.

[Hadis] Muhamad & Seks Dengan AISYAH

Kehidupan, pengikut, kepercayaan, pikiran dan ucapan Muhammad.

[Hadis] Muhamad & Seks Dengan AISYAH

Postby siedan » Thu Jan 15, 2009 9:40 pm

kalian murtad nazis punya referensi
saya juga punya referensi

pertama
didalam islam jelas2 tidak boleh menikahkan wanita yg belum mendapat masa
haid, so agama **** seperti apakah yg membuat peraturan tetapi yg malah
kontradiksi dengan nabinya ?


kedua
Riwayat ini dituliskan dalam Hadist, yg mana bukan merupakan sumber
kebenaran realita


ketiga
Hadist ini diriwayatkan oleh Hisham ibn Urwah (mohon koreksi jika salah)..
biasanya salah satu kriteria pengujian hadist adalah berapa orang yg menulis
serupa ?..


dalam hal ini hadist ini diriwayatkan secara tunggal...


hadist2 yg lain tidak ada yg menulis seperti ini, bahkan jika kita amati
dari hadist lain, maka riwayat aisyah ini sangat berbeda/kontradiktif..


keempat
AlQuran sebagai sumber utama kitab umat islam juga kontradiktif dengan
hadist hisham ini..
sebagai contoh :
jika kita pelajari asbabun nuzulnya surat Al Qamar diturunkan pada 8 tahun
sebelum hijriah yaitu tahun 614M. dalam surah itu diriwayatkan Aisyah adalah
seorang gadis muda atau anak2/Jariah(bahasa arabnya). sedangkan menurut
Hisham, tahun 623M, aiyah berumur 9tahun dan berumahtangga dgn nabi..
berarti aisyah lahir pada tahun 614M. logikanya bagaimana dalam asbabun
nuzulnya Alquran mengatakan aisyah adalah seorang gadis muda/anak2,
sedangkan pada waktu diturunkan Surah Qamar, sedangkan menurut Hisham aisyah
baru lahir pada tahun 614M ?? Asbabun nuzul surat Quran ini juga dikuatkan
oleh hadist lain seperti Hadist Bukhori yg dalam hal ini tidak kontra dengan
AlQuran..


kelima
terminologi dalam bahasa arab..
dalam hadist lainnya, kalo tdk salah diriwayatkan oleh Ahmad ibn hambali
(koreksi jika salah)..
saat itu nabi, khaulah mengatakan pada nabi utk menikah lagi dengan seorang
"bikr" atau "thayib".. ketika Nabi menanyakan ttg bikr, maka Khaulah
menyebutkan nama aisyah..
"bikr" itu adalah bahasa arab bagi wanita yg masih gadis tetapi sudah masa
haid "thayib" adalah bahasa arab bagi wanita yg sudah menjanda sedangkan
bagi gadis yg belum masa haid disebut ="Jariah" jadi dapat diambil
kesimpulan aisyah adalah gadis yg sudah mendapat haid saat itu..
adakah seorang wanita 9 tahun yg belum mendapat masa haid ??
apalagi rumors yg disebarkan adalah nabi mengawini gadis yg belum haid ???


banyak lagi hadist2 yg bisa dibaca dan isinya bertentangan dgn hadist hisham
ini mengenai umur aisyah...


dan hingga saat ini tidak ada satu hadist pun yg sejalan dgn hadist yg
meriwayatkan seperti uraian aisyah dalam hadis hisham..


Proof 1:


Bila kah Siti Aisyah dilahirkan?


Semua ke 4 anak Saidina Abu Bakar bersama 2 orang isterinya lahir sebelum
kedatangan Islam "Saidina Abu Bakar (ra) berkahwin dengan 2 wanita yang
bernama Fateelah binti Abd Al Aza dan Ummi i Rooman dizaman jahiliah. Abu
Bakar mendapat 4 orang anak dari perkahwinan tersebut, 2 lelaki dan 2
perempuan.Isteri pertama Fateelah melahirkan Abdullah dan Asma`. Isteri
kedua Umm i Rooman melahirkan Abd al Rahman dan Siti Aisyah.Tabrani
mengatakan Siti Aisyah lahir sebelum tahun 610 Masehi, sehingga Siti Aisyah
kahwin dengan nabi Muhammad saw pada 623 masehi bersamaan 1 Hijrah bermakna
umur beliau adalah 14 tahun.


