Muhamad dinubuatkan INJIL ?

Sejarah, asal usul ALLAH & KABAH, hubungan Allah dgn Muhamad. Juga, pribadi dan latar belakang MUHAMAD
Post Reply
ali5196
Posts: 16757
Joined: Wed Sep 14, 2005 5:15 pm

Muhamad dinubuatkan INJIL ?

Post by ali5196 »

with thanks to murtad_mama:

Anti Thesis Muhammad tiada dalam Holy Bible
http://www.indonesia.faithfreedom.org/f ... sc&start=0

Muqadimah:
باسم الآب والابن والروح القدس الله احد آميـــن

المجدُ للآب والأبن والروح القُدس كما كان في البَدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آميـــن

A.Hujah Muslim
Pada umumnya Islamic Scholar mencari dalil nubuat tentang “Muhammad” dalam Holy Bible, untuk membuktikan hujah itulah mereka sering sekali mengotori Holy Bible dengan penyunatan kalam ALLAH, negative interpretation, serta misunderstanding tentang wahyu ALLAH yang kudus dalam Holy Bible.

Hujah mereka banyak yang serong serta menimbulkan negtive interpretation terhadap kebenaran Holy Bible, yang mana negative interpretation ini membuahkan misunderstanding tentang makna yang tertulis dan tersirat dalam Holy Bible. Hujah dan sokongan dalil mereka yakni dalam bahasa asli bible yakni Ibrani, Aramaic, dan Koine Greek, walhasil semua tangan jahil mereka dapat didedahkan semua disini.

B. Dalil Muslim (Muhammad in Old Testament).
Pada kaji ulang ini, saya akan memaparkan hujah serong muslim yang konon dalam Old Testament menuliskan kata “Muhammad” dalam Holy Bible, sebenarnya artikel “Muhammad in Old Testament” ini awalnya merupakan buah karya ex Bishop dari mazhab United Catholic Chaldea bernama Prof. David Benyamin BD yg menjadi muslim, kemudian tulisan beliau ini dipropaganda oleh Islamic Scholar plagiat yang tiada berbobot dan tiada berintelektualitas bernama Shaikh Ahmeed Deedat dari Mazhab Ahmadiyyah tapi sungguh sangat ironis dan disayangkan ada beberapa kesalahan dalam tulisan beliau (Prof David) yakni:

1.Cara berargumentasi beliau kepada pembaca terlalu dipaksakan.
2.Cara interpretasinya banyak mengandung khayalan semu serta fitnah.
3.Tulisannya banyak mengutip Injil Barnabas.

Contoh Hujah Islam mengutip dari Kitab Kidung Agung Salomon 5:16, yang dituliskan dalam sistem Hebrew with vowels (dgn huruf hidup a e i o u /niqqudot). Sistem ini berfungsi membantu mempercepat proses terjemahan, untuk membedakan mana vocal dan consonant dalam Old Testament. Sayangnya sistem ini tidak dipergunakan dalam mushaf/codex Tanakh Ibrani, sistem yang digunakan mushaf/codex Tanakh Ibrani yakni sistem Traditional Hebrew yang berarti Hebrew with no vowels.

Seorang netter Islam membawa sistem Hebrew with vowels (niqqudot) dari Kitab Kidung Agung Salomo 5:16, berikut petikannya :

חִכֹּו מַֽמְתַקִּים וְכֻלֹּו מַחֲמַדִּים זֶה דֹודִי וְזֶה רֵעִי בְּנֹות יְרוּשָׁלִָֽם׃
hikow mamətaqqîm wəkullow mahămadîm zeh dowdî
wəzeh rē‘î bənowt yərûšālāim.


Kemudian saya melakukan ”koreksi” terjamahan dia, terjamahan saya menggunakan Traditional Hebrew seperti dibawah ini:
חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי
בנות ירושׁלם׃
C(K)hekaw mamtaqim wakulaw mac(k)hmadim zeh dowdi
wazeh re’i benuwt yerushalaim


1. Chekaw bererti “mulut atau ucapan dia”
2. Mamtaqim bererti “sesuatu yang manis”
3. wakulaw bererti “segala sesuatu” (bisa singular atau plural)
4. machmadim bererti "bagus, hasrat, atau baik” (kata sifat)
5. zeh bererti “ini” (untuk masculine)
6. dowdi bererti “orang yang dicintai atau dikasihi”
7. wazeh bererti “dan ini”
8. re’i bererti “teman”
9. benuwt bererti “anak perempuan atau puteri”

