AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Pembelaan bahwa Islam adalah ajaran dari Tuhan.
User avatar
estradason
Posts: 8
Joined: Sat Jul 21, 2012 3:59 pm

AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by estradason »

ALLAHU AKBAR....
ALLAHU AKBAR....
ALLAHU AKBAR....

Orang-orang Yang Dilaknat Di Dalam Al-Quran Dan Hadis

Dilaknat artinya disingkirkan dan dijauhkan oleh Allah dari rahmat-Nya, dan dimurkai oleh-Nya.
Orang-Orang yang dilaknat dan dikutuk di dalam Al-Qur’an:

1. Orang-orang kafir dan yang ingkar

“Mereka berkata: hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman.” (Al-Baqarah: 88)

“Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang kafir, dan menyiapkan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka).” (Al-Ahzab: 64).

2. Orang-orang yang menentang kebenaran

“Hai orang-orang yang telah diberi Al-kitab, berimanlah kamu pada apa yang telah Kami turunkan (Al-Qur’an) yang membenarkan Kitab yang ada pada kamu sebelum Kami merubah wajahmu, lalu Kami laknat mereka sebagaimana Kami telah melaknat orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.” (Al-Nisa’: 47)

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al-Kitab? Mereka mempercayai Jibt dan Thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekkah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Barangsiapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu kamu tidak akan mendapat penolong baginya.” (An-Nisa’: 51-52).

3. Para pemimpin dan pembesar yang menyesatkan

“Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, mereka berkata: sekiranya kami mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka berkata: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan
kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakan kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.” (Al-Ahzab: 66-68)

4. Orang-orang yang memutuskan silaturrahim, dan orang-orang yang murtad

“Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan memutuskan silaturrahim? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telingan mereka serta dibutakan-Nya penglihatan mereka.” (Muhammad: 22-23)

5. Orang-orang yang menentang undang-undang Ilahiyah dan menyimpan kebenaran.

“Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan apa yang Kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah Kami menerangkannyakepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Kecuali mereka yangtelah bertaubat dan melakukan perbaikan dan menerangkan kebenaran,
mereka itu Akulah Yang Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah: 159-160)

6. Para pemimpin kekufuran dan pelaku kerusakan di muka bumi

“Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di muka bumi, orang-orang itulah yang mendapat laknat dan lagi mereka yang memperoleh kediaman yang buruk (Jahannam).” (Ar’d: 25).

7. Orang-orang munafik yang menyakiti Rasulullah saw

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allahakan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan.” (Al-Ahzab: 57)

“Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari penyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat. Dimana
saja mereka jumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-sehebatnya.” (Al-Ahzab: 60-61)

“Allah mengancam orang-orang munafik laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka; dan Allah melaknat mereka. Bagi mereka azab yang abadi.” (At-Taubah: 68).

8. Orang-orang yang zalim

“Penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka: Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang dijanjikan kami oleh Tuhan kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan yang sebenarnya apa yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhanmu? Mereka penghuni neraka menjawab: Betul. Kemudian seorang penyeru (malaikat) mengumumkan di antara kedua golongan itu: Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim.” (Al-A’raf: 44)

“Mereka itu (orang-orang yang zalim) balasannya: Sesungghnya atas mereka laknat Allah ditimpakan, demikian juga laknat malaikat dan semua manusia.” (li-Imran: 87).

9. Orang-orang yang membunuh orang mukmin

“Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal di dalamnya, Allah murka dan melaknatnya, dan menyiapkan baginya azab yang besar.” (An-Nisa’: 93).

10. Iblis. (Al-Hijr/15: 35; Shaad: 78)

“Sesungguhnya atasmu (Iblis) laknat sampai hari kiamat.” (Al-Hijr/15: 35)

11. Orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan suci

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik dan beriman (berbuat zina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.” (An-Nur: 23)

12. Orang-orang yang menyalahi pemimpin yang saleh

“Mereka selalu diikuti laknat di dunia dan hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum ‘Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum ‘Ad yaitu kaum Hud.” (Hud: 60).

“Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri (yang dibinasakan) yang Kami ceritakan kepadamu (Mhammad); di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah.” (Hud: 100).

