. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

Saat para kafirin dan murtadin di jemput sakaratul maut

Yang bikin tertawa terbahak-bahak sampai sakit perut.

Postby SITI_AISYAH » Thu Jun 21, 2007 3:37 am

El islaam wrote:BOSS KLO EMANG aloh swt ADA, KENAFA AFGHANISTAN BISA MENJADI NEGARA KOMUNIS? DAN AMERIKA YANG MEMBEBASKAN AFGHANISTAN DARI KOMUNISME? KENAFA????

KLO MENURUT GUE SIH, KRN aloh swt GA ADA, KLO PUN ADA DOI SDH IMPOTEN!


Wakakakakak..... setuju.... allohuakbarr mustinya diganti dgn allohuimpoten.. :lol: :lol:
User avatar
SITI_AISYAH
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 501
Joined: Fri Dec 29, 2006 9:25 am
Location: tempat bermaen anak-anak.

Postby mathew » Thu Jun 21, 2007 7:12 am

@all muslem....CAPE DECH.....

1. Ketika Tuhan anda membuat langit dan bumi, apakah dia merasa lelah?

Jawaban Al-Qur'an:

Surah Al Baqarah [2.255]

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya);tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. DAN ALLAH TIDAK MERASA BERAT MEMELIHARA KEDUANYA, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Jawaban Alkitab:

Keluaran 31:17

Antara Aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh IA BERHENTI BEKERJA UNTUK BERISTIRAHAT."

2. Apakah Matahari dan bulan itu bergerak sesuai dengan orbitnya?

Jawaban Al-Qur'an:

[21.33] Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.

Disebutkan juga pada ayat yang lain, bahwa matahari tidak statis tapi bergerak dalam orbit tertentu:

[36.38] dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Jawaban Alkitab:

Lalu Yosua berbicara dihadapan bangsa Israel: "Matahari berhentilah engkau di atas gibeon dan engkau bulan diatas lembah Ayalon!" Maka berhentilah Matahari dan Bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. bukankah hal itu tertulis dalam Kitab Orang Jujur? (Yosua 10:12-13).

Kaisar Napoleon Bonaparte setelah membaca Yosua diatas berkata :

The science which proves to us that the earth is not the centre of the celestial movement has struct a great blow at religion.

(Ilmu pengetahuan telah membuktikan kepada kita bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, merupakan pukulan telak bagi agama kristen).

3. Apakah kalau orang itu memanggil Yesus (Isa) itu Tuhan maka orang itu akan masuk neraka?

Jawaban Al-Quran:

[5.17] SESUNGGUHNYA TELAH KAFIRLAH ORANG-ORANG YANG BERKATA: "SESUNGGUHNYA ALLAH ITU IALAH AL MASIH PUTRA MARYAM". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?" Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

[22.25] Sesungguhnya ORANG-ORANG YANG KAFIR dan menghalangi manusia dari

jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara lalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya SEBAHAGIAN SIKSA YANG PEDIH.

[30.16] Adapun ORANG-ORANG YANG KAFIR dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al

Qur'an) serta (mendustakan) menemui hari akhirat, maka mereka TETAP BERADA

DI DALAM SIKSAAN (NERAKA).

[33.64] Sesungguhnya ALLAH MELAKNATI ORANG-ORANG KAFIR dan menyediakan bagi mereka API YANG MENYALA-NYALA (NERAKA),

[33.65] MEREKA KEKAL DIDALAMNYA SELAMA-LAMANYA; mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak (pula) seorang penolong

Jawaban Alkitab:

Matius 7:21. BUKAN setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.

Dengan membaca ayat ini menjadi jelaslah semuanya. Yaitu bagi setiap orang yang memanggil Yesus: TUHAN, maka ia tidak akan masuk surga!. Semuanya sudah amat sangat jelas sekali dan terang benderang. Bahwa orang Kristen itu, karena mereka memanggil Yesus itu Tuhan Yesus, maka mereka semua tanpa kecuali akan masuk neraka.

Dengan membandingkan "jurus gunting" dari kedua belah fihak diatas ini, baik dari Al-Qur'an maupun Alkitab, maka menjadi jelaslah semuanya. Bahwa baik menurut Al-Qur'an maupun menurut Alkitab, orang Kristen itu PASTI MASUK NERAKA.

4. Apakah Nabinya Islam, Isa AS dalam Al-Qur'an dikatakan sedikit-banyak memiliki pengetahuan mengenai hari kiamat dalam Al-Qur'an? Dan apakah Yesus Kristus (Tuhannya Kristen) juga memiliki pengetahuan mengenai hari kiamat dalam Alkitab?

Jawaban Al-Qur'an:

[43.61] Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat.

Jawaban Alkitab:

Matius 24:36 Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa sendiri."

5. Apakah Kitab suci anda itu merupakan Wahyu dari Tuhan?

Jawaban Al-Qur'an:

[25.6] Katakanlah: "Al Qur'an itu diturunkan oleh (Allah) yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

[38.29] Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

[6.114] Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan terperinci? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Qur'an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.

Jawaban Alkitab:

TIDAK! Sedikit banyak didalam Alkitab itu bertebaran WAHYU PAULUSNYA (BUKAN

WAHYU TUHAN!):

"Kepada orang lain aku, bukan Tuhan, katakan kalau ada......" (1korintus 7:11).

"Apa yang aku (Paulus) katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman tuhan, melainkan sebagai orang **** yang berkeyakinan, bahwa ia boleh bermegah sedikit". (II Korintus 11 : 17).

"Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku (paulus) TIDAK MENDAPAT PERINTAH DARI TUHAN. Tetapi aku memberikan PENDAPATKU sebagai orang yang dapat dipercaya karena rahmat yang didapatnya dari Allah". ( I korintus 7 : 25 ).

"Aku (paulus) mengatakan hal itu BUKAN SEBAGAI PERINTAH, melainkan dengan menujukan usaha orang orang lain untuk membantu, aku (paulus) mau menguji keikhlasan kasih kamu". ( II Korintus 8 : 8 ).

"Aku (paulus) TIDAK MENDAPAT PERINTAH DARI TUHAN. Tetapi aku memberikan PENDAPATKU". ( I korintus 7 : 25 ).

"Aku (paulus) mengatakan hal itu BUKAN SEBAGAI PERINTAH". ( II Korintus 8 : 8 ).

"Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman tuhan, melainkan sebagai orang **** yang berkeyakinan". (II Korintus 11 : 17).

Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa kalimat-kalimat diatas bukanlah firman Tuhan, berdasarkan pengakuan penulisnya sendiri yakni Paulus. Jadi sangat jelas: AL-KITAB BUKAN WAHYU TUHAN!

