak bisa baca tulis dapat disimak di RC: http://indonesia.faithfreedom.org/forum ... ruf-t10488.
Kalau hanya sekedar mendebat apakah Muhammad seorang tidak mampu baca/tulis adalah tidak esensial. Nah, cobalah anta jawab pertanyaan ana ini:
1. Sejak kapan alim ulamak percaya bahwa Muhammad dapat baca tulis bahasa arab?
2. Jika Muhammad dapat baca tulis arab, apakah dengan demikian menjadi landasan kokoh bahwa Koran diturunkan oleh Olloh padanya? atau sebaliknya.LP2
Be It unto Me (Maria - 2.000 thn yg lalu)
suanabdullah
Posts: 11
Joined: Sat Feb 06, 2010 3:26 pm

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by suanabdullah »

1. Sejak kapan alim ulamak percaya bahwa Muhammad dapat baca tulis bahasa arab?
2. Jika Muhammad dapat baca tulis arab, apakah dengan demikian menjadi landasan kokoh bahwa Koran diturunkan oleh Olloh padanya? atau sebaliknya.


Salam sejahtera dan semuga kita dilindungi dari manusia yang berhati iblis yang tidak berutus berurus dan berhukum dengan Allah dan rasul serta anak cucu rasulullah. Ulamak mengata kan yang nabi tak pandai baca sejak iblis dan sayitan bergembira apabila nabi meninggal kan dunia ini. Sesaat nabi pergi meniggal dunia ini Setan dan kuncu kunchu nya mula meyebar kan fitnah dan segala tomah dan bidaah keaatas rasul dan wrisan nya.

Jika Nabi ibrahim meninggal diganti kan isyak dengan ismail. isayk meninggal diganti kan yakub dan yusuf dan setrus nya dari kerturunaan nya melalui isyak hinga ke nabi isa, Tapi rasulallah muhammad saw. meniggal bapak mertua mengggati kanya, abu bakar. omar, osaman dan selapas usaman sepupunya ali, dan setrus nya syaaitan yang paling besar muawiyahh dan kuchu kunchu nya dan alim ulmak syaitan yang berlidah kan iblis dan jin yangg menghina nabi degan hadit palsu.


Itu lah kali terakhir manusia tahu nabi pandai mebaca dan menulis selapas itu alim ulamk lah yng melontar kan fitnah yang nabi buta huruf dan mengahpusakan ingatan manusia yang mengaku berugama islam akan kerturunan anak cucu rasul Allah, lalu Alim ulaamak megaku mereka lah paling layak memimpin islam maka sepatut nya mereka bila menghabiskan solat hendak lah habis dengan selawat ulama tapi tidak, mereka menghabis kan solat atas sealwat rasulullah dan anak cucu rasul allah maka duduk lah mereka didalam kedaan pembohong buta tanpa ada chaya meyinar umat islam lagi.

Allah tidak payah menjadi kuli seperti apa yang chadra sangaka kan. Allah tak menurun kan ayat al quran. Allah hanya mengutus kan jibaril menyampaikan segala perintah allah untuk dibacakan kepada manusia yang beriman. Kun maka jadilah dan pengataran ayat al quran bukan melalaui tulisan tetapi lisan dan whayu jagan lah bagi soalan yang **** macam orang tak bersekolah atau ugama tau janga lah menjadi keling memutar belit kan soalan. Sekian saya akhiri degan selawat keatas nabi >>Allah humasali ala syedina muhammad wala ahlihi syedina muhammad. salam sejahtera kembali.
suanabdullah
Posts: 11
Joined: Sat Feb 06, 2010 3:26 pm

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by suanabdullah »

Anta menjadi muslim tentulah tidak bermodalkan Koran saja. Tentulah anta butuh guru ugama, alim ulamak. Nah:
1. apakah guru ugama atau alim ualamak anta itu tidak tergolong ke salah satu mazhab?
2. apakah gurunya guru ugama anta itu atau alim ulamaknya alim ulamak anta itu tidak tergolong ke salah satu mazhab?

