MUHAMMAD KETURUNAN VOYEUR (TUKANG INTIP)

Muhammad dan istri2nya, pedofilia dan kehidupan seksual nabi
Post Reply
Cucu Jusuf Estes
Posts: 313
Joined: Wed Jun 28, 2006 6:25 pm

MUHAMMAD KETURUNAN VOYEUR (TUKANG INTIP)

Post by Cucu Jusuf Estes »


MUHAMMAD KETURUNAN SEORANG VOYEUR !!!


Kitab Kejadian

9:18 Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet; Ham adalah bapa Kanaan.
9:19 Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi.
9:20 Nuh menjadi petani; dialah yang mula-mula membuat kebun anggur.
9:21 Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya.
9:22 Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar.
9:23 Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur; mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya.
9:24 Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya,
9:25 berkatalah ia: "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya."


Kitab Kejadian 10:6

Keturunan Ham ialah : Kusy,Misraim (=nama kuno Mesir),Put dan Kanaan.


Kitab Kejadian 16:1
Adapun Sarai istri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya.

Kitab Kejadian 16:15
Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismael.


01 IBRAHIM dan HAGAR melahirkan Isma'eel
02 Nabit
03 Yashjub
04 Tayrah
05 Nahur
06 Muqawwam
07 Udad
08 'Adnan
09 Mu'ad
10 Nizar
11 Mudar
12 Ilyas
13 Mudrika
14 Khuzayma
15 Kinana
16 Al Nadr (Al Quraysh)
17 Malik
18 Fihr
19 Ghalib
20 Lu'ayy
21 Ka'ab
22 Murra
23 Kilab
24 Qussayy (Real name: Zayd)
25 'Abdu Manaf (Real name: Al Mughira)
26 Hashim (Real name: 'Amr) as Banu Hashim
27 'Abdu Al Mutallib (Real name: Shaiba)
28 'Abdullah
29 MUHAMMAD saw

sumber : media.isnet.org (versi: Haekal, Ibn Ishaq)

Kesimpulan : Jika ditelusuri Muhammad adalah keturunan Ismael, keturunan Hagar, keturunan Ham (yang dikutuk Nuh)


Post Reply