Orang-orang yang dilaknat di dalam hadis Rasulullah saw:

Rasulullah saw bersabda: “Ada lima orang yang dimohonkan laknat atas mereka dan semua nabi mengaminkannya: (1) Orang yang menambah kitab Allah dan meninggalkan sunnahku, (2) orang yang mendustakan takdir Allah, (3) orang yang mengatakan halal atas nama keluargaku apa yang diharamkan oleh Allah, (4) orang yang mementingkan dirinya dalam harta rampasan perang yang dihalalkan baginya, (5) orang yang mengajak berbuat baik sementara dirinya meninggalkannya atau melarang orang lain berbuat dosa sementara dirinya melakukannya.” (Al-Wasail11: 271).
sodrun
Posts: 1952
Joined: Sat Apr 30, 2011 8:38 pm

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by sodrun »

Nah,... ini dia ..!
Ada pemain baru bro/sis ! (pemain yang bener-bener baru apa cuma inkarnasi dari stock lama ya ? :-k )
Selamat datang, selamat bergabung, semoga anda betah di forum ini...
Ada baiknya sebelum mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
:green:
sodrun
Posts: 1952
Joined: Sat Apr 30, 2011 8:38 pm

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by sodrun »

Duuh.... kecian nih tidak ada yang kasih respon.. #-o
Baiklah untuk hidangan pembuka, kita bahas dulu yang ini :
“Mereka berkata: hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali mereka yang beriman.” (Al-Baqarah: 88)
Menurut anda (estradason), apakah yang dimaksud "beriman" itu ?
:-k
User avatar
sundamurtat
Posts: 730
Joined: Fri Apr 06, 2012 10:50 am
Location: Bandung - calon Israel Van Java

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by sundamurtat »

selamat estradason.. andalah muslim sejati, tidak seperti pak musyrik

yg pura2 manis saja untuk mencitrakan islam agama damai..

pak musrik coba anda masuk ke sini dan silakan tantang estradason.. "bukan seperti itu anda memahami ayat quran, anda iblis sesungguhnya yang membuat citra islam buruk, menggunakan ayat demi nafsu semata"
nap.bon
Posts: 1011
Joined: Wed Jun 27, 2012 8:04 pm
Location: United States of Indonesia

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by nap.bon »

sodrun wrote:Nah,... ini dia ..!
Ada pemain baru bro/sis ! (pemain yang bener-bener baru apa cuma inkarnasi dari stock lama ya ? :-k )
Selamat datang, selamat bergabung, semoga anda betah di forum ini...
Ada baiknya sebelum mulai kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
:green:
@sodrun
Amin. Smoga jalannya diskusi berlangsung aman, tertib dan lancar dan mendatangkan pemikiran baru yang lebih masuk akal dan dapat diverifikasi serta bukan sekedar dogma tak berdasar.

Amin.

@TS:
Semoga ente diberkahi oleh Auloh-mu itu kemampuan supaya Auloh-mu dapat menunjukkan terangNya (kata temen kalian, Auloh itu cahaya) kepada kafirun-kafirun di sini tentang diriNya.

Amin.
User avatar
MaNuSiA_bLeGuG
Posts: 4292
Joined: Wed Mar 05, 2008 2:08 am
Location: Enies Lobby

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by MaNuSiA_bLeGuG »

wah..ada muslim jualan azab si allah swt neh,

BANG, ANE PESEN ATU ...GA PAKE LAMA :lol: :lol: :lol:

di bungkus yah ... :green:
User avatar
omega phoenix
Posts: 1689
Joined: Sun Aug 21, 2011 6:39 pm

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by omega phoenix »

Jurus lempar Batu sembunyi tangan neh.....
User avatar
tendangin
Posts: 121
Joined: Mon Mar 28, 2011 7:24 pm
Location: dirty way

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by tendangin »

estradason :
4. Orang-orang yang memutuskan silaturrahim, dan orang-orang yang murtad
Yang anda bold itu trik jitu agar anda tidak keluar dari eslaam.. \:D/
Last edited by tendangin on Sun Jul 22, 2012 7:35 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Kenari
Posts: 65
Joined: Wed Jun 06, 2012 12:56 pm

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by Kenari »