Salam sejahtera balik lagi soalan yang tak mepunyai hidayah, manausia tidak ada hak mengataka mereka beriman atau muslim kerana keimanan buakn lah hak manusia. Ianya hak Allah untuk menetukan manusia itu beriman atau tidak dan hanya Allah saja menetukan manusia itu terdiri dalam golongan yang dikatakan muslim tapi kebanyakan mereka mengaku beriman dan muslim tapi sebenrnya mereka ini muslim dimata manusia tapi kafir disisi allah dan rasul kerana mereka tidak berutus berurus dan berhukum dengan apa yang Allah dan rasul tinggalakan dan memilih mahzab mahzab dan alim ulamak dan karangan hadith mereka ini sebagi sumber hukum disamping al quran.

Alim ulama guru ugama dan ustaz usatz diri mereka pun belum tentu beriman dan adakah kitab atau friman Allah menyeru manusia mengikut perintah alim ulamak untuk menjadi seorang yang beriman. Tidak ada lansung dari alquran dan friman Allah untuk beriman dengan alim ulamak guru guru atau usatz kalau ada tolong tunjuk kan dan bagi saya mereka inilah iblis dan syaitan yang duduk di jalan yang lurus menghasut manusia kejalan menuju ke api nereka jahanam. Tapi kita beriman sekiranya kita precaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab Al quran, keteuan Illahi, dan kiamah. Adakah kita tak pernah hafal ini semua sehingga kan kita balik menjadi buta, pekak dan tuli dan ulamak mejadi pujaan didalam hati kta siang dan malam. Guru saya adalah firman Allah di dalam alquran antara kata kata al quran yang menyebab saya pilih kitab ini sebagi guru ialah dalam ayat seperti berikut yang saya ringkas kan,

Quran ialah satu Pembeza, untuk hambaNya (25:1). Qur'an itu mulia (55:77), indah (85:21), bijaksana (36:2). Ayat Kitab yang jelas (12:1).Satu penurunan daripada Pemelihara semua alam (26:192). Di dalamnya tiada keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa (2:2). Satu perkataan yang menetapkan (86:13). Satu bentuk kehukuman (13:37). Kami yang menurunkan Peringatan tersebut dan Kami yang menjaganya (15:9). Satu teguran, satu penyembuhan bagi apa yang di dalam dada, satu petunjuk, dan satu pengasihan bagi orang-orang mukmin (10:57). Kebijaksanaan (Hikmah) yang Pemelihara kamu mewahyukan kamu (17:39). Ia adalah di dalam ibu Kitab, di sisi Kami; sungguh tinggi, bijaksana (43:4) Satu cahaya, yang dengannya Kami memberi petunjuk kepada siapa yang Kami mengkehendaki (42:52). Satu penyembuhan, satu pengasihan bagi orang mukmin, dan bagi orang zalim, ia dalam kerugian (17:82). Kitab yang tidak ada sebarang kebengkokan (18:1). Memberi amaran akan bencana yang keras daripada-Nya, dan untuk memberi berita gembira kepada orang mukmin (18:2) Yang menyuruh mereka pada yang baik, dan melarang kemungkaran, menghalalkan benda yang baik, mengharamkan yang buruk, membebaskan mereka daripada beban dan belenggu mereka (7:157). Kami menurunkan kepada kamu Kitab dengan benar, mengesahkan Kitab sebelumnya, dan mengawalnya dan hakimkanlah menurut apa yang Allah menurunkan, jangan mengikuti keinginan mereka untuk mengabaikan yang benar (5:48), antara yang persoalan yang menarik untuk difikirkan ialah ia adalah satu Peringatan yang diberkati, yang Kami menurunkan; maka adakah kamu sekarang menolaknya ? (21:50) dan inilah Ahsan-al-Hadith (39:23), iaitu hadis yang paling baik sebagai sebuah Kitab"., dan buaka hadith yang dikarang oleh alim ulamak yang dibawah kuasa nafsu syaitan dan iblis yang telah memecahkan umat islam dijalan yan lurus kepada jalan jalan mahzab mahazab dan TARIKAT TARIKAT SONSANG CIPTAAN MEREKA

