. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Pembelaan bahwa Islam adalah ajaran dari Tuhan.

Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Postby anakiblis » Tue Dec 08, 2009 6:59 pm

Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan ! Sebab yang gua tau dan yang gua yakini ( yang pasti gua bukan kristen apalagi Islam hehehehe ), manusia apapun bentuknya, rupanya, kelakuannya bahkan sangat besar kejahatannya pun TIDAK BOLEH DIBUNUH oleh Manusia lagi.

Saya Ingin Menghitung berapa banyak ayat yang menghalalkan membunuh ! Baik hewan maupun manusia !

Ngomong2 mengapa hewan juga perlu dicatat?
Ceritanya begini.....
Pada suatu hari saya membaca koran PR ( Pikiran Rakyat ), ada suatu artikel yang menceritakan Cicak halal untuk di bunuh. Sebab kata seorang kyai yang menulis artikel tsb mengatakan :
Pada suatu ketika Nabi Muhammad dikejar musuhnya, dia bersembunyi di sebuah gua. Pada waktu musuhnya mendekati gua, musuhnya itu tidak mencurigai muhammad masuk gua tsb, sebab laba2 "menolong" muhammad, dikarenakan laba2 tsb menutupi gua tsb dengan jaringnya. Akan tetapi di gua tsb ada seekor cicak berbunyi terus, yang menyebabkan musuhnya mencurigai ada manusia di gua tsb. Oleh sebab itulah cicak tsb halal untuk dibunuh, sebab cicak tidak "menolong" muhammad. "CERITA YANG ANEH" !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

Betapa piciknya seekor Muhammad itu ya ? Kaya keledai dungu !! :rolling: :lol: :rolling:
anakiblis
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 189
Joined: Sat Sep 05, 2009 2:53 am

Re: Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Postby pat_rusak » Wed Dec 09, 2009 9:00 am

anakiblis wrote:Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan ! Sebab yang gua tau dan yang gua yakini ( yang pasti gua bukan kristen apalagi Islam hehehehe ), manusia apapun bentuknya, rupanya, kelakuannya bahkan sangat besar kejahatannya pun TIDAK BOLEH DIBUNUH oleh Manusia lagi.

Saya Ingin Menghitung berapa banyak ayat yang menghalalkan membunuh ! Baik hewan maupun manusia !

Ngomong2 mengapa hewan juga perlu dicatat?
Ceritanya begini.....
Pada suatu hari saya membaca koran PR ( Pikiran Rakyat ), ada suatu artikel yang menceritakan Cicak halal untuk di bunuh. Sebab kata seorang kyai yang menulis artikel tsb mengatakan :
Pada suatu ketika Nabi Muhammad dikejar musuhnya, dia bersembunyi di sebuah gua. Pada waktu musuhnya mendekati gua, musuhnya itu tidak mencurigai muhammad masuk gua tsb, sebab laba2 "menolong" muhammad, dikarenakan laba2 tsb menutupi gua tsb dengan jaringnya. Akan tetapi di gua tsb ada seekor cicak berbunyi terus, yang menyebabkan musuhnya mencurigai ada manusia di gua tsb. Oleh sebab itulah cicak tsb halal untuk dibunuh, sebab cicak tidak "menolong" muhammad. "CERITA YANG ANEH" !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

Betapa piciknya seekor Muhammad itu ya ? Kaya keledai dungu !! :rolling: :lol: :rolling:


Catet neh bro... ](*,)
ada 2 biji neh ane dapet...
tar yang laen tambahin ya... :finga:


Sunan Abu-Dawud Buku 38, Nomer 4348
”Disampaikan oleh Abdullah Ibn Abbas:

Seorang pria buta punya seorang budak wanita yang sedang mengandung (bayi pria buta itu sendiri) dan budak
ini suka mengolok-olok dan menghina sang Nabi. Ia melarang budak ini tapi budaknya tidak mau berhenti. Ia
memarahinya, tapi budak itu tetap tidak meninggalkan tabiatnya. Suatu malam, budak itu mulai mencemooh sang
Nabi dan menghinanya. Lalu pria itu mengambil sebuah pisau, menempelkannya di perut budak itu, lalu
menusuknya, dan membunuhnya. Janinnya ke luar diantara kakinya berlumuran darah. Pagi harinya, sang Nabi
diberitahu tentang hal ini. Dia mengumpulkan orang2nya dan berkata: Aku meminta dengan sangat demi Allah
orang yang melakukan hal ini untuk berdiri mengaku. Pria buta itu lalu melompat dan dengan gemetar berdiri.
Dia duduk di sebelah sang Nabi dan berkata: Rasul Allah! Akulah majikan budak itu; ia seringkali menghina dan
mengolok-olokmu. Aku melarangnya, tapi dia tidak berhenti, aku memarahinya, tapi dia tidak meninggalkan
tabiatnya. I punya dua anak laki seperti mutiara dari budak perempuan ini, dan ia adalah kesayanganku. Kemaren
malam, dia mulai lagi menghina dan mengolok-olok engkau. Lalu kuambil sebuah pisau, menempelkannya di
perutnya, dan menusukkannya sampai aku membunuhnya.
Sang Nabi berkata: Oh jadilah saksi ini, tidak ada pembalasan yang perlu dibayar bagi darahnya”.

Sunan Abu-Dawud Buku 38, Nomer 4396
"Disampaikan oleh Jabir ibn Abdullah:

Seorang pencuri dihadapkan pada sang Nabi. Nabi berkata: bunuh dia. Orang2 berkata: Dia telah mencuri, wahai
Rasul Allah! Lalu kata Nabi: Potong tangannya. Maka tangan kanannya dipotong. Ia dibawa keduakalinya pada
sang Nabi dan Nabi berkata: Bunuh dia. Orang2 berkata: Dia telah mencuri, wahai Rasul Allah! Maka Nabi berkata:
Potong kakinya. Maka kaki kirinya dipotong.
Orang itu dibawa ke hadapan Nabi untuk ketigakalinya dan Nabi berkata: Bunuh dia.
Orang2 berkata: Dia telah mencuri, Rasul Allah!
Maka Nabi berkata: Potong tangannya. (Maka tangan kirinya dipotong)
Orang itu dibawa lagi untuk keempatkalinya dan Nabi berkata: Bunuh dia.
Orang2 berkata: Dia telah mencuri, Rasul Allah!
Maka Nabi berkata: Potong kakinya. Maka kaki (kanannya) dipotong.
Orang itu dibawa lagi untuk kelimakalinya dan Nabi berkata: Bunuh dia.
Lalu kami membawa dia pergi dan membunuhnya. Kami lalu menyeret dia dan melemparkan dia ke dalam sumur
dan menimbuni batu2 di atas tubuhnya. "

tuh...
ada yang mo nambahin??? :rofl:

Live I S R A E L... dead PALESTINE... owlloh SWT bless I S R A E L...
pat_rusak
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 220
Joined: Tue Jul 14, 2009 8:27 am

Re: Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Postby anakiblis » Wed Dec 09, 2009 9:31 pm

Bagus.... Bagus...
Baru satu neh.....
Ada Muslim yang mengelak mencari PEMBENARAN ? Atau mau nambahin juga
anakiblis
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 189
Joined: Sat Sep 05, 2009 2:53 am

Re: Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Postby Kafiru euy » Tue Dec 15, 2009 11:40 am

Serangan atas Bani Jadhimah di Tihamah oleh Khalid b. al-Walid—January, 630M


Hadis Sahih Bukhari, Volume 5, Book 59, Number 628:
Dikisahkan oleh ayah Salim:
Sang Nabi mengirim Khalid bin Al-Walid ke suku Jadhima dan Khalid mengundang mereka untuk memeluk Islam tapi mereka tidak sanggup mengatakan, “Aslamna (yakni kami memeluk Islam),” dan mereka mulai berkata, "Saba'na! Saba'na (yakni kami telah meninggalkan agama lama dan memeluk agama baru).” Khalid terus-menerus membunuh dan menahan sebagian dari mereka dan menyerahkan setiap tawanan kepada kami. Ketika suatu hari Khalid memerintah setiap orang (tentara Muslim) untuk membunuh tawanan2 itu, aku berkata, “Demi Allah, aku tidak akan membunuh tawananku, dan tiada kawan2ku yang mau membunuh tawanan2 mereka pula.” Ketika kami datang kepada Nabi, kami menyampaikan seluruh cerita. Mendengar itu, Muhammad mengangkat kedua tangannya dan berkata dua kali,”O Allah! Aku bebas dari apa yang telah dilakukan Khalid.”

Muhammad berkata, "Bunuh orang2 selama kau tidak mendengar Muadhdin (panggilan sembahyang Islam) atau melihat sebuah mesjid.”[Ibn Sa’d, vol. ii, p.182]


Hadis Sahih Bukhari Volume 1, Book 11, Number 584:
Dikisahkan oleh Humaid:
Anas bin Malik berkata, “Kapanpun sang Nabi pergi bersama kami untuk berperang (demi tujuan Allah) melawan negara manapun, dia tidak pernah memperbolehkan kami menyerang sampai pagi dan dia akan menunggu dan melihat: jika dia mendengar suara Azan, dia akan membatalkan serangan dan jika dia tidak mendengar suara Azan, dia akan menyerang mereka.” Anas menambahkan, “Kami mencapai Kahibar di malam hari dan di pagi hari ketika dia tidak mendengar suara Azan untuk sembahyang, dia (sang Nabi) memacu (kuda) dan aku memacu di belakang Abi Talha dan kakiku menyentuh kaki Nabi. Penduduk Khaibar ke luar dengan keranjang dan pacul dan mereka melihat sang Nabi dan berteriak, “Muhammad! Demi Allah, Muhammad dan tentaranya.” Ketika Rasul Allah melihat mereka, dia berkata, “Allahu-Akbar! Allahu-Akbar! Khaibar hancur. Kapanpun kami mendekati daerah (yang bermusuhan untuk diperangi), maka kesialan datang di pagi hari bagi mereka yang telah diperingatkan.”

Perhatikan kalimat “jika dia mendengar suara Azan, dia akan membatalkan serangan dan jika dia tidak mendengar suara Azan, dia akan menyerang mereka.” pada Hadis di atas. Muhammad jelas menyerang orang2 tak berdosa karena, salah satu alasannya, mereka bukan Muslim. Alasan lain karena mereka (Yahudi Khaybar) kaya akan makanan dan daging berlemak.


Juga kalimat yang diucapkan Muhammad tak lama sebelum dia mati:

Hadis Sahih Bukhari, Volume 1, Book 2, Number 24:
Dikisahkan oleh Ibn ‘Umar:
Rasul Allah berkata, “Aku telah diperintahkan (oleh Allah) untuk memerangi orang2 sampai mereka mengaku bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, dan melakukan sembahyang dengan sempurna dan membayar zakat, sehingga jika mereka melakukan hal itu, maka selamatlah nyawa dan harta mereka dariku kecuali dari hukum2 Islam dan amal mereka akan dihitung oleh Allah.”


Hadis Sahih Bukhari Volume 4, Buku 53, Nomer 375
Ketika Allah menganugrahi RasulNya dengan kekayaan dari suku Hawazin sebagai barang jarahan (fai), dia mulai memberi sebagian orang2 Mekah sampai 100 ekor unta per orang. Melihat itu beberapa orang2 Ansari berkata, “Semoga Allah mengampuni RasulNya! Dia memberi pada kaum Quraish dan tidak pada kami, padahal kenyataannya pedang2 kami masih berlumuran darah para kafir.” Ketika Muhammad diberitahu apa yang dikatakan mereka (orang2 Ansar), dia memanggil orang2 Ansar dan mengumpulkan mereka dalam sebuah tenda kulit. “Apakah yang kalian katakan?” Salah seorang Ansar yang cerdik menjawab, “O Rasul Allah! Orang2 yang bijaksana tidak mengatakan apapun, tapi orang2 muda berkata, “Semoga Allah mengampuni RasulNya; dia memperkaya kaum Quraish dan membiarkan kaum Ansar miskin, padahal kenyataannya pedang2 kaum Ansar masih meneteskan darah kaum kafir.” Sang Nabi menjawab, “Aku memberi mereka lebih karena mereka masih dekat dengan masa jadi kafir dan baru saja memeluk Islam. Kamu seharusnya merasa senang melihat mereka menjadi kaya,”
Kafiru euy
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 516
Joined: Mon Aug 03, 2009 3:32 am

Re: Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Postby Kafiru euy » Tue Dec 15, 2009 11:49 am

PEMBANTAIAN TERBESAR DALAM SEJARAH MANUSIA!!


Menurut Prof. K.S. Lal, penulis Pertumbuhan Masyarakat Musli di India, jumlah umat Hindu berkurang sebesar 80 juta jiwa dari sejak 1000 M
(tahun di saat Mahmud Ghazni menyerang India) sampai 1525 M, sebelum Perang Panipat.


Penaklukkan Islam atas India mungkin adalah kisah sejarah yang paling berdarah dalam sejarah manusia. Qur’an mensahkan pembunuhan yang dilakukan Muslim: maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian (Q 9:5); dan juga ini Maka janganlah berkawan dengan mereka sampai mereka meninggalkan rumahnya dalam jalan Allah; jika mereka balik (membenci) maka tangkaplah mereka dan bunuh mereka di manapun kalian menemukan mereka, (Q.4: 89)

Tabari VIII:141
“Jeritan perang pengikut Rasul Awloh malam itu adalah: Bunuh!! Bunuh!! Bunuh!!"


Qur’an juga mendorong pengikutnya untuk mengorbankan hidup mereka demi membunuh kafir untuk ditukar dengan kehidupan setelah mati yang jauh lebih baik dan menyenangkan. Contohnya bisa di lihat dalam satu isi ayat Qur’an 9:111 yang paling menarik bagi para jihadis yang bersemangat untuk mendapatkan anugrah surgawi 72 perawan. Inilah prestasi terbesar Qur’an:


Q 9:111
Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min diri dan harta mereka dengan (sebagai gantinya) memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.

Sebagai tambahan, dukungan dan penjelasan atas 9:111 diberikan pula oleh Allah di ayat berikut:

Q 4:74
Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan (artinya: dibunuh atau membunuh) maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.

Q 4:95
Tidaklah sama antara mu'min yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar,

Q 3:169
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki.
(Di sini Allah berkata bahwa para jihadis yang mati (bunuh diri) tidaklah mati tapi dia hidup bersama Allah)


Q 9:5
Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian.

Q 9:123
Hai orang-orang yang beriman, bunuhlah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.

Q 2:191
Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir.

Q 8:12
(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat : "Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman". Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka.

”Ketika kau bertemu dengan orang2 tak beriman, pukullah kepalanya; dan kala kau telah banyak membantai mereka, maka ikatlah dengan cermat sisa2 tawanan.” (Quran 47.4).

=============

Islam agama damai,.. hmmm MIMPI kali Yeee...
Kafiru euy
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 516
Joined: Mon Aug 03, 2009 3:32 am

Re: Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Postby iamthewarlord » Mon Dec 21, 2009 12:37 am

anakiblis wrote:Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan ! Sebab yang gua tau dan yang gua yakini ( yang pasti gua bukan kristen apalagi Islam hehehehe ), manusia apapun bentuknya, rupanya, kelakuannya bahkan sangat besar kejahatannya pun TIDAK BOLEH DIBUNUH oleh Manusia lagi.

Saya Ingin Menghitung berapa banyak ayat yang menghalalkan membunuh ! Baik hewan maupun manusia !

Ngomong2 mengapa hewan juga perlu dicatat?
Ceritanya begini.....
Pada suatu hari saya membaca koran PR ( Pikiran Rakyat ), ada suatu artikel yang menceritakan Cicak halal untuk di bunuh. Sebab kata seorang kyai yang menulis artikel tsb mengatakan :
Pada suatu ketika Nabi Muhammad dikejar musuhnya, dia bersembunyi di sebuah gua. Pada waktu musuhnya mendekati gua, musuhnya itu tidak mencurigai muhammad masuk gua tsb, sebab laba2 "menolong" muhammad, dikarenakan laba2 tsb menutupi gua tsb dengan jaringnya. Akan tetapi di gua tsb ada seekor cicak berbunyi terus, yang menyebabkan musuhnya mencurigai ada manusia di gua tsb. Oleh sebab itulah cicak tsb halal untuk dibunuh, sebab cicak tidak "menolong" muhammad. "CERITA YANG ANEH" !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

Betapa piciknya seekor Muhammad itu ya ? Kaya keledai dungu !! :rolling: :lol: :rolling:


itu cerita beneran atau ngibul ya?
Jika cerita ngibul tapi berisi kebaikan muhamad - para muslim akan mengangguk2an kepala dan subnallah.
Jika ceritanya benar tapi berisi kejahatan muhamad - para muslim akan bakar kantor koran Pikiran Rakyat (PR)
:rofl: :rofl:
User avatar
iamthewarlord
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4494
Images: 6
Joined: Sun Feb 08, 2009 11:07 pm
Location: “Ibadah lelaki akan diputus dengan lewatnya keledai, wanita dan anjing hitam.” Muhammad.

Re: Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Postby AkuAdalahAing » Mon Dec 21, 2009 12:54 am

iamthewarlord wrote:itu cerita beneran atau ngibul ya?

Hadis 2094 jilid 4 Muslim
Dari Amir bin Saad dari bapanya (Saad bin Abi Waqas) r.a. katanya “ Sesungguhnya Nabi saw. Telah memerintahkan supaya membunuh cicak dan baginda menamakanya “Si penjahat kecil)=Puwaisiqan

Hadis 2095 jilid 4 Muslim
Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw. Sabdanya “Siapa yang membunuh cicak satu kali pukul ditulis baginya pahala seratus hasanah, Siapa yang membunuhnya dua kali pukul, pahalanya kurang dari itu. Dan siapa yang membunuhnya tiga kali pukul, pahalanya kurang lagi dari itu”
User avatar
AkuAdalahAing
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 6603
Joined: Sat Oct 28, 2006 5:20 pm

Re: Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Postby iamthewarlord » Mon Dec 21, 2009 1:53 am

terimakasih bro AAA
baru tau jumlah pahala dalam tepokan pembunuhan seekor cicak ternyata juga di perhitungkan.

Lucu juga cerita muhamad kabur dikejar musuhnya dan ada penjahat cicak.
mungkin pak Susno mengambil istilah cicak vs buaya dari inspirasi cerita ini. :rofl: :rofl:
User avatar
iamthewarlord
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4494
Images: 6
Joined: Sun Feb 08, 2009 11:07 pm
Location: “Ibadah lelaki akan diputus dengan lewatnya keledai, wanita dan anjing hitam.” Muhammad.

Re: Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Postby walet » Mon Dec 21, 2009 2:42 am

Asu Adalah Anjing wrote:SAMA2 BRO AYAMTHEWROLD :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:


Ini orang kayanya kepanasan gara2 postingan bang AAA deh.
Mau bantah ga mampu, bisanya tereak2 kepanasan.
walet
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5973
Images: 16
Joined: Wed Feb 11, 2009 4:52 am

Re: Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Postby iamthewarlord » Mon Dec 21, 2009 4:10 am

biaarin aja walet
selama menulis tidak ada esensinya dibiarkan saja nanti masuk keranjang sampah.

muslim yang marah2, OOT, nyampah adalah yang malu sama kelakuan muhamad tapi tidak punya bahan untuk membantah. :rofl: :rofl:
User avatar
iamthewarlord
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4494
Images: 6
Joined: Sun Feb 08, 2009 11:07 pm
Location: “Ibadah lelaki akan diputus dengan lewatnya keledai, wanita dan anjing hitam.” Muhammad.

Re: Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Postby anakiblis » Sat Apr 17, 2010 1:11 am

Aduh... ko ga ada muslim yang membela nabi nya ya... Payahh.. NANTI MASUK NERAKA LOH :toimonster:

Gua mau nambahin aja : Misalnya dalam perang badar, si nabi dungu itu dengan bangganya sudah membunuh sekian orang/memancung sekian orang. Dan gilanya lagi tawanan perang dibuang secara tidak manusiawi ( baca aja kisah perang badar ).

Ko dipikir2 Momet benar2 kejam dan **** .
Mungkin teman2 di sini ada yang tau pepatah Sun Tzu :
Seorang Jendral yang HEBAT. Catet neh YG HEBATTTTTTTTT! ... Dia memangkan peperangan tanpa menumpahkan darah setetespun. Kesimpulannya :
SEMAKIN SEDIKIT KORBAN PERANG BAIK LAWAN ATAU MUSUH SEMAKIN HEBATLAH JENDRAL PERANG TSB.

Tapi dibandingkan MOmet?????? Benar2 Jendral Yang BOTOL MADU ( **** T0l0l Mata Duitan ).
Dan yang lebih Dungu lagi..... Membunuh Cicak Aja Bangga... Dapet Pahala lagi... HUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHHAHAHHAHA.

Para Santri sok jelasin donk..... Kita kan para kafir yang laknat pengen tau penjelasannya.. Nanti Kau dosa ga bisa membela Nabimu lho..
anakiblis
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 189
Joined: Sat Sep 05, 2009 2:53 am

Re: Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Postby Khalifah Almahdi » Sat Apr 17, 2010 6:18 am

cancel :P
Khalifah Almahdi
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1550
Joined: Thu Jan 14, 2010 11:16 am
Location: Terombang ambing antara alam mimpi dan nyata

Re: Islam Mengajarkan Boleh Membunuh? Tunjukan !

Postby anakiblis » Fri May 07, 2010 3:21 am

Tapi ngomong membunuh, Islam masih punya kebaikan ko. Yaitu kebaikan tidak boleh makan babu ( eh BABI ), kalo babu sih boleh.. :rofl:

Andaikata babi bisa ngomong : Wah Mad mad, elo baik sekali yah, ente bersabda kepada manusia ga boleh makan babi. Jadi anak cucuku masih bisa hidup di dunia ini. Jadi muhammad seharusnya bukan Nabi untuk manusia, tetapi Nabi untuk para Babi. Sebab muhammad masih menghalalkan manusia dibunuh. Tapi babi dimakan aja nga boleh apalagi dibunuh.. Kali yeee.
anakiblis
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 189
Joined: Sat Sep 05, 2009 2:53 am


Return to Pembelaan Terhadap Islam 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users