Gambaran Dahsyatnya Neraka dalam Ajaran Islam

Ttg surga, neraka, hari kiamat, bidadari, 72 perawan, houri.
User avatar
iamthewarlord
Posts: 4494
Joined: Sun Feb 08, 2009 11:07 pm
Location: “Ibadah lelaki akan diputus dengan lewatnya keledai, wanita dan anjing hitam.” Muhammad.

Gambaran Dahsyatnya Neraka dalam Ajaran Islam

Post by iamthewarlord »

"Sesungguhnya orang-orang yang mengira bahwa Islam bisa tegak tanpa tetesan darah yang tertumpah dan tubuh yang terkoyak, mereka itu orang-orang yang bingung dan tidak mengetahui hakikat dan tabi'at dien ini. Ketahuilah, sesungguhnya hidupmu adalah jihad, kemuliaanmu ada pada jihad, dan eksistensimu terikat erat dengan jihad!!" (DR. Abdullah Azzam).

Dahsyatnya Neraka

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Wahai manusia yang durhaka dan senantiasa bergelimang dengan maksiat dan dosa, tidakkah kedahsyatan jahannam menggetarkan hatimu? Allah menyediakan bagi hamba-hamba-Nya yang ingkar lagi sombong. Ingatlah tatkala jahannam ditarik dengan 70.000 tali kekang dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat, saat itu orang-orang kafir dalam kehinaan, mereka berharap seandainya dapat menebus semua itu dengan emas sebesar dunia.

Sungguh besar kehinaan dan kecelakaan para penghuninya. Sungai neraka adalah darah dan nanah busuk yang menggelegak, minumannya adalah air yang mendidih, naungannya adalah awan hitam yang panas, anginnya adalah samum yang membawa hawa panas, makanannya adalah zaqqum yang jika setetesnya jatuh ke bumi, niscaya hancurlah dunia dan seisinya, bahan bakarnya adalah manusia dan batu api, panasnya membakar kulit hingga ke ulu hati, pakaiannya adalah baju ter yang membakar, kedalamannya sejauh batu yang diluncurkan selama 70 tahun. Suara neraka akan meraung geram kepada penghuninya. Mereka akan dibelenggu dengan rantai besi membara dan dipukul dengan palu godam, yang jika mengenai sebuah gunung niscaya gunung tersebut akan menjadi abu, wajah-wajah mereka diseret di atas bara api sedang tangan mereka terikat. Duhai … kecelakaan apalagi yang pedih besar dari itu semua. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa Jahannam … Amiin.

LOKASI NERAKA

Jika surga terletak di langit ke tujuh, maka sebagian salaf berkata neraka terletak di dasar bumi yang ke tujuh (begitu pendapat Ibnu Mas’ud dan lainnya). Namun para jumhur tawaqquf (berdiam diri) dalam masalah ini, dan inilah pendapat yang dipilih oleh As-Suyuthi dan Waliyullah Ad-Dahlawi.

PEMANDANGAN LAIN DI JAHANNAM

A. Di Jahannam terdapat sebuah gunung api Shu’uda yang Allah memerintahkan orang kafir (Al-Walid bin Mughirah) untuk mendakinya. (Lihat QS. Al-Muddatstsir: 17). Menurut riwayat Imam Ahmad, setiap kali dia meletakkan tangannya di atas gunung tersebut, maka tangannya langsung meleleh. Dan ketika diangkat kembali seperti semula. Dia akan menghabiskan waktu selama 70 tahun untuk mendakinya, dan menuruninya selama 70 tahun juga.

B. Di Jahannam juga terdapat lembah Al-Ghayy, yaitu lembah di dasar Jahannam yang dialiri nanah bercampur darah dari para penghuni neraka. Lembah ini disediakan Allah kepada mereka yang meremehkan shalat dan mengikuti syahwatnya. (Lihat QS. Maryam: 59).

C. Juga lembah Atsam yang berisi ular dan kalajengking, adzab di dalamnya berlipat-lipat. Lembah ini diperuntukkan bagi mereka yang berbuat syirik, berzina dan membunuh jiwa tanpa hak. (Lihat QS. Al-Furqan: 68).

D. Ada juga lembah Maubiqa yang berisi nanah di dalam neraka Jahannam. Allah menyiapkannya untuk para penyembah berhala. (Lihat QS. Al-Kahfi: 51-52).

E. Ada juga sebuah rumah bernama Al-Falaq, Ibnu Rajab mengatakan jika pintunya dibuka, maka seluruh penduduk neraka akan menjerit karena tidak mampu menahan panasnya. Wallahu a’lam.

F. Di Jahannam juga terdapat penjara Bulas dimana orang-orang yang menyombongkan diri akan digiring seperti semut-semut kecil berbentuk manusia, mereka diselimuti dengan kobaran api dan terbenam dalam keringat dan nanah yang bercampur darah penduduk neraka. (HR. Ahmad, hasan).

G. Belenggu Jahannam. Di dalam Jahannam ada tiga belenggu; Al-Aghlal, yaitu belenggu dari besi membara yang dipasang dileher penduduk neraka. (QS. Saba: 33), Al-Ashfad, yaitu tali api yang sangat kuat sehingga membuat seseorang tak berdaya. (QS. Ibrahim: 49) dan As-Salasil, yaitu rantai besi yang panjangnya 70 hasta. (QS. Al-Haqqah: 32).

