IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Kesalahan, ketidak ajaiban, dan ketidaksesuaian dengan ilmu pengetahuan.
User avatar
keeamad
Posts: 6947
Joined: Tue Aug 23, 2011 4:06 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by keeamad »

@muslimalis .....
Terus yg DMAKSUD KETURUNAN2XNYA di ayat al qutang ITU SIAPA???

sI Iblis atau EMAK BAPAK LO .... ???
User avatar
@muslimasli
Posts: 1031
Joined: Fri Jun 27, 2014 12:47 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by @muslimasli »

keeamad wrote:@muslimalis .....
Terus yg DMAKSUD KETURUNAN2XNYA di ayat al qutang ITU SIAPA???

sI Iblis atau EMAK BAPAK LO .... ???
QS.18.50. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.

tidak ada kata KETURUNAN2NYA dalam ayat diatas.
yang ada adalah turunan-turunannya
Mhd61l4
Posts: 703
Joined: Sun Jun 29, 2014 10:33 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by Mhd61l4 »

@muslimasli wrote:
Mhd61l4 wrote:Jin pertama IBLIS, agamanya apa neng?
@muslimasli wrote: Iblis tidak punya keturunan.


Kamu itu memang SUPER JENIUS ALA ISLAM, sudah bisa baca tulis walaupun tidak mengerti apa yang kamu baca!! Kerjamu cuma kumur kumur dan meludah sembarangan saja, sudah putus urat malu!!!

http://quran.com/18/50
Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.

Islam adalah agama jin dan manusia
QS 51 : 56
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLOW MENCIPTAKAN JIN DAN MANUSIA UNTUK MENYEMBAHNYA.
Adam adalah golongan manusia, diciptakan untuk menyembah allow dengan agama allow, maka
Mhd61l4 wrote:
Manusia pertama ADAM, agamanya apa neng?
@muslimasli wrote: Islam.
IBLIS adalah golongan jin, diciptakan untuk menyembah allow dengan agama allow, maka
IBLIS BERAGAMA ISLAM.

Kalau IBLIS beragama ISLAM, otomatis ISLAM AGAMA IBLIS

Catat baik baik:
Tidak ada satupun ayat ayat di Al quran maupun hadist yang mengatakan bahwa IBLIS KELUAR DARI AGAMA ISLAM.

Iblis durhaka, ya.... iblis pembangkang, ya.... iblis penyesat, ya..... iblis pengacau, ya.... tapi tidak ada kata kata yang mengatakan IBLIS KELUAR DARI AGAMA ISLAM.
Toh, karakter IBLIS dan karakter ALLOW SWT berdasarkan AL QURAN dan HADIST sama saja....

Apa agama ALLOW SWT? ISLAM
Apa agama IBLIS ? ISLAM

Apakah IBLIS mempunyai keturunan? Ya
IBLIS adalah golongan jin sebagaimana Adam adalah golongan manusia
Turunan turunan IBLIS dan turunan ADAM ada yang tetap beragama ISLAM dan ada yang dianggab kafir.
Turunan IBLIS dan turunan ADAM yang beragama islam disebut seuhkuwah islamiah.

Yang membedakan IBLIS dengan ADAM:
- Adam mati dalam islam, sedangkan
- IBLIS kekal dalam ISLAM, diberi tangguh sampai kiamat dengan permufakatan bersama ALLOW SWT untuk menyesatkan, berbagi tugas dalam misi penyesatan.

Lihat persamaan Karakter ALLOW SWT dengan IBLIS berdasarkan dalil dalil QURAN, maka ALLOW = IBLIS
http://quran.com/8/24
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya ALLOW membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.

Mirror:
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya IBLIS membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.

Dan inilah yang dikerjakan ALLOW SWT:
Allow swt Penyesat
Sendiri
QS 04 : 143
QS 04 : 88
QS 05 : 41
QS 06 : 39
QS 07 : 178
QS 13 : 27
QS 14 : 4
QS 16 : 93
QS 18 : 17
QS 30 : 29
QS 35 : 8
QS 39 : 23
QS 39 : 36
QS 40: 74
QS 40 : 34
QS 42 : 44
QS 42 :46
QS 45 : 23
QS 47 : 1
QS 74 : 31
Berbagi tugas dengan setan setan
QS 04 : 118
QS 15 : 39.
QS 38 : 82
Mengutus setan setan
QS 19 : 83.
QS 43 : 36
Pemimpin setan setan
QS 21 : 82
Allow swt PENIPU ULUNG Huwallahu khoirul maaqirin
QS 3 : 54
QS 8 : 30
QS 4 : 142
QS 10 : 21
QS 27 : 50
QS 43 : 79
QS 86 : 16
Allow pembohong
QS 42 : 51
QS 2 : 259
Allow Pembuat kacau
QS 6 : 123
Alow sadis
QS 9 : 5
QS 8 : 12
QS 4 : 89
Mirror 1: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS
Follow Twitter: @ZwaraKafir
User avatar
@muslimasli
Posts: 1031
Joined: Fri Jun 27, 2014 12:47 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by @muslimasli »

Mhd61l4 wrote:http://quran.com/18/50
Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.

Islam adalah agama jin dan manusia
QS 51 : 56
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLOW MENCIPTAKAN JIN DAN MANUSIA UNTUK MENYEMBAHNYA.
Adam adalah golongan manusia, diciptakan untuk menyembah allow dengan agama allow, maka

IBLIS adalah golongan jin, diciptakan untuk menyembah allow dengan agama allow, maka
IBLIS BERAGAMA ISLAM.
TIDAK... !!!!
IBLIS TIDAK BERAGAMA ISLAM... !!!!!
Mhd61l4 wrote:Kalau IBLIS beragama ISLAM, otomatis ISLAM AGAMA IBLIS
kok...anda bebal banget, sih....
siapa bilang, IBLIS BERAGAMA ISLAM ???
hanya anda yang otak pas2an + bebal, yang mengatakan IBLIS BERAGAMA ISLAM... !!!
Mhd61l4 wrote:Catat baik baik:
Tidak ada satupun ayat ayat di Al quran maupun hadist yang mengatakan bahwa IBLIS KELUAR DARI AGAMA ISLAM.
Catat baik-baik.... !!!
Tidak ada satupun ayat ayat di Al quran maupun hadist yang mengatakan bahwa IBLIS BERAGAMA ISLAM !!!
Mhd61l4 wrote:Iblis durhaka, ya.... iblis pembangkang, ya.... iblis penyesat, ya..... iblis pengacau, ya.... tapi tidak ada kata kata yang mengatakan IBLIS KELUAR DARI AGAMA ISLAM.
Toh, karakter IBLIS dan karakter ALLOW SWT berdasarkan AL QURAN dan HADIST sama saja....
Tidak ada satupun ayat ayat di Al quran maupun hadist yang mengatakan bahwa IBLIS BERAGAMA ISLAM !!!
Mhd61l4 wrote:Apa agama ALLOW SWT? ISLAM
Apa agama IBLIS ? ISLAM
kok...anda bebal banget, sih....
siapa bilang, IBLIS BERAGAMA ISLAM ???
hanya anda yang otak pas2an + bebal, yang mengatakan IBLIS BERAGAMA ISLAM... !!!
Mhd61l4 wrote:Apakah IBLIS mempunyai keturunan? Ya
IBLIS tidak punya keturunan...!!!!
Mhd61l4 wrote:IBLIS adalah golongan jin sebagaimana Adam adalah golongan manusia.
dalam hal ini otak anda sudah sedikit normal ... :green:
Mhd61l4 wrote:Turunan turunan IBLIS dan turunan ADAM ada yang tetap beragama ISLAM dan ada yang dianggab kafir.
Turunan-turunan IBLIS semuanya KAFIR... !!!
Mhd61l4 wrote:Turunan IBLIS dan turunan ADAM yang beragama islam disebut seuhkuwah islamiah.
walah..... kumat lagi otak anda yang pas2an itu .... :butthead:
Mhd61l4 wrote:Yang membedakan IBLIS dengan ADAM:
- Adam mati dalam islam, sedangkan
nah....dalam hal ini otak anda sudah sedikit normal ... :green:
Mhd61l4 wrote:- IBLIS kekal dalam ISLAM, diberi tangguh sampai kiamat dengan permufakatan bersama ALLOW SWT untuk menyesatkan, berbagi tugas dalam misi penyesatan.
walah..... kumat lagi otak anda yang pas2an itu .... :butthead:

:butthead:
User avatar
AlQuranKitabPalsu
Posts: 35
Joined: Fri Jun 27, 2014 12:00 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by AlQuranKitabPalsu »

AlQuranKitabPalsu wrote:Sesusai dengan nama anda di forum ini sebagai muslimasli, yang sepengetahuan saya Muslim Asli adalah Mulimin dan muslimat yang menjalankan perintah AlQuran dan Sunah. Maka saya sepertinya melihat anda merasa tidak lagi merasa perlu menggunakan cara cara yang digunakan oleh Amrozi cs. walaupun di treat sebelah anda mengatakan bahwa sudut pandang islam pelaku teror tsb adalah para syuhada, artinya anda mengatakan kegiatan Amrozi cs adalah sesuai dengan ajaran Islam.
@muslimasli wrote:Ada hadits yang mengatakan seperti ini :

“Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya, sekiranya dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan sekiranya dia tidak mampu (juga), maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan.”
(Riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya dari hadis Abu Said r.a)


Ada sekelompok orang (Amrozi.cs) dalam melawan kemungkaran dengan TANGAN, yaitu seperti kita lihat bersama. Mereka menganggap Amerika dan anteknya sudah keterlaluan memusuhi Islam, maka mereka melawan dengan TANGAN, karena mereka anggap mereka mampu untuk melakukan itu.

Ada juga muslim lain, yang melawan kemungkaran dengan cara lain, yaitu dengan lisan, seperti yang kami (muslim) lakukan dengan bergabung dalam ffi ini.
Netter ffi yang menebar fitnah kepada Islam dan Nabi Muhammad dalam ffi ini, akan kami hadapi secara lisan pula.

Ada juga sebagian umat Islam yang tidak berdaya untuk melawan kemungkaran, mereka hanya berdoa saja, walaupun sebenarnya dengan hanya berdoa saja, adalah selemah lemahnya iman.
Terimakasih atas jawabannya :)
Pada Saat Amrozi cs melakukan tindakan "jihad" ternyata banyak sekali korban dari pihak muslim sendiri, juga ada anak anak yg menjadi korban.
hampir semua ulama islam ternyata mengutuk tindakan Amrozi cs Sebagai tindakan TEROR dan bukan tindakan yang sesuai dengan ajaran islam.
Sekalipun KK Muslimasli mengatakan bahwa tindakan teror Amrozi Cs merupakan tindakan yang sesuai dengan ajaran islam yang tentunya berdasarkan Alquran. ternyata Para Ulama mengutuk itu.
Tindakan TEROR tidak selalu bermuatan kekerasan fisik tapi juga kekerasan Verbal dengan kata kata termasuk ancaman dll.
pertanyaan saya adalah Sejauh mana Islam mampu membedakan tindakan TEROR dan TIDAK TEROR baik terhadap sesama islam seperti Sunni dan Shyah di negara muslim Irak? dan juga terhadap bukan islam terutama di negara kita? :)
@muslimasli wrote: TIDAK seperti Amrozi.cs.... =;
Karena netter ffi menyerang muslim melalui dunia maya, maka kami muslim akan melawan melalui dunia maya pula.
tapi tidak menutup kemungkinan, jika ffi telah menebar fitnah yang keterlaluan, maka mungkin saja ada muslim yang melakukan perlawanan dengan TANGAN nya.
Itupun kalau mereka yang selalu menebar fitnah berani menampakkan dirinya dimuka umum, jangan berlindung dan teriak2 dalam ffi ini.
Saya sudah menyampaikan bahwa Tindakan TEROR bukan saja secara fisik namun bisa secara Verbal.
Bagi orang yg membaca tulisan anda pasti akan mudah menemukan bahwa kalimat dan penyampaian anda memang belum termasuk tindakan teror secara fisik tapi SUDAH termasuk tindakan TEROR VERBAL.

ada bebeapa hal yang menjadi point anda KK Muslimasli :)
1. islam diserang oleh FFI
2. islam sudah difitnah oleh FFI dan belum keterlaluan
3. islam akan melakukan TEROR secara fisik kepada mereka yang menebar fitnah di muka umum.

pertanyaan saya adalah:

1. FFI menyerang islam atau FFI mempertanyakan secara langsung pada islam dan ajarannya yang bersumber pada AlQuran dan Hadits?
2. Dapatkan KK Muslimasli menunjukan kepada kami kami disini apa saja fitnah yang di lakukan FFI sehingga anda mengatakan "Islam sudah difitnah oleh FFI"
3. Benarkah bahwa Islam sendiri dalam hal ini (Muhamad) mengatakan bahwa dengan cara Teror dan pedang islam disebar luaskan.
AlQuranKitabPalsu wrote:2. Menjadi setengah islamasli yang masih berbuat baik kepada para kafir? yang berarti anda tidak menjalankan perintah AlQuran dan sunah secara benar, maaf [ islamhampirasli :) ] yang resikonya anda tidak mendapatkan pahala.

Perintah dalam Al Qur'an, wajib dijalankan setiap muslim, tidak ada tawar menawar.
Dengan catatan, Islam jangan diganggu... !!!!
Adapun Sunnah, tidak wajib dijalankan, boleh dijalankan, dan boleh juga tidak dijalankan.:heart:
Saat ini dunia sedang melihat kekejaman ISIS yang melakukan pembunuhan diantara sesama mereka dan juga terhadap mereka yg bukan islam.
Apakah perang antara Sunni dan Syah di IRak juga termasuk pernyataan anda "Dengan catatan, Islam jangan diganggu...!!!!" sebenarnya siapakah yang sedang mengganggu Islam di Irak, Sunni atau Syah?

By.AlQuranKitabPalsu
Mirror 1: “Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tanga
Follow Twitter: @ZwaraKafir
User avatar
@muslimasli
Posts: 1031
Joined: Fri Jun 27, 2014 12:47 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by @muslimasli »

AlQuranKitabPalsu wrote:Terimakasih atas jawabannya :)
Pada Saat Amrozi cs melakukan tindakan "jihad" ternyata banyak sekali korban dari pihak muslim sendiri, juga ada anak anak yg menjadi korban.
hampir semua ulama islam ternyata mengutuk tindakan Amrozi cs Sebagai tindakan TEROR dan bukan tindakan yang sesuai dengan ajaran islam.
Sekalipun KK Muslimasli mengatakan bahwa tindakan teror Amrozi Cs merupakan tindakan yang sesuai dengan ajaran islam yang tentunya berdasarkan Alquran. ternyata Para Ulama mengutuk itu.
Tindakan TEROR tidak selalu bermuatan kekerasan fisik tapi juga kekerasan Verbal dengan kata kata termasuk ancaman dll.
pertanyaan saya adalah Sejauh mana Islam mampu membedakan tindakan TEROR dan TIDAK TEROR baik terhadap sesama islam seperti Sunni dan Shyah di negara muslim Irak? dan juga terhadap bukan islam terutama di negara kita? :)
Tindakan Amrozi.cs pada peristiwa bom Bali, awalnya memang dikutuk para ulama Islam, tapi belakangan terkuak fakta, banyak kejanggalan atas peristiwa tersebut.
Sebenarnya Amrozi cs, adalah korban dari sebuah konspirasi besar, dari Amerika dan anteknya, untuk menyudutkan umat Islam.
Memang diakui di Indonseia ini banyak orang2 Islam yang berpikiran militan dan membenci Amerika dan anteknya, mereka2 inilah tanpa sadar telah diperalat antek Amerika yang ada di Indonesia.
Antek Amerika di Indonseia, seolah membela Islam, tapi pada dasarnya mereka menjebak dan memperalat orang2 Islam yang militan itu.

BERBAGI PENGALAMAN “BUKTI TERBARU AMROZI CS BUKAN PELAKU PELEDAKAN BOM BALI”
AlQuranKitabPalsu wrote:Saya sudah menyampaikan bahwa Tindakan TEROR bukan saja secara fisik namun bisa secara Verbal.
Bagi orang yg membaca tulisan anda pasti akan mudah menemukan bahwa kalimat dan penyampaian anda memang belum termasuk tindakan teror secara fisik tapi SUDAH termasuk tindakan TEROR VERBAL.
terserah anda menilainya.
AlQuranKitabPalsu wrote:ada bebeapa hal yang menjadi point anda KK Muslimasli :)
1. islam diserang oleh FFI
betul.
AlQuranKitabPalsu wrote:2. islam sudah difitnah oleh FFI dan belum keterlaluan
sudah keterlaluan.... [-X
AlQuranKitabPalsu wrote:3. islam akan melakukan TEROR secara fisik kepada mereka yang menebar fitnah di muka umum.
betul.... sudah pasti..... [-X
AlQuranKitabPalsu wrote:pertanyaan saya adalah:

1. FFI menyerang islam atau FFI mempertanyakan secara langsung pada islam dan ajarannya yang bersumber pada AlQuran dan Hadits?
apa yang dilakukan ffi, mengambil ayat Al Qur'an dan Hadits, tapi makna ayat Al Qur'an dan Hadits, diplintar plintir, ditafsirkan sendiri seenaknya, bukan mempertanyakan, tapi bertujuan menghujat dan fitnah.
AlQuranKitabPalsu wrote:2. Dapatkan KK Muslimasli menunjukan kepada kami kami disini apa saja fitnah yang di lakukan FFI sehingga anda mengatakan "Islam sudah difitnah oleh FFI"
banyak sekali fitnah netter ffi dalam ffi ini.
salah satunya komik Nabi Muhammad.
Selain itu tulisan2 yang menghina pribadi Nabi Muhammad bertebaran dalam ffi ini.
AlQuranKitabPalsu wrote:3. Benarkah bahwa Islam sendiri dalam hal ini (Muhamad) mengatakan bahwa dengan cara Teror dan pedang islam disebar luaskan.
Tidak benar, Islam disebarkan dengan pedang dan teror.
Yang terjadi adalah, Islam mempertahankan diri dengan pedang, karena pada jaman Nabi Muhammad masih hidup, Islam selalu diperangi.
AlQuranKitabPalsu wrote:Saat ini dunia sedang melihat kekejaman ISIS yang melakukan pembunuhan diantara sesama mereka dan juga terhadap mereka yg bukan islam.
Apakah perang antara Sunni dan Syah di IRak juga termasuk pernyataan anda "Dengan catatan, Islam jangan diganggu...!!!!" sebenarnya siapakah yang sedang mengganggu Islam di Irak, Sunni atau Syah?

By.AlQuranKitabPalsu
Mirror 1: “Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tanga
Follow Twitter: @ZwaraKafir
maaf saya tidak terlalu faham tentang situasi di Irak.
tapi, kalau menurut pendapat saya, apa yang terjadi di Irak, sebenarnya hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Amrozi cs.
mereka menjadi korban konspirasi Amerika dan anteknya, sehingga terjadi perang saudara.

Dahulu dimasa pemerintahan Sadam Husein, Irak aman2 saja, tapi setelah Amerika dan anteknya memfitnah Irak mempunyai senjata kimia, kemudian Irak diperangi, akhirnya Irak hancur.
Sampai sekarang tidak terbukti Irak memiliki senjata kimia, dan Irak sudah terlanjur hancur lebur, karena ulah Amerika dan anteknya.

Semoga saja Prabowo menjadi Presiden Indonesia, orang asing seperti Amerika dan anteknya tidak bisa mengobok obok negara Indonesia ini.
efrata
Posts: 145
Joined: Mon Jun 30, 2014 11:13 am

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by efrata »

@muslimasli wrote:
Dahulu dimasa pemerintahan Sadam Husein, Irak aman2 saja, tapi setelah Amerika dan anteknya memfitnah Irak mempunyai senjata kimia, kemudian Irak diperangi, akhirnya Irak hancur.
Sampai sekarang tidak terbukti Irak memiliki senjata kimia, dan Irak sudah terlanjur hancur lebur, karena ulah Amerika dan anteknya.

Semoga saja Prabowo menjadi Presiden Indonesia, orang asing seperti Amerika dan anteknya tidak bisa mengobok obok negara Indonesia ini.
tahu dari mana jaman saddam, irak aman2 saja?bisa saja kan media dikontrol oleh pemerintahan sehingga kesan nya aman.
trus tu perang apa namane yang dimulai oleh irak, tu pas pemerintahannya sapa hayo?
dan sekarang irak juga menghadapi masalah dengan ISIS, bukannya mereka jihadis? jadi binggung kan mo bela rakyat ato jihadis?

BTW Prahara ditakuti oleh Mamariki? ngimpi gan?
setahu ane, presiden kita orang yang ditakuti oleh Mamariki tu cuma Ir Soekarno ma Pak Soeharto, yang nota benenya mantan mertuanya om wowo.
jangan harap deh om wowo bisa bawa Indonesia jadi macan asia kalo parte pendukungnya aja pada bermasalah gitu (ada sapi, lumpur, haji, ambalang,etc)
Mirror 1: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS #IndonesiaTanpaPRAHARA
Follow Twitter: @ZwaraKafir
User avatar
keeamad
Posts: 6947
Joined: Tue Aug 23, 2011 4:06 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by keeamad »

keeamad wrote:@muslimalis .....
Terus yg DMAKSUD KETURUNAN2XNYA di ayat al qutang ITU SIAPA???

sI Iblis atau EMAK BAPAK LO .... ???
@muslimasli wrote: QS.18.50. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.

tidak ada kata KETURUNAN2NYA dalam ayat diatas.
yang ada adalah turunan-turunannya
Dasar TURUNAN nabi c4bul YANG GAK PANDAI MEMBACA,
akhirnya untuk MEMBELA islam, TERPAKSA DIA bod0h membaca .....

Lihat ini:
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp? ... 8&verse=50

wadhurriyyatahu
and his offspring


Lihat juga :
http://quran.bblm.go.id/?id=40543Arti kata وَذُرِّيَّتَهُ
wadzurriyyatahu ============= > dan keturunannya
xxxxxxxxxxxxx

Lagi pula kalo lo tetep NGOTOT TURUNAN ITU BUKAN KETURUNAN,
Lalu TUNJUKIN TURUNAN YANG DIMAKSUD ITU APA ... ???????????????????????

Apa maksudnya islam itu TURUNAN IBLIS ... ???????????????????????????
:toimonster:
Mirror 1: QS.18.50. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujud
Follow Twitter: @ZwaraKafir
User avatar
@muslimasli
Posts: 1031
Joined: Fri Jun 27, 2014 12:47 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by @muslimasli »

keeamad wrote:@muslimalis .....
Terus yg DMAKSUD KETURUNAN2XNYA di ayat al qutang ITU SIAPA???

sI Iblis atau EMAK BAPAK LO .... ???
@muslimasli wrote: QS.18.50. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.

tidak ada kata KETURUNAN2NYA dalam ayat diatas.
yang ada adalah turunan-turunannya
keeamad wrote:Dasar TURUNAN nabi c4bul YANG GAK PANDAI MEMBACA,
akhirnya untuk MEMBELA islam, TERPAKSA DIA bod0h membaca .....

Lihat ini:
http://corpus.quran.com/wordbyword.jsp? ... 8&verse=50

wadhurriyyatahu
and his offspring


Lihat juga :
http://quran.bblm.go.id/?id=40543

Arti kata وَذُرِّيَّتَهُ
wadzurriyyatahu ============= > dan keturunannya
xxxxxxxxxxxxx

Lagi pula kalo lo tetep NGOTOT TURUNAN ITU BUKAN KETURUNAN,
Lalu TUNJUKIN TURUNAN YANG DIMAKSUD ITU APA ... ???????????????????????

Apa maksudnya islam itu TURUNAN IBLIS ... ???????????????????????????
:toimonster:
Mirror 1: QS.18.50. Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujud
Follow Twitter: @ZwaraKafir
untuk anda yang pandai membaca, coba anda perhatikan terjemahan ini :

Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku

DIA = IBLIS
TURUNAN - TURUNANNYA = SETAN-SETAN

Patutkah kamu mengambil IBLIS dan SETAN-SETAN sebagai pemimpin selain daripada-Ku

faham ????
User avatar
AlQuranKitabPalsu
Posts: 35
Joined: Fri Jun 27, 2014 12:00 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by AlQuranKitabPalsu »

AlQuranKitabPalsu wrote:Terimakasih atas jawabannya :)
Pada Saat Amrozi cs melakukan tindakan "jihad" ternyata banyak sekali korban dari pihak muslim sendiri, juga ada anak anak yg menjadi korban.
hampir semua ulama islam ternyata mengutuk tindakan Amrozi cs Sebagai tindakan TEROR dan bukan tindakan yang sesuai dengan ajaran islam.
Sekalipun KK Muslimasli mengatakan bahwa tindakan teror Amrozi Cs merupakan tindakan yang sesuai dengan ajaran islam yang tentunya berdasarkan Alquran. ternyata Para Ulama mengutuk itu.
Tindakan TEROR tidak selalu bermuatan kekerasan fisik tapi juga kekerasan Verbal dengan kata kata termasuk ancaman dll.
pertanyaan saya adalah Sejauh mana Islam mampu membedakan tindakan TEROR dan TIDAK TEROR baik terhadap sesama islam seperti Sunni dan Shyah di negara muslim Irak? dan juga terhadap bukan islam terutama di negara kita? :)
@muslimasli wrote: Tindakan Amrozi.cs pada peristiwa bom Bali, awalnya memang dikutuk para ulama Islam, tapi belakangan terkuak fakta, banyak kejanggalan atas peristiwa tersebut.
Sebenarnya Amrozi cs, adalah korban dari sebuah konspirasi besar, dari Amerika dan anteknya, untuk menyudutkan umat Islam.
Memang diakui di Indonseia ini banyak orang2 Islam yang berpikiran militan dan membenci Amerika dan anteknya, mereka2 inilah tanpa sadar telah diperalat antek Amerika yang ada di Indonesia.
Antek Amerika di Indonseia, seolah membela Islam, tapi pada dasarnya mereka menjebak dan memperalat orang2 Islam yang militan itu.

BERBAGI PENGALAMAN “BUKTI TERBARU AMROZI CS BUKAN PELAKU PELEDAKAN BOM BALI”
KK muslimasli tentu dengan mudah melihat di Buku suci anda dari manakah Perintah menjalankan Teror fisik dan juga verbal. sangat mudah KK melihat itu semua dan saya hanya berharap KK tidak menutup mata dengan fakta tersebut. Selama ada Perintah yang memang dianggap perintah paling "tinggi" di alam semesta ini tentunya mereka yg percaya dengan itu semua akan menjalankan tanpa perlu ada bertanya lagi. Demikian pula sebaliknya jika tidak ada Perintah yang menjamin bahwa segala tindakan tersebut akan berakibat fatal dan mematikan secara abadi tentunya tidak akan orang mau bertindak b.o.d.o.h untuk melakukan tindakan tersebut.

KK tentu meyakini seberapa besarkah pengaruh Amerika dan sekutunya dalam mengadu domba dan mempengaruhi negara negara islam? bukankan AlQuran menjamin bahwa tidak akan ada yang sanggup menghancurakn islam di bumi ini? namun ternyata Umat islam sendiri ternyata terpecah dan saling membunuh.

Saya sangat beharap jawaban KK dapat terus dipertanggung jawabkan. Sampai saat ini Para Ulama sepakat bahwa Tindakan Teror baik fisik atau non fisik misalkan Verbal. adalah bukan ajaran islam. MUI pun juga berpendapat sama dengan Para Ulama lainnya.

AlQuranKitabPalsu wrote:Saya sudah menyampaikan bahwa Tindakan TEROR bukan saja secara fisik namun bisa secara Verbal.
Bagi orang yg membaca tulisan anda pasti akan mudah menemukan bahwa kalimat dan penyampaian anda memang belum termasuk tindakan teror secara fisik tapi SUDAH termasuk tindakan TEROR VERBAL.
@muslimasli wrote:terserah anda menilainya.
KK muslimasli tentu paham ini bukan penilaian saya pribadi tapi penilaian semua orang bahwa yang namanya Teror baik secara non fisik misl Verbal dan juga fisik. seharunya KK paham akan hal ini.
AlQuranKitabPalsu wrote:ada bebeapa hal yang menjadi point anda KK Muslimasli :)
1. islam diserang oleh FFI
@muslimasli wrote:betul.
Tunjukan diserang dengan cara apa? bisakah lebih jelas
AlQuranKitabPalsu wrote:2. islam sudah difitnah oleh FFI dan belum keterlaluan
@muslimasli wrote:sudah keterlaluan.... [-X
Tunjukan saja, kemudian di tanyakan kepada yang melakukan agar dapat dipertanggung jawabkan di dalam forum ini.
AlQuranKitabPalsu wrote:3. islam akan melakukan TEROR secara fisik kepada mereka yang menebar fitnah di muka umum.
@muslimasli wrote:betul.... sudah pasti..... [-X
KK Muslimasli harusnya bisa menjelaskan terlebih dahulu mengapa akan melakukan teror fisik? bukankan dengan menjelaskan lebih mudah dan benar?
Apakah cara Teror Fisik itu merupakan ajaran Islam? jika benar demikian dan KK sudah menjelaskan bukankah itu merupakan Bukti Nyata bahwa ISlam dibangun dengan TEROR.
AlQuranKitabPalsu wrote:pertanyaan saya adalah:

1. FFI menyerang islam atau FFI mempertanyakan secara langsung pada islam dan ajarannya yang bersumber pada AlQuran dan Hadits?
apa yang dilakukan ffi, mengambil ayat Al Qur'an dan Hadits, tapi makna ayat Al Qur'an dan Hadits, diplintar plintir, ditafsirkan sendiri seenaknya, bukan mempertanyakan, tapi bertujuan menghujat dan fitnah.
AlQuranKitabPalsu wrote:2. Dapatkan KK Muslimasli menunjukan kepada kami kami disini apa saja fitnah yang di lakukan FFI sehingga anda mengatakan "Islam sudah difitnah oleh FFI"
@muslimasli wrote: Banyak sekali fitnah netter ffi dalam ffi ini.
salah satunya komik Nabi Muhammad.
Selain itu tulisan2 yang menghina pribadi Nabi Muhammad bertebaran dalam ffi ini.
Mungin KK bisa dengan lebih jelas menunjukan Fitnah FFI secara spesifik karena jika tidak sama saja KK menuduh FFI tanpa bukti. misalnya. coba tunjukan pribadi Nabi anda yang memang tanpa kesalahan sehingga tidak mungkin akan ada penghinaan terhadap dirinya.
Bukankan Komik dibuat agar pembaca menjadi mudah memahami bagaimana kisah kisah islam itu terjadi? Apa yang Fitnah?

usul: KK muslimasli dapat meminta Ruang debat Khusus pada orang yang membuatnya sehingga dapat secara langsung minta pertanggung jawabannya.
AlQuranKitabPalsu wrote:3. Benarkah bahwa Islam sendiri dalam hal ini (Muhamad) mengatakan bahwa dengan cara Teror dan pedang islam disebar luaskan.
@muslimasli wrote:Tidak benar, Islam disebarkan dengan pedang dan teror.
Yang terjadi adalah, Islam mempertahankan diri dengan pedang, karena pada jaman Nabi Muhammad masih hidup, Islam selalu diperangi.
Dikisahkan oleh Ibn ‘Umar bahwa sang Nabi berkata,”Mata pencaharianku ada di bawah bayangan tombakku, (1) dan dia yang tidak menaati perintahku akan dihinakan dengan membayar Jizya.”Catatan: (1) “Di bawah bayangan tombakku” berarti “dari jarahan perang”.

Kisah diatas berasal dari pengikut Muhamad sendiri dengan mengutip secara langsung kata kata Nabi. bukan saja melakukan penjarahan tapi menghinakan orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi.

KK pasti tidak bisa begitu saja membantah tanpa menunjukan bukti bukti dari sumber islam sendiri.
pertanyaan saya adalah Apakah saya sedang memfitnah atau saya menyampaikan bukti sahih atas tulisan saya terdahulu? bahwa memang islam juga disebarkan dengan Teror dan pedang.
AlQuranKitabPalsu wrote:Saat ini dunia sedang melihat kekejaman ISIS yang melakukan pembunuhan diantara sesama mereka dan juga terhadap mereka yg bukan islam.
Apakah perang antara Sunni dan Syah di IRak juga termasuk pernyataan anda "Dengan catatan, Islam jangan diganggu...!!!!" sebenarnya siapakah yang sedang mengganggu Islam di Irak, Sunni atau Syah?
@muslimasli wrote: Maaf saya tidak terlalu faham tentang situasi di Irak.
tapi, kalau menurut pendapat saya, apa yang terjadi di Irak, sebenarnya hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Amrozi cs.
mereka menjadi korban konspirasi Amerika dan anteknya, sehingga terjadi perang saudara.

Dahulu dimasa pemerintahan Sadam Husein, Irak aman2 saja, tapi setelah Amerika dan anteknya memfitnah Irak mempunyai senjata kimia, kemudian Irak diperangi, akhirnya Irak hancur.
Sampai sekarang tidak terbukti Irak memiliki senjata kimia, dan Irak sudah terlanjur hancur lebur, karena ulah Amerika dan anteknya.
Semoga saja Prabowo menjadi Presiden Indonesia, orang asing seperti Amerika dan anteknya tidak bisa mengobok obok negara Indonesia ini.
KK tentu bisa dengan mudah mencari sumber berita di internet bagaimana situasi Syah dan Sunni sebelum invasi Amerika di Irak. bahkan Pertentangan antara Sunni dan Syiah sudah terjadi sebelumnya.
jadi sangat sulit orang begitu saja mengatakan bahwa Amerika dan anteknya yang melakukan. KK tentu masih ingat bagaimana peristiwa di sampang, antara sunni dan syiah saling bertikai dan ada yang menjadi korban.
apakah itu juga merupakan ulah Amerika dan anteknya.

Saya juga minta Maaf bahwa penjelasan KK bagaikan ungkapan " Jauh Api dari panggangan" sangat tidak terkait hubungannya.

secara awali saya harus katakan bahwa Islam ternyata tidak sebaik yang disampikan oleh AlQuran sendiri bahwa tidak akan ada kesesatan didalamnya. namun semakin jelas para pengikutnya (umatnya) tidak sanggup menjaga kehidupan malah saling membunuh. contoh yang sangat jelas adalah antara Syiah dengan sunni.

Saya berharap KK bisa secara jujur dan berani mengatakan apa adanya tanpa harus menutup tutupinya. bahwa sejarah islam dan ajarannya memang sarat dengan pertikaan dan pembunuhan. dan tidak menuduh Fitnah pada orang yang mengungkapkan sumber islam ke publik. :)

NB: Indonesia adalah Negara Damai dan bukan Perang. jika KK muslimasli melakukan Teror baik Fisik atau non fisik. harus berhadapana dengan Hukum di Indonesia.
By.AlQuranKitabPalsu
Mirror 1: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS #IndonesiaTanpaPRAHARA
Follow Twitter: @ZwaraKafir
User avatar
@muslimasli
Posts: 1031
Joined: Fri Jun 27, 2014 12:47 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by @muslimasli »

AlQuranKitabPalsu wrote:KK muslimasli tentu dengan mudah melihat di Buku suci anda dari manakah Perintah menjalankan Teror fisik dan juga verbal. sangat mudah KK melihat itu semua dan saya hanya berharap KK tidak menutup mata dengan fakta tersebut. Selama ada Perintah yang memang dianggap perintah paling "tinggi" di alam semesta ini tentunya mereka yg percaya dengan itu semua akan menjalankan tanpa perlu ada bertanya lagi. Demikian pula sebaliknya jika tidak ada Perintah yang menjamin bahwa segala tindakan tersebut akan berakibat fatal dan mematikan secara abadi tentunya tidak akan orang mau bertindak b.o.d.o.h untuk melakukan tindakan tersebut.
saya tidak faham apa sebenarnya maksud anda, kalimat anda terlalu berbeli-belit.
tolong dijelaskan singkat padat.
AlQuranKitabPalsu wrote:KK tentu meyakini seberapa besarkah pengaruh Amerika dan sekutunya dalam mengadu domba dan mempengaruhi negara negara islam? bukankan AlQuran menjamin bahwa tidak akan ada yang sanggup menghancurakn islam di bumi ini? namun ternyata Umat islam sendiri ternyata terpecah dan saling membunuh.
Amerika dan sekutunya, bukan orang b.o.d.o.h.
Mereka produsen senjata2 tempur mematikan. Senjata2 tsb harus dijual, kalau tidak dijual mereka bangkrut.
Dengan segala cara mereka mencari celah untuk dapat memasarkan senjata2 buatan mereka.
Sasaran utama mereka pasti negara Islam. Lihatlah faktanya, apakah ada negara yang mayoritas kristen yang perang saudara sesama kristen ?
Walaupun sesama Islam saling bunuh, saya yakin, Islam tidak akan punah dari muka bumi ini.
AlQuranKitabPalsu wrote:Saya sangat beharap jawaban KK dapat terus dipertanggung jawabkan. Sampai saat ini Para Ulama sepakat bahwa Tindakan Teror baik fisik atau non fisik misalkan Verbal. adalah bukan ajaran islam. MUI pun juga berpendapat sama dengan Para Ulama lainnya.
Islam memang tidak mengajarkan untuk berbuat TEROR.
Akan tetapi ada perintah dalam Al Qur'an, Islam akan melawan jika diperangi lebih dahulu.
Apa yang dilakukan Amerika dan sekutunya, sudah dianggap sebagian orang Islam memerangi/memusuhi Islam, maka mereka melawan dengan cara mereka sendiri.
Perlawanan sebagian umat Islam itu dinilai Amerika sebagai teror, akan tetapi bagi mereka yang melawan Amerika dan sekutunya, perlawanan mereka adalah Jihad membela Islam.
AlQuranKitabPalsu wrote:KK muslimasli tentu paham ini bukan penilaian saya pribadi tapi penilaian semua orang bahwa yang namanya Teror baik secara non fisik misl Verbal dan juga fisik. seharunya KK paham akan hal ini.
Tidak semua orang memahami perlawanan sebagian muslim adalah perbuatan TEROR.
Tergantung dari sisi mana mereka melihatnya.
Jika dilihat dari sisi kepentingan Amerika dan sekutunya, mereka dikatakan TEROR.
Jika dilihat dari sisi mereka yang berjuang, mereka melakukan JIHAD.
AlQuranKitabPalsu wrote:ada bebeapa hal yang menjadi point anda KK Muslimasli :)
1. islam diserang oleh FFI
@muslimasli wrote:betul.
AlQuranKitabPalsu wrote: Tunjukan diserang dengan cara apa? bisakah lebih jelas
netter ffi menyerang pribadi Nabi Muhammad dengan fitnah.
sangat banyak posting netter ffi yang menghujat dan memfitnah pribadi nabi Muhammad.
semua tulisan tsb, bisa anda lihat dan cari sendiri dalam forum ini.
AlQuranKitabPalsu wrote:2. islam sudah difitnah oleh FFI dan belum keterlaluan
@muslimasli wrote:sudah keterlaluan....
AlQuranKitabPalsu wrote:Tunjukan saja, kemudian di tanyakan kepada yang melakukan agar dapat dipertanggung jawabkan di dalam forum ini.
sudah banyak muslim dalam ffi ini menjelaskan/meluruskan dan membantah fitnah dari netter ffi.
tapi dasar netter ffi yang BEBAL... [-X
AlQuranKitabPalsu wrote:KK Muslimasli harusnya bisa menjelaskan terlebih dahulu mengapa akan melakukan teror fisik? bukankan dengan menjelaskan lebih mudah dan benar?
Apakah cara Teror Fisik itu merupakan ajaran Islam? jika benar demikian dan KK sudah menjelaskan bukankah itu merupakan Bukti Nyata bahwa ISlam dibangun dengan TEROR.
seperti yang saya katakan, sudah banyak muslim dalam ffi ini menjelaskan/meluruskan dan membantah fitnah dari netter ffi.
tapi dasar netter ffi yang BEBAL... [-X
orang yang BEBAL, tidak mau mengerti, malahan menjadi-jadi, jangan salahkan kalau ada muslim yang nekat melakukan perlawanan secara fisik.
kalau netter ffi tidak mau dilawan dengan fisik, hentikan perbuatan menyebarkan fitnah kepada pribadi Nabi Muhammad.
kalau ingin debat secara santun, pasti muslim akan melayani kalian dengan santun pula.
tapi biasanya, kalau netter ffi kehabisan argumen "kalah dalam debat", maka terlihat tipikal netter ffi, menghujat pribadi Nabi Muhammad dengan fitnah.
AlQuranKitabPalsu wrote:Mungin KK bisa dengan lebih jelas menunjukan Fitnah FFI secara spesifik karena jika tidak sama saja KK menuduh FFI tanpa bukti. misalnya. coba tunjukan pribadi Nabi anda yang memang tanpa kesalahan sehingga tidak mungkin akan ada penghinaan terhadap dirinya.
seperti yang saya katakan sebelumnya, sangat banyak sekali fitnah yang dilakukan netter ffi kepada pribadi Nabi Muhammad.
contohnya, salah satunya tentang perkawinan nabi dengan Zinab, mantan menantu anak angkat.
sudah muslim jelaskan kenapa Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab.
hal lain lagi, Nabi Muhammad dituduh pedophile karena menikahi Aisyah, muslim sudah menjelaskan juga kenapa Allah memerintahkan Nabi menikahi Aisyah.
banyak lagi fitnah kepada pribadi Nabi Muhammad.
walaupun sudah dijelaskan panjang lebar, tapi dasar netter ffi yang BEBAL... [-X
AlQuranKitabPalsu wrote:Bukankan Komik dibuat agar pembaca menjadi mudah memahami bagaimana kisah kisah islam itu terjadi? Apa yang Fitnah?
tujuan pembuat komik bukan untuk mempermudah memahami, tapi tujuannya adalah menghujat, dengan menggambarkan perkawinan Nabi dengan Zainab, Aisyah, Mariyah dll, dibubui dengan kalimat2 plintiran.
mereka kutip hadits, tapi maknanya mereka plintir, tidak sesuai dengan makna sebenarnya.
karena memang tujuan pembuat komik untuk menghujat dan menghina pribadi Nabi Muhammad.
AlQuranKitabPalsu wrote:usul: KK muslimasli dapat meminta Ruang debat Khusus pada orang yang membuatnya sehingga dapat secara langsung minta pertanggung jawabannya.
silahkan anda saja yang usulkan, saya akan layani.
AlQuranKitabPalsu wrote:Dikisahkan oleh Ibn ‘Umar bahwa sang Nabi berkata,”Mata pencaharianku ada di bawah bayangan tombakku, (1) dan dia yang tidak menaati perintahku akan dihinakan dengan membayar Jizya.”Catatan: (1) “Di bawah bayangan tombakku” berarti “dari jarahan perang”.

Kisah diatas berasal dari pengikut Muhamad sendiri dengan mengutip secara langsung kata kata Nabi. bukan saja melakukan penjarahan tapi menghinakan orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi.

KK pasti tidak bisa begitu saja membantah tanpa menunjukan bukti bukti dari sumber islam sendiri.
pertanyaan saya adalah Apakah saya sedang memfitnah atau saya menyampaikan bukti sahih atas tulisan saya terdahulu? bahwa memang islam juga disebarkan dengan Teror dan pedang.
sebaiknya anda tunjukkan hadits tersebut selengkapnya, akan saya jelaskan permasalahan sebenarnya.
AlQuranKitabPalsu wrote:KK tentu bisa dengan mudah mencari sumber berita di internet bagaimana situasi Syah dan Sunni sebelum invasi Amerika di Irak. bahkan Pertentangan antara Sunni dan Syiah sudah terjadi sebelumnya.
jadi sangat sulit orang begitu saja mengatakan bahwa Amerika dan anteknya yang melakukan.
kalaupun Syiah dan Sunni saling berkelahi, untuk apa Amerika ikut campur urusan negara orang lain ?
yang saya ketahui, Amerika menuduh Iraq menyimpan senjata kimia, dan atas dasar itu Amerika menyerang Iraq. Akhirnya negara Iraq sudah tidak stabil lagi. Peperangan Syiah dan Sunni sudah tidak bisa dihentikan lagi, saling berebut kekuasaan. Amerika tertawa, peralatan tempur buatan Amerika laris manis di Iraq.
Amerika tertawa, dibawah penderitaan rakyat Iraq.... BIADAB.... !!!!
AlQuranKitabPalsu wrote:KK tentu masih ingat bagaimana peristiwa di sampang, antara sunni dan syiah saling bertikai dan ada yang menjadi korban.
apakah itu juga merupakan ulah Amerika dan anteknya.
pasti ada antek Amerika yang berkulit coklat berperan dalam pertikaian itu.
Selama ini Syiah dan Sunni dinegara Indonesia ini hidup damai saja.
kalau tidak ada yang "ngompori" tidak mungkin ada pertikaian.
AlQuranKitabPalsu wrote:Saya juga minta Maaf bahwa penjelasan KK bagaikan ungkapan " Jauh Api dari panggangan" sangat tidak terkait hubungannya.
terserah penilaian anda.
AlQuranKitabPalsu wrote:secara awali saya harus katakan bahwa Islam ternyata tidak sebaik yang disampikan oleh AlQuran sendiri bahwa tidak akan ada kesesatan didalamnya. namun semakin jelas para pengikutnya (umatnya) tidak sanggup menjaga kehidupan malah saling membunuh. contoh yang sangat jelas adalah antara Syiah dengan sunni.
Dalam rumah tangga saja, sesama saudara kandung bisa berkelahi dan saling bunuh.
padahal orang tuanya sudah mendidik anak2nya dengan benar.
Siapa yang disalahkan dalam hal ini ? apakah dapat disalahkan orang tuanya ?
AlQuranKitabPalsu wrote:Saya berharap KK bisa secara jujur dan berani mengatakan apa adanya tanpa harus menutup tutupinya. bahwa sejarah islam dan ajarannya memang sarat dengan pertikaan dan pembunuhan. dan tidak menuduh Fitnah pada orang yang mengungkapkan sumber islam ke publik. :)
silahkan kalian mengkritisi prilaku umat Islam yang saling berkelahi, saling bunuh.
yang tidak bisa saya terima adalah FITNAH DAN MENGHUJAT PRIBADI NABI MUHAMMAD.
AlQuranKitabPalsu wrote:NB: Indonesia adalah Negara Damai dan bukan Perang. jika KK muslimasli melakukan Teror baik Fisik atau non fisik. harus berhadapana dengan Hukum di Indonesia.
juga kepada kalian di ffi ini, jangan ikut campur urusan ajaran Islam, apalagi memberikan komentar tidak pada tempatnya, yang bernada hujatan dan fitnah kepada pribadi nabi Muhammad.
jika kalian memang benar dengan pendapat kalian, kenapa tidak anda lakukan debat secara terbuka dimuka umum, debat secara ksatria dengan ulama2 Islam.
tidak seperti kalian di ffi ini, "maaf" saya katakan, PENGECUT, menghujat dan menghina pribadi Nabi Muhammad, berlindung dalam ffi.

seperti yang anda katakan, Indonesia negara Hukum, jika anda benar2 ingin berdebat dan menyampaikan pendapat anda tentang pribadi Nabi Muhammad sesuai dengan penilaian anda, silahkan sampaikan secara terbuka dimuka umum, jangan menjadi alasan klasik "kepala anda akan dipenggal muslim"
Mhd61l4
Posts: 703
Joined: Sun Jun 29, 2014 10:33 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by Mhd61l4 »

Dalam ISLAM, semua hal tentang Muhammad adalah kebenaran, selalu berbicara kebenaran, seluruh kebenaran, dan tidak ada hal lain kecuali kebenaran, dan semua detail kehidupan yang benar, berbudi agung dan berakhlak mulia.

Apapun yang disampaikan, walaupun bersumber dari kalangan islam sendiri, kalau ternyata dengan tolak ukur MANUSIA dan KEMANUSIAAN masa kini, bahwa MUHAMMAD BARBAR, pastilah dianggab FITNAH.

Maka seorang islam yang baik, yang sudah bisa baca tulis dan main internetan, walaupun tidak mengerti apa yang dibacanya, akan menggunakan kata kata FITNAH sebagai senjata pamungkasnya; seperti contoh di bawah ini:
@muslimasli wrote: netter ffi menyerang pribadi Nabi Muhammad dengan fitnah.
sangat banyak posting netter ffi yang menghujat dan memfitnah pribadi nabi Muhammad.
semua tulisan tsb, bisa anda lihat dan cari sendiri dalam forum ini.

orang yang BEBAL, tidak mau mengerti, malahan menjadi-jadi, jangan salahkan kalau ada muslim yang nekat melakukan perlawanan secara fisik.
kalau netter ffi tidak mau dilawan dengan fisik, hentikan perbuatan menyebarkan fitnah kepada pribadi Nabi Muhammad.
kalau ingin debat secara santun, pasti muslim akan melayani kalian dengan santun pula.
tapi biasanya, kalau netter ffi kehabisan argumen "kalah dalam debat", maka terlihat tipikal netter ffi, menghujat pribadi Nabi Muhammad dengan fitnah.

seperti yang saya katakan sebelumnya, sangat banyak sekali fitnah yang dilakukan netter ffi kepada pribadi Nabi Muhammad.
contohnya, salah satunya tentang perkawinan nabi dengan Zinab, mantan menantu anak angkat.
sudah muslim jelaskan kenapa Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab.
hal lain lagi, Nabi Muhammad dituduh pedophile karena menikahi Aisyah, muslim sudah menjelaskan juga kenapa Allah memerintahkan Nabi menikahi Aisyah.
banyak lagi fitnah kepada pribadi Nabi Muhammad.
walaupun sudah dijelaskan panjang lebar, tapi dasar netter ffi yang BEBAL... [-X

tujuan pembuat komik bukan untuk mempermudah memahami, tapi tujuannya adalah menghujat, dengan menggambarkan perkawinan Nabi dengan Zainab, Aisyah, Mariyah dll, dibubui dengan kalimat2 plintiran.
mereka kutip hadits, tapi maknanya mereka plintir, tidak sesuai dengan makna sebenarnya.
karena memang tujuan pembuat komik untuk menghujat dan menghina pribadi Nabi Muhammad.

sebaiknya anda tunjukkan hadits tersebut selengkapnya, akan saya jelaskan permasalahan sebenarnya.

silahkan kalian mengkritisi prilaku umat Islam yang saling berkelahi, saling bunuh.
yang tidak bisa saya terima adalah FITNAH DAN MENGHUJAT PRIBADI NABI MUHAMMAD.

juga kepada kalian di ffi ini, jangan ikut campur urusan ajaran Islam, apalagi memberikan komentar tidak pada tempatnya, yang bernada hujatan dan fitnah kepada pribadi nabi Muhammad.
jika kalian memang benar dengan pendapat kalian, kenapa tidak anda lakukan debat secara terbuka dimuka umum, debat secara ksatria dengan ulama2 Islam.
tidak seperti kalian di ffi ini, "maaf" saya katakan, PENGECUT, menghujat dan menghina pribadi Nabi Muhammad, berlindung dalam ffi.

seperti yang anda katakan, Indonesia negara Hukum, jika anda benar2 ingin berdebat dan menyampaikan pendapat anda tentang pribadi Nabi Muhammad sesuai dengan penilaian anda, silahkan sampaikan secara terbuka dimuka umum, jangan menjadi alasan klasik "kepala anda akan dipenggal muslim"
Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan fitnah?
Dalam kaidah bahasa Indonesia, pengertian fitnah berbeda dalam terminologi islam yang saya kutipkan dari sumber islam:
MAKNA FITNAH DARI SEGI BAHASA DAN ISTILAH
Kalimah Fitnah الفتنة dalam bahasa arab bermaksud: Ujian dan cubaan. Imam Ibnu Hajar berkata : Asal kepada makna fitnah adalah الإختبار (ujian) dan الإمتحان )ujian)

Ibnu Manzur berkata: Al-Azhari dan lainnya berkata:“Asal makna fitnah adalah الإبتلاء (cubaan), الإمتحان (Ujian) dan الإختبار (ujian).”.”

Adapun dari segi istilah ulama adalah seperti yang didefinasikan oleh Jurjani:“Perkara yang dilakukan untuk mengetahui kebaikan atau keburukan sesuatu.”

FITNAH DALAM QURAN
Makna fitnah dalam Quran adala berbeza. Ianya seumpama berikut:

1. Fitnah bermaksud Syirik.
Firman Allah :
“Syirik lebih dahsyat dosanya daripada membunuh.” (191 : al-Baqarah)
“Dan perangilah mereka supaya tidak berlakunya syirik.” (193 : al-Baqarah)
“dan Syirik lebih besar dosanya dari membunuh.” (217 : al-Baqarah)
2. Fitnah dengan makna ujian dan cobaan.
Firman Allah:
“Dan kami uji kamu (Nabi Musa) dengan pelbagai ujian yang besar.”(40 : Toha)
“Dan sesungguhnya kami telah menguji ummat yang terdahulu.” (3 : al-Ankabut)
3. Fitnah bermaksud seksa
Firman Allah:
“Sesungguhnya orang-orang yang menyeksa orang-orang beriman lelaki dan perempuan … “
Begitu juga makna fitnah pada ayat 10 surah al-Ankabut, ayat 14 surah az-Zariat dan ayat 110 surah an-Nahl.

4. Fitnah bermaksud dosa.
Firman Allah:
“Dan sebahagian mereka ada yang berkata “izinkanlah aku untuk tidak berperang dan janganlah menyebabkan aku berbuat dosa. Ketahuilah mereka telah terjebak dalam dosa (dengan tidak mahu pergi berperang).” (49 : at-Taubah)

5. Fitnah bermaksud kekufuran.
Firman Allah:
“Sesungguhnya mereka inginkan kekufuran.” (48 : at-Taubah)
Begitu juga fitnah dalam ayat 7 surah Ali imran.

6. Fitnah bermaksud pembunuhan dan kebinasaan.
Firman Allah:
“Sekiranya kamu takut orang-orang kafir membunuh kamu.” (101 : an-Nisa)
Begitu juga fitnah pada ayat 83 surah Yunus.

7. Fitnah bermaksud berpaling dari jalan yang benar.
Firman Allah:
“Dan berwaspadalah dari mereka yang hendak memesongkan kamu dari jalan kebenaran.” (49 : Maidah)
Begitu juga dalam ayat 73 surah al-Isra.

8. Fitnah bermaksud sesat.
Firman Allah :
“Dan sesiapa yang Allah hendak menyesatkannya.” (41 : al-Maidah)
Begitu juga fitnah dalam ayat 162 surah as-Soffat.

9. Fitnah bermaksud alasan.
Firman Allah :
“kemudian tidaklah ada alasan mereka melainkan mereka berkata “Demi Allah wahai tuhan kami, kami bukannya orang-orang musyrikin.” (23 : al-An’am)
Sebahgian tafsir menyatakan fitnah disini bermaksud jawapan.

10. Fitnah bermaksud gila
“Maka kamu akan lihat hai Muhammad dan mereka akan lihat siapakah yang gila.” (6 : al-Qalam)
FITNAH DALAM HADIS
1. Fitnah bermaksud perselisihan dan peperangan
Nabi saw bersabda:
“Akan berlaku perselisihan dan peperangan, orang yang melihatnya lebih baik dari orang yang menyebabkannya ia berlaku.” (Hr Bukhari dan Muslim)
2. Fitnah bermaksud ujian dan cubaan
Nabi saw bersabda :
“Maka hendaklah kamu berwaspada terhadap dunia dan waspada terhadap wanita, sesungguhnya fitnah yang mula2 menimpa bani Israel adalah wanita.” (Hr Muslim)
3. Fitnah bermaksud melalaikan dan melekakan.
Hadis Nabi saw:
“Sekiranya baginda mendengar tangisan bayi, baginda akan meringankan solatnya kerana bimbang ibunya akan terleka dengan tangisan ibunya.” (Hr Bukhari)
4. Fitnah bermaksud penyeksaan dan pembunuhan
Nabi saw bersabda:
“Dahulu seorang lelaki di seksa kerana mempertahankan agamanya, samada orang-orang kafir membunuhnya atau menyeksanya.” (Hr Bukhari)
5. Fitnah bermaksud berlaku kemungkaran dan kemaksiatan.
Nabi saw bersabda:
“Apabila datang seorang lelaki yang baik agama dan akhlaknya melamar anak mu maka hendaklah kamu kahwininya dengan anak mu. Kalau tidak, akan berlaku kemungkaran dan kerosakan yang besar di muka bumi.” (HR. Ibnu Majah)
6. Fitnah bermaksud memaksa untuk kembali kufur.
Nabi bersyair ketika menggali parit di peperangan khandak:
“Sesungguhnya musuh-musuh telah menganiaya kami. sekiranya mereka hendak memaksa kami kembali kufur, kami enggan." (Hr Bukhari dan Muslim)
7. Fitnah bermaksud menjauhkan dari agama
Nabi saw bersabda kepada Muaz ra:
“Wahai Muaz adakah engkau hendak menyebabkan manusia lari dari ajaran agamanya?” (Hr Bukhari dan Muslim)
Kesimpulan: Fitnah mempunyai pelbagai makna dan maksud di dalam Quran dan hadis Rasulullah saw. Orang melayu selalu menggunakan fitnah untuk makna tuduhan, sehinggakan mentafsirkan kalimah fitnah ayat berikut dengan tuduhan palsu, sedangkan maknanya adalah syirik:
“Syirik lebih dahsyat dosanya daripada membunuh.” (191 : al-Baqarah)
Banyak di kalangan orang melayu termasuk ustaz2 yang mentafsirkan fitnah kepada tuduhan yang tidak benar. Sedangkan tidak ada fitnah yang bermaksud tuduhan dalam Quran, hadis dan bahasa arab. Ini satu pentafsiran mengikut hawa nafsu. Nabi saw bersabda:
“Sesiapa yang berkata tentang quran dengan akal fikirannya atau apa yang dia tidak tahu ilmu tentangnya maka hendaklah menempati tempatnya di neraka.” (HR. Tirmizi)
Firman Allah swt:
“… Allah mengharamkan kamu bercakap tentang Allah apa yang kamu tidak tahu.” (33 : al-Araf)
Berhati2lah ketika kita mentafsirkan al-Quran kerana ia adalah kalamullah. Kita tidak boleh mentafsirkan sendiri dan kita hendaklah hanya mengambil dari para pentafsir yang muktabar.
------------------------------------------------------------------------------Bagi yang sudah pinter menulis dan membaca dan bisa main internetan, yang merasa hebat luar biasa, karena suri teladan sempurnanya tidak pandai membaca; coba perhatikan baik baik contoh berikut ini:

Pemahaman manusia dan kemanusiaan pada saat ini tentang PEDOFIL:
(Anda bisa mensearchingnya tentang arti kata pedofil dan saya kutipkan yang paling ringkas saja)
The American Heritage Stedman's Medical Dictionary menyatakan, "Pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak

Bagi yang sudah bisa membaca dan menulis serta main internetan yang merasa hebat luar biasa, harap dicatat: PEDOFIL ---> "orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak anak"

Orang Dewasa : telah mencapai kematangan kelamin, dianggab dapat bertanggung jawab, batasan umur dianggab dewasa.
Anak atau anak anak : belum mencapai kematangan kelamin, dianggab belum dapat bertanggung jawab, batasan umur dianggab belum dewasa.

Catatan :
Dibelahan dunia manapun, dari kutub utara sampai kutub selatan, anak anak dengan batasan umur dianggab belum dewasa, di bawah 15 tahun dipastikan dianggab masih anak atau anak anak

Mari kita lihat hadist yang berhubungan dengan PEDOFIL:
Sahih Bukhari
Volume 5, Book 58, Number 234:
Narrated Aisha:
The Prophet engaged me when I was a girl of six (years). We went to Medina and stayed at the home of Bani-al-Harith bin Khazraj. Then I got ill and my hair fell down. Later on my hair grew (again) and my mother, Um Ruman, came to me while I was playing in a swing with some of my girl friends. She called me, and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. She caught me by the hand and made me stand at the door of the house. I was breathless then, and when my breathing became Allright, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house I saw some Ansari women who said, “Best wishes and Allah’s Blessing and a good luck.” Then she entrusted me to them and they prepared me (for the marriage). Unexpectedly Allah’s Apostle came to me in the forenoon and my mother handed me over to him, and at that time I was a girl of nine years of age.
----------------------------------------------------------
Muhammad, telah mencapai kematangan kelamin, dianggab dapat bertanggung jawab, batasan umur dianggab dewasa (umur 53).

Aisah, belum mencapai kematangan kelamin, dianggab belum dapat bertanggung jawab, batasan umur dianggab belum dewasa (umur 9 tahun).

Mari cocokkan dengan pengertian PEDOFIL sebagai pelaku phedofilia:
Tindakan atau fantasi pada dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak

Tindakan (bukan cuma fantasi doang lho!!!) dari MUHAMMAD yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan AISAH

Jelaslah bahwa MUHAMMAD PEDOFIL.