Maka terjamahan yang tepat iaitu seperti dibawah ini:
“ucapan dia manis, segala sesuatu pada dia menarik. Ini adalah kekasihku dan ini temanku wahai puteri puteri Yerusalem”


Kemudian dengan sangat cerobohnya dia mengganti kata ”machmadim” menjadi ”muhammad”. Apabila anda tidak menelaah dengan jeli maka anda akan terkecoh membaca ”machmadim" sbg "muhammad”. Amazing bukan??!!

C. Komentar Murtad Mama.

Tulisan “Makhmadim” dalam codex Bibilica adalah seperti dibawah ini: מחמדים, sedangkan “Muhammad” dalam tulisan Ibrani yakni seperti dibawah iniמהממד

Kesalahan dia cukup fatal sekali. Cukuplah mama paparkan kesalahan netter Islam tersebut dari sudut pandang linguistic dan linguistic comparation, seperti dibawah ini:

1). Pada Kitab Kidung Agung Salomon tertulis kata “Ma” dan bukan ”Mu”, tulisan ”Ma” (מַ) berbeda dengan ”Mu” (מ), bagaimana mungkin “Ma” dipaksakan diganti menjadi “Mu”??!!

2). Pada Kitab Kidung Agung Salomon tertulis kata ”Makhmadim” dan bukan ”Muhammad”, yang mana abjad (ח) ini dibaca “Ch atau Kh” dan bukan “h”. Khan aneh kalau dibaca MuKHamad.

Kalau abjad (ה) ini dibaca “h”.

Terjemahan dari Ibrani ke Arab untuk tulisan “Makhmadim” yakni (مَخمَدِيم) sedangkan untuk tulisan “Muhammad” yakni (مُحَمَّد). Tulisan Arabnya antara “Makhmadim” dengan “Muhammad” sahaja berbeda, bagaimana mungkin “Makhmadim” yang notabene kata sifat bisa diubah menjadi nama orang??!!


3). Pada Kitab Kidung Agung Salomon, “Makhmadim” ditulis dengan satu meem (מ) kalau dalam abjad Arab seperti disamping ini (م), sedangkan “Muhammad” dengan double meem (ממ) kalau dalam abjad arab seperti disamping ini (مّ), bagaimana mungkin bisa disamakan lafadz (ejaan) satu meem dengan double meem ??!!

4). Pada Kitab Kidung Agung Salomon disana ditulis “Makhmadim” dengan akhir tulisan “madim,” sedangkan “Muhammad” dengan akhir tulisan “mad”.

tulisan “madim” seperti disamping ini (מדים) sedangkan tulisan “mad” seperti disamping ini (מד), sangat kentara sekali antara “Madim” dengan “mad”, bagaimana mungkin dapat disamakan??!!

5). Muslim menerjemahkan kalimat “he is altogether lovely” langsung menjadi satu kesatuan yakni ”Makhmadim”, padahal arti kata ”he is altogether” dalam bahasa Ibrani = ”wakulaw,” sedangkan kata ”lovely” ini dalam bahasa Ibrani = ”Makhmadim.”

Dari sini sahaja kita tau bahwa dia tiada menguasai lingustic comparation bukan??!!


Sekarang giliran saya untuk menguji kefasihan dia dalam Hebrew Lexicon. Saya menemukan sekitar empat tulisan ”Makhmad” dalam Tanakh Ibrani. Silahkan dijawab definisi ”Makhmad” pada Tanakh Ibrani dibawah ini:

1 Kings 20:6:
כי אם־כעת מחר אשׁלח את־עבדי אליך וחפשׂו את־ביתך ואת בתי עבדיך והיה כל־מחמד עיניך ישׂימו בידם ולקחו׃

Lamentation 1:11:
כל־עמה נאנחים מבקשׁים לחם נתנו מחמודיהם באכל להשׁיב נפשׁ ראה יהוה והביטה כי הייתי זוללה׃

Ezekiel 24:21:
אמר לבית ישׂראל כה־אמר אדני יהוה הנני מחלל את־מקדשׁי גאון עזכם מחמד עיניכם ומחמל נפשׁכם ובניכם ובנותיכם אשׁר עזבתם בחרב יפלו׃

