. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

Perbandingan Nabi Muhammad Dan Nabi - Nabi Allah Yang Lainya

Kehidupan, pengikut, kepercayaan, pikiran dan ucapan Muhammad.

Perbandingan Nabi Muhammad Dan Nabi - Nabi Allah Yang Lainya

Postby crime » Sat Dec 09, 2006 4:56 am

Dari Musa bin Jaafar, dari ayahnya Jaafar Shadiq, dari ayah-ayahnya, dari al-Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib, dikatakan bahwa seorang Yahudi dari Syam pernah membaca Taurat, Zabur,Injil dan kitab-kitab para nabi as, juga banyak mengetahui argumentasi mereka, datang kesebuah majlis para sahabat Rasulullah saw diantara mereka ada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas dan Abu Maabad al Juhani.

“Wahai umat Muhammad, kalian tidak tinggalkan satu derajat atau satu keistimewaan yang ada pada seorang nabi melainkan kalian berikan pula kepada nabi kalian,”ujarnya.Lalu Yahudi bertanya, Apakah kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan aku ini?”

“Benar,” jawab Sayyidina Ali “Tidaklah Allah SWT memberikan suatu derajat dan keistimewaan kepada seorang nabi atau rasul melainkan Allah berikan juga semuanya kepada Nabi Muhammad saw, bahkan Dia melebihkannya atas para nabi berlipat ganda.”

“Apakah Anda siap menjawab pertanyaanku?”tanyanya.

Sayyidina Ali menjawab,“Ya.” Akan aku sebut dihadapanmu sekarang juga tentang keistimewaan Rasulullah saw sehingga kaum Muslimin senang dan orang-orang ragu-ragu (skeptis) tidak akan meragukannya lagi. Dan Rasulullah saw pada saat menyebutkan keistimewaan dirinya beliau selalu berkata , “tidak bermaksud bangga” (wa la fakhr)”. Dan aku akan menyebutkan keistimewaan-keistimewaan beliau tanpa menjatuhkan dan mengurangi kedudukan para nabi as. Namun, sekadar mensyukuri Allah Azza Wajalla atas anugerah yang Dia berikan kepada baginda Muhammad saw seperti yang diberikan kepada para nabi bahkan Allah SWT melebihkan beliau.


PERBANDINGAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN NABI ADAM AS

Aku ku akan bertanya kepadamu, siapkanlah jawabannya! Ujar si Yahudi itu.
“Sampaikan pertanyaanmu, tegas Sayyidina Ali bin Abi Thalib.Yahudi berkata, “Lihatlah Adam as, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya.Apakah Allah SWT berbuat yang sama terhadap Muhammad?” Sayyidina Ali menjawab,“Ya”.Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam as bukan bererti mereka menyembah Adam as, tetapi mereka mengakui keutamaan Adam as dan kerana kasih sayang Allah kepadanya. Namun Muhamaad saw telah diberi kehormatan yang lebih dari itu.Allah SWT bershalawat atasnya di alam jabarut dan juga malaikat seluruhnya.Bahkan Allah menjadikan shalawat atasnya sebagai suatu ibadah bagi orang-orang mukmin. Itu adalah suatu keistimewaan Muhammad saw, wahai orang Yahudi.” Jawab Sayyidina Ali.

Sesungguhnya Allah telah mengampuni Adam setelah melakukan kesalahan,” kata si Yahudi.
“Benar.Allah memberi ampunan kepada Muhammad tanpa beliau melakukan kesalahan.Allah azza wa jalla telah berfirman, “Allah hendak mengampunimu dosa yang telah lalu dan yang akan datang.”(QS.al-Fath: 2)

Sesunggguhnya Muhammad saw di hari kiamat kelak tidak akan membawa dosa dan tidak dituntut kerana dosa.


PERBANDINGAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN NABI IDRIS AS

Yahudi berkata , “Lihatlah Idris as, Allah telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi dan memberinya makanan surga setelah dia wafat.”

“Ya, itu benar.Jawab Sayyidina Ali.Muhammad saw telah diberi sesuatu yang lebih dari itu.” Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman:

Dan telah kami angkat sebutanmu.(QS. Alam Nasyrah:4)

Itu sudah cukup untuk dijadikan sesuatu kemuliaan.Kalau Idris as diberi makanan surga setelah dia wafat, maka Muhammad saw diberi makanan surga ketika dia hidup di dunia.Pernah ketika beliau lapar, datang Malaikat Jibril menemuinya membawa hidangan dari syurga.Hidangan itu ternyata bertahlil, bertasbih, bertahmid dan bertakbir di tangan beliau.Kemudian beliau memberikannya kepada ahlulbaitnya, lalu hidangan itu juga bertahlil, bertasbih, bertahmid dan bertakbir.Malaikat Jibril berkata bahawa hidangan ini hadiah dari surga yang diberikan Allah SWT khusus kepada Muhammad saw.Hidangan ini tidak layak diberikan kecuali kepada Nabi dan penggantinya.


PERBANDINGAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN NABI NUH AS

“Lihatlah Nabi Nuh as.Dia bersabar kerana Allah SWT, dan dia memaafkan kaumnya disaat mereka mendustakannya.” Kata Si Yahudi.

“Ya, itu benar!”jawab Sayyidina Ali. “Demikian pula Nabi Muhammad saw bersabar kerana Allah telah memaafkan kaumnya pada saat mereka mendustakannya, mengusirnya dan melemparinya dengan kerikil.Abu Lahab pernah meletakkan diatas kepalanya kotoran kambing, lalu Allah memerintahkan Malaikat Ja’abil (malaikat penjaga gunung) untuk menemui baginda Muhammad saw.Malaikat Ja’abil mengatakan kepada baginda Muhamad saw “bahawa dirinya diperintahkan oleh Allah SWT untuk mentaatimu.Apabila Anda ingin agar aku menghimpit mereka dengan gunung, maka akan aku binasakan mereka,” kata Ja’abil.

“Aku diutuskan sebagai rahmat,” ucap beliau.Nabi bahkan mendoakan mereka: “Ya, Allah, berikan umatku ini hidayah kerana mereka belum mengetahui.”

Orang Yahudi itu kembali berkata,“Nabi Nuh as berdoa kepada Tuhannya, lalu turunlah hujan deras dari langit.”

“Ya itu benar.Nabi Nuh as berdoa dalam keadaan marah sementara hujan deras diturunkan Allah SWT kerana kasih sayang,”jawab Sayyidina Ali.“Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, datang penduduk Madinah pada hari Jumaat kepada beliau.“ Wahai Rasulullah, sudah lama hujan tidak turun.Pohon-pohon menguning (kering), dedaunan berjatuhan,” keluh mereka.Lalu beliau mengangkat kedua tangannya sehingga nampak putih lipatan pangkal kedua tangannya.Langit yang semula bersih tidak berawan tiba-tiba menjadi gelap dan turunlah hujan yang deras, begitu derasnya sehingga seorang pemuda yang gagah perkasa hampir mati ketika pulang ke rumahnya kerana derasnya hujan yang mengakibatkan banjir.Kejadian itu berlangsung selama seminggu.Mereka kembali mendatangi beliau pada hari Jumaat berikutnya, “ Ya Rasulullah, rumah-rumah menjadi hancur, kenderaan-kenderaan terhenti!” keluh mereka lagi.Beliau tersenyum sejenak,” Beginilah cepatnya manusia bosan,” kata beliau.Lalu beliau berdoa, “Ya Allah, jadikanlah ini semua menguntungkan kita dan tidak membahayakan kita.” Maka hujanpun mulai reda di sekitar kota Madinah sendiri hujan berhenti secara total. Itulah mukjizat Nabi Muhammad saw.”


PERBANDINGAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN NABI HUD AS

Yahudi berkata “Lihatlah Nabi Hud as, kerana Allah SWT telah menolongnya dengan mengirimkan angin, apakah Allah berbuat yang serupa terhadap Nabi Muhammad?” tanyanya.

“Ya itu benar!” jawab Sayyidina Ali. “ Nabi Muhammad saw telah diberi sesuatu yang lebih dari itu. Allah juga telah menolongnya dari musuh-mushnya dengan angin dalam perang Khandaq.Allah mengirimkan angin kencang sehingga kerikil-kerikil berterbangan, lebih dari itu Allah memperkuatkan pasukan beliau dengan lapan puluh ribu pasukan malaikat.Allah berfirman:

Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian, ketika datang kepada kalian tentera-tentera, lalu Kami kirim kepada mereka angin dan pasukan yang tidak kalian lihat.(QS. al_Ahzab:9)


PERBANDINGAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN NABI SALEH AS

Orang Yahudi berkata, “Lihatlah Nabi Saleh as, “ujar Yahudi. “Allah telah menciptakan untuknya seekor unta dari batu sebagai mukjizat.”

Sayyidina Ali menjawab,“Ya itu benar.” Kemudian beliau melanjutkan, “Nabi Muhammad telah diberikan sesuatu yang lebih dari itu.Kalau unta Nabi Saleh tidak berbicara dan tidak bersaksi akan kenabiannya, maka ketika kita bersama beliau dalam sebuah peperangan, tiba-tiba datang seekor unta mendekatinya bersuara dan berbicara, “Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan telah menggunakanku sampai aku besar dan kini hendak menyembelihku.Aku berlindung kepadamu darinya.Orang itu memberikannya kepada beliau.

