. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

Lemah Abang Membela Islam

Pembelaan bahwa Islam adalah ajaran dari Tuhan.

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby MasTom » Sun Sep 27, 2009 11:34 pm

abuyoshua wrote:Kagem Lemah Abang ingkang kawulo hormati ....
Leresto mas ... "blog" soho "forum" niki namung kagem piranti kangge lare lare ingkang mboten remen kalian Islam. Sampun saged kewaos kok ... mboten ngertos nggih kalian Islam kok mekaten .....
Intinipun mas .... panjenengan matur saking purwo ... madyo .... wusono kanti runut, lare2 teng mriki mboten bakal purun ....Sinten to tiyang ingkang mboten remen pawestri enem, ayu tur kanthi tata jalmi ingkang jangkep? Sinten ta tiyang ingkang mboten ngersakaken griya papan padunungan ingkang resik, tinata rapi, jangkep lawang lan jendelanipun. Punika pepindhan samubarang ingkang kinersakaken dening sakathahing tiyang. Ewa semanten, menawi panjengenganipun abuyoshua mboten remen pawestri menapa griya ingkang kados puniko, TAMTU PANJENENGAN PICEK, BUDHEG, LANDHEP DENGKUL ING PAMIKIR.

Sampun kathah-kathah aturipun para rencang ingkang wasis lan waskita ing papan ngriki, bilih wucalanipun dan ugi pribadinipun muhammad swt puniko pindho MEMEDI alas. Rambut gimbal nutupi netra mboten sumerep prawan timur 6 tahun diembat, penganten wadon karudhapeksa sasampunipun ingkang kakung pinejahan. Siyung mingis-mingis sedya nguntal bandhaning asanes kanthi tumindak begal lan rampog. Cangkem muncrat-muncrat ileripun lan ngedalaken ganda bacin, paring prentah mrejaya tiyang ingkang mboten sarujuk kaliyan piyambakipun.

abuyoshua wrote:Malah kulo prihatos dumateng panjenengan .... saking punopo ingkang panjenengan aturaken dalem pribadi yakin panjenengan piyantun luhur .... menawi wonten alam sejati soho sejatining alam (mboten ing dunia maya) panjenengan mesti piyayi gung kang kinurmatan ....
Teng ngriki ....... Masyya Allah .... nyuwun pangapunten kok di "segawon" aken ...... amargi nopo, panjenengan pun anggep "membela Islam" ...
Monggo pun pirsani .... lare2 ingkang bahasa-nipun kebak dengki, srei .... malah dados pahlawan.
Cobi pun pirsani ... lare ingkang nyuwun sewu tutuk-ipun gampil angucap " as@ ..arab" malah pun dados piyayi ingkang "agung"
Dados panjenengan piyayi ingkang sae soho luhur, wonten ing forum meniko pun anggep "wrong man" ........ lho wong teng ngriki nggih namunh kempalane tiyang2 kados mekaten (nek omong saru malah "leres", nek omong bener malah "kleru", nek omong apik malah "elek", ... lan liyoliyane) ..


Para wasis lan waskita ing ngriki TAMTU mboten klentu anggenipun mbikak qur'an. Qur'an ing QS7:176 mastani tiyang ingkang kafir lan musyrik kanthi ngewah-ewahi pangandikanipun olloh saw puniko SEGAWON. Dados mboten kalilahaken dening para pendereke muhammad swt, menawi olloh saw puniko dipun asoraken ing sangandhapipun pribadi ingkang kawastanan HU (sumonggo dipun bikak malih gambar reng-rengan ajaran kejawen ingkang kaaturaken dening mbah LemahAbang)

QS 7: 176. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir.abuyoshua wrote:Sampun ... monggo pun penggalih malih .... ngibadahipun.
Wong lare2 meniko wantunipun ngelek2, ngino Nabi, Ngino Allah namung wonten internet ..... cobi nek gentle langsung berhadapan, cobi nek debat langsung berhadapan ....
Monngo kerso ... Mas Lemah Abang


Monggo mbah LemahAbang penggalih malih kanthi jenjem, ening lan titis. Menawi panjengengan badhe nggiluti ajaran leluhur priyagung jawi ingkang adi luhung, panjenengan saged maos para wasis waskita ing ngriki ingkang ngandharaken bilih ajaranipun muhammad saw ingkang kebak piwulang tata angger-angger iblis, ingkang mboten sarujuk kaliyan tata bebrayan agung. Kejawen lan araben puniko mboten saged kadaupaken dados setunggal ingkang harmonis. Kembang melati mboten saged kasandhingaken kaliyan prengusipun unta. Ungelipun gangsa lokananta mboten saged kasandhingaken kaliyan swanten adunipun pedhang lan jerit tangisipun korban bom.
MasTom
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2599
Joined: Thu Apr 23, 2009 11:34 am

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby belajarsejarah » Mon Sep 28, 2009 4:03 am

Saya suka dengan pemikiran2 Syek Siti Jenar alias Lemah Abang yang sangat Mistis dan Sufi..

Masalahnya adalah islam itu sendiri yg menolak pemikiran hebat dari SSJ - krn sindikasi walisongo tahu, apa yang diajarkan SSJ tidak lain adalah jubah islam dengan nafas HINDU/BUDHIS.. makanya jelas ajaran SSJ alias LA akan diberangus oleh WS mirip orde baru yg membantai PKI.

Sehingga rasanya kalau dikatakan "Lemah Abang" membela islam.. membela islam yg mana? bisa jadi aliran SSJ ini akan dibantai oleh islam sendiri spt aliran Ahmadiah.. lha wong suhu Siti Jenar dan para murid seniornya juga dihabisi waliSongong..

