Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Yang bikin tertawa terbahak-bahak sampai sakit perut.
User avatar
Haji Ngan
Posts: 175
Joined: Sun Dec 16, 2007 9:01 pm

Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Haji Ngan »

Gwe berkali kali dapat bbm yang isinya begini

Kuasa ALLAH, Satu Gereja Masuk Islam ketika seorang pemuda menjawab 22 pertanyaan dr seorang pendeta, dan pemuda itu memberikan 1 pertanyaan ke pendeta.. simak selanjutnya..

Betapa Kecilnya Kita di Hadapan Allah
Kuasa ALLAH, Satu Gereja Masuk Islam

Ini Kisah Nyata Seorang Pemuda Arab Yang Menimba Ilmu Di Amerika Rabu, 22 Februari 2006 silam.
Ada seorang pemuda arab yang baru saja me-nyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika.Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah
berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika , ia
berkenalan dengan salah seorang Nasrani.Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gerejayang terdapat di kampung tersebut.Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan,namun karena ia terus mendesak akhirnya pemuda itupun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.

Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya. "Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta,

"Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim." Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu."Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslim itupun menerima tantangan debat tersebut.

Sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat."
Si pemuda tersenyum dan berkata,"Silahkan!

Sang pendeta pun mulai bertanya,
# 1.. Sebutkan satu yang tiada duanya,

# 2.. dua yang tiada tiganya,

# 3.. tiga yang tiada empatnya,

# 4.. empat yang tiada limanya,

# 5.. lima yang tiada enamnya,

# 6.. enam yang tiada tujuhnya,

# 7.. tujuh yang tiada delapannya,

# 8.. delapan yang tiada sembilannya,

# 9.. sembilan yang tiada sepuluhnya,

# 10.. sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,

# 11.. sebelas yang tiada dua belasnya,

# 12.. dua belas yang tiada tiga belasnya,

# 13.. tiga belas yang tiada empat belasnya.

# 14.. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!

# 15.. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?

# 16.. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?

# 17.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?

# 18.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!

# 19.. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab dengan apidan siapakah yang terpelihara dari api?

# 20.. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara daribatu?

# 21.. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!

# 22.. Pohon apakah yang mempu-nyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan
dan dua di bawah sinaran matahari?"

Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu ter-senyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah
ia berkata,
# 1.. Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.

#2.. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman, "Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda
(kebesaran kami)." (Al-Isra':12).

# 3.. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil
dan ketika me-negakkan kembali dinding yang hampir roboh.

# 4.. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.

# 5.. Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.

# 6.. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ke-tika Allah SWT menciptakan makhluk.

# 7..Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.
Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang." (Al-Mulk:3).

# 8.. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman,"Dan malaikat-malaikat berada dipenjuru-
penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

# 9.. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu'jizat yang diberikan kepada Nabi Musa : tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim
paceklik, katak, darah, kutu dan belalang

# 10.. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah ke-baikan. Allah SW berfirman, "Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh
kali lipat." (Al-An'am: 160).

# 11.. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf.

# 12.. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu'jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Musa memohon
air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu.' Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air." (Al-
Baqarah: 60).

# 13.. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.

# 14.. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Shubuh. Allah SWT ber-firman, "Dan waktu subuh apabila fajarnya
mulai menying-sing. " (At-Takwir:1Cool.

# 15.. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS.

# 16.. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya,"Wahai ayah
kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami,lalu dia dimakan serigala." Setelah
kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepadamereka," tak ada cercaaan ter-hadap kalian." Dan ayah mereka Ya'qub berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

# 17.. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jelek suara
adalah suara keledai." (Luqman: 19).

# 18.. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Shalih dan kambing Nabi Ibrahim.

# 19.. Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi
Ibrahim. Allah SWT berfirman, "Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya': 69).

# 20.. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih, yang diadzab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari
batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).

# 21.. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT, "Sesungguhnya tipu
daya kaum wanita itu sangatlah besar." (Yusuf: 2Cool.

# 22.. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.

Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia
mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah.
Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab
pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.

Mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! "
Pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. " Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan anda."
Sang pendeta pun berkata, "Jawabannya ialah: Asyhadu an La Ilaha Illallah wa'asyhaduanna MuhammadarRasulullah."

Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. ALLAHU AKBAR! Sungguh Allah telah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.