Juga ketika kami bersama beliau, tiba-tiba datang seorang Arab dari pendalaman menuntun untanya. Orang pendalaman itu hendak dipotong tangannya kerana ulah para saksi yang telah memberikannya saksi palsu.Kemudian unta itu berbicara dengan beliau,“Ya Rasulullah, sesungguhnya orang ini tidak berdosa.Para saksi yang ada ini memberikan kesaksian secara paksa.Sebenarnya pencuriku adalah seorang Yahudi.”


PERBANDINGAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN NABI IBRAHIM AS

Orang Yahudi berkata,“Lihatlah Nabi Ibrahim as, kerana dia telah mengetahui Allah SWT dengan penerungan (I’tibar).Pembuktiannya telah meliputi keimaman terhadap-Nya.”

Sayyidina Ali berkata,“Ya benar. Nabi Muhammad saw telah diberikan sesuatu yang lebih dari itu. Beliau telah mengenal Allah SWT dengan i’tibar sebagaimana Nabi Ibrahim as.Namun, Nabi Ibrahim as mengenal Allah dalam usia lima belas tahun sementara Nabi saw mengenal-Nya semenjak usia tujuh tahun.Pernah sejumlah pedagang Nasrani datang.Mereka menurunkan dagangan mereka di antara bukit Shafa dan Marwa.’ Sebagian dari mereka melihat beliau, Muhammad saw lalu mereka mengetahui sifat, karakter, dan berita akan kebangkitannya sebagai nabi dan mereka mengetahui beberapa mukjizatnya.

Para pedagang Nasrani itu bertanya kepada Muhammad saw “Wahai anak kecil, siapa namamu?” Beliau menjawab, “Muhammad.” Mereka bertanya , “Siapa nama ayahmu?” Beliau menjawab,”Abdullah.” Mereka bertanya, “Apakah nama ini (mereka bertanya sambil menunjuk bumi)?” Beliau menjawab, “Bumi.”

Mereka bertanya, “Apakah nama itu (mereka bertanya sambil menunjuk langit )?” Beliau menjawab, “Langit.” Mereka bertanya, “Siapa yang menciptakan bumi dan langit?” Beliau menjawab, “Allah.” Lalu Muhammad saw menyentak mereka, “Apakah kalian meragukanku tentang Allah SWT? Celaka kamu, wahai Nasrani.” Beliau telah mengetahui Allah dengan i’tibar pada saat kaumnya kufur, bersumpah dan meyembah patung-patung, tetapi beliau berkata, “Tiada Tuhan selain Allah.”

Orang Yahudi berkata, “Nabi Ibrahim as telah terhijabi dari mata Namrud sebanyak tiga kali.”

Sayyidina Ali berkata, “Ya benar. Namun Nabi Muhammad saw telah terhijabi dari mata orang-orang yang hendak membunuhnya sebanyak lima kali. Sama tiga jumlahnya dan bahkan lebih dua.

Kelima hijab yang dimaksudkan adalah ketika Allah berfirman,

Dan Kami jadikan penutup dihadapan mereka, adalah hijab (penutup) yang pertama. “Dan dari belakang mereka,” adalah hijab yang kedua.Lalu Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat, (QS. Yaasin: 9) adalah hijab yang ketiga. Hijab yang keempat adalah firman Allah SWT yang berbunyi,

Dan jika kamu membaca Al-Quran, Kami jadikan di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat sebuah hijab yang menutupi, ( QS. Al-Isra’ :45)

Sedangkan hijab yang kelima adalah firman Allah SWT yang berbunyi,

Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka kerana itu mereka tertengadah. (QS.Yaasin:Cool

Orang Yahudi berkata,“Sesungguhnya Nabi Ibrahim as telah membungkam mulut orang kafir dengan kenabiannya.”

Sayyidina Ali berkata,“Benar! Pernah Nabi Muhammad saw didatangi orang yang hendak mendustakan hari kebangkitan setelah kematian, orang itu adalah Ubai in Khalaf al-Jumahi, dia membawa tulang yang hancur lalu berkata, “Wahai Muhammad, siapakah yang akan menghidupkan kembaki tulang-belulang ini padahal sudah hancur?” Lalu Allah menurunkan atas Muhammad sebuah ayat yang membungkam mulut orang itu,

Yang akan menghidupkannya kembali adalah Yang menciptakannya kali pertama. Dia Maha Mengetahui akan segala sesuatu.
(QS. Yaasin: 79)

Akhirnya orang itu pun pergi terbungkam.

Orang Yahudi berkata, “Nabi Ibrahim telah menghancurkan patung-patung kaumnya dengan marah kerana Allah SWT.”

Sayyidina Ali berkata,“Ya benar. Nabi Muhammad telah merobohkan tiga ratus enam puluh patung di dalam Ka’abah dan membersihkan semenanjung Arabia dari patung-patung serta mengalahkan orang-orang yang menyembah patung dengan pedang.”

Orang Yahudi berkata, “Nabi Ibrahim as pernah dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api, tetapi dia pasrah dan bersabar, akhirnya Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Apakah Allah berbuat yang sama terhadap Muhammad?”

Sayyidina Ali berkata, “Ya benar. Ketika Nabi Muhammad pergi ke Khaibar, seorang wanita Khaibar meracuninya, tetapi Allah menjadikan racun itu dingin (tidak bereaksi) di dalam perutnya sampai di akhir ajalnya. Padahal racun itu, jika berada di dalam perut akan membakar seperti api membakar. Itu adalah kekuasaanNya, janganlah kamu mengingkarinya.”


PERBANDINGAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN NABI YAQUB AS


Orang Yahudi berkata, “Lihatlah Nabi Yaakub as. Dia mendapatkan nasab yang sangat besar. Allah menjadikan para Nabi dari tulang rusuknya. Maryam putri Imran adalah termasuk keturunannya.”

Sayyidina Ali berkata, “Ya benar. Nabi Muhammad mendapatkan nasab yang lebih besar darinya. Allah menjadikan Fathimah, wanita penghulu alam raya, sebagai putrinya, al-Hasan dan al-Husain sebagai cucunya.”

Orang Yahudi berkata, “Nabi Yaqub as bersabar kerana perpisahan Putranya sampai-sampai dia hampir sakit parah kerana sedih.”

Sayyidina Ali berkata, “Ya itu benar. Nabi Yaqub as benar-benar sedih, namun kesedihannya berakhir dengan perjumpaan. Tetapi Nabi Muhammad ketika Putranya yang tersayang, Ibrahim, diambil selagi beliau masih hidup.Allah mengujinya agar beliau mendapat simpanan yang besar nanti. Beliau bersabda, “Jiwa pilu dan hati terluka. Dan kami sangat sedih atasmu wahai Ibrahim. Kami tidak mengatakan sesuatu yang memurkakan Allah.” Dalam semua itu, beliau mengutamakan kerelaan terhadap Allah SWT dan pasrah kepada-Nya dalam segala perbuatan.”


PERBANDINGAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN NABI YUSUF AS

Orang Yahudi berkata, “Lihatlah Nabi Yusuf as, dia menyimpan pahitnya perpisahan. Dia di jerumuskan ke dalam penjara demi menghindari kemaksiatan. Dia di lemparkan kedalam lubang yang gelap sebatang kara.”

Sayyidina Ali berkata, “Ya itu benar. Nabi Muhammad menyimpan pahitnya keterasingan. Beliau meninggalkan keluarga, anak dan harta untuk berhijrah dari Haramullah (Ka’abah, Mekah). Ketika Allah melihat kesedihan dan perasaan pilu beliau, Allah memperlihatkan kepadanya sebuah mimpi yang menyamai mimpinya Nabi Yusuf as dalam takwilnya dan Allah membuktikan kebenaran mimpinya kepada seluruh alam raya. Allah SWT berfirman,

Sungguh Allah telah membuktikan Rasulnya akan mimpinya yang benar. Kalian pasti akan masuk Masjid Al-Haram dengan kehendak Allah dalam keadaan aman dan kepada kalian digundul atau (rambut kalain) dipotong. Janganlah kalian takut

Kalau Nabi Yusuf as ditahan dalam penjara, maka Rasulullah saw dipenjara di Syi’ib selama tiga tahun. Beliau diasingkan dari sanak keluarga dan kerabatnya. Allah SWT telah memperdaya mereka (orang-orang kafir Quraisy) dengan mengutuskan makhluk-Nya yang paling lemah (rayap), lalu rayap itu memakan surat perjanjian yang mereka tulis.

Kalau Nabi Yusuf as dilemparkan kedalam lubang yang gelap, maka Nabi Muhammad saw telah menyembunyikan dirinya di dalam gua kerana ulah musuhnya, sampai-sampai beliau berkata kepada sahabatnya, “Janganlah kamu sedih. Sesungguhnya Allah SWT bersama kita.” Allah memujinya dalam kitab-Nya.


PERBANDINGAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN NABI MUSA AS

Orang Yahudi berkata,”lihatlah Nabi Musa bin Imran as, kerana Allah telah memberinya Taurat yang memuat hukum-hukum.”

Sayyidina Ali berkata, “Ya itu benar. Nabi Muhammad saw telah diberi sesuatu yang lebih dari itu. Nabi Muhammad saw telah diberi surat al-Baqarah dan al- Maidah yang sama dengan Kitab Injil, beliau juga diberi surat Thawasin (surat-surat yang didahului dengan huruf Tha, Sin), surat Thaha, sebahagian surat-surat al-Mufashshal (yang sedang sehingga sering dipisah-pisah ) dan al-Hawamin (surat-surat yang dimulai dengan Ha, Min) yang sama dengan Kitab Taurat; beliau diberi sebahagian surat-surat al-Mufashshal dan surat-surat yang didahului dengan Sabbaha yang sama dengan Kitab Zabur; beliau diberi surat Bani Israil dan surat Bara’at yang sama dengan shuhuf Ibrahim as dan shuhuf Musa as, kemudian Allah menambah beliau dengan as-Saba’ ath-Thiwal (tujuh surah yang panjang) dan surah al-Fatihah.

Orang Yahudi berkata,”Sesungguhnya Nabi Musa as dipanggil untuk bermunajat kepada Allah di atas bukit Sina.”

Sayyidina Ali berkata,”Ya’ itu benar.Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad saw di Sidratul Muntaha’ disebut-sebut.”

Orang Yahudi berkata, “Allah telah memberikan kasih saying kepada Nabi Musa as yang datang dari-Nya.”(QS. Thaha: 39).

Sayyidina Ali menjawab, “Itu benar, tetapi Allah telah memberi kepada Nabi Muhammad saw sesuatu yang lebih mulia dari itu. Selain Allah memberikan kasih sayang kepadanya, Dia juga telah menyertakan nama Nabi Muhammad dengan nama-nya sehingga syahadat tidak sempurna kecuali dengan ungkapan, “Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.” Ikrar itu disebut-sebut diatas mimbar, maka tidak dikumandangkan sebutan Allah kecuali di kumandangkan pula sebutan Muhammad saw.”

Orang Yahudi berkata, Nabi Musa as telah diutus untuk menghadapi Firaun dan memperlihatkan kepadanya tanda yang besar.”

Sayyidina Ali berkata, “Itu benar.Nabi Muhammad saw juga diutus untuk menghadapi beberapa Firaun, seperti abu Jahal, Utbah bin Rabi’ah, Syaibah, Abi al-Bukhturi, Nidhir bin Harits, Ubai bin Khalaf, dan diutus kepada lima orang yang di kenal dengan para pengolok, al-Walid bin al-Mughirah al-Makhzumi, al-‘Ash bin Wa’il al-Suhami, Aswad bin Abd Yaghuts az-Zuhri, Aswad bin al-Muthalib, dan al-Harist bin Thalathilah.Maka beliau memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda yang besar di alam raya ini dan di dalam diri mereka sendiri sehingga jelas bagi mereka bahawa Dia itu benar.”

Orang Yahudi berkata, “Sesungguhnya Musa bin Imran telah diberi tongkat yang berubah menjadi seekor ular.”

Sayyidina Ali menjawab,“Ya itu benar. Nabi Muhammad saw telah di beri sesuatu yang lebih hebat dari itu. Pernah ada seseorang menuntut hutang kepada Abu Jahal bin Hisyam seharga seekor kambing yang dia beli dari orang itu.Tetapi Abu Jahal tidak memperdulikannya.Dia tengah asyik duduk sambil minum-minuman keras. Setiap kali orang itu menagihnya, tetapi tidak berdaya sama sekali dan selalu diacuhkan oleh Abu Jahal.Beberapa orang disekitar itu berkata kepada orang tersebut sambil menghina, “Siapa yang kamu tagih?”

“Amr bin Hisyam (Abu Jahal).Dia mempunyai hutang kepadaku.”Mereka berkata, “Maukah kami tunjukkan orang yang menjalankan hak-hak?” Orang itu berkata. “Ya”. Mereka lalu menunjukkan Nabi Muhammad saw, Abu Jahal berkata dalam hatinya, “Mudah-mudahan Muhammad datang kepadaku dan melutut kepadaku, sehingga aku dapat memalukannya.” Orang yang sedang menuntut haknya itu datang kepada Nabi Muhammad seraya berkata, “Wahai Muhammad, aku memdengar bahawa hubungan antara Anda dengan Amr bin Hisyam baik. Aku datang meminta bantuan darimu.” Kemudian beliau pergi bersamanya menghadap Abu Jahal. Bangunlah wahai Abu Jahal. Berikan orang ini haknya.” (Sejak saat itu Amr bin Hisyam dipanggil Abu Jahal, yang bererti bapak kebodohan). Lalu Abu Jahal segera bangun dan memberikan orang itu haknya. Ketika Abu Jahal kembali ke tempatnya semula, teman-temannya berkata, “Kamu mengerjakan itu kerana takut kepada Muhammad?” Abu Jahal berkata, “Celaka kalian, maafkan aku. Sesungguhnya ketika dia datang, aku lihat di sebelah kanannya orang-orang mmbawa pisau yang bersinar dan disebelah kirinya ada dua ekor ular yang menampakkan giginya dan dimatanya keluar sinar. Sekiranya aku menolak, maka perutku tidak aman dari tikamannya dan aku akan diterkam ular itu, dan itu lebih berat bagiku dari memberikan hak.”

Ketika Nabi Muhammad saw mengajak ketauhidan dan membasmikan kemusyrikan, para tokoh kaum musyrikin marah, lalu Abu Jahal berkata, “Demi Allah mati lebih baik bagi kita dari pada hidup. Tidak adakah diantara kalian, wahai kaum Quraisy, seorang yang akan membunuh Muhammad?” Mereka menjawab, “Tidak ada.” “Kalau begitu saya yang akan membunuhnya.” Seandainya keluarga Abdul Mutalib akan menuntut balas, biarlah aku yang terbunuh, kata Abu Jalal. Mereka lalu berkata, “Sesungguhnya jika kamu melakukan itu, maka telah berbuat kebaikan yang akan selalu diingati.”

Kemudian Abu Jahal pergi ke Masjid al-Haramdan melihat Rasulullah berthawaf sebanyak tujuh putaran, kemudian beliau solat dan sujud sangat lama.Kemudian Abu Jalal mengambil batu dan membawanya kearah kepala Nabi Muhammad saw, ketika dia telah mendekatinya, datanglah unta jantan dari arah beliau dengan membuka mulutnya ke arah Abu Jalal.Melihat itu Abu Jalal ketakutan dan dia pun gementar maka batu itu jatuh melukai kakinya kemudian dia pulang dengan muka yang pucat dan berkeringat.Kawan-kawannya bertanya, “Kami tidak pernah melihat kamu seperti sekarang ini.” Abu Jalal berkata,” Maafkan aku, aku sungguh melihat unta jantan yang membuka mulutnya dari arah Muhammad, ia hampir menelanku maka aku lempar batu itu dan mengenai kakiku.”

Orang Yahudi berkata,” Nabi Musa telah diberi tangan yang keluar darinya cahaya putih. Apakah Muhammad mempunyai kuasa seperti itu?”

Sayyidina Ali berkata, “Ya itu benar.” Nabi Muhammad saw diberi sesuatu yang lebih dari itu. Sesungguhnya terpancar dari sebelah kanan dan sebelah kirinya cahaya setiap kali beliau duduk. Cahaya itu disaksikan oleh semua orang.”

Orang Yahudi berkata,” Nabi Musa dapat membuat jalan di laut. Apakah Muhammad dapat berbuat semacam itu?”

Sayyidina Ali menjawab,”Itu benar. Nabi Muhammad telah berbuat yang sama. Ketika kami keluar dari perang Hunain, kami menghadapi danau yang kami perkirakan sedalam empat belas kali dari ketinggian badan manusia. Mereka berkata,”Ya Rasulullah musuh di belakang kita sedangkan danau di depan kita seperti yang dikatakan kaum Musa as, “Kami akan terkejar.” Lalu Rasulullah saw turun dan berdoa,”Ya Allah sesungguhnya Engkau jadikan setiap utusan sebuah bukti maka perlihatkanlah kepadaku kekuasaan-Mu.”Kemudian kami mengarungi lautan dengan menunggangi kuda dan unta yang kakinya tidak basah. Lalu kami pulang dengan kemenangan.

Orang Yahudi berkata,”Nabi Musa as telah diberi batu, kemudian batu itu mengeluarkan dua belas mata air.”

Sayyidina Ali berkata,”Ya itu benar.” Ketika Nabi Muhammad saw turun di Hudaibiyyah dan diboikot oleh penduduk Mekah, beliau diberi sesuatu yang lebih hebat dari itu. Pada waktu itu, sahabat-sahabat beliau mengadu kepada beliau. Mereka kehausan sehingga pangkal tulang paha kuda mereka menonjol. Kemudian mereka mengambil kain Yaman dan meletakkan tangannya di atas kain itu lalu keluarlah air dari celah-celah jari jemari beliau. Kami merasa kenyang demikian pula kuda-kuda kami bahkan kami penuhi kantong-kantong air.”

