. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Siapa 'sosok' Allah, apa maunya, apa tujuannya ?

Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby Duladi » Tue Jun 30, 2009 1:46 pm

Orang Yahudi tahu ALLAH SWT & JIBRIL bukanlah YHVH dan malaikatnya

Orang Yahudi di Arab ketika itu juga memakai kata yang sama untuk menyebut "sang tuhan" yang tertinggi, yaitu Allah. Namun Allah yang disembah Yahudi tidak sama dengan awloh yang disembah orang-orang Arab termasuk Muhammad. Kisah berikut menunjukkan hal itu, bahwa Yahudi tidak mengakui Allahnya Muhammad, bahkan berani melecehkannya.

Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam Jilid 1 Halaman 500

  Rasulullah SAW bersabda, "Aku bersumpah dengan Allah dan dengan hari-hari-Nya di Bani Israel, apakah kalian tahu bahwa Jibril datang kepadaku?"

  Rahib-rahib Yahudi berkata, "Ya Allah, itu betul. Tapi hai Muhammad, kami memusuhinya. Ia malaikat, namun ia bersikap kasar, dan menumpahkan darah. Jika ia tidak begitu, kami pasti mengikutimu." [Hahahahahaha........ disindir seperti itu, Muhammad masih gak merasa? Jelas yang dimaksud para rahib dengan "jibril" adalah Muhammad sendiri]

Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam Jilid 1 Halaman 523

  Ibnu Ishaq berkata, pada suatu hari Abu Bakar memasuki Baitul Midras dan melihat banyak sekali orang-orang Yahudi di sana sedang berkumpul di salah seorang dari mereka yang bernama Finhas; ulama dan rahib mereka. Finhas ketika itu ditemani rahib Yahudi yang lain yang bernama Asya'. Abu Bakar berkata kepada Finhas, "Celaka engkau wahai Finhas, bertakwalah engkau kepada Allah dan masuk Islamlah! Demi Allah, engkau telah mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Beliau datang kepada kalian dengan membawa kebenaran dari sisi Allah, dan kalian mendapati nama beliau tertulis di Taurat dan Injil."

  Finhas berkata kepada Abu Bakar, "Demi Allah, wahai Abu Bakar, kita tidak butuh Allah (maksudnya awlohnya Muhammad), dan justru Allah yang butuh kepada kita. Kami tidak merendahkan diri kepadanya sebagaimana dia merendahkan diri kepada kami. Kami lebih kaya daripada dia, dan dia tidak lebih kaya daripada kami. Jika Allah lebih kaya daripada kami, dia tidak pinjam kekayaan kami seperti dikatakan sahabat kalian. Allah melarang kalian riba, dan dia memberi riba kepada kami. Jika Allah lebih kaya daripada kami, dia tidak memberi kami riba."

  Abu Bakar marah karena ucapan Finhas tersebut, kemudian ia memukul wajah Finhas dengan pukulan keras, sambil berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di genggaman tangannya, jika tidak ada perjanjian di antara kita, aku pasti memukul kepalamu, wahai musuh Allah."

Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam Jilid 1 Halaman 537

  lbnu Ishaq berkata, "An-Nahham bin Zaid, Fardam bin Ka'ab, dan Bahri bin Amr datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian berkata kepada beliau, `Hai Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa ada tuhan lain selain Allah?' Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, `Allah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Dia saja. Dengan ajaran seperti itu aku diutus, dan kepada-Nya aku berdakwah.' Kemudian Allah Ta 'ala menurunkan ayat tentang mereka,
  Katakanlah, Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?' Katakanlah, 'Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kalian. Dan AI-Qur'an mi diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepada kalian dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an (kepadanya). Apakah sesungguhnya kalian mengakui bahwa ada tuhan-tuhan yang lain di samping Allah?' Katakanlah, Aku tidak mengakui. ' Katakanlah, Sesungguhnya Dia Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan (dengan Allah). ' Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman . "(AI-An'am: 19-20).

Kisah di atas membuktikan bahwa Yahudi tahu kalau awlohnya Muhammad adalah sosok dewa yang mendekam di kabah, di mana di sampingnya ada tuhan-tuhan lain (360 berhala).

Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam Jilid 1 Halaman 541

  Ibnu Ishaq berkata, "Huyai bin Akhthab, Ka'ab bin Asad, Abu Nafi', Asya', dan Samuel bin Zaid berkata kepada Abdullah bin Salam ketika ia telah masuk Islam, `Kenabian tidak akan terjadi pada orang-orang Arab. Sahabatmu (Muhammad) itu hanyalah seorang raja.'

