Muhammad ngayal akan kedatangannya tlh ada di kitab-kitab

Kehidupan, pengikut, kepercayaan, pikiran dan ucapan Muhammad.
Post Reply
User avatar
SavioR
Posts: 1167
Joined: Wed Oct 04, 2006 10:57 am
Location: - AnTarTiCa -
Contact:

Muhammad ngayal akan kedatangannya tlh ada di kitab-kitab

Post by SavioR »

Muhammad mengajar bahawa kedatangannya telah dinyatakan oleh kitab-kitab yang lebih awal. Dia mengharapkan orang Kristian dan Yahudi untuk menerimanya sebagai nabi baru yang memenuhi kesemua ramalan yang ada dalam kitab-kitab suci mereka. Apabila mereka menolaknya, Muhammad bertindak dengan berkata bahawa mereka telah mengubah tulisan suci mereka.

Di antara orang-orang Yahudi ada pendengar-pendengar perkataan bohong, pendengar-pendengar untuk kaum lain yang tidak datang kepada engkau (ya Muhammad). Mereka telah mengubah perkataan dari pada tempatnya. (Surah Al-Maa-Idah 5:41)

Orang Muslim biasanya mengungkapkan kata-kata Allah kepada Musa dalam Ulangan 18:18-19 sebagai ayat penyokong kepada soalan yang sedang kita bahaskan:

Aku akan mengutus seorang nabi kepada mereka, nabi seperti engkau, dan yang daripada bangsa mereka sendiri. Aku akan menyampaikan firman-Ku kepadanya, dan dia akan menyampaikan segala perintah-Ku kepada umat itu.

Orang Islam percaya bahawa "nabi" yang disebutkan dalam petikan di atas ialah Muhammad. Ahli-ahli tafsir Islam merujuk kepada ayat berikut sebagai ayat penyokong:

Seorang saksi dari Bani Israil, telah mengakui (kebenaran) yang seumpamanya. (Surah Al-Ahqaaf 46:10)

Ulangan 18:18-19 telah diberi oleh Allah kepada Musa dalam Taurat dan menurut Injil, janji ini telah dipenuhi dengan kedatangan Isa Al-Masih enam ratus tahun sebelum Al-Quran ditulis. Ini disahkan dalam Kisah Para Rasul 3:18-23 yang berkata:

Dahulu kala melalui semua nabi, Allah memberitahu bahawa Penyelamat yang diutus-Nya harus menderita. Demikianlah perkara itu berlaku seperti yang dikehendaki-Nya. . . Tuhan akan menyuruh Isa Al-Masih datang kepada saudara-saudara, kerana dia sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi Penyelamat saudara-saudara. Dia harus tinggal di syurga sehingga tiba masanya bagi Allah menjadikan semuanya baru, seperti yang difirmankan oleh Allah melalui nabi-nabi-Nya yang suci pada zaman dahulu. Musa pernah berkata, ‘Tuhan, Allah kamu akan mengutus seorang nabi kepada kamu seperti Dia mengutus aku. Nabi itu akan datang daripada bangsa kamu sendiri. Kamu harus mendengar semua yang dikatakannya. Sesiapa yang tidak mahu mentaati kata-kata nabi itu, akan disingkirkan daripada umat Allah dan dibinasakan.’Stefanus mengulangi janji ini dalam khutbahnya sebelum dia mati syahid (Kisah Para Rasul 7:37).Jadi, rasul Petrus dan Stefanus mengakui bahawa Ulangan 18:18-19 merujuk secara khusus kepada Isa Al-Masih, seorang berbangsa Yahudi, "yang daripada bangsa mereka sendiri". Mustahil ayat ini merujuk kepada Muhammad kerana dia seorang berbangsa Arab dari keturunan Ismail.