Sekiana saya sudahi dengaa salwat nabi,, Allahumasali ala syedian muhammad waala ahlihihi syedian muhammad, salam sejahtera kembali.
suanabdullah
Posts: 11
Joined: Sat Feb 06, 2010 3:26 pm

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by suanabdullah »

Anta menjadi muslim tentulah tidak bermodalkan Koran saja. Tentulah anta butuh guru ugama, alim ulamak. Nah:
1. apakah guru ugama atau alim ualamak anta itu tidak tergolong ke salah satu mazhab?
2. apakah gurunya guru ugama anta itu atau alim ulamaknya alim ulamak anta itu tidak tergolong ke salah satu mazhab?

Salam sejahtera balik lagi soalan yang tak mepunyai hidayah, manausia tidak ada hak mengataka mereka beriman atau muslim kerana keimanan buakn lah hak manusia. Ianya hak Allah untuk menetukan manusia itu beriman atau tidak dan hanya Allah saja menetukan manusia itu terdiri dalam golongan yang dikatakan muslim tapi kebanyakan mereka mengaku beriman dan muslim tapi sebenrnya mereka ini muslim dimata manusia tapi kafir disisi allah dan rasul kerana mereka tidak berutus berurus dan berhukum dengan apa yang Allah dan rasul tinggalakan dan memilih mahzab mahzab dan alim ulamak dan karangan hadith mereka ini sebagi sumber hukum disamping al quran.

Alim ulama guru ugama dan ustaz usatz diri mereka pun belum tentu beriman dan adakah kitab atau friman Allah menyeru manusia mengikut perintah alim ulamak untuk menjadi seorang yang beriman. Tidak ada lansung dari alquran dan friman Allah untuk beriman dengan alim ulamak guru guru atau usatz kalau ada tolong tunjuk kan dan bagi saya mereka inilah iblis dan syaitan yang duduk di jalan yang lurus menghasut manusia kejalan menuju ke api nereka jahanam. Tapi kita beriman sekiranya kita precaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab Al quran, keteuan Illahi, dan kiamah. Adakah kita tak pernah hafal ini semua sehingga kan kita balik menjadi buta, pekak dan tuli dan ulamak mejadi pujaan didalam hati kta siang dan malam. Guru saya adalah firman Allah di dalam alquran antara kata kata al quran yang menyebab saya pilih kitab ini sebagi guru ialah dalam ayat seperti berikut yang saya ringkas kan,