  Usai berkata seperti itu kepada Abdullah bin Salam, mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian mereka bertanya kepada beliau tentang Dzu Al-Qarnain. Rasulullah SAW menceritakan kisah Dzu Al-Qarnain yang diterimanya dari sisi Allah seperti yang pemah beliau ceritakan kepada orang-orang Quraisy. Merekalah yang menyuruh orang-orang Quraisy bertanya tentang Dzu Al-Qamain kepada Rasulullah SAW ketika orang-orang Quraisy mengirim An-Nadhr bin Al-Harts dan Uqbah bin Mu'ath kepada mereka."

  Ibnu Ishaq berkata bahwa aku diberitahu dari Sa'id bin Jubair yang berkata, "Beberapa orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, kemudian mereka berkata, `Hai Muhammad, inilah Allah. Dia menciptakan makhluk. Siapakah yang menciptakan Allah?' Rasulullah SAW marah mendengar perkataan mereka hingga beliau pucat. Beliau meloncat kepada mereka marah karena Allah, kemudian Malaikat Jibril datang kepada beliau guna menenangkan beliau. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, `Tenangkan dirimu hai Muhammad!' Malaikat Jibril datang dari Allah dengan membawa jawaban atas pertanyaan mereka,
  "Katakanlah, Dia lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak Pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. '(Al-Ikhlas: 1-4).

  Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat tersebut kepada mereka, mereka berkata kepada beliau, `Coba jelaskan kepada kami, hai Muhammad, bagaimana penciptaan Allah, bagaimana tangan-Nya? Bagaimana lengan-Nya?' Rasulullah SAW marah lebih keras daripada marah yang pertama dan meloncat ke arah mereka. Kemudian Malaikat Jibril datang kepada beliau dan berkata kepada beliau seperti yang ia ucapkan sebelumnya, serta membawa jawaban dari Allah atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Allah Ta'ala befirman,
  Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumf seluruhnya dalam genggaman-Nya pada Han Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci Tuhan dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan "(Az-Zumar: 67).

  Ibnu Ishaq berkata bahwa Utbah bin Muslim mantan budak Bani Tair berkata kepadaku dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah yang berkata bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Manusia saling bertanya sesama mereka hingga salah seorang dari penanya mereka berkata, `Inilah Allah telah menciptakan makhluk, dan siapakah yang menciptakan Allah?' Jika mereka berkata seperti itu, katakanlah: "Katakanlah, Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. '(Al-lkhlas: 14). Kemudian hendaklah seseorang meludah di sebelah kirinya sebanyak tiga kali, dan hendaklah ia berlindung diri kepada Allah dari syetan yang terkutuk."

Orang Yahudi tentu saja tahu kalau YHVH adalah SANG PENCIPTA yang tidak diciptakan. Mereka bertanya "Siapa yang menciptakan Awloh" adalah dengan maksud menyindir Muhammad karena mereka tahu ayat-ayat awloh adalah karangan Muhammad, sehingga dapat dikatakan "Muhammad menciptakan awlohnya sendiri."
Duladi
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 7103
Joined: Thu Apr 12, 2007 10:19 pm
Location: Samarinda

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby Satu » Thu Jul 02, 2009 12:07 pm

Orang Yahudi dikasih kepintaran untuk membuat teknologi didunia ini, tetapi dengan kepintaran mereka mereka sendiri tidak bisa menemukan Tuhannya, mereka hanya menemukan namaNya dalam kitab-kitab mereka tetapi tidak akan bisa menemukan wujudNya...... Kasian sebenarnya mereka itu..................
User avatar
Satu
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 681
Joined: Wed Jul 01, 2009 10:30 pm
Location: satu_satu8888@yahoo.com

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby kutukupret » Thu Jul 02, 2009 2:00 pm

Satu wrote:Orang Yahudi dikasih kepintaran untuk membuat teknologi didunia ini, tetapi dengan kepintaran mereka mereka sendiri tidak bisa menemukan Tuhannya, mereka hanya menemukan namaNya dalam kitab-kitab mereka tetapi tidak akan bisa menemukan wujudNya...... Kasian sebenarnya mereka itu..................