Proof 2:


Umur Siti Aisyah waktu perang Uhud Peperangan Uhud berlaku pada 15 Shawal,
tahun 3 Hijrah bersamaan bulan March tahun 625 Masehi Iman Bukari mengatakan
didalam kitab nya : Kitabu'l-jihad wa'l-siyar, Arabic, Bab Ghazwi'l-nisa' wa
qitalihinna ma`a'lrijal."Diriwayatkan oleh Anas: Pada hari perang
Uhud.....Aku melihat Siti Aisyah (ra) dan Umm i Sulaim, mereka menyinsing
kain untuk memudahkan mereka bergerak."Rasulullah saw mengenakan syarat yang
ketat bagi mereka yang hendak mengikut peperangan Badar, Uhud dan Khandaq.
Mereka mesti berumur 15 tahun ke atas. Sesiapa yang berumur bawah dari 15
tahun, tidak dibenarkan mengikuti peperangan Badar, Uhud dan
Khandaq.Diriwayatkan oleh Bukari didalam kitab nya: Kitabu'l-maghazi, Bab
ghazwati'l-khandaq wa hiya'l-ahza'b," Ibnu Umar (ra) mengatakan bahawa
Rasulullah saw tidak membenarkan saya untuk mengikuti peperangan Uhud kerana
ketika itu umur saya 14 tahun. Tetapi di waktu peperangan Khandaq,
Rasulullah membenarkan saya ikut berperang sebab umur saya sudah 15
tahun.Mengikut sejarah Siti Aisyah ikut serta didalam peperangan Badar dan
Uhud. Ini bermakna umur beliau adalah 15 tahun ke atas. Berdasarkan riwayat
dari Bukari ini jelas menunjukkan;


1. Siti Aisyah mengikuti peperangan Uhud dan umur beliau sudah menjangkau 15
tahun.


2. Jika umur Aisyah pada 625 Masehi ( 3 Hijrah) ialah 15 tahun maka Siti
Aisyah dilahirkan pada 610


3. Siti Aisyah kahwin dengan nabi Muhammad saw pada 623 masehi bersamaan 1
Hijrah bermakna umur beliau adalah 14 tahun


Proof 3:


Pertunangan Siti Aisyah


Menurut sejarah dari Tabrani; Saidina Abu Bakar waktu hendak berhijrah ke
Habsyah pada tahun 615 Masehi, (7 tahun sebelum Hijrah ke Medina pada tahun
622 Masehi) beliau telah pergi ke rumah Mut`am. Abu Bakar meminta Mut`am
mengambil Siti Aisyah menjadi isterinya. Mut`am yang telah menjadi tunangan
Siti Aisyah menolak permintaan Abu Bakar disebabkan Abu Bakar telah memeluk
Islam. Mut`am kemudian memutuskan pertunangan dengan Siti Aisyah. disaat
Siti Aisyah berumur 6 tahun, maka kita akan dapati Siti Aisyah kahwin dengan
nabi Muhammad pada 623 Masehi, maka umur Siti Aisyah telah menjangkau 14
tahun. ( umur 6 tahun + 7 tahun hijrah = 13 tahun + 1 tahun hijriah ).


Possibility 4:


Siti Aisyah masuk Islam


Muhammad saw menjadi nabi pada tahun 610 Masehi. Menurut sejarah Siti Aisyah
adalah orang ke 21 atau 22 yang masuk Islam pada tahun pertama Nabi saw
berdakwah iaitu pada tahun 610 Masehi. Maka jika Siti Aisyah masuk Islam
pada tahun 610 Masehi maka umur beliau paling rendah waktu kahwin dengan
Nabi Muhammad saw adalah 19 tahun.Jika kita mengambil umur Siti Aisyah
paling rendah 6 tahun waktu masuk Islam maka kita dapati beliau dilahirkan
pada tahun 604 Masehi ( 6 tahun sebelum Islam )


Possibility 5:


Surah Al QamarDiriwayatkan oleh Bukari didalam Kitab Tafsir nya:" Siti
Aisyah (ra) mengatakan " Aku adalah seorang gadis" ketika surah Al Qamar -
Surah 54 diturunkan. "Mengikut sejarah surah Al Qamar diturunkan pada tahun
613 Masehi. ( 9 tahun sebelum Hijrah). Ini menunjukkan bahawa Siti Aisyah
lahir sebelum kedatangan Islam, iaitu sebelum tahun 610 Masehi.Jika Siti
Aisyah lahir sebelum 610 Masehi maka paling rendah umur beliau kahwin dengan
Nabi Muhammad saw pada 623 Masehi adalah 14 tahun


Possibility 6:


Umur Siti Aisyah dibanding dengan umur Fatimah (ra) {Menurut Ibnu Hajar
didalam kitabnya: Al-isabah fi tamyizi'l-sahabah, Ibn Hajar al-Asqalani, Vol
4, Pg 377, Arabic, Maktabatu'l-Riyadh al-haditha, al-Riyadh, 1978}"} Fatimah
(ra) dilahirkan ketika Kaaba di perbaiki. Ketika itu Rasulullah saw berumur
35 tahun...dan Fatimah (ra) adalah 5 tahun lebeh tua dari Siti Aisyah (ra)
"Rasulullah lahir pada 570 Masehi.Rasulullah saw berumur 35 tahun pada 605
Masehi ( 570+35=605 M) Rasulullah saw berumur 53 tahun pada 623 Masehi (
Fatimah berumur 18 tahun )Umur anak Rasulullah saw, Fatimah pada 623 Masehi
ada lah 18 tahun Umur Siti Aisyah pada 623 Masehi adalah 13 tahun ( 5 tahun
lebeh muda dari Fatimah )Berdasarkan fakta ini kita dapati;Umur Siti Aisyah
waktu kahwin dengan Rasulullah saw pada tahun 623 Masehi ialah 13 tahun Siti
Aisyah dilahirkan pada tahun 610 Masehi


