. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Sejarah penulisan Qur'an & Hadis, ayat2 Mekah & Medinah, kontradiksi Qur'an, tafsir Qur'an, dan hal2 yang bersangkutan dengan Qur'an.

PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby kbg » Sun Jul 25, 2010 5:44 pm

PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Kata Pengantar:

Posting ini cuma listing dari berbagai sumber, mayoritas yang sudah ada di FFI, untuk menunjukkan bahwa AJARAN ISLAM, ALQURAN, Hadits adalah Kitab yang penuh dengan ajaran2 PORNOGRAFI yang tidak Lazim dan juga Kitab yang penuh Kekerasan, kalau ada yang belum termuat disini silahkan anda tambahin untuk memperkaya daftar listing ini.

Jadi klaim bahwa AJARAN ISLAM, Alquran, Hadits bebas dari PORNOGRAFI dengan sendirinya GUGUR.

Penjabaran MULAI
---------------------
Sang Nabi Mulia Islam menawarkan anak kandungnya untuk di gagahi

Sebagai mana Nabi Islam Luth yang menawarkan Putri-Putri Luth untuk digagahi oleh Penduduk Saduum yang ingin menyesah tamu Luth tapi malah dalam Alquran seorang Ayah memberikan anaknya untuk digauli khalayak ramai, walaupun pada akhirnya khalayak ramai tersebut akhirnya menolak tawaran mereka, dan bersikeras pada tujuan utama, tapi kisah ini sudah menunjukkan betapa bohongnya bahwa dalam Alqurant tidak ada kisah pornografi/percabulan.

"Dia berkata: 'Hai kaumku, inilah puteri-puteri mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal." (QS. Hud: 78)

"Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kamu telah tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.'" (QS. Hud: 79)

Awllloh mengijinkan zinah, naudzubillah mindzaliq
awllloh-mengijinkan-zinah-naudzubillah-mindzaliq-t14357/

QS 33:51. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

wanita yang sudah kena thalaq dan diceraikan kemudian di rogol (digagahi), maka sesuai syariat Islam dalam quran adalah syah, bukannya kalo perempuan yang sudah dicerai sudah tidak ada ikatan dalam perkawinan, lalu lantas kenapa awlloh mengizinkan menggauli wanita yang sudah dicerai dengan iming iming "tidak ada dosa bagimu"??? apakah awlloh tidak tau bahwa menggauli wanita yg sudah diceraikan itu sama dengan zina???

Kalau digauli gak apa-apa, tapi kalau dinikahi kembali gak boleh sebelum istrinya kawin dulu dengan orang lain.

Quran 2:230
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Kalau makna kata "menggauli" dari QS 33:51 di atas ditafsirkan sebagai "menikahi" berarti kontradiksi dengan QS 2:230, karena perempuan yang telah diceraikan tidak boleh dinikahi kembali oleh suami lama sebelum ia dikawin lagi dg orang lain dan diceraikan oleh suami barunya itu.

Ini saya menemukan komentator hadis bernama Al-Nawawi http://www.bysiness.co.uk/ulemah/bionawawi.htm menjabarkan apa yang harus dilakukan seseorang setelah melakukan hal2 cukup menyimpang, sebelum boleh kembali bersolat. Ini saya cuplik dari The Quran’s Confused Stance on Sexual Ethics. http://www.answering-islam.org/Shamoun/bestiality.htm Mohon bila ada yang bersudi menterjemahkannya lebih baik, niscaya dapat membantu membuka mata orang lebih lebar kepada Islam.

wanita yang sudah dicerai halal digagahi
QS 33:51. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menyusui:
karena ada ayat -tentang menyusui (Al-Baqarah: 233). ini artinya dengan kata lain sudah mengeluarkan ***** dari sarangnya

SODOMI DALAM ISLAM / BERSETUBUH MELALUI DUBUR DALAM ISLAM
sodomi-anal-sex-dalam-islam-t33964/page140.html

Ahli Islam terkemuka Al-Tabari juga membenarkan bahwa Muhammad memang mengijinkan ngeseks lewat dubur:

Tabari, 2:535 (3464), di mana versi lain menyatakan Nafi "memegang kumpulan Qur'an bagi Ibn 'Umar, dan Umar sampai pada ayat, 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam...,' dan berkata "Hal ini berhubungan dengan ngeseks melalui dubur dengan wanita."
Sama dengan keterangan di atas, Zayd b. Aslam melaporkan bahwa Ibn 'Umar berkata, "Seorang pria melakukan sodomi dengan istrinya, setelah itu dia merasa bersalah. Maka Allâh mewahyukan: 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam...' (Tabari, 2:536-7 [3470]).

Dari 'Abd al-Rahmân b. Sâbit yang berkata: Aku berkata pada Hafsa (putri 'Abd al-Rahmân b. Abi Bakr): "Aku berharap untuk bertanya padamu tentang sesuatu, tapi aku malu menanyakannya."
Hafsa menjawab: "Silakan tanya apa saja, putraku!"
Dia bertanya: "Well, aku ingin bertanya padamu tentang ngeseks dengan wanita melalui dubur² mereka."
Hafsa menjawab: Umm Salama menjelaskan padaku: "Aku bertanya pada Rasul Allâh mengenai hal itu, dan dia melafalkan: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Tabari, 2:535 (3468))

'Atâ b. Yasâr berkata: Seorang pria menyodomi istrinya sewaktu Rasul Allâh masih hidup, dan orang² mencelanya karena itu dan berkata, "Jejali dubur istri!" Tapi Allâh mewahyukan: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Tabari, 2:538-9 (3476))

Mengapa Para Imam & Mullah Doyan Sodomi Anak²?
mengapa-para-imam-mullah-doyan-sodomi-anak-t30669/#p440062

sebuah situs resmi "DEPAG" Kerajaan Saudi Arabia, menuliskan tafsir Surah Al Baqarah ayat 223 yang anda kutip diatas, dan tafsir itu "membolehkan" praktek sodomi tersebut. Dipersilahkan anda kunjungi dan baca, apakah ini fitnah atau fakta ?

Tafsir Al-Tabari akan Q 2:223 dengan tegas menyatakan sodomi halal dalam Islam. Ini sumbernya dari website Departemen Agama Islam, Kerajaan Saudi Arabia:

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispT ... tashkeel=0

Saya terjemahkan sesuai tertulis pada link diatas ayat 3464 baris ke tiga (garis bawah warna merah) ....

قَالَ : نَزَلَتْ فِي إتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ - qala : nazalat fi ityan alniisa' fi a’duburna’ = said : this verse was revealed about "penetrating women in their anus" = berkata : diturunkan ayat tentang "mendatangi wanita pada anus mereka".

فَقَالَ : أَنْ يَأْتِيهَا فِي دُبُرهَا - faqala : an ya'atyha fi duburha = he say : to have penetrating in their anus. = dia berkata : untuk mendatangi pada anus mereka.

Yang di halalkan dengan surah Al Baqarah ayat 223 pada Al Qur'an berbunyi "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki" (QS 2:223)

Tafsir Thabari Q An-Nisaa' 24: Perkosaan & Mut'ah
Qur'an, Sura An-Nisaa', ayat 24 mengandung 3 pokok bahasan:
tafsir-thabari-q-an-nisaa-24-perkosaan-mut-ah-t38119/

i. Ijin memperkosa tawanan wanita kafir yang telah menikah, saat suami kafirnya masih hidup;
ii. Ijin menikahi wanita merdeka dan budak melalui pembayaran mahar;
iii. Ijin menikah mut'ah.

Qur'an, Sura An-Nisaa', ayat 24
(i) dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.
(ii) Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.
(iii) Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (gauli) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam tafsir Qur'an-nya, Thabari menerangkan ketiga pokok bahasan dalam Q 4:24 dalam 20 lembar halaman. Dalam kesempatan ini, saya hanya akan mengutip bahasan nomer i dan ii saja, karena kedua pokok ini merupakan pokok perdebatan yang paling kontroversial di FFI. Banyak Muslim FFI yang menyangkal bahwa Muhammad memang menganjurkan Muslim untuk memperkosa tawanan2 wanita, bahkan yang bersuami sekalipun. Sebagian Muslim FFI bahkan berkata bahwa tawanan wanita harus dinikahi terlebih dahulu sebelum boleh "dinikmati" oleh Muslim. Tafsir Thabari yang panjang lebar menjelaskan bahwa semua anggapan ini salah. Muhammad memang menghalalkan pemerkosaan tawanan2 wanita di hadapan suami2 kafir mereka.

Sahih Bukhari, Volume 6, Book 60, Number 311

Diceritakan oleh Aisha: Aku memandang rendah wanita2 yang memberikan dirinya kepada rasulullah dan aku katakan, "Dapatkah seorang wanita memberikan dirinya kepada seorang laki2 ? Tetapi ketika Allah mengungkapkan: "Kamu ( O Muhammad) dapat menunda giriran kepada saja yang kamu kehendaki atas istrimu, dan kamu boleh menerima siapapun yang kamu inginkan…" ( 33.51) Aku berkata ( kepada Nabi), " Aku merasakan bahwa ALLAHMU BERTINDAK CEPAT UNTUK MEMENUHI NAFSU DAN KEINGINANMU"

PEDOFILIA DALAM ISLAM!

Tafsir Ibn Kathir Q 65:4 juga mengatakan begitu:
http://tafsir.com/default.asp?sid=65&tid=54223

The `Iddah of Those in Menopause and Those Who do not have Menses

Allah the Exalted clarifies the waiting period of the woman in menopause. And that is the one whose menstruation has stopped due to her older age. Her `Iddah is three months instead of the three monthly cycles for those who menstruate, which is based upon the Ayah in (Surat) Al-Baqarah. [see 2:228] The same for the young, who have not reached the years of menstruation. Their `Iddah is three months like those in menopause. This is the meaning of His saying;

[وَاللَّـتِي لَمْ يَحِضْنَ]

(and for those who have no courses...) as for His saying;

[إِنِ ارْتَبْتُمْ]

(if you have doubt...) There are two opinions: First, is the saying of a group of the Salaf, like Mujahid, Az-Zuhri and Ibn Zayd. That is, if they see blood and there is doubt if it was menstrual blood or not. The second, is that if you do not know the ruling in this case, then know that their `Iddah is three months. This has been reported from Sa`id bin Jubayr and it is the view preferred by Ibn Jarir. And this is the more obvious meaning. Supporting this view is what is reported from Ubay bin Ka`b that he said, "O Allah's Messenger! Some women were not mentioned in the Qur'an, the young, the old and the pregnant.'' Allah the Exalted and Most Honored sent down this Ayah,

Perhatikan kalimat di atas:
The same for the young, who have not reached the years of menstruation.
artinya adalah:
Hal yang sama bagi wanita muda, yang belum mencapai usia menstruasi!!

Semua para ahli tafsir Qur'an yang paling ternama, yang buku2nya paling banyak dipakai di dunia Muslim, semua setuju bahwa Q 65:4 adalah mengenai perceraian dengan anak2 perempuan kecil yang belum mengalami menstruasi. Dengan demikian sudah jelas, bahwa Muslim memang boleh menikahi anak2 perempuan kecil, dan ini juga dilakukan Muhammad dengan Aisyah.

Realisasinya
Lebih dari 23% Anak2 Saudi Diperkosa - 46% Pria Saudi adalah Homosex!!
http://www.youtube.com/watch?v=3EfiZyPk1OU
lebih-dari-23-anak2-saudi-diperkosa-kota-riyadh-sarat-gay-t37444/

KHOMEINI : sex dgn bayi HALAL !

http://www.indonesia.faithfreedom.org/f ... .php?t=228

"Seorang lelaki bisa mendapatkan kenikmatan seksual dari seorang anak semuda bayi. Namun ia tidak boleh penetrasi. Jika ia penetrasi dan anak itu dilukai maka ia bertanggung jawab atas dirinya sepanjang hidupnya. Gadis itu namun demikian,t idak boleh dianggap sbg salah satu dari keempat istrinya. Si lelaki juga tidak boleh menikahi saudara perempuan anak itu."
Teks lengkap bisa ditemukan dlm "Ayatollah Khomeini in Tahrirolvasyleh, Fourth Edition, Darol Elm, Qom"

Khomeini naksir anak 4 thn DAHSYAT !!

Cuplikan dari 'Hal Ataaka Hadeeth ur-Raafidah?' oleh alm. Sheikh Abu Mus'abaz-Zarqaawi: http://ibloga.blogspot.com/2007/01/ayat ... -with-four .html :

“Penulis buku 'For Allah, Then For History' menyebut sebuah peristiwa yg terjadi didepan matanya sendiri kala al-Khomeini tinggal di Iraq, dan menginap di rumah seorang bernama Sayyid Sahib.

... Pada saat waktu tidur dan semua tamu pergi, Al Khomeini menaruh perhatian pada puteri tuan rumah, bocah yg sangat cantik walau hanya berusia 4 atau 5 tahun.

Akhirnya sang Imam meminta kpd ayahnya, Sayyid Sahib, agar ia dapat tidur dgn bocah itu utk 'menikmatinya'. Ayahnya menyetujui dgn gembira dan Imam al-Khomeini menghabiskan malam itu dgn bocah cilik itu dlm pelukannya dan kami bisa mendengar bocah itu BERTERIAK DAN MINTA TOLONG

Q 65:4 PEDOFILIA DALAM ISLAM!
q-65-4-pedofilia-dalam-islam-t38142/

Qur’an, Sura At-Talaaq (65), ayat 4 membicara tengan masa iddah bagi perempuan2 yang dicerai sebelum wanita itu bisa dinikani lagi, sehingga pria yakin bahwa perempuan tersebut tidak mengandung bayi dari suami sebelumnya. Ayat ini membicarakan tiga jenis perempuan:
i. perempuan yang tidak bisa menstruasi lagi (menopause) karena sudah tua;
ii. perempuan yang masih kecil, atau anak perempuan kecil yang belum menstruasi;
iii. perempuan yang hamil, yakni perempuan dewasa yang masih bisa mengalami menstruasi.

Qur’an, Sura At-Talaaq (65), ayat 4
Dan (i) perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idah mereka adalah tiga bulan; dan
(ii) begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. → maksudnya adalah anak perempuan kecil yang belum mentruasi!
(iii) Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

SEX ala Islam
Salib Ahmeed (pbuy):

(Merayu dan bercumbu):

Nabi Muhammad s.a.w. melarang suami melakukan persetubuhan sebelum membangkitkan syahwat isteri dengan rayuan dan bercumbu terlebih dahulu.
Hadits Riwayat al-Khatib dari Jabir.

(DOA SEBELUM BERSETUBUH):

"Bismillah. Allaahumma jannibnaash syaithaa-na wa jannibish syaithaa-na maa razaqtanaa".
Dengan nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami berdua (suami isteri) dari gangguan syaithan serta jauhkan pula syaithan itu dari apa saja yang Engkau rezqikan kepada kami.

Dari Abdulah Ibnu Abbas r.a. berkata:
Maka sesungguhnya apabila ditakdirkan dari suami isteri itu mendapat seorang anak dalam persetubuhan itu, tidak akan dirusak oleh syaithan selama-lamanya.
Hadits Sahih Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.

(Syahwat terputus ditengah jalan):

Apabila seseorang diantara kamu bersetubuh dengan isterinya maka janganlah ia menghentikan persetubuhannya itu sehingga isterimu juga telah selesai melampiaskan hajatnya (syahwat atau mencapai kepuasan) sebagaimana kamu juga menghendaki lepasnya hajatmu (syahwat atau mencapai kepuasan).
Hadits Riwayat Ibnu Addi.

(Dogy Style):

Dari Jabir b. Abdulah berkata:
Bahwa orang-orang Yahudi (beranggapan) berkata:
Apabila seseorang menyetubuhi isterinya pada kemaluannya Melalui Belakang maka mata anaknya (yang lahir) akan menjadi juling.
Lalu turunlah ayat suci demikian:

"Isteri-isteri kamu adalah ladang bagimu maka datangilah ladangmu itu dari arah mana saja yang kamu sukai".
Surah Al Baqarah - ayat 223.

Keterangan:
Suami diperbolehkan menyetubuhi isteri dengan apa cara sekalipun (dari belakang, dari kanan, dari kiri dsb asalkan dilubang faraj).

(bersetubuh dapat pahala)

Rasulullah s.a.w. bersabda:
".....dan apabila engkau menyetubuhi isterimu, engkau mendapat pahala".
Para sahabat bertanya:
Wahai Rasulullah, adakah seseorang dari kami mendapat pahala dalam melampiaskan syahwat?
Nabi menjawab:
Bukankah kalau ia meletakkan (syahwatnya) ditempat yang haram tidakkah ia berdosa?
Demikian pula kalau ia meletakkan (syahwatnya) pada jalan yang halal maka ia mendapat pahala.
Hadits Riwayat Muslim.