Quran ialah satu Pembeza, untuk hambaNya (25:1). Qur'an itu mulia (55:77), indah (85:21), bijaksana (36:2). Ayat Kitab yang jelas (12:1).Satu penurunan daripada Pemelihara semua alam (26:192). Di dalamnya tiada keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa (2:2). Satu perkataan yang menetapkan (86:13). Satu bentuk kehukuman (13:37). Kami yang menurunkan Peringatan tersebut dan Kami yang menjaganya (15:9). Satu teguran, satu penyembuhan bagi apa yang di dalam dada, satu petunjuk, dan satu pengasihan bagi orang-orang mukmin (10:57). Kebijaksanaan (Hikmah) yang Pemelihara kamu mewahyukan kamu (17:39). Ia adalah di dalam ibu Kitab, di sisi Kami; sungguh tinggi, bijaksana (43:4) Satu cahaya, yang dengannya Kami memberi petunjuk kepada siapa yang Kami mengkehendaki (42:52). Satu penyembuhan, satu pengasihan bagi orang mukmin, dan bagi orang zalim, ia dalam kerugian (17:82). Kitab yang tidak ada sebarang kebengkokan (18:1). Memberi amaran akan bencana yang keras daripada-Nya, dan untuk memberi berita gembira kepada orang mukmin (18:2) Yang menyuruh mereka pada yang baik, dan melarang kemungkaran, menghalalkan benda yang baik, mengharamkan yang buruk, membebaskan mereka daripada beban dan belenggu mereka (7:157). Kami menurunkan kepada kamu Kitab dengan benar, mengesahkan Kitab sebelumnya, dan mengawalnya dan hakimkanlah menurut apa yang Allah menurunkan, jangan mengikuti keinginan mereka untuk mengabaikan yang benar (5:48), antara yang persoalan yang menarik untuk difikirkan ialah ia adalah satu Peringatan yang diberkati, yang Kami menurunkan; maka adakah kamu sekarang menolaknya ? (21:50) dan inilah Ahsan-al-Hadith (39:23), iaitu hadis yang paling baik sebagai sebuah Kitab"., dan buaka hadith yang dikarang oleh alim ulamak yang dibawah kuasa nafsu syaitan dan iblis yang telah memecahkan umat islam dijalan yan lurus kepada jalan jalan mahzab mahazab dan TARIKAT TARIKAT SONSANG CIPTAAN MEREKA

Sekiana saya sudahi dengaa salwat nabi,, Allahumasali ala syedian muhammad waala ahlihihi syedian muhammad, salam sejahtera kembali.
User avatar
love_peaceful2
Posts: 1718
Joined: Fri May 09, 2008 2:01 pm
Location: Di Surga Islam, provokator para houris berontak dr perbudakan olloh w*s demi ego nabi sakit jiwa.

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by love_peaceful2 »

suanabdullah wrote:Anta menjadi muslim tentulah tidak bermodalkan Koran saja. Tentulah anta butuh guru ugama, alim ulamak. Nah:
1. apakah guru ugama atau alim ualamak anta itu tidak tergolong ke salah satu mazhab?
2. apakah gurunya guru ugama anta itu atau alim ulamaknya alim ulamak anta itu tidak tergolong ke salah satu mazhab?

Salam sejahtera balik lagi soalan yang tak mepunyai hidayah, manausia tidak ada hak mengataka mereka beriman atau muslim kerana keimanan buakn lah hak manusia. Ianya hak Allah untuk menetukan manusia itu beriman atau tidak dan hanya Allah saja menetukan manusia itu terdiri dalam golongan yang dikatakan muslim tapi kebanyakan mereka mengaku beriman dan muslim tapi sebenrnya mereka ini muslim dimata manusia tapi kafir disisi allah dan rasul kerana mereka tidak berutus berurus dan berhukum dengan apa yang Allah dan rasul tinggalakan dan memilih mahzab mahzab dan alim ulamak dan karangan hadith mereka ini sebagi sumber hukum disamping al quran.

Alim ulama guru ugama dan ustaz usatz diri mereka pun belum tentu beriman dan adakah kitab atau friman Allah menyeru manusia mengikut perintah alim ulamak untuk menjadi seorang yang beriman. Tidak ada lansung dari alquran dan friman Allah untuk beriman dengan alim ulamak guru guru atau usatz kalau ada tolong tunjuk kan dan bagi saya mereka inilah iblis dan syaitan yang duduk di jalan yang lurus menghasut manusia kejalan menuju ke api nereka jahanam. Tapi kita beriman sekiranya kita precaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab Al quran, keteuan Illahi, dan kiamah. Adakah kita tak pernah hafal ini semua sehingga kan kita balik menjadi buta, pekak dan tuli dan ulamak mejadi pujaan didalam hati kta siang dan malam. Guru saya adalah firman Allah di dalam alquran antara kata kata al quran yang menyebab saya pilih kitab ini sebagi guru ialah dalam ayat seperti berikut yang saya ringkas kan,