Silahkan anda jungkir balik untuk membantahnya.
Seharusnya kalau mengikuti kaidah umum, anda ya bangga dong kalau Muhammad di fitnah sebagai PEDOFIL, karena pengertian umum fitnah adalah tuduhan yang ditujukan kepada seseorang yang tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Coba baca apa yang pernah kamu tulis:
@muslimasli wrote:
Saya pernah membaca buku Sejarah Hidup Muhammad, yang ditulis Muhammad Husein Haekal.
Beliau mengatakan, kenapa mereka menyerang pribadi nabi Muhammad, sebabnya adalah karena mereka tidak menemukan kelemahan/kesalahan dalam ajaran Islam yang diajarkan nabi Muhammad.
Dan anda sendiri mengakui perbuatan Muhammad sebagai PEDOFIL
@muslimasli wrote:
Apa salahnya mengawini anak kecil ????
Toh, Nabi Muhammad mengawini/menikah secara syah, bukan selingkuh.
Anehnya malah anda menunjukkan ketololan anda yang luar biasa dengan mengatakan:
@muslimasli wrote:
tidak ada selain ANJING yang mengetahui ANJING TIDAK MENGAWINI ANAK ANJING .... :rofl:
Anda terlalu banyak kumur kumur dan meludah sembarangan, jadi wajar tidak mengerti apa yang anda baca dan yang anda tuliskan.
Saran saya, belajar lebih giat lagi biar anda bisa membedakan mana FITNAH mana yang FAKTA.
Mirror 1: PEDOFIL ---> "orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan
Follow Twitter: @ZwaraKafir
User avatar
@muslimasli
Posts: 1031
Joined: Fri Jun 27, 2014 12:47 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by @muslimasli »

kata FITNAH yang anda beri warna merah pada posting saya diatas, maknanya tidak mengambil dari tafsir ayat Al Qur'an yang sangat beragam, tergantung dengan ayat Al Qur'an.

FITNAH yang saya maksudkan dalam pengertian : tulisan kalian yang menuduh Nabi Muhammad melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah Nabi Muhammad lakukan.

Memang benar Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah saat Aisyah berusia 6 tahun, dan berumah tangga setelah Aisyah usia 9 tahun.
FITNAH yang kalian lakukan adalah menuduh Nabi Muhammad pedophile.

Image

walaupun otak anda pas2an, tentunya anda dapat mengerti, apakah Nabi Muhammad termasuk golongan pelaku pedophilia, tidak perlu saya ceramahi panjang lebar.
efrata
Posts: 145
Joined: Mon Jun 30, 2014 11:13 am

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by efrata »

@muslimasli wrote:
Image
Blunder gan?
ato nembak diri sendiri??
tu aisyah umur berapa coba dinikahin ma mamad?
bukannya tu termasuk dalam data yang anda jabarkan
:shock: :rofl:
Mirror 1: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS
Follow Twitter: @ZwaraKafir
User avatar
@muslimasli
Posts: 1031
Joined: Fri Jun 27, 2014 12:47 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by @muslimasli »

efrata wrote:Blunder gan?
ato nembak diri sendiri??
tu aisyah umur berapa coba dinikahin ma mamad?
bukannya tu termasuk dalam data yang anda jabarkan
:shock: :rofl:
Mirror 1: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS
Follow Twitter: @ZwaraKafir
memang benar usia Aisyah waktu menikah dengan Nabi Muhammad, 6 tahun dan berumah tangga usia 9 tahun
Tapi dalam hal ini, tidak berarti Nabi Muhammad mengidap penyakit pedophile.
Jika Nabi Muhammad pedophile, pasti tidak perlu menunggu 2 thn untuk berumah tangga dengan Aisyah.
Nabi menikah dengan Aisyah, tidak dengan paksaan, tidak dengan kekerasan, tidak dengan bujuk rayu, tidak dengan tipu muslihat.
Nabi Muhammad juga bukan orang yang homoseksual, bukan juga pengidap impotensia.
Aisyah adalah istri ke 3 Nabi, setelah Aisyah, masih ada berapa lagi istri Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad bukan orang yang mengidap penyakit pedophilia.

Masalah ini sudah sangat sering dijelaskan muslim dalam ffi ini, tapi dasarnya kalian netter ffi .. BEBAL ..!!!

:butthead:
Mhd61l4
Posts: 703
Joined: Sun Jun 29, 2014 10:33 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by Mhd61l4 »

efrata wrote: Blunder gan?
ato nembak diri sendiri??
tu aisyah umur berapa coba dinikahin ma mamad?
bukannya tu termasuk dalam data yang anda jabarkan
:shock: :rofl:
Mirror 1: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS
Follow Twitter: @ZwaraKafir
@muslimasli wrote:memang benar usia Aisyah waktu menikah dengan Nabi Muhammad, 6 tahun dan berumah tangga usia 9 tahun
Pemahaman manusia dan kemanusiaan pada saat ini tentang PEDOFIL:
(Anda bisa mensearchingnya tentang arti kata pedofil dan saya kutipkan yang paling ringkas saja)
The American Heritage Stedman's Medical Dictionary menyatakan, "Pedofilia adalah tindakan atau fantasi pada dari pihak orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak atau anak-anak
Kasus kasus yang terjadi sekarang ini, prilaku penyimpangan seksual ini biasanya diiringi dengan kekerasan. Jika ada dan dilakukan secara halus, biasanya disertai bujuk rayu dan tipu muslihat.

Kasus pedhopilia yang sangat terkenal adalah kisah yang terjadi 14 abad yang lalu, ketika seorang bocah kecil berumur 6 tahun dilamar oleh seorang kakek kakek brengsek dengan tipu muslihatnya yang luar biasa, sehingga bapak si korban pun dengan sukarela menyerahkan anaknya. Untung si anak menderita suatu penyakit sehingga kejadian tersebut tertunda, tetapi ketika penyakitnya sembuh, si anakpun disodok pada usia 9 tahun.

Yang mengatakan MUHAMMAD PEDOFIL PASTILAH FITNAH!!!!
Muhammad PEDOFIL? Ya, karena itu bukan fitnah
Fitnah adalah tuduhan yang ditujukan seseorang yang tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Yang FITNAH itu yang menuduh bahwa Muhammad bukan pedofil:
@muslimasli wrote:Tapi dalam hal ini, tidak berarti Nabi Muhammad mengidap penyakit pedophile.
:butthead:
Padahal dia sendiri yang mengatakan:
@muslimasli wrote:memang benar usia Aisyah waktu menikah dengan Nabi Muhammad, 6 tahun dan berumah tangga usia 9 tahun
Tapi dengan bangganya selalu berlindung dengan klaim:
@muslimasli wrote:walaupun otak anda pas2an, tentunya anda dapat mengerti, apakah Nabi Muhammad termasuk golongan pelaku pedophilia, tidak perlu saya ceramahi panjang lebar.
Saya secara pribadi bisa memaklumi ada orang yang OTAKNYA SUPER JENIUS ALA ISLAM, paling suka bilang otak orang lain pas pasan, karena dia sungguh hebat luar biasa, sudah bisa baca tulis dan main internetan, lebih pintar dan lebih hebat dari suri teladan sempurnanya yang ternyata adalah si pedofil yang tidak pandai membaca.

Pengertian umum:
Tidak pandai membaca = BUTA HURUF

Kamus islam
Tidak pandai membaca = Suri teladan sempurna:butthead: :butthead: [-X
Mirror 1: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS
Follow Twitter: @ZwaraKafir
Mhd61l4
Posts: 703
Joined: Sun Jun 29, 2014 10:33 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by Mhd61l4 »

@muslimasli wrote:kata FITNAH yang anda beri warna merah pada posting saya diatas, maknanya tidak mengambil dari tafsir ayat Al Qur'an yang sangat beragam, tergantung dengan ayat Al Qur'an.

FITNAH yang saya maksudkan dalam pengertian : tulisan kalian yang menuduh Nabi Muhammad melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah Nabi Muhammad lakukan.

Memang benar Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah saat Aisyah berusia 6 tahun, dan berumah tangga setelah Aisyah usia 9 tahun.
FITNAH yang kalian lakukan adalah menuduh Nabi Muhammad pedophile.

walaupun otak anda pas2an, tentunya anda dapat mengerti, apakah Nabi Muhammad termasuk golongan pelaku pedophilia, tidak perlu saya ceramahi panjang lebar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Neng, dunia tidak selebar daun kelor.
Jangan cepat pustus asa kalau anda tidak mampu untuk menjelaskan sesuatu dengan baik, lalu anda mengklaim diri anda seolah olah sudah hebat luar biasa!!!!

Dunia ini sudah lama masuk pada jaman era informasi, dan setiap orang yang bisa mengakses informasi akan mempunyai pengetahuan yang sama untuk hal yang sama.

Neng, kalau anda mau tampil beda, itu sih ok ok saja, tapi bukan berarti eneng hebat luar biasa, bisa jadi eneng kalap dan sama sekali tak menduga, apa yang eneng pahami di luar arus informasi manusia normal di dunia.

Eneng mau kemana mana, kalau tanya tentang phedophilia pastilah jawabannya sama, "orang dewasa yang punya hasrat sexual kepada anak atau anak anak", tidak peduli motifnya apa, tidak ada pengecualian neng.

Kalau eneng mau pendapat eneng menjadi bahan rujukan di era informasi dunia saat ini, tulislah sebuah buku yang dapat dijadikan standar tolak ukur bagi orang orang yang bisa berpikir normal, bukan bagi yang sekedar bisa baca tulis dan merasa pintar luar biasa.

Eneng masak ngga ngerti sih sudah berapa kali saya bilang "jangan suka kumur kumur dan buang ludah sembarangan!"
Malu atuh neng kalau memberikan pendapat tapi kontradiksi dengan pendapat sendiri!!!
Apa eneng mau bikin kitab suci sejenis al quran yang suka kontradiksi?
Apa eneng lebih hebat dari ALLOW SWT yang maha tahu tapi tidak bisa dimengerti?

Kan lebih bagus eneng ngaku apa adanya, misalnya:
"Walaupun Muhammad pedofil, dia tetap suri teladanku"
"Walaupun Muhammad MENIPU Hafsar istrinya sendiri dan MENCABULI Maryah di ranjang Hafsah, Muhammad tetap berbudi agung dan berahklak mulia"
"Walaupun Muhammad MENYODOK Safiyah pada hari yang sama; kepala suami Safiyah, bapaknya, keluarganya, kaumnya dipenggal dari batang lehernya, Muhammad adalah suri teladan sempurna"

Saya sih ngga pusing kalau eneng punya keyakinan yang berbeda dengan apa yang saya yakini, sekalipun eneng bilang gajah bisa terbang, emang gue pikirin!!!!
Nasehat saya, jangan eneng paksain pendapat eneng harus di terima orang lain, apalagi eneng hanya bisa menulis dan membaca walaupun eneng ngga mengerti apa yang eneng tulis dan eneng baca!!!!