Di dalam Injil, ada beberapa ayat di mana orang Yahudi memanggil Isa Al-Masih "Nabi"
Apabila Isa masuk ke Yerusalem, seluruh kota menjadi gempar. Orang bertanya, "Siapakah dia?" "Dia Isa, nabi dari Nasaret di Galilea," jawab orang ramai yang mengiringi Isa Al-Masih. (Matius 21:11)
"Perkara-perkara yang berlaku kepada Isa, orang Nasaret itu," jawab mereka. "Dia seorang nabi. Di sisi Allah dan pada pandangan semua orang." (Lukas 24:19)
Apabila orang ramai melihat mukjizat yang dilakukan oleh Isa Al-Masih, mereka berkata, "Sesungguhnya dia Nabi yang diharapkan datang ke dunia!" (Yahya 6:14)

Akhir kata, kenabian seseorang tidak hanya bergantung hanya kepada ramalan-ramalan tentang nabi itu tetapi atas sifat dan perbuatannya. Melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib, pengikut-pengikut Isa Al-Masih dapat lihat bahawa dia adalah nabi yang telah dinyatakan dalam Kitab Suci.Bukankah perkataan Yunani "Paracletos" dalam Injil satu rujukan kepada Muhammad?

Di dalam petikan-petikan berikut, Isa Al-Masih berjanji untuk menghantar seorang Penghibur. Orang Muslim mengambil janji-janji ini sebagai ramalan Isa Al-Masih tentang kedatangan Muhammad.

Aku akan mohon kepada Bapa dan Bapa akan memberi Penolong lain, yang akan bersama-sama kamu selama-lamanya. (Yahya 14:16)

Aku akan mengutus Penolong yang berasal daripada Bapa kepada kamu. Dia Roh yang akan menunjukkan apa yang benar tentang Allah. Apabila dia datang, dia akan memberi kesaksian tentang aku. (Yahya 15:26)

Tetapi apa yang aku katakan kepada kamu benar: Untuk kebaikan kamu, lebih baik aku pergi. Jika aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. (Yahya 16:7)

Kesimpulan ini dibuat ialah kerana pakar-pakar agama Islam mengajar bahawa perkataan Yunani paracletos (yang diterjemahkan Penolong) sebenarnya satu pengubahsuaian perkataan Yunani periclytos. Paracletos bermaksud seorang pembela, pembantu atau penghibur atau secara literal "orang yang dipanggil ke sisi untuk menolong." Menurut pakar-pakar agama Islam, perkataan periclytos yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab boleh diterjemahkan sebagai Ahmad, yang bermaksud "Dia yang terpuji", iaitu nama untuk nabi Muhammad. Walaupun begitu, kalau senarai kata-kata Yunani diperiksa, kita akan dapati bahawa perkataan periclytos tidak pernah wujud dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru! Perkataan ini sebenarnya satu pengubahsuaian perkataan Yunani kleos yang bermaksud "mulia" atau "puji".

Jika kita membaca konteks Yahya 14:16, dengan cepat kita akan melihat bahawa Penolong yang disebut di sini ialah "Roh kebenaran" (ayat 17) atau "Roh Kudus (ayat 26). Hal ini sama untuk Yahya 15:26 dan 16:7 apabila dibaca dalam konteksnya. Roh Kebenaran ini bukan satu manusia tetapi Roh yang dikirimkan oleh Isa Al-Masih melalui Allah setelah dia bangkit dari kematian. Seperti yang tertulis tentang Roh ini: Dia akan diam bersama kamu dan akan berada di dalam kamu (Yahya 14:17).

Orang Muslim percaya bahawa "paracletos" itu merujuk kepada Muhammad kerana tafsiran ayat berikut dari Al-Quran:

Ingatlah, ketika Isa anak Maryam berkata: hai Bani Israil, sesungguhnya aku rasul Allah kepadamu, serta membenarkan apa yang sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan seorang rasul, yang akan datang kemudianku, namanya Ahmad (Muhammad). (Surah Ash-Shaf 61:6)

Petikan ini mengesahkan bahawa Isa Al-Masih ialah rasul kepada bani Israil yang mengesahkan Taurat Musa. Ini secara tidak langsung juga mengesahkan Isa Al-Masih sebagai nabi yang dijanjikan dalam Ulangan 18:18-19.