H. Cambuk Jahannam. Allah berfirman: “Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.” (QS. Al-Hajj: 21).

PARA PENJAGA NERAKA

Allah menggambarkan tentang karakter malaikat penjaga neraka, mereka adalah makhluk yang sangat keras dan kasar.

Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6).

MAKANAN DAN MINUMAN DI NERAKA

A. Pohon Zaqqum, mayangnya seperti kepala syetan, tumbuh di bawah dasar neraka Jahim, setiap yang memakannya, maka ususnya akan terburai. (QS. Ash-Shaffat: 62-68).

B. Pohon Dhari, yaitu pohon duri yang sangat keras, tidak dapat menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar, karena ia menyumbat tenggorokan, tidak keluar dan tidak juga masuk ke dalam perut, demikian menurut Ibnu Abbas. (QS. Al-Ghasiyah: 6).

C. Ghislin, yaitu nanah bercampur darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka. (QS. Al-Haqqah: 35-37).

D. Al-Hamim, yaitu air yang sangat panas yang akan disuguhkan dengan besi panas yang ujungnya dibengkokkan. (QS. An-Naba’: 24-25).

E. Al-Ghassaq, air yang sangat dingin. Menurut Ibnu Umar ia adalah nanah kental yang jika setetesnya ditumpahkan di barat bumi, niscaya penduduk timur akan mencium baunya yang sangat busuk.

F. Ash-Shadid, (QS. Ibrahim: 16), yaitu air nanah bercampur darah. Ibnu Rajab berkata, air shadid akan membuat wajah mereka hangus, sekaligus membuat seluruh kulit kepala dan rambutnya mengelupas.

PINTU-PINTU NERAKA

Jahannam memiliki 7 pintu yang tiap-tiap pintu telah ditetapkan golongan yang akan memasukinya.

Allah berfirman: “Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. Jahannam itu mempunyai tujuh pintu. Tiap-tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan yang tertentu dari mereka.” (QS. Al-Hijr: 43-44).

Ibnu Juraij berkata tentang ayat tersebut: “Yang pertama adalah Jahannam, kemudian neraka Ladza, neraka Huthamah, neraka Sa’ir, neraka Saqar, Jahim dan Hawiyah”.

Pintu-pintu neraka tertutup rapat, sebagaimana firman Allah:

“Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka.” (QS. Al-Humazah: 8).

“Mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat.” (QS. Al-Balad: 20).

Ibnu Rajab berkata: “Pintu-pintu neraka akan selalu tertutup sebelum dimasuki oleh penghuninya nanti pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an: “Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya.” (QS. Az-Zumar: 71).

GAUNG KEGERAMAN SUARA NERAKA

Orang-orang kafir dapat mendengar raungan suara neraka yang penuh dengan kegeraman dari jarak yang jauh.

Allah berfirman: “Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya.” (QS. Al-Furqan: 11).

Juga firman-Nya: “Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir (neraka) itu terpecah lantaran marah.” (QS. Al-Mulk: 7).

Ka’ab pernah berkata kepada Umar bin Khaththab: “Demi Allah, Neraka Jahannam akan mengeluarkan gaung suaranya. Tidak ada satu malaikat yang dekat kepada Allah atau makhluk yang lain kecuali akan terjatuh di atas kedua lututnya sambil berkata: “Ya Allah, pada hari ini hendaklah manusia mengurus dirinya sendiri-sendiri.”

KADAR HAWA DAN PANAS NERAKA

Rasulullah saw. bersabda: “Api kalian yang ada sekarang ini yang digunakan bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 dari api neraka jahannam." (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Rajab menukil pendapat Ka’ab kepada Umar bin Khaththab: “Seandainya neraka Jahannam dibuka seukuran hidung lembu di bumi sebelah timur, dan ada seseorang di belahan bumi bagian barat, pasti otaknya akan meleleh karena tidak mampu menahan panasnya”.

Di antara penyebab hawa dan panas neraka sedemikian memuncak adalah tidak berfungsinya 3 unsur pendingin dari panas bagi manusia, yaitu air, angin dan naungan untuk berteduh. Air di jahannam adalah hamim (air panas yang menggelegak), anginnya adalah samum (angin yang amat panas), sedang naungannya adalah yahmum (naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang juga panas). (Lihat QS. Al-Waqi’ah: 41-44).

PERMOHONAN PENDUDUK NERAKA KEPADA PENDUDUK SURGA

Para penduduk neraka merasa iri dengan apa yang Allah berikan kepada penduduk surga berupa makanan dan minuman yang sangat nikmat, mereka merengek sekiranya di antara penduduk surga ada yang mau memberikan sedikit saja kepada mereka. Di antara penduduk surga ada yang merasa iba, hingga hampir-hampir memberikannya. Namun Allah mengharamkan manakan dan minuman itu bagi penduduk neraka. (Lihat QS. Al-A’raf: 44-50).

BAHAN BAKAR NERAKA

Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;” (QS. At-Tahrim: 6).

Sebagian mufassir mengatakan bahwa batu tersebut adalah batu korek atau belerang, ada yang mengatakan batu berhala yang dahulu disembah orang musyrik, mereka menjadi bahan bakar neraka sebagai penghinaan atas sesembahan mereka, begitu pula para penyembahnya. (Lihat QS. Al-Anbiya’: 98-99).