(Horny lagi)

Apabila diantara kamu telah mecampuri isterinya kemudian ia akan mengulangi persetubuhannya itu maka hendaklah ia mencuci zakarnya terlebih dahulu.
Hadits Riwayat Baihaqi.

Jimak (bersetubuh) menurut Syaikul Islam:
Ibnul Qayyim berkata, "Sebaiknya sebelum bersetubuh hendaknya diajak bersenda-gurau dan menciumnya, sebagaimana Rasulullah saw. melakukannya."

"Jika si istri dipanggil oleh suaminya karena perlu (jimak), maka supaya segera datang, walaupun dia sedang masak." (H.r. Tirmidzi, dan dikatakan hadis Hasan).

Istri harus mencukur bulu jembutnya jika suaminya pulang pada malam hari dari perjalanan ...7.62.173

Sahih Bukhari:Volume 7, Book 62, Number 173:
Diriwayahkan Jabir bin 'Abdullah:

Nabi mengatakan, "Jika kau memasuki (kotamu) pada malam hari (dari perjalanan) jangan memasuki rumah keluargamu sebelum wanita yang suaminya absent (dari rumah) mencukur bulu jembutnya dan wanita dgn rambut tidak teratur, menyisir rambutnya.
Dilanjutkan oleh Rasulullah, "(O Jabir!) Dapatkanlah keturunan, dapatkan ketur

COITUS INTERUPTUS (Al-Azl = mengeluarkan sperma di luar tubuh wanita).

Sahih Bukhari: Volume 9, Book 93, Number 506:
Dikisahkan oleh Abu Said Al-Khudri:
Ketika dalam peperangan dengan Bani Al-Mustaliq, mereka (tentara Muslim) menangkap tawanan2 wanita dan ingin menyetubuhi wanita2 itu tanpa membuat mereka hamil. Maka mereka (tentara Muslim) tanya pada Nabi tentang coitus interruptus …

Sahih Bukhari Vol. 5-#459

Dikisahkan oleh Ibn Muhairiz:
Aku masuk ke dalam mesjid dan melihat Abu Khudri dan lalu duduk di sebelahnya dan bertanya padanya tentang coitus interruptus (Al-Azl). Abu berkata, “Kami pergi bersama Rasul Allah untuk Ghazwa (penyerangan terhadap) Banu Mustaliq dan kami menerima tawanan2 perang diantara para tawanan perang dan kami berhasrat terhadap para wanita itu dan sukar untuk tidak melakukan hubungan seksual dan kami suka melakukan coitus interruptus.

Maka ketika kami bermaksud melakukan coitus interruptus kami berkata: “Bagaimana kami dapat melakukan coitus interruptus tanpa menanyakan Rasul Allah yang ada diantara kita?” Kami bertanya padanya tentang hal ini dan dia berkata: “Lebih baik kalian tidak melakukan itu, karena jika jiwa (dalam hal ini jiwa bayi) manapun (sampai hari Kebangkitan) memang ditentukan untuk menjadi ada, maka jiwa itu pun akan ada.’”

(Dgn kata lain : jangan menarik sperma, biarkan kau mencapai orgasme dlm tubuh wanita tawanan perang itu, karena kalau memang kehendak Allah bayi itu tercipta, maka tidak ada yg bisa kau lakukan. :twisted: )

Malik’s Muwatta: Book 29, Number 29.32.99:
Yahya mengisahkan padaku dari Malik dari Damra ibn Said al-Mazini dari al-Hajjaj ibn Amr ibn Ghaziya ketika dia sedang duduk dengan Zayd ibn Thabit, ketika Ibn Fahd datang padanya. Dia berasal dari Yemen. Dia berkata, “Abu Said! Aku punya budak2 wanita. Tidak ada istri2ku yang bisa menyenangkanku seperti budak2ku, dan tidak ada budak2ku yang begitu menyenangkanku sehingga aku sampai ingin punya anak dari mereka, jadi haruskah aku melakukan coitus interruptus?” …

Sahih Muslim Book 008, Number 3371:
Abu Sirma berkata kepada Abu Sa’id al Khadri: O Abu Sa’id, apakah kau mendengar Rasul Allah berkata tentang al-azl (coitus interruptus)? Dia berkata: Ya, dan menambahkan: Kami pergi bersama Rasul Allah dalam perjalanan ke Bi’l-Mustaliq dan mengambil tawanan2 wanita Arab yang cantik2; kami terangsang melihat mereka, karena kami jauh dari istri2 kami, (tapi pada saat yang sama) kami juga ingin menggunakan mereka sebagai sandera untuk ditebus (dengan uang). Karena itu kami mengambil keputusan untuk berhubungan seks dengan mereka tapi dengan melakukan azul (coitus interruptus) ….

Sahih Muslim Book 008, Number 3373:
Abu Sa’id al-Khudri melaporkan: Kami menangkap tawanan2 wanita dan kami ingin melakukan ‘azl (coitus interruptus) dengan mereka …

Malik’s Muwatta Book 29, Number 29.32.96:
Yahya mengisahkan padaku dari Malik dari Abu ‘n-Nadr, maulah Umar ibn Ubaydullah dari Amir ibn Sad ibn Abi Waqqas dari ayahnya bahwa dia biasa melakukan coitus interruptus.

Sunan Abu Dawud Book 11, Number 2166:
Dikisahkan oleh AbuSa’id al-Khudri:
Seorang pria berkata: Rasul Allah, aku punya seorang budak wanita dan aku mengeluarkan penisku dari tubuhnya (ketika sedang berhubungan seks), dan aku tidak mau dia menjadi hamil. Aku melakukan itu karenanya. Orang2 Yahudi berkata bahwa mengeluarkan penis (azl) adalah sama seperti mengubur hidup2 anak2 perempuan dalam skala kecil. Dia (sang Nabi) berkata: Orang Yahudi itu berbohong. Jika Allah memang mau menciptakan (bayi), maka kau tidak dapat mencegahnya.
Wuah, banyak nian nih ayat2 yang mengatakan cabut penis dan sebar sperma di luar tubuh wanita. Hehe … Tapi jangan berani mencoba mendekati budak wanita Muhammad, sebab “burung”-mu bisa dipotong.

Hadis Sahih Muslim, Book 037, Number 6676:
Anas melaporkan, seorang lelaki dituduh berjinah dengan perempuan budak Rasulullah. Ia berkata kepada Ali : “Goroklah lehernya”. Ali menemukan orang itu di sebuah sumur sedang menyuci badannya. Ali mengatakan kepadanya agar keluar, dan setelah ia memegang tangannya dan menariknya keluar, ternyata ia melihat bahwa alat kelaminyya sudah dipotong. Ali tidak jadi menggorok lehernya. Ia melaporkan keapda Rasulullah dan mengatakan: Rasulallah, bahkan alat kelaminnya yang putus itu tidak ada padanya.

Sahih Bukhari Vol. 7-#137
Narrated Abu al-Khudri: “We got female captives in the war booty and we used to do coitus interruptus with them. So we asked Allah’s messenger about it and he said, “Do you really do that?” repeating the question thrice, “There is no soul that is destined to exist but will come into existence, till the Day of Resurrection.””

Sahih Bukhari Vol. 5-#459
Narrated Ibn Muhairiz: “I entered the mosque and saw Abu Khudri and sat beside him and asked him about coitus interruptus. Abu said, “We went out with Allah’s messenger for the Ghazwa (attack upon) Banu Mustaliq and we received captives from among the Arab captives and we desired women and celibacy became hard on us and we loved to do coitus interruptus. So when we intended to do coitus interruptus we said “How can we do coitus interruptus without asking Allah’s messenger while he is present among us?” We asked (him) about it and he said “It is better for you not to do so, for if any soul (till the Day of Resurrection) is predestined to exist, it will exist.””
Slave-girls are like fields if you wish then water it by ejaculating inside them or leave it thirsty i.e. coitus interruption with slave-girls is optional…(Malik’s Muwatta 29.32.99)

Malik’s Muwatta: Book 29, Number 29.32.99:
Yahya related to me from Malik from Damra ibn Said al-Mazini from al-Hajjaj ibn Amr ibn Ghaziya that he was sitting with Zayd ibn Thabit when Ibn Fahd came to him. He was from the Yemen. He said, “Abu Said! I have slave-girls. None of the wives in my keep are more pleasing to me than them, and not all of them please me so much that I want a child by them, shall I then practise coitus interruptus?”

After having sex (rape) with his captive-girl, Said al-Khudri took this young girl to the nearest slave market for a quick sale. Here is the continuation of the above story, as told by al-Waqidi (vol.i, p.413) and excerpted by Rodinson: “A Jew said to me: ‘Abu Said, no doubt you want to sell her as she has in her belly a baby by you.’ I said: ‘No; I used the ‘azl.’ To which he replied [sarcastically]: ‘Then it was lesser child-murder!’ When I repeated this story to the Prophet he said: ‘The Jews lie. The Jews lie.’”

TIRMZI, vol. 2 states on page 138: à ngeseks massal sama 72 pelacur di surga
Every man who enters paradise shall be given 72 (seventy-two) houris (Ali Sina: The word “whore” in English is the same Persian word “hoor” borrowed by Muhammad and used in the Quran) ; no matter at what age he had died, when he is admitted into paradise, he will become a thirty-year-old, and shall not age any further. A man in paradise shall be given virility equal to that of one hundred men.

Hadith: Al hadiths, Vol. 4, Page-172, No.34: à tempat pelacuran di surga
Hozrot Ali (r.a) narrated that the Apostle of Allah said, “There is in paradise an open market wherein there will be no buying or selling, but will consist of men and women. When a man desires a beauty, at once he will have intercourse with them as desired.

Sahih Bukhari: Volume 7, Book 62, Number 135:
Dikisahkan oleh Jabir:
Kami biasa melakukan coitus interruptus semasa hidup Rasul Allah.

Sahih Bukhari: Volume 7, Book 62, Number 136:
Dikisahkan oleh Jabir:
Kami biasa melakukan coitus interruptus ketika Qur’an diwahyukan. Jabir menambahkan: Kami biasa melakukan coitus interruptus semasa hidup Rasul Allah ketika Qur’an sedang diwahyukan.

Astagfirullah!! Bayangkan sebentar nih, pembuatan Qur’an dan penyemprotan sperma. Bukankah ini kombinasi yang hebat sekali?

Muslim BOLEH BERBAGI ISTERI
muslim-boleh-berbagi-isteri-t6918/
muslim-berbagi-istri-t3795/

Rupanya muslim suka berbagi-bagi istri. Dan bahkan setelah kawin suka berjalan-jalan dengan baju kotor berbekas sperma.

Volume:7 Book :62 (Nikaah) Number :10
Diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

'Abdur-Rahman bin 'Auf datang dari Mekka ke Medina dan Nabi membuat ikatan persaudaraan antara dia dan Sad bin Ar-Rabi' A;-Ansari.
Al-Ansari punya dua istri, jadi dia menganjurkan kepada Abdul Rahman untuk mengambil separuh, istri-istrinya dan hartanya.

Abdur Rahman menjawab, "Semoga allah memberkatimu dengan istri-istri dan hartamu. Tolong tunjukkan padaku di mana pasar."

Lalu Abdur Rahman pergi ke pasar dan meraih (dalam tawar-menawar) beberapa yoghurt kering dan mentega.

Setelah beberapa hari Nabi melihat Abdur Rahman dengan noda-noda kuning pada pakaiannya dan bertanya padanya, "Apa itu, O Abdur Rahman?" Dia menjawab, "Aku telah mengawini seorang wanita Ansar." Nabi bertanya, "Berapa mas kawin yang kau beri padanya?" Dia menjawab, "Emas seberat satu batu kurma." Nabi berkata, "Beri perjamuan, bahkan dengan satu kambing."

ONANI boleh dlm Islam
mengeluarkan-mani-halal-istimta-atau-onani-t13607/
onani-dihalalkan-dalam-islam-t13390/
fatwa dari Arab Saudi, atas nama (Shaykh Mahmood Khaleel Harraas) dengan judul bukunya (Fataawa Shaykh Mahmood Khaleel Harraas - Page 282-283)

Response: Saya tidak ingat hadis yg mengutuk orang yg masturbasi namun saya pernah baca bahwa seorang remaja bertanya kpd Ibn 'Abbaas (radhi-yAllaahu 'anhumaa) ttg hal tsb. So Ibn 'Abbaas mengatakan: Oh! Oh! Bersenggama dgn budak wanita lebih baik dari itu, dan itu lebih baik dari melakukan zinah
[Transmitted by al-Bayhaqee and Ibn Hazam in al-Muhallaa].

Dan saya juga membaca beberapa buku Hanaabilah ttg ijin masturbasi bagi mereka yg takut berzinah. Namun, derajad masturbasi sama dgn memakan mayat matidead carcass (yi. jika tidak ada makanan lain dan kau takut kau akan takut mati jika kaut tidak memakannya), shg tidak diijinkan baginya utk melakukannya kecuali utk menghilangkan birahi. Dan Allah maha tahu.

Ditambah lagi dri source hadis:

Ada seorang pemuda mengaku kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, saya seorang pemuda dan melihat wanita cantik. Aku mengurut-urut kemaluanku hingga keluar mani". Ibnu Abbas berkata, "Itu lebih baik dari zina, tetapi menikahi budak lebih baik dari itu (onani)." [Hr Buchari]

layani suami walaupun lagi naik angkot

hadits Muadz bin Jabal RA bahwasa Nabi SAW bersabda, “Demi Yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seorang wanita menunaikan hak Rabbnya hingga ia menunaikan hak suaminya. Andaikata ia meminta dirinya (melayani hasrat seksnya) di atas tunggangan kecil, maka janganlah ia menolaknya.” (HR.Ibn Majah dan Ahmad)

artinya seorang istri harus bersedia melayani suami dalam kondisi dan keadaan apa pun juga,...

memuaskan syahwat dgn istri dapat pahala

Bertanya para sahabat : " Ya Rasulullah ! Adakah sesaorang kami yang memuaskan syahwat dengan isterinya mendapat pahala juga ? "

Bersabda Rasulullah SAW : " Apakah pendapat kamu sekiranya sesaorang itu melepaskan syahwatnya pada yang haram, adakah dosa atasnya ? Demikianlah pula, jika ia melepaskan syahwatnya pada yang halal, adalah baginya pahala. ".
User avatar
kbg
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 862
Joined: Wed Oct 11, 2006 2:41 pm
Location: http://www.kbg.co.za/

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby kbg » Sun Jul 25, 2010 5:54 pm

Koleksi hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi di dalam kitab karangannya Matan Arba'in.

Ijin Perkosa Wanita di Hadapan Suaminya
Hadis Abu Dawud (2150):
"The Apostle of Allah (may peace be upon him) sent a military expedition to Awtas on the occasion of the battle of Hunain. They met their enemy and fought with them. They defeated them and took them captives. Some of the Companions of the Apostle of Allah (may peace be upon him) were reluctant to have intercourse with the female captives in the presence of their husbands who were unbelievers. So Allah, the Exalted, sent down the Qur’anic verse: (Sura 4:24) 'And all married women (are forbidden) unto you save those (captives) whom your right hands possess.'"
terjemahan:
Rasul allah mengutus ekspedisi militer ke Awtas pada saat perang Hunain. Mereka bertemu dengan musuh dan bertempur dengan mereka. Mereka mengalahkan musuh dan mengambil mereka sebagai tawanan. Beberapa teman rasul allah enggan berhubungan seks dengan wanita tawanan di depan suami mereka yang kafir. Maka allah mengirimkan ayat quran sura 4:24. "Dan (diharamkan) bagimu kecuali mereka (tawanan) yang kamu miliki."
Bayangin, para Muslim itu ragu untuk memperkosa wanita di hadapan suami mereka, tapi Allah malah mengijinkannya.

yang dikatakan Ibn Kathir:

Ijin MEMPERKOSA wanita kafir yang telah menikah:
Tafsir Q 4:24 dari Ibn Kathir

Forbidding Women Already Married, Except for Female Slaves
terjemahan:
Larangan Ngesex dengan Wanita2 yang Telah Menikah, Kecuali Jika Mereka adalah Budak2 Wanita

Allah said,
[وَالْمُحْصَنَـتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـنُكُمْ]
(Also (forbidden are) women already married, except those whom your right hands possess.)
The Ayah means, you are prohibited from marrying women who are already married,
terjemahan:
(Juga (diharamkan) wanita2 yang bersuami, kecuali budak-budak yang dimiliki tangan kananmu)
Ayat ini artinya, kau dilarang menikahi wanita2 yang telah bersuami

[إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـنُكُمْ]
(except those whom your right hands possess) except those whom you acquire through war, for you are allowed such women after making sure they are not pregnant. Imam Ahmad recorded that Abu Sa`id Al-Khudri said, "We captured some women from the area of Awtas who were already married, and we disliked having sexual relations with them because they already had husbands. So, we asked the Prophet about this matter, and this Ayah was revealed,
terjemahan:
(kecuali mereka yang dimiliki tangan kananmu) kecuali wanita2 yang kau dapatkan melalui perang, karena kau berhak memiliki wanita2 ini setelah yakin mereka tidak hamil. Imam Ahmad mencatat bahwa Abu Sa’id Al-Khudri berkata, “Kami menangkap beberapa wanita di daerah Awtas, dan mereka telah menikah, sehingga kami tidak mau berhubungan seks dengan mereka karena mereka telah punya suami. Maka kami bertanya pada sang Nabi akan hal ini, dan ayat ini lalu diucapkan.

[وَالْمُحْصَنَـتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَـنُكُمْ]
(Also (forbidden are) women already married, except those whom your right hands possess).
Consequently, we had sexual relations with these women.'' This is the wording collected by At-Tirmidhi An-Nasa'i, Ibn Jarir and Muslim in his Sahih. Allah's statement,
terjemahan:
(Juga (diharamkan) wanita2 yang telah menikah, kecuali mereka yang dimiliki oleh tangan kananmu).
Dengan begitu, kami lalu berhubungan seks dengan para wanita ini.” Ini adalah perkataan yang dikumpulkan oleh Tirmidhi An-Nasa'i, Ibn Jarir dan Muslim dalam kumpulan Sahih mereka. Pernyataan Allah,

[كِتَـبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ]
(Thus has Allah ordained for you)
means, this prohibition was ordain ed for you by Allah. Therefore, adhere to Allah's Book, do not transgress His set limits, and adhere to His legislation and decrees.
Terjemahan:
(Allah telah menetapkannya bagimu),
berarti, ketetapan ini telah diperintahkan bagimu oleh Allah. Karenanya, berdasarkan buku Allah, jangan melanggar batasanNya, dan taatlah pada hukum dan aturanNya.

Berdasarkan ayat ini, perkawinan wanita2 kafir tawanan perang dengan suami kafirnya dibatalkan oleh hukum Islam, sehingga tentara Muslim bisa bebas "HALAL" memperkosa mereka.

Ijin MEMPERKOSA wanita kafir setelah suaminya dibunuhi:
Al-Azl atau Coitus Interruptus atau Mengeluarkan Sperma di Luar Tubuh Wanita

Sahih Bukhari: Volume 5, Book 59, Number 459:
Juga Hadis Sahih Bukhari Vol. 5-#459
Dikisahkan oleh Ibn Muhairiz:
Aku masuk ke dalam mesjid dan melihat Abu Khudri dan lalu duduk di sebelahnya dan bertanya padanya tentang coitus interruptus (Al-Azl). Abu berkata, “Kami pergi bersama Rasul Allah untuk Ghazwa (penyerangan terhadap) Banu Mustaliq dan kami menerima tawanan2 perang diantara para tawanan perang dan kami berhasrat terhadap para wanita itu dan sukar untuk tidak melakukan hubungan seksual dan kami suka melakukan coitus interruptus. Maka ketika kami bermaksud melakukan azl/coitus interruptus kami berkata: “Bagaimana kami dapat melakukan coitus interruptus tanpa menanyakan Rasul Allah yang ada diantara kita?” Kami bertanya padanya tentang hal ini dan dia berkata: “Lebih baik kalian tidak melakukan itu, karena jika jiwa (dalam hal ini jiwa bayi) manapun (sampai hari Kebangkitan) memang ditentukan untuk menjadi ada, maka jiwa itu pun akan ada.’”

Ini lagi hadis yang mendukung pemerkosaan terhadap wanita kafir DI HADAPAN suami kafirnya:
Hadis Abu Dawud (2150):
"The Apostle of Allah (may peace be upon him) sent a military expedition to Awtas on the occasion of the battle of Hunain. They met their enemy and fought with them. They defeated them and took them captives. Some of the Companions of the Apostle of Allah (may peace be upon him) were reluctant to have intercourse with the female captives in the presence of their husbands who were unbelievers. So Allah, the Exalted, sent down the Qur’anic verse: (Sura 4:24) 'And all married women (are forbidden) unto you save those (captives) whom your right hands possess.'"
terjemahan:
Rasul allah mengutus ekspedisi militer ke Awtas pada saat perang Hunain. Mereka bertemu dengan musuh dan bertempur dengan mereka. Mereka mengalahkan musuh dan mengambil mereka sebagai tawanan. Beberapa teman rasul allah enggan berhubungan seks dengan wanita tawanan di depan suami mereka yang kafir. Maka allah mengirimkan ayat quran sura 4:24. "Dan (diharamkan) bagimu kecuali mereka (tawanan) yang kamu miliki."
Bayangin, para Muslim itu ragu untuk memperkosa wanita di hadapan suami mereka, tapi Allah malah mengijinkannya.

Muslimah MENYUSUI lelaki dewasa !
post174503.html#p174503
susuilah-lelaki-dewasa-t9303/

Book 008, Number 3427:
Umm Salama said to 'A'isha (Allah be pleased with her): A young boy who is at the threshold of puberty comes to you. I, however, do not like that he should come to me, whereupon 'A'isha (Allah be pleased with her) said: Don't you see in Allah's Messenger (may peace be upon him) a model for you? She also said: The wife of Abu Hudhaifa said: Messenger of Allah, Salim comes to me and now he is a (grown-up) person, and there is something that (rankles) in the mind of Abu Hudhaifa about him, whereupon Allah's Messenger (may peace be upon him) said: Suckle him (so that he may become your foster-child), and thus he may be able to come to you (freely).

Terjemahan:
Umm Salam berkata pada Aisha: Seorang anak muda menjelang akil balik datang padamu. Namun aku tidak suka dia datang padaku. Mendengar itu Aisha berkata: Tidakkah kau mencontoh pada rasul Allah? Lalu dia berkata: Istri Abu Hudhaifa bekata, "Rasul Allah, Salim datang padaku dan dia sekarang seorang lelaki dewasa, dan ada sesuatu yang mengganggu pikiran Abu Hudhaifa tentang dia." Mendengar itu rasul Allah berkata, "Susuilah dia (supaya dia menjadi anak angkatmu) dan karena itu dia bisa bebas mengunjungimu.

Muslim, Book 008, Number 3424:
' A'isha (Allah be pleased with her) reported that Sahla bint Suhail came to Allah's Apostle (may peace be eupon him) and said: Messengerof Allah, I see on the face of Abu Hudhaifa (signs of disgust) on entering of Salim (who is an ally) into (our house), whereupon Allah's Apostle (may peace be upon him) said: Suckle him. She said: How can I suckle him as he is a grown-up man? Allah's Messenger (may peace be upon him) smiled and said: I already know that he is a young man 'Amr has made this addition in his narration that he participated in the Battle of Badr and in the narration of Ibn 'Umar (the words are): Allah's Messenger (may peace be upon him) laughed.

MENYUSUI LELAKI DEWASA menurut Islam
http://www.islam-watch.org/MuminSalih/B ... -Islam.htm

Mengeluarkan mani halal (istimta' atau onani)
http://www.indonesia.faithfreedom.org/f ... sc&start=0
mengeluarkan-mani-halal-istimta-atau-onani-t13607/
fatwa dari Arab Saudi, atas nama (Shaykh Mahmood Khaleel Harraas) dengan judul bukunya (Fataawa Shaykh Mahmood Khaleel Harraas - Page 282-283)

isinya:

Question: Kami mendengar banyak ttg orang yg masturbasi, apa ada hadis ttg terkutuknya orang yg masturbasi dan orang yg bersenggama dgn budak wanita, bgmpun situasinya ? Semoga Allah memberikan kami kebijakan.

Response: Saya tidak ingat hadis yg mengutuk orang yg masturbasi namun saya pernah baca bahwa seorang remaja bertanya kpd Ibn 'Abbaas (radhi-yAllaahu 'anhumaa) ttg hal tsb. So Ibn 'Abbaas mengatakan: Oh! Oh! Bersenggama dgn budak wanita lebih baik dari itu, dan itu lebih baik dari melakukan zinah
[Transmitted by al-Bayhaqee and Ibn Hazam in al-Muhallaa].

Dan saya juga membaca beberapa buku Hanaabilah ttg ijin masturbasi bagi mereka yg takut berzinah. Namun, derajad masturbasi sama dgn memakan mayat matidead carcass (yi. jika tidak ada makanan lain dan kau takut kau akan takut mati jika kaut tidak memakannya), shg tidak diijinkan baginya utk melakukannya kecuali utk menghilangkan birahi. Dan Allah maha tahu.

Ditambah lagi dri source hadis:

Ada seorang pemuda mengaku kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, saya seorang pemuda dan melihat wanita cantik. Aku mengurut-urut kemaluanku hingga keluar mani". Ibnu Abbas berkata, "Itu lebih baik dari zina, tetapi menikahi budak lebih baik dari itu (onani)." [Hr Buchari]

Quran diturunkan saat Coitus Interuptus

Sahih Bukhari: Volume 7, Book 62, Number 136:

Dikisahkan oleh Jabir:
"Kami biasa melakukan azl/coitus interruptus (mengeluarkan sperma di luar tubuh wanita) ketika Qur’an diwahyukan. Jabir menambahkan: Kami biasa melakukan azl/coitus interruptus semasa hidup Rasul Allah ketika Qur’an sedang diwahyukan."

COITUS INTERUPTUS (Al-Azl = mengeluarkan sperma di luar tubuh wanita).

Sahih Bukhari: Volume 9, Book 93, Number 506:
Dikisahkan oleh Abu Said Al-Khudri:
Ketika dalam peperangan dengan Bani Al-Mustaliq, mereka (tentara Muslim) menangkap tawanan2 wanita dan ingin menyetubuhi wanita2 itu tanpa membuat mereka hamil. Maka mereka (tentara Muslim) tanya pada Nabi tentang coitus interruptus …

Sahih Bukhari Vol. 5-#459

Dikisahkan oleh Ibn Muhairiz:
Aku masuk ke dalam mesjid dan melihat Abu Khudri dan lalu duduk di sebelahnya dan bertanya padanya tentang coitus interruptus (Al-Azl). Abu berkata, “Kami pergi bersama Rasul Allah untuk Ghazwa (penyerangan terhadap) Banu Mustaliq dan kami menerima tawanan2 perang diantara para tawanan perang dan kami berhasrat terhadap para wanita itu dan sukar untuk tidak melakukan hubungan seksual dan kami suka melakukan coitus interruptus.

Maka ketika kami bermaksud melakukan coitus interruptus kami berkata: “Bagaimana kami dapat melakukan coitus interruptus tanpa menanyakan Rasul Allah yang ada diantara kita?” Kami bertanya padanya tentang hal ini dan dia berkata: “Lebih baik kalian tidak melakukan itu, karena jika jiwa (dalam hal ini jiwa bayi) manapun (sampai hari Kebangkitan) memang ditentukan untuk menjadi ada, maka jiwa itu pun akan ada.’”

(Dgn kata lain : jangan menarik sperma, biarkan kau mencapai orgasme dlm tubuh wanita tawanan perang itu, karena kalau memang kehendak Allah bayi itu tercipta, maka tidak ada yg bisa kau lakukan. :twisted: )

Malik’s Muwatta: Book 29, Number 29.32.99:
Yahya mengisahkan padaku dari Malik dari Damra ibn Said al-Mazini dari al-Hajjaj ibn Amr ibn Ghaziya ketika dia sedang duduk dengan Zayd ibn Thabit, ketika Ibn Fahd datang padanya. Dia berasal dari Yemen. Dia berkata, “Abu Said! Aku punya budak2 wanita. Tidak ada istri2ku yang bisa menyenangkanku seperti budak2ku, dan tidak ada budak2ku yang begitu menyenangkanku sehingga aku sampai ingin punya anak dari mereka, jadi haruskah aku melakukan coitus interruptus?” …

Sahih Muslim Book 008, Number 3371:
Abu Sirma berkata kepada Abu Sa’id al Khadri: O Abu Sa’id, apakah kau mendengar Rasul Allah berkata tentang al-azl (coitus interruptus)? Dia berkata: Ya, dan menambahkan: Kami pergi bersama Rasul Allah dalam perjalanan ke Bi’l-Mustaliq dan mengambil tawanan2 wanita Arab yang cantik2; kami terangsang melihat mereka, karena kami jauh dari istri2 kami, (tapi pada saat yang sama) kami juga ingin menggunakan mereka sebagai sandera untuk ditebus (dengan uang). Karena itu kami mengambil keputusan untuk berhubungan seks dengan mereka tapi dengan melakukan azul (coitus interruptus) ….

Sahih Muslim Book 008, Number 3373:
Abu Sa’id al-Khudri melaporkan: Kami menangkap tawanan2 wanita dan kami ingin melakukan ‘azl (coitus interruptus) dengan mereka …

Malik’s Muwatta Book 29, Number 29.32.96:
Yahya mengisahkan padaku dari Malik dari Abu ‘n-Nadr, maulah Umar ibn Ubaydullah dari Amir ibn Sad ibn Abi Waqqas dari ayahnya bahwa dia biasa melakukan coitus interruptus.

Sunan Abu Dawud Book 11, Number 2166:
Dikisahkan oleh AbuSa’id al-Khudri:
Seorang pria berkata: Rasul Allah, aku punya seorang budak wanita dan aku mengeluarkan penisku dari tubuhnya (ketika sedang berhubungan seks), dan aku tidak mau dia menjadi hamil. Aku melakukan itu karenanya. Orang2 Yahudi berkata bahwa mengeluarkan penis (azl) adalah sama seperti mengubur hidup2 anak2 perempuan dalam skala kecil. Dia (sang Nabi) berkata: Orang Yahudi itu berbohong. Jika Allah memang mau menciptakan (bayi), maka kau tidak dapat mencegahnya.
Wuah, banyak nian nih ayat2 yang mengatakan cabut penis dan sebar sperma di luar tubuh wanita. Hehe … Tapi jangan berani mencoba mendekati budak wanita Muhammad, sebab “burung”-mu bisa dipotong.

Hadis Sahih Muslim, Book 037, Number 6676:
Anas melaporkan, seorang lelaki dituduh berjinah dengan perempuan budak Rasulullah. Ia berkata kepada Ali : “Goroklah lehernya”. Ali menemukan orang itu di sebuah sumur sedang menyuci badannya. Ali mengatakan kepadanya agar keluar, dan setelah ia memegang tangannya dan menariknya keluar, ternyata ia melihat bahwa alat kelaminyya sudah dipotong. Ali tidak jadi menggorok lehernya. Ia melaporkan keapda Rasulullah dan mengatakan: Rasulallah, bahkan alat kelaminnya yang putus itu tidak ada padanya.

Sahih Bukhari Vol. 7-#137
Narrated Abu al-Khudri: “We got female captives in the war booty and we used to do coitus interruptus with them. So we asked Allah’s messenger about it and he said, “Do you really do that?” repeating the question thrice, “There is no soul that is destined to exist but will come into existence, till the Day of Resurrection.””

Sahih Bukhari Vol. 5-#459
Narrated Ibn Muhairiz: “I entered the mosque and saw Abu Khudri and sat beside him and asked him about coitus interruptus. Abu said, “We went out with Allah’s messenger for the Ghazwa (attack upon) Banu Mustaliq and we received captives from among the Arab captives and we desired women and celibacy became hard on us and we loved to do coitus interruptus. So when we intended to do coitus interruptus we said “How can we do coitus interruptus without asking Allah’s messenger while he is present among us?” We asked (him) about it and he said “It is better for you not to do so, for if any soul (till the Day of Resurrection) is predestined to exist, it will exist.””
Slave-girls are like fields if you wish then water it by ejaculating inside them or leave it thirsty i.e. coitus interruption with slave-girls is optional…(Malik’s Muwatta 29.32.99)

Malik’s Muwatta: Book 29, Number 29.32.99:
Yahya related to me from Malik from Damra ibn Said al-Mazini from al-Hajjaj ibn Amr ibn Ghaziya that he was sitting with Zayd ibn Thabit when Ibn Fahd came to him. He was from the Yemen. He said, “Abu Said! I have slave-girls. None of the wives in my keep are more pleasing to me than them, and not all of them please me so much that I want a child by them, shall I then practise coitus interruptus?”

After having sex (rape) with his captive-girl, Said al-Khudri took this young girl to the nearest slave market for a quick sale. Here is the continuation of the above story, as told by al-Waqidi (vol.i, p.413) and excerpted by Rodinson: “A Jew said to me: ‘Abu Said, no doubt you want to sell her as she has in her belly a baby by you.’ I said: ‘No; I used the ‘azl.’ To which he replied [sarcastically]: ‘Then it was lesser child-murder!’ When I repeated this story to the Prophet he said: ‘The Jews lie. The Jews lie.’”
TIRMZI, vol. 2 states on page 138: à ngeseks massal sama 72 pelacur di surga
Every man who enters paradise shall be given 72 (seventy-two) houris (Ali Sina: The word “whore” in English is the same Persian word “hoor” borrowed by Muhammad and used in the Quran) ; no matter at what age he had died, when he is admitted into paradise, he will become a thirty-year-old, and shall not age any further. A man in paradise shall be given virility equal to that of one hundred men.