Gimana dgn Islam dan Quran ? apa mereka sendiri bisa menemukan auwloh swt-nya ?
User avatar
kutukupret
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 6401
Joined: Mon Dec 17, 2007 6:31 pm

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby Satu » Fri Jul 03, 2009 7:38 am

kutukupret wrote:Gimana dgn Islam dan Quran ? apa mereka sendiri bisa menemukan auwloh swt-nya ?


Cuma orang **** yang mengucapkan syahadat tapi tidak pernah membuktikan keberadaanNya, Jadi gue bilang seorang muslim itu sudah menemukan Tuhannya tetapi kalo orang islam.... wallahu alam.....
User avatar
Satu
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 681
Joined: Wed Jul 01, 2009 10:30 pm
Location: satu_satu8888@yahoo.com

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby robint » Sat Jul 04, 2009 7:16 am

Cuma orang **** yang mengucapkan syahadat tapi tidak pernah membuktikan keberadaanNya, Jadi gue bilang seorang muslim itu sudah menemukan Tuhannya tetapi kalo orang islam.... wallahu alam.....


dan Tuhannya islam si allah swt sifatnya sama persis malah lebih hebat drpd Iblis itu sendiri .. Tau membedakan mana Tuhan mana setan saja , muslim gak mampu dan masih bisa bersaksi Tiada Tuhan selain Allah ? konyol ...
robint
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2190
Joined: Sat Jun 21, 2008 10:52 pm

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby ramonhorpa » Sat Jul 04, 2009 2:13 pm

Satu wrote:Orang Yahudi dikasih kepintaran untuk membuat teknologi didunia ini, tetapi dengan kepintaran mereka mereka sendiri tidak bisa menemukan Tuhannya, mereka hanya menemukan namaNya dalam kitab-kitab mereka tetapi tidak akan bisa menemukan wujudNya...... Kasian sebenarnya mereka itu..................


Bagaimana dengan yang ini :
Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

Ternyata Allah yang punya inisiatif menemukan/menjumpai mereka (Yahudi), minimal peristiwa ini terjadi pada Nabi Musa, pimpinan Yahudi waktu itu.

Wassalam
ramonhorpa
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1667
Joined: Tue Jul 29, 2008 10:35 pm
Location: INDONESIA

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby Satu » Sat Jul 04, 2009 4:41 pm

ramonhorpa wrote:
Bagaimana dengan yang ini :
Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.

Ternyata Allah yang punya inisiatif menemukan/menjumpai mereka (Yahudi), minimal peristiwa ini terjadi pada Nabi Musa, pimpinan Yahudi waktu itu.

WassalamYupph, betul. Thanks......
User avatar
Satu
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 681
Joined: Wed Jul 01, 2009 10:30 pm
Location: satu_satu8888@yahoo.com

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby Satu » Sat Jul 04, 2009 4:44 pm

robint wrote:dan Tuhannya islam si allah swt sifatnya sama persis malah lebih hebat drpd Iblis itu sendiri .. Tau membedakan mana Tuhan mana setan saja , muslim gak mampu dan masih bisa bersaksi Tiada Tuhan selain Allah ? konyol ...


Justru karena kita dah tau mangkanya berani bersaksi..... Kalo lo ga tau yaa gpp
User avatar
Satu
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 681
Joined: Wed Jul 01, 2009 10:30 pm
Location: satu_satu8888@yahoo.com

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby MometGarong » Sat Jul 04, 2009 7:54 pm

Satu wrote:Orang Yahudi dikasih kepintaran untuk membuat teknologi didunia ini, tetapi dengan kepintaran mereka mereka sendiri tidak bisa menemukan Tuhannya, mereka hanya menemukan namaNya dalam kitab-kitab mereka tetapi tidak akan bisa menemukan wujudNya...... Kasian sebenarnya mereka itu..................


Yahudi punya Tuhan bernanam Yahweh (YHVH ), dari mana anda punya pikiran mereka tak bisa menemukan Tuhan mereka? Anda sendiri sudah mengakui bahwa kaum Yahudi pintar2, tentu saja kepintaran mereka tidak didapat dari usaha mereka sendiri bukan? Kepintaran mereka karena campur tangan Tuhan mereka, karena anugerah Tuhan mereka.

Mengapa si allah swt tak memberikan kepintaran pada kaum arab? Kalo benar si allah swt itu benar2 Tuhan, tentu saja dgn gampangnya dia membuat seluruh kaum Yahudi menjadi kaum paling **** sedunia. Tapi ternyata si allah swt benar2 impoten, allah swt hanya tuhan karangan si muhammad.