Jadi ngapain repot2 belain ISLAM.. bela diri sendiri saja dari ancaman organisasi2 islam di tanah air dulu.
User avatar
belajarsejarah
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 531
Joined: Mon Feb 02, 2009 2:13 am

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby MasTom » Tue Sep 29, 2009 9:12 am

kejawen tanpa islam?
PASTI akan lebih sempurna
karena tidak ada pedang dan kebencian
lebih mulia tanpa darah dan sumpah serapah kafir loooo


bisa nggak kalau tanpa tanpa hinduism, budhism, animism juga?
barangkali ya kira-kira akan seperti "basic (tribal) morality"
yang dalam komunikasi dengan suku dan bangsa lain akan menghasilkan "universal morality"
ism-ism itu khan diperlukan mengisi sisi mitos dari sebuah agama
MasTom
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2599
Joined: Thu Apr 23, 2009 11:34 am

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby Ahmadibejad » Thu Oct 01, 2009 11:42 am

Lah....kok bahasane nganggo basa jawa seng krama inggil bgt tho??
Walah...walah.....mumet aku... #-o #-o #-o

Klo saya pribadi..sebenarnya Unsur kejawen didalamnya itu

SSSSUUUAAANNNGGAAATTT-SSSUUUAAANNNGGGAAATT..LENGKAPPPPPP DAN SEMPURNAAAAAAAAAA.....

Cuman...masalahnya...virus yang bernama Islam lah yang kemudian merusak bahkan mau menghancurkan kebudayaan yang sangat ADIGUNG ADIGUNA kuwi....
Ahmadibejad
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1341
Joined: Sun Sep 06, 2009 9:16 am

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby MasTom » Sat Oct 03, 2009 11:11 am

Ahmadibejad wrote:Lah....kok bahasane nganggo basa jawa seng krama inggil bgt tho??
Walah...walah.....mumet aku... #-o #-o #-o

Klo saya pribadi..sebenarnya Unsur kejawen didalamnya itu

SSSSUUUAAANNNGGAAATTT-SSSUUUAAANNNGGGAAATT..LENGKAPPPPPP DAN SEMPURNAAAAAAAAAA.....

Cuman...masalahnya...virus yang bernama Islam lah yang kemudian merusak bahkan mau menghancurkan kebudayaan yang sangat ADIGUNG ADIGUNA kuwi....sebagai nilai "moral bersama" masyarakat jawa
kejawen yang dibakukan dan dilestarikan tentu sudah terukur dan teruji dalam waktu yang lama
direvisi, diperbaiki disesuaikan dengan jaman - uptodate
diterima semua lapisan masyarakat gituuuu loh

mungkin dalam tata hidup kemasyarakatan fungsi nilai moral (kejawen)
dapat disejajarkan dengan konfusianisme atau taoisme dari china

BTW, maaf bukan "kuminter",
semestinya bukan adigung adiguna tetapi adi luhung
(perhatikan pemisahan kata "adi" yanmg diartikan sangat indah)
adigung adiguna itu bagian dari ujar-ujar jawa "AJA ADIGANG ADIGUNG LAN ADIGUNA"
sehingga diartikan sebagai sesuatu yang negatif "jangan mentang-mentang kaya, berkuasa,
tetapi adi luhung merupakan perkataan yang diartikan "indah dan luhur"
MasTom
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2599
Joined: Thu Apr 23, 2009 11:34 am

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby Ahmadibejad » Sat Oct 03, 2009 12:33 pm

@ Atas..

Thx...mas tom bwt koreksinya.... :heart: :heart:

Inilah budaya yang harus kita lestarikan...jangan mau disingkirkan sama budaya arabic gila ntu...
Ahmadibejad
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1341
Joined: Sun Sep 06, 2009 9:16 am

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby AkalSehat » Mon Oct 05, 2009 6:38 pm

semoga yang kejawen islam kembali ke kejawen sebenarnya saja islam itu cuma merusak!!!
AkalSehat
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 805
Joined: Wed Sep 02, 2009 1:09 am

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby lemah_abang » Thu Oct 15, 2009 1:11 am

AkalSehat wrote:semoga yang kejawen islam kembali ke kejawen sebenarnya saja islam itu cuma merusak!!!


kejawen itu juga terdapat unsur ilmu dari islam.....cba skrng terangkan kejawen yg sesunguhnya?tetep aja ada unsur2x islam didalamnya???
lemah_abang
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 142
Joined: Wed Sep 02, 2009 7:54 pm
Location: Namun sekali kamu melihat hakikat-sejati dirimu, seluruh Kitab Suci menjadi terlalu banyak uraian.

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby AkalSehat » Thu Oct 15, 2009 3:20 am

lemah_abang wrote:kejawen itu juga terdapat unsur ilmu dari islam.....cba skrng terangkan kejawen yg sesunguhnya?tetep aja ada unsur2x islam didalamnya???


Sumarah
Budi Dharma
Paguyuban Ngesti Tunggal
Sapta Dharma
dan ratusan lagi
kejawen yang mana? toh semua ibadah hindu buddha bahkan kresten bisa ada di dalam kejawen Sabdopalon lebih ke hindu, atau Syekh Siti Jenar lebih ke islam. yang pasti ajaran islam itu bobrok dan sesat! kalopun islam disingkirkan dari kejawen itu sendiri no problem kan? \:D/
AkalSehat
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 805
Joined: Wed Sep 02, 2009 1:09 am

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby lemah_abang » Fri Oct 16, 2009 1:40 pm

jawaban untuk AkalSehat :

1.TATARAN TERTINGGI ILMU SUMARAH
WEWARAH RADEN NGABEHI SOEKINOHARTONO
Tataran tertinggi Ilmu Sumarah adalah tumbuhnya IMAN TAUHID, KESADARAN yang tetap di dalam diri seseorang bahwa dia adalah makhluk ciptaan yang sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya tidak dapat apa-apa, tidak mempunyai apa-apa, dan tidak kuasa apa-apa, yang seharusnya dan sepantasnya hanya melulu taat, patuh, bersembahsujud, dan mengabdi hanya kepada Allah SWT semata, YANG MENCIPTAKANNYA, YANG SEBENAR-BENARNYA DAN YANG SESUNGGUH-SUNGGUHNYA YANG DAPAT MELAKUKAN APA SAJA, YANG MEMPUNYAI APA SAJA, DAN YANG BERKUASA APA SAJA.