Semoga Kisah ini dapat menambah kuat Iman kita sebagai seorang Muslim, dan jika Kisha ini di baca oleh orang non muslim, semoga dia sadar dan memeluk Agama yang paling Benar, Agama ALLAH SWT.
------------------------
http://m.facebook.com/photo.php?fbid=30 ... 97&refid=0

Semua paket bisa dibuka

Takiya
Muslim **** **** percaya banget, baca aja jengkelnya minta ampun.
Dogol *** banget :rofl:
User avatar
I Want You
Posts: 2321
Joined: Thu May 07, 2009 2:20 pm
Location: Serambi Yerusalem
Contact:

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by I Want You »

HOAX paling dodol yang pernah gua baca!

gereja mana , daerah mana ? siapa nama pendetanya ?
tapi dari pertanyaan2nya , udah ngk masuk akal , dan sangat tidak mungkin pendeta mengusir orang yang non Kristen. kalau islam sangat mungkin sekali , mengusir kafir dari mesjid.


sekali lagi HOAX !!! [-X [-X [-X =; =; [-( [-( [-( [-(
User avatar
Calo
Posts: 1421
Joined: Sun Sep 30, 2007 3:08 am

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Calo »

ane yakin...muslim yg masih nyisa dikit aja otak dikepalanya pasti tau kebohongan dari kisah paling tol0l ini

naujubilahmizalik...muslim..muslim, bikin hoax aja beg0nya minta ampiiiuuuunnn ](*,)
User avatar
abbadul
Posts: 1098
Joined: Thu Jul 29, 2010 12:12 pm

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by abbadul »

Udeh baashi'i kayaknya yaa .....
User avatar
papierkorb
Posts: 552
Joined: Wed Mar 30, 2011 6:24 pm

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by papierkorb »

lumayan buat lelucon natal :green:
buat para slimers ga ada yg lebih lucu lagi apa ? :lol:
1 vatikan masuk islam gitu :rolling:
User avatar
Momad Narsis
Posts: 3461
Joined: Sun Jan 02, 2011 4:35 pm

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Momad Narsis »

Buakakakak muslim memang kalau ngibul udah jadi hobbie kali ya..??
bingung..kok ceritanya kelihatan bohongnya.
mana ada pendeta nanya gak berbobot kaya gitu..? di amerika pula yg sudah lebih maju alam berpikirnya..nanya kok kaya pertanyaan si CEPOT..!!
hahaha
User avatar
tukang ojek
Posts: 1527
Joined: Sun Sep 18, 2011 2:39 am
Location: Di hati kaum muslimin dan muslimah :)

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by tukang ojek »

@: Haji Ngan
Wwwuuueeeehhh...hebat betul ya kuasa allah swt?
User avatar
tulipputut
Posts: 1038
Joined: Mon Dec 06, 2010 10:26 pm

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by tulipputut »

abbadul wrote:Udeh baashi'i kayaknya yaa .....
Iya, sepertinya saya sudah pernah baca sebelumnya.
Kalau ada pendeta bertanya seperti itu, berarti itu "pendeta islam" :rofl: :rofl:


:heart: tulip
User avatar
Steviant
Posts: 366
Joined: Thu Nov 24, 2011 9:28 pm
Location: In ur heart

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Steviant »

Mengherankan..., kenapa yg banyak bikin orang ketawa spt ini ga dipindah ke trit HUMOR yaw? :shock:
User avatar
Rainn Forestha
Posts: 591
Joined: Tue Apr 25, 2006 9:49 pm
Location: earth

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Rainn Forestha »

iya, ini humor emang dah basi. Pernah muncul pula di sebuah milis media 3-4 thn lalu, yg hasilnya langsung dibantai para anggota milis, termasuk oleh muslim2 yg berpikir. Yg pernah tinggal di amrik pun langsung mengenali hoax acakadut macam gini. Khas Timur Tengah banget !
hersus
Posts: 508
Joined: Sun Feb 14, 2010 4:10 pm

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by hersus »

Ini akibat dari kepala sering di jedotin ke lantai untuk nyembah batu kubus bernama Hajar Syahwat mangkanya otak moslim jadi miring alias otak dodol !!!!
hoaaxxx ala slime kaya bau comberan !!!! hiiiccckkkkkhhhu hhoooaaaa
slomo
Posts: 112
Joined: Mon Jan 24, 2011 4:07 pm

