SEJARAH PALSU, SURAH ALI IMRAN, QS 3 : 35 - 37

Kesalahan, ketidak ajaiban, dan ketidaksesuaian dengan ilmu pengetahuan.
Post Reply
Mhd61l4
Posts: 703
Joined: Sun Jun 29, 2014 10:33 pm

SEJARAH PALSU, SURAH ALI IMRAN, QS 3 : 35 - 37

Post by Mhd61l4 »

Al quran adalah kitab yang JELAS, RINCI dan TIDAK ADA KERAGUAN DI DALAMNYA.

Mari kita baca dan pahami bagaimana JELAS, TINCI dan PASTINYA QS 3 : 35-37

35 . (Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

36. Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk".

37. Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.

Pada QS 19 : 28 dikatakan "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat .............."

Pada QS 66 : 12 dikatkan "dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya......."

Tidak ada asbabun nuzul yang membahas secara husus tentang IMRAN.
Imran menjadi kata kunci untuk mengetahui hubungan MARYAM SAUDARA HARUN pada QS 19 : 28 yang sudah BUANYAKKKKKKKK SEKALI DIBAHAS PARA AHLI ISLAM!!!!!!!

Apa yang menyebabkan istri IMRAN BERNAZAR?

Apa dan bagaimanakah hubungan IMRAN dengan ZAKARIA sehingga IMRAN memberikan anaknya dirawat oleh ZAKARIA?

Adakah catatan SEJARAH/BUDAYA atau apapun yang menerangkan seorang anak wanita YAHUDI di rawat di BAITUL MAQDIS????!!!!!
Adakah catatan SEJARAH/BUDAYA atau apapun yang menerangkan seorang anak wanita YAHUDI di MIHRAB????!!!!!

Mihrab = Tempat yang disediakan bagi Imam untuk memimpin umat di masjid.

Al quran adalah PENYEMPURNA AL KITAB
Apa yang disempurnakan tentang cerita Maryam, Harun, Imran dan ZAKARIA?????!!!!!!

Harun di Alkitab adalah ANAK IMRAN yang terpisah +/- 1.800 tahun dengan masa Zakaria.
Saudara perempuan Harun bernama MIRYAM, sangat mirip dengan MARYAM.

Apakah cerita Harun, Maryam, Imran dan Zakaria di Al kitab termasuk yang dipalsukan sesuai dengan klaim dan tuduhan al quran??????!!!!!!!!

Sejarah bisa saja dipalsukan untuk suatu kepentingan yang besar. Tetapi sejarah tidak mungkin dipalsukan, apalagi tidak ada alasan apapun untuk memalsukannya.

Bangsa YAHUDI sudah terkenal adalah BANGSA BERBUDAYA yang selalu MENCATAT GARIS KETURUNAN/SILSILAH KELUARGA dan tidak untuk dipalsukan.
Mirror: SEJARAH PALSU, SURAH ALI IMRAN, QS 3 : 35 - 37
Follow Twitter: @ZwaraKafir
Post Reply