[hadith] Muhammad berqunut dalam shalat subuh

Post Reply
User avatar
murtad mama
Posts: 4284
Joined: Tue Feb 06, 2007 7:16 pm
Location: Jl veteran 48 Kota Bekasi 17141 Jawa Barat <==== Alamat VOA-Islam :) :) :)
Contact:

[hadith] Muhammad berqunut dalam shalat subuh

Post by murtad mama »

Abdur-Razaq , Ibnu Abi Syaibah, Ah - Thahawi , Ad-Daruquthni , Al Hakim , Al-Baihaqi , Al- Baghawi dan Musnad Ahmad mentakhrijkan dari Rabi' bin Anas katanya :


Ertinya: Rasulullah s.a.w senantiasa berqunut dalam solat subuh sehingga beliau meninggal dunia.

Moderator 3
Posts: 572
Joined: Tue Sep 13, 2005 8:53 pm

Post by Moderator 3 »

Mana nomor volume dan nomor buku hadis diatas ?

Post Reply