Apabila belum tumbuh Kesadaran tetap tersebut seseorang tersebut belum sampai pada Tataran Tertinggi Ilmu Sumarah yaitu IMAN TAUHID kepada ALLAH SWT


2.Paguyuban Ngestu Tunggal (Pangestu) berisi tentang persatuan untuk manunggal, Tuhan tiada bersifat, tri purusha, empat anasir permulaan, kesadaran roh suci, perlengkapan tubuh, reinkarnasi, hasta sila dan paliwara serta cara-cara beribadah. Ajaran Pangestu didirikan pada tanggal 20 Mei 1949 di Surakarta. Akan tetapi, untuk pertama kalinya telah diwahyukan kepada Soenarto Mertowerdjojo sejak tanggal 14 Februari 1932 di Widuran, Surakarta.

Kitab (serat) pegangan aliran ini bernama Sasangka Djati. Serat ini berisikan, “Hasta sila, paliwara (larangan), gumelaring dumadi (terbentangnya alam semesta), tunggal sabda (satu dalam kata), dalan rahayu (jalan keselamatan), sangkan paran (asal dan tujuan), dan panembah (pemujaan).[9]

3. Susila Budi Dharma (Subud)

Ajaran Susila Budi Dharma (Subud) pertama kali diwahyukan pada tahun 1925 dengan tokohnya Muhammad Subuh Sumohardiwidjojo. Sejak tahun 1958, ajaran Subud tidak saja berkembang di Indonesia, akan tetapi telah menyebar luas ke luar negeri. Inti ajarannya mencakup kontak dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, getaran hidup pada rasa diri, menerima wahyu, keinsyafan hidup sesudah mati, kebaktian pada Tuhan YME, dan cara menyembah bapak Subud. Yang dimaksud dengan bapak Subud di sini adalah Muhammad Subuh itu sendiri.
4. Sapta Darma adalah yang termuda dari kelima gerakan kebatinan yang terbesar di jawa yang didirikan tahun 1955 oleh guru agama bernama Hardjosaputro yang kemudian mengganti namanya menjadi Panuntun Sri Gutomo. Beliau berasal dari desa keplakan dekat pare. Berbeda dengan keempat organisasi yang lain, sapta darma beranggotakan orang-orang dari daerah pedesaan dan orang-orang pekerja kasar yang tinggal di kota-kota. Walaupun demikian para pemimpinnya hampir semua priyayi. Buku yang berisi ajarannya adalah Kitab Pewarah Sapta Darma.

Ajaran-ajaran kejawen bervariasi, dan sejumlah aliran dapat mengadopsi ajaran agama pendatang, baik Hindu, Buddha, Islam, maupun Kristen. Gejala sinkretisme ini sendiri dipandang bukan sesuatu yang aneh karena dianggap memperkaya cara pandang terhadap tantangan perubahan zaman.
he2x........gini saja mas cba panjengan terangkan kejawen sebelum masuknya islam ke indonesia?itu kejawen yg betul2x belum terpengaruhi kebudayaan arab?atau islam?kejawen lho?bukan hindu atau budha.....???
Last edited by lemah_abang on Fri Oct 16, 2009 1:47 pm, edited 1 time in total.
lemah_abang
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 142
Joined: Wed Sep 02, 2009 7:54 pm
Location: Namun sekali kamu melihat hakikat-sejati dirimu, seluruh Kitab Suci menjadi terlalu banyak uraian.

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby AkalSehat » Fri Oct 16, 2009 1:45 pm

lemah_abang wrote:jawaban untuk AkalSehat :

1.TATARAN TERTINGGI ILMU SUMARAH
WEWARAH RADEN NGABEHI SOEKINOHARTONO
Tataran tertinggi Ilmu Sumarah adalah tumbuhnya IMAN TAUHID, KESADARAN yang tetap di dalam diri seseorang bahwa dia adalah makhluk ciptaan yang sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya tidak dapat apa-apa, tidak mempunyai apa-apa, dan tidak kuasa apa-apa, yang seharusnya dan sepantasnya hanya melulu taat, patuh, bersembahsujud, dan mengabdi hanya kepada Allah SWT semata, YANG MENCIPTAKANNYA, YANG SEBENAR-BENARNYA DAN YANG SESUNGGUH-SUNGGUHNYA YANG DAPAT MELAKUKAN APA SAJA, YANG MEMPUNYAI APA SAJA, DAN YANG BERKUASA APA SAJA.

Apabila belum tumbuh Kesadaran tetap tersebut seseorang tersebut belum sampai pada Tataran Tertinggi Ilmu Sumarah yaitu IMAN TAUHID kepada ALLAH SWT


2.Paguyuban Ngestu Tunggal (Pangestu) berisi tentang persatuan untuk manunggal, Tuhan tiada bersifat, tri purusha, empat anasir permulaan, kesadaran roh suci, perlengkapan tubuh, reinkarnasi, hasta sila dan paliwara serta cara-cara beribadah. Ajaran Pangestu didirikan pada tanggal 20 Mei 1949 di Surakarta. Akan tetapi, untuk pertama kalinya telah diwahyukan kepada Soenarto Mertowerdjojo sejak tanggal 14 Februari 1932 di Widuran, Surakarta.