Quran ialah satu Pembeza, untuk hambaNya (25:1). Qur'an itu mulia (55:77), indah (85:21), bijaksana (36:2). Ayat Kitab yang jelas (12:1).Satu penurunan daripada Pemelihara semua alam (26:192). Di dalamnya tiada keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa (2:2). Satu perkataan yang menetapkan (86:13). Satu bentuk kehukuman (13:37). Kami yang menurunkan Peringatan tersebut dan Kami yang menjaganya (15:9). Satu teguran, satu penyembuhan bagi apa yang di dalam dada, satu petunjuk, dan satu pengasihan bagi orang-orang mukmin (10:57). Kebijaksanaan (Hikmah) yang Pemelihara kamu mewahyukan kamu (17:39). Ia adalah di dalam ibu Kitab, di sisi Kami; sungguh tinggi, bijaksana (43:4) Satu cahaya, yang dengannya Kami memberi petunjuk kepada siapa yang Kami mengkehendaki (42:52). Satu penyembuhan, satu pengasihan bagi orang mukmin, dan bagi orang zalim, ia dalam kerugian (17:82). Kitab yang tidak ada sebarang kebengkokan (18:1). Memberi amaran akan bencana yang keras daripada-Nya, dan untuk memberi berita gembira kepada orang mukmin (18:2) Yang menyuruh mereka pada yang baik, dan melarang kemungkaran, menghalalkan benda yang baik, mengharamkan yang buruk, membebaskan mereka daripada beban dan belenggu mereka (7:157). Kami menurunkan kepada kamu Kitab dengan benar, mengesahkan Kitab sebelumnya, dan mengawalnya dan hakimkanlah menurut apa yang Allah menurunkan, jangan mengikuti keinginan mereka untuk mengabaikan yang benar (5:48), antara yang persoalan yang menarik untuk difikirkan ialah ia adalah satu Peringatan yang diberkati, yang Kami menurunkan; maka adakah kamu sekarang menolaknya ? (21:50) dan inilah Ahsan-al-Hadith (39:23), iaitu hadis yang paling baik sebagai sebuah Kitab"., dan buaka hadith yang dikarang oleh alim ulamak yang dibawah kuasa nafsu syaitan dan iblis yang telah memecahkan umat islam dijalan yan lurus kepada jalan jalan mahzab mahazab dan TARIKAT TARIKAT SONSANG CIPTAAN MEREKA

Sekiana saya sudahi dengaa salwat nabi,, Allahumasali ala syedian muhammad waala ahlihihi syedian muhammad, salam sejahtera kembali.
Soalan ini udah ana pindahkan ke : LP2 vs suanabdullah: True Islam: No Hadist!
Last edited by love_peaceful2 on Mon Feb 08, 2010 4:53 am, edited 2 times in total.
User avatar
love_peaceful2
Posts: 1718
Joined: Fri May 09, 2008 2:01 pm
Location: Di Surga Islam, provokator para houris berontak dr perbudakan olloh w*s demi ego nabi sakit jiwa.

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by love_peaceful2 »

suanabdullah wrote:1. Sejak kapan alim ulamak percaya bahwa Muhammad dapat baca tulis bahasa arab?
2. Jika Muhammad dapat baca tulis arab, apakah dengan demikian menjadi landasan kokoh bahwa Koran diturunkan oleh Olloh padanya? atau sebaliknya.


Salam sejahtera dan semuga kita dilindungi dari manusia yang berhati iblis yang tidak berutus berurus dan berhukum dengan Allah dan rasul serta anak cucu rasulullah. Ulamak mengata kan yang nabi tak pandai baca sejak iblis dan sayitan bergembira apabila nabi meninggal kan dunia ini. Sesaat nabi pergi meniggal dunia ini Setan dan kuncu kunchu nya mula meyebar kan fitnah dan segala tomah dan bidaah keaatas rasul dan wrisan nya.