Apakah sudah jelas perbedaan antara tuhan anda si allah swt dgn Tuhan nya Yahudi ?

tetapi dengan kepintaran mereka mereka sendiri tidak bisa menemukan Tuhannya

Lalu menurut anda apakah muhammad pernah bertemu dgn wujud allah swt ? atau mgkn anda pernah bertemu dgn allah swt ?

kasian sekali anda tak pernah bertemu dgn si allah swt.
User avatar
MometGarong
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 870
Joined: Wed Mar 05, 2008 2:26 pm
Location: PANTAI GADING

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby Satu » Sun Jul 05, 2009 2:52 am

MometGarong wrote:
Yahudi punya Tuhan bernanam Yahweh (YHVH ), dari mana anda punya pikiran mereka tak bisa menemukan Tuhan mereka? Anda sendiri sudah mengakui bahwa kaum Yahudi pintar2, tentu saja kepintaran mereka tidak didapat dari usaha mereka sendiri bukan? Kepintaran mereka karena campur tangan Tuhan mereka, karena anugerah Tuhan mereka.

Mengapa si allah swt tak memberikan kepintaran pada kaum arab? Kalo benar si allah swt itu benar2 Tuhan, tentu saja dgn gampangnya dia membuat seluruh kaum Yahudi menjadi kaum paling **** sedunia. Tapi ternyata si allah swt benar2 impoten, allah swt hanya tuhan karangan si muhammad.

Apakah sudah jelas perbedaan antara tuhan anda si allah swt dgn Tuhan nya Yahudi ?Wahh kalo itu mah takdir namanya bro, kalo semuanya pinter bisa ga balance donk dunia ini. Jadi ga ada bedanya Tuhannya yahudi dengan Allah...... Karena Allah itu Tuhannya orang yahudi juga dah Tuhan seluruh alam


MometGarong wrote:Lalu menurut anda apakah muhammad pernah bertemu dgn wujud allah swt ? atau mgkn anda pernah bertemu dgn allah swt ?

kasian sekali anda tak pernah bertemu dgn si allah swt.


Semua muslim (bukan orang islam yah) pernah menyaksikan wujud Allah, termasuk gue, karena itulah kesaksian seorang muslim bukanlah kesaksian kosong
User avatar
Satu
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 681
Joined: Wed Jul 01, 2009 10:30 pm
Location: satu_satu8888@yahoo.com

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby RyoBapt » Sun Jul 05, 2009 6:56 am

pir..klapir sejak dulu mash juga menggosipkan keberadaan Allah, :rofl:

pertanyaan kalian memang konyol bin blegug :rofl: :rofl: ..pengen membuktikan Allah pencipta Langit dan Bumi....

pertanyaan kalian coba saya balikan kepada kapir semua

All kapir,Pernahkah kalian melihat Tuhan kalian Ada??? coba Buktikan??? :-" apakah bisa kalian buktikan??Back to Topik:

(Ibrahim 14:4) Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka...

Tuhan menjadikan Musa jadi Nabi untuk Bani Israel dgn bahasa Bani Israel dgn (Kitab Taurat) Untuk mengatakan Tuhan pencipta Alam semesta yaitu YHVH,elohim dll
Dan Tuhan Menjadi Muhammad Nabi Untuk Umat Islam dgn Bahasa Arab dgn (Kitab Al-quran berbahasa Arab Mulia) untuk mengatakan Tuhan pencipta Alam semesta Yaitu Allah.

YHVH Dan Allah itu sama yaitu Tuhan Pencipta Alam semesta ini ,cuma beda dari segi bahasa Aja. :lol:

Kalo lah Allah menurunkan Al-quran dgn bahasa selain Arab ya gak nyambung dong dgn Muhammad dan sahabat2nya sedangkan mereka orang Arab pasti menggunakan bahasa mereka Bahasa arab.

(Yusuf 12:2) Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.

Menanggapi hadis2 sakti mbah Duladi: :lol:
ya sama saja Yahudi, ga jauh beda dgn Kafir2 Jahilyah yg lebih Fasik pada zaman Nabi menolak Mentah2 Tiada Tuhan selain Allah dan menolak Kenabian Muhammad SAW.karna itu Allah jadikan Cobaan dan rintangan oleh kafir yg berisi cemoohan,fitnah,olok2an dll.semua Nabi/rasul paling berat cobaannya diantara Orang2 yg beriman. untuk Ujian ketakwaannya pada Allah.
bayangkan sampe skrg masih ada fitnah2 kepada semua nabi termasuk Juga Nabi Muhammad oleh orang2 kafir.