Hosea 9:6:
כי־הנה הלכו משׁד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קמושׂ יירשׁם חוח באהליהם׃


Hujah Muslim dapat dilihat dilink bawah ini:

Hujah Muslim ... clic
User avatar
DHS
Posts: 4163
Joined: Sat Jan 05, 2008 7:56 pm
Contact:

Post by DHS »

1. Pemaksaan secara gramatika:
Maka terjamahan yang tepat iaitu seperti dibawah ini:
“ucapan dia manis, segala sesuatu pada dia menarik. Ini adalah kekasihku dan ini temanku wahai puteri puteri Yerusalem”
Dipaksa menjadi: "ucapan dia manis, segala sesuatu pada dia Muhammad. Ini adalah kekasihku dan ini temanku wahai puteri puteri Yerusalem"

Karena pemaksaannya jelek, make no sense, maka diperkosa menjadi:
"ucapan dia manis, Muhammad. Ini adalah kekasihku dan ini temanku wahai puteri puteri Yerusalem"

Dari kata sifat, kemudian dipaksakan menjadi kata benda dengan menghilangkan atribut sifat yang diterangkan.

Anak SD pun tau kalau MCHMDM itu tidak sama dengan MHMMD!

Ckk, ckkk, ckkk amazing!

2. Pemaksaan konteks.
Kitab Kidung Agung itu adalah syair-syair puisi yang disenandungkan oleh Salomo ketika dia lagi kasmaran alias jatuh cinta. TITIK!!!

Maksa banget sih, tau-tau bagian keciiiillll sekali dari cerita itu nyeleneh ke Muhammad!!! Malu, tau!!

3. Pemaksaan secara arti
Sejak kapan perempuan Yahudi demen ama Mohammad sampai puteri-puteri Yerusalem dibuat iri? Ada emang Qur'an dan Hadisnya? Mana?

Seharusnya Prof. David Benyamin BD belajar Hermeneutik (ilmu tafsir) lebih baik. Walalupun dia bergelar Prof., cara menafsirnya sangat tidak terpelajar. Menyalahi metode.
User avatar
betdaniel99
Posts: 2252
Joined: Thu May 22, 2008 9:55 pm

Re: Muhamad dinubuatkan INJIL ?

Post by betdaniel99 »

ali5196 wrote: B. Dalil Muslim (Muhammad in Old Testament).
Pada kaji ulang ini, saya akan memaparkan hujah serong muslim yang konon dalam Old Testament menuliskan kata “Muhammad” dalam Holy Bible, sebenarnya artikel “Muhammad in Old Testament” ini awalnya merupakan buah karya ex Bishop dari mazhab United Catholic Chaldea bernama Prof. David Benyamin BD yg menjadi muslim, kemudian tulisan beliau ini dipropaganda oleh Islamic Scholar plagiat yang tiada berbobot dan tiada berintelektualitas bernama Shaikh Ahmeed Deedat dari Mazhab Ahmadiyyah tapi sungguh sangat ironis dan disayangkan ada beberapa kesalahan dalam tulisan beliau (Prof David) yakni:

1.Cara berargumentasi beliau kepada pembaca terlalu dipaksakan.
2.Cara interpretasinya banyak mengandung khayalan semu serta fitnah.
3.Tulisannya banyak mengutip Injil Barnabas.
Dari buku "Menguak Misteri Muhammad", Prof Benjamin Keldani, terbitan Sahara Publisher, tertulis sbb:

Dalam Injil Barnabas Anda akan menemukan jawaban Yesus sendiri, yang mengatakan bahwa Perjanjian antara Tuhan dengan Ibrahim dibuat untuk Ismail dan bahwa "yang paling mulia dan terpuji" di antara adalah seorang keturunan Ismail dan bukan keturunan Ishaq melalui Daud. (hal. 112).

Lucunya, si Professor sendiri tidak melakukan pengujian atas Injil Barnabas..

Salamu alaykum,
Shalom aleichem,
בּאתדניאל99
Last edited by betdaniel99 on Wed Jul 30, 2008 4:54 pm, edited 1 time in total.
namasamaran

Post by namasamaran »

Sbg referensi tambahan, klik disini;
http://www.indonesia.faithfreedom.org/f ... highlight=
Post Reply