Santai santai aja neng, saya paham kok bahwa apapun yang dilakukan Muhammad pastilah benar, dan semua hal tentang Muhammad adalah benar. Saya juga mengakuinya kok neng, karena saya membacanya dari sumber sumber islam sendiri. Masa eneng boleh membaca, yang lain ngga boleh membaca. Kalau eneng ngga ngerti apa yang eneng baca, ya jangan salahin saya dong, salahin yang nulis bahan bacaannya neng!!!!!

Saya cuma menyampaikan pemikiran saya neng, harapannya tentu eneng bisa belajar lebih giat lagi, biar eneng paham apa yang eneng baca. Eneng memang ngga perlu menjelaskan apa apa tentang islam dengan panjang lebar, wong kita sama sama bisa membaca toh neng!!!

Mungkin perbedaan kita, suri teladan sempurna eneng TAK PANDAI MEMBACA, jadi eneng otomatis dong SUPER JENIUS LUAR BIASA; sementara saya, sebagaimana manusia normal lainnya, membaca untuk menambah wacana.
Oh iya neng, waktu lulus kuliah, saya pernah test IQ di Reni Akbar dan Rekan hasilnya 152 neng, katanya sih di Indonesia ngga sampai 5% orang yang seperti saya. dan saya YAKIN eneng tidak termasuk di dalamnya.

Santai aja neng ya, KEYAKINAN kita memang beda, kalau eneng yakin eneng otak saya pas pasan, emang kenyataannya gitu neng, makanya bagi saya tiada hari tanpa belajar.
Saya yakin otak eneng ngga pas pasan, pasti otak eneng dah FULL sampai sampai ngga bisa mencerna dan menerima informasi lainnya.

Selamat berpikir neng........... :-k :-k :-k
Mirror 1: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS
Follow Twitter: @ZwaraKafir
kotak pandora
Posts: 313
Joined: Sat Jun 11, 2011 2:08 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by kotak pandora »

@muslimasli wrote: netter ffi menyerang pribadi Nabi Muhammad dengan fitnah.
sangat banyak posting netter ffi yang menghujat dan memfitnah pribadi nabi Muhammad.
semua tulisan tsb, bisa anda lihat dan cari sendiri dalam forum ini.

orang yang BEBAL, tidak mau mengerti, malahan menjadi-jadi, jangan salahkan kalau ada muslim yang nekat melakukan perlawanan secara fisik.
kalau netter ffi tidak mau dilawan dengan fisik, hentikan perbuatan menyebarkan fitnah kepada pribadi Nabi Muhammad.
kalau ingin debat secara santun, pasti muslim akan melayani kalian dengan santun pula.
tapi biasanya, kalau netter ffi kehabisan argumen "kalah dalam debat", maka terlihat tipikal netter ffi, menghujat pribadi Nabi Muhammad dengan fitnah.

seperti yang saya katakan sebelumnya, sangat banyak sekali fitnah yang dilakukan netter ffi kepada pribadi Nabi Muhammad.
contohnya, salah satunya tentang perkawinan nabi dengan Zinab, mantan menantu anak angkat.
sudah muslim jelaskan kenapa Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab.
hal lain lagi, Nabi Muhammad dituduh pedophile karena menikahi Aisyah, muslim sudah menjelaskan juga kenapa Allah memerintahkan Nabi menikahi Aisyah.
banyak lagi fitnah kepada pribadi Nabi Muhammad.
walaupun sudah dijelaskan panjang lebar, tapi dasar netter ffi yang BEBAL... [-X

tujuan pembuat komik bukan untuk mempermudah memahami, tapi tujuannya adalah menghujat, dengan menggambarkan perkawinan Nabi dengan Zainab, Aisyah, Mariyah dll, dibubui dengan kalimat2 plintiran.
mereka kutip hadits, tapi maknanya mereka plintir, tidak sesuai dengan makna sebenarnya.
karena memang tujuan pembuat komik untuk menghujat dan menghina pribadi Nabi Muhammad.

sebaiknya anda tunjukkan hadits tersebut selengkapnya, akan saya jelaskan permasalahan sebenarnya.

silahkan kalian mengkritisi prilaku umat Islam yang saling berkelahi, saling bunuh.
yang tidak bisa saya terima adalah FITNAH DAN MENGHUJAT PRIBADI NABI MUHAMMAD.

juga kepada kalian di ffi ini, jangan ikut campur urusan ajaran Islam, apalagi memberikan komentar tidak pada tempatnya, yang bernada hujatan dan fitnah kepada pribadi nabi Muhammad.
jika kalian memang benar dengan pendapat kalian, kenapa tidak anda lakukan debat secara terbuka dimuka umum, debat secara ksatria dengan ulama2 Islam.
tidak seperti kalian di ffi ini, "maaf" saya katakan, PENGECUT, menghujat dan menghina pribadi Nabi Muhammad, berlindung dalam ffi.

seperti yang anda katakan, Indonesia negara Hukum, jika anda benar2 ingin berdebat dan menyampaikan pendapat anda tentang pribadi Nabi Muhammad sesuai dengan penilaian anda, silahkan sampaikan secara terbuka dimuka umum, jangan menjadi alasan klasik "kepala anda akan dipenggal muslim"
@muslimasli, kamu sadar ngak, kalo kamu lagi mengkultuskan muhammad.
Bagi anda fitnah ke muhammad lebih menyakitkan daripada fitnah ke allah swt misalnya, padahal allah swt adalah tuhan penciptamu, dan di forum ini sering difitnah lo.
Kenapa anda lebih mendewakan muhammad daripada allah swt?
Mirror 1: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS
Follow Twitter: @ZwaraKafir
User avatar
@muslimasli
Posts: 1031
Joined: Fri Jun 27, 2014 12:47 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by @muslimasli »

kotak pandora wrote:@muslimasli, kamu sadar ngak, kalo kamu lagi mengkultuskan muhammad.
Bagi anda fitnah ke muhammad lebih menyakitkan daripada fitnah ke allah swt misalnya, padahal allah swt adalah tuhan penciptamu, dan di forum ini sering difitnah lo.
Kenapa anda lebih mendewakan muhammad daripada allah swt?
Mirror 1: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS
Follow Twitter: @ZwaraKafir
saya tidak mengkultuskan Nabi Muhammad.
saya hanya tidak senang dengan orang yang suka memfitnah, siapapun orangnya yang difitnah itu.
kalau mau kritik, silahkan, tapi kalau dibumbui dengan fitnah, itu yang saya tidak senang.

kalian memfitnah dan menghujat Allah, silahkan saja.
jika kalian menghujat dan memfitnah Allah, pada dasarnya kalian telah juga menghujat dan memfitnah Allah anda sendiri.
karena dalam kitab PL-PB, juga terdapat kata ALLAh dan Allah.
User avatar
fayhem_1
Posts: 1402
Joined: Tue Sep 08, 2009 6:55 pm

Re: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS

Post by fayhem_1 »

@muslimasli wrote: @muslimasli wrote:
netter ffi menyerang pribadi Nabi Muhammad dengan fitnah.
sangat banyak posting netter ffi yang menghujat dan memfitnah pribadi nabi Muhammad.
semua tulisan tsb, bisa anda lihat dan cari sendiri dalam forum ini.
Lho, sapa yg memfitnah ? Kita pake referensi kalo ngomong
@muslimasli wrote:orang yang BEBAL, tidak mau mengerti, malahan menjadi-jadi, jangan salahkan kalau ada muslim yang nekat melakukan perlawanan secara fisik.
kalau netter ffi tidak mau dilawan dengan fisik, hentikan perbuatan menyebarkan fitnah kepada pribadi Nabi Muhammad.
kalau ingin debat secara santun, pasti muslim akan melayani kalian dengan santun pula.
tapi biasanya, kalau netter ffi kehabisan argumen "kalah dalam debat", maka terlihat tipikal netter ffi, menghujat pribadi Nabi Muhammad dengan fitnah.
Yang bebal itu kamu, dikasih tau kalo kita ngomong berdasarkan referensi eh ngeyel bilang kalo kita memfitnah
Dan bentar lagi kamu jadi orang b0do , karena kebebalanmu terus kamu gunakan perlawanan fisik
@muslimasli wrote:seperti yang saya katakan sebelumnya, sangat banyak sekali fitnah yang dilakukan netter ffi kepada pribadi Nabi Muhammad.
contohnya, salah satunya tentang perkawinan nabi dengan Zinab, mantan menantu anak angkat.
sudah muslim jelaskan kenapa Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab.
hal lain lagi, Nabi Muhammad dituduh pedophile karena menikahi Aisyah, muslim sudah menjelaskan juga kenapa Allah memerintahkan Nabi menikahi Aisyah.
banyak lagi fitnah kepada pribadi Nabi Muhammad.
walaupun sudah dijelaskan panjang lebar, tapi dasar netter ffi yang BEBAL...
Lha memang faktanya muhammad menikahi mantan istri anaknya,
faktanya memang muhammad menikahi anak kecil

Soal disuruh aloh swt atau swt tetep aja muhammad pedofil.

Kalo misalnya aq suruh km untuk memperkosa, kemudian km menurutiku dan memperkosa, apa hal itu tidak menyebabkan kamu jadi pemerkosa ????
Meski dalam pengadilan km dengan bebalnya mengatakan bukan pemerkosa karena km disuruh aq, hakim dan masyarakat tetap menjulukimu dengan sebutan Pemerkosa, dan aq hanya tertawa karena kamu bod0h menurutiku, sama dengan muhammad yg bod0h menuruti alohswt.

Muhammad bisa menawar saat diperintahkan alohswt untuk sholat 50x, kenapa menikahi anak kecil muhammad langsung setuju ? ya kalo sholat 50x muhammad ga tahan, kalo menikahi anak kecil muhammad langsung ngiler, makanya ga nawar lagi

@muslimasli wrote:tujuan pembuat komik bukan untuk mempermudah memahami, tapi tujuannya adalah menghujat, dengan menggambarkan perkawinan Nabi dengan Zainab, Aisyah, Mariyah dll, dibubui dengan kalimat2 plintiran.
mereka kutip hadits, tapi maknanya mereka plintir, tidak sesuai dengan makna sebenarnya.
karena memang tujuan pembuat komik untuk menghujat dan menghina pribadi Nabi Muhammad.
Memangnya makna yang sebenarnya itu benar ?
Belum pasti, karena yg menafsir juga manusia
Mirror 1: IBLIS PASTI BERAGAMA ISLAM dan ISLAM PASTI AGAMA IBLIS
Follow Twitter: @ZwaraKafir
Post Reply