“Manusia yang berat cobaannya adalah para Nabi, kemudian orang-orang yang shalih, kemudian selanjutnya dan selanjutnya, seorang diuji sesuai dengan kadar imanya, jika imannya kuat, ujiannya berat, jika agamanya lemah, ujiannya ringan. Ujian akan senantiasa menyertai seorang hamba, sehingga hamba tersebut berjalan diatas muka bumi dan dia tidak memiliki kesalahan." (HR Tarmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)
RyoBapt
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 443
Joined: Fri May 15, 2009 5:53 am
Location: Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby atheis_sejati » Sun Jul 05, 2009 8:25 am

RyoBapt wrote:pir..klapir sejak dulu mash juga menggosipkan keberadaan Allah, :rofl:

pertanyaan kalian memang konyol bin blegug :rofl: :rofl: ..pengen membuktikan Allah pencipta Langit dan Bumi....

pertanyaan kalian coba saya balikan kepada kapir semua

All kapir,Pernahkah kalian melihat Tuhan kalian Ada??? coba Buktikan??? :-" apakah bisa kalian buktikan??


Kafir Yahudi menyaksikan "wujud" Allah YHWH dalam bentuk "Tiang Awan" di kala siang hari dan dalam wujud "Tiang Api" di kala malam hari...dan itu berlangsung setiap hari selama 40 tahun,belum lagi suaraNya yang mengguntur dari langit yang bisa didengar oleh seluruh umat Kafir Yahudi....

Kafir Kristen sering melihat Tuhan nya ....tuh....ada filmnya : Jesus Christ....wakakakakak...

Lah....kalo muslim ???? Tak seorang pun pernah melihat alloh ;cuman wajib percaya apa kata mohammad tukang ngibul...sebab alloh tidak mampu menampilkan dirinya ke hadapan umat muslim dari dulu dan sampai kapanpun....
atheis_sejati
 

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby MometGarong » Sun Jul 05, 2009 6:55 pm

Satu wrote:

Wahh kalo itu mah takdir namanya bro, kalo semuanya pinter bisa ga balance donk dunia ini. Jadi ga ada bedanya Tuhannya yahudi dengan Allah...... Karena Allah itu Tuhannya orang yahudi juga dah Tuhan seluruh alam


Nah yg gw tanya itu, kenapa si allah swt ga bisa bikin org arab pintar2 dan membuat org yahudi jd ****. Dimana kesaktian si awloh swt tuhan mu itu ?? Masa tega melihat umat arabnya dikadalin ama yahudi terus.

mendinga ente ke thread ini saja supaya tau bedanya si allah swt dgn Tuhan yg asli

http://www.indonesia.faithfreedom.org/f ... 75&t=13973


Semua muslim (bukan orang islam yah) pernah menyaksikan wujud Allah, termasuk gue, karena itulah kesaksian seorang muslim bukanlah kesaksian kosong


coba ceritain bagaimana elu pernah menyaksikan wujud si allah swt? seperti apa wujud nya??
User avatar
MometGarong
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 870
Joined: Wed Mar 05, 2008 2:26 pm
Location: PANTAI GADING

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby Osama aHMaDiNeJaD » Mon Jul 06, 2009 5:54 am

MometGarong wrote:
coba ceritain bagaimana elu pernah menyaksikan wujud si allah swt? seperti apa wujud nya??


Seperti Jesus, seperti sang hyang widi, seperti sidharta gautama
Osama aHMaDiNeJaD
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 224
Joined: Wed Jan 07, 2009 4:17 am

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby RyoBapt » Mon Jul 06, 2009 6:08 am

MometGarong wrote:
coba ceritain bagaimana elu pernah menyaksikan wujud si allah swt? seperti apa wujud nya??