Jika Nabi ibrahim meninggal diganti kan isyak dengan ismail. isayk meninggal diganti kan yakub dan yusuf dan setrus nya dari kerturunaan nya melalui isyak hinga ke nabi isa, Tapi rasulallah muhammad saw. meniggal bapak mertua mengggati kanya, abu bakar. omar, osaman dan selapas usaman sepupunya ali, dan setrus nya syaaitan yang paling besar muawiyahh dan kuchu kunchu nya dan alim ulmak syaitan yang berlidah kan iblis dan jin yangg menghina nabi degan hadit palsu.


Itu lah kali terakhir manusia tahu nabi pandai mebaca dan menulis selapas itu alim ulamk lah yng melontar kan fitnah yang nabi buta huruf dan mengahpusakan ingatan manusia yang mengaku berugama islam akan kerturunan anak cucu rasul Allah, lalu Alim ulaamak megaku mereka lah paling layak memimpin islam maka sepatut nya mereka bila menghabiskan solat hendak lah habis dengan selawat ulama tapi tidak, mereka menghabis kan solat atas sealwat rasulullah dan anak cucu rasul allah maka duduk lah mereka didalam kedaan pembohong buta tanpa ada chaya meyinar umat islam lagi.

Allah tidak payah menjadi kuli seperti apa yang chadra sangaka kan. Allah tak menurun kan ayat al quran. Allah hanya mengutus kan jibaril menyampaikan segala perintah allah untuk dibacakan kepada manusia yang beriman. Kun maka jadilah dan pengataran ayat al quran bukan melalaui tulisan tetapi lisan dan whayu jagan lah bagi soalan yang **** macam orang tak bersekolah atau ugama tau janga lah menjadi keling memutar belit kan soalan. Sekian saya akhiri degan selawat keatas nabi >>Allah humasali ala syedina muhammad wala ahlihi syedina muhammad. salam sejahtera kembali.
Soalan ini sudah ana pindahkan ke trit tersendiri: LP2 vs suanabdullah: Muhammad itu ummiy atau tidak?
hoffmann
Posts: 68
Joined: Thu Jan 14, 2010 9:28 am

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by hoffmann »

wedeh.banyak yang membahas sains disini?
hehe..salam
mungkin emang benar babi dikategorikan oleh sais seperti itu,tapi tidak berarti pantas diharamkan.kenapa?jaman dulu hingga sekarang manusia mengenal apa yang dikatakan kalau tidak boleh dimakan karena ini itu, kenapa diciptakan Tuhan dan boleh dimakan oleh siapapun yang mampu memakannya.

kolestelor dsb?coba anda riset kekambing?apa dia kolestrol ga?masih banyak mahluk yang merugikan didunia ini, contohnya kalelawar buah?coba anda riset?kenapa tidak diharamkan sekalian,atau dengan sapi yang bisa terkena cacing pita jg?dsb.kalau diharamkan demi kesehatan?hehe itu bukan alasan.

sains diciptakan untuk dipelajari.dan sains itu berbeda dengan muslim?ahmadinejad tidak begitu menghargai teknologi, tapi dia mengginginkan nuklir?hehe..sama sepeerti anda wajib bisa memilahkan niat dan keinginannya untuk tidak memakan babi, kenapa kambing tidak?,pandangan itu adalah bullshit.

bagiku yang baik adalah saat makan kita berdoa dan berterimakasih kepada Tuhan.masalah dia bercacing dsbnya, kalau kita masak dengan tempratur yang benar, cara yang benar, rasanya enak siapa yang akan membuatnya jadi sains?atau siapa yang mengharamkannya?cuma hukum muslim yang melakukannya?karena mereka tidak membuatnya menjadi sesuatu yang pantas dihargai.ibaratnya gini, saat kamu mengatakan makan babi itu haram, trus ada dua pilihan, kamu disuruh makan pasir atau makan babi saat sedang lapar?kalau anda makan pasir?hehe...disitu ada ideologi yang **** karena tidak menghargai Tuhan yang sudah menciptakan mahluknya untuk dimakan.lg pula rasa ga enak.betul :rolling:
Mediherba
Posts: 19
Joined: Mon Feb 08, 2010 6:23 pm