Orang Yahudi berkata,”Nabi Musa as telah diberi burung dan manisan dari langit (al-manna wa salwa’). Apakah Muhammad juga diberi sesuatu yang sama seperti itu?”

Sayyidina Ali berkata, “Ya itu benar.” Nabi Muhammad saw diberi sesuatu yang lebih dari itu. Sesungguhnya Allah SWT menghalalkan harta rampasan perang untuk beliau dan umatnya dan tidak dihalalkan untuk sesiapa pun sebelumnya. Dan ini lebih utama dari manna dan salwa’. Kemudian lebih dari itu Allah SWT menganggap niat beliau dan umatnya sebagai amal kebaikan dan tidak menganggapnya amal kebaikan untuk seseorang sebelum beliau. Oleh kerana itu jika seseorang hendak berbuat kebaikan tetapi belum mengerjakannya maka ditulis untuknya suatu kebaikan dan jika dia mengerjakannya maka ditulis sepuluh kebaikan.”


PERBANDINGAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN NABI DAWUD AS

Orang Yahudi berkata,” Lihatlah Nabi Dawud as sebab Allah telah memberinya kekuatan untuk melunakkan besi kemudian dengan kekuatannya dia membuat baju besi.”

Sayyidina Ali berkata,” Ya itu benar.” Nabi Muhammad saw telah diberi sesuatu yang lebih dari itu. Allah telah memberinya kekuatan untuk membuat gua dari batu gunung yang keras. Batu Shakhrah di Baitul Maqdis menjadi cekung dengan tangan beliau dan kami telah melihatnya.”

Orang Yahudi berkata,”Nabi Dawud as menangis kerana kesalahan dan kekhilafannya sehingga gunung bergetar kerana takut tangisan darinya.”

Sayyidina Ali berkata,”Ya itu benar.” Nabi Muhammad saw telah diberi sesuatu yang lebih dari itu.Sesungguhnya beliau jika mendirikan salat terdengar dari dadanya suara gemuruh seperti gemuruh bejana yang berisi air panas yang mendidih kerana isak tangisnya yang sangat pada hal Allah telah membebaskannya dari siksaan-Nya.Beliau berdiri salat di atas kakinya puluhan tahun sehingga bengkak kedua telapak kakinya dan pucat lasi mukanya.Beliau salat sepanjang malam sehingga Allah menegurnya.”

Thaha.Tidaklah Kami turunkan Al-Qur’an agar kamu bersusah payah (QS.Thaha:1-2)

Terkadang beliau menangis sampai pengsan. Seorang bertanya kepadanya,” Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang?” Beliau menjawab,”Benar. Namun tidakkah aku pantas menjadi hamba yang banyak bersyukur.”


PERBANDINGAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN NABI SULAIMAN AS


Orang Yahudi berkata, “Lihatlah Nabi Sulaiman as, kerana dia telah diberi kerajaan yang tidak layak diberikan kepada sesiapa pun setelahnya.”

Sayyidina Ali berkata, “Ya itu benar.” Nabi Muhammad saw telah diberikan sesuatu yang lebih dari itu. Telah turun kepadanya satu malaikat yang tidak pernah turun kepada sesiapa pun sebelumnya, yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail berkata kepada beliau, “Ya Muhammad. Hiduplah kamu menjadi seorang raja yang senang. Untukmu kunci-kunci khazanah bumi. Tunduk kepadamu gunung dan batu dari emas dan perak. Itu semua tidak mengurangi apa yang tersimpan untukmu di akhirat kelak sedikit pun.”Lalu dia menunjuk Malaikat Jibril as dan meminta darinya agar bertawadhu. Kemudian Nabi Muhammad saw berkata, “Tidak, tetapi aku tetap ingin hidup sebagai nabi dan hamba. Sehari makan dan dua hari tidak makan. Aku ingin bergabung dengan saudara-saudaraku dari kalangan Nabi sebelumku.” Maka Allah memberinya telaga kautsar dan hak-hak syafaat. Ini lebih besar tujuh puluh kali lipat dari kerajaan dunia dari permulaan sampai akhir. Dan Allah menjanjikan kedudukan yang terpuji (al-maqam al-Mahmud). Di hari kiamat nanti Allah akan menundukkannya di atas Arsy. Itu semua lebih mulia dari yang di berikan kepada Nabi Sulaiman bin Daud as.”

Orang Yahudi berkata, “Angin telah diciptakan untuk Nabi Sulaiman as Angin itu membawa pergi Sulaiman di negerinya dalam sebuah perjalanan, perginya satu bulan dan pulangnya satu bulan.”

Sayyidina Ali berkata, “Ya itu benar.” Nabi Muhammad saw telah diberikan sesuatu yang lebih dari itu. Dia telah diisra’kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang biasa ditempuh satu bulan, lalu ia dibawa naik ke kerajaan langit, yang memerlukan waktu lima puluh ribu tahun, dalam waktu kurang dari seprtiga malam.

Orang Yahudi berkata, “Telah di ciptakan jin-jin untuk taat kepada Nabi Sulaiman as.Mereka bekerja untuk Sulaiman ketika membuat mihrab dan patung.”

Sayyidina Ali berkata, “Ya itu benar.” Nabi Muhammad saw telah diberikan sesuatu yang lebih dari itu. Jin-jin diciptakan untuk taat kepada Nabi Sulaiman as, tetapi mereka didalam keadaan kafir, sementara jin-jin diciptakan untuk taat kepada Nabi Muhammad saw dalam keadaan beriman. Telah datang kepada beliau sembilan tokoh jin dari Yaman dan dari Bani Amr bin Amir.Mereka itu adalah Syashot, Madhot, Hamlakan, Mirzaban, Mazban, Nadhoat, Hashib, Hadhid dan Amr. Merekalah yang disebutkan dalam Quran,

Dan ketika Kami palingkan kepadanya (Muhammad) sekelompok jin mereka mendengarkan Al-Quran (QS. Al- Jin: 1)

Mereka berbaiat kepada beliau untuk menjalankan puasa, salat, zakat, haji dan jihad.Ini lebih hebat dari yang diberikan kepada Nabi Sulaiman as.”


PERBANDINGAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN NABI YAHYA AS


Orang Yahudi berkata, “Lihatlah Nabi Yahya bin Zakaria as kerana diwaktu masih kecil telah diberi hikmah, kebijaksanaan dan pemahaman.Dia menangis tanpa berbuat kesalahan dan dia sentaiasa berpuasa terus menerus.”

Sayyidina Ali berkata,“Ya itu benar.” Nabi Muhammad saw telah diberikan sesuatu yang lebih dari itu.Nabi Yahya as hidup pada masa tiada berhala-berhala dan kejahiliahan.

Sementara Muhammad pada masa kecilnya telah diberi hikmah dan pemahaman di tengah penyembah berhala dan syaitan. Beliau sama sekali tidak menyukai berhala, tidak pernah aktif dalam upacara-upacara mereka dan tidak pernah berdusta sama sekali.Beliau senantiasa menyambung puasa dalam seminggu, terkadang kurang dan terkadang lebih.Beliau pernah berkata, “Aku tidak seperti kalian.Aku berada disamping Tuhanku.Dia Yang memberiku makan dan minum.” Beliau selalu menangis sehingga air matanya membasahi tempat salatnya kerana takutkan kepada Allah SWT tanpa kesalahan.”


PERBANDINGAN NABI MUHAMMAD SAW DENGAN NABI ISA AS

Orang Yahudi berkata,” Lihatlah Nabi Isa bin Maryam as.Meraka meyakini bahwa dia dapat berbicara dalam buaiannya dalam keadaan masih bayi.”

Sayyidina Ali berkata,” Ya itu benar.” Nabi Muhammad saw keluar dari perut Ibunya sambil meletakkan tangan kirinya di atas tanah dan tangan kanannya diangkat ke atas. Beliau menggerakkan kedua bibirnya dengan ucapan tauhid. Lalu terpancarlah dari mulutnya cahaya sehingga penduduk Mekah dapat melihat istana-istana Bashrah dan istana-istana merah di negeri Yaman dan sekitarnya, serrta istana-istana putih di Persia dan sekitarnya. Dunia menjadi terang benderang di malam kelahiran Nabi Muhammad saw sehingga jin, manusia dan setan ketakutan.Mereka berkata,”Telah terjadi peristiwa besar di muka bumi ini.” Pada malam kelahiran beliau, para malaikat naik-turun dari langit, bertasbih dan memuji Allah.

Orang Yahudi berkata,”Mereka menyakini bahawa Nabi Isa as telah nenyembuhkan orang bisu dan orang yang menderita penyakit belang dengan izin Allah SWT.”

Sayyidina Ali berkata,” Ya itu benar. Muhammad telah diberi sesuatu yang lebih dari itu. Beliau telah menyembuhkan orang dari penyakitnya. Ketika beliau duduk, beliau bertanya tentang seorang sahabat beliau lalu para sahabat beliau berkata,” Ya Rasulullah, dia terkena musibah sehingga dia seperti seekor anak burung yang tidak berbulu.” Kemudian beliau mendatanginya , ternyata orang itu benar-benar seperti anak burung yang tidak berbulu kerana beratnya musibah. Beliau berkata,” Apakah kamu telah meminta sesuatu dengan sebuah doa?”

