. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Pembelaan bahwa Islam adalah ajaran dari Tuhan.

ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby muhremantra » Sun Sep 06, 2009 2:28 am

Adakah yang mau dan berani membandingkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dengan kitab suci lainnya?
(NB: bandingkannya dengan ayat yang serupa lho..)
muhremantra
Acuh Tak Acuh
Acuh Tak Acuh
 
Posts: 6
Joined: Sun Sep 06, 2009 1:04 am

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby AkuAdalahAing » Sun Sep 06, 2009 2:48 am

muhremantra wrote:Adakah yang mau dan berani membandingkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dengan kitab suci lainnya?
(NB: bandingkannya dengan ayat yang serupa lho..)

Salam kenal bro muhr,

bisa diperjelas apanya yang mau diperbandingkan dan bagaimana aturan mainnya ???
User avatar
AkuAdalahAing
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 6603
Joined: Sat Oct 28, 2006 5:20 pm

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby Alien saw » Sun Sep 06, 2009 10:58 am

ummah1 wrote:Marilah Berpikir JERNIH dengan Hati BERSIH.

Bismillahi Akbar wahuwa hirzummaanium mimmaa akhoofu wa ahdzar laa qudrota limakhluuqin ma'a qudrotil
khooliqi yuljimuhum bilijaami qudrotihi ahmii hamiisa ath'mi thomiisa wa kaanalloohu qowiyyan 'aziizan. haa miim 'aiin
siin qoof himayatuna, kaaf haa yaa aiin shoot kifaayatuna, fasayakfiikahumullohu wahuwas samii'ul aliim walaa haula
walaa quwwata illa billahil 'aliyyil 'adhiim, washollallohu 'alaa sayyidina muhammadin wa 'alaa 'aalihi washohbihi
wasallama tasliiman katsiiro.


Marilah Berpikir JERNIH dengan Hati BERSIH.!


JANGAN IKUTI KELOMPOK IBLIS..
YANG SOMBONG, TIDAK MAU MENGIKUTI PERINTAH ALLOH AZZA WAJALLA..
TIDAK BERSYUKUR, TELAH DIBERI KARUNIA & RAHMAT ALLOH AZZA WAJALLA..
SUNGGUH MEREKA SEBAGAAI BAHAN BAKAR NERAKA..
NA'Udzubillah, tsumma NA'udzubillahi min dzaalika.


Hanya Alloh Azza wa jalla yang Patut Disembah, Dipuji, Diagungkan.
Andai Seluruh Makhluk Menjadi IBLIS semua, Alloh Azza Wajalla TIDAK Berkurang Sedikitpun ke Maha Agungan-Nya.
Andai Seluruh Makhluk Menjadi MANUSIA TERBAIK semua, Itupun Alloh Azza Wajalla Yang Memberikannya.
Subhanalloh, Alhamdulillah, Allohuakbar, Walaa ilaha illalloh. Maasyaa Allohu walaa haula walaa quwwata illa billah.


tuhan mu, si allah swt aka Aaloh Azza wa jalla adalah, PECUNDANG TERBUANG :snakeman:

slam Alien
Alien saw
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 385
Joined: Mon Mar 02, 2009 9:46 pm
Location: Republik Indonesia Tercinta

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby muhremantra » Sun Sep 06, 2009 11:13 am

salam kenal juga bro AkuAdalahAing.
aturannya cukup sederhana bro. anda cukup mengumpulkan semua kitab suci yang ada di dunia ini (semampu anda) dan cari ayat2 yang ada di kitab2 suci tersebut yang menyatakan kebenaran mengenai isi kandungan dari kitab2 yang anda kumpulkan. kemudian anda bandingkan ayat2 tersebut. jika anda menemukan suatu kebenaran dari salah satu kitab suci tersebut (misal: kitab tripitaka adalah kitab suci yang kitab yang paling BENAR isi kandungannya menurut anda), ikutilah petunjuk yang ada didalam kitab yang anda yakin akan isi kandungannya. dan jangan lupa untuk berguru kepada yang ahli dibidang penafsiran kitab itu.
muhremantra
Acuh Tak Acuh
Acuh Tak Acuh
 
Posts: 6
Joined: Sun Sep 06, 2009 1:04 am

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby wongBanyumas » Sun Sep 06, 2009 11:19 am

boleh ga kalo dibandingkan dg cara berpikir manusia? Karena ada orang yg tidak percaya dg semua kitab suci itu.
wongBanyumas
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 250
Joined: Sun Aug 02, 2009 1:19 pm