KONDISI PENGHUNI NERAKA

A. Wajah mereka cacat dan terbakar. (QS. Al-Mukminun: 104).
B. Setiap kulit mereka matang karena terbakar, maka Allah akan mengganti kulit yang baru, begitulah seterusnya. (QS. An-Nisa’: 56).
C. Wajah yang hangus menghitam, karena kepala mereka akan disematkan mahkota api.
D. Penduduk neraka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk dari tubuh mereka.

PAKAIAN DI NERAKA

A. Pakaian dari Qathiran yang terbuat dari tembaga yang dilebur. (QS. Ibrahim: 49-50).
B. Tikar dan selimut api (Mihad dan Ghawasy). (QS. Al-A’raf: 41).

SUMUR DAN JURANG NERAKA

Kedalamannya sebagaimana yang digambarkan Rasulullah saw. dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

“Pada suatu hari kami bersama Nabi saw. Lantas kami mendengar suara benda jatuh, kemudian Rasulullah saw. bersabda: “Tahukah kalian, suara apakah itu?” Kami menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Nabi saw. bersabda: “Itu adalah suara batu yang dikirim dari neraka jahannam sejak 70 tahun yang lalu. Dan sekarang baru sampai ke dasar neraka.”

LUAS JAHANNAM

Untuk mengetahui luas dan besarnya jahannam, dapat dibayangkan seandainya jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang dan setiap tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat (Shahihul Jami’ 7.878). Juga dengan mengetahui besarnya tubuh para penghuninya, yang gerahamnya sebesar gunug Uhud, jarak antara kedua pundaknya sama dengan perjalanan 3 hari, tempat duduknya sejauh Makkah dan Madinah, bahkan seandainya seorang penduduk neraka menangis, maka air matanya yang menetes dapat menjadikan sebuah perahu berlayar di atasnya.

BERBAGAI BENTUK SIKSAAN BAGI PENDUDUK NERAKA

A. Seringan-ringan siksa adalah seseorang yang memakai terompah dari bara api, sehingga menyebabkan otaknya mendidih. (HR. Bukhari dan Muslim).
B. Kepala mereka akan disiram dengan air panas sehingga melelehkan otak mereka, begitu pula isi perut dan kulit mereka. (QS. Al-Hajj: 19-21).
C. Wajah mereka akan diseret di atas bara api, juga dibolak-balik seperti daging bakar. (QS. Al-Ahzab: 66).
D. Wajahnya akan dihitamkan seperti tertutup kepingan malam yang gelap gulita. (QS. Yunus: 27).
E. Dikepung api dari segala penjuru. (QS. Al-Ankabut: 55 dan Az-Zumar: 16).
F. Api membakar hati penduduk neraka, sehingga dari hati mereka keluar api.
G. Isi perut manusia akan terburai (menimpa kepada Amru bin Luhay, orang yang pertama kali merubah ajaran tauhid nabi Ibrahim menjadi penyembahan terhadap berhala).
H. Terjun dari atas neraka, yaitu bagi mereka yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi.
I. Tidak pernah mati selamanya. (QS. Ibrahim: 17).
J. Siksaannya tidak pernah berhenti. (QS. Al-Mukmin: 49-50).

JERITAN, RINTIHAN DAN LOLONGAN PENDUDUK NERAKA

Di antara kengerian neraka; penduduknya merintih dan menjerit serta melolong seperti keledai yang meringkik keras, yang demikian itu karena saking pedihnya siksa yang dirasakan. (Lihat QS. Al-Anbiya’: 100, Hud: 106 dan Fathir: 37).

Penduduk neraka akan menangis sampai air mata mereka habis, sehingga yang keluar dari matanya adalah darah, ya darah, bukan air lagi!

Mereka merintih dan memohon agar dapat dikeluarkan dari siksa neraka, mereka berjanji akan beramal shalih jika dikembalikan di dunia. Namun harapan mereka adalah harapan kosong dan doa mereka adalah doa yang sia-sia. Malaikat berkata: “Sesungguhnya kalian akan tetap berada di neraka ini.” (QS. Az-Zukhruf: 77).

SIAPAKAH PENDUDUK NERAKA?

Dari Al-Qur’an dan Sunnah yang shahih disimpulkan bahwa penduduk neraka adalah orang yang musyrik, kafir, munafik, orang-orang sombong, orang-orang yang tidak mengingkari Thaghut (sesembahan yang disembah selain Allah) dan pemimpin zalim, para pezina dan homoseks, peminum khamer (minuman keras), pemakan riba (seperti bunga Bank), uang judi (seperti togel, siji, Asuransi dll) dan harta anak yatim tanpa alasan yang benar, pembunuh orang mukmin tanpa hak, pelaku bunuh diri, orang yang tidak mau berjihad dan tidak mau membantu kaum muslimin yang tertindas dan diperangi, orang yang meninggalkan shalat, zakat, dan shaum (puasa), para dayyuts (orang yang membiarkan perbuatan maksiat terjadi di hadapannya) dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dll. Wallahu a’lam.

ULAR DAN KALAJENGKING JAHANNAM

Dalam menjelaskan firman Allah: “Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.” (QS. An-Nahl: 88).

Ibnu Mas’ud berkata: “Yaitu kalajengking yang taringnya seperti pohon kurma yang panjang.”