Dia menjawab,”Ya. Aku pernah berdoa kepada Allah agar segala siksaan yang akan menimpaku di akhirat nanti disegerakan di dunia ini.”

Kemudian Nabi berkata, Bacalah doa ini,”Ya Allah berilah kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan jagalah kami dari azab neraka.” Maka orang itu mengucapkannya lalu dia segara bangun dan sihat.

Juga pernah seseorang datang dari Juhainah yang menderita lapar. Dia mengadu kepada beliau. Lalu beliau mengambil mangkuk berisi air dan beliau meludahinya kemudian beliau berkata,”Basuhlah badanmu dengan air ini!” Orang itu lalu mengerjakannya dan kemudian sembuh seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Orang Yahudi berkata,”Mereka menyakini bahwa Nabi Isa as telah menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah.”

Sayyidina Ali berkata,”Ya itu benar. Sungguh telah bertasbih sembilan kerikil di tangan Nabi Muhammad saw suaranya sampai terdengar padahal kerikil itu tidak bernyawa. Beberapa orang yang sudah mati berbicara dengannya dan meminta bantuan darinya dari siksaan kematian. Kamu menyakini bahwa Nabi Isa as berbincang-bincang dengan orang-orang yang sudah mati dan Nabi Muhammad saw mempunyai pengalaman yang lebih mengagumkan dari itu. Ketika beliau singgah di Thaif sementara kaum Thaif memboikot beliau. Mereka mengirim seekor kambing yang sudah dipanggang dan dicampuri racun lalu kambing itu berbicara,”Wahai Rasulullah, janganlah engkau makan aku kerana aku talah diberi racun. Beliau telah di ajak bicara oleh kambing yang sudah disembelih dan dibakar. Beliau juga pernah memanggil pohon lalu pohon itu menghampirinya. Binatang-binatang buas berbicara dengan beliau dan bersaksi atas kenabian beliau. Ini semua lebih besar dari yang diberikan kepada Nabi Isa as.”

Orang Yahudi berkata,” Nabi Isa as telah memberitahu kaumnya tentang apa yang mereka makan dan mereka simpan di rumah-rumah mereka.”

Sayyidina Ali menjawab, “Itu benar. Nabi Muhammad saw telah berbuat sesuatu yang lebih besar dari itu. Kalau Nabi Isa as memberitahu apa yang ada di belakang tembok maka Nabi Muhammad saw telah memberi tahu tentang perang Mu’tah, padahal beliau tidak menyaksikannya dan beliau menjelaskan tentangnya dan orang-orang yang syahid di sana padahal jarak antara tempat perang dengan beliau sejauh perjalanan sebulan.”

Akhirnya orang Yahudi itu mengucapkan dua kalimat syahadat dan bersaksi bahawa tiada kedudukan dan keutamaan yang Allah berikan kepada seorang Nabi melainkan Dia berikan juga kepada Rasulullah saw dengan tambahan.

Ibnu Abbas berkata,”Aku bersaksi, wahai ayah al-Hasan, bahwa engkau adalah orang yang sangat dalam pengetahuannya.”

Sayyidina Ali menjawab,”Bagaimana aku tidak mengatakan tentang seorang yang Allah sendiri mengagungkannya dalam Al-Qur’an, Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung.”

User avatar
crime
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 17
Joined: Sat Dec 09, 2006 4:11 am

Postby SavioR » Sat Dec 09, 2006 6:03 am

Dongeng sebelum Tidur yg bagus.... :D
User avatar
SavioR
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1460
Joined: Wed Oct 04, 2006 10:57 am
Location: - AnTarTiCa -

Postby amir » Sat Dec 09, 2006 6:39 am

huss cerita bohong yg bagus :lol:
amir
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 43
Joined: Mon Jun 12, 2006 8:19 am

Postby Phoenix » Sat Dec 09, 2006 6:45 am

Hoax...
Phoenix
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 11175
Joined: Mon Feb 27, 2006 5:33 am
Location: FFI

wew

Postby takut » Fri Jan 05, 2007 9:43 pm

bah...

kalo di liat dari perbandingan itu..

kesimpulan gw adalah:
1. muh ga mau kalah dengan nabi2 lain..
2. muh pengen sama dengan nabi2 lain..
3. muh 'mencetak ulang' kejadian para nabi, sesuai/disamakan dengan apa yang terjadi.

heran deh..
semua kejadian yang terjadi pada nabi2 yang merupakan
pergumulan pribadi dengan tuhan, bisa terjadi semua dalam 1 org..

hebat bener..
huhuy... asik dung...
pantes muh ga kuat dan jadi psycho :P
takut
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 37
Joined: Fri Jan 05, 2007 6:55 pm

Muhammad???

Postby pod-rock » Wed Jan 10, 2007 11:02 am

User avatar
pod-rock
Translator
 
Posts: 845
Joined: Tue Nov 28, 2006 1:25 pm

Postby Bastian » Wed Jan 10, 2007 1:00 pm

Cerita sampah kayak gini kok dimuat sih....!!
Bastian
Pandangan Pertama
Pandangan Pertama
 
Posts: 52
Joined: Thu Sep 28, 2006 10:10 am

Postby feodor fathon FF » Thu Jan 11, 2007 12:49 pm

truth hurts
User avatar
feodor fathon FF
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5105
Joined: Thu Feb 23, 2006 2:26 pm
Location: INDONESIA