John Shelby Spong dalam bukunya Rescuing the Bible from Fundamentalism (1991) mengatakan:

"Dia (Paulus) tidak menulis firman Allah. Yang dia tulis adalah kata-katanya sendiri yang khusus, penuh keterbatasan serta memiliki berbagai kelemahan sebagai ciri seorang manusia"

6. Apakah Nabi Isa AS diutus untuk kaumnya, dan Yesus Kristus juga diutus hanya kepada bangsa Yahudi saja?

Jawaban Al-Qur'an:

[61.6] Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: "HAI BANI ISRAIL, sesungguhnya aku adalah utusan Allah KEPADAMU, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)" Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata"

Jawaban Alkitab:

Matius 15:5-6:"Kedua belasmurid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "JANGANLAH KAMU MENYIMPANG KE JALAN BANGSA LAIN atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan PERGILAH KEPADA DOMBA-DOMBA YANG HILANG DARI UMAT ISRAEL."

Matius 15:24 Jawab Yesus: "AKU DIUTUS HANYA KEPADA DOMBA-DOMBA YANG HILANG DARI UMAT ISRAEL."

7. Apakah setiap orang itu menanggung dosanya sendiri?

Jawaban Al-Qur'an:

[35.18] DAN ORANG YANG BERDOSA TIDAK AKAN MEMIKUL DOSA ORANG LAIN. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya

itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali (mu).

Jawaban Alkitab:

Yehezkiel 18:20 ORANG YANG BERBUAT DOSA, ITU YANG HARUS MATI. ANAK TIDAK AKAN MENANGGUNG KESALAHAN AYAHNYA dan AYAH TIDAK AKAN TURUT MENANGGUNG KESALAHAN ANAKNYA. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya.

Jelas di bibel sendiri menyebutkan bahwa setiap manusia akan menanggung sendiri perbuatan baik maupun buruk, tidak boleh dibebankan atau diwariskan kepada orang lain. Berdasarkan ayat tersebut, maka dosa Adam dan Hawa harus ditanggung sendiri oleh keduanya. Tetapi mengapa dosa Adam dan Hawa harus diwariskan atas anak cucunya, sehingga anak cucunya ikut serta menanggung dosanya?. Padahal kitab Injil sendiri dengan tegas menyebutkan bahwa tiap perbuatan baik atau buruk yang dikerjakan oleh seseorang tidak dapat dibebankan atas orang lain.

Ulangan: 24:16 JANGANLAH AYAH DIHUKUM MATI KARENA ANAKNYA, JANGANLAH JUGA ANAK DIHUKUM MATI KARENA AYAHNYA; SETIAP ORANG HARUS DIHUKUM MATI KARENA DOSANYA SENDIRI.

II Tawarikh: 25:4 Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana TUHAN telah memberi perintah: "Janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan SETIAP ORANG HARUS MATI KARENA DOSANYA SENDIRI."

Yeremia: 31:29 Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi: Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu, 31:30 melainkan: SETIAP ORANG AKAN MATI KARENA KESALAHANNYA SENDIRI; setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu.

Yehezkiel: 18:4 Sungguh, semua jiwa Aku punya! Baik jiwa ayah maupun jiwa

anak Aku punya! Dan ORANG YANG BERBUAT DOSA, ITU YANG HARUS MATI

8. Apakah kita dilarang minum minuman beralkohol?

Jawaban Al-Quran:

[5.90] Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka JAUHILAH PERBUATAN-PERBUATAN ITU itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Jawaban Alkitab:

Amsal 31:6-7: Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada orang yang susah hatinya. BIARKANLAH IA MINUM dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya.

Yesus bukanlah "orang yang suka merusak kesenangan orang lain", para peminum berkata, dia mengubah air menjadi anggur dalam catatan keajaibannya yang pertama dalam Injil:

Yohannes

2:7 Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu: "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan merekapun mengisinya sampai penuh.

2:8 Lalu kata Yesus kepada mereka: "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu merekapun membawanya.

2:9 Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya--ia memanggil mempelai laki-laki,

2:10 dan berkata kepadanya: "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik; akan tetapi engkau MENYIMPAN ANGGUR YANG BAIK sampai sekarang."

Alkohol direkomendasikan lebih baik dari air!:

I Timotius 5:23 Janganlah lagi minum air saja, melainkan TAMBAHKANLAH ANGGUR

sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah.

Yesus sendiri seorang peminum berat:

"Yohanes Pembaptis tidak makan roti dan tidak minum anggur (arak) tapi anak manusia (Yesus) makan (roti) dan minum (anggur), dan kamu berkata lihatlah Yesus seorang pelahap (makannya rakus) dan PEMINUM sahabat pemungut cukai dan orang berdosa (Lukas 7:34)."

9. Apakah Tuhan anda selalu berkata jujur?

Jawaban Al-Qur'an:

[25.1] Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam,

Jawaban Alkitab:

Ternyata setan lebih jujur daripada Allah. Bacalah ayat dibawah ini biar anda menemukan bukti Alah berbohong.

Kejadian 2:17 tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati."

Berdasarkan ayat diatas, Tuhan anda mengatakan, bahwa kalau Adam makan buah larangan itu (apel), PASTI DIA LANGSUNG MATI!

Ini jelas bertentangan dengan:

Kejadian 5:5 Jadi Adam mencapai umur sembilan ratus tiga puluh tahun, lalu ia mati.

Lihat! Adam tidak mati ketika makan apel itu, malahan usianya sampai mencapai 930 tahun! Baru dia mati.

Ternyata Iblis lebih jujur daripada Tuhan Alah yang jelas telah berdusta kepada Adam. Iblis bilang Adam kalau memakan apel itu tidak akan mati. Dan kata-kata iblis benar 100%! Baca baik-baik ayat dibawah ini: Kejadian 3:4 Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu: "Sekali-kali kamu tidak akan mati,

Tuhan anakpun sami mawon dengan bapaknya!(^_^). Yesus juga menjadi raja kibul di dunia ini:

Yohannes (5-31): Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar

Benarlah kata-kata Yesus itu: "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka Kesaksian itu TIDAK BENAR". Yesus telah bersaksi tidak akan datang ke pesta, tapi ternyata dia dengan sangat antusias datang. Bacalah ini dengan mata dan hati yang terbuka:

Yohannes

7:8 Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktu-Ku belum genap."

7:9 Demikianlah kata-Nya kepada mereka, dan Iapun tinggal di Galilea.

7:10 Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, Iapun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam.