Osama aHMaDiNeJaD wrote:Seperti Jesus, seperti sang hyang widi, seperti sidharta gautama


Itu bukan Allah,Tuhan menciptakan Alam semesta.. ya beda lah

mangnya jesus bisa ciptakan Bumi ini???... :lol: ,itu mah Tuhan gadungan ... :green:

sedangkan anaknya aja gak bisa membuktikan tuhannya sendiri ,dgn penglihatan :rolling:

Yohanes 1:18 Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.
RyoBapt
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 443
Joined: Fri May 15, 2009 5:53 am
Location: Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby Osama aHMaDiNeJaD » Mon Jul 06, 2009 6:34 am

RyoBapt wrote:
Itu bukan Allah,Tuhan menciptakan Alam semesta.. ya beda lah

mangnya jesus bisa ciptakan Bumi ini???... :lol: ,itu mah Tuhan gadungan ... :green:

sedangkan anaknya aja gak bisa membuktikan tuhannya sendiri ,dgn penglihatan :rolling:

Yohanes 1:18 Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.


Maaf kawan.. bukankah kami cantumkan kata "Seperti" disitu.. Coba anda lebih teliti lagi..
Osama aHMaDiNeJaD
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 224
Joined: Wed Jan 07, 2009 4:17 am

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby Jibaok » Mon Jul 06, 2009 8:24 am

Duladi wrote:Orang Yahudi tahu ALLAH SWT & JIBRIL bukanlah YHVH dan malaikatnya

Orang Yahudi di Arab ketika itu juga memakai kata yang sama untuk menyebut "sang tuhan" yang tertinggi, yaitu Allah. Namun Allah yang disembah Yahudi tidak sama dengan awloh yang disembah orang-orang Arab termasuk Muhammad. Kisah berikut menunjukkan hal itu, bahwa Yahudi tidak mengakui Allahnya Muhammad, bahkan berani melecehkannya.

Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam Jilid 1 Halaman 500

[list]Rasulullah SAW bersabda, "Aku bersumpah dengan Allah dan dengan hari-hari-Nya di Bani Israel, apakah kalian tahu bahwa Jibril datang kepadaku?"

Rahib-rahib Yahudi berkata, "Ya Allah, itu betul. Tapi hai Muhammad, kami memusuhinya. Ia malaikat, namun ia bersikap kasar, dan menumpahkan darah. Jika ia tidak begitu, kami pasti mengikutimu."


Rahib2 yahudi itu tidak menyangkal malah mengaku dengan nama Tuhan mereka bahawa Jibril telah datang berjumpa dengan Muhammad.
Rahib2 yahudi itu juga mengaku Jibril itu adalah Malaikat.
Jadi yahudi2 itu mengaku seorang Malaikat bernama Jibril telah datang berjumpa Muhammad (di Gua Hira).
Itu bermakna tuduhan2 kapir2 kolopir di FFI yang mengatakan Muhammad didatangi iblis adalah OMONG KOSONG dan PEMBOONGAN ****.
Jibaok
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1335
Joined: Tue Sep 04, 2007 1:08 pm

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby overdose » Mon Jul 06, 2009 10:11 am

Duladi wrote:

Rahib-rahib Yahudi berkata, "Ya Allah, itu betul. Tapi hai Muhammad, kami memusuhinya. Ia malaikat, namun ia bersikap kasar, dan menumpahkan darah. Jika ia tidak begitu, kami pasti mengikutimu." [Hahahahahaha........ disindir seperti itu, Muhammad masih gak merasa? Jelas yang dimaksud para rahib dengan "jibril" adalah Muhammad sendiri][/list]kok gw memahami nya gak seperti mas jibaok ya?
:lol:
overdose
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1248
Joined: Sat Apr 11, 2009 1:52 pm

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby Satu » Mon Jul 06, 2009 10:56 am

MometGarong wrote:
coba ceritain bagaimana elu pernah menyaksikan wujud si allah swt? seperti apa wujud nya??

Osama wrote :
Seperti Jesus, seperti sang hyang widi, seperti sidharta gautama


Bro Osama, lo dah berhasil bikin penghuni situs ini kalang kabut kali yee... Lanjut terus bro...... kami suka gaya lo
User avatar
Satu
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 681
Joined: Wed Jul 01, 2009 10:30 pm
Location: satu_satu8888@yahoo.com

Re: Orang Yahudi tahu ALLAH SWT bukanlah Tuhan mereka

Postby kutukupret » Mon Jul 06, 2009 11:02 am

MometGarong wrote:
coba ceritain bagaimana elu pernah menyaksikan wujud si allah swt? seperti apa wujud nya??


Seperti Syaiton Hu Akbar :green:
User avatar
kutukupret
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 6401
Joined: Mon Dec 17, 2007 6:31 pm

Next

Return to Ttg ALLAH 


 • Related topics
  Replies
  Views
  Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users