Postby Vlad » Wed Jan 24, 2007 9:40 am

Membandingkan Muhamad dengan Nabi-Nabi Sebelumnya


Hanya beberapa tahun yang lalu, tidak biasanya kita menemui orang muslim di Amerika kecuali dalam lingkungan pendidikan. Kini, makin banyak orang muslim yang datang kemari untuk pendidikan, bisnis, dan dakwah (penyebaran agama). Dengan bertumbuhnya agama Islam di Amerika, maka perlu kiranya bagi umat Kristen untuk mengetahui hal-hal dasar mengenai Islam sebagai agama dan para Muslim sebagai pemeluknya. Untuk tujuan ini, kita akan mempelajari Muhamad, pendiri agama Islam yang lahir kira-kira tahun 570 sesudah Masehi di kawasan yang kini kita kenal sebagai Arab Saudi. Muhamad mengaku bahwa Jibril (Gabriel) menyuruhnya untuk berkata-kata dan mengutus Muhamad sebagai nabi Allah.Hal pertama yang harus kita ketahui adalah pribadi Muhamad. Muhamad mengaku sebagai nabi yang memberi peringatan kepada para penyembah berhala di masanya. Selain itu, Muhamad juga mengaku bahwa ia adalah ‘nabi terakhir’ setelah Musa, Nuh, Abraham, Ismail, Daud, dan Sayidina Isa . Jika saja Muhamad tidak menyamakan dirinya dengan nabi-nabi sebelumnya, maka tidaklah sulit untuk menilai kenabian Muhamad. Namun, karena Muhamad mengaku berasal dari tradisi kenabian masa lampau, kita melihat banyak masalah bermunculan.Pertama, para nabi di Perjanjian Lama selalu memanggil umat Israel untuk kembali kepada hukum Taurat dan Perjanjian. Ini adalah tema utama bagi para nabi. Bacalah kitab nabi manapun dalam Perjanjian Lama, Anda akan menemukan tema ini: memanggil umat yang telah sesat untuk kembali menyembah kepada Yahweh, sang Pencipta dan Penyelamat. Muhamad jelas tidak sesuai dengan panggilan ini. Ia tidak memanggil umat untuk kembali kepada hukum Taurat dan Perjanjian yang telah diberikan Tuhan sendiri, melainkan menggantinya dengan kata-katanya sendiri. Firman Tuhan yang datang sebelumnya dipandang penting hanya jika dapat dipergunakan untuk mendukung pesan Muhamad yang menurut pengakuannya tidak saling bertentangan.Kedua, para nabi sebelum Muhamad tidak mengambil tindakan untuk menghukum umatnya. Jika kita baca kitab nabi Yeremia, nabi Yesaya, atau nabi Amos, ada nubuat bahwa Yahweh sendiri yang akan menghukum umatnya yang tidak percaya. Yeremia menyatakan bahwa Tuhan memakai kerajaan Babilonia untuk menghukum umat Israel. Yeremia tidak membentuk pasukan pribadi lalu main hakim sendiri. Anehnya, Muhamad justeru melakukan hal ini! Bertentangan dengan Muhamad, tidak ada nabi Perjanjian Lama yang menyatakan jihad. Tidak ada jihad melawan Mesir, jihad melawan Babilonia, jihad melawan Yunani, atau melawan siapapun.Ketiga, para nabi dalam Perjanjian Lama hidup dalam kesusahan. Mereka diasingkan, dihina, dianiaya, bahkan dibunuh. Tidak ada satu pun nabi yang berusaha membela dirinya atau melawan. Kebalikannya, Muhamad tidak membiarkan dirinya diasingkan. Ia tidak mengijinkan adanya oposisi. Dan ini dilakukannya melawan pribadi maupun kelompok. Sebagai contoh, seorang Yahudi bernama Ka’b Ibn Al-Ashraf menulis sajak-sajak yang mengkritik Muhamad. Maka suatu hari Muhamad berkata, ”Siapa yang akan menyingkirkan Ka’b bagiku?” Lima pengikut, termasuk Muhamad Ibn Maslama memancing Ka’b untuk keluar rumah, kemudian mereka memenggal kepalanya. Mereka membawa kepala Ka’b kepada Muhamad sambil berteriak, “Allahu Akbar!” dan Muhamad menyetujui tindakan tersebut.[1]Tapi yang lebih parah, adalah yang menimpa orang-orang Yahudi yang tinggal di Medinah dan kota-kota sekitarnya. Di tahun ketujuh masa kekuasaan Muhamad, sebuah kampanye dilancarkan untuk melawan orang-orang Yahudi di Khaibar. Di Medinah, Muhamad dengan keras membungkam orang-orang Yahudi yang mengkritiknya. Umat Yahudi mempertanyakan pemahaman Muhamad mengenai kitab-kitab Perjanjian Lama karena bagi mereka, pemahaman Muhamad sungguh amat dangkal. Padahal Muhamad mengatakan bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama harus dibaca dan dihormati.[2] Kasus pertama menimpa sebuah suku Yahudi yang disebut Banu Kainuka. Seorang Yahudi menjahili seorang perempuan Arab, sehingga ia dibunuh oleh seorang Muslim. Banu Kainuka kemudian balas membunuhnya. Setelah insiden tersebut, Muhamad memerintahkan untuk menahan orang-orang Yahudi dan mereka diharuskan menyerahkan semua harta benda, kemudian mereka diizinkan mengungsi ke Siria.Kaum laki-laki dari Banu Kainuka bernasib malang. Mereka tidak mendukung Muhamad saat ia mengepung kota Medinah. Sebagai konsekuensi, seluruh laki-laki dari suku ini dihukum mati, sedangkan para perempuan dan anak-anak dijual sebagai budak. Ada lebih dari 600 laki-laki suku Kainuka yang dibantai. Andrae menyinggung hal ini dalam komentarnya mengenai karakter Muhamad,”Seorang harus menilai kekejaman Muhamad terhadap orang Yahudi sebagai akibat dari penolakan mereka yang menimbukan kekecewaan terbesar dalam hidup Muhamad, dan pada saat itu, mereka merupakan ancaman yang dapat menghancurkan otoritas kenabian Muhamad.”[3]Muhamad dikritik orang Yahudi dan orang Mekah karena ia tidak dapat menunjukkan mujizat-mujizat seperti nabi-nabi sebelumnya. Muhamad menunjuk Qur’an sebagai suatu mujizat. Karena Qur’an menyuruh kita untuk merujuk kepada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita menemukan perbedaan mendalam antara kenabian Muhamad dengan yang dikatakan Kitab Suci mengenai keaslian seorang nabi. Kita lihat sebuah ayat yang sering digunakan umat Muslim untuk membuktikan kenabian Muhamad. Dalam kitab Ulangan 18:15, Musa menyatakan:Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan.Dari ayat ini saja, jelas-jelas dinyatakan bahwa nabi tersebut haruslah dari umat Israel sendiri! Tapi marilah kita lanjutkan ke ayat 21 dan 22:Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN? Apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN; dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya.Jika kita membaca kisah para nabi di Perjanjian Lama, mereka menubuatkan kejadian-kejadian yang akan terjadi dalam waktu dekat maupun masa yang masih jauh. Sebagai contoh, nabi Yehezkiel menyatakan bahwa Yerusalem akan runtuh saat ia menjadi tawanan di Babilonia. Hal yang sama bahkan telah dinyatakan oleh nabi Yeremia, saat ia berada di Yerusalem, jauh hari sebelum keruntuhannya, namun cukup dekat sehingga pada masa itu orang dapat melihat nubuat tersebut memang berasal dari Tuhan karena menjadi kenyataan. Nabi Amos menubuatkan bencana gempa bumi yang memang terjadi dua tahun kemudian. (Amos 1:1)Para cendekia Muslim mengatakan bahwa Sura 44:9-16 menubuatkan kekalahan orang-orang Mekah. Tapi pembacaan yang jujur menunjukkan bahwa itu merujuk pada hari penghakiman terakhir:Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman." Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila. Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.Nubuat-nubuat lain yang dirujuk oleh cendekia Muslim bersifat sangat umum, sehingga tidak sebanding dengan nubuat-nubuat Perjanjian Lama yang sangat spesifik. Sura 13:8, 14:24, dan 8:36 menubuatkan kemenangan Islam, ketetapan ajarannya dan pertumbuhan kekuasaan Islam awal. Dalam membaca ayat-ayat tersebut kita menemui rujukan pada penghakiman terakhir, hukuman dan penderitaan dalam neraka, juga pada bagian terakhir sebuah komentar mengenai kemenangan dalam pertempuran Badr, setelah kejadiannya. Ada semacam kontradiksi antara Qur’an dengan cendekia Muslim. Qur’an hanya menyatakan Muhamad sebagai pemberi peringatan, tetapi para cendekia terpaksa menyediakan semacam mujizat nubuat atas tuntutan orang Mekah terhadap kenabian Muhamad.Keempat, ada masalah besar bagi non-Muslim yang ingin mengevaluasi kenabian Muhamad. Ini menyangkut kredibilitas dan kejujuran. Adalah sebuah aksioma bahwa Muslim menerima Qur’an sebagai benar dan Muhamad sebagai orang yang jujur. Seorang nabi sudah sepantasnya menyatakan kebenaran. Nubuat para nabi Perjanjian Lama terbukti benar, tetapi apa yang mereka nyatakan mengenai masa lalu pun adalah benar. Di mana masa lalu dirujuk dalam Perjanjian Lama, rujukannya benar dan sesuai dengan kenyataan dan sejarah. Di lain pihak, ada rujukan-rujukan dalam Qur’an yang dianggap benar, namun pada kenyataannya salah. Haruskah kita percaya kepada Muhamad apabila catatan sejarah berlawanan dengan apa yang disampaikannya?Ambil sebagai contoh Sura 5:110:(Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhulkudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan (ingatlah), waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israel (dari keinginan mereka membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata: "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata."Di sini kita mendapatkan fakta dan fiksi tercampur-aduk. Orang Kristen tidak menerima injil palsu yang menceritakan Sayidina Isa membuat burung dari tanah liat kemudian membuatnya hidup. Injil-injil palsu bermunculan lebih dari seratus tahun setelah Sayidina Isa . Injil-injil tersebut adalah fiksi yang muncul karena keingintahuan orang mengenai masa-masa hidup Sayidina Isa yang tidak dicatat dalam Injil sejati. Injil Yohanes menyatakan bahwa mujizat pertama Sayidina Isa adalah mengubah air menjadi anggur dalam sebuah perjamuan pernikahan di Kana. Ini mungkin mengejutkan bagi pemikiran Muslim, tapi kenyataannya anggur adalah bagian hidup sehari-hari di Israel.Contoh lain adalah rujukan mengenai penyaliban Sayidina Isa . Sura 4:157:dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.Ada beberapa penjelasan menarik tentang mengapa Muhamad membuat pernyataan di atas, tetapi fakta sejarah membuktikan kesalahannya. Apa yang tertulis dalam Injil, maupun catatan sejarah Yahudi maupun non-Yahudi memperkuat fakta bahwa