Kitab (serat) pegangan aliran ini bernama Sasangka Djati. Serat ini berisikan, “Hasta sila, paliwara (larangan), gumelaring dumadi (terbentangnya alam semesta), tunggal sabda (satu dalam kata), dalan rahayu (jalan keselamatan), sangkan paran (asal dan tujuan), dan panembah (pemujaan).[9]

3. Susila Budi Dharma (Subud)

Ajaran Susila Budi Dharma (Subud) pertama kali diwahyukan pada tahun 1925 dengan tokohnya Muhammad Subuh Sumohardiwidjojo. Sejak tahun 1958, ajaran Subud tidak saja berkembang di Indonesia, akan tetapi telah menyebar luas ke luar negeri. Inti ajarannya mencakup kontak dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, getaran hidup pada rasa diri, menerima wahyu, keinsyafan hidup sesudah mati, kebaktian pada Tuhan YME, dan cara menyembah bapak Subud. Yang dimaksud dengan bapak Subud di sini adalah Muhammad Subuh itu sendiri.
4. Sapta Darma adalah yang termuda dari kelima gerakan kebatinan yang terbesar di jawa yang didirikan tahun 1955 oleh guru agama bernama Hardjosaputro yang kemudian mengganti namanya menjadi Panuntun Sri Gutomo. Beliau berasal dari desa keplakan dekat pare. Berbeda dengan keempat organisasi yang lain, sapta darma beranggotakan orang-orang dari daerah pedesaan dan orang-orang pekerja kasar yang tinggal di kota-kota. Walaupun demikian para pemimpinnya hampir semua priyayi. Buku yang berisi ajarannya adalah Kitab Pewarah Sapta Darma.

he2x......apa mereka semua tidak terpengaruh islam...gini saja mas cba panjengan terangkan kejawen sebelum masuknya islam ke indonesia?itu kejawen yg betul2x belum terpengaruhi kebudayaan arab?atau islam......kejawen lho?bukan hindu atau budha.....???


jadi yang anda jabarkan diatas termasuk kejawen yang mana?
AkalSehat
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 805
Joined: Wed Sep 02, 2009 1:09 am

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby AkalSehat » Fri Oct 16, 2009 2:06 pm

kalo yang ini kejawen asli bukan?

kejawen MANEGES

Adalah Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME (aliran Kejawen.murni)

Gusti ingkang Akaryo Jagad, Nuwun Pangestu …

Kesimpulan ajaran

1. Tuhan itu satu,apapun agama,bahasa dan kepercayaannya .. Allah,God,Yahweh,Gusti akaryo jagad,Hyang widi wasesa dll adalah tunggal dan maha benar,maha kasih,maha baik,maha bijak dan maha mengetahui setiap kebohongan yang di buat oleh manusia

2.tidak mempercayai setan , jin dan hal-hal klenik

3.tidak ada pengaruh agama asing

4.hukum alam sebagai hukum Tuhan

Pemaknaan Maneges

Maneges adalah bahasa Jawa yang berasal dari kata “Teges” yang dapat berarti “Jelas”. Dalam hal ini adalah mencari kejelasan melalui samadhi atau mengheningkan cipta dengan senantiasa pasrah pada hukum alam dan hukum sebab akibat serta mengenali diri sendiri sampai menemukan siapa aku.

SIFAT-SIFAT TUHAN MENURUT MANEGES

Gusti Ingkang Akaryo Jagad atau Gusti Ingkang Murbeng Dumadi adalah nama lain dari Tuhan Yang Maha Esa,Gusti sang Hyang atau God atau nama apapun dari bahasa manusia yang menyiratkan sebuah kekuatan asal muasal yang besar dan agung yang merupakan sumber tunggal dari apapun agama dan kepercayaannya kemudian kita sebut Tuhan Yang Maha Esa.

Kejawen manages mempunyai gambaran tentang Tuhan YME yang berbeda dengan kepercayaan kepercayaan lain dan tentunya perbedaan pendapat tentang Tuhan itu menyesuikan dengan sifat dan karakter tiap bangsa yang berbeda-beda dari bangsa yang menciptakan agama dan kepercayaan tersebut.

Beberapa sifat Tuhan menurut kejawen manages antara lain :

1.Tuhan maha kasih dan sayang (Gusti iku welas asih)

Sehingga semua manusia di haruskan mencintai sesama dan semua mahluk hidup serta alam semesta tanpa membedakan Hal apapun.Tuhan YME tidak punya sifat pembenci apalagi pendendam,sehingga kaum kejawen Maneges percaya bahwa Tuhan YME tidak membuat neraka ataupun menentukan takdir jelek karena Tuhan YME telah menciptakan hukum alam sebagai hukum sebab akibat,Hukum alam sebagai sumber hukum karma.

2.Tuhan Maha Adil (Gusti iku adil)

Keadilan Tuhan tercermin dari hukum alam dan hukum sebab akibat,kaum maneges percaya dengan hukum karma diri yang merupakan sebab akibat dari perbuatan sendiri.Manusia di ciptakan berbeda beda dengan kemampuan akal maupun yang lain berbeda beda,dan perbedaan di gunakan untuk saling melengkapi.

3.Tuhan Maha Besar (Gusti iku Agung)

Sehingga dengan demikian Tuhan tidak membutuhkan pengakuan akan kebesarannya,tidak memerlukan mantra atau jopa-jopu untuk ber ulang ulang menyebut kebesarannya, apalagi sampai ditentukan berapa kali dalam sehari dsb.

Karena ke agungannya Tuhan tidak memerlukan sembahan atau pengabdian dari manusia,cukup manusia berterima kasih kepada Tuhan dengan cara berbuat baik kepada sesama dan percaya karma diri.

Kesusahan yang terjadi pada manusia bukan karena kutukan Tuhan tetapi karena perbuatan sendiri (karma diri) yang bisa juga berakibat pada orang lain .sebagai cerminan sifat hukum keadilan Tuhan.

4.Tuhan Maha Bijaksana (Gusti iku Wicaksono)

Setiap manusia yang berupaya baik dan berusaha mencari kebenaran Tuhan tentunya dia akan mendapat derajat dan kebahagiaan yang tinggi,Tuhan tidak menentukan syarat-syarat bagaimana caranya menyembah dia,atau mengancam tidak akan menerima sembahan dengan alasan alasan tertentu karena Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat seperti itu.

5.Tuhan Maha Murah (Gusti iku weweneh)

Tuhan YME tidak pelit tidak ada hitungan pahala sebagai syarat imbalannya, karena alam tengah sebagai perjalanan ke alam kelanggengan hanya dapat di lalui dengan proses alamiah keadilan Tuhan dengan kasampurnaning hidup melalui perjuangan dan proses hidup.