Lagu lama yang muncul lagi. Muslim ceroboh yang langsung posting tanpa jalan2 dulu, paling2 hasilnya gak bertahan lama dan yang dibahas ya itu2 saja. Judulnya saja mencerminkan kepongahan, pasti model kompas atau si musyrik yang asal membela mebabi buta untuk pemuasan egonya. Pro TS, kami tidak memusuhi anda bahkan saya pribadi mengasihi anda. Yang kami lawan adalah ajaran islam yang sudah banyak menimbulkan kerugian bagi peradaban umat manusia sejak islam ada. So, endapkan dulu emosi anda yg menggebu-gebu, tenangkan pikiran dan banyak2lah membaca di sini baru kemudian postkan isi hati/pikiran anda yg lebih berbobot. Semoga kebenaran akan terbuka walau sedikit dengan debat2 di sini. :-s
User avatar
tendangin
Posts: 121
Joined: Mon Mar 28, 2011 7:24 pm
Location: dirty way

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by tendangin »

estradason :
“Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang kafir, dan menyiapkan bagi mereka api yang menyala-nyala (neraka).” (Al-Ahzab: 64)
Buktinya mana? Katanya kafir dijadikan kayu bakar, ini kok sudah ada apinya?? Mana yang bener dong ayatnya.. Nih sy tambahkan lagi ayatnya biar tambah bingung lagee,
“Maka bagi orang-orang yang kafir akan dibuatkan pakaian dari api (neraka).” (QS. Al-Hajj: 19).
estradason :
2. Orang-orang yang menentang kebenaran
Kebenaran yang mana? Kebenaran tentang kiblat adalah kabah? sampai2 kabah dikasih koordinat segala supaya dimanapun mudah bikin arah kiblat masjid. wekekekekk
http://www.republika.co.id/berita/dunia ... jawabannya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Arah Kiblat dimana Ka’bah menjadi acuan arah ketika umat Islam melakukan ibadah shalat begitu penting dan menjadi syarat sahnya shalat. Isu ini dikabarkan ramai di Jawa Tengah, mengingat beberapa masjid diketahui bergeser dari arah seharusnya menghadap Ka’bah.

Seperti Masjid Raya Baiturahman Semarang yang setelah ditelusuri ternyata kiblat bergeser 2 derajat nol menit 32,48 detik, kurang ke selatan dari arah seharusnya. Mengingat jarak Indonesia ke Ka’bah di Mekkah cukup jauh, meski dengan derajat pergeseran ‘kecil’ namun hal itu membuat masjid ini berkiblat melenceng 214 kilometer dari Ka’bah.

Apakah temuan tersebut merupakan hal yang aneh? Tentu tidak. Bukan karena memang orang-orang tua kita dahulu ‘asal’ saja menentukan arah kiblat, namun perkembangan terkini dari teknologi informasi membuat posisi Ka’bah begitu juga dengan masjid yang ingin mengetahui arah kiblatnya dapat diketahui secara pasti. Perkembangan ini membuat cara-cara penentuan berdasar atau melalui benda alam seperti matahari maupun kompas biasa, menjadi tertinggal dan dirasa kurang tepat–kalau tak mau dibilang salah.

Namun, meski dirasa menjadi hal yang wajar, mengingat Ka’bah menjadi acuan arah dalam shalat, baiknya semua masjid melakukan penentuan ulang arah kiblat. Kejadian salah arah kiblat, diyakini bukan hanya terjadi di Jawa Tengah. Kesalahan ini mungkin saja terjadi di seluruhIndonesiamengingat cara-cara penentuan kiblat masa lalu adalah hampir sama, dan memang belum banyak yang benar-benar menggunakan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam penentuan arah kiblat, mengingat ‘penemuan’ koordinat dari Ka’bah secara meluas juga baru setelah layanan seperti Google Earth diluncurkan.

Meski memang, tingkat melenceng antara masjid yang satu dengan masjid lainnya, bisa jadi tidak sama. Mungkin ini karena ada juga masjid yang sudah menggunakan pengukuran dengan kompas yang juga dilengkapi dengan petunjuk arah Kiblat. Namun, kompas dengan penunjuk arah kiblat itu lebih banyak hanya ditujukan dan digunakan di kota-kota besar saja, sehingga ketika untukkotakecil bahkan kecamatan atau kelurahan/desa, biasanya menggunakan posisi kiblat dengan mengacu kekotabesar terdekat.