10. Bagaimanakah cara memperlakukan tawanan?

Jawaban Al-Qur'an:

[9.6] Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, MAKA LINDUNGILAH IA supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian ANTARKANLAH IA KE TEMPAT YANG AMAN BAGINYA. Demikian itu

disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

[76.8] Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

Jawaban Alkitab:

Ulangan

21:10. "Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan, Allahmu, menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan,

21:11 dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok,

sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi

isterimu,

21:12 maka HARUSLAH ENGKAU MEMBAWA DIA KEDALAM RUMAHMU. Perempuan itu HARUS MENCUKUR RAMBUTNYA, MEMOTONG KUKUNYA,

21:13 MENANGGALKAN PAKAIAN YANG DIPAKAINYA PADA WAKTU DITAWAN, dan tinggal di rumahmu UNTUK MENANGISI IBU BAPANYA SEBULAN LAMANYA. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan MENJADI SUAMINYA, SEHINGGA IA MENJADI ISTERIMU.

Begini nich pelajaran dari Tuhanmu dalam memperlakukan tawanan wanita?

Belom-belom udah ditelanjangin! Dan di..... (^_^)

11. Bagaimanakah cara memperlakukan budak?

Jawaban Al-Qur'an:

[90.12] Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?

[90.13] (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,

Jawaban Alkitab:

Imamat 25:46 Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada

anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik; KAMU HARUS

MEMPERBUDAKKAN MEREKA UNTUK SELAMA-LAMANYA, tetapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang

lain.

Ulangan

[20.10] Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan damai kepadanya.

[20.11] Apabila kota itu menerima perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ada disitu melakukan pekerjaan rodi bagi mu DAN MENJADI BUDAK KEPADAMU.

[20.12] Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya.

[20.13] dan setelah Tuhan, Allahmu menyerahkannya kedalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang.

12. Apakah seorang anak WTS bahkan sampai keturunannya yang kesepuluh tidak boleh menjadi jemaah Tuhan?

Jawaban Al-Qur'an:

[35.18] DAN ORANG YANG BERDOSA TIDAK AKAN MEMIKUL DOSA ORANG LAIN. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya

itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali (mu).

[49.13] Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Jawaban Alkitab:

Ulangan 23:2 Seorang ANAK HARAM JANGANLAH MASUK jemaah Tuhan, BAHKAN

KETURUNANNYA YANG KESEPULUHPUN TIDAK BOLEH MASUK jemaah Tuhan.

13. Apakah Tuhan anda menyesal telah menciptakan manusia?

Jawaban Al-Qur'an:

"Seandainya kamu kufur dan semua yang ada di bumi ini berpaling dari Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji". (QS Ibrahim 8).

[15.86] Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

[23.115] Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu

secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?

Jawaban Alkitab:

Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia bertambah di bumi ... maka MENYESALLAH TUHAN karena telah menciptakan manusia dan hatinya pilu. (Kejadian 6:5-6)

Kalo emang Tuhan menyesal menciptakan manusia ya udah kenapa nggak dia cancelled-kan saja? Atau dia mundurkan waktu sampai sekian ratus ribu tahun ke tahun-tahun sebelumnya?

14. Apakah Tuhan anda itu pelupa atau pikun?

Jawaban Al-Qur'an:

[45.2] Kitab (ini) diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Jawaban Alkitab:

Ah betapa Tuhan menyelubungi putri sion dengan murka. Keagungan Israel dicampakannya dari langit ke Bumi. TAK DIINGATNYA TUMPUAN KAKINYA KETIKA IA (TUHAN) MURKA. (Ratapan Yeremia 2:1-2).

"Berapa lama lagi, TUHAN, Kaulupakan aku terus-menerus. (Mazmur 13:2)

15. Apakah dalam kitab suci anda pertentangan, khususnya dalam satu surat yang sama dan yang ditulis oleh orang yang sama?

Jawaban Al-Qur'an:

[45.2] Kitab (ini) diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

[4.82] Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur'an? Kalau kiranya Al Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

Jawaban Alkitab:

Sisipan nama Ner.

I Tawarikh

8:29 Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.

8:30 Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab,

8:31 Gedor, Ahyo, Zekher

Bertentangan dengan:

I Tawarikh

9:35. Di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama isterinya ialah Maakha.

9:36 Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab,

9:37 Gedor, Ahyo, Zakharia dan Miklot.

Lha! Di I Tawarikh 8:29-31 abis Baal: Nadab, Gedor, Ahyo dst... Kok di I Tawarikh 9:35-37 kok abis si Baal: NER, (baru) Nadab, Gedor, Ahyo dst?!?!?

INI IRONIS SEKALI!!! Soalnya kekacauan ini berada dalam satu surat YANG SAMA! (I Tawarikh). Orang Kristen sering berkilah, jikalau ada perbedaan keterangan misalnya antara Matius dengan Lukas, dikatakan: Itu karena mereka berdua memiliki pandangan yang berbeda. LHA SEKARANG INI BAGAIMANA??? Lha wong surat I Tawarikh itu (katenye) HANYA DITULIS OLEH SATU ORANG KOK!!! Yaitu EZRA. Walaupun ditambahkan tanda tanya setelah nama si Ezra. Ironis! Benar-benar ironis! Hanya orang yang benar-benar gila lah yang masih mempercayai kitab yang jelas-jelas amburadul ini! (^_^)

16. Apakah Tuhan anda memerintahkan kolonialisme/penjajahan?

Jawaban Al-Qur'an:

Al Hujurat [49.13] Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Jawaban Alkitab:

Bilangan

33:50. TUHAN berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yerikho:

33:51 "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan,

33:52 maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka; juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka.

33:53 Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah

Kuberikan negeri itu untuk diduduki.

33:54 Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu: kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil; yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing, itulah bagian undiannya; menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu.

Tidaklah mengherankan bahwa para kolonialisme juga diilhami oleh ayat ini, baik secara langsung maupun tidak langsung maka penjajahan oleh bangsa Barat telah diilhami oleh ayat-ayat ini. Benar-benar salah atu bukti lagi bahwa Alkitab mengandung hal-hal yang bertentangan

dengan hak asazi manusia.

Di kala menaklukkan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika parapenjajah dari Eropa menghancurkan pula agama dan istiadat setempat, dan tidak menyadari bahwa suatu keyakinan adalah hak asazi manusia dan karenanya tidak boleh diganggu.

17Apakah kitab suci anda mentolerir perbudakan dan kerja paksa?

Jawaban Al-Qur'an:

Perbudakan secara berangsur-angsur telah coba dihapuskan dalam Al-Qur'an.

[90.12] Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?

[90.13] (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,

Al Hujurat [49.13] Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Jawaban Alkitab:

Alkitab mentolerir perbudakan dan kerja paksa

(Ulangan 20:10) Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. (11)Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu.

Bangsa penjajah telah selama ratusan tahun memaksa bangsa terjajah untuk melakukan kerja rodi, dan ternyata Alkitabpun malah mendukung praktek ini, benar-benar suatu kitab yang mengecewakan. Alkitab amat bertentangan dengan hak asazi manusia. Apapun alasannya praktek rodi dan kerja paksa amatlah membawa penderitaan dan karenanya suatu buku

yang dikatakan sebagai kitab suci tidaklah sepantasnya mentoleransi hal ini.