Imam As-Sudi mengatakan bahwa ia adalah ular-ular di dalam neraka. Riwayat tentang ular dan kalajengking di neraka tidak ada yang marfu’ sampai ke Nabi saw, kebanyakan mauquf pada sahabat dan sebagian israiliyat. Wallahu a’lam.

Wallahu A’lam.-------------------------------

Sekali2 bahas nerakanya Islam yuk..

User avatar
AkuAdalahAing
Posts: 6603
Joined: Sat Oct 28, 2006 5:20 pm
Contact:

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by AkuAdalahAing »

iamthewarlord wrote:"
Sekali2 bahas nerakanya Islam yuk..
hayu !!!
abis kalo ngebahas KASIHnya islam gak ada habis-habisnya sih :stun:

MIZAN
Posts: 49
Joined: Tue May 15, 2007 2:57 pm

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by MIZAN »

Bahas apanya?
Kalian ragu ada neraka?

User avatar
haji mukmin
Posts: 186
Joined: Mon Jun 28, 2010 4:59 pm

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by haji mukmin »

Sekarang aja, ngerasain hidup bareng muslim ekstrim bener2 udah seperti di neraka.
DEMO, KACAU, RIBUT, RUSUH, BAKAR, RUSAK, RAUNG-RAUNG, RENGEK, GARANG, TINDAS, DISKRIMINASI, BRUTAL, BIADAB.
Malu ama klien asing dicap barbar.... g kena getah-nya!
G harus kerja lebih KERAS, muslim bertingkah KERASSS! #-o

User avatar
iamthewarlord
Posts: 4494
Joined: Sun Feb 08, 2009 11:07 pm
Location: “Ibadah lelaki akan diputus dengan lewatnya keledai, wanita dan anjing hitam.” Muhammad.

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by iamthewarlord »

MIZAN wrote:Bahas apanya?
Kalian ragu ada neraka?
yuk Mizan, kita bahas neraka.

Kira2 kalau di neraka, tangan dipotong nanti tumbuh lagi ngga?
Atau dibakar, nanti kulitnya tumbuh sehat lagi ga ya?


Gimana menurut bro Mizan?

MIZAN
Posts: 49
Joined: Tue May 15, 2007 2:57 pm

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by MIZAN »

iamthewarlord wrote: yuk Mizan, kita bahas neraka.

Kira2 kalau di neraka, tangan dipotong nanti tumbuh lagi ngga?
Atau dibakar, nanti kulitnya tumbuh sehat lagi ga ya?


Gimana menurut bro Mizan?
Allah Maha Tahu, terserah Dia pula bagaimana Dia menyiksa makhluknya, apakah dipotong, dibakar, ditumbuh lagi, dst,,toh Dia Maha Pencipta dan Maha Kuasa.

Darraj meriwayatkan dari Abu al-Haitsam, dari Abu Sa'id dari Nabi mengenai firman-Nya : "Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan" (Al-Mudatsir:17), beliau (Rasullulllah SAW) bersabda "yaitu gunung api yang dibebankan untuk didaki. Jika dia meletakkan tangannya padanya, maka luluhlah tangannya, maka kembali seperti semula. Jika dia meletakkan kaki di atasnya, maka luluhlah kakiknya. Jika dia mengangkat kakinya, maka kembali seperti semula. Dia mendaki selama tujuh puluh musim, lalu dia menuruninya selama waktu itu juga".

oglikom
Posts: 3375
Joined: Tue May 04, 2010 11:33 pm

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by oglikom »

MIZAN wrote:Allah Maha Tahu, terserah Dia pula bagaimana Dia menyiksa makhluknya, apakah dipotong, dibakar, ditumbuh lagi, dst,,toh Dia Maha Pencipta dan Maha Kuasa.

Darraj meriwayatkan dari Abu al-Haitsam, dari Abu Sa'id dari Nabi mengenai firman-Nya : "Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan" (Al-Mudatsir:17), beliau (Rasullulllah SAW) bersabda "yaitu gunung api yang dibebankan untuk didaki. Jika dia meletakkan tangannya padanya, maka luluhlah tangannya, maka kembali seperti semula. Jika dia meletakkan kaki di atasnya, maka luluhlah kakiknya. Jika dia mengangkat kakinya, maka kembali seperti semula. Dia mendaki selama tujuh puluh musim, lalu dia menuruninya selama waktu itu juga".
Darraj diboongi ama Abu al-Haitsam.
Muhammad sendiri mengakui tidak tau hal-hal yang gaib.Dari mana bisa mengetahui siksa dineraka.??

User avatar
iamthewarlord
Posts: 4494
Joined: Sun Feb 08, 2009 11:07 pm
Location: “Ibadah lelaki akan diputus dengan lewatnya keledai, wanita dan anjing hitam.” Muhammad.

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by iamthewarlord »

Oglikon... wkwkwkwk....
o..o.. muhammad ketauan lagi berbual-bual...

Mizan, jadi di neraka ada sauna rendam kaki, kalo direndem nanti lenyap, diangkat ada lagi hihihi...lucuuuuuuuuuu bangett... gw mau coba..
Dari pada di surga disiksa ngesex sama 72 bidadari yang keliatan tulangnya, amit222222222222222...