Possibility 7:


Umur Siti Aisyah dibanding dengan umur kakaknya Asma`Ibnu Hajar Al Asqalani
mengatakan didalam kitab (Taqribu'l-tehzib, Ibn Hajar Al-Asqalani, Pg 654,"
Dia (Asma`) hidup 100 tahun dan meninggal pada 73, 74 Hijrah "Ibn Katheer
mengatakan didalam kitabnya : (Al-Bidayah wa'l-nihayah, Ibn Kathir, Vol 8,
Pg 372," Bahawa Asma adalah kakak Siti Aisyah. Asma wafat dalam tahun 73
Hijrah dan umur beliau adalah 100 tahun. Asma` adalah 10 tahun lebeh tua
dari Siti Aisyah. {73 Hijrah = 695 Masehi} 695 Masehi/ 73 Hijrah umur Asma =
100 tahun maka 622 Masehi , 1 Hijrah umur Asma = 27 tahun (100 tahun - 73
tahun = 27 tahun ) sehingga umur Siti Aisyah - 17 tahun (10 tahun lebeh muda
dari kakaknya Asma) 623 Masehi/2 Hijrah à Siti Aisyah kahwin dengan nabi
Muhammad saw pada umur 18 tahun


Possibility 8:


Bilakah Siti Aisyah (ra) wafat?


Siti Aisyah wafat pada tahun 678 Masehi maka kita akan dapati ;


1. Umur Siti Aisyah pada 678 Masehi ada lah 73 tahun


2. Aisyah berumur 27 tahun pada waktu Nabi Wafat pada tahun 632 M
(678-632=46) = 73 - 46 = 27 tahun, sehingga à


3. Aisyah berumur 17 waktu kahwin dengan nabi Muhammad saw pada 623 Masehi.
siedan
 
Posts: 191
Joined: Thu Jan 15, 2009 11:17 am

Re: [Hadis] Muhamad & Seks Dengan AISYAH

Postby legium666 » Sat Jan 24, 2009 9:47 am

pasti masih "rapet" banget ya?!
:butthead:
legium666
 
Posts: 80
Joined: Sat Jan 24, 2009 9:35 am

Re: [Hadis] Muhamad & Seks Dengan AISYAH

Postby JANGAN GITU AH » Sat Jan 24, 2009 7:13 pm

kenapa ya koq makin banyak aja kontradiksinya. Bukankah seharusnya kedua sumber quran dan ahadist terutama yang sudah ditetapkan sahih saling mendukung dan menguatkan. banyak sekali interpretasi yang timbul dari apa yang dikemukan oleh siedan. Bahkan dari usulan kemungkinan2 itu tidak membuahkan kesimpulan yang konvergen. Bagaimana ini. Masak sebuah peristiwa harus dianggap mempunyai kemungkinan-kemungkinan dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak mengerucut pada satu kesimpulan utama.

Ini adalah peristiwa yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Pastinya hanya satu alur dari beberapa sub peristiwa yang salng terkait. Bukan malah terdapat banyak alur yang membangun sebuah peristiwa/kejadian. Sebab subjeknya hanya satu. Mana mungkin seseorang dalam waktu bersamaan menciptakan dua alur/setting dalam sebuah peristiwa yang dilakoninya. Apakah Muhammad memang berniat menciptakan alibi?

Jika semua kemungkinan tersebut masih bisa dipertanyakan, bukankah kita masih mungkin mempertanyakan keabsahan dari semua sumber tersebut? dapat dipercayakah sumber yang demikian?
User avatar
JANGAN GITU AH
 
Posts: 5366
Joined: Sun Jan 04, 2009 1:39 pm
Location: Peshawar-Pakistan

Re: [Hadis] Muhamad & Seks Dengan AISYAH

Postby macintosh » Tue Jan 27, 2009 2:48 am

Dah basi, udah diulas berulang2.

Sumbernya banyak, lihat aja di detik.com waktu kejadian syeh puji. Orang Islam banyak yang bilang dia gak salah kok, padahal tokoh agama Islam.
Abis itu banyak buku2 Islam yang membahasnya.

Baca nih

Image

Atau yang ini:

Image

Yang ngarang muslim sendiri.