Penentuan kiblat kini bisa dilakukan dengan teknologi dalam dua cara yaitu pemanfaatan Global Positioning System (GPS) dan hadirnya layanan Google Earth. GPS ditemukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Ivan Getting yang merupakan sistem satelit navigasi, yang utamanya didesain untuk navigasi. Saat ini GPS juga menonjol sebagai perangkat waktu (timing). Dengan 18 satelit, dimana masing-masing ada enam dalam tiga orbit angka dengan jarak 120º, dan stasiun bumi, membentuk GPS awal.

Sementara Google Earth, besutan aplikasi dari Google yang dikenal sebagai mesin pencarian, merupakan sebuah program pemetaan interaktif yang disediakan oleh satelit dan fotografi udara yang mencakup keseluruhan planet Bumi. Google Earth dianggap sangat akurat karena dapat menggambarkan posisi gunung, gedung, rumah, termasuk masjid hingga sedekat-dekatnya.

Dengan GPS dan dipermudah Google Earth-lah, posisi Ka’bah di Mekkah, Arab Saudi, kini dengan mudahnya dijejak. Seperti ditunjukkan dari Goole Earth, koordinat letak Ka’bah adalah 21º 25′ 21.05” Lintang Utara dan 39º 49’ 34.31” Bujur Timur. Koordinat inilah yang memudahkan untuk melihat apakah posisi kiblat masjid yang ada diIndonesiasekarang ini melenceng atau tidak. :stun:

Cara sederhana yang digunakan apakah terjadi deviasi atau tidak arah kiblat masjid yang ada diIndonesiaadalah dengan menarik garis dari titik sentral Ka’bah ke masjid yang akan kita uji. Namun, pengujian ini adalah indikasi awal apakah kiblat melenceng atau tidak.

Disebut indikasi awal karena pengujian dilakukan terhadap posisi masjid, yang umumnya adalah persegi empat dimana titik tengah dari keempat sisi bangunan itulah yang dijadikan titik uji, bukan keadaan posisi menghadap kiblat ketika shalat sesungguhnya dilakukan. Hal ini karena secara kebiasaan, masjid dibangun menghadap ke arah kiblat.

Dengan cara tersebut, misalnya kita bisa menguji bagaimana dengan posisi kiblat dari Masjid Istiqlal,Jakarta. Dari koordinat tengah Masjid ini 6º 10′ 10.01” Lintang Selatan dan 106º 49’ 53.30” Bujur Timur diketahui bahwa jarak masjid ini dengan Ka’bah adalah 7.910 km. Dan dari penarikan garis, Masjid Istiqlal dapat dinyatakan lurus berkiblat ke Ka’bah.

Masjid lain yang coba diuji adalah Masjid Kubah Emas, di Depok. Dengan melihat titik tengah dari bangunan yang terletak pada koordinat 6º 23′ 03.36” Lintang Selatan dan 106º 46’ 18.94” Bujur Timur dapat diketahui bahwa ada kemiringan sudut sekitar 8º.

Kemiringan juga terjadi pada Masjid Baiturrahim yang terletak di kompleks Istana Negara. Berdasar koordinat titik tengah bangunan 6º 10′ 11.95” Lintang Selatan dan 106º 49’ 22.86” ada sekitar 30º pergeseran. Sehingga, arah kiblat yang dituju bukanlah Ka’bah di Arab Saudi melainkan ke Afrika.

Dari indikasi awal, untuk memastikan apakah masjid Anda benar-benar melenceng atau tidak, dan ke mana arah kiblat seharusnya, dapat dipakai perangkat GPS. Setelah memasukkan koordinat Ka’bah, pengukuran dapat dilakukan di luar bangunan masjid (karena GPS harus mendapatkan sinyal dari satelit) di depan posisi imam biasanya berada, dapat dijejak ke mana arah kiblat seharusnya. Sebab dengan fasilitas yang ada, arah kiblat langsung dapat ditunjukkan dengan arah panah di perangkat GPS yang kita pakai.

