Allah & Dakwah Islam: Tipuan Yahudi Belaka

Sejarah, asal usul ALLAH & KABAH, hubungan Allah dgn Muhamad. Juga, pribadi dan latar belakang MUHAMAD
Post Reply
User avatar
Adadeh
Posts: 8183
Joined: Thu Oct 13, 2005 1:59 am

Allah & Dakwah Islam: Tipuan Yahudi Belaka

Post by Adadeh »

Dakwah Islam: Tipuan Yahudi untuk Memanfaatkan Muslim
oleh Ayesha Ahmed
09 Jan, 2008

Para mullah dan imam penyelenggara dakwah untuk mengIslamkan kafir sebenarnya merupakan mata2 Yahudi. Mereka tahu bahwa Qur’an mengatakan Allah telah menutup hati kafir dan membuat kafir tuli, buta, dan tidak mempan terhadap dakwah. Meskipun begitu, para mullah dan imam ini tetap saja minta sumbangan dana dakwah pengIslaman bermilyar-milyar dollar dari umat Muslim yang tidak tahu isi Qur’an sehingga mudah dikelabui.

Bacalah ayat2 berikut dan katakan padaku bahwa dakwah mengIslamkan kafir itu hanyalah tipuan Yahudi untuk menyedot uang umat Muslim…

DAKWAH DAN BIMBINGAN ISLAMI HANYALAH USAHA BUANG2 WAKTU

18.57
Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami letakkan pula) sumbatan di telinga mereka; dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya,

4.143
Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir): tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya.

7.186
Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

39.23
Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya..

Jangankan dakwah, bahkan segala muzizat dan kesaksian sanak saudara yang mati sekalipun akan gagal membuat kafir jadi mualaf jika Allah tidak menghendaki.

6.111
Kalau sekiranya Kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka dan Kami kumpulkan (pula) segala sesuatu ke hadapan mereka niscaya mereka tidak (juga) akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.


ALLAH SENDIRI TERNYATA MENGHALANGI KAFIR UNTUK MELIHAT KEBENARAN!!

6.25
Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan (bacaan) mu, padahal Kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka (sehingga mereka tidak) memahaminya dan (Kami letakkan) sumbatan di telinganya. Dan jika pun mereka melihat segala tanda (kebenaran), mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata: "Al Qur'an ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu".

6.110
Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al Qur'an) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat.

17.46
dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al Qur'an, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya.

2.007
Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat.

26.200
Demikianlah Kami masukkan (penyangkalan atas) Al Qur'an ke dalam hati orang-orang Mujrimun (durhaka, pagan, kriminal, dll).

ALLAH TIDAK HANYA MENGHALANGI KAFIR UNTUK MENGETAHUI KEBENARAN, TAPI DIA BAHKAN JUGA SENGAJA MEMBIMBING MEREKA UNTUK TERSESAT!!

7.178
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.

6.39
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

18.17
dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.


SETELAH MENYESATKAN KAFIR, ALLAH MEMBUAT KAFIR SEMAKIN BANYAK BERDOSA AGAR BISA MENGHUKUM KAFIR LEBIH BERAT LAGI!!

3.178
Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka; dan bagi mereka azab yang menghinakan.


ALLAH MENENTUKAN SIAPA SAJA YANG DIBIMBING MEMELUK ISLAM

Muslim harus sholat siang malam untuk berterima kasih pada Allah karena merekalah orang2 yang terpilih. Allah sendiri memilih mereka untuk memeluk Islam. Kafir boleh2 saja sholat lima kali sehari, naik haji setiap tahun, atau bahkan jadi pembom bunuh diri membunuh 50 orang Yahudi, tapi dia tetap saja tidak akan jadi Muslim kecuali atas kehendak Allah.

6.124
Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata: "Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah". Allah lebih mengetahui di mana Dia mengirim firman kebenarannya (agar menjadi Muslim). Orang-orang yang berdosa, nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya.

6.125
Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.

7.178
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.

18.17
Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

35.8
Maka apakah orang yang dijadikan (setan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan)? maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

6.35
Dan jika perpalingan mereka (darimu) terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, (maka buatlah). Kalau Allah menghendaki tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk, sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil.

6.39
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

39.23
Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya.


ALLAH TERNYATA MEMAKAI BANTUAN SETAN UNTUK MEMBUAT MUSLIM MENDERITA!!

Allah menerima bantuan Setan jika Dia ingin membuat Muslim menderita. Contoh2nya yang jelas bisa dilihat dari hancurnya Taliban oleh tentara2 kafir, kekalahan jihadis Palestina terus-menerus di tangan Yahudi, gempa bumi di surga islam di Pakistan Utara dan Iran, tsunami di negara Muslim terbanyak di dunia yakni Indonesia, badai dan banjir di tablighi Bangladesh, pembunuhan massal Muslim oleh Ayatollah dan Sadam, kemiskinan dan kelaparan di Somalia, kekeringan dan kematian di Sudan, dll, dll…

59.10
Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.


ALLAH MEMANG TIDAK MAU SEMUA ORANG MEMELUK ISLAM

Karena Allah telah bersusah-payah mengeluarkan banyak tenaga dan usaha untuk menciptakan Neraka, lengkap dengan api pembakaran dan oven panggang yang besar2, maka tentunya dia tidak ingin semua manusia masuk Islam sehingga tiada lagi kafir yang disiram air mendidih dan dibakar hidup2 di dalam oven yang super duper panazzz…

10.99
Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?


JIKA AYAT2 QUR’AN TERNYATA BELUM CUKUP MEYAKINKANMU, MAKA LIHATLAH CATATAN SEJARAH ISLAM!!

Nabi Muhammad tidak mengindahkan nasehat Allah di Qur’an (18.57,4.143) dan tetap memaksa mencoba berdakwah Islam secara damai di Mekah selama 13 tahun. Dia sangat tidak berhasil. Orang2 menjulukinya sebagai orang sakit jiwa, penipu, dan nabi palsu. Paman kandungnya tercinta yakni Abu Talib juga tidak percaya dengan dakwah Muhammad dan tidak pernah memeluk Islam. Setelah gagal di Mekah, Muhammad pergi ke Taif untuk berdakwah, tapi lagi2 gagal pula. Masyarakat Taif mendengarkan ayat2 Qur’an yang diucapkan Muhammad, dan mereka tidak mempercayainya dan menyuruhnya untuk berhenti berdakwah. Ketika Muhammad tetap melafalkan Qur’an, mereka jadi jengkel dan memukulinya sampai babak belur dan mengusirnya ke luar dari kota mereka. Yang bisa disadarkannya hanyalah para jin ber-IQ jongkok yang mendengarkan Muhammad melafalkan Qur’an dan lalu mereka memeluk Islam.

Jika sang Nabi besar kita saja tidak mampu mengIslamkan masyarakat Arab Baduy dengan dakwahnya di abad ke-7, mengapa pula umat Muslim berpikir bahwa para mullah dan imam mampu mengIslamkan kafir di abad modern ke-21?
Post Reply