Puas.... Puass... :butthead:
macintosh
 
Posts: 182
Joined: Fri Jan 23, 2009 1:41 am
Location: Lampung

Re: [Hadis] Muhamad & Seks Dengan AISYAH

Postby AkuAdalahAing » Mon Jan 04, 2010 11:55 pm

dari http://kuliahsyariah.multiply.com/journal/item/136 wrote:Hadits-hadits yang meriyawatkan bahwa Ummul Mukminin, Aisyah radiyallahu anha, dinikahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pada saat beliau masih berusia enam atau tujuh tahun adalah hadits-hadist yang derajatnya SAH, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim didalam kitab Shahih mereka.

Barangsiapa mengatakan hadits ini lemah atau tidak kuat lantaran tidak layak seorang Nabi menikahi anak dibawah umur, mereka HARUS mendatangkan dalil, yang menurut saya tidak akan bisa lantaran telah SAH khabar dari Nabi, sebagaimana hadits-hadits berikut ini.

Hadits Pertama:

Dari Aisyah radiyallahu anha berkata:

“Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahiku pada saat aku berusia enam tahun. Ketika aku tiba di Madinah, aku berhenti di Bani Al-Harits bin Al-Khajraj. Aku menderita sakit panas hingga rambutku rontok dan tumbuh lagi. Setelah itu, ibuku, Ummu Ruman, datang kepadaku. Ketika itu, aku berada di ayunan bersama teman-temanku. Ibuku bherteriak memanggilku, kemudian aku datang kepadanya. Aku tidak tahu apa yang diinginkan ibuku terhadapku. Ibuku menyuruhku berdiri disamping pintu dan aku dalam keadaan terengah-engah. Aku berkata,’Hah,hah,’ agar nafasku kembali teratur. Ibuku mengambil sedikit air, mengusapkannya ke wajah dan kepalaku, kemudian membawaku masuk ke rumah yang ternyata didalamnya terdapat sejumlah wanita dari kaum Anshar. Mereka berkata,”Selamat, mudah-mudahan baik dan penuh berkah.’” Ibuku menyerahkanku kepada wanita-wanita kaum Anshar tersebut, kemudian mereka membersihkan kepalaku dan mendandaniku. Tidak ada yang membuatku grogi melainkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk di atas kasur rumah kami. Setelah itu wanita-wanita Anshar tersebut menyerahkanku kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau menggauliku di rumah kami. Unta dan kambing tidak disembelih untukku hingga suatu saat Sa’ad bin Ubadah mengirimkan piring berisi makanan, karena ia terbiasa mengirimkannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggilir istri-istri beliau. Ketika itu aku berusia sembilan tahun.

Diriwayatkan Al Bukhari di kitab manaqib kaum Anshar, bab pernikahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah hadits nomor 3894, Muslim di kitab Nikah, bab ayah menikahkan gadis kecilnya hadits nomor 1422 dan Ibnu Hibban di buku al Ihsan hadits nomor 7055.

Hadits Kedua:

Muslim meriwayatkan hadits dari Aisyah Radiyallahu anha,

“Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah Radiyallahu anha pada saat ia berumur tujuh tahun, kemudian ia diserahkan kepada beliau saat ia berumur sembilan tahun dan masih membawa bonekanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat saat Aisyah berumur delapan belas tahun.

Diriwayatkan oleh Muslim nomor 1422

Hadits Ketiga:

Muslim dan An Nasai meriwayatkan hadits dari Aisyah Radiyallahu anha yang berkata,

“Rasululah Shallallahu alaihi wasallam menikahiku pada saat aku berusia tujuh tahun dan menggauliku pada saat aku berusia sembilan tahun. Ketika itu aku bermain dengan teman-teman wanitaku dan mereka sering datang kepadaku. Jika mereka melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mereka lari dari beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering memanggil mereka untukku.”

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan lain-lain.

Hadits Keempat:

Ibnu Abu Khaitsamah meriwayatkan dari Aisyah Radiyallahu anha yang berkata,

“Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahiku di Makkah pada saat aku berumur enam tahun, kemudian beliau meninggalkanku selama tiga tahun. Kemudian beliau masuk kepadaku di Madinah saat aku berusia sembilan tahun. Saat itu, aku bersama boneka-bonekaku dan teman-teman wanita sepermainanku yang biasa datang kepadaku. Jika mereka melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka langsung pulang kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memanggil mereka untukku.

Hadits Kelima

Dari Hisyam dari ayahnya, ia berkata:”Khadijah meninggal sebelum kepergian Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke Madinah dengan (selisih) tiga tahun. Lalu beliau tinggal (disana) dua tahun atau kurang lebih dari itu dan memperistri Aisyah, di saat ia berumur enam tahun. Kemudian beliau membangun kota Madinah di saat Aisyah berumur sembilan tahun.

(HR Bukhari)

Demikianlah lima buah hadits yang secara gamblang dan nyata menceritakan bahwa Rasulullah menikahi Aisyah pada saat ia berumur enam atau tujuh tahun. Beliau menggauli Aisyah pada saat berumur 9 tahun.