18. Apakah Tuhan anda mengajarkan diskriminasi dan rasialisme dalam penagihan hutang?

Jawaban Al-Qur'an:

[2.279] Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

[2.280] Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

[2.282] Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa

kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu

lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

[5.8] Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Jawaban Alkitab:

Tuhan mengajarkan diskriminasi dan rasialisme dalam hal penagihan Hutang.

Ulangan

23:19 "Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan.

23:20 DARI ORANG ASING BOLEH ENGKAU MEMUNGUT BUNGA, TETAPI DARI SAUDARAMU JANGANLAH ENGKAU MEMUNGUT BUNGA--supaya Tuhan, Allahmu, memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya."

Disitu disebutkan, bahwa orang Yahudi yang makan bunga uang (renten) Dari saudaranya (sesama Yahudi) sendiri tidak boleh, tetapi DENGAN ORANG LAIN (selain yahudi/bani israil) BOLEH!

(Ulangan 15:3) DARI SEORANG ASING BOLEH KAU TAGIH, TETAPI PIUTANGMU KEPADA SAUDARAMU HARUSLAH KAU HAPUSKAN.

Di sini jelas bahwa hutang kepada sesama Bangsa Israel janganlah ditagih, tetapi hutang kepada kepada bangsa lain boleh ditagih. Kita juga tidak melihat ada ajaran moralitas yang baik di sini. Dan jelas sekali ajaran ini sudah kadaluarsa, dan tidak dapat diterapkan. Suatu ajaran dapat dikatakan baik dan berguna kalau ada makna praktisnya yang mana tidak kita jumpai di sini. Kalau hal ini diterapkan maka tidak akan ada praktek perbankan dimanapun juga.

19. Apakah Kitab suci anda itu boleh ditambahi oleh tulisan orang lain?

Jawaban Al-Qur'an:

Tidak akan pernah karena Al-Qur'an itu adalah firman Tuhan. Dan Allah menjamin akan menjaganya dari sisipan para penyusup.

Al Hijr [15.9] Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

Jawaban Alkitab:

Alkitab juga tidak boleh ditambahi atau dikurangi (Teorinye! (^_^)):

Ulangan 12:32 Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, JANGANLAH ENGKAU MENAMBAHINYA ataupun MENGURANGINYA.

Jadi copot tuch tulisan si Paulus, Petrus, Matius "B" dll. Ironis sekali kalau ayat P.Lama diatas ini masih bercokol juga, sementara si Paulus dengan bangganya mengakui bahwa dia MENAMBAH-NAMBAHI, memasukkan dan mengarang-ngarang pendapat pribadinya ke dalam Alkitab.

20. Apakah kitab suci anda juga diajarkan untuk bermusyawarah?

Jawaban Al-Qur'an:

Surah Ali Imron:

[3.159] Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Surah Asy Syuraa:

[42.38] Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Jawaban Alkitab:

Nerima jadi budak nggak nerima mati konyol! (^_^):

Apabila engkau (Yahudi/Israel) masuk kota musuh untuk berperang, maka harus lah engkau menawarkan perdamaian, jika mereka menerima maka haruslah orang yang ada di kota itu melakukan pekerjaan rodi / kerja paksa bagimu dan menjadi budakmu. Tetapi apabila mereka menolak perdamaianmu maka kamu harus kepung mereka dan setelah itu barulah Allahmu menyerahkan mereka kepadamu dan engkau harus membunuh mereka semua yang laki-laki dengan pedang dan tawan lah perempuan dan anak-anak dan hewan. (Ulangan 20:10-14).

Pergilah tumpaslah bangsa amalek, jangan ada belas kasihan padanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun bayi yang masih menyusu, lembu ataupun domba, unta ataupun keledai. (I Samuel 15:3).

21. Apakah dalam Kitab Suci anda juga diajarkan untuk saling mengenal, dan bersahabat dengan suku-suku bangsa lain?

Jawaban Al-Qur'an:

Al Hujurat [49.13] Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Jawaban Al-Kitab:

Selain Yahudi adalah najis!

Injil Kitab Ezra 9: 2.

Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu (selain bangsa Yahudi; peny.) untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus (bangsa Yahudi; peny.) dengan penduduk negeri (suku bangsa selain Yahudi adalah najis; peny.), bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu."

Ulangan 20:10-14

Apabila engkau (Yahudi/Israel) masuk kota musuh untuk berperang, maka harus lah engkau menawarkan perdamaian,jika mereka menerima maka haruslah orang yang ada di kota itu melakukan pekerjaan rodi / kerja paksa bagimu dan menjadi budakmu. Tetapi apabila mereka menolak perdamaianmu maka kamu harus kepung mereka dan setelah itu barulah Allahmu menyerahkan mereka kepadamu dan engkau harus membunuh mereka semua yang laki-laki dengan pedang dan tawan lah perempuan dan anak-anak dan hewan.

yesaya 60:12

"Bangsa dan kerajaan yang tak mau mengabdi kepadamu (Israel), akan binasa dan hilang lenyap".

22. Apakah dalam Kitab Suci anda diatur mengenai masalah perceraian?

Jawaban Al-Qur'an:

[65.1] Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum

Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.

Al Baqarah [2.234] Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Jawaban Al-Kitab:

Lukas 16:18 Setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah."

Markus 10:11 Lalu kata-Nya kepada mereka: "Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu.

10:12 Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah."

Berarti kalau ada duda Kristen yang kawin lagi, berarti dia zina'!. Dan juga kalau istri yang diceraikan suaminya itu kawin lagi dengan orang lain, dia juga zina'!.

Matius 5:32 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah.

Imamat

21:13 Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan.

21:14 Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya,

Wah bagaimana nich? Masak duda Kristen kawin ame jande aje nggak boleh? Tapi

kenyataannye? (^_^)

23. Apakah Kitab Suci anda membeda-bedakan antara kelahiran anak Laki-laki dengan anak perempuan?

Jawaban Al-Qur'an:

Asy Syura [42.49] Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki,

Jawaban Alkitab:

Imamat 12:2 "Katakanlah kepada orang Israel: Apabila seorang perempuan bersalin dan MELAHIRKAN ANAK LAKI-LAKI, MAKA NAJISLAH IA SELAMA TUJUH HARI. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain ia najis.

12:3 Dan pada hari yang kedelapan haruslah dikerat daging kulit khatan anak itu.

12:4 SELANJUTNYA TIGA PULUH HARI LAMANYA PEREMPUAN ITU HARUS TINGGAL menantikan pentahiran dari darah nifas, tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus, sampai sudah genap hari-hari pentahirannya.

