Page 6 of 6

Re: Pengikuti Almasih Tetap Ada Sampai Kiamat

PostPosted: Sat Jan 29, 2011 5:23 pm
by bocor
murtad mama wrote:Sehubungan dengan para pengikut Al Maseeh dan Hari Kiamat, Al Qur'an menyatakan:

(Ingatlah) tatkala Allah berfirman: "Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepada-Ku dan akan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas mereka yang kafir hingga hari kiamat." (Ali 'Imraan 3:55)

Menurut bahagian terakhir dari ayat tadi Allah berjanji bahwa:

1. dia akan menempatkan para pengikut Isa Al Masih di atas orang-orang kafir.

2. Dukungan Ilahi ini akan tetap berlaku sampai datangnya Hari Kiamat. Hal ini bererti bahwa pengikut Isa Al Masih itu harus tetap ada, mulai dari zaman Isa Al Masih sampai zaman nabi Muhammad dan seterusnya sampai zaman sekarang, yaitu dari generasi ke generasi sampai nanti Hari Kiamat. Di samping itu, para pengikut Isa Al Masih tidak hanya akan terus ada, tapi mereka juga mempunyai keutamaan di atas orang-orang kafir.

Ibnu Garir atas nama Ibnu Yazid menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengikut Isa Al Masih di dalam Ali 'Imraan 3:55 tadi adalah orang-orang Nasrani. Lebih lanjut menurutnya:

Orang-orang Nasrani mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari orang-orang Yahudi sampai Hari Kiamat, sebab tidak ada satu negarapun di mana penduduk Yahudinya lebih tinggi dari penduduk Nasrani. Sehingga baik di barat maupun di timur, orang-orang Yahudi selalu tertindas.[1]

Imam Tirmidzi mengutip sebuah hadis sebagai berikut:

Rasulullah S.A.W. bersabda: "Demi Dia yang telah mengutusku dengan kebenaran, aku berkata sesungguhnya Putera Maryam akan mendapati kaumku sebagai pengganti murid-murid-Nya."[2]


masih bingung?