Meskipun, dalam indikasi awal ada kemiringan, karena berdasar posisi bangunan masjid, mungkin saja, dalam shalat arah kiblat sudah diluruskan. Sebab, urusan geser-menggeser arah kiblat ini sesungguhnya bukan urusan besar, dimana bangunan harus diubah arahnya, melainkan dapat menggeser sajadah menghadap arah kiblat seharusnya. Sehingga, isu salah kiblat dapat disikapi dengan tenang, melakukan pengecekan dan perbaikan, dengan cara mudah, yaitu memanfaatkan teknologi informasi
wahh wahh.. batal semua nih muslim dari dulu.. mengingat syarat syahnya shalat berdasarkan imam empat mazhab yaitu imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafii dan imam Hambali sepakat bahwa menghadap qiblat merupakan syarat sahnya shalat. (tapi boleh ditawar dengan ramuan kira2 yakni Qiblat Dzan) :lol: :lol: :lol:

estradason :
7. Orang-orang munafik yang menyakiti Rasulullah saw
Kalau mau maju ya harus mau dikritik dong.. Nih, Tak ada orang yang sempurna termasuk nabi eslaam muhammad saw dan tak ada agama yang paling benar tidak terkecuali eslaam.
User avatar
Mohmed Bin Atang
Posts: 2341
Joined: Sun Feb 19, 2012 5:45 pm
Location: Surga Islam, bermain rudal bersama 72 bidadari
Contact:

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by Mohmed Bin Atang »

estradason wrote: ALLAHU AKBAR....
ALLAHU AKBAR....
ALLAHU AKBAR....
Image

Netter estradason yang mana satu yah..??? :-k
User avatar
duren
Posts: 11117
Joined: Mon Aug 17, 2009 9:35 pm
Contact:

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by duren »

estradason wrote:ALLAHU AKBAR....
ALLAHU AKBAR....
ALLAHU AKBAR....

Orang-orang Yang Dilaknat Di Dalam Al-Quran Dan Hadis
Dah SAMPE KERING tenggorokan muhammad TRIAK TRIAK MINTA TOLONG sama awlloh di Uhud !!
Dah SAMPE KERING air liur muhammad TRIAK TRIAK MINTA TOLONG memanggil pasukan di Uhud !!

Hasilnya !! .... GIGI NYA MALAH COPOT dilempar kapir O:)

Manna manna aa aaa aa awlloh mu tuh \:D/
User avatar
a_man
Posts: 4294
Joined: Mon Sep 01, 2008 5:12 pm
Location: http://code.google.com/p/a-manffi/downloads/list
Contact:

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by a_man »

estradason wrote:Dilaknat artinya disingkirkan dan dijauhkan oleh Allah dari rahmat-Nya, dan dimurkai oleh-Nya.
Orang-Orang yang dilaknat dan dikutuk di dalam Al-Qur’an:
fayhem wrote:Laknatnya seperti apa ya ?
yg lewat tangan2 muslim
fayhem wrote:kutukannya seperti apa ya ?
yg lewat tangan2 muslim
fayhem wrote:murkanya bagaimana ?
yg lewat tangan2 muslim
walet
Posts: 5858
Joined: Wed Feb 11, 2009 4:52 am
Contact:

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by walet »

Saya cuma ajak kafir taruhan saja:

Dari postingannya yang ajak tembak menunjukkan dia gak tahu Islam.

Saya bertaruh pasang taruhan B

A. Satu hari bertahan
B. Satu minggu bertahan
C. 2 Minggu Bertahan
D. 1 Bulan Bertahan
E. Dua Bulan Bertahan


Saya yakin cuma satu minggu bertahan setelah tahu Islam yang sebenarnya.

Silakan dimulai debatnya, silakan pilih topik:

http://indonesia.faithfreedom.org/forum ... fi-t43666/

atau:

http://indonesia.faithfreedom.org/forum ... fi-t38537/

Isinya:

Q 2:54 BUNUH DIRI HALAL DALAM ISLAM!!