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by Mediherba »

ada nyang dubel tripel post, bang momodnya mana neh?
User avatar
mbah.erott
Posts: 2731
Joined: Sat Aug 14, 2010 12:33 pm
Location: Iran, lagi ngegedein petasan di tangan ane jadi rudal Shahab-5 buat Ahmadinejad
Contact:

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by mbah.erott »

candra_mukti19 wrote: nah, itu merupakan sebagian faham saya, candra_mukti19. menurut anda, faham ini termasuk kepada mazhab atau golongan yang mana yah?

@ mod,
ntar kalo muslimin ngelemparin rumah saya, tolong postingan ini dihapus ya!
Ini mah termasuk Islam Yang Bertobat Setengah Hati. \:D/

:heart:
JT_1618
Posts: 1
Joined: Sat Sep 25, 2010 1:21 pm

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by JT_1618 »

Chandra_mukti19 wrote:
hai muslimin, tolon gw! gw mo nyebur ke neraka. lo pada mau nulungin gw kagak? ini semua gara-gara kapir-kapir FFI yang udah ngerusak otak gw!

gw ni belum murtad, baru kepengen.

yang bikin gw pengen murtad tuh, karena memperhatikan kelompok muslim satu sama lain saling mengkafirkan dan tidak memberikan hak kebebasan bergama kepada orang lain. noh, liat! negara belum menjadi negara islam, tapi bagaimana perlakukan negara kepada Lia Eden, ahmad moshadeq, Lia Eden, syiah, dll. mereka teraniaya oleh negara karena desakan dari mayoritas muslim. apa setiap orang yang berbeda agama dan keyakinan itu hraus disembelih? kalo agama seperti itu, bagaimana bisa memberi kedamaian kepada umat agama lain.

saya tanya langsung kepda sahabat-sahabat muslim tentang pembakara mesjid syiah, LDII, dan Ahmadiyah, yang sebenarnya kelompok-kelompok tersebut masih mengucapkan shahadat dan melaksanakan shalat. tapi kata sahabat-sahabat saya itu, mereka itu kafir, murtad, ahli bidah, syirik, jadi tidak berdosa membakar mesjid-mesjid mereka. gw kira cuma satu dua orng yang berfaham seperti itu, eh tahunya umumnya muslim begitu. trus, agama ini bisa menjadi rahmatan lil alamin? boro-boro lil alamin, lil muslims itu ajak enggak.

trus, saya nanya ke sahabat-sahabt saya lagi. "loe kalo ke orang kristen, hindu atau budha loe adem-adem aja. bisa hidup bertetanggaan dengan mereka. tpai kenapa loe ke syiah dan ahmadiyah benci setengah mati?"

mereka bilang, "syiah dan ahmadiyah itu lebih sesat dan lebih brengsek dari kristen. sebab mereka kafir tapi mengatas namakan islam. coba seandainya ahmadiyah itu tidak mengaku diri mereka sebgai islam, pastilah akan kita hormati seperti layaknya kristen, hindu, budha atau agama-agama lainnya."

gw bilang, "dasar muslim tolol!"Salam kenal semuanya..
saya member baru nih..
dah muter2 puyeng di FFI,akhirnya "nekat" pengen koment.