MIZAN
Posts: 49
Joined: Tue May 15, 2007 2:57 pm

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by MIZAN »

iamthewarlord wrote:Oglikon... wkwkwkwk....
o..o.. muhammad ketauan lagi berbual-bual...

Mizan, jadi di neraka ada sauna rendam kaki, kalo direndem nanti lenyap, diangkat ada lagi hihihi...lucuuuuuuuuuu bangett... gw mau coba..
Dari pada di surga disiksa ngesex sama 72 bidadari yang keliatan tulangnya, amit222222222222222...
Sayang sekali ya..Anda mengajak diskusi tentang Neraka tapi yang Anda keluarkan bukan argumentasi berdasar akal tetapi umpatan sindiran berdasar syahwat kebencian (which actually makes faithfreedom.org really tedious)..Silakan mencoba neraka kalau begitu, barangkali ada pintu khusus untuk orang yang tidak berakal..masuk aja lewat situ..

User avatar
iamthewarlord
Posts: 4494
Joined: Sun Feb 08, 2009 11:07 pm
Location: “Ibadah lelaki akan diputus dengan lewatnya keledai, wanita dan anjing hitam.” Muhammad.

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by iamthewarlord »

MIZAN wrote: Allah Maha Tahu, terserah Dia pula bagaimana Dia menyiksa makhluknya, apakah dipotong, dibakar, ditumbuh lagi, dst,,toh Dia Maha Pencipta dan Maha Kuasa.

Darraj meriwayatkan dari Abu al-Haitsam, dari Abu Sa'id dari Nabi mengenai firman-Nya : "Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan" (Al-Mudatsir:17), beliau (Rasullulllah SAW) bersabda "yaitu gunung api yang dibebankan untuk didaki. Jika dia meletakkan tangannya padanya, maka luluhlah tangannya, maka kembali seperti semula. Jika dia meletakkan kaki di atasnya, maka luluhlah kakiknya. Jika dia mengangkat kakinya, maka kembali seperti semula. Dia mendaki selama tujuh puluh musim, lalu dia menuruninya selama waktu itu juga".
MIZAN wrote:
Sayang sekali ya..Anda mengajak diskusi tentang Neraka tapi yang Anda keluarkan bukan argumentasi berdasar akal tetapi umpatan sindiran berdasar syahwat kebencian (which actually makes faithfreedom.org really tedious)..Silakan mencoba neraka kalau begitu, barangkali ada pintu khusus untuk orang yang tidak berakal..masuk aja lewat situ..
Loh, coba baca yg ku tebelin, jawaban anda juga aneh sekali, masa jawabannya terserah allah.

Kembali dengan tulisan Darraj, apakah benar seseorang akan disiksa fisik di neraka?
Apakah di neraka kita masih mempunyai fisik?

Coba pikirkan, apa makanan untuk manusia di neraka?
Nanti naik gunung selama 70 musim, bagaimana bawa ransumnya?
Sedangkan tangan dan kaki lumer kemudian tumbuh kembali, bukan nya lucu banget kalau memang bisa begitu?
Dan ransel makanan akan habis terbakar dong? Atau ikut2an tumbuh lumer juga?

Coba Mizan lewat pintu yang berakal dulu ya, baru quote tulisan yg tidak masuk akal.

User avatar
bocor
Posts: 760
Joined: Fri Dec 03, 2010 4:37 am
Location: Lorong Waktu

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by bocor »

oglikom wrote:
Darraj diboongi ama Abu al-Haitsam.
Muhammad sendiri mengakui tidak tau hal-hal yang gaib.Dari mana bisa mengetahui siksa dineraka.??
sewaktu nabi menjalankan Isra Miraj, nabi di ajak berkeliling, termasuk melihat neraka. Ohhh, Ya Allah, ampuni hambu-Mu.
disana tidak hidup dan tidak mati, tubuh penghuninya seperti raksasa, dan tidak ada istirahat, berlanjut terus selama-lamanya.


Pidato Iblis Di hadapan Ahli Neraka di Neraka
-----------------------
DALAM sebuah haditsh diterangkan bahwa apabila penghuni neraka sudah sampai di neraka, maka di situ disediakan sebuah mimbar dari api, dipakaikan pakaian dari api, bermahkota dari api dan diikat iblis itu dengan tali dari api.
Kemudian dikatakan kepada Iblis laknat: “Wahai Iblis, naiklah kamu ke atas mimbar dan berpidatoah kamu kepada penghuni neraka.”

Setelah Iblis menerima arahan maka dia pun naik ke atas mimbar dan berkata: “Wahai para penghuni neraka.” Semua orang yang berada dalam neraka mendengar akan ucapannya dan memandang mereka kepada ketua mereka iaitu Iblis.
Kata Iblis: “Wahai orang-orang yang kafir dan orang-orang munafiq, sesungguhnya Allah SWT telah menjanjikan kepadamu dengan janji yang benar bahawa kamu semua itu mati dan akan dihalau dan akan dihisab dan akan menjadi dua kelompok. Satu kelompok ke syurga dan satu kelompok ke neraka Sa’ir.”

Berkata Iblis lagi: “Kamu semua menyangka bahwa kamu semua tidak akan meninggalkan dunia bahkan kamu semua menyangka akan tetap berada di dunia. Tidaklah ada bagiku kekuasaan di atasmu melainkan aku hanya mengganggu kamu semua. akhirnya kamu semua mengikuti aku, maka dosanya adalah untuk kamu. Oleh itu janganlah kamu mengumpat aku, mencaci aku, sebaliknya umpatlah dari kamu sendiri, karena sesungguhnya kamu sendirilah yang lebih berhak mengumpat daripada aku yang mengumpat.”