6.Tuhan Maha Luas / Lapang (Gusti Iku Amba)

Tuhan tidak punya sifat kerdil dengan membuat syarat tertentu atau persembahan tertentu untuk menghadap dia dan tuhan tidak pilih-pilih terhadap manusia yang berupaya baik dan mencari kebenaran Tuhan,jadi tata cara penyembahan dan upacara menghadap Tuhan adalah bagian dari budaya bukan perintah Tuhan,sehingga kita boleh mengikuti dimana saja kalau kita di undang,sebagai wujud toleransi.tidak terpengaruh busana adat kebiasaan atau tata cara apapun boleh diikuti asal tidak melanggar 8 ajaran jawa.

7.Tuhan Maha Pemaaf (Gusti iku akeh pangapurane)

Setiap kesalahan manusia tentunya akan berakibat pada pelakunya,ketika manusia menderita karena balasan akan perbuatan salahnya maka sangat penting untuk menyadari dan memohon maaf kepada Tuhan ,kepada alam dan kepada mahluk hidup lain yang telah di rugikan.dan tidak mungkin ada kesalahan yang tidak bisa di maafkan,karena semua kesalahan ada alasannya walaupun alasan terbesar adalah karena kebodohan manusia.

8.Tuhan Maha Baik (Gusti iku sae kanti sampurna)

Tuhan YME tidak mempunyai sifat sifat buruk ,jahat dsb.Tuhan adalah sebaik-baiknya dzat.

Dari zaman ke zaman upaya manusia mencari Tuhannya dari berbagai belahan Dunia senantiasa memunculkan pemimpin-pemimpin yang mengaku sebagai utusan Tuhan atau muncul karya sastra dan tulisan yang di anggap ucapan Tuhan.Hal itu adalah wajar karena tingkat peradaban pada saat itu sangat sederhana walaupun kebenarannya sulit di buktikan karena sampai sekarangpun masih ada manusia yang merasa menjadi agen Tuhan bahkan mengaku utusan Tuhan dengan berbagai macam. Kalau sekarang masih ada hal itu semata mata karena keinginan dan nafsu minta di hormati dan di tinggikan kedudukannya dari manusia lain melalui cara yang keliru (pengakuan) bukan melalui perbuatan yang baik,mulia dan alamiah sebagai cerminan keunggulan dan kecerdasan sebagai manusia, kejawen maneges bertujuan agar semua manusia menjadi cerdas, maju dan hebat (Menuju kasampurnaning urip untuk semua orang) bukan bertujuan hanya untuk menghebatkan seseorang saja.karena kita semua mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama sebagai manusia.

DELAPAN AJARAN JAWA.Delapan Ajaran Jawa adalah ajaran kejawen leluhur yang dilestarikan oleh Tumenggung Majapahit KRT. WIRAGATI pada abad 14


Delapan ajaran Jawa yang dimaksud adalah :

1.

Ora Mateni Sakabehe, artinya tidak membunuh apa saja, semua mahluk hidup harus dicintai dengan sungguh-sungguh baik tumbuhan maupun hewan apalagi manusia, pada sebagian besar hewan mengenal rasa sakit, kecuali hewan di air, jiwa dikehidupan yang mengenal rasa adalah percikan Tuhan yang akan berbalik menjadi energi negatif bagi diri mahluk hidup yang menyakiti, apabila disakiti, membunuh dalam konteks menyakiti tidak diperkenankan karena merupakan perbuatan kejam. Apapun alasannya setiap pembunuhan adalah menyakiti dan untuk mencapai kesucian jiwa maka membunuh apapun akan dapat menodai kesucian tersebut.membunuh hanya dapat dilakukan oleh jiwa-jiwa rendah seperti hewan dan pembunuh akan sangat sulit mencapai alam tengah.

2. Ora Ngrusak Sakabehe, artinya tidak merusak apa saja.,merusak alam merusak diri sendiri dan merusak makhluk hidup lain tidak diperbolehkan.

Kemajuan teknologi akan tidak ada artinya apabila dampaknya adalah kerusakan ekosistem dan alam.

Tidak menjaga kesehatan, merokok, minum minuman keras, narkoba adalah merusak tubuh dan banyak perbuatan yang dampaknya adalah kerusakan hal ini sangat dilarang dalam ajaran Jawa.

3. Ora Mangan Kewan, tidak makan hewan . konsep Jawa mengajarkan bahwa hampir semua hewan di darat mempunyai rasa sakit dan mempunyai jiwa kecuali beberapa hewan di air. kita tidak pernah menemui hewan di darat yang menjumpai api tetap di terjang pasti dia akan menghindar artinya dia punya rasa sakit ,lain halnya dengan beberapa hewan air …bahwa hewan air hanya setingkat lebih tinggi dari tumbuhan dan tumbuhan tidak mempunyai rasa sakit.

Bagaimana perasaan Anda memakan daging makhluk hidup yang kematiannya menderita ?

Apabila hal ini diterapkan dengan ilmu kesehatan, ternyata memang hampir semua penyebab penyakit berasal dari makanan dari daging hewan didarat, jadi sekalipun orang Eropa mengenal vegetarian, kita sudah lebih dahulu melaksanakannya.

4. Ora Ngapusi, tidak menipu


Menipu adalah berbohong untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk sebuah tujuan menguntungkan demi keinginan dan nafsu, apabila tidak pernah melakukan perbuatan menipu sudah pasti ketenangan hidup dan kebahagiaan akan selalu menyertainya

5. Budhi lan Karya, berperilaku baik berpikir dan bekerja keras, walaupun sikap menerima selalu tertanam dihati namun bekerja keras dan berfikir untuk maju senantiasa dilakukan terus menerus.