Qur'an, Sura At Tahrim, ayat 1: MUHAMMAD NGEBOR MARIAH QUBTIAH

Qur'an, Sura An-Nisaa', ayat 24: PERKOSAAN DAN MUT'AH

Qur’an, Sura At-Talaaq (65), ayat 4: PEDOFILIA DALAM ISLAM!

Qur'an, Sura Al Baqarah (2), ayat 223: PILIH DUBUR ATAU VAGINA?

Qur’an, Sura Al Azhaab (33), ayat 37: Muhammad Menghancurkan Pernikahan Zaid

Q 18:86 Matahari Terbenam (Allah SWT Maha TOLOL)

Q 23:12-14 Proses Kreasi Manusia (Allah SWT Maha TOLOL)

Qur'an, Sura Al Baqarah (2), ayat 54: BUNUH DIRI HALAL DALAM ISLAM

Qur'an, Sura Al-Ahzaab [33], ayat 50 Hak NGESEX bagi Nabi Muhammad SAW

Q 78:33 Dada Montoque!

E’ek & Pipis Nabi Halal Dimakan!

Muslim Juga Doyan Panggang Roti Pake Tahi Kebo

Q 9:28 Asal-Usul Jizyah

Q 2:256 Benarkah Tak Ada Paksaan Memeluk Islam

Q 2:193 Perangi Kafir Sampai Tiada Fitnah/Syirik

Mengapa Banyak Muslim Murtad Ke Kristen

Alasan Utama Wanita dan Anak2 Kafir Jangan Dibunuh

Dahsyat 1 RT Murtad Semua

Jerman: Imam Pukul Istri Sambil Kutip Q 4:34

Allah Sholat (Q:33:56)

Q 96:1-3 Alasan Mengapa Muhammad Benci Anjing

Jihad Nyawa & Harta = Ibadah Tertinggi

Mengapa Allah Menurunkan Ayat Tabok Istri Q 4:34

Hajar Buah Dada Istri dan Putri Sendiri

Hadis Muslim: Jaminan Surga Dari Allah

Muhammad yang Gemuk (Perang Uhud)

Quran & Hadis: Bunuh Murtadin

Q 23:12-14 Asal Mula Manusia

Q 4:24 Nikah Mut’ah Dalam Islam

Penghancuran Perpustakaan Alexandria Oleh Muslim

Q 4:24 Perkosaan Tawanan Wanita yang Bersuami

Buku: Kebenaran Tentang Muhammad by Rashid Alamir
User avatar
tukang ojek
Posts: 1527
Joined: Sun Sep 18, 2011 2:39 am
Location: Di hati kaum muslimin dan muslimah :)

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by tukang ojek »

To : Estradason
Kami ( Islam ) mendukungmu estradason...
Kalahkan orang IFF ini estradason.....Nabi Muhammad saw dan para melaikt menantimu....

Go..go..go....
Basmallah estradason.....
User avatar
estradason
Posts: 8
Joined: Sat Jul 21, 2012 3:59 pm

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by estradason »

assalamuaikum,...
kepada semua saudara muslimku, tetaplah jaga ke-islam-an dan ke-iman-an mu. terus kibarkan panji-panji jihad demi agamamu. ALLAHU AKBAR....

kepada semua kafir FFI yg sombong dan angkuh...
terima kasih atas respon kalian yg begitu antusias. saya sungguh terharu. tapi sayangnya kalian kafir, sehingga rasa haru saya itu berubah jadi keinginan melawan kalian baik melalui perang pemikiran ataupun di medan perang sesungguhnya. walaupun saya sendirian, melawan kalian semua - kafir penghuni FFi ini - selangkahpun saya tidak akan mudur...
tapi percuma, kenyataannya sekarang kalian hanyalah pengecut, pecundang yang hanya berani bersembunyi dibalik komputer kalian dengan sangkalan2 atas kebenaran yang telah ALLAH berikan, padahal kalian tahu itu adalah benar. KAFIR ADALAH MAKHLUK ALLAH YANG INGKAR DAN YANG PALING MUNAFIK.