Sekali lagi, barangsiapa yang mengatakan bahwa hadits-hadits diatas TIDAKLAH BENAR, maka ia harus mendatangkan dalil-dalil yang SAH dan KUAT. Karena hadits-hadits tersebut tercantum dalam kitab-kitab yang shahih. Sebagaimana kitab shahih Bukhari, yang dikenal sebagai kitab paling shahih setelah Al Qur’anul Karim.

Wallahu a’lam.
User avatar
AkuAdalahAing
 
Posts: 6603
Joined: Sat Oct 28, 2006 5:20 pm

Re: [Hadis] Muhamad & Seks Dengan AISYAH

Postby AkuAdalahAing » Tue Jan 05, 2010 12:00 am

dari http://menuliskreatif.osolihin.com/2009 ... os-klasik/ wrote:Pernikahan Rasulullah-Aisyah Mitos Klasik?

Oleh: Rahmat Hidayat Nasution


Pernahkah Anda membaca artikel yang mengupas tentang ketidakvalidan hadits yang menyatakan bahwa Aisyah berusia 9 tahun dengan Nabi yang berumur 50 tahun? Jujur, bagi penulis membincangkan masalah ini cukup menarik. Karena topik ini, sejatinya, masalah klasik yang coba selalu diangkat di publik. Permasalahan ini bukan hanya dibincangkan di Indonesia. Di Mesir, pada tanggal 13/08/2008 lalu Jamal al-Banna di surat kabar “al-Masyri al-Yaum” yang terbit di Mesir juga mengangkat topik ini dan mendapat bantahan langsung dari DR. Muhammad Imarah, Dosen Fiqh Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Al-Azhar Kairo. Dan jauh sebelum itu, para orientalis juga sudah pernah mengangkat topik ini dengan maksud menghina dan merendahkan martabat Rasulullah Saw. Kata mereka, Rasulullah Saw. mengidap penyakit pidofilia disebabkan menikahi anak berusia belia.

Karena itu, penulis merasa “tertantang” untuk memberi komentar terhadap artikel-artikel yang mengupas topik tersebut, seperti tulisan Ali Akbar M.Ag di harian Waspada (31/10/2008) dengan menggunakan metode dan amanah ilmiah yang sesuai dengan kapasitas sebagai insan akademis, yaitu dengan cek and recek kepada sumber asli yang dijadikan sandaran terhadap masalah ini, bukan mengutip dari sumber yang tidak jelas, internet misalnya.

Dalam bukti satu yang ditulis Ali Akbar, dapat penulis simpulkan bahwa keraguan yang terjadi terletak pada ketidakvalidan hadits yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah. Selain itu, tidak adanya orang lain, minimal dua atau tiga orang yang mencatat hadis serupa. Hemat penulis, sebelum mengeluarkan pernyataan di atas, seyogyanya Ali Akbar membuka kitab-kitab hadis yang muktamad terlebih dahulu. Karena Hadis Aisyah ra. menikah dengan Rasulullah Saw. dalam usia muda, ternyata, diriwayatkan oleh seluruh Imam penyusun Kutub Sittah Plus Imam Ahmad atau yang lebih sering disebut dengan “Jamaah”. Bukan hanya itu, Ibnu Katsir sendiri dalam kitab “al-Bidayah Wa An-Nihayah” menyatakan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Aisyah di usia muda merupakan kesepakatan semua orang (la Khilaafa fiihi baina an-Naas).

Setelah itu, apa benar hanya Hisyam bin Urwah saja yang menceritakan hadits pernikahan ini? Jawaban penulis tidak benar. Masih ada Az-Zuhri dalam kitab “Shahih Muslim” hadits nomor 3311 dan Abdullah bin Urwah dalam kitab “Sunan Ibnu Majah” hadist nomor 1877. Bahkan yang meriwayatkan dari Aisyah ra. sendiri bukan hanya Urwah Bin Zubair saja, tetapi masih ada Al-Aswad bin Yazid an-Nakha’i al-kufi dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf al-Madani. Jadi, yang meriwayatkan ini langsung dari Aisyah ra. adalah tiga orang, dan yang meriwayatkan dari Urwah sendiri ada tiga orang juga.

Adapun tentang pengutipan pendapat Imam Malik. Hemat penulis, kita harus paham bahwa karya Imam Malik bukan hanya kitab al-Muwaththa’ saja. Karena, jika hanya menggunakan kitab al-Muwaththa’ kita tidak akan menemukan permasalahan ini. Dalam kitab al-Muwaththa’ tidak dibahas tentang siyar, manaqib dan fadhaail shahabat, jadi sangat wajar jika riwayat tersebut tidak termaktub di dalamnya, sekalipun kitab Muwaththa’ adalah kitab jami’. Namun perlu diingat, bahwa kandungan Al-Muwaththa‘ berbeda dengan kitab-kitab jawaami’ lainnya seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim dll.