6. Maca lan Maguru sepadha-padha, membaca dan mencari ilmu pegetahuan seluas-luasnya. Alam semesta adalah guru utama, semua makhluk hidup adalah guru, manusia di luar diri kita adalah guru, dengan menjadikan semua yang diluar diri kita adalah guru maka kita dapat menyerap semua hal dari sisi ilmu dan tidak sekali-kali meremehkan orang lain, siapapun dia.

7. Tenggang rasa, tepo sliro

Simpati dan bijaksana menghadapi makhluk diluar kita yang sedang menderita, sehingga kita bisa ikut merasakan dan membantu sebisanya, siapapun yang suka memberi, pasti dia mudah untuk menjadi kaya, karena memberi membuka pikiran aura tubuh untuk menjadi orang baik, mengerem kerakusan dan menetralkan badan dari energi negative sehingga peluang materi tertarik badan dari luar dapat mudah datang dengan sendirinya, sehingga tidak heran apabila anda sering memberi banyak muncul kebetulan yang mengarah pada rejeki.

Namun pada orang yang kikir , pelit dan hanya membelanjakan uang untuk kepentingan sendiri atau untuk pemuasan keyakinan sendiri tanpa rasa tulus mencintai orang lain maka dampaknya adalah kesusahan untuk mendapatkan peluang dan rejeki, untuk lebih mudahnya mulai sekarang dan 6 bulan ke depan silahkan dipraktekkan dan dirasakan perbedaannya.

8. Ngadohi Wong ala, kejem lan mbilaheni

Menjauhi orang yang jahat, kekejaman dan marabahaya, prinsip tidak ikut intervensi kepada orang lain dengan cara menjauhi dan menghindarinya jauh lebih baik daripada menasehati yang belum tentu diterima.

mohon pencerahan btw waktu jelasinya pake bahasa indo ya biar saya lebih faham O:)
AkalSehat
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 805
Joined: Wed Sep 02, 2009 1:09 am

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby MasTom » Mon Oct 19, 2009 12:23 am

AkalSehat wrote:DELAPAN AJARAN JAWA

.Delapan Ajaran Jawa adalah ajaran kejawen leluhur yang dilestarikan oleh Tumenggung Majapahit KRT. WIRAGATI pada abad 14

Delapan ajaran Jawa yang dimaksud adalah :

1. Ora Mateni Sakabehe, artinya tidak membunuh apa saja, semua mahluk hidup harus dicintai dengan sungguh-sungguh baik tumbuhan maupun hewan apalagi manusia, pada sebagian besar hewan mengenal rasa sakit, kecuali hewan di air, jiwa dikehidupan yang mengenal rasa adalah percikan Tuhan yang akan berbalik menjadi energi negatif bagi diri mahluk hidup yang menyakiti, apabila disakiti, membunuh dalam konteks menyakiti tidak diperkenankan karena merupakan perbuatan kejam. Apapun alasannya setiap pembunuhan adalah menyakiti dan untuk mencapai kesucian jiwa maka membunuh apapun akan dapat menodai kesucian tersebut. membunuh hanya dapat dilakukan oleh jiwa-jiwa rendah seperti hewan dan pembunuh akan sangat sulit mencapai alam tengah.Muhammad, ajaran dan pengikutnya tidak lulus. Menurut ajaran ini muhammad tidak bakalan disebut orang suci. Jiwanya kotor oleh darah orang-orang yang dibunuh olehnya. Menurut ajaran ini pula, MUHAMMAD BERJIWA RENDAH.


AkalSehat wrote:2. Ora Ngrusak Sakabehe, artinya tidak merusak apa saja.,merusak alam merusak diri sendiri dan merusak makhluk hidup lain tidak diperbolehkan.


ora lulus maning


AkalSehat wrote:4. Ora Ngapusi, tidak menipu
Menipu adalah berbohong untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk sebuah tujuan menguntungkan demi keinginan dan nafsu, apabila tidak pernah melakukan perbuatan menipu sudah pasti ketenangan hidup dan kebahagiaan akan selalu menyertainya


ora lulus maning. salah satu jurus tipuannya adalah wahyu jibril. Contohnya ketika mengawini aisyah die pake wahyu owlloh
buat meyakinken abu bakar


AkalSehat wrote:5. Budhi lan Karya, berperilaku baik berpikir dan bekerja keras, walaupun sikap menerima selalu tertanam dihati namun bekerja keras dan berfikir untuk maju senantiasa dilakukan terus menerus.


Muhammad tambah jeblog. Lha wong buat hidup saja mesti merampok kok.


AkalSehat wrote:6. Maca lan Maguru sepadha-padha, membaca dan mencari ilmu pegetahuan seluas-luasnya. Alam semesta adalah guru utama, semua makhluk hidup adalah guru, manusia di luar diri kita adalah guru, dengan menjadikan semua yang diluar diri kita adalah guru maka kita dapat menyerap semua hal dari sisi ilmu dan tidak sekali-kali meremehkan orang lain, siapapun dia.


Tidak lulus lagi. Waktu umar membawa bagian dari kitab taurat, muhammad marah-marah.

AkalSehat wrote:7. Tenggang rasa, tepo sliro


Mana ada tepo sliro. Kalau lagi butuh sih iya, merendah-rendah minta bantuan sama kaum yahudi di madinah. Tapi ketika kuat - bermetamorfosis jadi rampok kejam luar biasa


AkalSehat wrote:8. Ngadohi Wong ala, kejem lan mbilaheni

Menjauhi orang yang jahat, kekejaman dan marabahaya, prinsip tidak ikut intervensi kepada orang lain dengan cara menjauhi dan menghindarinya jauh lebih baik daripada menasehati yang belum tentu diterima.