Berkata Iblis lagi: “Mengapakah kamu tidak mahu menyembah Allah SWT sedangkan dia Allah yang menciptakan segala sesuatu?”

Akhirnya Iblis berkata: “Hari ini aku tidak dapat menyelamatkan kamu semua dari siksa Allah, dan kamu juga tidak akan dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya pada hari aku telah terlepas dari apa yang telah aku katakan kepada kamu, sesungguhnya aku diusir dan ditolak dari keharibaan Tuhan seru sekalian Alam.”

Setelah mereka (ahli neraka) mendengar kata-kata Iblis itu maka mereka melaknati Iblis itu. Setelah itu Iblis dipukul oleh Malaikat Zabaniah dengan tombak dari api dan jatuhlah dia ke tempat yang paling bawah, dia kekal selama-lamanya bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi pengikutnya dalam neraka.

Malaikat Zabaniah berkata: “Tidak ada kematian bagi kamu semua dan tidak ada pula bagimu kesenangan, kamu kekal di dalam buat selama-lamanya.”

------------------

User avatar
bocor
Posts: 760
Joined: Fri Dec 03, 2010 4:37 am
Location: Lorong Waktu

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by bocor »

Terima kasih sudah ngepost tentang neraka, berikut ayat2nya.

kirana zulfa
Posts: 184
Joined: Tue Feb 22, 2011 6:30 pm
Location: Negri tandus bernama Saudi Arabia

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by kirana zulfa »

hahahahahahhahahaha :lol: :rolling: Ayat2 gituan gak mempan buat nakut2in netter kafir di FFI, ayat/hadits gituan cocoknya buat nakut2in anak TK biar mau memeluk Islam

User avatar
iamthewarlord
Posts: 4494
Joined: Sun Feb 08, 2009 11:07 pm
Location: “Ibadah lelaki akan diputus dengan lewatnya keledai, wanita dan anjing hitam.” Muhammad.

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by iamthewarlord »

oglikom wrote:
Darraj diboongi ama Abu al-Haitsam.
Muhammad sendiri mengakui tidak tau hal-hal yang gaib.Dari mana bisa mengetahui siksa dineraka.??
bocor wrote:
sewaktu nabi menjalankan Isra Miraj, nabi di ajak berkeliling, termasuk melihat neraka. Ohhh, Ya Allah, ampuni hambu-Mu.
disana tidak hidup dan tidak mati, tubuh penghuninya seperti raksasa, dan tidak ada istirahat, berlanjut terus selama-lamanya.


Pidato Iblis Di hadapan Ahli Neraka di Neraka
-----------------------
DALAM sebuah haditsh diterangkan bahwa apabila penghuni neraka sudah sampai di neraka, maka di situ disediakan sebuah mimbar dari api, dipakaikan pakaian dari api, bermahkota dari api dan diikat iblis itu dengan tali dari api.
Kemudian dikatakan kepada Iblis laknat: “Wahai Iblis, naiklah kamu ke atas mimbar dan berpidatoah kamu kepada penghuni neraka.”

Setelah Iblis menerima arahan maka dia pun naik ke atas mimbar dan berkata: “Wahai para penghuni neraka.” Semua orang yang berada dalam neraka mendengar akan ucapannya dan memandang mereka kepada ketua mereka iaitu Iblis.
Kata Iblis: “Wahai orang-orang yang kafir dan orang-orang munafiq, sesungguhnya Allah SWT telah menjanjikan kepadamu dengan janji yang benar bahawa kamu semua itu mati dan akan dihalau dan akan dihisab dan akan menjadi dua kelompok. Satu kelompok ke syurga dan satu kelompok ke neraka Sa’ir.”

Berkata Iblis lagi: “Kamu semua menyangka bahwa kamu semua tidak akan meninggalkan dunia bahkan kamu semua menyangka akan tetap berada di dunia. Tidaklah ada bagiku kekuasaan di atasmu melainkan aku hanya mengganggu kamu semua. akhirnya kamu semua mengikuti aku, maka dosanya adalah untuk kamu. Oleh itu janganlah kamu mengumpat aku, mencaci aku, sebaliknya umpatlah dari kamu sendiri, karena sesungguhnya kamu sendirilah yang lebih berhak mengumpat daripada aku yang mengumpat.”

Berkata Iblis lagi: “Mengapakah kamu tidak mahu menyembah Allah SWT sedangkan dia Allah yang menciptakan segala sesuatu?”

Akhirnya Iblis berkata: “Hari ini aku tidak dapat menyelamatkan kamu semua dari siksa Allah, dan kamu juga tidak akan dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya pada hari aku telah terlepas dari apa yang telah aku katakan kepada kamu, sesungguhnya aku diusir dan ditolak dari keharibaan Tuhan seru sekalian Alam.”

Setelah mereka (ahli neraka) mendengar kata-kata Iblis itu maka mereka melaknati Iblis itu. Setelah itu Iblis dipukul oleh Malaikat Zabaniah dengan tombak dari api dan jatuhlah dia ke tempat yang paling bawah, dia kekal selama-lamanya bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi pengikutnya dalam neraka.