Sayidina Isa memang disalib. Ajaran Gereja awal dan tradisi orang Kristen mendukung bahwa Sayidina Isa benar-benar disalib dan kemudian bangkit dari kematian. Muhamad ternyata tidak termasuk dalam kelompok ini. Pada masa kini memang ada orang yang menolak kebangkitan Sayidina Isa karena filsafat duniawi mereka, tetapi mereka sama sekali tidak menyangkal bahwa penyaliban Sayidina Isa benar terjadi.Satu lagi contoh kesalah-pahaman atau ketidaktahuan Muhamad adalah mengenai Tuhan sendiri.Sura 4:171 menyatakan:Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan Kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan Roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara.Penolakan Muhamad terhadap Sayidina Isa sebagai Anak Allah mencerminkan ketidakpahaman Muhamad akan konsep Trinitas. Jika Tuhan Maha Pengasih, maka siapa yang dikasihi Tuhan sebelum penciptaan alam semesta? Kasih bersifat dua arah. Pemahaman monotheistik Trinitas mencerminkan ke-Esaan Tuhan di mana Allah Bapa yang kekal, mengasihi Anaknya yang kekal, dan Roh Kudus yang kekal. Jika kita membaca Injil, kita tidak dapat menghindar dari kesimpulan bahwa Sayidina Isa adalah Anak Allah yang kekal, telah menjadi manusia dalam daging sebagai satu-satunya penebus umat manusia.Kita bisa menarik kesimpulan mengenai Muhamad sebagai nabi Allah. Bisa saja kita menyimpulkan bahwa Muhamad benar sedangkan seluruh dunia salah, tetapi fakta sejarah berkata lain. Kita bisa menyimpulkan bahwa pesan Muhamad berasal dari ‘Allah’, namun bukan dari Yahweh. Kita bisa menyimpulkan bahwa Muhamad mendapatkan informasi yang salah, namun menggunakannya tanpa menyadarinya. Mungkinkah Tuhan menyalahi pesan yang Ia berikan sebelumnya? Orang Kristen percaya bahwa Yahweh Maha-tahu dan konsisten. Ia tidak mungkin merubah isapan jempol menjadi fakta.Tujuan mujizat nubuat dalam Perjanjian Lama adalah membuktikan bahwa Yahweh sendiri adalah yang Tertinggi. Tidak ada gunanya bagi nabi Yesaya untuk berkata, “Tidak ada tuhan selain Yahweh, dan Yesaya adalah rasulnya.” Tidak ada yang meragukan bahwa Yesaya, Amos, Elia, atau Yehezkiel adalah nabi. Mereka memang ditentang, namun pada akhirnya pemenuhan nubuat membuktikan bahwa pesan mereka memang berasal dari Yahweh. Mereka tidak perlu pengakuan orang lain bahwa mereka adalah utusan dari Tuhan.Nah, kesimpulan ini dapat diterima oleh non-Muslim, tetapi jawaban orang Muslim adalah bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru telah dirubah oleh orang Yahudi dan Kristen. Ini adalah tuduhan tak berdasar yang tidak didukung oleh bukti. Tidak ada bukti yang menunjukkan sebuah persekongkolan antara orang Yahudi dan Kristen untuk melawan Muhamad dengan merubah Kitab Suci. (kita akan membahas hal ini terakhir)Kelima, orang Muslim mengatakan bahwa Muhamad tidak pernah berdosa. Fazlur Rahman menulis,”Seorang nabi adalah pribadi yang secara keseluruhan sifat dan tingkah-lakunya jauh berada di atas manusia rata-rata. Ia adalah seorang yang ab inito tidak setuju dengan idealisme manusia, dan memiliki kehendak untuk menulis kembali sejarah. Pandangan umum Muslim, karenanya mengambil kesimpulan yang benar secara logis bahwa para nabi dipandang bebas dari kesalahan-kesalahan serius (doktrin isma). Muhamad adalah pribadi yang dimaksud, bahkan satu-satunya yang dikenal dalam sejarah.”[4]Rahman mengakui bahwa doktrin “bebas dosa” para nabi terbentuk lama setelah masa Muhamad. Setelah kematian Muhamad, pengikutnya memerlukan bimbingan tambahan yang tidak ditemukan dalam Qur’an. Karena itu dirasakan perlu untuk mencontoh tingkah laku Muhamad. Dengan kata lain, semua keputusan yang dibuat Muhamad semasa hidupnya yang tidak ditulis dalam Qur’an, kini dianggap bebas dari kesalahan. Rahman menambahkan,”Penerima wahyu ilahi tidak dapat diharapkan membuat kekeliruan besar, terutama dalam masalah moral. Karenanya, doktrin teologi hanya menyangkup kekeliruan yang serius dan bukan kekeliruan kecil dalam pertimbangan seperti halnya teori legal yang spesifik.”[5]Andrae menjabarkan dogma Islam yang menyodorkan Muhamad sebagai bebas dosa. Menurut dogma ini,”ia tidak pernah melakukan dosa secara sengaja, dan kalaupun demikian, mungkin ia memang salah melakukan perbuatan yang bisa dianggap sebagai dosa ringan.”[6]Dogma ini menimbulkan beberapa masalah serius. Pertama, Quran menjabarkan sebuah firman di mana Allah mengampuni dosa Muhammad (Sura 48:1):Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak).Andrae mengutip Muhamad saat ia berdoa dengan nabi-nabi masa lalu (Sura 3:147):Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."[7]Jika melihat contoh di atas, kita tidak dapat menghindar dari kesimpulan bahwa Muhamad memang berbuat dosa.Lagipula, perbedaan antara dosa serius dengan dosa ringan tampak mencolok dalam beberapa kasus. Tampak perbedaan antara berbohong dan mencuri jika kita bandingkan bardasarkan akibatnya. Tapi keduanya adalah dosa serius. Apa yang kita simpulkan dari kehidupan Muhamad sebagai seorang nabi? Dapatkah kita benarkan dia dari perbuatan merampok? Dapatkah kita anggap perbuatannya terhadap orang Yahudi sebagai dosa ringan? Dapatkah kita anggap pembantaian 600 orang Yahudi sebagai hal sepele? Apakah pembenaran Muhamad terhadap poligami termasuk dosa ringan? Dapatkah kita mengacuhkan kasus-kasus tersebut dengan rasionalisasi bahwa begitulah cara hidup di masa itu? Jika kita berbicara mengenai Tuhan yang Maha Adil dan nabi bebas dosa, dapatkah kita menyatukan kedua konsep ini dalam pribadi Muhamad? Ini adalah masalah serius yang harus dihadapi jika kita ingin menentukan kriteria seorang nabi.Nabi-nabi dalam Perjanjian Lama ikut melibatkan diri dalam masalah etika dan moral. Mencuri, berkhianat, perceraian, perzinahan, dan penyembahan berhala semuanya ditentang oleh para nabi. Ada jurang perbedaan moralitas yang mendalam antara pribadi Sayidina Isa dengan Muhamad. Mengatakan bahwa Muhamad bebas dosa, seperti yang diajukan oleh Rahman menurut dogma Muslim, sama dengan memutar-balik konsep mengenai dosa. Banyak nabi dalam Perjanjian Lama yang mengakui dosa mereka kepada Yahweh, dan mereka diampuni. Yesaya (6:1-7) dan Daud adalah contoh. Sedangkan untuk Muhamad, sepertinya ada peraturan khusus yang membuat setiap perilaku Muhamad benar dan baik, dan tidak satu pun perbuatannya dapat dikatakan sebagai dosa atau menyalahi moral.Keenam, ada dimensi lain yang harus kita cermati. Muhamad seringkali merujuk kepada Kitab Suci dan menyarankan baik orang Yahudi maupun Kristen untuk menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Kita telah menunjukkan bagaimana orang Yahudi mempertanyakan pemahaman Muhamad terhadap Perjanjian Lama. Namun bagaimana dengan Perjanjian Baru? Ada beberapa ayat dalam Perjanjian Baru yang sangat cocok dengan Muhamad.Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir.

1Yohanes 2:18Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Sayidina Isa adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barangsiapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barangsiapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa.

1Yohanes 2:22-23Dalam pasal 1 Yohanes pasal 4, nabi palsu dijabarkan sebagai orang yang menyangkal bahwa Bapa telah mengutus Anak untuk menyelamatkan dunia. Bandingkan dengan pernyataan iman berikut:Barang siapa mengaku, bahwa Sayidina Isa adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah.

1Yohanes 4:15Yohanes terus mengingatkan kita:Barangsiapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya; barangsiapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat Dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki hidup.