Hadith: Al hadiths, Vol. 4, Page-172, No.34: à tempat pelacuran di surga
Hozrot Ali (r.a) narrated that the Apostle of Allah said, “There is in paradise an open market wherein there will be no buying or selling, but will consist of men and women. When a man desires a beauty, at once he will have intercourse with them as desired.

Sahih Bukhari: Volume 7, Book 62, Number 135:
Dikisahkan oleh Jabir:
Kami biasa melakukan coitus interruptus semasa hidup Rasul Allah.

Sahih Bukhari: Volume 7, Book 62, Number 136:
Dikisahkan oleh Jabir:
Kami biasa melakukan coitus interruptus ketika Qur’an diwahyukan. Jabir menambahkan: Kami biasa melakukan coitus interruptus semasa hidup Rasul Allah ketika Qur’an sedang diwahyukan.

Syurga Esek-esek, satu lagi dari buku islam indonesia
syurga-esek-esek-satu-lagi-dari-buku-islam-indonesia-t17700/
Buku : Indahnya SURGA pedihnya NERAKA
Penyusun : Asrifin an Nakhrawie S, Ag.
Penerbit : Ikhtiar, Surabaya, 2007
Desain Cover : Prima Mediacomp
bisa dibeli di toko gunung agung konter buku ezlam, harga rp8.000

Tak seorangpun yang masuk ke dalam surga kecuali ia akan diberi 72 istri yakni:
2 dari kalangan bidadari yang jelita
70 istri yang diwarisi dari penghuni neraka, yakni para lelaki yang masuk neraka hingga istri-istri mereka diwarisi oleh ahli surga.

Hal 54 paragraf 3

Komen:
1. ahli surga diberi 72 istri, enak tenan lho
2. istri yang 70 diwarisi dari laki2 penghuni neraka, artinya:
setiap 1 laki2 masuk SORGA, ada 70 laki2 masuk neraka
jika seluruh dunia islam semua, dan ada 3 Milyar muslim, maka
yg masuk surga 1/70 dari 3M = 42,8 juta
yg neraka 69/70 = 2.957,2 juta

dengan demikian :

istri dari laki2 yg 2.957,2 juta akan anda warisi (jika anda masuk surga dg 42,8 laki2 lain), sehingga besar kemungkinan di surga anda akan menyetubuhi:
a. ibu anda sendiri
b. adik atau kakak anda sendiri
c. nenek anda sendiri
d. anak anda sendiri

Sengaja Allah menciptakan bidadari supaya makhluk ini bisa memuaskan suaminya. Maka pada bidadari Allah memberikan kelebihan daya seksualitas yang tak tertandingi oleh satupun manusia bumi. Daya seksualitas itu bukan saja terletak pada daya magnet yang terpancar dalam kecantikan fisik yang selalu membuat syahwat bagi suaminya, namun lebih fantastis dari itu para bidadari punya kekuatan untuk melayani suaminya dengan daya kekuatan 100 kali setubuh. Bila dibandingkan dengan kenikmatan berhubungan seksual dengan wanita di bumi, kenikmatan menggauli bidadari sungguh sangat berbeda. Tingkat kenikmatannya lebih tinggi dan lebih bombastis.

kekuatan ngesex bidadari = 100 laki2, fantastis, dasyat, surga beraroma syahwat


Hal 57 paragraf 2

…Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi, “Ya Rasulullah, apakah kelak di surga kita juga melakukan jima’ (hubungan kelamin)? Rasul menjawab, “Ya, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamanNya, (jima’ di surga) sungguh dasyat (jauh lebih nikmat dari di dunia). Bila jima’ (hubungan kelamin) sudah usai, si istri akan kembali suci dan tetap menjadi perawan.

Muhammad bebas ngesex dgn cara incest
muhammad-bebas-ngesex-dgn-cara-incest-t37711/
http://www.qurancomplex.com/Quran/Targa ... a=50#33_50

QS 33:50. Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mu’min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu’min. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Gila betul kelakuan Allah SWT yang memberikan keistimewaan pada muhammad untuk mengawini sepupunya baik dari pihak bapak maupun ibu. Apa tidak ada lagi perempuan lain ya?

Zaynab telanjang, Nabi kagum
zaynab-telanjang-nabi-kagum-t16462/
Tabari VIII:4

Suatu hari Muhammad pergi mencari Zayd. Ada satu penutup kain di atas lubang pintu, tetapi angin mengingkapkan tirai itu sehingga lubang pintu terbuka. Zaynab berada di kamarnya, telanjang, dan kekaguman terhadapnya memasuki hati Nabi. Setalah itu Allah membuatnya tidak menarik bagi Zayd.

busyet, romantika zaman muhammad, zaynab telanjang, muhammad kagum

anehnya ketertarikan muhammad si nabi *** pada zaynab gara2 tirai terbuka ditiup angin

Muhammad Leletin Sperma Ditembok
muhammad-leletin-sperma-ditembok-t33390/
Sahih Bukhari, Volume 1, Buku 5, Nomer 260:
Dikisahkan oleh Maimuna:
Sang Nabi melakukan mandi Janaba (setelah berhubungan seks atau mimpi basah). Pertama-tama dia membersihkan kemaluannya dengan tangannya, dan lalu menggosokkan tangan itu ke tembok dan mencucinya. Lalu dia melakukan wudhu dengan cara yang sama untuk sholat, dan setelah mandi dia lalu membersihkan kakinya.
Spermanya dileletin gitu aja ke tembok!!

setelah ngesex istri ngerikin sisa sperm muhammad
Bukhari, Book 002, Number 0572:

Aisha mengatakan “Kalau saya menemukan hal itu (sperma) pada jubah rasulullah sudah mengering, saya mengeriknya dgn kuku saya”

Muhammad Bebas Gonta-ganti Janda & Perawan
http://www.hashkalionline.de/qurani/ind ... ura66.html
muhammad-bebas-gonta-ganti-janda-perawan-t10734/

QS 66:5 Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.

Muhamad sex gilir dgn 9 istri bahkan yg lagi mens
muhamad-sex-gilir-dgn-9-istri-bahkan-yg-lagi-mens-t12052/

MENGGILIR 9 ISTRI
BUKHARI, Volume 7, Book 62, Number 6:
Narrated Anas:
The Prophet I used to go round (have sexual relations with) all his wives in one night, and he had nine wives.

BUKHARI, Volume 7, Book 62, Number 6:
Narrated Anas:
The Prophet I used to go round (have sexual relations with) all his wives in one night, and he had nine wives.

BUKHARI, Volume 7, Book 62, Number 142:
Narrated Anas bin Malik:
The Prophet used to pass by (have sexual relation with) all his wives in one night, and at that time he had nine wives.

KEKUATAN SEX NABI

Narrated Qatada:
Anas bin Malik said, "The Prophet used to visit all his wives in a round, during the day and night and they were eleven in number." I asked Anas, "Had the Prophet the strength for it?" Anas replied, "We used to say that the Prophet was given the strength of thirty (men)." And Sa'id said on the authority of Qatada that Anas had told him about nine wives only (not eleven). (Sahih al-Bukhari, Volume 1, Book 5, Number 268)

Terjemahan:
Anas bin Malik berkata, "Nabi biasanya pergi mengunjungi semua istrinya secara bergilir, selama siang dan malam, dan mereka jumlahnya ada sebelas." Aku bertanya pada anas, "Apakah nabi punya kekuatan untuk itu? Anas menjawab bahwa, "Biasanya kami mengatakan bahwa Nabi diberikan kekuatan 30 lelaki "..... dst...

Emangnya kalau hanya mengunjungi, duduk-duduk minum teh perlu kekuatan 30 orang lelaki :lol: :lol: :lol:

SEX SAMBIL MENSTRUASI

Bukhari Vol 1, Book 6. Menstrual Periods. Hadith 298.
Narrated By 'Aisha : The Prophet and I used to take a bath from a single pot while we were Junub. During the menses, he used to order me to put on an Izar (dress worn below the waist) and used to fondle me. While in Itikaf, he used to bring his head near me and I would wash it while I used to be in my periods (menses).

Terjemahan:
Diriwayatkan oleh Aisha:
Nabi dan aku biasanya mandi dari satu bak ketika kami sedang Junub. Selama hadi, dia biasanya menyuruh aku memakai Izar (baju dari pinggang ke bawah) dan biasanya dia meraba-raba aku. Ketika sedang Itifaf, dia biasanya mendekatkan kepalanya padaku dan aku mencucinya ketika aku sedang haid.

Vol 1, Book 6. Menstrual Periods. Hadith 299.
Narrated By 'Abdur-Rahman bin Al-Aswad : (On the authority of his father) 'Aisha said: "Whenever Allah's Apostle wanted to fondle anyone of us during her periods (menses), he used to order her to put on an Izar and start fondling her." 'Aisha added, "None of you could control his sexual desires as the Prophet could."

Terjemahan:
Diriwayatkan oleh Abdur-Rahman bin Al-Aswad: (atas otoritas ayahnya)
Aisha berkata," Setiap kali rasul Allah ingin meraba-raba sesiapa di antara kami ketika sedang haid, dia akan menyuruhnya memakai Izar dan mulai meraba-raba dia." Aisha menambahkan, "Tidak ada seorangpun di antara kalain yang bisa mengontrol nafsu seksnya seperti Nabi."

Daya sex Muhamad spt 100 lelaki
daya-sex-muhamad-spt-100-lelaki-t31298/

banjir sperma di sorga
Hadith: Al hadiths, Vol. 4, Page-172, No.34:
Hozrot Ali (r.a) narrated that the Apostle of Allah said, “There is in paradise an open market wherein there will be no buying or selling, but will consist of men and women. When a man desires a beauty, at once he will have intercourse with them as desired.

terjemahannya..........
Hadith: Al hadiths, Vol. 4, Halaman-172, No.34:
Hozrot Ali (r.a)
meriwayatkan bahwa Rasul Allah berkata, Di surga ada satu pasar terbuka di mana tidak ada pembelian ataupun penjualan, tetapi ada lelaki dan perempuan. Jika seorang lelaki menginginkan seorang perempuan cantik, seketika itu dia bisa menyetubuhinya sesuai nafsunya.

Hadis ini bisa diberi judul "the famous sex market of heaven" atau “Islamic Brothel” called heavenly sex market.

Persetubuhan dengan Bidadari
buku-islami-persetubuhan-dengan-bidadari-t9829/

Tirmidzi rahimahullah men-takhrij hadits dari Anas radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; ucap beliau:
"Seorang Mutkmin di surga akan diberi kekuatan ini dan itu dalam bersebadan. " Beliau ditanya, "Apakan dia kuat wahai Rasulullan?" Jawab Rasuiullah, "la diberi kekuatan seratus Kali lipat. "83. 83) Tirmidzi berkata: tni adalah hadits hasan shahih. Lihat Shahihul-Jami' nomor 1627.

Darimi rahimahullah dalam Musnad-nya menyebutkan satu riwayat dari Zaid bin Arqam radhiyallahu 'anhu; ia menuturkan bahwa Rasu lullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :
‘Laki-laki pengnuni surga akan diberi kekuatan seratus laki-laki dalam makan, minimi, bersebadan, dan memenuhi selera nafsu. " Seorang pria Yanudi bcrkata: "Yang makan dan yang minum tentu buang hajat." Rasulullan bersabda: "Kcmudian Keluarlan keringat dari Kulitnya seningga perutnya mengecil. "84. 84) Shahihui-Jamf, nomor 1627.

Al-Bazzar rahimahullah dalam Musnad-nyei men-tcikhrij hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu; ia bercerita:
"Rasulullan ditanya: wanai Rasulullan, apaKan kita akan mendatangi istri kita di surga? Fawab beliau: 'Ya, demi Dzat Yang jiwaku di tangan-Nya, sasunggunnya saorang laki-laki dalam satu hari mcndatanginya hingga saratus gadis'. "85. 85) Silsiiatiil-Ahadits ash-S/iahihah. nomor 367, 375.

Maka Mahasuci Allah Yang Mahakuat, Yang menganugerahi segala apa yang diingini-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya.

Buku yang ada dihadapan Anda ini mengupas secara gamblang berbagai kenikmatan surga yang akan diberikan Allah kepada para penghuninya. Semuanya dibeberkan oleh penulis buku ini dengan gaya bercerita, sehingga dijamin jiwa Anda pasti tergugah, seakan-akan Anda diajak bertamasya mengelilingi surga dan menikmati keindahan abadi di dalamnya. Pesona surga, memang sungguh luar biasa.
Selamat membaca. Dan dapatkan 'kepuasan’ ruhiyah bertamasya ke surga melalui buku ini.

Ini adalah suatu kenikmatan yang membuat si pelakunya merasa disibukkan. Penyaluran syahwat inilah yang menjadi pekerjaan rutin, begitu pula dengan keinginan-keinginan Anda yang lain serta kenikmatan-kenikmatan yang akan selalu tersedia.

"Sesungguhnya para penghuni jannah pada hari itu berada dalam kesibukan, mereka saling bersendau gurau, mereka dan para istri-istri mereka berada dalam naungan yaitu mereka sama bertelekan di atas sofa-sofa. " Benar! Kesibukan mereka adalah menikmati para perawan.

Bagaimana pula Anda tidak disibukkan dengan menyetubuhi bidadari, jika di dalam diri Anda selalu terkumpul segala faktor yang mendorong untuk melakukan persetubuhan itu, lapang dada, ketentraman hati, ketenangan pikiran, kekuatah badan, ketinggian postur tubuh, dibarengi dengan kekuatan seratus laki-laki dalam bersetubuh.

Maka Anda pun akan menyetubuhinya dengan penuh gairah dan terus bergairah. Jika Anda telah selesai melakukannya, maka bidadari itu akan kembali suci dan menjadi perawan.

Bila menyetubuhinya, maka dia akan menjadi perawan lagi. Kemaluanmu tidak akan pernah loyo dan vaginanya pun juga tidak akan pernah merasa sakit.

Dia akan memanggilmu, "Sungguh, kami telah mengetahui bahwa engkau tidak akan merasa bosan dan dibosani". Tidak mengeluarkan mani dan merasakan mati. Di samping itu, Anda juga memiliki istri-istri lain selain dirinya. Kemudian, Anda akan pergi kepada mereka dan menggilirnya satu per satu.

Akan kembali kepadamu para bidadari yang suci janabat najis baik yang kecil maupun besar, suci dari kencing dan berak suci dari haidl dan nifas, suci dari mani, madzi dan wadi, suci dari ingus, ludah dan dahak

Karena kalian, wahai hamba Allah, akan menyetubuhi tujuh puluh dua istri yang diciptakan Allah secara langsung dan dua istri dari keturunan Adam

Tahukah engkau bahwa syahwat Anda takkan terputus selamanya ketika bertemu dengan kekasih Anda?Anda akan menyetubuhinya dengan kemaluan yang takkan pernah melemah dan syahwat yang takkan pernah berhenti. Anda akan selalu bergairah dan terus bergairah tanpa mengeluarkan mani dan merasakan mati.

Di antara para istri tersebut, tidak ada satupun melainkan pasti memiliki vagina (qubul) yang begitu menggiurkan, dan ia pun (si penghuni surga itu) juga akan memiliki penis (dzakar) yang tidak akan pernah bengkok (impoten).

Persetubuhan itu sungguh suatu persetubuhan yang nikmat, menyenangkan, memuaskan dan tidak ada efek negatif dari setiap sisi. Ketika itu nafsu syahwat Anda terus meluap-luap, tidak pernah terputus selamanya, tidak ada mani, tidak akan mati, tidak ada dosa dan tidak pula membosankan.

Para bidadari itu adalah wanita yang suci lagi disucikan, dan Anda pun juga laki-laki yang suci lagi disucikan. Tidak pernah tertimpa suatu penyakit, musibah, kelemahan, impoten, meskipun Anda telah menyetubuhinya sebanyak milyaran kali.