Malaikat Zabaniah berkata: “Tidak ada kematian bagi kamu semua dan tidak ada pula bagimu kesenangan, kamu kekal di dalam buat selama-lamanya.”

------------------


Kondisi surga dan neraka Islami itu sekarang dalam keadaan kosong melompong, karena umat manusia menurut muhammad baru akan di adili pada kiamat atau hari pengadilan nanti, bahkan Muhammadpun masih di alam antara yang tidak jelas nasib juntrungan rohnya sampai sekarang.

Anda itu dibohongi Muhammad dengan Isra Mi'raj nya, pdhal saat itu Muhammad sedang main ke rumah janda.

User avatar
Dreamsavior
Posts: 727
Joined: Wed May 11, 2011 10:43 am

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by Dreamsavior »

Khayalan yang fantastis..... tapi menjijikkan :vom: :vom: :vom:

Kok mau orang-orang itu nyembah pribadi yang sadis dan bengis seperti ini??? :stun:

Lho ... katanya alloh maha pengasih .... tapi baca gambaran neraka ...
jelaslah alloh itu maha bengis dan maha sadis!! :stun:

Mungkin juga kebengisan dan kebrutalan figur alloh ini yang diteladani para pengikutnya..... nggak heran juga kalau banyak aksi brutal yang dilatar belakangi agama :shock: :shock:

kirana zulfa
Posts: 184
Joined: Tue Feb 22, 2011 6:30 pm
Location: Negri tandus bernama Saudi Arabia

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by kirana zulfa »

Dreamsavior wrote:Khayalan yang fantastis..... tapi menjijikkan :vom: :vom: :vom:

Kok mau orang-orang itu nyembah pribadi yang sadis dan bengis seperti ini??? :stun:

Lho ... katanya alloh maha pengasih .... tapi baca gambaran neraka ...
jelaslah alloh itu maha bengis dan maha sadis!! :stun:

Mungkin juga kebengisan dan kebrutalan figur alloh ini yang diteladani para pengikutnya..... nggak heran juga kalau banyak aksi brutal yang dilatar belakangi agama :shock: :shock:
Allah emang maha pengasih, tapi cuma ama muslim yg setia menuruti perintahnya. Kalo ama kafir (sebaik apapun dia) alloh maha bengis dan maha sadis, balasan kebaikan kepada kafir dinamakan istidraj. :prayer:

User avatar
Dreamsavior
Posts: 727
Joined: Wed May 11, 2011 10:43 am

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by Dreamsavior »

Renungkan bung....

Beberapa tahun yang lalu, pernah ada seorang pembunuh berantai yang pada akhirnya menginspirasi banyak film layar lebar sekarang (Texas Chainsaw Massacre, Leatherface, Silent of the Lamb dan sebagainya). Pria ini bernama Ed Gein. Coba buka di : http://en.wikipedia.org/wiki/Ed_Gein

Ia memilih korbannya secara acak (sebagian besar wanita), membunuhnya dengan cara yang sadis (dengan cara mutilasi), dan menggunakan organ-organ korbannya sebagai hiasan dekorasi rumahnya.

Ketika para infestigator memeriksa rumahnya ... mereka menemukan :
Four noses
Whole human bones and fragments[15]
Nine masks of human skin[16]
Bowls made from human skulls
Ten female heads with the tops sawn off
Human skin covering several chair seats
Mary Hogan's head in a paper bag[17]
Bernice Worden's head in a burlap sack[18]
Nine vulvas in a shoe box[19]
Skulls on his bedposts
Organs in the refrigerator
A pair of lips on a draw string for a windowshade
A belt made from human female nipples
A lampshade made from the skin from a human faceAnda merasa jijik? ... anda merasa muak? ... Pastilah anda juga tidak mau tinggal didekat rumah orang seperti itu. Kalau dia adalah kerabat anda ... anda pasti tidak segan-segan untuk memutuskan setiap hubungan famili dengannya. Tentu... itu respon yang wajar dan manusiawi.

Ketika anda membaca profil Ed Gein.... meskipun itu dikemas dengan sedemikian indahnya kata-kata... anda tidak akan pernah tertipu dengan argumen yang mengatakan "Ed Gein melakukannya demi keadilan"... "Para Korbannya patut mendapatkan perlakuan seperti itu" ... "Ed Gein itu pengasih"...


Sekarang bandingkan dengan profil awloh yang dideskripsikan alquran dan hadist dalam menghukum umatnya. Pribadi ini mengakui dirinya sebagai pribadi yang pengasih, namun dilain pihak... ia memiliki fasilitas penyiksaan manusia di basement tepat dibawah tempat tinggalnya. Ia memperlakukan manusia bahkan jauh lebih sadis daripada Ed Gein....

Renungkanlah sobat ... apakah doktrin siksaan neraka adalah bagian dari maksud tujuan pencipta kita yang maha pengasih bagi umat manusia?

ari jambronk
Posts: 152
Joined: Fri Mar 25, 2011 10:11 am

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by ari jambronk »

Dreamsavior wrote:Sekarang bandingkan dengan profil awloh yang dideskripsikan alquran dan hadist dalam menghukum umatnya. Pribadi ini mengakui dirinya sebagai pribadi yang pengasih, namun dilain pihak... ia memiliki fasilitas penyiksaan manusia di basement tepat dibawah tempat tinggalnya. Ia memperlakukan manusia bahkan jauh lebih sadis daripada Ed Gein....
Allah itu...