"Rasul", yang bermaksud "dia yang diutus" dalam surah ini, menurut Injil Yahya bab 14 hingga 16, ialah Roh Allah dan bukan manusia bernama Muhammad. Yusuf Ali dalam huraiannya akan surah ini mengaku bahawa perkataan Yunani asal dalam Injil Yahya itu mungkin sekali "paracletos" dan bukan "periclytos". Pandangan seorang pakar agama seperti Yusuf Ali menampilkan kelemahan teori periclytos yang diheboh-hebohkan selama ini.

Satu daripada kelemahan Islam ialah ketidakupayaannya menerima penyataan Allah dalam Roh Kudus. Allah dalam Islam hanya boleh menyatakan dirinya melalui orang tengah, sama ada malaikat atau nabi dan rasul. Kebanyakan pakar agama Islam mengajar bahawa Roh Kudus adalah malaikat Jibrail. Dalam kes "paracletos" mereka telah berusaha melarikan diri dari konteks asal dengan tujuan menjadikan ayat-ayat ini satu ramalan tentang kedatangan Muhammad. Apa yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh hazrat Isa Al-Masih sebenarnya sesuatu yang jauh lebih mulia, iaitu kedatangan Roh Allah Sendiri yang suci dan murni.
OI ISLAM NABI LOE ITU SUKA NGAYAL YA?? KOK DIA UDAH MERAMALKAN KEDATANGANYA DI DALAM KITAB?? MANK DIA ITU SIAPA ORANG BIASA KAN??
WAHAI ISLAM DENGARLAH BAHWA YG AKAN KETIKA KIAMAT NANTI ADALAH TUHAN YESUS KAMI !!!
DAN INI TELAH ADA DIDALAM KITAB-KITAB !!!!
User avatar
SavioR
Posts: 1167
Joined: Wed Oct 04, 2006 10:57 am
Location: - AnTarTiCa -
Contact:

Post by SavioR »

WOI ISLAM UDAH BACA LOM TUH RAMALAN AKAN KEDATANGAN ISA ALMASIH ( YESUS KRISTUS ) TELAH ADA 600 TAHUN SEBELUM AL-QURAN MU ITU ADA.SEDANGKAN RAMALAN AKAN KEDATANGAN MUHAMAD MANA ??

AYO DI JAWAB !!!!
JGN JADI PENGECUT LOE PADA........
User avatar
kagakmurtad2
Posts: 791
Joined: Mon Sep 11, 2006 10:35 pm
Location: MONTREAL

Post by kagakmurtad2 »

SavioR wrote:WOI ISLAM UDAH BACA LOM TUH RAMALAN AKAN KEDATANGAN ISA ALMASIH ( YESUS KRISTUS ) TELAH ADA 600 TAHUN SEBELUM AL-QURAN MU ITU ADA.SEDANGKAN RAMALAN AKAN KEDATANGAN MUHAMAD MANA ??

AYO DI JAWAB !!!!
JGN JADI PENGECUT LOE PADA........
Lho kok nanye ame islam, soal ramalan ente tanya ame dukun dong !
User avatar
SavioR
Posts: 1167
Joined: Wed Oct 04, 2006 10:57 am
Location: - AnTarTiCa -
Contact:

Post by SavioR »

lo baca dunk ***** itu bukti bahwa nabi lo itu udah ngayal yg gak masuk akal punya.....
User avatar
simon say
Posts: 122
Joined: Fri Mar 24, 2006 6:40 pm
Location: Forum kristen ffi