Benar, bahwa perawi hadits dari Hisyam adalah orang-orang Irak. Tapi, hal itu tidak berpengaruh pada kekuatan hadis ini, karena diriwayatkan oleh dua orang Madinah yang masih satu tabaqat dengan Hisyam, yaitu az-Zuhri dan Abdullah Bin Urwah. Dengan adanya mutaba’ah para perawi tersebut terhadap Hisyam hal ini kian mengkuatkan tesis Imam adz-Dzahabi yang menyatakan bahwa hafalan Hisyam tidak mukhtalath (bercampur dengan hadist lain), walaupun hafalannya berkurang ketika tua dan ini adalah hal yang wajar dialami manusia.

Dalam bukti dua, Ali Akbar menggunakan pendapat Imam Ath-Thabari dalam konteks Rasulullah Saw meminang Aisyah. Hemat penulis, Ali Akbar seharusnya melakukan cross cek dengan lebih jeli teks kata per-kata yang terdapat dalam kitab “Tarikh Ath-Thabari”. Karena Imam Ath-Thabari tidak ada menyatakan bahwa semua anak Abu Bakar lahir pada masa jahiliyyah. Namun, teks yang ada menunjukkan bahwa Imam Ath-Thabari sedang menyebutkan isteri-isteri Abu Bakar ra. yaitu ada yang dinikahi di masa Jahiliyyah dan ada yang dinikahi di masa Islam. Juga, Imam at-Thabari menjelaskan bahwa keempat anaknya, yaitu Abdullah, Asma’, Abdurrahman dan Aisyah dilahirkan oleh dua isteri Abu Bakar yang dinikahinya pada masa Jahiliyyah, yaitu Abdul Uzza dan Ummu Rumman. Jadi, tampak sekali dalam penukilan komentar Imam Ath-Thabari terjadi distorsi atau pembacaan yang tidak baik terhadap teks.

Dalam bukti tiga, Ali Akbar menguatkan isi artikelnya dengan menghubungkan umur Aisyah dengan umur Fatimah dengan mengutip pendapat Ibnu Hajar yang termuat dalam kitab “al-Isabah Fi Tamyizi’I al-Shahabah”. Kata Ibnu Hajar: “Fatimah dilahirkan ketika ka’bah dibangun kembali. Ketika itu Nabi Saw berusia 35 tahun. Fatimah 5 tahun lebih tua dari Asiyah.”. Hemat penulis, di sini kembali lagi terjadi distorsi data, karena Ibnu Hajar tidak menyatakan sama sekali kata-kata di atas. Ibnu Hajar mengatakan bahwa terjadi perselisihan dalam waktu lahirnya Fatimah ra. Dan pendapat tersebut dinukil Ibnu Hajar dari al-Waqidi, yang merupakan salah satu pendapatnya dalam hal ini. Selain itu, Ibnu Hajar juga menyebutkan pendapat lain yang dinukil dari Ibrahim al-Hasyimi, yaitu bahwa Fatimah ra. lahir ketika Rasulullah Saw. berusia 41 tahun.

Dalam bukti empat, Ali Akbar memperkuat pendapatnya dengan menghitung umur Aisyah dari Ummu Asma’ dengan mengutip pendapat Abdal rahman bin Abi Zannad: “Asma lebih tua 10 tahun dibanding Aisyah”. Menurut penulis, benar para ulama menyatakan bahwa Asma ra. lahir 27 tahun sebelum hijrah, meninggal pada tahun 73 H dan berusia 100 tahun. Namun, tidak ada kesepakatan para ulama bahwa Asma’ ra lebih tua 10 tahun dari Aisyah ra. Imam Az-Zhahabi dalam kitab “Tarikhul Islam” membenarkan bahwa Asma’ lebih tua bidh’u asyrata sanah (sepuluh tahun lebih). Dalam bahasa arab, kata Bidh’u sendiri mengandung arti antara 3 sampai 9. Jadi jarak keduanya antara 13-19 tahun, dan hal ini makin mengkuatkan bahwa Aisyah lahir 5 tahun setelah bi’tsah Nabi Saw.

Dalam bukti lima, Ali Akbar mengkaitkan partisipasi Aisyah dalam perang badar dan perang uhud, sebagaimana termuat dalam hadist Muslim. Hemat penulis, dalam hal ini terjadi pemaksaan pemahaman yang sangat tidak tepat. Dalam riwayat yang digunakan Ali Akbar sebagai dalil jelas menyatakan bahwa larangan mengikuti peperangan hanyalah untuk laki-laki yang dibawah usia 15 tahun. Karena jika diteliti sejarah, usia Aisyah ra. pada perang badar adalah antara 10 sampai 11 tahun. Pada usia tersebut, bukan hal aneh jika seorang wanita sudah mampu berpatisipasi dalam membantu pengurusan keperluan para pasukan dan korban yang terluka. Keikutsertaan Aisyah ra. sendiri dalam perang tersebut tentunya karena dia mendapatkan undian sebagaimana yang biasa dilakukan Rasulullah Saw. terhadap isteri-isterinya ketika pergi berperang.