80.000 budak, 72 bidadari
Collected by Imam at-Tirmidhi in "Sunan" (Volume IV, Chapters on "The Features of Heaven as described by the Messenger of Allah", Chapter 21: "About the Smallest Reward for the People of Heaven", hadith 2687) and also quoted by Ibn Kathir in his Tafsir (Koranic Commentary) of Surah Rahman (55), ayah (verse) 72:
"It was mentioned by Daraj Ibn Abi Hatim, that Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb narrated from Abu Sa'id al-Khudhri [Abu Sa'id al-Khudhri is quoted as the first (hearing directly from the Prophet) in the chain of narration, whose reports for the last rewarded person in paradise (i.e. the smallest reward) are mentioned in Sahih Bukhari and Sahih Muslim confirming Abu Hurairah and by himself in one of the hadith in Sahih Muslim about the last person to enter paradise)], who heard the Prophet Muhammad (Allah's blessings and peace be upon him) saying, 'The smallest reward for the people of Heaven is an abode where there are eighty thousand servants and seventy two wives, over which stands a dome decorated with pearls, aquamarine and ruby, as wide as the distance from al-Jabiyyah to San'a.

dari wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Houri#_note-45

The concept of 72 virgins in Islam refers to an aspect of paradise. In a collection by Imam at-Tirmidhi in his "Sunan" (Volume IV, Chapters on "The Features of Heaven as described by the Messenger of Allah", chapter 21: "About the Smallest Reward for the People of Heaven", hadith 2687) and also quoted by Ibn Kathir in his Tafsir (Qur'anic Commentary) of Surah Qur'an 55:72, it is stated that:

"It was mentioned by Daraj Ibn Abi Hatim, that Abu al-Haytham 'Adullah Ibn Wahb narrated from Abu Sa'id al-Khudhri, who heard the Prophet Muhammad saying, 'The smallest reward for the people of Heaven is an abode where there are eighty thousand servants and seventy two houri, over which stands a dome decorated with pearls, aquamarine and ruby, as wide as the distance from al-Jabiyyah to San'a.[83].

Penjabaran SILAHKAN DISAMBUNG ...
User avatar
kbg
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 862
Joined: Wed Oct 11, 2006 2:41 pm
Location: http://www.kbg.co.za/

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby Khalifah Almahdi » Sun Jul 25, 2010 5:55 pm

ngespam aja nih..
Khalifah Almahdi
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1550
Joined: Thu Jan 14, 2010 11:16 am
Location: Terombang ambing antara alam mimpi dan nyata

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby putri_jajang » Sun Jul 25, 2010 5:55 pm

dengan trit ente di atas,maka ANE MEMINTA BERIBU MAAF kalo pernah menfitnah ente adalah seorang muslim.
sengaja permintaan maaf ane ini kaga lewat PM,karena sebelumnya ane menfitnah ente juga pada trit yang terbuka atau dapat di baca banyak orang.
sengaja di trit yang pernah ane tulis,kaga ane hapus/edit.sebagai pembelajaran kalo ane pernah SALAH.
semoga dengan pernyataan ane ini dapat menuntaskan atas PM ente kepada ane.

sekali lagi MAAF bro atas khilaf ane. :( :( :(
User avatar
putri_jajang
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 821
Joined: Sun Apr 19, 2009 8:22 pm
Location: Dirumah Pa' Jajang.di rumah istri yg ke 4,putri ke dua dari anak yg.......hilang

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby kbg » Sun Jul 25, 2010 6:00 pm

putri_jajang wrote:dengan trit ente di atas,maka ANE MEMINTA BERIBU MAAF kalo pernah menfitnah ente adalah seorang muslim.
sengaja permintaan maaf ane ini kaga lewat PM,karena sebelumnya ane menfitnah ente juga pada trit yang terbuka atau dapat di baca banyak orang.
sengaja di trit yang pernah ane tulis,kaga ane hapus/edit.sebagai pembelajaran kalo ane pernah SALAH.
semoga dengan pernyataan ane ini dapat menuntaskan atas PM ente kepada ane.

sekali lagi MAAF bro atas khilaf ane. :( :( :(

No problem lah, sudah terbukti kebenaran itu selalu memerlukan waktu, kehadiran PP yang berani berdusta dan menantangku bagaikan membangkitkan sang singa yang pernah tidur.. :drinkers:
User avatar
kbg
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 862
Joined: Wed Oct 11, 2006 2:41 pm
Location: http://www.kbg.co.za/

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby a_man » Sun Jul 25, 2010 11:16 pm

Khalifah Almahdi wrote:ngespam aja nih..

itu karena sudah terlalu banyak kebobrokan islam yg disadari kapir2, itu tanda2 kiamat islam sudah dekat.
User avatar
a_man
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4320
Joined: Mon Sep 01, 2008 5:12 pm
Location: http://code.google.com/p/a-manffi/downloads/list

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby kukuruyuk » Sat Jul 31, 2010 9:48 pm

Khalifah Almahdi wrote:ngespam aja nih..


materi bagus untuk melampiaskan "hobi" ente dikamar mandi bro.... :finga:

:rolling: :rolling:
User avatar
kukuruyuk
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 326
Joined: Sun May 16, 2010 1:16 pm
Location: negara kafir

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby xxxzenxxx » Mon Aug 09, 2010 10:26 pm

Sang Nabi Mulia Islam menawarkan anak kandungnya untuk di gagahi

Sebagai mana Nabi Islam Luth yang menawarkan Putri-Putri Luth untuk digagahi oleh Penduduk Saduum yang ingin menyesah tamu Luth tapi malah dalam Alquran seorang Ayah memberikan anaknya untuk digauli khalayak ramai, walaupun pada akhirnya khalayak ramai tersebut akhirnya menolak tawaran mereka, dan bersikeras pada tujuan utama, tapi kisah ini sudah menunjukkan betapa bohongnya bahwa dalam Alqurant tidak ada kisah pornografi/percabulan.

"Dia berkata: 'Hai kaumku, inilah puteri-puteri mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal." (QS. Hud: 78)

"Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kamu telah tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.'" (QS. Hud: 79)

" Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit*1" (QS. Hud: 77)
*1 Nabi Lut A.S merasa susah akan kedatangan utusan-utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan sedangkan kaum Lut. Amat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homo sexual. Dan dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bilamana ada gangguan dari kaumnya.
Juga pada QS Hud: 78 anda tidak menuliskan dgn lengkap ayat tersebut :
" Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan begegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji*2. Luth berkata: " Hai kaumku, inilah puteri-puteri (negri)ku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?." (QS. Hud: 78)
*2 Maksudnya perbuatan keji disini ialah: mengerjakan liwat(homosexual)
"Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kamu telah tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan*3 terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.'" (QS. Hud: 79)
*3 Maksudnya: mereka tidak punya syahwat terhadap wanita.

QS 33:51. "Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun*x".
Quran 2:230
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Kalau makna kata "menggauli" dari QS 33:51 di atas ditafsirkan sebagai "menikahi" berarti kontradiksi dengan QS 2:230, karena perempuan yang telah diceraikan tidak boleh dinikahi kembali oleh suami lama sebelum ia dikawin lagi dg orang lain dan diceraikan oleh suami barunya itu.

*x Menurut riwayat, pada suatu ketika isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. ada yang cemburu, dan ada yang meminta tambahan belanja. Maka Nabi Muhammad SAW, memutuskan hubungan dengan mereka sampai sebulan lamanya. Oleh karena takut diceraikan Nabi, maka mereka datang kepada Nabi mereka menyatakan kerelaanya atas apa saja yang akan diperbuat Nabi terhadap mereka. Turunnya ayat ini memberikan izin kepada Nabi untuk menggauli siapa yang dikehendakinya dan isteri-isterinya atau tidak menggaulinya; dan juga memberi izin kepada Nabi untuk ruju' kepada isteri-isterinya seandainya ada isterinya yang sudah diceraikannya.
Tolong tuliskan QS 33:50 juga om..

SODOMI DALAM ISLAM / BERSETUBUH MELALUI DUBUR DALAM ISLAM
sodomi-anal-sex-dalam-islam-t33964/page140.html

Ahli Islam terkemuka Al-Tabari juga membenarkan bahwa Muhammad memang mengijinkan ngeseks lewat dubur:

Tabari, 2:535 (3464), di mana versi lain menyatakan Nafi "memegang kumpulan Qur'an bagi Ibn 'Umar, dan Umar sampai pada ayat, 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam...,' dan berkata "Hal ini berhubungan dengan ngeseks melalui dubur dengan wanita."
Sama dengan keterangan di atas, Zayd b. Aslam melaporkan bahwa Ibn 'Umar berkata, "Seorang pria melakukan sodomi dengan istrinya, setelah itu dia merasa bersalah. Maka Allâh mewahyukan: 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam...' (Tabari, 2:536-7 [3470]).

Dari 'Abd al-Rahmân b. Sâbit yang berkata: Aku berkata pada Hafsa (putri 'Abd al-Rahmân b. Abi Bakr): "Aku berharap untuk bertanya padamu tentang sesuatu, tapi aku malu menanyakannya."
Hafsa menjawab: "Silakan tanya apa saja, putraku!"
Dia bertanya: "Well, aku ingin bertanya padamu tentang ngeseks dengan wanita melalui dubur² mereka."
Hafsa menjawab: Umm Salama menjelaskan padaku: "Aku bertanya pada Rasul Allâh mengenai hal itu, dan dia melafalkan: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Tabari, 2:535 (3468))

'Atâ b. Yasâr berkata: Seorang pria menyodomi istrinya sewaktu Rasul Allâh masih hidup, dan orang² mencelanya karena itu dan berkata, "Jejali dubur istri!" Tapi Allâh mewahyukan: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Tabari, 2:538-9 (3476))

Mengapa Para Imam & Mullah Doyan Sodomi Anak²?
mengapa-para-imam-mullah-doyan-sodomi-anak-t30669/#p440062

sebuah situs resmi "DEPAG" Kerajaan Saudi Arabia, menuliskan tafsir Surah Al Baqarah ayat 223 yang anda kutip diatas, dan tafsir itu "membolehkan" praktek sodomi tersebut. Dipersilahkan anda kunjungi dan baca, apakah ini fitnah atau fakta ?

Tafsir Al-Tabari akan Q 2:223 dengan tegas menyatakan sodomi halal dalam Islam. Ini sumbernya dari website Departemen Agama Islam, Kerajaan Saudi Arabia:

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispT ... tashkeel=0

Saya terjemahkan sesuai tertulis pada link diatas ayat 3464 baris ke tiga (garis bawah warna merah) ....

قَالَ : نَزَلَتْ فِي إتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ - qala : nazalat fi ityan alniisa' fi a’duburna’ = said : this verse was revealed about "penetrating women in their anus" = berkata : diturunkan ayat tentang "mendatangi wanita pada anus mereka".

فَقَالَ : أَنْ يَأْتِيهَا فِي دُبُرهَا - faqala : an ya'atyha fi duburha = he say : to have penetrating in their anus. = dia berkata : untuk mendatangi pada anus mereka.

Yang di halalkan dengan surah Al Baqarah ayat 223 pada Al Qur'an berbunyi "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki" (QS 2:223)

wah,,mana kata yg mengandung sodomi dalam QS 2:223 om?? sbelum ayat dan sesudah ayat pun tidak ada,,yg ada sblum ayat itu tentang wanita yg bertanya tentang haidh.

Walhasil dari semua kutipan2 Al-Qur'an dan Al-Hadist: Al-Quran itu adalah kumpulan ayat-ayat. BUKAN Al-ayat yg tiada berhubungan 1 ayat dengan ayat yang lainnya. sperti Minum Kopi :drinkers: adlah meminum air+kopi+gula, kalo yg di minum kopi aja yaa :vom:,,,kalo minum kopi pas tinggi darah ya :rolleyes:,,,masalah enaknya kopi jangan di tes pada 1 org saja . Sangat perlu ditegaskan dalam menfsirkan/mengartikan. Sebab turun ayat yang benar adanya + arti ayat yang benar adanya + tujuan turun ayat ++ Siapa - SIAPA saja yang mengartikan ayat(beberapa penafsir) = KEBENARAN. Bikin kopi pahit ga perlu mikir panjang,,tinggal tambahin kopi,kurangi gula. kalo bikin kopi enak perlu teliti. Teliti itu memperbesar peluang sukses. Kalo Al-Qur'an saja kita salah tafsir yang sudah pasti kebenarannya menjadi 1 dari kesatuan,,gimana Al-Hadist yg terdiri dari beberapa bagian.
Saya lagi mikir,,," untuk apa saya tarik tangan orang yg ada di ****?? apa tangan kanan orang itu, tangan kirinya dengan kuat memegang fondasi dasar **** itu?? Apa untuk menarik saya ke****?? " fikiran itu yang sangat kuat untuk melepaskan tangan saya dari tangannya.
xxxzenxxx
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 14
Joined: Sun Aug 08, 2010 10:14 pm

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby kbg » Thu Aug 12, 2010 11:27 am

Wah, senang bangat ada teman-teman Muslim yang mau nangepin, ini menandakan bahwa thread ini cukup mengelitik :partyman:

Terima kasih fren xxxzenxxx atas tanggapannya, btw koq username mu pake awalan dan akhiran triple x? apakah suka nonton film xxx ya?

xxxzenxxx wrote: " Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit*1" (QS. Hud: 77)
*1 Nabi Lut A.S merasa susah akan kedatangan utusan-utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan sedangkan kaum Lut. Amat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homo sexual. Dan dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bilamana ada gangguan dari kaumnya.
Juga pada QS Hud: 78 anda tidak menuliskan dgn lengkap ayat tersebut :
" Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan begegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji*2. Luth berkata: " Hai kaumku, inilah puteri-puteri (negri)ku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?." (QS. Hud: 78)
*2 Maksudnya perbuatan keji disini ialah: mengerjakan liwat(homosexual)
"Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kamu telah tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan*3 terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.'" (QS. Hud: 79)
*3 Maksudnya: mereka tidak punya syahwat terhadap wanita.

Kalau yg saya tangkap dari penjelasan anda adalah mencoba untuk menjelaskan secara singkat dari ayat2 yg saya cuplik itu, tapi yg saya lihat anda juga tidak dalam posisi menolak untuk meniadakan bahwa surah tersebut sesungguhnya:
a. Nabi Luth menawarkan anak perempuannya untuk untuk pengganti tamu-tamunya yg datang sebagi incaran penduduk Sadum,
jadi artinya Nabi yg diMuliakan Islam ini benar2 tidak mencerminkan seorang bapak yg sayang kepada anak2 perempuannya, dan pula terlihat seperti tidak bermoral dengan menjadikan anaknya sebagai tumbal kezoliman seks buas dan penyimpang dari penduduk Sadum itu.
artinya pesan yg saya sampaikan ialah bahwa Alquran ini tidak lepas dari muatan pornografi serta akhlak nabi yg rusak.

kbg wrote:QS 33:51. "Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun*x".
Quran 2:230
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Kalau makna kata "menggauli" dari QS 33:51 di atas ditafsirkan sebagai "menikahi" berarti kontradiksi dengan QS 2:230, karena perempuan yang telah diceraikan tidak boleh dinikahi kembali oleh suami lama sebelum ia dikawin lagi dg orang lain dan diceraikan oleh suami barunya itu.

xxxzenxxx wrote:*x Menurut riwayat, pada suatu ketika isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. ada yang cemburu, dan ada yang meminta tambahan belanja. Maka Nabi Muhammad SAW, memutuskan hubungan dengan mereka sampai sebulan lamanya. Oleh karena takut diceraikan Nabi, maka mereka datang kepada Nabi mereka menyatakan kerelaanya atas apa saja yang akan diperbuat Nabi terhadap mereka. Turunnya ayat ini memberikan izin kepada Nabi untuk menggauli siapa yang dikehendakinya dan isteri-isterinya atau tidak menggaulinya; dan juga memberi izin kepada Nabi untuk ruju' kepada isteri-isterinya seandainya ada isterinya yang sudah diceraikannya.
Tolong tuliskan QS 33:50 juga om..

OKE boss siap,
nih
Q 33:50
Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

jadi dari ayat2 tersebut sebenarnya tidak saling meniadakan satu sama lain kan? malah bisa dibilang saling mendukung, jadi pengertian bahwa surah 33:50-51 ini tidak terlepas dari hak dan kebebasan kepada pribadi Muhammad SAW untuk dapat keistimewaan dalam melakukan seks (free seks) kepada istri dan mantan istri yg diceraikannya tapi belum bersuami kan, artinya dalam konteks ini unsur2 pornografi sarat tidak ditolak dalam Alquran.

kbg wrote:SODOMI DALAM ISLAM / BERSETUBUH MELALUI DUBUR DALAM ISLAM
sodomi-anal-sex-dalam-islam-t33964/page140.html

Ahli Islam terkemuka Al-Tabari juga membenarkan bahwa Muhammad memang mengijinkan ngeseks lewat dubur:

Tabari, 2:535 (3464), di mana versi lain menyatakan Nafi "memegang kumpulan Qur'an bagi Ibn 'Umar, dan Umar sampai pada ayat, 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam...,' dan berkata "Hal ini berhubungan dengan ngeseks melalui dubur dengan wanita."
Sama dengan keterangan di atas, Zayd b. Aslam melaporkan bahwa Ibn 'Umar berkata, "Seorang pria melakukan sodomi dengan istrinya, setelah itu dia merasa bersalah. Maka Allâh mewahyukan: 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam...' (Tabari, 2:536-7 [3470]).