Post by simon say »

lho bukkanlah yesus sendiri yang bernubuat akan datangnya nabi terakhir
Dan sebagai akhir dari wejangannya saat perjamuan terakhir, 'Isa al-Masih mewasiatkan akan kedatangan seorang utusan berikutnya yang akan menggantikan posisi dirinya sebagai seorang utusan Allah. "Sebenarnya, masih banyak perkara yang hendak kukatakan kepadamu, namun kamu tidak bisa menerimanya sekarang. Tetapi apabila dia, Nabi al-Amin telah datang, dia akan mengajarkanmu seluruh hal tentang kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata menurut kehendaknya sendiri, tetapi apasaja yang akan dia dengar itulah yang akan dikatakannya. Dia akan mengabarkan kepadamu semua perkara yang akan datang." (Yohanes 16:12-13)

"He shall glorify Me; for He shall take of Mine, and shall disclose it to you. All things that the Father has are Mine; therefore I said, that He takes of Mine, and will disclose it to you." (John 16:14-15 New American Standard Bible - NASB)

"Dan tatkala 'Isa putra Maryam berkata: hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kamu, membenarkan Taurat yang turun sebelumku dan memberikan kabar gembira mengenai seorang Rasul sesudahku yang namanya Ahmad." (Qs. ash-Shaaf 61:6)
masa jeruk minum jeruk
User avatar
rongrong
Posts: 167
Joined: Sat Jul 03, 2010 9:10 am
Location: Barat Laut sebelah Utara Timurnya Kabah

Re: Muhammad ngayal akan kedatangannya tlh ada di kitab-kita

Post by rongrong »

Injil Yohanes bab 16: 12-13:
.
(12) Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
.
I have still many things to say to you, but you are not able to bear them or to take them upon you or to grasp them now.
.
(13) Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
.
But when He, the Spirit of Truth (the Truth-giving Spirit) comes, He will guide you into all the Truth (the whole, full Truth). For He will not speak His own message [on His own authority]; but He will tell whatever He hears [from the Father; He will give the message that has been given to Him], and He will announce and declare to you the things that are to come [that will happen in the future]
.
Dimana terdapat kata-kata Al-Amin???
.
Kebiasaan eslam dongok memlintir ayat demi orgasmenya sendiri, persis 'nabinya' yg cuma dengar-dengar tapi SALAH kutip. Plus, merujuk ke kitab sebelah yang diyakini palsu.
.
Jeruk makan jeruk?? Berkacalah ke diri kalian! Menjijikkan ajaran kalian itu!
.
Sumpah, saya benci islam cuiiiiiiih....!!!!
User avatar
israel.1948
Posts: 126
Joined: Mon Feb 28, 2011 12:06 am
Location: ISRAEL - INDONESIA
Contact:

Re: Muhammad ngayal akan kedatangannya tlh ada di kitab-kita

Post by israel.1948 »

@atas

Tolong mas bro.
Bersabarlah dalam menghadapi muslim dongo...

Kite harus terus memberi dia shock terapi,

Kalau bukan dongo tukan mlintir2 ayat, yah bukan muslim namanya.

islam = muhammad = bajingan
User avatar
Jengkol
Posts: 166
Joined: Fri Jan 20, 2012 10:52 pm
Location: ya diatas pohon jengkollah...moso jengkol nongkrongye di pohon korma??? ntar mamad kejengkolan

Re: Muhammad ngayal akan kedatangannya tlh ada di kitab-kita

Post by Jengkol »

well... apa si yg enggak di comot ama penafsir islam utk kepentingan mamad???....kalo utk membodohi muslim taat yg buta sic pasti mempan... tp utk umat kristen...langsung keliatan beg*knya....

Islam = Ahli taqiyah
Kristen = Ahli Kitab ( kata si ahli taqiyah)

para ahli kitab dilawan...ck...ck...ck [-(
User avatar
Maher-Shalal
Posts: 1283
Joined: Mon Mar 17, 2008 4:49 pm
Location: Between heaven and hell

Re:

Post by Maher-Shalal »

simon say wrote:lho bukkanlah yesus sendiri yang bernubuat akan datangnya nabi terakhir
simon say wrote: Dan sebagai akhir dari wejangannya saat perjamuan terakhir, 'Isa al-Masih mewasiatkan akan kedatangan seorang utusan berikutnya yang akan menggantikan posisi dirinya sebagai seorang utusan Allah. "Sebenarnya, masih banyak perkara yang hendak kukatakan kepadamu, namun kamu tidak bisa menerimanya sekarang. Tetapi apabila dia, Nabi al-Amin telah datang, dia akan mengajarkanmu seluruh hal tentang kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata menurut kehendaknya sendiri, tetapi apasaja yang akan dia dengar itulah yang akan dikatakannya. Dia akan mengabarkan kepadamu semua perkara yang akan datang." (Yohanes 16:12-13)

"He shall glorify Me; for He shall take of Mine, and shall disclose it to you. All things that the Father has are Mine; therefore I said, that He takes of Mine, and will disclose it to you." (John 16:14-15 New American Standard Bible - NASB)

"Dan tatkala 'Isa putra Maryam berkata: hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kamu, membenarkan Taurat yang turun sebelumku dan memberikan kabar gembira mengenai seorang Rasul sesudahku yang namanya Ahmad." (Qs. ash-Shaaf 61:6)
simon say wrote:masa jeruk minum jeruk
Kalo seperti itu caranya, saya juga bisa kok ngarang kitab yang isinya nubuat mengenai diri saya sendiri yang adalah nabi terakhir :-" :-"
User avatar
simplyguest
Posts: 1909
Joined: Mon Apr 02, 2012 1:40 pm

Re:

Post by simplyguest »

simon say wrote:lho bukkanlah yesus sendiri yang bernubuat akan datangnya nabi terakhir
Dan sebagai akhir dari wejangannya saat perjamuan terakhir, 'Isa al-Masih mewasiatkan akan kedatangan seorang utusan berikutnya yang akan menggantikan posisi dirinya sebagai seorang utusan Allah. "Sebenarnya, masih banyak perkara yang hendak kukatakan kepadamu, namun kamu tidak bisa menerimanya sekarang. Tetapi apabila dia, Nabi al-Amin telah datang, dia akan mengajarkanmu seluruh hal tentang kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata menurut kehendaknya sendiri, tetapi apasaja yang akan dia dengar itulah yang akan dikatakannya. Dia akan mengabarkan kepadamu semua perkara yang akan datang." (Yohanes 16:12-13)

"He shall glorify Me; for He shall take of Mine, and shall disclose it to you. All things that the Father has are Mine; therefore I said, that He takes of Mine, and will disclose it to you." (John 16:14-15 New American Standard Bible - NASB)

"Dan tatkala 'Isa putra Maryam berkata: hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kamu, membenarkan Taurat yang turun sebelumku dan memberikan kabar gembira mengenai seorang Rasul sesudahku yang namanya Ahmad." (Qs. ash-Shaaf 61:6)
Di Alkitab mana ya yang nulis "nabi al-Amin" di ayat Yohanes 16:12,13 ??
Jangan2 ustadnya lagi mabok pas baca Alkitab... :rolling:
1234567890
Posts: 3862
Joined: Sun Aug 09, 2009 2:31 am

Re: Re:

Post by 1234567890 »

simplyguest wrote: Di Alkitab mana ya yang nulis "nabi al-Amin" di ayat Yohanes 16:12,13 ??
Jangan2 ustadnya lagi mabok pas baca Alkitab... :rolling:
standar operasi muslim ....

ngaku2x dan cocokmology kitab agama lain
kalau cocokmology muslim gagal, mulai jurus berikut ... pelintir ayatnya
masih kaga sukses, rubah saja ayatnya sekalian dan klaim yang asli = rubahan dan yang dirubah muslim = asli
User avatar
keeamad
Posts: 6947
Joined: Tue Aug 23, 2011 4:06 pm

Re: Muhammad ngayal akan kedatangannya tlh ada di kitab-kita

Post by keeamad »

Benar sudah diramalkan
kedatangan mumad benar2x sudah diramalkan oleh seluruh kitab sebelumnya ....
User avatar
keeamad
Posts: 6947
Joined: Tue Aug 23, 2011 4:06 pm

Re: Muhammad ngayal akan kedatangannya tlh ada di kitab-kita

Post by keeamad »

SEBAGAI NABI PALSU
User avatar
Aku-Suka-Hujan
Posts: 1028
Joined: Wed Feb 15, 2012 10:38 am
Location: Terra, Suatu Koloni di L5...