Dalam bukti enam, Ali Akbar menghubungkan masalah ini dengan surat al-Qamar. Hemat penulis, seyogyanya Ali Akbar mencek langsung kitab-kitab tafsir yang mu’tabar tentang turunnya surat al- Qomar, bukan dengan “mencomot” keterangan hasil pencarian orang lain. Karena M.M Khatib dalam hal ini sepertinya melakukan kesalahan dalam menafsirkan hadis yang terdapat dalam shahih Bukahri hadis nomor 399, atau barangkali sengaja melakukan distorsi, kesalahan dan ketidakamanahannya dalam penukilan data-data.

Benar, bahwa surah al-Qomar adalah Makkiyah dan benar juga di dalam “Shahih Bukhari”, Aisyah ra, menyatakan bahwa ketika surat al-Qomar turun ia adalah jaariyah yang masih suka bermain-main (jaariyatun al-’ab). Namun perlu dicatat, bahwa kata jaariyah sendiri merupakan kata umum yang sering digunakan untuk anak gadis kecil atau budak wanita. Dalam kitab “Lisanul Arab”, Ibnu Manzur mengatakan bahwa kata Jaraa adalah semua yang kecil. Jadi kata Jaariyah tidak bisa digunakan untuk anak putri yang belum baligh. Selain itu, menjadi catatan juga bahwa Imam at-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab Sunannya bahwa Aisyah ra sendiri pernah mengatakan, apabila seorang gadis mencapai usia 9 tahun, maka dia adalah imra’ah (wanita dewasa)

Dalam bukti tujuh, Ali Akbar menggunakan terminologi bahasa arab tentang kata bikr. Hemat penulis, di sini kembali lagi terjadi pemaksaan diri untuk menggiring pembaca membenarkan pendapatnya. Karena membaca Hadis tawaran Khaulah Binti al-Hakim perlu kehati-hatian. Perlu dicatat, kata bikr dalam hadist tersebut adalah lawan kata tsayyib (janda). Kata bikr sendiri, sebagaimana dicatatkan Ibnu Mandzur dalam kitab Lisanul Arabnya mengandung arti wanita yang belum pecah keperawanannya, tanpa ada kaitannya dengan batas usia. Tak cukup kesalahpahaman dalam arti yang terjadi, penulis juga melihat adanya pemotongan riwayat terjadi. Karena di akhir riwayat Imam Ahmad tersebut sangat jelas disebutkan bahwa Rasulullah Saw. menikahi Aisyah ra. pada usia enam tahun.

Dalam bukti delapan, Ali Akbar kian mengkuatkan pendapatnya dengan menggunakan teks al-Qur’an. Pertanyaan Ali Akbar apakah al-Qur’an mengizinkan atau melarang pernikahan gadis belia berumur 9 tahun akan penulis jawab dengan dua hal: Pertama, di dalam al-Qur’an tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan larangan untuk menikah dengan seorang anak kecil berusia tujuh atau sembilan tahun. Jika boleh berperasangka, penulis menemukan adanya kesengajaan Ali Akbar untuk menghindar dari kenyataan bahwa diizinkannya menikahi gadis belia. Kedua, untuk masalah pernikahan sangat perlu dibedakan antara ranah fikih dan ranah sosial. Di dalam fikih, syarat keabsahan nikah tidak tergantung dengan kedewasaan intelektual dan fisik. Seandainya itu tingkat kedewasaan intelektual disyaratkan, tentu tidak sah pernikahan orang gila dan penderita cacat mental. Begitu juga tidak disyaratkan kesempurnaan fisik, sehingga pernikahan orang cacat fisik, seperti lumpuh adalah sah. Bahkan, dalam ranah fiqh laki-laki yang tidak punya kemaluan pernikahannya tetap sah, jika sang isteri setuju dengan kondisi suaminya tersebut.

Jadi, pernikahan Rasulullah Saw. dengan Aisyah di usianya yang masih belia bukanlah mitos dan riwayat yang mengupas masalah ini juga cukup valid. Semoga tak ada lagi, klaim-klaim menghina dan merendahkan martabat Rasulullah Saw.[]


Penulis adalah Guru Islamic International School Darul Ilmi Murni (IIS DIM) dan Mts Swasta Muallimin UNIVA Medan
User avatar
AkuAdalahAing
 
Posts: 6603
Joined: Sat Oct 28, 2006 5:20 pm

Re: [Hadis] Muhamad & Seks Dengan AISYAH

Postby jurusel1 » Thu Mar 07, 2013 10:33 pm

Perlu diketahui bahwa DASAR HUKUM UTAMA dalam Islam itu adalah Al quran.