12:5 TETAPI JIKALAU IA MELAHIRKAN ANAK PEREMPUAN, MAKA NAJISLAH IA SELAMA DUA MINGGU, sama seperti pada waktu ia bercemar kain; SELANJUTNYA ENAM PULUH HARI LAMANYA IA HARUS TINGGAL menantikan pentahiran dari darah nifas.

Kalau seorang perempuan melahirkan anak laki-laki, maka ia akan najis selama tujuh hari saja. Dan ia harus menunggu selama sebulan saja. Sedangkan kalau perempuan itu melahirkan anak perempuan, ia NAJIS SELAMA 14 HARI! Dan ia harus menunggu SELAMA DUA BULAN!

24. Bagaimana mengenai wanita/istri yang sedang datang bulan?

Jawaban Al-Qur'an:

[2.222] Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Tafsir ayat ini diuraikan dalam hadis berikut ini:

Thabit narrated it from Anas: "Among the Jews, when a woman menstruated, they did not dine with her, nor did they live with them in their houses; so the Companions of the Apostle (may peace be upon him) asked The Apostle (may peace be upon him), and Allah, the Exalted revealed:" And they ask you about menstruation; say it is a pollution, so keep away from woman during menstruation" to the end (Qur'an, ii. 222). The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Do everything except intercourse. The Jews heard of that and said: This man does not want to leave anything we do without opposing us in it. Usaid b. Hudair and Abbad b. Bishr came and said: Messenger of Allah, the Jews say such and such thing. We should not have, therefore, any contact with them (as the Jews do). The face of the Messenger of Allah (way peace be upon him) underwent such a change that we thought he was angry with them, but when they went out, they happened to receive a gift of milk which was sent to the Apostle of Allah (may peace be upon him). He (the Holy Prophet) called for them and gave them drink, whereby they knew that he was not angry with them. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Menstruation (Kitab Al-Haid), Book 003, Number 0592)"

The Muslim men can still be loving and be near their wives and touch them too when their wives are having their monthly periods:

Narrated 'Aisha: "The Prophet used to recite the Quran with his head in my lap while I used to be in my periods (having menses). (Translation of Sahih Bukhari, ONENESS, UNIQUENESS OF ALLAH (TAWHEED), Volume 9, Book 93, Number 639)"

'Aisha reported: "The Messenger of Allah (may peace be upon him) would recline in my lap when I was menstruating, and recite the Qur'an. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Menstruation (Kitab Al-Haid), Book 003, Number 0591)"

Maimuna (the wife of the Holy Prophet) reported: "The Messenger of Allah (may peace be upon him) contacted and embraced his wives over the waist-wrapper when they were menstruating. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Menstruation (Kitab Al-Haid), Book 003, Number 0579)"

'A'isha reported: "When anyone amongst us (amongst the wives of the Holy Prophet) menstruated, the Messenger of Allah (may peace be upon him) asked her to tie a waist-wrapper over her (body) and then embraced her. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Menstruation (Kitab Al-Haid), Book 003, Number 0577)"

Kuraibthe freed slave of Ibn Abbas, reported: "I heard it from Maimuna, the wife of the Apostle of Allah (way peace be upon him): The Messenger of Allah (may peace be upon him) used to lie with me when I menstruated, and there was a cloth between me and him. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Menstruation (Kitab Al-Haid), Book 003, Number 0580)"

Umm Salama (one of our Prophet's wives) reported: "While I was lying with the Messenger of Allah (may peace be upon him) in a bed cover I menstruated, so I slipped away and I took up the clothes (which I wore) in menses. Upon this the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Have you menstruated? I said: Yes. He called me and I lay down. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Menstruation (Kitab Al-Haid), Book 003, Number 0581)"

It is reported from 'A'isha that she observed: "When the Messenger of Allah (may peace be upon him) was in I'tikaf, he inclined his head towards me and I combed his hair, and he did not enter the house but for the natural calls (for relieving himself). (Translation of Sahih Muslim, The Book of Menstruation (Kitab Al-Haid), Book 003, Number 0582)"

'A'isha, the wife of the Apostle (may peace he upon him), reported: "The Messenger of Allah (may peace be upon him) put out from the mosque his head for me as he was in I'tikaf, and I washed it in the state that I was menstruating. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Menstruation (Kitab Al-Haid), Book 003, Number 0584)"

Al-Aswad narrated it from 'A'isha that she observed: "I used to wash the head of the Messenger of Allah (may peace be upon him), while I was in a state of menstruation. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Menstruation (Kitab Al-Haid), Book 003, Number 0586)"

'A'isha reported: "The Messenger of Allah (may peace be upon him) said to me: Get me the mat from the mosque. I said: I am menstruating. Upon this he remarked: Your menstruation is not in your hand. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Menstruation (Kitab Al-Haid), Book 003, Number 0587)"

Abu Huraira reported: "While the Messenger of Allah (may peace be upon him) was in the mosque, he said: O 'A'isha, get me that garment. She said: I am menstruating. Upon this he remarked: Your menstruation is not in your hand, and she, therefore, got him that. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Menstruation (Kitab Al-Haid), Book 003, Number 0589)"

'A'isha reported: "I would drink when I was menstruating, then I would hand it (the vessel) to the Apostle (may peace be upon him) and he would put his mouth where mine had been, and drink, and I would eat flesh from a bone when I was menstruating, then hand it over to the Apostle (may peace be upon him) and he would put his mouth where mine had been. Zuhair made no mention of (the Holy Prophet's) drinking. (Translation of Sahih Muslim, The Book of Menstruation (Kitab Al-Haid), Book 003, Number 0590)"

Jawaban Alkitab:

Imamat

15:19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus tujuh hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya, menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:20 Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga.

15:21 Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:22 Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:23 Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:24 Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama tujuh hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga.

15:25 Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis.

15:26 Setiap tempat tidur yang ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya.

15:27 Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.

15:28 Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung tujuh hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir.

15:29 Pada hari yang kedelapan ia harus mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu Kemah Pertemuan.

15:30 Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan TUHAN, karena lelehannya yang najis itu.

25. Apakah Tuhan anda suka main tak umpet? (dan kalah lagi!)

Jawaban Al-Qur'an:

[44.6] sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,

[2.29]... Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

[15.86] Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

[49.1] Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Jawaban Alkitab:

Allah tidak tahu dimana Adam sembunyi.

Allah memanggil manusia itu dan berfirman : (Adam dan Hawa) di manakah engkau? (Kejadian 3:9)

26. Bagaimana Kitab Suci anda mengatur hak pembagian warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan?

Jawaban Al-Qur'an:

[4.7] Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Jawaban Al-Kitab:

Bilangan 27:8 Dan kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan.

Dalam Al-Qur'an perempuan dapat warisan, dalam Alkitab perempuan BARU DAPAT

WARISAN kalau orang tuanya nggak punya anak laki-laki!.

28. Apakah Kitab Suci anda memerintahkan agar kaum perempuan memakai jilbab?

Jawaban Al-Qur'an:

Surah [33.59] Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.

[24.31] Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Jawaban Al-Kitab:

I Korintus

11:3 Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan Kepala dari Kristus ialah Allah.

11:4 Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya.

11:5 Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya.

11:6 Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya.

I Timotius

2:9. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal,

2:10 tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah.

Harusnya kalian wanita yang Kristen pake' jilbab juga kan?

29. Apakah dalam kitab suci anda juga disebutkan mengenai Poligami?

Jawaban Al-Qur'an:

[4.3] Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Jawaban Alkitab:

II Samuel 5:13 Daud mengambil lagi beberapa gundik dan isteri dari Yerusalem, setelah ia datang dari Hebron dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan.

I Raja Raja

11:1. Adapun raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon dan Het,

11:2 padahal tentang bangsa-bangsa itu TUHAN telah berfirman kepada orang Israel: "Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan merekapun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta.

11:3 Ia mempunyai tujuh ratus isteri dari kaum bangsawan dan tiga ratus gundik; isteri-isterinya itu menarik hatinya dari pada TUHAN.

Kejadian 4:19. Lamekh mengambil isteri dua orang; yang satu namanya Ada, yang lain Zila

Ulangan 21:15. "Apabila seorang mempunyai dua orang isteri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik isteri yang dicintai maupun isteri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari isteri yang tidak dicintai,

Keluaran 21:10 Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia.

Kidung Agung 6:8-9. "Permaisuri ada enam puluh, selir delapan puluh, dan dara-dara tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya; puteri-puteri melihatnya dan menyebutnya bahagia, permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. "

Kejadian 16:1-3. "Adapun Sarai, isteri Abram itu, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram: "Engkau tahu, TUHAN tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu; mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, isteri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah sepuluh tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi isterinya. "

Kejadian 25:1. "Abraham mengambil pula seorang isteri, namanya Ketura. "

Kejadian 30:1-4 "Ketika dilihat Rahel, bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub: "Berikanlah kepadaku anak; kalau tidak, aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata: "Akukah pengganti Allah, yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel: "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia akupun mempunyai keturunan." Maka diberikannyalah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi isterinya dan Yakub menghampiri budak itu. "

Kejadian 36:2-10. "Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi isteri-isterinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana dari anak Zibeon orang Hewi, dan Basmat, anak Ismael, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeusy, Yaelam dan Korah. Itulah anak-anak Esau, yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa isteri-isterinya, anak-anaknya lelaki

dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan, lalu pergilah ia ke negeri lain dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir; Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom, di pegunungan

Seir. Nama anak-anaknya ialah: Elifas, anak Ada isteri Esau;Rehuel, anak Basmat isteri Esau. "

Daniel 5:2. "Dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam Bait Suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para isteri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu.

1 Samuel 1:2 "Orang ini mempunyai dua isteri: yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina; Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak.

1 Tawarikh 4:5 "Asyur, bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara. "

1 Tawarikh 8:8. "Saharaim mendapat anak di daerah Moab, sesudah diusirnya Husim dan Baara, isteri-isterinya. "

2 Tawarikh 11:21. "Rehabeam mencintai Maakha, anak Absalom itu, lebih dari pada semua isteri dan gundiknya--ia mengambil delapan belas isteri dan enam puluh gundik dan memperanakkan dua puluh delapan anak laki-laki dan enam puluh anak perempuan. "

30. Apakah Tuhan anda datang untuk membawa damai (rahmat)?

Jawaban Al-Qur'an:

[1.1] Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

[51.58] Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.

[29.21].... memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan.

Jawaban Alkitab:

"Jangan kamu menyangka bahwa AKU datang untuk membawa damai di atas bumi; AKU datang bukan untuk membawa DAMAI melainkan PEDANG (Matius 10:34).

"AKU datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah AKU harapkan, api itu telah menyala ! " (Lukas 12:49).

"Kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku kepadamu, bukan damai, melainkan PERTENTANGAN " (Lukas 12:51).

31. Apakah Nabinya umat Islam Isa As dan Tuhannya Kristen Yesus Kristus tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya tergantung kepada Allah?

Jawaban Al-Qur'an:

[43.59] Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israel.

Jawaban Alkitab:

Yohannes 5:30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku.

Lukas 11:20 Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.

Yohannes

11:41 Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata: "Bapa, Aku mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan Aku.

11:42 Aku tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku, Aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku."

11:43 Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia dengan suara keras: "Lazarus, marilah ke luar!"

11:44 Orang yang telah mati itu datang ke luar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka: "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi."

Jadi siapa yang memberikan kehidupan kembali kepada Lazarus? Jawabannya

adalah "Tuhan!" Karena Tuhan mendengar permohonan Yesus, selalu!.

32. Apakah nabinya Islam Isa AS dan Tuhannya Kristen Yesus Kristus memerintahkan kepada umatnya untuk HANYA menyembah Allah saja?

Jawaban Al-Qur'an:

[43.64] Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus.

Jawaban Alkitab:

Markus 12:29 Jawab Yesus: "HUKUM YANG TERUTAMA ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.

Yohannes 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal ENGKAU, SATU-SATUNYA ALLAH YANG BENAR, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

Matius 4:10 Maka berkatalah Yesus kepadanya: "Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: ENGKAU HARUS MENYEMBAH TUHAN, ALLAHMU, dan HANYA KEPADA DIA SAJALAH ENGKAU BERBAKTI!"

Lihat! Pesan Yesus: HANYA kepada Allah sajalah kalian harus menyembah dan berbakti. Jelas kalian tak boleh menyembah dan berbakti pada Yesus. Kalau memang Yesus itu Tuhan juga, tentu Yesus akan menyuruh iblis itu untuk menyembah Yesus juga.

33. Apakah nabinya Islam Isa AS dan Tuhannya Kristen Yesus Kristus berdo'a kepada Tuhannya dan memohon ampun kepada-Nya?

Jawaban Al-Qur'an:

[19.30] Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi.

[19.31] dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;

[19.32] dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.

[19.36] Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Jawaban Alkitab:

Lukas 5:16: Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa.",

Lukas 22:44 Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-Nya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.

Matius 26:36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-murid-Nya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-murid-Nya: "Duduklah di sini, sementara Aku pergi ke sana untukberdoa.";

Ibrani 5:7 Dalam hidup-Nya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena kesalehan-Nya Iatelah didengarkan.

Matius 6:12 dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;

Yesus sendiri meminta ampun akan kesalahannya. Jadi dia pernah berbuat dosa.

34. Apakah Tuhan anda bisa mengenal musim buah?

Jawaban Al-Qur'an:

[44.6] sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,

[2.29]... Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

[15.86] Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

Jawaban Alkitab:

Tuhan Yesus tidak tahu musim buah Ara.

Markus 11:13 Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Ia tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara.

35. Apakah agama anda mengharamkan babi?

Jawaban Al-Qur'an:

[2.172] Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.

[2.173] Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[5.3] Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[16.114] Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

[16.115] Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jawaban Alkitab:

Imamat

11:7 Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu.

11:8 Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh; haram semuanya itu bagimu.

Yesus memusnahkan 2000 babi untuk menyembuhkan seorang manusia:

Markus 5:13 Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira dua ribu jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya.

Ulangan 14:8 Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak; haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya"

Yohanes 15:10 Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. (Jesus menjaga perintah Tuhan)

Matius 5:17-18 Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi

Matius 7:6 Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak- injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu.

Matius 8:30-32 Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada-Nya, katanya:"Jika Engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka: "Pergilah!" Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air

Markus 5:11-15. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi-babi sedang mencari makan, lalu roh-roh itu meminta kepada-Nya, katanya: "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu,

biarkanlah kami memasukinya!" Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira dua ribu jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceriterakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya.Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka."

Yesaya 66:3 "Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga, orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing, orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi, orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu: sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka, "

Yesaya 66:17 "Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman TUHAN."

Amsal 11:22. Seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila.

Lukas 8:32-34. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung, lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus, supaya Ia memperkenankan mereka me
mathew
Acuh Tak Acuh
Acuh Tak Acuh
 
Posts: 8
Joined: Thu Jun 21, 2007 12:08 am
Location: jakarta

Postby Tanjidin » Thu Jun 21, 2007 10:06 am

Wuih... posting panjang panjang cuma buat jualan Kristen.... cape dehhhhhh
User avatar
Tanjidin
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 324
Joined: Tue Mar 20, 2007 2:51 pm

Postby kang_guru » Thu Jun 21, 2007 10:55 am

Tanjidin wrote:Wuih... posting panjang panjang cuma buat jualan Kristen.... cape dehhhhhh


kalo menurut gw sih, postingan si mathew tsb yg panjang lebar itu bukan jualan Kristen, tapi menunjukkan perbedaan dalam Qur'an dan Bibel. nah sekarang terserah pembaca, mau milih yang mana berdasarkan penjelasan tersebut di atas, contohnya: loe mau pilih menyembah Tuhan yang tidak pernah mengantuk dan tidak pula pernah tidur dan tidak merasa berat memelihara langit dan bumi (dalam Qur'an) atau menyembah Tuhan yang kelelahan (dalam Bibel).

Kalo "tuhan" bisa kelelahan, berarti "tuhan" butuh istirahat, butuh tidur...wah apa bedanya donk sembahan seperti itu dengan anjing??? :( kalo "tuhan" ngantuk trus molor, wah gimana donk alam semesta ini??? sopir ngantuk trus ketiduran meski cuma sedetik aja bisa buat kecelakaan, apalagi kalo "tuhan" yang mengendalikan alam semesta trus ngantuk? bisa celaka tuh alam semesta. OKI kalo pengen selamat, jangan pilih tuhan yang ngantukan, berarti jangan percaya pula sama agama yang punya kitab suci yang isinya menyebutkan tuhan kelelahan

Gitu lho :) :lol:
kang_guru
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 29
Joined: Tue Jun 05, 2007 2:34 pm

Postby Tanjidin » Thu Jun 21, 2007 12:46 pm

Gue tauk... yang jadi masalah,FFI ini bukan forum Kristen.. gimana sih..??

Nanti kalo oot ke kristen ditanggapin kalian marah2...

heran deh..
User avatar
Tanjidin
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 324
Joined: Tue Mar 20, 2007 2:51 pm

Postby richardthelionheart » Fri Jun 22, 2007 12:56 am

ngga gw ngga marah, cuma kasian..
User avatar
richardthelionheart
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 284
Joined: Wed Jun 06, 2007 1:40 pm

Postby El islaam » Thu Jun 28, 2007 10:10 pm

Tanjidin wrote:Tau Continental Drift..???
CONTINENTAL DRIFT.... BACA..!!!

Gue nanya EMANG GUNUNG BISA JALAN????
MAS ENTE HRS BISA MEMBEDAKAN ANTARA BERJALAN, BERGERAK, BERGESER DAN BERLARI. BERJALAN SANGAT BERBEDA DGN YG LAIN, PAHAM?
User avatar
El islaam
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 785
Joined: Thu Dec 07, 2006 2:04 pm

Postby richardthelionheart » Fri Jun 29, 2007 3:12 pm

gunung kalo diliat dari jauh keliatannya ada di samping kanan gw, tapi kalo gw deketin letaknya ada di sebelah kiri gw. Some how...
User avatar
richardthelionheart
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 284
Joined: Wed Jun 06, 2007 1:40 pm

Postby electabuzz » Fri Jul 06, 2007 2:28 am

[quote]
BOSS KLO EMANG aloh swt ADA, KENAFA AFGHANISTAN BISA MENJADI NEGARA KOMUNIS? DAN AMERIKA YANG MEMBEBASKAN AFGHANISTAN DARI KOMUNISME? KENAFA????

afganistan jadi negara komunis?????
sejak kapan tuh

:shock: :shock: :shock:
User avatar
electabuzz
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 263
Joined: Wed Jun 13, 2007 10:54 pm

Postby Tok-tok-tok » Wed Nov 07, 2007 4:30 pm

dua wrote:oot nih kesinetron...ingat..ingat mas ..maut setiap saat siap menjemput


Lebih baik MASUK NERAKA dari pada punya nabi yang udah duluan MASUK NERAKA... hahahaha...

dasar pedofil..
Tok-tok-tok
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 185
Joined: Tue Nov 06, 2007 4:29 pm

Postby murtad mama » Wed Nov 07, 2007 10:00 pm

yup bener kawan....lebih baik masuk neraka daripada masuk syorga ketemu pedofil lagi genjot2an ama 72 houris :lol:
User avatar
murtad mama
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4284
Joined: Tue Feb 06, 2007 7:16 pm
Location: Jl veteran 48 Kota Bekasi 17141 Jawa Barat <==== Alamat VOA-Islam :) :) :)

Re: Saat para kafirin dan murtadin di jemput sakaratul maut

Postby RajaPerang » Mon Sep 14, 2009 11:04 pm

dua wrote:Wahai saudara-saudara ku para kafirin dan murtadin..bertobatlah sebelum terlambat mumpung masih ada waktu. Al qur'an itu hanya sekedar pemberi peringatan bagi orang yang mau berfikir

Lihat surat Al Qiyamah
ayat 26
Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan,

ayat 27
dan dikatakan (kepadanya): "Siapakah yang dapat menyembuhkan?",

ayat 28
dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia),

ayat 29
dan bertaut betis (kiri) dan betis (kanan) ,

ayat 30
kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

ayat 31
Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Qur'an) dan tidak mau mengerjakan shalat,

ayat 32
tetapi ia mendustakan (Rasul) dam berpaling (dari kebenaran),

ayat 33
kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong).

ayat 34
Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu,

ayat 35
kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu

Kutukan terhadap orang kafir ini diulang-ulang sampai empat kali: pertama di saat ia akan mati, kedua ketika ia dalam kubur, ketiga pada waktu hari berbangkit dan keempat dalam neraka jahannam.

Maaf...saya ga takut sama neraka ya olloh..gua cuma takut ama nerakanya Tuhan sejati...wkwkwk..so it's out of question.>!
RajaPerang
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 520
Joined: Tue Aug 18, 2009 8:52 pm

Re:

Postby RajaPerang » Mon Sep 14, 2009 11:06 pm

dua wrote:Tipikal kafir...yang mata dan telinganya sudah tertutup

Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar", (tentulah kamu akan merasa ngeri).
( سورة الأنفال , Al-Anfal, Chapter #8, Verse #50)

Kenapa kami anda sebut menutup mata dan telinga? di sisi kami..slimmer lah yang menutup mata dan telinga akan kebenaran Injil...so gua ga peduli dah...wkwkwkwkwk
RajaPerang
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 520
Joined: Tue Aug 18, 2009 8:52 pm

Re:

Postby RajaPerang » Mon Sep 14, 2009 11:10 pm

kang_guru wrote:gak kebalik tuh, bukannya kalian tuh, kafir2 FFI, yg takut mati? diajak mubahalah, mbulet gak karuan, pake alasan macam2.
Pendeta2 Nasrani jadul, waktu diajak mubahalah sama Nabi, pertama mereka bersedia tapi kemudian mereka gak jadi mubahalah, tapi mereka lebih gentlenya drpd kafir2 FFI, yaitu mereka menjadi kafir dzimmi.

beuh sori2 aja ya kafir di sini kaga takut ama yang namanya MATI..! sekalipun golok nya muhammad nempel di leher gua ga bakal menghianati Tuhan gua..Tuhan yang sejati..wkwkwwk
RajaPerang
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 520
Joined: Tue Aug 18, 2009 8:52 pm

Re:

Postby RajaPerang » Mon Sep 14, 2009 11:11 pm

MONTIR KEPALA wrote:[13:32] Dan sesungguhnya telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka Aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu kemudian Aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaan-Ku itu!

wkwkwkw..ketauan nyontek asli dri Bible..itu mah kata2 nya Yesus.."Sesungguhnya telah di perlakukan demikian NABI-NABI sebelum kamu"
RajaPerang
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 520
Joined: Tue Aug 18, 2009 8:52 pm

Re: Re:

Postby Yehuda » Mon Sep 14, 2009 11:12 pm

beuh sori2 aja ya kafir di sini kaga takut ama yang namanya MATI..! sekalipun golok nya muhammad nempel di leher gua ga bakal menghianati Tuhan gua..Tuhan yang sejati..wkwkwwk


Apa iya??? Siapakah Tuhan yang sejati menurut ente???

Peace...
User avatar
Yehuda
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 3047
Joined: Fri Jan 18, 2008 8:07 pm
Location: Depok

Re:

Postby RajaPerang » Mon Sep 14, 2009 11:13 pm

dua wrote:para kafirin apalagi murtadin kalo udah diajakin omongin maut..pasti lari terbirit-birit....tobatlah..sodara ku sbl maut datang menjemput
Maha benar dan engkau ya maha agung..dgn segala firmannmu ya Allah
Mana nih sih adadeh kok kabur sih

Lari..ngigo kali lu..orang kafir di sini pada nanggepin..wwkkwkw...maha aneh olloh
RajaPerang
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 520
Joined: Tue Aug 18, 2009 8:52 pm

Re:

Postby RajaPerang » Mon Sep 14, 2009 11:26 pm

kang_guru wrote:kalo menurut gw sih, postingan si mathew tsb yg panjang lebar itu bukan jualan Kristen, tapi menunjukkan perbedaan dalam Qur'an dan Bibel. nah sekarang terserah pembaca, mau milih yang mana berdasarkan penjelasan tersebut di atas, contohnya: loe mau pilih menyembah Tuhan yang tidak pernah mengantuk dan tidak pula pernah tidur dan tidak merasa berat memelihara langit dan bumi (dalam Qur'an) atau menyembah Tuhan yang kelelahan (dalam Bibel).

Kalo "tuhan" bisa kelelahan, berarti "tuhan" butuh istirahat, butuh tidur...wah apa bedanya donk sembahan seperti itu dengan anjing??? :( kalo "tuhan" ngantuk trus molor, wah gimana donk alam semesta ini??? sopir ngantuk trus ketiduran meski cuma sedetik aja bisa buat kecelakaan, apalagi kalo "tuhan" yang mengendalikan alam semesta trus ngantuk? bisa celaka tuh alam semesta. OKI kalo pengen selamat, jangan pilih tuhan yang ngantukan, berarti jangan percaya pula sama agama yang punya kitab suci yang isinya menyebutkan tuhan kelelahan

Gitu lho :) :lol:

emang lu ngerti arti BERISTIRAHAT DRI PEKERJAAN?wkwkwkwk...kaga ngarti Bible udah ga usah bawa2 Bible ke sini.Lagian gua lebih milih Tuhan yang ngantuk dari pada Tuhan yang bentuk nya Batu Kotak Item dan tukang jagal..wkwkwk
RajaPerang
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 520
Joined: Tue Aug 18, 2009 8:52 pm

Re: Saat para kafirin dan murtadin di jemput sakaratul maut

Postby sam indiilia » Fri Sep 18, 2009 5:17 am

Allah ada di ats Arasy, Allah Maha Tinggi & Maha Pencipta, Ia tdk beranak & tdk pula diperanakkan.
sam indiilia
Acuh Tak Acuh
Acuh Tak Acuh
 
Posts: 1
Joined: Thu Sep 17, 2009 7:38 pm

Re: Saat para kafirin dan murtadin di jemput sakaratul maut

Postby Yehuda » Fri Sep 18, 2009 8:32 am

sam indiilia wrote:Allah ada di ats Arasy, Allah Maha Tinggi & Maha Pencipta, Ia tdk beranak & tdk pula diperanakkan.


:-"

Teori situs sebelah nih, baru lulus lagi ya dari situs sebelah??? Ga mutu banget lulusannya cuma bisa ngomong gitu...

Peace...
User avatar
Yehuda
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 3047
Joined: Fri Jan 18, 2008 8:07 pm
Location: Depok

PreviousNext

Return to Humor 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users