. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

alquran BERDASARKAN TURUNNYA SURAT.

Kesalahan, ketidak ajaiban, dan ketidaksesuaian dengan ilmu pengetahuan.

alquran BERDASARKAN TURUNNYA SURAT.

Postby AkuAdalahAing » Sun Sep 27, 2009 2:58 am

BERDASARKAN TEMPAT turunnya surat:

Makkiyah (firman muhammad saw di kota mekah -> PASUKAN MASIH LEMAH)
01. Al’Alaq
02. Al-Qalam
03. Al-Muzammil
04. Al-Muddatstsir
05. Al-Fatihah
06. Al-Masab (Al-Lahab)
07. At-Takwir
08. Al-A’la
09. Al-Lail
10. Al-Fajr
11. Adh-Dhuha
12. Alam Nasyrah (Al-Insyirah)
13. Al-’Ashr
14. Al-Aadiyat
15. Al-Kautsar
16. At-Takatsur
17. Al-Ma’un
18. Al-Kafirun
19. Al-Fiil
20. Al-Falaq
21. An-Nas
22. Al-Ikhlas
23. An-Najm
24. ‘Abasa
25. Al-Qadar
26. Asy-Syamsu
27. Al-Buruj
28. At-Tin
29. Al-Quraisy
30. Al-Qariah
31. Al-Qiyamah
32. Al-Humazah
33. Al-Mursalah
34. Qaf
35. Al-Balad
36. Ath-Thariq
37. Al-Qamar
38. Shad
39. Al-A’raf
40. Al-Jin
41. Yaasin
42. Al-Furqan
43. Fathir
44. Maryam
45. Thaha
46. Al-Waqi’ah
47. Asy-Syura
48. An-Naml
49. Al-Qashash
50. Al-Isra
51. Yunus
52. Hud
53. Yusuf
54. Al-Hijr
55. Al-An’am
56. Ash-Shaffat
57. Lukman
58. Saba’
59. Az-Zumar
60. Ghafir
61. Fushshilat
62. Asy-Syura
63. Az-Zukhruf
64. Ad-Dukhan
65. Al-Jatsiyah
66. Al-Ahqqaf
67. Adz-Dzariyah
68. Al-Ghasyiyah
69. Al-Kahf
70. An-Nahl
71. Nuh
72. Ibrahim
73. Al-Anbiya
74. Al-Mu’minun
75. As-Sajdah
76. Ath-Thur
77. Al-Mulk
78. Al-Haqqah
79. Al-Ma’arij
80. An-Naba’
81. An-Nazi’at
82. Al-Infithar
83. Al-Insyiqaq
84. Ar-Rum
85. Al-Ankabut
86. Al-Muthaffifin
87. Al-Zalzalah
88. Ar-Rad
89. Ar-Rahman
90. Al-Insan
91. Al-BayyinahMadaniyyah (firman muhammad saw di kota madinah -> PASUKAN SUDAH KUAT)
01. Al-Baqarah
02. Al-Anfal
03. Ali ‘Imran
04. Al-Ahzab
05. Al-Mumtahanah
06. An-Nisa’
07. Al-Hadid
08. Al-Qital
09. Ath-Thalaq
10. Al-Hasyir
11. An-Nur
12. Al-Hajj
13. Al-Munafiqun
14. Al-Mujadalah
15. Al-Hujurat
16. At-Tahrim
17. At-Taghabun
18. Ash-Shaf
19. Al-Jum’at
20. Al-Fath
21. Al-Ma’idah
22. At-Taubah
23. An-Nash
User avatar
AkuAdalahAing
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 6603
Joined: Sat Oct 28, 2006 5:20 pm

Re: alquran BERDASARKAN TURUNNYA SURAT.

Postby AkuAdalahAing » Sun Sep 27, 2009 3:10 am

BERDASARKAN URUTAN turunnya surat:


Urutan Turun No. Surat Nama Surat Jumlah Ayat Tempat Turun
1 96 Alaq 19 Mekkah
2 68 Qalam 52 Mekkah
3 73 Muzammil 20 Mekkah
4 74 Mudathir 56 Mekkah
5 1 Fatehah 7 Mekkah
6 111 Lahab 5 Mekkah
7 81 Takwir 29 Mekkah
8 87 A'la 19 Mekkah
9 92 Leyl 21 Mekkah
10 89 Fajr 30 Mekkah
11 93 Duha 11 Mekkah
12 94 Inshira 8 Mekkah
13 103 Asr 3 Mekkah
14 100 Aadiyat 11 Mekkah
15 108 Kauthar 3 Mekkah
16 102 Takatur 8 Mekkah
17 107 Alma'un 7 Mekkah
18 109 Kafirun 6 Mekkah
19 105 Fil 5 Mekkah
20 113 Falaq 5 Mekkah
21 114 Nas 6 Mekkah
22 112 Iklas 4 Mekkah
23 53 Najm 62 Mekkah
24 80 Abasa 42 Mekkah
25 97 Qadr 5 Mekkah
26 91 Shams 15 Mekkah
27 85 Buruj 22 Mekkah
28 95 T'in 8 Mekkah
29 106 Qureysh 4 Mekkah
30 101 Qariah 11 Mekkah
31 75 Qiyamah 40 Mekkah
32 104 Humazah 9 Mekkah
33 77 Mursalat 50 Mekkah
34 50 Q'af 45 Mekkah
35 90 Balad 20 Mekkah
36 86 Tariq 17 Mekkah
37 54 Qamr 55 Mekkah
38 38 Sad 88 Mekkah
39 7 A'Raf 206 Mekkah
40 72 Jinn 28 Mekkah
41 36 Ya'sin 83 Mekkah
42 25 Furqan 77 Mekkah
43 35 Fatir 45 Mekkah
44 19 Maryam 98 Mekkah
45 20 Ta Ha 135 Mekkah
46 56 Waqiah 96 Mekkah
47 26 Shuara 227 Mekkah
48 27 Naml 93 Mekkah
49 28 Qasas 88 Mekkah
50 17 Bani Israil 111 Mekkah
51 10 Yunus 109 Mekkah
52 11 Hud 123 Mekkah
53 12 Yousuf 111 Mekkah
54 15 Hijr 99 Mekkah
55 6 Anam 165 Mekkah
56 37 Saffat 182 Mekkah
57 31 Luqman 34 Mekkah
58 34 Saba 54 Mekkah
59 39 Zumar 75 Mekkah
60 40 Mumin 85 Mekkah
61 41 Hamim Sajdah 54 Mekkah
62 42 Shura 53 Mekkah
63 43 Zukhruf 89 Mekkah
64 44 Dukhan 59 Mekkah
65 45 Jathiyah 37 Mekkah
66 46 Ahqaf 35 Mekkah
67 51 Dhariyat 60 Mekkah
68 88 Ghashiya 26 Madinah
69 18 Kahf 110 Mekkah
70 16 Nahl 128 Mekkah
71 71 Noah 28 Mekkah
72 14 Ibrahim 52 Mekkah
73 21 Anbiya 112 Mekkah
74 23 Muminun 118 Mekkah
75 32 Sajdah 30 Mekkah
76 52 Tur 49 Mekkah
77 67 Mulk 30 Mekkah
78 69 Haqqah 52 Mekkah
79 70 Maarij 44 Mekkah
80 78 Naba 40 Mekkah
81 79 Naziat 46 Mekkah
82 82 Infitar 19 Mekkah
83 84 Inshiqaq 25 Mekkah
84 30 Rum 60 Mekkah
85 29 Ankabut 85 Mekkah
86 83 Tatfif 36 Mekkah
87 2 Baqarah 286 Madinah
88 8 Anfal 75 Madinah
89 3 Aal-e-Imran 200 Madinah
90 33 Ahzab 73 Madinah
91 60 Mumtahana 13 Madinah
92 4 Nisa 176 Madinah
93 99 Zilzal 8 Mekkah
94 57 Hadid 29 Madinah
95 47 Muhammad 38 Madinah
96 13 Ra'd 43 Madinah
97 55 Rahman 78 Mekkah
98 76 Dahr 31 Madinah
99 65 Talaq 12 Madinah
100 98 Beyinnah 8 Madinah
101 59 Hashr 24 Madinah
102 24 Nur 64 Madinah
103 22 Hajj 78 Madinah
104 63 Munafiqun 11 Madinah
105 58 Mujadila 22 Madinah
106 49 Hujurat 18 Madinah
107 66 Tahrim 12 Madinah
108 64 Taghabun 18 Madinah
109 61 Saff 14 Madinah
110 62 Jumah 11 Madinah
111 48 Fath 29 Madinah
112 5 Maidah 120 Madinah
113 9 Taubah 129 Madinah
114 110 Nasr 3 Madinah
User avatar
AkuAdalahAing
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 6603
Joined: Sat Oct 28, 2006 5:20 pm

Re: alquran BERDASARKAN TURUNNYA SURAT.

Postby kapal_kertas » Sun Sep 27, 2009 3:57 am

Sebagai tambahan, silahkan lihat tabel dalam situs berikut http://www.thequran.com/Abrogations.aspx. Di situ ditampilkan umumnya surat madinah banyak yang membatalkan surat mekah. Sehingga, apa yang lunak dan damai dari surat mekah umumnya sudah tidak berlaku lagi. Quran tetap menyimpan yang mekah hanya untuk tujuan takiya, suatu penipuan untuk menjebak calon mualaf atau kafir umumnya, bahwa islam itu damai, suci dsb.
User avatar
kapal_kertas
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 543
Joined: Wed Nov 05, 2008 5:39 pm


Return to Quran & Hadist 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users