Lha si gemblung muhammad yang ngaku nabi itu apa bisa lulus tes ini. Jelas dia itu kejam, jahat dan suka membunuh. Menurut ajaran 8 Ajaran JAWA, muhammad ini termasuk orang yang harus dijauhi


Jelas kejawen tidak mungkin bersatu dengan islam. Kalau disatukan, jadilah politisasi agama islam. Islam cuma kedok mencari kekuasaan dengan melacurkan nilai luhur kejawen. Siapa pelacurnya? Yak, masa harus diperjelas?
MasTom
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2599
Joined: Thu Apr 23, 2009 11:34 am

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby lemah_abang » Wed Oct 21, 2009 7:36 pm

@masTom:trus ajran kejawen yg anda maksud apa?ajran kejawen sebelum mausknya islam itu bagaimana?apa masih mengikuti orang2x yg mengaku paling benar...............????
lemah_abang
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 142
Joined: Wed Sep 02, 2009 7:54 pm
Location: Namun sekali kamu melihat hakikat-sejati dirimu, seluruh Kitab Suci menjadi terlalu banyak uraian.

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby walet » Thu Oct 22, 2009 2:55 am

lemah_abang wrote:@masTom:trus ajran kejawen yg anda maksud apa?ajran kejawen sebelum mausknya islam itu bagaimana?apa masih mengikuti orang2x yg mengaku paling benar...............????


Kejawen - Quran- Muhammad - Islam = Kejawen Asli..........


Kejawen + Quran + Muhammad + Islam = Araben Asli..........
walet
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5973
Images: 16
Joined: Wed Feb 11, 2009 4:52 am

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby MasTom » Thu Oct 22, 2009 9:06 am

lemah_abang wrote:@masTom:trus ajran kejawen yg anda maksud apa?ajran kejawen sebelum mausknya islam itu bagaimana?apa masih mengikuti orang2x yg mengaku paling benar...............????


kok tanya
apa kurang jelas to, jaman majapahit itu lho sebagai Delapan Ajaran Jawa.
Apa juga kurang jelas kalau diukur dari norma moral abad 14
seharusnya malu kok menyebarkan islam di jawa
masalahnya penyebaran islam dilakukan dengan
(1) pedang (hasilnya bali, tengger, badui)
(2) pedagang yang sudah terbiasa MENIPU
(3) Penipu yang dilatih (didoktrin) bahwa muhammad itu emas (padahal cuma bungkusnya saja, di dalamnya ya TAHIONTA)

Delapan Ajaran Jawa adalah ajaran kejawen leluhur yang dilestarikan oleh Tumenggung Majapahit KRT. WIRAGATI pada abad 14
MasTom
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2599
Joined: Thu Apr 23, 2009 11:34 am

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby lemah_abang » Thu Oct 22, 2009 4:08 pm

@MasTom:Knapa justru islam jadi banyak pengikutnya di Indonesia?bahkan indonesia merupakan oenganut islam terbanyak didunia....maaf mas setahu saya majapahit itu sudah terpengaruh hindu....bukan kejawen yg asli...kalo yg benar2x asli......kejawen sebelum ajisaka datang......atau ajisaka mengakulturasikan agama hindu dengan kejawen sendiri......karena dia banyak belajar dengan para kaki tuane tanah djawa.....dia medeskrisikan kultural religiusnya dengan basicnya sbgai orang hindu.....
lemah_abang
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 142
Joined: Wed Sep 02, 2009 7:54 pm
Location: Namun sekali kamu melihat hakikat-sejati dirimu, seluruh Kitab Suci menjadi terlalu banyak uraian.

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby lemah_abang » Thu Oct 22, 2009 4:10 pm

Semar bukan Tuhan, tapi semar adalah simbolisasi Tuhan. Sebab Semar
memang tidak ada. Itulah sebabnya ia diberi nama Hyang Ismaya. Maya
artinya tidak ada. Tokoh semar itu digunakan oleh orang Jawa untuk
menggambarkan Tuhan yang sulit digambarkan (tidak dapat dibandingkan
dengan apa pun - tan kena kinaya ngapa). Bagi orang Kejawen, Tuhan
itu tan kena kinaya ngapa, berbeda dengan Allah Islam yang serba
pasti.

Coba kita lihat gambaran semar:


Tuhan itu Esa. Semar putra dari Hyang Tunggal (Hyang Tunggal
yang dimaksud disini adalah Hyang Tunggal sebelum Islam masuk ke Jawa
- yaitu istilah yang sama dengan yang digunakan oleh agama Tirta,
sama dengan penyebutan bagi Hyang Widhi atau Ekam eva adwityam
Brahman)
Sang Maha Pencipta (yang ditokohkan oleh Hyang Tunggal) itu
ada, sementara Semar itu tidak ada. Maka dapat dikatakan Semar adalah
penggambaran dari Hyang Tunggal itu sendiri.

semar itu bukan lelaki dan bukan perempuan (pengertian sebelum
Islam masuk ke Jawa)
Ia tidak berkelamin. Maka bentuk tubuhnya digambarkan seperti
perempuan, berpayudara dan berpantat besar, namun ia berkekuatan
besar, melebihi kekuatan para dewa.
santri gagal wrote:
maskulin: kaki(kakek) semar
Tidak. Semar tidak bersifat maskulin saja. Semar bersifat
maskulin sekaligus feminin. Ia sakti sekaligus pengasih.

Lagipula dia bukan kakek-kakek (kaki), bukan pula nenek-nenek.
Semar berasal dari kekekalan, tidak berumur. Kemudaan Semar
disimbolkan dengan kuncungnya, ketuaan semar digambarkan dengan
kerutan wajahnya. Semar berkuncung seperti kanak-kanak, namun juga
berwajah sangat tua.

semar itu kakak dari tejamaya (teja = cahaya). Artinya, dia ada
terlebih dahulu, sebelum terang/ cahaya diciptakan, sebelum segala-
sesuatu --> menyerupai pengertian di atas, yaitu berasal dari
kekekalan.

Semar itu kakak dari batara guru / manikmaya (batara guru =
pemimpin para dewa). Artinya, dia lebih berkuasa dari para dewa.

semar itu misteri (samar).
Maka digambarkan warna kulitnya hitam. Hitam adalah lambang/
simbol misteri, ketidaktahuan mutlak. Penggambaran orang Kejawen
bahwa Tuhan adalah misteri bagi manusia, sulit digambarkan/
dijelaskan.

