Page 3 of 3

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Posted: Thu Mar 15, 2012 1:59 am
by just a girl
Haji Ngan wrote: # 11.. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf.

# 13.. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.# 17.. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara
adalah suara keledai." (Luqman: 19).

Sang pendeta pun berkata, "Jawabannya ialah: Asyhadu an La Ilaha Illallah wa'asyhaduanna MuhammadarRasulullah."
# 14..Empat belas yang ga ada limabelasnya = sodara ucup, tambah emak tambah babe, tambah babu :P

#17. wah....owoh blm pernah denger suara toa mesjid deket rumah gw tuh !

baidewei.....hebat amat pendetanya apal syahadat :stun:


hahahhahahahhahahhaha CSL-can't stop laughing !

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Posted: Wed May 30, 2012 7:58 am
by snipey
dan sampai hari ini, detik ini, saya masih saja menemui cerita khayal di atas beredar dari satu blog ke blog lain, dari satu status Fb ke status yg lain..dari satu forum debat ke forum yg lain. Silakan di google. hehehe..

Dan respons dari umat yg merasa diri paling benar itu semua sama = subhanalooooooh, allahu ackbar, alhamdulillah.
(rata rata para perespons memang berusia belasan tahun, alias ABG)

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Posted: Wed May 30, 2012 12:06 pm
by swatantre
Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Mungkinkah ini adalah PLESETAN dari KISAH NYATA berjudul:

Kuasa allah, satu Masjid masuk kristen ... ? :finga: :finga: :supz:

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Posted: Sun Feb 24, 2013 4:20 pm
by Rainn Forestha
Heran sekali, sampai detik ini di lama Facebooknya, masih saja ada yang subhanolloh terus menerus. Diberitahu kalau itu hoax karena bukti2 sahih tidak ada, tetap tidak percaya. Diberitahu kalau di gereja, apalagi di Amerika Serikat, tidak seperti itu (pendeta dan jemaatnya), tetap tidak mau tahu. God help those poor souls...

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Posted: Tue Jan 07, 2014 9:08 am
by lionheart
kalo pendeta bilang begitu berarti ga pernah baca alkitab.. Kan udah ada yang mengklain bahwa tiada seorang yang dapat ke rumah Bapa-Ku selain melalui Aku..

Hhaha.. Baaaaaaaka yaro~..

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Posted: Tue Jan 07, 2014 3:00 pm
by Mohmed Bin Atang
Haji Ngan wrote: # 11.. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf.

# 13.. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.# 17.. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara
adalah suara keledai." (Luqman: 19).

Sang pendeta pun berkata, "Jawabannya ialah: Asyhadu an La Ilaha Illallah wa'asyhaduanna MuhammadarRasulullah."
# 72..Tujuh puluh dua yang tiada tujuh puluh satunya ialah jumlah bidadari syurga berdada montok dan jumlah golongan Islam yang saling menyesatkan satu sama lain. :green: