. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

RAHASIA JALAN YANG LURUS DALAM AL-QURAN

Pembuktian bahwa Islam bukanlah ajaran dari Tuhan.

RAHASIA JALAN YANG LURUS DALAM AL-QURAN

Postby elfwarrior » Tue Jul 08, 2008 9:41 am

Rahsia Jalan Yang LurusAssalaamua'laikum wa rahmatulaahi wa barakaatuh

Bismillahi Rahmanir RahimDengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Seratus empat orang lelaki, wanita dan kanak-kanak pada 19hb Disember 1997 telah bertolak dari Jakarta menuju ke Singapura dengan pesawat Boeing 737 nombor penerbangan MI185. Pasti tidak ada seorangpun diantara para penumpang pesawat itu yang menduga bahawa meraka akan menghadapi maut tidak lama setelah mereka bertolak dari Jakarta. Malangnya, pesawat tersebut nahas dan jatuh berkeping-keping di Palembang, dekat Sungai Musi dan semua orang penumpang telah terkorban nyawa.

Diseluruh dunia ini tidak terhitung betapa banyaknya orang yang mati dalam berbagai malapetaka seperti itu; bencana alam yang datang dengan tiba-tiba seperti gempa bumi, angin taufan, kapal tenggelam, kecelakaan laulintas dan lain-lain lagi. Setiap hari, ada orang yang meninggal bahkan pada waktu anda membaca tulisan ini ada orang yang sedang menghadapi maut. Ramai orang yang berusaha untuk hidup lebih lama melalui senaman, berhenti merokok, makan vitamin-vitamin dan sebagainya.

Namun kita tidak dapat menyangkal kenyataan. Pada suatu hari kita akan meninggal dunia juga, dan apa sahaja yang kita lakukan tidak dapat menghalang ketibaan masa itu. Ada yang berkecenderungan bahawa kita tidak akan mati apalagi jika segalanya berjalan dengan baik, jika tidak ada kekurangan, jika ekonomi melambung, suasana aman damai, dan kita cukup makan. Kematian terlalu mudahnya dilupakan.

Yang sebenarnya ialah kematian adalah sesuatu hakikat yang tidak dapat dielakkan oleh sesiapapun di dunia ini. Ramai juga yang berpendapat bahawa kematian adalah persoalan orang-orang yang sudah tua sahaja, tetapi sebenarnya, kematian itu tidak memandang umur. Sepastinya matahari terbenam setiap hari, kematian pasti akan tiba, sama ada orang yang berkuasa, berpangkat, pandai kaya atau miskin. Kematian itu menjadikan mereka yang berpangkat tinggi setanding dengan yang miskin atau berpangkat rendah.

Manusia ditetapkan mati hanya sekali sahaja dan setelah itu akan dihakimi. Anda diminta untuk bersiap sedia dan berwaspada akan datangnya saat kematian dan selepas itu bersiap pula untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah anda melakukan sewaktu didunia ini kepada HAKIM AGUNG. Dialah yang berkuasa untuk memasukkan anda ke SYURGA atau mencampakkan anda ke Neraka Jahanam.

DUNIA INI SEMENTARA SAHAJA !Apakah maknanya kehidupan ini?

Kehidupan ini sama seperti asap yang sebentar sahaja kelihatan lalu lenyap. Sesungguhnya manusia seperti nafas sahaja, dan semuanya sia-sia.

Ramai yang berharap hanya untuk kehidupan di dunia ini. Setiap hari mereka hanyalah sibuk dengan urusan-urusan dunia ini; sibuk mencari duit, sibuk bekerja, sibuk dengan kesukaan. Mereka melupakan diri bahawa saat akan tiba apabila segalanya berakhir dan kita kembali kepada KHALIQ kita. Kehidupan juga penuh dengan penderitaan dan air mata. Kita mengalami jauh lebih banyak penderitaan di dunia ini dipertimbangkan dengan kesenangan dan keseronokan yang kita memperolehi.

Syaitan mengajukan supaya menikmatilah kesenangan-kesenangan dunia dengan puas-puas dan buatlah dosa kemudian jadilah penghuni neraka untuk selama-lamanya. Walau bagaimanapun Allah memberi petunjuk, ajaran dan jalan untuk mengendalikan diri kerana kehidupan yang sebenarnya bukanlah di dunia yang sementara ini tetapi di SYURGA yang kekal. Jadi berwaspadalah supaya jangan menghanyutkan diri dalam dosa dan kesenangan-kesenangan dunia yang sementara sahaja tetapi ikutilah ajaran dan Jalan Allah agar anda hidup selamanya dalam rahmatNya.

Di akhirat ada dua tempat tujuan bagi roh manusia iaitu Syurga dan Neraka. Seketika roh manusia ditentu masuk ke salah satu tempat itu, maka orang itu akan kekal di situ. Manakah yang anda pilih?SYURGA

Inilah tempat bersara yang paing indah dimana taman-taman yang teduh dapat dinikmati dan ada kesabaran, kehormatan dan salam. Disini mereka yang disucikan dari dosa akan hidup bersenangan sambil memuji Allah yang menghapuskan dukacita mereka untuk selama-lamanya.

Fikiran kita tidak mampu membayangkan bagaimana indahnya syurga itu. Orang yang menuruti ajaran Allah dan mengikuti jalan yang ditunjukkanNya akan berada di tempat ini.

Hanya Isa Anak Maryam yang langsung masuk Syurga kerana Dia suci.

(Maryam, 19:19)

Bahkan Dia terkemuka di dunia dan di akhirat …

(Al Imran, 3:45)NERAKA

Inilah tempat seksaan yang mengerikan dan tempat kesedihan serta kesengsaraan, dimana pakaian, selimut dan tempat tidur dibuat api. Di atas kepala dan di bawah kaki, api berlapis-lapisan. Dimana-manapun penuh api, asap hitam, dan kegelapan. Mata menjadi buta, telinga menjadi tuli dan mulut menjadi bisu. Mereka yang berada disini mengalami penderitaan yang tidah berhenti. Mereka tidak mati dan tidaklah hidup juga, tetapi mengalami seksaan tanpa kesudahan.

Sejak manusia pertama, Nabi Adam dan Hawa, menuruti kata-kata godaan Syaitan, mereka telah disentuh Syaitan dan memiliki dosa, maka semua manusia sudah berdosa dan jauh daripada Allah yang menyelamatkan mereka. Oleh itu, mereka akan dihukum dengan hukuman neraka.

"Dan tidak seorang diantara kamu, melainkan mendatanginya (masuk neraka) dan ini bagi Tuhanmu adalah ketetapan yang sudah dipastikan…"

(Maryam, 19:71)JALAN KE SYURGA

Agama dengan syariat-syariatnya harus ditaati dan dilaksanakan sepanjang umur hidup manusia. Manusia juga diharuskan untuk selalunya bermurah hati. Hanya apabila manusia dapat menjalankan segala hal-hal tersebut dengan penuh maka manusia dapat mencapai Syurga. Mungkinkah kita hidup kehidupan kita dengan sempurna?

Berapa tekunkah kita sepatutnya menjalankan syariat-syariat agama ataupun berapa banyakkah kita berkemurahan hati agar dapat masuk ke Syurga? Kami semua telha berdosa; bahkan perbuatan kami yang terbaik pun kotor dan najis. Kerana dosa kami, kami akan lenyap seperti daun layu diterbangkan angin.

Adakah tolok ukur yang pasti apabila menjalankan hal-hal tersebut agar kita dapat masuk Syurga? Tidak ada!

Oleh kerana manusia tidak akan past agar dapat masuk ke Syurga maka banyak orang tinggal keragu-raguan, dengan kebimbangan dan kegelisahan. Sepanjang zaman orang selalu berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang harus diikuti manusia agar dapat mencapai Syurga.

Kita semua seperti domba yang sesat, masing-masing mengikut jalan sendiri. Tetapi Allah menjatuhkan hukuman kepadanya, hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita.

"Indinash shiraathal mustaqiim"

Tunjukilah kami jalan yang lurus …

(Al Fatihah, 1:6)

"Yaa ayyuhai ladziina aamanut taqullaaha wabtaghuu ilaihi wasiilata …"

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadaNya…

(Al Maidah, 5:35)

Sudahkah anda menemui jalan itu?Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang

Oleh kerana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang maka Allah di dalam Al Quran telah menunjukkan jalan dan petunjuk-petunjuk yang diberi jelas patut diikuti agar manusia dapat mencapai Syurga. Marilah kita renungkan Al Quran dan Hadis seperti yang tersebut dibawah ini.

Petunjuk-petunjuk Al Quran dan Hadis agar manusia dapat mencapai Syurga

1. Isa AS ialah jalan yang lurus yang patut diikuti

"Wa innahu la'ilmu lis saa'ati fa laa tamtarunna bihaa wa tabi'unni haadzaa shiraathum mustaqiim…"

Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat kerana itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus …

(Az Zukhruf, 43:61)

2. Isa AS pembawa keterangan dan patut ditaati

"Wa lammaa jaa-a 'Isa bil bayyinaati qaala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayina lakum ba'dhal ladzii tathtalifuuna fiihi fat taqullaaha wa athii'u…"

Dan tatkala Isa datang membawa keterangan. Dia berkata sesungguhnya Aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian yang apa kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaKu…

(Az Zukhruf, 43:63)
3. Isa AS mengatakan perkataan yang benar

"Dzaalika 'isabnu Maryama qaulal haqqil ladzil fiihi yamtaruum…"

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenaranNya…

(Maryam, 19:34)
4. Isa AS itu utusan Allah dan FirmanNya

"Inamal Masihu 'isabnu Maryama rasullahi wa kalimatuhu …"

Sesungguhnya Isa Al Masih putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya…

(An Nisa, 4:171)
5. Isa AS adalah Roh Allah dan KalimatNya

"Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu…"

Isa itu sesungguhNya Roh Allah dan FirmanNya

(Hadis Anas bin Malik hal.72)
6. Isa AS adalah Roh Allah yang menjelma menjadi Manusia yang sempurna

"… arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fa tamatstsala lahaa basyaran sawiyya."

…Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi Manusia yang sempurna…

(Maryam, 19:17)
7. Isa AS adalah satu-satunya Imam MAHDI

"Laa mahdia illa isabnu Maryama…"

Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra Maryam…

(Hadis Ibnu Majah)
8. Isa AS dilahirkan bukan dari bapa Insani, tetapi dari Roh Allah

"Wallatii ahshanat farjahaa fa nafakhnaa fiihaa mir ruuhinaa Wa ja'alnaahaa wabnahaa ayatal lil 'aalamiin"

Ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya (Maryam) lalu Kami tiupkan kepadanya Roh Kami (Roh Allah) dan Kami jadikan dia dan Anaknya tanda (kuasa Allah) bagi semesta alam.

(Al Anbiyaa, 21:91)
9. Isa AS lahir, mati dan dihidupkan kembali

"Wa salaamu 'alayya yauma wulittu, wa yauma amuutu, wa yauma ub'atsu hayaa."

Dan sejahtera atasNya pada hari Dia dilahirkan, pada hari Dia wafat, dan pada hari Dia dibangkitkan hidup kembali."

(Maryam, 19:33)
10. Isa AS mati, diangkat dan pengikutNya dipilih atas orang kafir

"Idz qaalallahu yaa Isa, innii mutawafiika, wa raafi'uka ilayya, wa muthahhiruka minal ladzinaa kafaruu, wa jaa'ilul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaruu ilaa yaumil qiyamati."

Ingatlah tatkala Allah berfirman; Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanMu, dan mengangkatMu depadaKu, dan akan menyucikan Engkau dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutiMu diatas mereka yang kafir hingga hari kiamat."

(Al Imran, 3:55)
11. Isa AS menyembuhkan orang buta sejak lahir

"Wa ubriul akmaha, wal abrasha, wa uhyil mautaa bi idznillah."

Dan Aku menyembuhkan orang bita sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan Aku sanggup menghidupkan orang mati dengan seizin Allah.

(Al Imran, 3:49)
12. Isa As menghidupkan orang mati

"… wa idz tuhuriijul mautaa biidzni…"

… dan diwaktu Kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan izin Ku…

(Al-Maidah, 5:110)
13. Isa AS diberi mujizat dan Roh Kudus

"Wa aatainaa 'isabna Maryam bayyinaati wa ayyadnaahu bi ruuhil qudusi."

Dan Kami berikan kepada Isa putra Maryam, beberapa mujizat serta Kami perkuat Dia dengan Roh Kudus.

(Al Baqarah, 2:253)
14. Kafirlah orang yang menolak Isa AS

"Wa bi kufrihim wa qaulihim 'alaa Maryama buhtaanan 'azhiimaa."

Dan kerana kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zinah).

(An Nisa, 4:156)
15. Isa AS akan diimani oleh semua ahli kitab

"Wa im min ahlil kitaabi illa la yu'minanna bihi qabla mauthihiiwa yaumal qiyaamati yakunnu 'alaihim syahiidaa."

Dan tidak seorangpun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matiNya, dan pada hari kiamat. Dia menjadi Saksi terhadap mereka.

(An Nisa, 4:159)
16. Tidak menurut Taurat dan Injil, maka tidak dipandang beragama

"Qui yaa ahlal kitaabi lastum 'alaa syai-in hattaa tukimut tauraata wal injiila wa maa unzila ilaikum mir rabbkum"

Katakanlah: "Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran ajaran Taurat, Injil dan apa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.

(Al Maidah, 5:68)
17. Al Quran induk dari Taurat dan Injil

"Wa innahu fii ummil kitaabi ladainaa ia 'aliyyuna hakiim."

Dan sesungguhnya Al Quran itu dalam induk Alkitab, di sisi Kami adalah tinggi dan penuh hikmat.

(Az Zukhruf, 43:4)
18. Isa AS berkuasa/terkemuka di dunia dan di akhirat

"Idz qalatil malaikatu yaa Maryama innallaaha yubasyiruki bi kalimatim minhus muhul masihu 'isabnu Maryama wajihan fiddun-yaa wal akhirati wa minal muqarrabiin."

Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah.

(Al Imran, 3:45)

Hazrat Isa AS yang paling berkuasa dan terkemuka di dunia dan di akhirat. Hasrat Isa AS adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Pengikut-pengikut Hazrat Isa AS dipilih atas orang-orang kafir. Jadi ikutlah Hazrat Isa AS pasti anda akan masuk ke Syurga. Begitu penting Hazrat Isa AS sehingga di dalam Al Quran nama Hazrat Isa AS disebut sebanyak 97 kali.

Jika Yang Berhormat Perdana Menteri menjemput anda ke Istana Negara, sudah pasti anda percaya bahawa anda akan diberi masuk ke istana. Ini kerana Yang Berhormat Perdana Menteri adalah yang paling berkuasa di negara dan berhak bertindak begitu.

Jika jemputan ke Istana ditanda tangan seorang yang berpangkat rendah sahaja, tentu anda akan meragui kebenaran jemputan itu. Jangan-jangan menuju ke Istana hanya dilarang masuk apabila tiba disana. Sedemikian, Hazrat Isa AS diberi hak memerintah atas Syurga. Oleh kerana itu, sudah pasti bahawa kepercayaan akan jemputan Hazrat Isa AS tidak akan diragui lagi. Percayalah akan jemputan Hazrat Isa AS dan anda pasti memasuki Syurga.TEMAN YANG MAHA TINGGIDoa Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat:

Ya Allah! Ampunilah saya! Kasihanilah saya dan hubungkanlah saya dengan Teman Yang Maha Tinggi …

(Hadis Shahih Bukhari 1573)

Lalu beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan:"Teman Yang Maha Tinggi"

Lalu beliau wafat dan rebahlah tangan beliau.

(Hadits Shahih Bukhari 1574)

Siapakah "Teman Yang Maha Tinggi" itu?

Menurut catatan para Hadis Sahih Bukhari, ialah "Malaikat dan Nabi-nabi". Malaikat tidak disebut yang Maha Tinggi, jadi "teman" beliau bukan malaikat tetapi seorang nabi. Lalu siapakah diantara nabi yang layak disebut:"Yang Maha Tinggi"?

Nabi-nabi yang terkenal iaitu:

"Adam Shafiyulah" = Adam AS disucikan Allah

"Nuh Najiyullah" = Nuh AS diselamatkan Allah

"Ibrahim Khalillulah" = Ibrahim AS dikasihi Allah

"Isma'il Dzabiihullah" = Ismail AS dikurbankan Allah

"Musa Kaliimullah" = Musa AS difirmankan Allah

"Dawud Kalifatullah" = Dawud AS dipimpin Allah

(Majmu' Syarif)

Namun beliau telah bersabda:

"Anaa aulan naasi bi 'iisabni Maryam fid dun-yaa wal aakhiraati wal anbiyaau ikhwaatul li'allaatin ummahaatuhum syattaa wa diinuhum waahid."Saya yang lebih dekat Isa anak Maryam di dunia dan di akhirat. Semua nabi itu bersaudara kerana seketurunan. Ibunya berlainan sedang agamanya satu.

(Hadis Shahih Bukhari 1501)

"…'lisabnu Maryam wajihan fid dun-yaa wal aakhirat…"

… Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat …

(Al Imran, 3:45)

"Wal Iadzii nafsii bi layusyikanna ayyanzila fil kumubnu Maryama hakaman muqsithan"

Demi Allah yang jiwaku di tanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya 'Isa Anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi Hakim yang Adil …

(Hadis Shahih Muslim 127)

"Laa mahdiya illa isabnu Maryama"

Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra maryam

(Hadis Ibnu Majah)

… Isa itu Rohullah, Rasullah dan Kalimatullah.

(Anas bin Malik hal. 72, An Nisa, 4:171)Maka "Teman Yang Maha Tinggi" itu adalah Isa Al Masih Anak Maryam.

"… wattabi'unni haadzaa shiraathum mustaqiim."

…ikutilah Aku, inilah jalan yang lurus.

(Az Zukruf, 43:61)Sudahkah anda menerimaNya Sebagai Pembuka/Petunjuk jalan yang lurus kepada Allah?Wassalaamu'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Sumber na dari http://www.answering-islam.org/Bahasa/Isa/rahsia.html

Buat saudara2 muslim apakah anda benar2 telah memahami Al-Quran dan Hadis ato hanya PERCAYA BUTA???? :(
elfwarrior
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 85
Joined: Sat May 31, 2008 11:39 am

Postby allohwhoakbar » Sat Sep 13, 2008 9:37 pm

wah benar-benar jalan yang lurus ......
allohwhoakbar
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 324
Joined: Mon Jul 17, 2006 12:12 pm

Postby israel hu akbar » Tue Sep 16, 2008 12:30 am

lurus............sampe surga yg sejati
israel hu akbar
Translator
 
Posts: 249
Joined: Thu Jan 24, 2008 11:30 pm

Postby CitO » Tue Sep 16, 2008 12:45 am

btw surganya yg kyk gmn ne?

kyk yg digembor2in amrozy itu ya?
CitO
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 84
Joined: Wed May 07, 2008 1:49 pm
Location: earth

Postby Maher-Shalal » Tue Sep 16, 2008 1:10 am

elfwarrior wrote:Sudahkah anda menerimaNya Sebagai Pembuka/Petunjuk jalan yang lurus kepada Allah?


Om ini ada relasi dengan om Garin Laksana? Bahasanya mirip2. :wink:
User avatar
Maher-Shalal
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1364
Joined: Mon Mar 17, 2008 4:49 pm
Location: Between heaven and hell

Postby Joevai » Thu Sep 25, 2008 10:55 am

Kalo mau konsisten pake ayat qur'an, ayat ini musti di baca juga
إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

innallaaha huwa rabbii

warabbukum fa'buduuhu

haadzaa shiraathun mustaqiim

[43:64] Sesungguhnya Allah

Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu

maka sembahlah Dia
, ini adalah


jalan yang lurus.


[b][size=22]
Joevai
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 183
Joined: Tue Aug 05, 2008 6:54 am
Location: Bandung

Postby elfwarrior » Thu Sep 25, 2008 12:22 pm

Joevai wrote:Kalo mau konsisten pake ayat qur'an, ayat ini musti di baca juga


Saudara tau tidak arti konsisten jangan merasa pintar dgn mengungkapkan kata konsisten tanpa tau mau dari pemilik ts bersangkutan itu berarti saudara sok konsisten dgn mau mengubah arah pembicaraan dari topik iniإِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

ngapain saudara nulis disini huruf arab emang anda hebat dgn menyombongkan huruf yang anda ketahui dan org lain tidak ketahui (pantas byk org muslim **** karena alquran yang mereka baca aja ngk tau artinya, hanya tau liat tulisannya yang mirip cacing2 kepanasan)

innallaaha huwa rabbii

warabbukum fa'buduuhu

haadzaa shiraathun mustaqiim

[43:64] Sesungguhnya Allah

Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu

maka sembahlah Dia
, ini adalah


jalan yang lurus.


[size=22]


Kalo anda mengatakan bahwa awloh itu juga adalah [b]jalan yang lurus.

APAKAH ALQURAN ANDA BISA DIBILANG WAHYU YANG TURUN DARI SURGA SEHINGGA BISA TERJADI KONTRADIKSI AYAT SATU DGN AYAT LAINNYA ??????

INGAT SAUDARA SENDIRI YANG MENIMBULKAN KONTRADIKSI INI BUKAN SAYA LOH :shock: :shock: :shock:

TAPI KALAU SAUDARA MEMANG MEMPUNYAI ETIKA BERDEBAT. TOLONG SAUDARA KIRANYA JGN SOK MENGGURUI SOAL KONSISTEN KARENA APA YANG SAYA TULIS DISINI JUGA ITU KONSISTEN DGN MATERI AKU.

LEBIH BAIK SAUDARA MENJELASKAN AYAT YANG SAYA BAHAS DI TS INI SESUAI DGN BATASAN MASALAHNYA, JADI KALAU SAUDARA MEMBAHAS SESUATU KELUAR DARI BATASAN MASALAH INI SAYA ANGGAP SAUDARA SEBAGAI ORANG **** YANG DILANDASKAN OLEH KEINGINAN MEMBELA KEPERCAYAAN TANPA MELIHAT SUATU CACAT DARI AJARANNYA

WALAIKUMSALAM
elfwarrior
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 85
Joined: Sat May 31, 2008 11:39 am

Postby Joevai » Thu Sep 25, 2008 4:30 pm

elfwarrior wrote:Saudara tau tidak arti konsisten jangan merasa pintar dgn mengungkapkan kata konsisten tanpa tau mau dari pemilik ts bersangkutan itu berarti saudara sok konsisten dgn mau mengubah arah pembicaraan dari topik ini
RAHASIA JALAN YANG LURUS
DALAM AL-QURAN

itu khan judul thread anda ini? Jgn di robah ya biarin aja tetep gtu. Saya khan cuma ngebantu ngebantu mengarahkan supaya kena ama judul thread nya.
elfwarrior wrote:
ngapain saudara nulis disini huruf arab emang anda hebat dgn menyombongkan huruf yang anda ketahui dan org lain tidak ketahui (pantas byk org muslim **** karena alquran yang mereka baca aja ngk tau artinya, hanya tau liat tulisannya yang mirip cacing2 kepanasan)

saya cuma menghindari salah terjemah dari ayat2 yg saya copas,maka nya pake arabnya sekalian yg kedudukannya disini sbg translating object source nya. Jd kalo saya salah copas terjemah,mdh2an ada yg bs nerjemahin langsung dari arab nya yg sy copas.

[43:64] Sesungguhnya Allah

Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu

maka sembahlah Dia
, ini adalah


jalan yang lurus.


TS nya ni thread wrote:
Kalo anda mengatakan bahwa awloh itu juga adalah jalan yang lurus.

APAKAH ALQURAN ANDA BISA DIBILANG WAHYU YANG TURUN DARI SURGA SEHINGGA BISA TERJADI KONTRADIKSI AYAT SATU DGN AYAT LAINNYA ??????

coba anda copas disini ayat2 tsb. Masa gak bisa. Sbg tanda konsistensi, anda musti bertanggungjawab dgn statement anda yg bilang di qur'an bnyk ayat2 kontradiktif, slh 1 tnda konsistensi, anda musti copas ayat2 yg bersangkutan.
elfwarrior wrote:INGAT SAUDARA SENDIRI YANG MENIMBULKAN KONTRADIKSI INI BUKAN SAYA LOH :shock: :shock: :shock:

masa sih? Buktinya?
elfwarrior wrote:
TAPI KALAU SAUDARA MEMANG MEMPUNYAI ETIKA BERDEBAT. TOLONG SAUDARA KIRANYA JGN SOK MENGGURUI SOAL KONSISTEN KARENA APA YANG SAYA TULIS DISINI JUGA ITU KONSISTEN DGN MATERI AKU.konsistensinya blm 100%, buktinya anda gak masukin ayat yg sy copas.
elfwarrior wrote:
LEBIH BAIK SAUDARA MENJELASKAN AYAT YANG SAYA BAHAS DI TS INI SESUAI DGN BATASAN MASALAHNYA,
okay, next time i'll try.
elfwarrior wrote:JADI KALAU SAUDARA MEMBAHAS SESUATU KELUAR DARI BATASAN MASALAH INI SAYA ANGGAP SAUDARA SEBAGAI ORANG **** YANG DILANDASKAN OLEH KEINGINAN MEMBELA KEPERCAYAAN TANPA MELIHAT SUATU CACAT DARI AJARANNYA
justru sy coba ajukan hal yg anda lewatkan, mgkn krn anda gak mau melihat kebenarannya?
elfwarrior wrote:


WALAIKUMSALAM
utk anda jg. Smg dpt petunjuk.
Joevai
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 183
Joined: Tue Aug 05, 2008 6:54 am
Location: Bandung

Postby Joevai » Thu Sep 25, 2008 9:41 pm

Elfwarrior yth, sy ksh copas ayat sebelumnya dari yg udah sy copas. Thread anda khan lagi nyeritain nb.Isa n jalan yg lurus, alangkah baiknya anda jg masukkan ayat2 ini supaya gak nimbulin penafsiran2 yg melenceng dari maksud sebenarnya ayat2 yg anda bahas. Maap ye sy pake "huruf cacing lagi", khan biar lengkap, jd org yg faham bhs.Arab bs ikut menelaah.وَلَمَّا جَاء عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ

جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ

الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَطِيعُونِ

walammaa jaa-a 'iisaa

bilbayyinaati qaala qad ji/tukum

bilhikmati wali-ubayyina lakum

ba'dhalladzii takhtalifuuna fiihi

fattaquullaaha wa-athii'uun

[43:63] Dan tatkala Isa datang

membawa keterangan dia

berkata: "Sesungguhnya aku

datang kepadamu dengan

membawa hikmat#?# dan untuk menjelaskan kepadamu

sebagian dari apa yang kamu

berselisih tentangnya, maka

bertakwalah kepada Allah dan

taatlah (kepada) ku".
إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا

صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

innallaaha huwa rabbii

warabbukum fa'buduuhu

haadzaa shiraathun mustaqiim

[43:64] Sesungguhnya Allah

Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu

maka sembahlah Dia
, ini adalah


jalan yang lurus.
Joevai
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 183
Joined: Tue Aug 05, 2008 6:54 am
Location: Bandung

Postby Joevai » Thu Sep 25, 2008 9:45 pm

Jd jelas ya, yg ngomong "Sesungguhnya Allah
Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu
maka sembahlah Dia, ini adalah
jalan yang lurus." di ayat itu adalah nb.Isa(Yesus).
Joevai
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 183
Joined: Tue Aug 05, 2008 6:54 am
Location: Bandung

Postby Tuvong » Thu Sep 25, 2008 10:38 pm

Joevai wrote:Jd jelas ya, yg ngomong "Sesungguhnya Allah
Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu
maka sembahlah Dia, ini adalah
jalan yang lurus." di ayat itu adalah nb.Isa(Yesus).


:D Ternyata kamu sudah menyimpang jauh dari kenyataan

Yang menulis ayat tersebut lah yang mengatakan kepada pembacanya....TUHANKU (Tuhan sang penulis) dan TUHAN KAMU (Tuhan pembaca/pendengar)

Si penulis mengajak pembaca supaya sembah lah DIA (ISA) Ini (ISA) adalah jalan yang LURUS sesuai dan tidak contradict dengan ayatnya yang lain. :lol:
Tuvong
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 420
Joined: Thu Jun 15, 2006 9:18 pm
Location: Kota Kinabalu

Postby Joevai » Thu Sep 25, 2008 10:48 pm

Tuvong wrote:
Joevai wrote:Jd jelas ya, yg ngomong "Sesungguhnya Allah
Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu
maka sembahlah Dia, ini adalah
jalan yang lurus." di ayat itu adalah nb.Isa(Yesus).


Tuvong wrote: :D Ternyata kamu sudah menyimpang jauh dari kenyataan

Yang menulis ayat tersebut lah yang mengatakan kepada pembacanya....TUHANKU (Tuhan sang penulis) dan TUHAN KAMU (Tuhan pembaca/pendengar)

Si penulis mengajak pembaca supaya sembah lah DIA (ISA) Ini (ISA) adalah jalan yang LURUS sesuai dan tidak contradict dengan ayatnya yang lain. :lol:
si Penulis (lbh tepatnya yg Menurunkan ayat itu),lagi menceritakan kembali apa yg di ucapin org yg lagi ada di ayat itu. Clear?
Joevai
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 183
Joined: Tue Aug 05, 2008 6:54 am
Location: Bandung

Postby coolman07 » Thu Sep 25, 2008 10:56 pm

Wah.....bagus banget nih topik. Semoga saudara2 Islam bisa merenungkan bahwa muh. hanyalah pembawa al'quran saja, tapi inti sari dari orang beragama memiliki tujuan yaitu bisa MASUK SURGA DENGAN PASTI (TIDAK RAGU2).

Nah, siapakah yg dimaksud dengan yg dimaksud dengan penyedia jalan yg lurus, tentulah IMAM MAHDI, TIDAK LAIN DAN HANYA SATU YAITU NABI ISA.

Pertanyaan gue :
*)Kenapa umat islam lebih memuliakan muh. daripada nabi Isa, sedangkan muh. masih memohon supaya dia diselamatkan oleh TEMAN YG MAHA TINGGI?

*)Coba umat muslim renungkan kembali, untuk apa kalian hidup di dunia ini kalau hanya mengandalkan muh., sedangkan muh. masih memohon supaya bisa diselamatkan?

*)Simpulan saya, ada yg salah dengan pemahaman tentang quran dari umat Islam
User avatar
coolman07
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 414
Joined: Fri Oct 12, 2007 7:47 pm
Location: Yerusalem Baru

Postby keymon231 » Thu Sep 25, 2008 11:40 pm

coolman07 wrote:Pertanyaan gue :
*)Kenapa umat islam lebih memuliakan muh. daripada nabi Isa, sedangkan muh. masih memohon supaya dia diselamatkan oleh TEMAN YG MAHA TINGGI?


Anda SALAH. Umat Islam bahkan lebih memuliakan Muhammad daripada Allah SWT. Buktinya sudah jelas. Ahmadiyah MENYEMBAH ALLAH YANG SAMA, yaitu Allah SWT namun tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi terakhir. Persetan dengan Allah yang sama, selama masih belum mengakui Muhammad, halal dan wajib di sikat.
User avatar
keymon231
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 548
Joined: Thu Jan 31, 2008 8:04 pm

Postby Tuvong » Thu Sep 25, 2008 11:55 pm

Joevai wrote:
Tuvong wrote:
Joevai wrote:Jd jelas ya, yg ngomong "Sesungguhnya Allah
Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu
maka sembahlah Dia, ini adalah
jalan yang lurus." di ayat itu adalah nb.Isa(Yesus).


Tuvong wrote: :D Ternyata kamu sudah menyimpang jauh dari kenyataan

Yang menulis ayat tersebut lah yang mengatakan kepada pembacanya....TUHANKU (Tuhan sang penulis) dan TUHAN KAMU (Tuhan pembaca/pendengar)

Si penulis mengajak pembaca supaya sembah lah DIA (ISA) Ini (ISA) adalah jalan yang LURUS sesuai dan tidak contradict dengan ayatnya yang lain. :lol:
si Penulis (lbh tepatnya yg Menurunkan ayat itu),lagi menceritakan kembali apa yg di ucapin org yg lagi ada di ayat itu. Clear?


:lol: Kamu yang harus "CLEAR" kamu tidak mengerti langsung maksud sang penulis.
Di sini si penulis waktu menulis ayat tersebut cuba mau menerangkan kepada pembaca..."Sesungguhnya Allah
Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu.


Si penulis.... menulis ""Sesungguhnya Allah
Dialah Tuhanku (Tuhan si penulis) dan Tuhan kamu (Tuhan pembaca/pendengar)
:lol:
Tuvong
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 420
Joined: Thu Jun 15, 2006 9:18 pm
Location: Kota Kinabalu

Postby Tuvong » Fri Sep 26, 2008 12:04 am

Joevai wrote:
Tuvong wrote:
Joevai wrote:Jd jelas ya, yg ngomong "Sesungguhnya Allah
Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu
maka sembahlah Dia, ini adalah
jalan yang lurus." di ayat itu adalah nb.Isa(Yesus).


Tuvong wrote: :D Ternyata kamu sudah menyimpang jauh dari kenyataan

Yang menulis ayat tersebut lah yang mengatakan kepada pembacanya....TUHANKU (Tuhan sang penulis) dan TUHAN KAMU (Tuhan pembaca/pendengar)

Si penulis mengajak pembaca supaya sembah lah DIA (ISA) Ini (ISA) adalah jalan yang LURUS sesuai dan tidak contradict dengan ayatnya yang lain. :lol:
si Penulis (lbh tepatnya yg Menurunkan ayat itu),lagi menceritakan kembali apa yg di ucapin org yg lagi ada di ayat itu. Clear?


:lol: Menurut kamu kalau si penulis lah yang lebih tepat menurunkan ayat tersebut maka ayat-ayat tersebut bukan lah ayat dari allah...hanya ayat-ayat dari si penulis...
Dan sekiranya ayat-ayat tersebut di turunkan dari Allah maka si penulis sedang membuat satu pengakuan kepada pembaca/pendengarnya " "Sesungguhnya Allah
Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu
maka sembahlah Dia, ini adalah
jalan yang lurus."
Tuvong
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 420
Joined: Thu Jun 15, 2006 9:18 pm
Location: Kota Kinabalu

Postby shardi » Fri Sep 26, 2008 12:44 am

Wes wes wes wes... ojo brisik maneh! Dua2nya bener, uwes!
Isa jalan yg lurus ke surga. Allah SWT juga jalan yg luruske JURANG! Clear?
shardi
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 263
Joined: Mon Jul 07, 2008 3:34 pm

Postby Joevai » Fri Sep 26, 2008 4:37 am

@tuvong, kamu senior jg ye trnyata. Taun 2006 kamu udah member ffi. Tp kok bukannya mateng, malah bikin malu kapir2 di mari, kamu gak bisa nangkep apa yg orglain posting, gw khan dah jelas bilang yg menurunkan ayat, org2 tau sapa itu., Allah!!. Allah lagi nyeritain kmbli apa yg di ucapin nb.Isa !!. Di dalam penulisan qur'an oleh org2 terpercaya, gak ada tuh masuk2in fikiran, ide si penulis ke dlm tulisannya kayak yg dilakuin org2 yg nulis bibble. Kamu cuma menang di tua doank ternyata. Tua kejemur!!
Joevai
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 183
Joined: Tue Aug 05, 2008 6:54 am
Location: Bandung

Re: RAHASIA JALAN YANG LURUS DALAM AL-QURAN

Postby Baru_sadar » Fri Sep 26, 2008 6:05 am

Kalau saya liat dari tulisan dan dalil dalil bang elfwarrior saya tidak melihat adanya perintah untuk menyembah Isa. Untuk menuju jalan lurus kami umat islam punya jalan lain bukan menyembah Isa. tap mbokyao kalo ngutip yang lengkap. sekarang saya kan coba nulis yang lengkapnya kaya QS maryam 171
elfwarrior wrote: 4. Isa AS itu utusan Allah dan FirmanNya

"Inamal Masihu 'isabnu Maryama rasullahi wa kalimatuhu …"

Sesungguhnya Isa Al Masih putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya…

(An Nisa, 4:171)


yang lengkap tuh artinya
171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu[383], dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya[384] yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya[385]. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara

jadi jalan lurus tuh bukan ngikuti isa terus menuhankannya tapi njalanin apa uang Allah perintahkan dan jauhi yang dilarang.
Baru_sadar
Acuh Tak Acuh
Acuh Tak Acuh
 
Posts: 6
Joined: Fri Nov 30, 2007 8:44 am

Re: RAHASIA JALAN YANG LURUS DALAM AL-QURAN

Postby coolman07 » Fri Sep 26, 2008 7:16 am

Baru_sadar wrote:
yang lengkap tuh artinya
171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu[383], dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya[384] yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya[385]. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara

jadi jalan lurus tuh bukan ngikuti isa terus menuhankannya tapi njalanin apa uang Allah perintahkan dan jauhi yang dilarang.


Nah, ayat ini jelas menjelaskan siapa Isa sesungguhnya yaitu Dia-lah utusan Allah yg TIDAK DIPERANAKKAN SECARA BIOLOGIS dan juga mendukung pernyataan dalam Alkitab bahwa Allah memang itu ESA.

Tanya : Adakah ayat quran yg menyatakan bahwa muh. utusan allah itu harus disembah?

Kalau adat ayatnya maka kenapa nabi yg berdosa yaitu muh. (KECUALI HANYA NABI ISA YG SUCI) yang harus muslim muliakan sedangkan dalam quran jelas TERTULIS ISA ADALAH JALAN YG LURUS DAN MERUPAKAN IMAM MAHDI.

Sangat kontradiktif sekali nih quran, kalau saya disuruh memilih untuk memuliakan muh. dgn syahadatnya DENGAN memilih jalan yg lurus; maka gue memilih JALAN YG LURUS.

Ironis sekali deh, letak KERANCUAN QUR'AN salah satunya disini.Sudah jelas bahwa quran yg katanya kitab penyempurna menunjukkan bahwa itu hanya ISAPAN JEMPOL BELAKA, karena muh. yg mengaku2 nabi terakhir ingin diakui sebagai nabi yg benar2 nabi terakhir dan penutup.

Coba deh muslim bandingkan muh. dengan Isa; kalau anda renungkan dan disuruh memilih dengan jujuR

A) MUH. NABI BERDOSA; BUKAN JALAN YG LURUS dan BUKAN IMAM MAHDI

B) ISA SUCI MERUPAKAN JALAN YG LURUS DAN IMAM MAHDI; pilih yg mana :

Kalau muslim pilih A, berarti umat muslim belum merenungkan quran dgn benar dan hanya menerima doktrin belaka; DAN SEMAKIN MENGUATKAN KETIDAKSEMPURNAAN QURAN.
User avatar
coolman07
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 414
Joined: Fri Oct 12, 2007 7:47 pm
Location: Yerusalem Baru

Next

Return to Pandangan Berlawanan Terhadap Islam 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users