Simbolisasi dari Tuhan yang tak terbandingkan dengan apa pun
digambarkan dengan berbagai paradoks dari semar:
-wajahnya tertawa sekaligus menangis
-profilnya berdiri sekaligus jongkok

Semar juga menggambarkan Manunggaling Kawula Gusti, dengan:
-statusnya sebagai kawula, namun hakikatnya sebagai Gusti
-kesuciannya, menggambarkan ia sebagai sosok yang telah menep


eberadaan Semar sebagai bagian dari tokoh wayang terdapat pada kitab-
kitab kuno, relief-relief candi, maupun ceritera-ceritera lisan yang
disampaikan secara turun temurun.

Relief / arca candi yang menggambarkan tokoh Semar, antara lain:
- Candi Panataran di Blitar (+/- 1197 - 1454) yang memuat ceritera
Sawitri, dalam gambar berupa relief diperlihatkan Semar menyertai
Setiawan
- Candi Jago (+/- 1286), para punakawan ditampilkan berupa arca.
- Candi Tegalwangi di Kediri (+/- 1370) yang memuat ceritera
Sudamala, dalam gambar berupa relief diperlihatkan Semar mengiringi
Sadewa.
- dll

Kitab-kitab kuno memuat tokoh semar, antara lain:
- Kitab Gatotkacasraya, ditulis oleh Mpu Panuluh th 1188 M
- Kitab Korawaçrama, ditulis antara th 1200-1500
- Kitab Sudamala, ditulis pada masa Kerajaan Majapahit (kira-kira
seumur dengan Korawaçrama)
- Kitab Tantu Panggelaran, kira-kira seumur dengan kitab Sudamala dan
Korawaçrama
- Kitab Manik Maya, ditulis oleh Karta Mursadah pada abad ke 19
- Kitab Kanda, ditulis oleh Narawita pada abad ke 19
- Kitab Paramayoga, ditulis oleh Ranggawarsita
Dalam kitab Korawaçrama dan Sudamala, dikatakan Semar merupakan anak
dari Hyang Tunggal, sementara dalam kitab Tantu Panggelaran dikatakan
Semar merupakan anak dari Sang Hyang Wenang. Kitab-kitab berikutnya,
ceritera-ceritera wayang menjadi aneh termasuk mengenai Semar. Dalam
kitab- kitab terakhir ini (Manik Maya, Kanda, dan Paramayoga) dewa-
dewa secara keseluruhan ditempatkan di bawah "nabi" Adam. Aneh
memang, Purbacaraka saja protes...

Dalam Kitab Manik Maya, dikatakan Semar merupakan anak dari Sang
Hyang Wisesa. Diceritakan bahwa Hyang Manik menjadi Batara Guru,
sedang Hyang Maya menjadi Semar. Tapi dalam Kitab Kanda diterangkan
bahwa Manik Maya adalah iblis yang bernama Ijajil dan mengaku sebagai
Tuhan.

Dalam Kitab Paramayoga diceritakan bahwa Batara Maya dan Batara Manik
terjadi dari keajaiban telur dalam tiga kejadian. Kejadian pertama
menggambarkan bahwa kulit telur menjelma menjadi Batara Hantaga
(Togog) atau Tejamantri, dewa yang gagah perkasa. Kejadian kedua
menggambarkan penjelmaan putih telur menjadi Batara Ismaya atau
Semar, sedang kejadian ketiga menggambarkan perubahan kuning telur
menjadi Batara Manik atau Batara Guru.
Akibat perebutan kekuasaan antara Hantaga dan Ismaya atas tahta
Kahyangan yang menyebabkan murkanya Hyang Wenang, akhirnya Togog
diperintahkan menjadi pamong para raksasa dan Semar menjadi pamong
para satria di Marcapada, sedang Guru menetap di Kahyangan.

Sementara ceritera yang umum yang saya ketahui, Hyang Tunggal
melemparkan telur, dan kemudian telur itu bagian-bagiannya menjelma
secara bersamaan:
- Putihnya menjadi Semar (Ismaya)
- Kuningnya menjadi Batara Guru (Manikmaya)
- Kulitnya menjadi Togog (Tejamaya)
Putih telur menyimbolkan kesucian, sehingga Semar mewakili kesucian.
Kuning telur/inti menyimbolkan kekuasaan, sehingga Batara guru
mewakili para penguasa /pemerintah
Kulit telur menyimbolkan keduniawian, sehingga Togog menjadi pamomong
/ mewakili orang-orang yang mementingkan keduniawian (para Kurawa /
raksasa).
Kalau dihubungkan dengan simbolisasi burung sebagai roh dalam
Kejawen, maka ceritera ini cukup "nyambung". Karena ketika orang
meninggal, ia akan meninggalkan jasad dan segala keduniawian
sedangkan ketika telur menetas menjadi burung ia akan meninggalkan
kulit.
lemah_abang
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 142
Joined: Wed Sep 02, 2009 7:54 pm
Location: Namun sekali kamu melihat hakikat-sejati dirimu, seluruh Kitab Suci menjadi terlalu banyak uraian.

Re: pakdhe Meninggalkan Islam

Postby yusah » Thu Oct 22, 2009 4:59 pm

kejawen juga dirubutin nih...? :rofl:
User avatar
yusah
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2007
Joined: Thu May 29, 2008 12:39 pm
Location: Bumi Allah

Re: Lemah Abang Membela Islam

Postby AkalSehat » Thu Oct 22, 2009 7:39 pm

ah iki taqiyyer sok"an kejawen tapi islam banget dah jelas kan sebelum ada kejawen islam itu adanya kejawen hindu

dah jelas kan kalo islam bertentangan dengan dasar" kejawen? salah satunya seperti yang dijabarkan mastom

sampean iku mbulet ae mutar muter gak jelas ketok islame \:D/
AkalSehat
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 805
Joined: Wed Sep 02, 2009 1:09 am

PreviousNext

Return to Pembelaan Terhadap Islam 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users