Page 1 of 1

Ulama Syiah Merayakan Hari Raya Pengutukan Aisyah RA

PostPosted: Wed Jan 11, 2012 11:38 am
by IC1101

Re: Ulama Syiah Merayakan Hari Raya Pengutukan Aisyah RA

PostPosted: Sun Feb 12, 2012 12:32 pm
by BerjayalahKebenaran
wah kayaknya islam syiah adalah islam yg paling benar dibanding islam sunni, ayo islam syiah berjuanglah,aishah memberkatimu.
Salam Berjayalah Kebenaran