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by slomo »

Bisa dimengerti....!!! Analisis saya, Islam bagaikan morfin bagi penganutnya. Para Muslim adalah pecandunya. Di facebook tersebut, ada 7 ribu Muslim yg memberikan komen "like" dan menambahkan " subhana allah,..... merinding aku dibuatnya....dsb" semuanya menyiratkan kagum dan percaya terhadap berita hoax ini !!!....tampang mereka (sebagian) yg tertera, tidak tampak sebagai "orang2 ****" seperti yg disangkakan disini.
Mereka para muslim membutuhkan "dosis morfin" seperti ini, sebagai pecandu, agar tetap bisa menikmati "dunia hayalan" mereka dan merasakan FLY.... Para "pengedar morfin" nya adalah para ustadz yg sibuk "menjual barang" nya, mencari pecandu baru, sambil memelihara pelanggan lama. Bayangkan, satu gereja masuk Islam dan mereka jadi kegirangan ???? Daya magic seperti apalagi yg kita harapkan dari Islam ? Betul2 mengherankan "****" nya !!! Buat saya, berita tersebut adalah "dosis maintenance" agar para Muslim tetap dalam dunia hayal islam nya.
Para muslim memang tidak hidup dalam dunia nyata, tetapi mereka tidak kelihatan FLY....!!!! Jadi gimana persamaannya dengan pecandu morfin asli ? Muslim yg di facebook tsb adalah muslim "****" yg terbiusnya perasaannya doank....fisiknya tidak terganggu....!!! karena itu mereka bisa berpikir jernih bila berhadapan dengan masalah realita lain, bahkan prestasinya bisa sangat menakjubkan. Begitu masuk ke soal keyakinan Islam, daya bius ajaran islam membuat mereka ****....sayang sekali !!! Begitu banyak bakat2 manusia berkualitas di Indonesia terbius oleh islam dan berakhir menjadi manusia **** !!! This is the biggest problem of this country !!! Prediksi : Indonesia akan tetap terbelakang, selama mayoritasnya orang islam.
User avatar
Joe Andmie
Posts: 1761
Joined: Mon Jul 04, 2011 6:48 pm
Location: DIBAWAH POHON KELAPA SAWIT

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Joe Andmie »

kuasa allah satu gereja masuk islam........
ini buat tutup2in kejelekan islam yang benar satu gereja dimasukin islam sambil teriak awlohku barbar,isi gereja diobrak arik,sound system dibawa kabur buat nambah kencang toa dilanggar .
Lumayan lelucon muslim buat ikut nambah ketawa tamuku yg akan kuundang nanti sore.Udah aku format kevcd didapet dikaki lima .
User avatar
Rasionalis
Posts: 1069
Joined: Sun Dec 19, 2010 12:29 am
Location: Whereever I want to be

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Rasionalis »

slomo wrote:Begitu banyak bakat2 manusia berkualitas di Indonesia terbius oleh islam dan berakhir menjadi manusia **** !!! This is the biggest problem of this country !!! Prediksi : Indonesia akan tetap terbelakang, selama mayoritasnya orang islam.
...Sebelum bertemu FFI, puluhan tahun saya beranggapan bahwa penghalang utama kemajuan negeri kita adalah budaya Jawa yang feodalistis dan anti demokrasi. Ternyata saya salah dan harus merevisi pandangan saya.
...Budaya Jawa yang feodalistis itu justru dimanfaatkan dan diperkuat oleh para ulama Islam, yang sama-sama anti demokrasi (khususnya kebebasan berpikir dan berpendapat). Kedudukan para darah biru yang mengalami degradasi karena ilmu pengetahuan dan kemerdekaan direbut oleh para ulama. Semua ahli sejarah maupun sosiolog kelihatannya enggan menyentuh hal ini.
...Akibatnya sama saja, Indonesia tidak akan maju selama mayoritas penduduknya beragama Islam.
swatantre
Posts: 4049
Joined: Thu Jul 20, 2006 7:40 pm
Location: Tanah Suci, dalem Ka'bah

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by swatantre »