Re: Muhammad ngayal akan kedatangannya tlh ada di kitab-kita

Post by Aku-Suka-Hujan »

Injil Yohanes 16:12-13. Dalam bahasa Asli Yunani dialek Koine (bahasa yang digunakan untuk menulis sebagian besar Perjanjian Baru)
Analisis per kata:

12. Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἅρτι·
Eti Ἔτι Masih
polla πολλὰ Banyak Hal
echō ἔχω Aku punya (posesif)
hymin ὑμῖν Pada kamu (orang kedua)
legein λέγειν mengatakan (kata kerja)
all' ἀλλ' tapi
ou οὐ tidak
dynasthe δύνασθε kamu dapat
bastazein βαστάζειν membebani/menanggung/bertanggung jawab
arti ἄρτι sekarang...
Indonesianya:
12) Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.

13. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ὅσα ἀκούει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
hotan ὅταν saat
de δὲ akan tetapi
elthē ἔλθῃ mungkin akan datang (waktu tidak pasti)
ekeinos ἐκεῖνος dia
to τὸ kata bantu depan (mirip 'the' nya Inggris)
pneuma πνεῦμα Roh
tēs τῆς kata bantu depan
alētheias ἀληθείας (dari) kebenaran
hodēgēsei ὁδηγήσει akan memimpin/memandu
hymas ὑμᾶς kamu
en ἐν* ke dalam
tē τῇ* kata bantu depan
alētheia ἀληθείᾳ* kebenaran
pasē πάσῃ* semua
ou οὐ tidak
gar γὰρ pasti
lalēsei λαλήσει berbicara
aph' ἀφ' dari
heautou ἑαυτοῦ dirinya
all' ἀλλ' tetapi
hosa ὅσα apapun
akousei ἀκούσει* didengar
lalēsei λαλήσει berbicara
kai καὶ dan
ta τὰ hal (plural)
erchomena ἐρχόμενα datang
anangelei ἀναγγελεῖ dinyatakan/diumumkan
hymin ὑμῖν pada kamu

Indonesianya:
13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.

Mana Al-Aminnya???? :stun: :goodman:
Kok isi Alkitab juga mau ditaqiyya-kan?
1234567890
Posts: 3862
Joined: Sun Aug 09, 2009 2:31 am

Re: Muhammad ngayal akan kedatangannya tlh ada di kitab-kita

Post by 1234567890 »

Aku-Suka-Hujan wrote:
Mana Al-Aminnya???? :stun: :goodman:
Kok isi Alkitab juga mau ditaqiyya-kan?
kan alkitab sekarang sudah palsu ... kata muslim
harus baca versi aslinya ... versi asli karangan muslim gitu loh
User avatar
rongrong
Posts: 167
Joined: Sat Jul 03, 2010 9:10 am
Location: Barat Laut sebelah Utara Timurnya Kabah

Re: Muhammad ngayal akan kedatangannya tlh ada di kitab-kita

Post by rongrong »

Saya masih nunggu, muslim dongok mana lagi yang mau memlintir ayat injil Yohanes di atas.
.
Benar-benar haram jadah..!
.
Sumpah saya benci islam! Cuiiiiiiiih...!!!
User avatar
Mahasiswa98
Posts: 1480
Joined: Wed Mar 28, 2012 6:50 pm
Location: Dalam TerangNya

Re: Muhammad ngayal akan kedatangannya tlh ada di kitab-kita

Post by Mahasiswa98 »