1Yohanes 5:10-12Ajaran dalam Perjanjian Baru, yang tidak dipahami Muhamad, menyatakan bahwa ia adalah seorang nabi palsu. Di masa sekarang yang bersifat pluralistik, pandangan ini tentu kurang populer. Kita hidup pada masa di mana semua agama dianggap berasal dari Tuhan, dan semuanya menjamin keselamatan. Tentu saja, pandangan relativisme seperti ini ditentang oleh Islam ortodoks, dan juga oleh Kristen sendiri. Ravi Zacharias berkomentar bahwa mengatakan semua agama adalah palsu lebih masuk akal daripada mengatakan semua agama adalah benar. Kebenaran semua agama dihancurkan oleh kontradiksi antara ajaran yang satu dengan yang lain.Muslim mengatakan bahwa Qur’an berasal dari Tuhan, namun tampaknya bersifat terbatas, mengingat perlunya penambahan-penambahan dari sumber lain. Sebagai contoh, tradisi mengenai Muhamad mencakup semua yang pernah diucapkan, dilakukan, atau disetujui olehnya. Seseorang meminta izin kepada Muhamad untuk naik Haji menggantikan ibunya yang baru saja meninggal. Menurut cerita, Muhamad mengizinkan hal ini sebagai hutang seorang ibu yang harus dilunasi oleh anaknya. Cerita-cerita semacam ini ditemukan di Sunnah, atau kumpulan perbuatan Muhammad.Ada banyak masalah dalam Sunnah. Karena cerita-cerita ini baru dikumpulkan satu setengah abad setelah Muhamad, timbul pertanyaan mengenai mana yang otentik dan mana yang tidak. Dari 600.000 tradisi, Bukhari menyimpulkan bahwa hanya sekitar 2600 yang bisa dianggap otentik, “setelah mempertimbangkan duplikat-duplikat serta laporan-laporan yang meragukan.”[8]Muhamad Ismail al-Bukhari (870) dan Muslim Ibn al-Hajjaj mengumpulkan dua buku dari ‘Enam Buku Tradisi’. Keempat buku lainnya juga dihormati di kalangan Muslim. Kaum Muslim Shiah memiliki pula buku-buku hadits mereka. Cendekia non-Muslim berpendapat bahwa keenam buku tradisi “saling bertentangan, berat sebelah, dan tidak sesuai jaman” serta,”keenam buku tersebut sebagian besar memuat bahan yang dibuat-buat.”[9]Hadits atau tradisi menyediakan bimbingan tambahan apabila dalam Qur’an tidak dapat ditemukan. Sura 33:21 menyatakan:Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.Ayat ini tidak menunjukkan bahwa kebiasaan Muhamad dalam makan, cuci tangan, mandi, duduk, atau apapun disamakan dengan wahyu ilahi.Ada satu lagi sumber panduan untuk melengkapi Qur’an, yaitu ijma atau konsensus masyarakat. Konsensus ini tidak boleh bertentangan dengan Sunnah dan Qur’an. Konsensus ini diambil dari masyarakat Muslim di masa lalu (bukan dari jaman sekarang) terutama dari generesi Muslim pertama. Ini menunjukkan kuatnya pengaruh tradisi dalam Islam.Adakah yang benar-benar baru dalam Islam? Saat membaca Qur’an tidak ada hal baru kecuali pernyataan bahwa Muhamad adalah utusan Allah. Qur’an memiliki banyak kekeliruan mengenai sejarah. Menurut Qur’an Maria termasuk dalam Trinitas, dan ada kekeliruan mengenai siapa Maria sebenarnya. Beberapa cendekia Muslim mengatakan bahwa,”Qur’an selalu bersesuaian dengan Kitab Suci, bahkan mengenai hal-hal yang disembunyikan dari Muhamad oleh ahli agama.”[10] Pernyataan seperti ini timbul dari teori Muslim bahwa orang Yahudi dan Kristen mengubah Kitab Suci mereka.Kalaupun memang benar Kitab Suci dirubah, pastilah terjadi setelah Muhamad meninggal. Jika ini terjadi sebelum Muhammad, seorang harus mengajukan teori bahwa ada persekongkolan besar-besaran untuk merubahnya sebelum Muhammad lahir. Pada kenyataannya, ada banyak naskah Kitab Suci yang beredar jauh berabad-abad sebelum Muhamad. Salah satu yang tertua adalah Chester Beatty papyri yang memuat Injil, Kisah Para Rasul, dan surat-surat Paulus yang berasal dari tahun 250 sesudah Masehi. Walaupun ada banyak naskah tua sebelum Muhammad, kita harus ingat bahwa banyak naskah yang telah hilang ketika orang Kristen dianiaya dan dipaksa membakar naskah-naskah tersebut. Di lain pihak, orang Muslim harus mengingat bahwa pernah ada sedikitnya empat versi kumpulan Qur’an. “Keempat kumpulan tidak resmi ini dimiliki Abd Allah b. Masud, Abu Musa, Abd Allah al Ashari, dan Mikdad b. Amr.[11] Di masa kekuasaan Kalifah Uthman, satu versi dinyatakan sebagai resmi, sedangkan yang lainnnya dimusnahkan. Apakah yang dipilih memang yang benar?Naskah Kristen terlengkap adalah Codex Vaticanus dan Codex Sinaiticus yang memuat seluruh Perjanjian Lama dan seluruh Perjanjian Baru dan ditulis pada abad keempat. Naskah-naskah serupa kedua codex ini digunakan dalam gereja-gereja dan pembacaan publik sejak jaman maharaja Konstantin. Masih ada naskah-naskah lain, seperti Codex Washington, Codex Alexandrinus, Codex Bezae, Codex Claromontanus, Codex Petropolitanus, Codex Rossanesis, Codex Beratinus, Codex Ephraemi. Kesemuanya telah ada sebelum Muhammad.Selain naskah-naskah dalam bahasa Yunani, ada banyak terjemahan lain sebelum munculnya Islam. Naskah versi Siria, yang disebut Diatessaron, diterjemahkan oleh Tatian sekitar tahun 170 sesudah Masehi. Naskah Siria lain yang lebih tua, disebut Curetonian Syriac dan Sinaitic Syriac, keduanya berasal dari abad kelima. Terjemahan dalam bahasa Latin sangat banyak, yang paling dikenal disebut Vulgate dan diterjemahkan oleh Jerome mulai dari tahun 384 sesudah Masehi.Contoh-contoh di atas berlaku untuk Perjanjian Baru. Kita juga dapat menemukan naskah-naskah dan terjemahan Perjanjian Lama. Saat ini kita memiliki naskah-naskah kuno dari Dead Sea Scrolls serta versi Septuagint Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Bukti-bukti dari naskah-naskah kuno menunjukkan bahwa tidak ada persekongkolan untuk merubah Kitab Suci sebelum Muhamad. Orang Yahudi dan Kristen tidak dapat merubah semua naskah-naskah yang pada masa itu tersebar di seluruh dunia dalam banyak bahasa. Karena Qur’an bersaksi bahwa Kitab Suci yang berada di masa Muhamad adalah otentik dan asli, maka begitu pula naskah-naskah yang telah ada sebelum Muhamad juga otentik dan asli.Ketujuh, ada satu lagi perbedaan besar antara Muhamad dengan nabi-nabi Perjanjian Lama. Beberapa wahyu yang disampaikan Muhamad bersifat menguntungkan dirinya sendiri. Padahal nabi-nabi Perjanjian Lama tidak mencari keuntungan bagi diri mereka. Mereka tidak memperalat orang untuk keuntungan pribadi, kecuali nabi-nabi palsu yang juga ada di Israel pada masa itu. Nabi-nabi palsu selalu mengatakan hal-hal yang menyenangkan hati raja, dan mereka didukung oleh raja. Nabi-nabi sejati justeru mengatakan yang sebenarnya, sehingga menyinggung raja. Tuhan menggunakan mereka untuk memberi peringatan kepada raja sehingga seringkali mereka dijebloskan ke dalam penjara. Para nabi hidup menurut standar yang sangat tinggi dalam perilaku mereka. Di suatu saat Musa kurang menghormati Tuhan sehingga sebagai hukuman ia tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Bentuk pernikahan ideal dalam Perjanjian Lama adalah monogami berdasarkan cerita dalam kitab Kejadian. Tidak ada perintah yang membenarkan poligami. (untuk jelasnya bacalah di http://www.answering-islam.org/Emails/polygamy.htm)Sebaliknya, Muhamad menerima hak-hak khusus terutama dalam soal pernikahan dan seksualitas. Penulis tidak pernah membaca penulis Muslim yang kritis kepada Muhamad dalam hal seks dan perkawinan. Di mata mereka, Muhamad tidak mungkin berbuat salah. Fakta bahwa Muhamad mengawini Aisha ketika umurnya baru 9 tahun (sementara Muhammad 45 tahun lebih tua) tidak membuat orang Muslim merasa terganggu.[12] Pengikut Muhamad hanya boleh memiliki 4 isteri serta budak-budak perempuan untuk keperluan seksual mereka. Sura 4:3 menjelaskan:Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.Di sisi lain, Muhamad memiliki 9 isteri dan dapat mengawini siapapun yang ia inginkan karena adalah sebuah kehormatan bagi seorang perempuan untuk menjadi isterinya. Satu kasus aneh terjadi ketika Muhamad mengunjungi Zeid ketika ia tidak sedang di rumah. Zainab, isteri Zeid menyambut di depan pintu dengan pakaian rumah. Muhamad terkagum oleh kecantikannya sehingga berucap,”Terpujilah Allah yang merubah hati lelaki!” Zainab mendengar hal ini, kemudian ketika suaminya pulang, Zainab meminta diceraikan agar Muhamad dapat menikahinya. Ini hampir menjadi skandal, namun tiba-tiba turun firman dari Allah kepada Muhamad, Sura 33:37:Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.Mengomentari turunnya firman ini, Aisha telah berucap,”Sungguh, Allah selekasnya bertindak menuruti kenikmatanmu.” [13]Nabi-nabi Perjanjian Lama tidak membuat ajaran-ajaran baru. Mereka memanggil umatnya untuk kembali dan mematuhi hukum yang diturunkan kepada Musa. Sungguh aneh apabila seorang nabi memiliki hak-hak khusus sementara pengikutnya tidak. Tidak satupun nabi Perjanjian Lama yang memulai agama baru, bahkan Sayidina Isa datang untuk memenuhi nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Sayidina Isa memenuhi nubuat-nubuat nabi Yeremia, Yehezkiel, dan Yesaya mengenai Perjanjian Baru sehingga terjadi pergeseran dari agama Yahudi karena mereka menolak pemenuhan nubuat-nubuat tersebut dalam diriSayidina Isa . Dalam Kitab Suci Yahweh menyatakan kuasaNya sejak dari Adam, Nuh, Abraham, para leluhur Israel, para nabi, sampai pada puncaknya ketika Ia sendiri hadir dalam diri Sayidina Isa , Anaknya yang kekal. Ketika Tuhan sendiri telah datang sebagai seorang manusia, ajaran selain dari ini adalah suatu kemunduran, sebuah antiklimaks.
User avatar
Vlad
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1407
Joined: Sat Feb 18, 2006 9:42 am
Location: Wallachia


Return to Muhammad 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users