O ya, sebelumnya saya minta maaf kepada semua kafir...
menanggapi komentar para kafir, saya tidak bermaksud untuk lempar batu sembunyi tangan, tapi saya adalah insan ALLAH yang jarang online, karena itulah mungkin jawaban2 saya akan panjang lebar untuk menanggapi komentar2 dari kalian para kafir...maaf sekali lagi yaa kafir...
sodrun wrote: Menurut anda (estradason), apakah yang dimaksud "beriman" itu ?
:-k
kepada kafir sodrun. beriman itu berarti menyakini bahwa tiada tuhan selain ALLAH dan menyakini bahwa nabi MUHAMMAD utusan ALLAH. yang merupakan isi kandungan dari SYAHADAT.
sekarang saya mau tanya pd kafir sodrun.
1. apakah anda beriman?
jika ia, alhamdulillah (pertanyaan selesai).
2. dan jika tidak, seberapa tenang anda menjalani kehidupan di dunia ini tanpa keimanan? berikan satu saja contoh ketenangan itu?
3. tanpa keimanan itu, bagaimana anda akan menjalani kehidupan setelah anda mati?
terima kasih.
fayhem wrote: anggota fpi ya ?

Laknatnya seperti apa ya ?
kutukannya seperti apa ya ?
murkanya bagaimana ?
:) alhamdulillah saya bukan anggota fpi. karena hakikatnya islam bukanlah agama kekerasan. tapi keras pada orang-orang kafir yang merendahkan islam layaknya semua kafir penghuni FFI ini.

Laknatnya seperti apa ya ?
sudah jelas dikatakan. disingkirkan dan dijauhkan oleh Allah dari rahmat-Nya. maksudnya kalian para kafir tidak akan diberi petunjuk, selamanya hati kalian akan tertutup dari kebenaran. menjadi manusia tanpa jiwa bagai iblis dari neraka.

kutukannya seperti apa ya ?
kutukannya. kalian tidak akan memperoleh kedamaian dan ketenangan dalam hidup baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

murkanya bagaimana ?
murkanya. tunggu saja ketika waktunya tiba, anda sendiri akan menyesal telah menantang ALLAH atas murka-Nya. Dan penyesalan anda hanyalah ratapan belaka yang sia-sia... cukup dgn qunfayakun, sesungguhnya ALLAH MAHA KUASA atas segala sesuatu. insya allah...
tendangin wrote:Nih sy tambahkan lagi ayatnya biar tambah bingung lagee,
“Maka bagi orang-orang yang kafir akan dibuatkan pakaian dari api (neraka).” (QS. Al-Hajj: 19).

2. Orang-orang yang menentang kebenaran
Kebenaran yang mana?
kebenaran bahwa tuhan itu ada. dan tuhan itu adalah ALLAH. itulah kebenarannya wahai kafir munafik.

jika anda memang seorang kafir yang hebat, jangan hanya bisa menambahakan ayat, tapi bisakah anda membuat sebuah kitab yang menyerupai AL QURAN tapi bukan AL QURAN, yang memiliki makna indah didalamnya bukan hanya sekedar kata-kata tanpa arti yang keluar dari orang tanpa akal.

bagaimana apakah anda siap menerima tantangan saya. satuhal lagi, saya berikan bonus untuk anda, dalam membuatnya anda bisa minta bantuan kepada semua kafir baik di FFI ini ataupun seluruh kafir di muka bumi ini.???

terima kasih semoga menjawab atas ketidaktenangan hati para kafir...
wasalam,...
User avatar
Al-Kafirun_Mukmin
Posts: 1135
Joined: Sat Jan 22, 2011 7:13 am

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by Al-Kafirun_Mukmin »

TS : tulisannya panjang2, jdinya d kerubutin lalat2 kafir.. Tp kok ga d jawab2 ya?..

Wallet : ngomong apa si?..
User avatar
penebas_bulan
Posts: 608
Joined: Fri May 04, 2012 10:06 am
Location: Depan CPU liat kedunguan moslem

Re: AKU ISLAM DAN AKU SIAP MELAWAN KAFIR FFI INI...

Post by penebas_bulan »

gw bisa rasakan kapir ffi udah pada ngiler buat bantai nih anak :green:

:tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe:
:tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe:
:tonqe: :tonqe: :tonqe: :prayer: :tonqe: :tonqe: :tonqe:
:tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe:
:tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe: :tonqe:
Post Reply