SAYA SANGAT SETUJU DENGAN MASUKAN DARI ANDA PAK (chandra_mukti19)...
SAYA SENDIRI MALU LIAT KELAKUAN PARA MUSLIMIN YANG SELALU MERASA PALING BENAR..
COBA DONG DIALOG,TAYANGIN DI TV..
AGAR MASYARAKAT TAHU BAHWA KAUM MINORITAS TIDAK SEPERTI YANG MEREKA BAYANGKAN.salam,
User avatar
duren
Posts: 11117
Joined: Mon Aug 17, 2009 9:35 pm
Contact:

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by duren »

JT_1618 wrote:Salam kenal semuanya..
saya member baru nih..
dah muter2 puyeng di FFI,akhirnya "nekat" pengen koment.

salam,
Salam kenal juga bro JT
Biar rame buat trit baru aja .. =D>
User avatar
kukuruyuk
Posts: 326
Joined: Sun May 16, 2010 1:16 pm
Location: negara kafir

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by kukuruyuk »

Islam versi candra mukti termasuk islam golongan......????
Jawab: golongan bahlul


:stun:.......................Image.....................Image
Akukomkamu
Posts: 5517
Joined: Sat Jul 11, 2009 11:34 am
Location: "Mengajak onta2 arab unt bisa BERMARTABAT" IFF adalah TEMPAT nya.

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by Akukomkamu »

kukuruyuk wrote:Islam versi candra mukti termasuk islam golongan......????
Jawab: golongan bahlul


:stun:.......................Image.....................Image
Kayaknya termasuk golongan mutazilah deh...spt Saif.Bakar. :lol:Paece... :lol:
User avatar
marx_anti_stigma
Posts: 196
Joined: Tue Oct 05, 2010 7:10 pm

Re: Islam Versi Candra Mukti Termasuk Golongan Mana?

Post by marx_anti_stigma »

candra_mukti19 wrote:pemahaman saya tentang Islam :
1. shalat tidak wajib, puasa tidak wajib, zakat juga tidak wajib. dalam islam tidak yang namanya hukum wajib. tapi saya gemar shalat dan dzikir. dan berpendapat, orang yang tidak suka berdzikir akan hidup di dalam neraka.
2. alquran maupun hadits bisa jadi benar bisa jadi salah. sama saja seperti media masa lainnya, seperti majalah dan koran. tapi, saya menjadikan alQuran sebagai petunjuk untuk dapat melihat kebenaran.
3. alQuran dan hadits buknlah dalil, melainkan pendalil.
4. kebenaran harus dibuktikan secara nyata.
5. hadits, riwayat, sejarah, semua itu bukanlah kebenaran yang nyata, sebenar-benarnya hal tersebut adalah khabar yang meyakinkan.
6. hukum kebenaran itu ada tiga, yaitu ilmiah, logika dan universal.
7. manusia yang mati bisa bereinkarnasi
8. Allah, surga dan neraka itu harus bisa dilihat secara langsung.

nah, itu merupakan sebagian faham saya, candra_mukti19. menurut anda, faham ini termasuk kepada mazhab atau golongan yang mana yah?

@ mod,
ntar kalo muslimin ngelemparin rumah saya, tolong postingan ini dihapus ya!
siapakah chandar mukti itu....? Ulama islam aliran apa yaw...? atau ilmuan sekelas galileo....:)
yvptgxj
Posts: 1844
Joined: Fri Mar 06, 2009 8:58 pm

Post by yvptgxj »

@marx_anti_stigma

Dia Aliran syiah...

Nasibnya Mirip kayak Syek Siti Jenar (Sama2 ditentang oleh "muslim funky")
User avatar
marx_anti_stigma
Posts: 196
Joined: Tue Oct 05, 2010 7:10 pm

Re:

Post by marx_anti_stigma »

yvptgxj wrote:@marx_anti_stigma

Dia Aliran syiah...

Nasibnya Mirip kayak Syek Siti Jenar (Sama2 ditentang oleh "muslim funky")
sungguh disayangkan......!!!
klo di dia mencoba eksis di Indonesia tentu akan mejadi PROTESTAN baru....
Post Reply