Steviant wrote:Mengherankan..., kenapa yg banyak bikin orang ketawa spt ini ga dipindah ke trit HUMOR yaw? :shock:
Loh, jangan salah. Dimasukkan ke subforum ini karena setelah membaca postingan TS, para muslim berkata: inilah penyebab MENGAPA SAYA MURTAD
Hohohohohoho........ :rolling: :rolling: :lol: :finga: :supz:
Mottoku
Posts: 52
Joined: Tue Aug 18, 2009 6:36 pm

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Mottoku »

Saya yakin dengan cerita diatas, tapi itu bukan di gereja tapi di masjid, dimana karena kuasa ollo swt, 1 masjid masuk islam. Masjidnya masjid ahmadiah, he he he he he. Lucu juga taqiya para slimer.
swatantre
Posts: 4049
Joined: Thu Jul 20, 2006 7:40 pm
Location: Tanah Suci, dalem Ka'bah

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by swatantre »

Jadi tergelitik jg untuk bikin analisis kisah di atas:
1. Setiap pertanyaan pendeta ternyata membuahkan jawaban yg sangat khas pemahaman islam. Lah, pendeta kok malah pemahamannya berdasarkan quran, bukan bibel, injil...?
2. Sangat mengejutkan bahwa sang pendeta bisa langsung mengucapkan syahadat secara sempurna, tanpa diajari....!!!!!
3. Lalu para jemaah gereja pun juga segera memeluk islam. Tentunya dengan bersyahadat dulu. LAgi2 tanpa diajari...!!!! Bahkan para muslim di indo sini banyak yg gak bisa iqro, apalagi fasih bahasa arab.....
4. Ternyata sebelumnya pendeta sudah tahu apa kunci surga. Menurut dagelan di atas sih islam. Lah udah tau gitu, ngapain kok gak jadi muslim, malah jadi pendeta...??
5. Di sini kapir mah ketawa2 lucu... Di sana mah MN, DA, PP, CES jangan2 malah percaya dan ikut bantu menyebarkan dagelan ini.
6. Poin 5 itu yang paling lucu... :)
swatantre
Posts: 4049
Joined: Thu Jul 20, 2006 7:40 pm
Location: Tanah Suci, dalem Ka'bah

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by swatantre »

Rasionalis wrote: ...Sebelum bertemu FFI, puluhan tahun saya beranggapan bahwa penghalang utama kemajuan negeri kita adalah budaya Jawa yang feodalistis dan anti demokrasi. Ternyata saya salah dan harus merevisi pandangan saya.
...Budaya Jawa yang feodalistis itu justru dimanfaatkan dan diperkuat oleh para ulama Islam, yang sama-sama anti demokrasi (khususnya kebebasan berpikir dan berpendapat). Kedudukan para darah biru yang mengalami degradasi karena ilmu pengetahuan dan kemerdekaan direbut oleh para ulama. Semua ahli sejarah maupun sosiolog kelihatannya enggan menyentuh hal ini.
...Akibatnya sama saja, Indonesia tidak akan maju selama mayoritas penduduknya beragama Islam.
Salah satu analisa hipotetis yg baik yang pernah saya temui di forum ini. Kalau boleh tahu, latar academic field Anda apa Pak Rasionalis? Hormat saya.
User avatar
Rainn Forestha
Posts: 591
Joined: Tue Apr 25, 2006 9:49 pm
Location: earth

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by Rainn Forestha »

udah bbrp hari ini saya pantau itu trit di FB, masih keblinger saja para muslim bersubhanolloh meskipun ada yg mencoba mengingatkan kemungkinan hoaxnya. Sayang akun FB saya cuman satu dan asli, jadi gak minat mendebatnya sambil mengurai hoaxnya.
swatantre
Posts: 4049
Joined: Thu Jul 20, 2006 7:40 pm
Location: Tanah Suci, dalem Ka'bah

Re: Kuasa allah, satu Gereja masuk islam

Post by swatantre »

MUslim meributkan hal beginian di FB dan BBM? ALamat muslim dapat label lagi.
1) Ketinggalan jaman. Yang beginian mah udah ada dari 5 th yl!!!!
2) PIlon, mempercayai itu begitu saja....
3) Gak menjamin bahwa punya BB dan atau ber FB ria itu wawasannya bisa uptodate n berpikiran cerdas/wong pinter... :finga: :finga: :finga:
Post Reply