Ar-Rahim (Ar Rahim) Artinya Yang Maha Mengasihi tapi juga
Al-Muntaqim (Al Muntaqim) Artinya Yang Menghukum Yang Bersalah

Allah itu...

Al-Darr (Al Darr) Artinya Yang Mendatangkan Mudharat
Al-Nafi' (Al Nafi) Artinya Yang Memberi Manfaat

Coba anda renungkan perang dan kekejaman yang terjadi yang dilakukan oleh manusia sejak dulu hingga sekarang.
termasuk kejahatan yang anda sebutkan.
Coba anda lihat kekejaman didunia hewan Di nat geo ketika Hyena memangsa seekor anak gajah yang kebetulan terpisah dari kawanannya, anak gajah tersebut digigit per bagian tubuhnya sedikit demi sedikit mungkin butuh waktu beberapa jam untuk mati.

Bagaimana seharusnya Tuhan yang Maha Pengasih bersikap kenapa Dia membiarkan saja....?
Kenapa kok tega melihat peristiwa seperti itu di depan matanya...?

Yang saya tahu namanya manusia dengan jiwa yang masih pure dan penuh kasih pasti tidak akan tega melihat peristiwa itu. klo dia berkuasa menghentikan pasti akan berusaha menghentikan kekejaman2 itu...

Bagaimana dengan Tuhan anda pir...yang katanya cuma ada konsep Maha kasih dan berkuasa kenapa diam saja....?

Tanpa Nama
Posts: 1979
Joined: Wed Feb 06, 2008 10:18 pm
Location: Somewhere....in the north from here....
Contact:

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by Tanpa Nama »

ari jambronk wrote:
Allah itu...

Ar-Rahim (Ar Rahim) Artinya Yang Maha Mengasihi tapi juga
Al-Muntaqim (Al Muntaqim) Artinya Yang Menghukum Yang Bersalah

Allah itu...

Al-Darr (Al Darr) Artinya Yang Mendatangkan Mudharat
Al-Nafi' (Al Nafi) Artinya Yang Memberi Manfaat

Coba anda renungkan perang dan kekejaman yang terjadi yang dilakukan oleh manusia sejak dulu hingga sekarang.
termasuk kejahatan yang anda sebutkan.
Coba anda lihat kekejaman didunia hewan Di nat geo ketika Hyena memangsa seekor anak gajah yang kebetulan terpisah dari kawanannya, anak gajah tersebut digigit per bagian tubuhnya sedikit demi sedikit mungkin butuh waktu beberapa jam untuk mati.

Bagaimana seharusnya Tuhan yang Maha Pengasih bersikap kenapa Dia membiarkan saja....?
Kenapa kok tega melihat peristiwa seperti itu di depan matanya...?

Yang saya tahu namanya manusia dengan jiwa yang masih pure dan penuh kasih pasti tidak akan tega melihat peristiwa itu. klo dia berkuasa menghentikan pasti akan berusaha menghentikan kekejaman2 itu...

Bagaimana dengan Tuhan anda pir...yang katanya cuma ada konsep Maha kasih dan berkuasa kenapa diam saja....?
:stun:

Anda sedang mabuk? Sedang membahas 'kekejaman' hyena atau apa? Apanya yang kejam dari peristiwa nat geo? Itu adalah hal wajar di kehidupan binatang. Yang jadi masalah adalah, ketika perilaku hyena itu terjadi pada diri manusia, sama seperti yang terjadi pada diri muslim...meniru perilaku sadis binatang dalam membunuh sesamanya hanya karena tidak beragama Islam. Jika anda bisa mengatakan perilaku hyena itu sadis, mengapa anda bisa memuji Muhammad dan menjadikannya sebagai junjungan anda? Tidak ada bedanya perilaku Muhammad dengan apa yang dilakukan binatang di acara nat geo.


Best regards,


Tanpa Nama

ari jambronk
Posts: 152
Joined: Fri Mar 25, 2011 10:11 am

Re: Dahsyatnya Neraka Islam

Post by ari jambronk »

Tanpa Nama wrote:Anda sedang mabuk? Sedang membahas 'kekejaman' hyena atau apa? Apanya yang kejam dari peristiwa nat geo? Itu adalah hal wajar di kehidupan binatang. Yang jadi masalah adalah, ketika perilaku hyena itu terjadi pada diri manusia, sama seperti yang terjadi pada diri muslim...meniru perilaku sadis binatang
justru yang aneh itu klo Tuhan cuma punya hati yang kasih doang...
kok bisa2nya menciptakan predator macam hyena, beruang grizzly dll. yang kejam. Hewan itu hanya punya naluri dan naluri itu yang menciptkan Tuhan. Sedangkan manusia itu diberikan "Free will" / kehendak yang bebas,
klo manusianya kejam itu karena pilihan dia bertindak kejam klo binatang apakah mereka punya pilihan...?

Nah menurut ente Tuhan "hanya" maka kasih saja atau...


Al-Darr (Al Darr) Artinya Yang Mendatangkan Mudharat
Al-Nafi' (Al Nafi) Artinya Yang Memberi Manfaat


THINK....!

Post Reply