Dari 'Abd al-Rahmân b. Sâbit yang berkata: Aku berkata pada Hafsa (putri 'Abd al-Rahmân b. Abi Bakr): "Aku berharap untuk bertanya padamu tentang sesuatu, tapi aku malu menanyakannya."
Hafsa menjawab: "Silakan tanya apa saja, putraku!"
Dia bertanya: "Well, aku ingin bertanya padamu tentang ngeseks dengan wanita melalui dubur² mereka."
Hafsa menjawab: Umm Salama menjelaskan padaku: "Aku bertanya pada Rasul Allâh mengenai hal itu, dan dia melafalkan: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Tabari, 2:535 (3468))

'Atâ b. Yasâr berkata: Seorang pria menyodomi istrinya sewaktu Rasul Allâh masih hidup, dan orang² mencelanya karena itu dan berkata, "Jejali dubur istri!" Tapi Allâh mewahyukan: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Tabari, 2:538-9 (3476))

Mengapa Para Imam & Mullah Doyan Sodomi Anak²?
mengapa-para-imam-mullah-doyan-sodomi-anak-t30669/#p440062

sebuah situs resmi "DEPAG" Kerajaan Saudi Arabia, menuliskan tafsir Surah Al Baqarah ayat 223 yang anda kutip diatas, dan tafsir itu "membolehkan" praktek sodomi tersebut. Dipersilahkan anda kunjungi dan baca, apakah ini fitnah atau fakta ?

Tafsir Al-Tabari akan Q 2:223 dengan tegas menyatakan sodomi halal dalam Islam. Ini sumbernya dari website Departemen Agama Islam, Kerajaan Saudi Arabia:

http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispT ... tashkeel=0

Saya terjemahkan sesuai tertulis pada link diatas ayat 3464 baris ke tiga (garis bawah warna merah) ....

قَالَ : نَزَلَتْ فِي إتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ - qala : nazalat fi ityan alniisa' fi a’duburna’ = said : this verse was revealed about "penetrating women in their anus" = berkata : diturunkan ayat tentang "mendatangi wanita pada anus mereka".

فَقَالَ : أَنْ يَأْتِيهَا فِي دُبُرهَا - faqala : an ya'atyha fi duburha = he say : to have penetrating in their anus. = dia berkata : untuk mendatangi pada anus mereka.

Yang di halalkan dengan surah Al Baqarah ayat 223 pada Al Qur'an berbunyi "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki" (QS 2:223)

xxxzenxxx wrote:wah,,mana kata yg mengandung sodomi dalam QS 2:223 om?? sbelum ayat dan sesudah ayat pun tidak ada,,yg ada sblum ayat itu tentang wanita yg bertanya tentang haidh.

wah saya tidak ada bilang bahwa dalam QS 2:223 ada kata sodomi, tapi ahli tafsir Islam menyetujui bahwa isi hadits diatas yg juga dapat merujuk ke surah QS 2:223 memuat pengertian untuk melakukan sodomi baca sajalah dulu tafsir diatas http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispT ... tashkeel=0
jadi maksudnya adalah ayat QS 2:223 tidak menolak makna SODOMI pada hadits diatas
tapi pesan yang penting dalan thread ini adalah bahwa Alquran dan Hadits itu tidak terlepas dari hal2 PORNOGRAFI

xxxzenxxx wrote:Walhasil dari semua kutipan2 Al-Qur'an dan Al-Hadist: Al-Quran itu adalah kumpulan ayat-ayat. BUKAN Al-ayat yg tiada berhubungan 1 ayat dengan ayat yang lainnya. sperti Minum Kopi :drinkers: adlah meminum air+kopi+gula, kalo yg di minum kopi aja yaa :vom:,,,kalo minum kopi pas tinggi darah ya :rolleyes:,,,masalah enaknya kopi jangan di tes pada 1 org saja . Sangat perlu ditegaskan dalam menfsirkan/mengartikan. Sebab turun ayat yang benar adanya + arti ayat yang benar adanya + tujuan turun ayat ++ Siapa - SIAPA saja yang mengartikan ayat(beberapa penafsir) = KEBENARAN. Bikin kopi pahit ga perlu mikir panjang,,tinggal tambahin kopi,kurangi gula. kalo bikin kopi enak perlu teliti. Teliti itu memperbesar peluang sukses. Kalo Al-Qur'an saja kita salah tafsir yang sudah pasti kebenarannya menjadi 1 dari kesatuan,,gimana Al-Hadist yg terdiri dari beberapa bagian.
Saya lagi mikir,,," untuk apa saya tarik tangan orang yg ada di ****?? apa tangan kanan orang itu, tangan kirinya dengan kuat memegang fondasi dasar **** itu?? Apa untuk menarik saya ke****?? " fikiran itu yang sangat kuat untuk melepaskan tangan saya dari tangannya.

oke boss, apa2 yg anda sampaikan ini hanya memberikan sebuah opini, bahwa para keluaran para penafsir belum tentu benar, dan juga anda belum tentu benar, saya belum tentu benar menurut anda, menurut anda mungkin hanya Allah SWT yg maha mengetahui, yg lain hanya mereka-reka saja, tidak apa2 toh kita berpendapat diantara hal-hal yg tidak pasti menurut anda itu.
User avatar
kbg
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 862
Joined: Wed Oct 11, 2006 2:41 pm
Location: http://www.kbg.co.za/

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby xxxzenxxx » Fri Aug 13, 2010 2:07 am

Terima kasih fren xxxzenxxx atas tanggapannya, btw koq username mu pake awalan dan akhiran triple x? apakah suka nonton film xxx ya?

Apa ni om?? ga ada di topik #-o atau memang ingin bkin topik baru, biar topik lama di acuh =D>

xxxzenxxx wrote: " Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit*1" (QS. Hud: 77)
*1 Nabi Lut A.S merasa susah akan kedatangan utusan-utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan sedangkan kaum Lut. Amat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homo sexual. Dan dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bilamana ada gangguan dari kaumnya.
Juga pada QS Hud: 78 anda tidak menuliskan dgn lengkap ayat tersebut :
" Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan begegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji*2. Luth berkata: " Hai kaumku, inilah puteri-puteri (negri)ku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?." (QS. Hud: 78)
*2 Maksudnya perbuatan keji disini ialah: mengerjakan liwat(homosexual)
"Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kamu telah tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan*3 terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.'" (QS. Hud: 79)
*3 Maksudnya: mereka tidak punya syahwat terhadap wanita.


Kalau yg saya tangkap dari penjelasan anda adalah mencoba untuk menjelaskan secara singkat dari ayat2 yg saya cuplik itu, tapi yg saya lihat anda juga tidak dalam posisi menolak untuk meniadakan bahwa surah tersebut sesungguhnya:
a. Nabi Luth menawarkan anak perempuannya untuk untuk pengganti tamu-tamunya yg datang sebagi incaran penduduk Sadum,
jadi artinya Nabi yg diMuliakan Islam ini benar2 tidak mencerminkan seorang bapak yg sayang kepada anak2 perempuannya, dan pula terlihat seperti tidak bermoral dengan menjadikan anaknya sebagai tumbal kezoliman seks buas dan penyimpang dari penduduk Sadum itu.

Putri yg ditafsirkan bukan anak kandung Luth,,mlainkan Putri dari negri Luth.

artinya pesan yg saya sampaikan ialah bahwa Alquran ini tidak lepas dari muatan pornografi serta akhlak nabi yg rusak

Al-Quran dan Al-Hadist menjadi panutan Muslim,,Hingga hal2 yg berhubungan dengan Senggama pun djelaskan(adab2 bersenggama yang benar) dalam ke2nya. Insyaallah om tahu maksud saya.

jadi dari ayat2 tersebut sebenarnya tidak saling meniadakan satu sama lain kan? malah bisa dibilang saling mendukung, jadi pengertian bahwa surah 33:50-51 ini tidak terlepas dari hak dan kebebasan kepada pribadi Muhammad SAW untuk dapat keistimewaan dalam melakukan seks (free seks) kepada istri dan mantan istri yg diceraikannya tapi belum bersuami kan, artinya dalam konteks ini unsur2 pornografi sarat tidak ditolak dalam Alquran.

Bukan mantan isteri,,baca tafsir yg saya kutip
xxxzenxxx wrote:*x Menurut riwayat, pada suatu ketika isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. ada yang cemburu, dan ada yang meminta tambahan belanja. Maka Nabi Muhammad SAW, memutuskan hubungan dengan mereka sampai sebulan lamanya. Oleh karena takut diceraikan Nabi, maka mereka datang kepada Nabi mereka menyatakan kerelaanya atas apa saja yang akan diperbuat Nabi terhadap mereka. Turunnya ayat ini memberikan izin kepada Nabi untuk menggauli siapa yang dikehendakinya dan isteri-isterinya atau tidak menggaulinya; dan juga memberi izin kepada Nabi untuk ruju' kepada isteri-isterinya seandainya ada isterinya yang sudah diceraikannya.
Tolong tuliskan QS 33:50 juga om..

Berarti tafsiran yg om karang, sudah diceraikan tapi ko malah takut di ceraikan Nabi lagi?? udah jelas ada tulisannya masih salah artikan,,gimana mau artikan Al-Quran om?

wah saya tidak ada bilang bahwa dalam QS 2:223 ada kata sodomi, tapi ahli tafsir Islam menyetujui bahwa isi hadits diatas yg juga dapat merujuk ke surah QS 2:223 memuat pengertian untuk melakukan sodomi baca sajalah dulu tafsir diatas http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispT ... tashkeel=0
jadi maksudnya adalah ayat QS 2:223 tidak menolak makna SODOMI pada hadits diatas
tapi pesan yang penting dalan thread ini adalah bahwa Alquran dan Hadits itu tidak terlepas dari hal2 PORNOGRAFI

Ahli tafsir mana om?? tolong carikan 2/3 ayat sbelum QS 2:223,,apakah ada kata Sodomi 8-[

oke boss, apa2 yg anda sampaikan ini hanya memberikan sebuah opini, bahwa para keluaran para penafsir belum tentu benar, dan juga anda belum tentu benar, saya belum tentu benar menurut anda, menurut anda mungkin hanya Allah SWT yg maha mengetahui, yg lain hanya mereka-reka saja, tidak apa2 toh kita berpendapat diantara hal-hal yg tidak pasti menurut anda itu.

kata penafsir ganti aja sama penyalahtafsir. Bukan saya yang tafsirkan, saya hanya kutip dari buku Tafsir dan Al-Quran, karna tidaklah mudah menafsirkan nya tanpa mengerti tujuan turun ayat dan isi sebelum dan sesudah turun ayat, mungkin karna saya ingin mengerti bukan ingin menyalahkan Al-Quran dan Al-Hadist. merupakan tujuan berbeda dan hasil yang berbeda tetapi sama-sama berkeinginan pada Al-Quran dan Al-Hadist.
saya belum tentu benar menurut anda, kata benar di hapus aja om.
menurut anda mungkin hanya Allah SWT yg maha mengetahui buakn kata anda om, tapi SELURUH MUSLIM.
xxxzenxxx
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 14
Joined: Sun Aug 08, 2010 10:14 pm

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby Saif.Bahar » Fri Aug 13, 2010 2:09 am

Hehehe...nak < kbg > km masih muda rupanya ya...?di sebut benar atau salah itu krn sdh memenuhi tolok ukur..
Kalau nak mau mmbenarkan atau mnyalahkan Koran atau mgkn kitab lain britau tolok ukurnya..jadi kalau mau jujur mesti ada standar pnilaian/tolok ukur..
saya baca skilas nak mnilai Koran melalui pngantar/alat pnilaian yaitu hadez n tafsir..
Jadi kalau ada tafsir atau hadiz bilang x koran ya mesti x...itu kyk induktif..cabang sbg dasar2 menuju prinsip.
lha acuan anda 1 smber ( tobari n bukhori ), apakah sdh mnguji kekuatan/klemahannya sbg pijakan pnilaian.. ( bhs ustad PP kuat doifnya ).
ya memang sih namanya beda pndapat.bkn hndak bljar mncari jalan utk memahami sesuatu..
asal2 tahu ayat2 Koran yg km kutip kyknya jg ayat2 hukum dmikian jg hadiz bs trbawa ke hukum..jadi sodomi n lain2 yg km maksud itu mmpunyai dimensi hukum yg dlm selam jd praturan2..
coba skali2 baca buku2 ilmu fiqh/hukum n ushul al fiqh/filsafat hukum.coba bgmn hukum sodomi,sex kawin,rmh tgga,..menurut 4 mahzab sunni maupun aliran modernis.
prnyataan2 hukum dlm pasal2 fiqh sdh mnunjukkan maksud ayat n hadez n tafsir yg km maksud.msih bnyk alat2 pnilaian yg bs mnjdi satu ksatuan sstem penilaian (ilmu2 ilmiah agama).
hehehe..kurang alat ya?
Saif.Bahar
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1548
Joined: Thu Jul 29, 2010 7:41 pm

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby kbg » Fri Aug 13, 2010 3:19 pm

kbg wrote:Terima kasih fren xxxzenxxx atas tanggapannya, btw koq username mu pake awalan dan akhiran triple x? apakah suka nonton film xxx ya?

xxxzenxxx wrote:Apa ni om?? ga ada di topik #-o atau memang ingin bkin topik baru, biar topik lama di acuh =D>

Saya bertanya baik2, kalau nga mau jawab ya udah, jgn terlalu PD kamu bahwa aku mau mengacuhkan topik lama, cara2 begini tidak ada artinya bagi saya. [-X kamu sudah memulai aura yg tidak baik dengan tuduhanmu itu.

xxxzenxxx wrote: Juga pada QS Hud: 78 anda tidak menuliskan dgn lengkap ayat tersebut :
" Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan begegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji*2. Luth berkata: " Hai kaumku, inilah puteri-puteri (negri)ku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?." (QS. Hud: 78)

Putri yg ditafsirkan bukan anak kandung Luth,,mlainkan Putri dari negri Luth.

OKE,
Kamu ternyata secara licik menambahkan kata dalam kurung "inilah puteri-puteri (negri)ku[/u]" padahal aslinya adalah:
inilah puteri-puteriku
dapat darimana kamu ada tambahan dalam negeri itu? Alquran terjemahan DEPAG aja tidak ada tambahan negeri disana, koq kamu bisa berani nambah2in? kurang sempurna ya Alquran itu?

Tulisan Arabnya:
11:78
وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ هَـٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌUrdu 11:78
اور اس کے پاس اس کی قوم بے اختیار دوڑتی آئی اور یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے کہا اےمیری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے پاک ہیں سو تم الله سے ڈرو اور میرے مہمانو
ں میں مجھے ذلیل نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں78 Wa Jā'ahu Qawmuhu Yuhra`ūna 'Ilayhi Wa Min Qablu Kānū Ya`malūna As-Sayyi'āti Qāla Yā Qawmi Hā'uulā' Banātī Hunna 'Aţharu Lakum Fa Attaqū Allāha Wa Lā Tukhzūnī Fī Đayfī 'Alaysa Minkum Rajulun Rashīdun

78 Wajaahu qawmuhu yuhraAAoona ilayhi wamin qablu kanoo yaAAmaloona alssayyiati qala ya qawmi haolai banatee hunna atharu lakum faittaqoo Allaha wala tukhzooni fee dayfee alaysa minkum rajulun rasheedun

bagian dari kalimat itu:
بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ artinya My daughters are the pure(st) = anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagimu

Lihat terjemahan dibawah ini, dan kamu jgan pintar2an sendiri mo nutup2in:

Kata: بَنَاتِي

berasal dari:
بنات
Menjadi
بَنَاتِي artinya Girlie/ Girlish
Dalam kamus bahasa Ingris Oxford version
girlie adalah
· n. (also girly) (pl. girlies) informal a girl or young woman.

nah dalam kata2 qala ya qawmi haolai banatee hunna atharu lakum terdapat kata kepemilikan, yaitu kata benda sebagai objek girl (gadis muda) itu milik si Luth,
asal katanya dari:
bint atau sering dikenal dengan binti
pl: bnât atau adv. menjadi banatee

Terbukti para penafsir mengatakan:
A. Terjemahan DEPAG
Dan kaumnya pun datang meluru kepadanya (dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya), sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata: Wahai kaumku! Di sini ada anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagimu (maka berkahwinlah dengan mereka). Oleh itu, takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu memberi malu kepadaku mengenai tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak berakal (yang dapat memberi nasihat)?

B. Yusuf Ali
78: And his people came rushing towards him, and they had been long in the habit of practising abominations. He said: "O my people! Here are my daughters: they are purer for you (if ye marry)! Now fear Allah, and cover me not with shame about my guests! Is there not among you a single right-minded man?"