Aku-Suka-Hujan wrote:Injil Yohanes 16:12-13. Dalam bahasa Asli Yunani dialek Koine (bahasa yang digunakan untuk menulis sebagian besar Perjanjian Baru)
Analisis per kata:

12. Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἅρτι·
Eti Ἔτι Masih
polla πολλὰ Banyak Hal
echō ἔχω Aku punya (posesif)
hymin ὑμῖν Pada kamu (orang kedua)
legein λέγειν mengatakan (kata kerja)
all' ἀλλ' tapi
ou οὐ tidak
dynasthe δύνασθε kamu dapat
bastazein βαστάζειν membebani/menanggung/bertanggung jawab
arti ἄρτι sekarang...
Indonesianya:
12) Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.

13. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ὅσα ἀκούει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
hotan ὅταν saat
de δὲ akan tetapi
elthē ἔλθῃ mungkin akan datang (waktu tidak pasti)
ekeinos ἐκεῖνος dia
to τὸ kata bantu depan (mirip 'the' nya Inggris)
pneuma πνεῦμα Roh
tēs τῆς kata bantu depan
alētheias ἀληθείας (dari) kebenaran
hodēgēsei ὁδηγήσει akan memimpin/memandu
hymas ὑμᾶς kamu
en ἐν* ke dalam
tē τῇ* kata bantu depan
alētheia ἀληθείᾳ* kebenaran
pasē πάσῃ* semua
ou οὐ tidak
gar γὰρ pasti
lalēsei λαλήσει berbicara
aph' ἀφ' dari
heautou ἑαυτοῦ dirinya
all' ἀλλ' tetapi
hosa ὅσα apapun
akousei ἀκούσει* didengar
lalēsei λαλήσει berbicara
kai καὶ dan
ta τὰ hal (plural)
erchomena ἐρχόμενα datang
anangelei ἀναγγελεῖ dinyatakan/diumumkan
hymin ὑμῖν pada kamu

Indonesianya:
13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.

Mana Al-Aminnya???? :stun: :goodman:
Kok isi Alkitab juga mau ditaqiyya-kan?

ini lagi demen pake bahasa yunani ckckc gimana mo ngerti ckckckkc yang slimers tahu cuma buku arab broo kasihan jgn pake bahasa yunani ckckck

:heart:
User avatar
keeamad
Posts: 6947
Joined: Tue Aug 23, 2011 4:06 pm

Re: Muhammad ngayal akan kedatangannya tlh ada di kitab-kita

Post by keeamad »

Aku-Suka-Hujan wrote:
Mana Al-Aminnya???? :stun: :goodman:
Kok isi Alkitab juga mau ditaqiyya-kan?
1234567890 wrote: kan alkitab sekarang sudah palsu ... kata muslim
harus baca versi aslinya ... versi asli karangan muslim gitu loh
Dari dulu saya katakan:
Ada bilang Ada, Tidak Ada Bilang Tidak Ada, selebihnya dari setan
Babedonk
Posts: 1
Joined: Thu Sep 26, 2013 11:52 am

Re: Muhammad ngayal akan kedatangannya tlh ada di kitab-kita

Post by Babedonk »

OI ISLAM NABI LOE ITU SUKA NGAYAL YA?? KOK DIA UDAH MERAMALKAN KEDATANGANYA DI DALAM KITAB?? MANK DIA ITU SIAPA ORANG BIASA KAN??
WAHAI ISLAM DENGARLAH BAHWA YG AKAN KETIKA KIAMAT NANTI ADALAH TUHAN YESUS KAMI !!!
DAN INI TELAH ADA DIDALAM KITAB-KITAB !!!!

Kan ini bukan FORUM PEMBENARAN KRISTEN, yo! jangan bawa-bawa YESUS untuk menyakiti umat beragama lainnya tohh :stun: Wong yang Kristen kan diajarin KASIH, yo jangan menyakiti hati orang lain. Berdebatlah sesuai aturan maennya... mao gila kayak opo ya silahkan saja, tapi jangan bawa-bawa Kemulian YESUS... [-X
Post Reply