Jadi ta semuaaaa hadis adalah sahih, hanya hadis yang perawinya credible dan telah terbukti jujur dan amanah, bisa dipercaya, dan yang runutannya sah, sanadnya sahih, dan yang tak bertentangan dengan satupun ayat Quran lah yang bisa dipakai, sebagai hadis yang sahih itu.

:yawinkle:

SAMA SEKALI TAK ADA BUKTI bahwa bunda Aisya adalah korban phedophilia.

yg jelas bunda Aisya itu sangat cinta kepada nabi, para Istri nabi tak mau menikah lagi setelah nabi wafat krn ingin berkumpul kembali dengan nabi di surga. Bunda Aisya juga sangat cemburu kepada nabi......jelas bukan gejala korban phedofilia yg korban itu akan sangat benci dan jijik dgn pelakunya.
dan sekali lagi tak ada BUKTI bahwa persetubuhan terjadi saat belum dewasa, krn tinggal serumahnya saja ditunda lama stl akad, bulan madunya pun ditunda hingga segala kondisinya sesuai perintah Quran....itu yang disebut Nikah Gantung itu.

Mengapa harus Nikah Gantung?
Karena saat itu nabi sudah jelang wafat, sementara masih banyak hal-hal yang masih harus nabi ajarkan ttg tatacara berumah tangga secara Islami, ttg kewanitaan dll yang lalu disampaikan lewat HADIS Aisya........dan bunda Aisya masih berusia lama setelah nabi wafat sehingga sempat menyebarkan hadis Aisya itu kepada seluruh umat manusia....coba kalau tidak ada hadis Aisya, maka wanita kafir masih akan terus hidup dalam tradisi kafir.....dalam keterpurukan dan kesesatan ajaran kafir....al. selepas haid bukannya bersuci dgn mandi besar spt tuntunan di hadis Aisya.....tapi dengan mengorbankan burung spt perintah Imamat-Bible dll....tradisi kafir yang melecehkan wanita......

http://www.kaskus.co.id/thread/00000000 ... -part-1/24

Apa itu kawin gantung? Akad nikah sejak masih sesama bayi pun diperbolehkan, jika kedua orangtuanya setuju. Tapiii tinggal seruamhnya dan juga BULAN MADUnya itu DITUNDA, hingga sesuai Quran yakni persetubuhan hanya halal jika terjadi pada:
1. lelaki dan perempuan (tak boleh homo atau lesbi, itu haram)
2. yang sudah menikah secara sah, sebagai suami istri
3. dan sudah dewasa, aqil balik (QS an Nisaa)
4. dilakukan dengan baik-baik suka sama suka, tak boleh mempusakai wanita secara paksa
5. dilakukan antara penis dgn vagina, sesuai ayat quran, hubungan suami istri itu spt bercocoktanam, yakni penis hanya boleh masuk lubang vagina, satu-satunya yg berhubungan dgn kandungan (tempat bercocok tanam, tempat benih bisa bersemai), jadi jelas oral sex haram, anal sex juga haram.


[Hadis] Muhamad & Seks Dengan AISYAH
[Hadis] Muhamad & Seks Dengan AISYAH Mirror
Mirror Rss Feed
Faithfreedom forum static
jurusel1
 
Posts: 64
Joined: Thu Mar 07, 2013 9:57 pm

Re: [Hadis] Muhamad & Seks Dengan AISYAH

Postby scheherazade » Fri Mar 08, 2013 4:55 pm

Itu di atas saya jurus di semua thread cuma copas. Sama semua jawabannya.
scheherazade
 
Posts: 508
Joined: Sat Feb 02, 2013 1:19 am

Re: [Hadis] Muhamad & Seks Dengan AISYAH

Postby Mohmed Bin Atang » Sat Mar 09, 2013 2:01 am

Kalau si Mamad saw bin swt bukan pedofil.
Lalu sebutan apa yang pantas bagi bapak-bapak umur 50an tahun, yang birahi pada anak perempuan umur 6 tahun? :-k
User avatar
Mohmed Bin Atang
 
Posts: 2336
Joined: Sun Feb 19, 2012 5:45 pm
Location: Surga Islam, bermain rudal bersama 72 bidadari

Re: [Hadis] Muhamad & Seks Dengan AISYAH

Postby keeamad » Sat Mar 09, 2013 5:38 pm

Untuk jurusel, coba anda tunjukkan bukti sejarah ttg adanya (beberapa) perkawinan antara :
Pasangan seorang kakek (umur di atas 50 tahun, bukan muhammad saw) dengan bocah perempuan berusia antara 6 sampai 9 tahun (dan juga bukan aisyah),
yang terjadi pd zaman nabi muhammad saw masih hidup, di arab (mekah atau medinah).
User avatar
keeamad
 
Posts: 6944
Joined: Tue Aug 23, 2011 4:06 pm


Return to MuhammadWho is online

Users browsing this forum: Google [Bot]