Shakir
78: And his people came to him, (as if) rushed on towards him, and already they did evil deeds. He said: O my people! these are my daughters-- they are purer for you, so guard against (the punishment of) Allah and do not disgrace me with regard to my guests; is there not among you one right-minded man?

Pickthal
78: And his people came unto him, running towards him - and before then they used to commit abominations - He said: O my people! Here are my daughters! They are purer for you. Beware of Allah, and degrade me not in (the person of) my guests. Is there not among you any upright man?

Mohsin Khan:
78: And his people came rushing towards him, and since aforetime they used to commit crimes (sodomy), he said: "O my people! Here are my daughters (i.e. the women of the nation), they are purer for you (if you marry them lawfully). So fear Allah and degrace me not with regard to my guests! Is there not among you a single right-minded man?"

Melayu (Malaysia)
78: Dan kaumnya pun datang meluru kepadanya (dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya), sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata: Wahai kaumku! Di sini ada anak-anak perempuanku mereka lebih suci bagi kamu (maka berkahwinlah dengan mereka). Oleh itu takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memberi malu kepadaku mengenai tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak berakal (yang dapat memberi nasihat)?

dan terbukti pada ayat 79 juga sama:
79 قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

Transliteration 79: Qaloo laqad AAalimta ma lana fee banatika min haqqin wainnaka lataAAlamu ma nureedu

Yusuf Ali 79: They said: "Well dost thou know we have no need of thy daughters: indeed thou knowest quite well what we want!"

Shakir 79: They said: Certainly you know that we have no claim on your daughters, and most surely you know what we desire.

Pickthal 79: They said: Well thou knowest that we have no right to thy daughters, and well thou knowest what we want.

Mohsin Khan: 79: They said: "Surely you know that we have neither any desire nor need of your daughters, and indeed you know well what we want!"

Indonesia 79: Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."

Melayu 79: Mereka menjawab: Sesungguhnya engkau telahpun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmu dan sebenarnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki.

Kalaupun itu anda artikan secara sepihak menjadi "inilah puteri-puteri (negri)ku" apakah hal si Luth ini memberikan putri dari negerinya menjadi suguhan untuk pesta seks kampung itu? apakah ini juga bagian dari watak Nabi yg bermoral?

jadi jelas pesan bahwa Alquran ini tidak lepas dari muatan pornografi serta akhlak nabi yg rusak

xxxzenxxx wrote:Al-Quran dan Al-Hadist menjadi panutan Muslim,,Hingga hal2 yg berhubungan dengan Senggama pun djelaskan(adab2 bersenggama yang benar) dalam ke2nya. Insyaallah om tahu maksud saya.

Saya tidak ingin membantah pernyataanmu itu, itu tentu menguatkan bahwa pernyataan di Alquran atau Hadits bersih dari hal-hal porno terbukti SALAH!


xxxzenxxx wrote:Berarti tafsiran yg om karang, sudah diceraikan tapi ko malah takut di ceraikan Nabi lagi?? udah jelas ada tulisannya masih salah artikan,,gimana mau artikan Al-Quran om?

loh kenapa saya kamu tuduh salah dalam menfsirkan? saya tidak menafsirkan, baca saja Terjemahan Alquran itu, bunyinya sama koq:

۞ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَ‌ٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا


Indonesia51: Kamu boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun .

Transliteration 51: Turjee man tashao minhunna watuwee ilayka man tashao wamani ibtaghayta mimman AAazalta fala junaha AAalayka thalika adna an taqarra aAAyunuhunna wala yahzanna wayardayna bima ataytahunna kulluhunna waAllahu yaAAlamu ma fee quloobikum wakana Allahu AAaleeman haleeman

Yusuf Ali 51: Thou mayest defer (the turn of) any of them that thou pleasest, and thou mayest receive any thou pleasest: and there is no blame on thee if thou invite one whose (turn) thou hadst set aside. This were nigher to the cooling of their eyes, the prevention of their grief, and their satisfaction - that of all of them - with that which thou hast to give them: and Allah knows (all) that is in your hearts: and Allah is All- Knowing, Most Forbearing.

Shakir 51: You may put off whom you please of them, and you may take to you whom you please, and whom you desire of those whom you had separated provisionally; no blame attaches to you; this is most proper, so that their eyes may be cool and they may not grieve, and that they should be pleased, all of them with what you give them, and Allah knows what is in your hearts; and Allah is Knowing, Forbearing.

Pickthal 51: Thou canst defer whom thou wilt of them and receive unto thee whom thou wilt, and whomsoever thou desirest of those whom thou hast set aside, it is no sin for thee (to receive her again); that is better; that they may be comforted and not grieve, and may all be pleased with what thou givest them. Allah knoweth what is in your hearts (O men), and Allah is ever Forgiving, Clement.

Mohsin Khan: 51: You (O Muhammad صلى الله عليه وسلم) can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives), and you may receive whom you will. And whomsoever you desire of those whom you have set aside, it is no sin on you (to receive her again): that is better that they may be comforted and not grieved, and may all be pleased with what you give them. Allah knows what is in your hearts. And Allah is Ever All-Knowing, Most Forbearing.

LIhat untuk pengertian:
separated provisionally
Arabnya: فصل مؤقتا

aside
Arabnya: جانبا
· adv.
1 to one side; out of the way.

Ini lebih pantas diartikan sebagai yg diceraikan


kbg wrote:wah saya tidak ada bilang bahwa dalam QS 2:223 ada kata sodomi, tapi ahli tafsir Islam menyetujui bahwa isi hadits diatas yg juga dapat merujuk ke surah QS 2:223 memuat pengertian untuk melakukan sodomi baca sajalah dulu tafsir diatas http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispT ... tashkeel=0
jadi maksudnya adalah ayat QS 2:223 tidak menolak makna SODOMI pada hadits diatas
tapi pesan yang penting dalan thread ini adalah bahwa Alquran dan Hadits itu tidak terlepas dari hal2 PORNOGRAFI


xxxzenxxx wrote:Ahli tafsir mana om?? tolong carikan 2/3 ayat sbelum QS 2:223,,apakah ada kata Sodomi 8-[

lha... kamu susah juga yg pahamnya, koq diulang2? saya kan sudah bilang saya tidak ada mengatakan bahwa dalam QS 2:223 ada kata "SODOMI" baca awal mulanya kata ini keluar lagi gih dari awal, munculnya kata SODOMI berasal dari Hadits At Tabari ada juga di sodomi-anal-sex-dalam-islam-t33964/page140.html

Tabari, 2:535 (3464), di mana versi lain menyatakan Nafi "memegang kumpulan Qur'an bagi Ibn 'Umar, dan Umar sampai pada ayat, 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam...,' dan berkata "Hal ini berhubungan dengan ngeseks melalui dubur dengan wanita."
Sama dengan keterangan di atas, Zayd b. Aslam melaporkan bahwa Ibn 'Umar berkata, "Seorang pria melakukan sodomi dengan istrinya, setelah itu dia merasa bersalah. Maka Allâh mewahyukan: 'Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam...' (Tabari, 2:536-7 [3470]).

Dari 'Abd al-Rahmân b. Sâbit yang berkata: Aku berkata pada Hafsa (putri 'Abd al-Rahmân b. Abi Bakr): "Aku berharap untuk bertanya padamu tentang sesuatu, tapi aku malu menanyakannya."
Hafsa menjawab: "Silakan tanya apa saja, putraku!"
Dia bertanya: "Well, aku ingin bertanya padamu tentang ngeseks dengan wanita melalui dubur² mereka."
Hafsa menjawab: Umm Salama menjelaskan padaku: "Aku bertanya pada Rasul Allâh mengenai hal itu, dan dia melafalkan: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." (Tabari, 2:535 (3468))

sehingga
Tafsir Al-Tabari akan Q 2:223 dengan tegas menyatakan sodomi halal dalam Islam. Ini sumbernya dari website Departemen Agama Islam, Kerajaan Saudi Arabia:

Baca http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispT ... tashkeel=0

Saya terjemahkan sesuai tertulis pada link diatas ayat 3464 baris ke tiga (garis bawah warna merah) ....

قَالَ : نَزَلَتْ فِي إتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ - qala : nazalat fi ityan alniisa' fi a’duburna’ = said : this verse was revealed about "penetrating women in their anus" = berkata : diturunkan ayat tentang "mendatangi wanita pada anus mereka".

فَقَالَ : أَنْ يَأْتِيهَا فِي دُبُرهَا - faqala : an ya'atyha fi duburha = he say : to have penetrating in their anus. = dia berkata : untuk mendatangi pada anus mereka
.

Yang di halalkan dengan surah Al Baqarah ayat 223 pada Al Qur'an berbunyi "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki" (QS 2:223)

jadi jangan kamu lagi2 mencari mana kata SODOMI dari saya tentang QS 2:223. kamu bisa paham belum? kalau kamu menyanggah maka sanggahlah dengan bukti tafsiran Hadits lain, gitu loh

kbg wrote:oke boss, apa2 yg anda sampaikan ini hanya memberikan sebuah opini, bahwa para keluaran para penafsir belum tentu benar, dan juga anda belum tentu benar, saya belum tentu benar menurut anda, menurut anda mungkin hanya Allah SWT yg maha mengetahui, yg lain hanya mereka-reka saja, tidak apa2 toh kita berpendapat diantara hal-hal yg tidak pasti menurut anda itu.


xxxzenxxx wrote:kata penafsir ganti aja sama penyalahtafsir. Bukan saya yang tafsirkan, saya hanya kutip dari buku Tafsir dan Al-Quran, karna tidaklah mudah menafsirkan nya tanpa mengerti tujuan turun ayat dan isi sebelum dan sesudah turun ayat, mungkin karna saya ingin mengerti bukan ingin menyalahkan Al-Quran dan Al-Hadist. merupakan tujuan berbeda dan hasil yang berbeda tetapi sama-sama berkeinginan pada Al-Quran dan Al-Hadist.
saya belum tentu benar menurut anda, kata benar di hapus aja om.
menurut anda mungkin hanya Allah SWT yg maha mengetahui buakn kata anda om, tapi SELURUH MUSLIM.


ya.. terserah kaulah, emang itu hal baru dalam Islam?
ada penafsir Islam yg mengatakan A
ada yg mengatakan B
ada yg mengatakan C dst...

dan pengikut mereka masing2 sangat banyak, terus saya pakai yg mis: B terus kamu merasa nga cocok, kamu meragukannya, ya terserah itu, nga masalah kan?
User avatar
kbg
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 862
Joined: Wed Oct 11, 2006 2:41 pm
Location: http://www.kbg.co.za/

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby kbg » Fri Aug 13, 2010 4:02 pm

Saif.Bahar wrote:Hehehe...nak < kbg > km masih muda rupanya ya...?

di sebut benar atau salah itu krn sdh memenuhi tolok ukur..
Kalau nak mau mmbenarkan atau mnyalahkan Koran atau mgkn kitab lain britau tolok ukurnya..jadi kalau mau jujur mesti ada standar pnilaian/tolok ukur..
saya baca skilas nak mnilai Koran melalui pngantar/alat pnilaian yaitu hadez n tafsir..
Jadi kalau ada tafsir atau hadiz bilang x koran ya mesti x...itu kyk induktif..cabang sbg dasar2 menuju prinsip.
lha acuan anda 1 smber ( tobari n bukhori ), apakah sdh mnguji kekuatan/klemahannya sbg pijakan pnilaian.. ( bhs ustad PP kuat doifnya ).
ya memang sih namanya beda pndapat.bkn hndak bljar mncari jalan utk memahami sesuatu..

OKe boss makasih atas komentarnya =D>
Benar untuk mengatakan setuatu itu BENAR atau SALAH harus ada tolok ukurnya, dalam postingan saya diatas saya lebih suka untuk mengatakan bukan untuk menyatakan BENAR atau SALAH, tapi berusaha untuk menguji Objek dengan sumber yang saya dapatkan, yaitu dari HADITS.

Nah apa tolok ukurnya dalam ISLAM? urutannya:
1. ALQURAN
2. HADITS
3. RIWATAY2, dll

sekarang mari kita lihat rantainya :drinkers: (minum dulu akh...)
berhubung dalam Islam tidak ada yg benar2 bisa dipahami secara GAMBLANG maka bermungcullanlah tafsiran2, untuk ini harus ada jenjang pendidikan atau penelitian yg juga diakui oleh kalangan ulama atau para scholar Islam itu sendiri...

Apakah ALQURAN itu gamblang? jawabnya PASTI TIDAK, terbukti kalau nga paham disuruh lihat ke HADITS, nga nemu, pergi LIHAT ke RIWAYAT2, nga nemu juga lihat pendapat para ULAMA, (ini kan rantainya!)

nah ketika bagian dari ayat2 Alquran diatas tidak diterima arti dan pemahamannya begitu saja, (karena mengandung efek negatif, hehehee... Firman koq ngandung efek Negatif ya? pantas aja anda jadi atheis \:D/ ) maka Muslim menolak, (mereka kan pengennya hrus sesuai dengan hatinya, kalau nga bisa dicap nga sah atau ngawur) jadi saya pergi ke HADITS, ketika saya pergi ke HADITS juga masih di tolak, ya terserah donk,

nah lalu kamu mau bikin gimana lagi?
Saif.Bahar wrote: asal2 tahu ayat2 Koran yg km kutip kyknya jg ayat2 hukum dmikian jg hadiz bs trbawa ke hukum..jadi sodomi n lain2 yg km maksud itu mmpunyai dimensi hukum yg dlm selam jd praturan2..
coba skali2 baca buku2 ilmu fiqh/hukum n ushul al fiqh/filsafat hukum.coba bgmn hukum sodomi,sex kawin,rmh tgga,..menurut 4 mahzab sunni maupun aliran modernis.
prnyataan2 hukum dlm pasal2 fiqh sdh mnunjukkan maksud ayat n hadez n tafsir yg km maksud.msih bnyk alat2 pnilaian yg bs mnjdi satu ksatuan sstem penilaian (ilmu2 ilmiah agama).
hehehe..kurang alat ya?

wah... untuk memahami satu tulisan surah Alquran atau Hadits yg sebenarnya sudah secara gamblang harus pergi sejauh itu? kalau dalam Alquran itu tidak ada penolakan SODOMI terhadap tafsir Hadits TABARI kenapa harus di tolak? kan sifatnya sudah memenuhi syarat, yaitu tidak ditolak oleh pengukur tertinggi yaitu ALQURAN,
anda suruh pergi sejauh itu? akan seperti apa? yg mengunkanpan tafsir diatas juga bukan saya koq, tapi dari ahli Islam itu sendiri, jadi barangkali mereka sudah pergi sejauh yg anda suruh tadi, tapi kesimpulannya tetap begitu. \:D/
User avatar
kbg
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 862
Joined: Wed Oct 11, 2006 2:41 pm
Location: http://www.kbg.co.za/

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby xxxzenxxx » Fri Aug 13, 2010 11:26 pm

Saya dah cari di beberapa kitab dan buku tafsir...tapi ga ada yang sama dgn yg om post. mungkin karna saya kurang faham dengan tafsir2 dari media internet, yang saya tau cuman page internet ini hasil dari ketikan, kata kaka saya sih gitu,,jadi ga berani saya pecaya gitu aja.

ni foto langsung dari kamera hp saya
Image
Image
TATSIR JALALAIN
xxxzenxxx
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 14
Joined: Sun Aug 08, 2010 10:14 pm

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby kbg » Fri Aug 13, 2010 11:59 pm

xxxzenxxx wrote:Saya dah cari di beberapa kitab dan buku tafsir...tapi ga ada yang sama dgn yg om post. mungkin karna saya kurang faham dengan tafsir2 dari media internet, yang saya tau cuman page internet ini hasil dari ketikan, kata kaka saya sih gitu,,jadi ga berani saya pecaya gitu aja.

ni foto langsung dari kamera hp saya
Image
Image
TATSIR JALALAIN

hm.... saya juga merasa kamu tidak harus percaya dengan pendapat saya, kamu pilih saja yg terbaik untukmu, kalau dalam hal ini kamu belum menemukan sumber yang sama seperti yg saya katakan tersebut atau kamu belum memenukan sumber yang menolaknya jangan terlalu dipaksakan, keep cool n relax aja meskipun sebenarnya saya juga menyertakan link2 yg bisa kamu akses, misalkan link dari kerajaan arab saudi http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispT ... tashkeel=0

Tafsir Jalalain Juga oke, dalam beberapa masalah dulu saya pernah memakai tafsir ini, tapi sayang sekali saya tidak bisa membaca yg kamu poto itu, soalnya terlalu kecil.

Salam
User avatar
kbg
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 862
Joined: Wed Oct 11, 2006 2:41 pm
Location: http://www.kbg.co.za/

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby xxxzenxxx » Sat Aug 14, 2010 4:42 am

hm.... saya juga merasa kamu tidak harus percaya dengan pendapat saya, kamu pilih saja yg terbaik untukmu, kalau dalam hal ini kamu belum menemukan sumber yang sama seperti yg saya katakan tersebut atau kamu belum memenukan sumber yang menolaknya jangan terlalu dipaksakan, keep cool n relax aja meskipun sebenarnya saya juga menyertakan link2 yg bisa kamu akses, misalkan link dari kerajaan arab saudi http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispT ... tashkeel=0

Tafsir Jalalain Juga oke, dalam beberapa masalah dulu saya pernah memakai tafsir ini, tapi sayang sekali saya tidak bisa membaca yg kamu poto itu, soalnya terlalu kecil.

Salam

Sepintas saya juga berfikir, kok kebanyakan dari topik di forum ini yg mengambil tafsir dari http://quran.al-islam.com/ berbeda dgn tafsir2 yg lain.. tapi KATANYA SIIIIH itu site dari kerajaan arab saudi. :stun: yg bikin berbeda dari site-nya ato dari yg CoPas nya ya.
silakan di klik image-nya om biar gedean.
Jadiiii ini semua hanya
pendapat saya
:-k
xxxzenxxx
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 14
Joined: Sun Aug 08, 2010 10:14 pm

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby kbg » Sat Aug 14, 2010 7:41 pm

kbg wrote:hm.... saya juga merasa kamu tidak harus percaya dengan pendapat saya, kamu pilih saja yg terbaik untukmu, kalau dalam hal ini kamu belum menemukan sumber yang sama seperti yg saya katakan tersebut atau kamu belum memenukan sumber yang menolaknya jangan terlalu dipaksakan, keep cool n relax aja meskipun sebenarnya saya juga menyertakan link2 yg bisa kamu akses, misalkan link dari kerajaan arab saudi http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispT ... tashkeel=0

Tafsir Jalalain Juga oke, dalam beberapa masalah dulu saya pernah memakai tafsir ini, tapi sayang sekali saya tidak bisa membaca yg kamu poto itu, soalnya terlalu kecil.

Salam


xxxzenxxx wrote:Sepintas saya juga berfikir, kok kebanyakan dari topik di forum ini yg mengambil tafsir dari http://quran.al-islam.com/ berbeda dgn tafsir2 yg lain..

Perbedaan itu bukan hal langka dalam Islam, ada banyak mahjad, yg terkenal mis: Sunni, Syiah, Salafi, dll, dan menurut salah satu Hadits bahkan ada 73 golongan dan semuanya saling berbeda, dan yg diakui itu cuma satu saja, siapa donk? kan semua golongan itu saling mengaku dirinya paling benar, kenapa menurut anda situs yg saya tampilkan itu berbeda? yah itulah barangkali jawabannya...

xxxzenxxx wrote:tapi KATANYA SIIIIH itu site dari kerajaan arab saudi. :stun: yg bikin berbeda dari site-nya ato dari yg CoPas nya ya.

sudah saya jelaskan diatas, dan kalau kopasnya yg menurut kamu berbeda silahkan kamu betulkan, tapi saya percaya tidak ada maksud yg copasnya untuk sengaja mengubah sumber2 fakta pendukung, malah maaf nih, andalah yg terlihat sengaja mengubah sumber awalnya dalam halaman ini dengan menambahkan (negri) kedalam kalimat: "inilah puteri-puteriku" sehingga menjadi: "inilah puteri-puteri (negri)ku" padahal aslinya ialah: "inilah puteri-puteriku", semoga bisa dipahami.

xxxzenxxx wrote:silakan di klik image-nya om biar gedean.


Image oh iya kamu benar, setelah saya klik sekarng saya sudah bisa baca dengan jelas, tapi isi di tafsir JALALAIN itu malah mendukung pendapat saya sebelumnya bahwa dalam kalimat yg didalam kurung tersebut justru ("Hai, kaumku inilah puteri-puteriku") بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ persis seperti yg saya sebutkan sebelumnya, disana malah saya terangkan secara detail tulisan bacaan dan terjemahannya, baik kebahasa Indonesia dan bahasa Ingris, jadi pendapat dan kajian saya sudah terbukti akurat kan?
xxxzenxxx wrote:Jadiiii ini semua hanya
pendapat saya :-k

Itu pendapat saya pribadi yg didukung oleh data2 dari tafsir dan kajian yg logis, kalau kamu menemukan ada yg perlu di koreksi silahkan koreksi, dan seperti yg saya bilang sebelumnya, saya tidak dalam memintamu untuk menerimanya begitu saja... saya ini manusia yg siap di koreksi :drinkers:

Salam
User avatar
kbg
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 862
Joined: Wed Oct 11, 2006 2:41 pm
Location: http://www.kbg.co.za/

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby xxxzenxxx » Sun Aug 15, 2010 12:17 am

sudah saya jelaskan diatas, dan kalau kopasnya yg menurut kamu berbeda silahkan kamu betulkan, tapi saya percaya tidak ada maksud yg copasnya untuk sengaja mengubah sumber2 fakta pendukung, malah maaf nih, andalah yg terlihat sengaja mengubah sumber awalnya dalam halaman ini dengan menambahkan (negri) kedalam kalimat: "inilah puteri-puteriku" sehingga menjadi: "inilah puteri-puteri (negri)ku" padahal aslinya ialah: "inilah puteri-puteriku", semoga bisa dipahami.

Dan sebaliknya juga, saya minta maaf, karena saya tidak berani MENGUBAH/MEREKAYASA Al-Quran, kan om udah tau dri post saya di atas bahwa, mungkin karena saya INGIN MENGERTI, bukan INGIN MENYALAHKAN Al-Quran.
Ini "Al-Quran dan Tafsir", berwujud buku yg saya foto langsung,BUKAN KOPAS DARI WEB:
Image
Image
Image
Image
oh iya kamu benar, setelah saya klik sekarng saya sudah bisa baca dengan jelas, tapi isi di tafsir JALALAIN itu malah mendukung pendapat saya sebelumnya bahwa dalam kalimat yg didalam kurung tersebut justru ("Hai, kaumku inilah puteri-puteriku") بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ persis seperti yg saya sebutkan sebelumnya, disana malah saya terangkan secara detail tulisan bacaan dan terjemahannya, baik kebahasa Indonesia dan bahasa Ingris, jadi pendapat dan kajian saya sudah terbukti akurat kan?

Ya...ini menjukkan 1 kata yang sama dgn yg om mksd ("Hai, kaumku inilah puteri-puteriku") TAPI silakan liat tulisan sesudahnya, apakah sesuai dgn post anda di atas:
Sang Nabi Mulia Islam menawarkan anak kandungnya untuk di gagahi

Sebagai mana Nabi Islam Luth yang menawarkan Putri-Putri Luth untuk digagahi oleh Penduduk Saduum yang ingin menyesah tamu Luth tapi malah dalam Alquran seorang Ayah memberikan anaknya untuk digauli khalayak ramai, walaupun pada akhirnya khalayak ramai tersebut akhirnya menolak tawaran mereka, dan bersikeras pada tujuan utama, tapi kisah ini sudah menunjukkan betapa bohongnya bahwa dalam Alqurant tidak ada kisah pornografi/percabulan.

"Dia berkata: 'Hai kaumku, inilah puteri-puteri mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal." (QS. Hud: 78)

"Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kamu telah tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.'" (QS. Hud: 79)

---------------------------------------------------------------------------
Itu pendapat saya pribadi yg didukung oleh data2 dari tafsir dan kajian yg logis, kalau kamu menemukan ada yg perlu di koreksi silahkan koreksi, dan seperti yg saya bilang sebelumnya, saya tidak dalam memintamu untuk menerimanya begitu saja... saya ini manusia yg siap di koreksi :drinkers:

Salam

Saya mau tanya kepada om atau kepada semua. Di antara banyaknya tafsir2 Al-Quran dan Al-Hadist,Tafsir seperti apa sih yang bisa untuk kita pegang?
--- Apa bisa orang lain selalu mengoreksi setiap sesuatu dari om? Kalau pun bisa, itu hanya yang tampak, yg ada dalam hati om mereka tidak bisa. Jadi HANYA OM YANG BISA mengoreksi setiap sesuatu yang ada pada diri om.saya ini manusia yg siap di koreksi :drinkers: seolah2nya om menciptakan sesuatu dengan sengaja untuk di koreksi orang lain ya om! Hingga akhirnya mereka merasa lelah untuk mengoreksi om, yang tampak dari mereka yang baru ialah mereka yang lama tidak bisa mengoreksi om.
"Lebih enak bangunkan orang yang tidur daripada bangunkan orang yang pura2 tidur" :-s
xxxzenxxx
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 14
Joined: Sun Aug 08, 2010 10:14 pm

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby kbg » Sun Aug 15, 2010 2:44 am

kbg wrote:sudah saya jelaskan diatas, dan kalau kopasnya yg menurut kamu berbeda silahkan kamu betulkan, tapi saya percaya tidak ada maksud yg copasnya untuk sengaja mengubah sumber2 fakta pendukung, malah maaf nih, andalah yg terlihat sengaja mengubah sumber awalnya dalam halaman ini dengan menambahkan (negri) kedalam kalimat: "inilah puteri-puteriku" sehingga menjadi: "inilah puteri-puteri (negri)ku" padahal aslinya ialah: "inilah puteri-puteriku", semoga bisa dipahami.


xxxzenxxx wrote:Dan sebaliknya juga, saya minta maaf, karena saya tidak berani MENGUBAH/MEREKAYASA Al-Quran, kan om udah tau dri post saya di atas bahwa, mungkin karena saya INGIN MENGERTI, bukan INGIN MENYALAHKAN Al-Quran.
Ini "Al-Quran dan Tafsir", berwujud buku yg saya foto langsung,BUKAN KOPAS DARI WEB:
Image
Image
Image
Image

Oke saya sudah baca dengan jelas, memang pada gambar itu ada tertulis "inilah puteri-pteri(negeri)ku", jadi untuk sementara saya bisa menerima anda tidak sengaja mengubahnya, tapi memang anda menemukan demikian, tapi mungkin anda punya beberapa Alquran terjemahan tahun yg berbeda, mungkin anda bisa membandingkan, kalau saya untuk sekarang lagi tidak ada Alquran, saya emang punya tiga dulu, dan dirumah lama, nga tau masih ada apa tidak. kalau begitu mari kita bahas logikanya.

Pada surah 11:78 terdapat "inilah puteri-puteri(negeri)ku" dengan selipan dalam kurung (negeri) ini berarti bukan orosinilnya, jadi keterangan tambahan dari redaksi itu sendiri, bukan juga hasil dari tafsiran, karena sudah jelas hasil tafsiran tidak ada memuat kata (negeri) . orisinil tidak akan ditempatkan dalam kurung ().apa kejanggalannya?
setelah anda membaca uraian pada posting saya sebelumnya mengenai arti kata arab-indonesia-ingris, maka sekarang kita masuk alur logikanya.
Redaksi sengaja menyelipkan kata (negeri) pada ayat 78, tapi pada ayat 79 justru kaum Sadum itu menjawab: "terhadap puteri-puterimu" bukan "terhadap puteri-puteri(negeri)mu" artinya:
Kaum Sadum itu tau yg sebenarnya puteri2 negeri mereka sendiri, karena jelas juga orang Sadum itu tidak menginkan perempuan (tetapi sesama laki2 (liwat)) seperti yg disampaikan dalam surah itu. nah Tidak benar juga dan tidak ada alasan untuk Lut ini menyerahkan puteri-puteri negeri itu yang bukan miliknya (Lut), karena apa haknya? seseorang hanya bisa diterima akal untuk berani menyerahkan yg haknya kepada orang lain daripada yg bukan haknya, kalau bukan begitu berarti ada yg salah dengan orang tersebut.

kbg wrote:oh iya kamu benar, setelah saya klik sekarng saya sudah bisa baca dengan jelas, tapi isi di tafsir JALALAIN itu malah mendukung pendapat saya sebelumnya bahwa dalam kalimat yg didalam kurung tersebut justru ("Hai, kaumku inilah puteri-puteriku") بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ persis seperti yg saya sebutkan sebelumnya, disana malah saya terangkan secara detail tulisan bacaan dan terjemahannya, baik kebahasa Indonesia dan bahasa Ingris, jadi pendapat dan kajian saya sudah terbukti akurat kan?

xxxzenxxx wrote:Ya...ini menjukkan 1 kata yang sama dgn yg om mksd ("Hai, kaumku inilah puteri-puteriku") TAPI silakan liat tulisan sesudahnya, apakah sesuai dgn post anda di atas:
apakah maksudmu yg sesudahnya itu pada Tafsir JALALAIN? jika iya saya tidak melihat ada yg tidak sesuai, bisa di perjelas lagi?

kbg wrote:Itu pendapat saya pribadi yg didukung oleh data2 dari tafsir dan kajian yg logis, kalau kamu menemukan ada yg perlu di koreksi silahkan koreksi, dan seperti yg saya bilang sebelumnya, saya tidak dalam memintamu untuk menerimanya begitu saja... saya ini manusia yg siap di koreksi :drinkers:
Salam


xxxzenxxx wrote:Saya mau tanya kepada om atau kepada semua. Di antara banyaknya tafsir2 Al-Quran dan Al-Hadist,Tafsir seperti apa sih yang bisa untuk kita pegang?
saya agak bingung menawab ini, karena kurang pas kalau saya yg menjawabnya, takutnya nanti disalah artikan ada niat2 menyelipkan kepentingan untuk tujuan saya, padahal saya sendiri lebih menyukai kita berdiri dalam posisi apa adanya, katakan benar kalau itu benar, katakan salah kalau itu salah., tapi baiklah saya memberikan pendapat, soalnya anda juga yg bertanya. Pendapat saya:
penganlah Tafsir yang lebih memuat nilai mayoritas. artinya mayoritas disebutkan, mayoritas diterima, mayoritas dijalankan, meskipun nilai yang mayoritas tidak berarti otomatis menjadi nilai yang absolut. jadi kalau mayoritas Tafsir mengatakan B, ada A, ada C, ambillah yg B itu, dengan catatan:
jangan lupa melakukan kajian Kritis dan Logis, artinya anda untuk minimal sesaat keluar dari Nilai2 ukuran yg digunakan selama ini, anda harus berani untuk sesaat berdiri pada posisi yang berseberangan dan kemudian melihatnya dari sudut itu. agar anda menemukan perbandingan yang sesuai dengan hati anda :heart:

xxxzenxxx wrote:--- Apa bisa orang lain selalu mengoreksi setiap sesuatu dari om? Kalau pun bisa, itu hanya yang tampak, yg ada dalam hati om mereka tidak bisa.
kalau boleh saya usul saya lebih nyaman dipanggil bang, mas atau sejenisnya daripada om :yawinkle:
Tentu saja tidak ada batasan bagi orang lain untuk mengoreksi saya, WELCOME :heart: jadi kamu tidak perlu memikirkan apa yg ada dalam hati saya, yg ada dalam hati orang siapa yang tau? benar kan? \:D/
xxxzenxxx wrote:Jadi HANYA OM YANG BISA mengoreksi setiap sesuatu yang ada pada diri om.saya ini manusia yg siap di koreksi :drinkers: seolah2nya om menciptakan sesuatu dengan sengaja untuk di koreksi orang lain ya om! Hingga akhirnya mereka merasa lelah untuk mengoreksi om, yang tampak dari mereka yang baru ialah mereka yang lama tidak bisa mengoreksi om.
Yah memang saya ingin belajar mengoreksi diri sendiri, ini kadang lupa saya lakukan. tapi kalau mau mengoreksi saya silahkan saja, masalah saya terima masukan dari luar itu kembali lagi keputusannya ada pada saya, karena bukan setiap koreksi harus kutelan, harus di uji juga sejauh mana keakuratan dan kebaikannya, benar kan?
xxxzenxxx wrote:"Lebih enak bangunkan orang yang tidur daripada bangunkan orang yang pura2 tidur" :-s

hm... mungkin juga, tapi yg tidur dan yg pura2 tidur itu sering tidak terlihat berbeda.

Salam.
User avatar
kbg
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 862
Joined: Wed Oct 11, 2006 2:41 pm
Location: http://www.kbg.co.za/

Re: PORNOGRAFI DALAM ISLAM, ALQURAN DAN HADITS.

Postby iamthewarlord » Wed Sep 08, 2010 1:41 pm

Gue suka dengan muslim Zen, kemana yah dia sekarang?
Bisa menerima pendapat dan mau menyingkapkan kopiahnya untuk memberikan otaknya untuk "bernafas"

:heart:
User avatar
iamthewarlord
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4494
Images: 6
Joined: Sun Feb 08, 2009 11:07 pm
Location: “Ibadah lelaki akan diputus dengan lewatnya keledai, wanita dan anjing hitam.” Muhammad.

Next

Return to Resource Centre: Quran & Hadits 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users