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby AkuAdalahAing » Sun Sep 06, 2009 12:48 pm

muhremantra wrote:salam kenal juga bro AkuAdalahAing.
aturannya cukup sederhana bro. anda cukup mengumpulkan semua kitab suci yang ada di dunia ini (semampu anda) dan cari ayat2 yang ada di kitab2 suci tersebut yang menyatakan kebenaran mengenai isi kandungan dari kitab2 yang anda kumpulkan. kemudian anda bandingkan ayat2 tersebut. jika anda menemukan suatu kebenaran dari salah satu kitab suci tersebut (misal: kitab tripitaka adalah kitab suci yang kitab yang paling BENAR isi kandungannya menurut anda), ikutilah petunjuk yang ada didalam kitab yang anda yakin akan isi kandungannya. dan jangan lupa untuk berguru kepada yang ahli dibidang penafsiran kitab itu.

Bromuh,

sebelumnya saya boleh tahu gak bunyi Surat Al-Baqarah ayat 2 ???

Terima kasih bro.
User avatar
AkuAdalahAing
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 6603
Joined: Sat Oct 28, 2006 5:20 pm

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby lemah_abang » Sun Sep 06, 2009 11:20 pm

AkuAdalahAing wrote:sebelumnya saya boleh tahu gak bunyi Surat Al-Baqarah ayat 2 ???

Terima kasih bro.


( Alif Lam Mim )

Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan huruf muqoththo’ah ini .

1/ Pendapat pertama, – sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Mas’ud, – mengatakan bahwa huruf muqoththo’ah ini adalah rahasia Allah di dalam Al Qur’an, kita tidak mengetahui maksud dan artinya. Akan tetapi kita tetap harus membacanya dan beriman bahwa huruf muqoththo’ah tersebut diturunkan oleh Allah swt,

Tujuan Allah menurunkan huruf muqoththo’ah ini adalah untuk menguji para hambanya, apakah mereka akan beriman atau ragu-ragu dan mengingkarinya. Huruf muqaththo’h ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat .

2/ Pendapat kedua, mengatakan bahwa kita harus menggali rahasia yang tekandung di dalamnya, karena Al Qur’an ini diturunkan kepada manusia untuk dijadikan petunjuk. Hal ini tidak akan bisa terwujud tanpa memahami apa yang ada di dalamnya.

Kelompok kedua ini berbeda pendapat di dalam menafsirkan huruf muqaththa’ah tersebut. Sebagian mereka mengatakan bahwa huruf-huruf tersebut merupakan nama- nama Allah yang Agung, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa huruf muqaththa’ah ini terdiri dari huruf –huruf hijaiyah yang telah diketahui orang- orang Arab pada waktu itu. Tetapi kenapa mereka tidak mampu mendatangkan seperti Al Qur’an ini ? Sebagian lagi mengatakan bahwa huruf–huruf tersebut diturunkan agar orang- orang Arab memperhatikan apa yang akan dibacakan di dalam Al Qur’an. Karena ketika diturunkan Al Qur’an , orang –orang Arab berpaling dan tidak mau mendengarnya, dan ketika mereka mendengar huruf muqaththa’ah ini, mereka tertarik dengannya, setelah mereka diam memperhatikannya, Allah meneruskannya dengan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Al Qur’an ini diturunkan dari Allah sebagai petunjuk manusia. Pendapat ini diriwayatkan dari Al Farra’ .

Dari berbagai pendapat di atas, maka pendapat pertama-lah yang mendekati kebenaran, walaupun tidak menutup kemungkinan, bahwa pendapat lain, bisa dijadikan bahan pertimbangan. Wallahu a’lam.

<< ذَلِكَ الْكِتَابُ >>

Para ulama berselisih pendapat di dalam menafsirkan ” Al Kitab ” :

1/ Al Kitab di sini adalah Kitab yang ditulis di dalamnya nasib semua makhluq di dunia ini, apakah bahagia atau celaka, kapan matinya, berapa banyak rizqinya, dan lain-lainnya. ” Tidak ada keraguan di dalamnya ” , yaitu ketetapan tentang taqdir tadi, tidak akan berubah lagi.

2/ Al Kitab di sini berarti ketetapan yang pernah ditetapkan oleh allah di azal. ( bahwa Rahmat Allah mengalahkan murka-Nya )

3/ Al Kitab di sini berarti Lauhul Mahfudh .

4/ Al Kitab di sini berarti Al Qur’an yang ada di langit dan belum diturunkan di bumi ini.

Disana banyak lagi pendapat tentang arti Al Kitab dalam ayat ini . Namun menurut hemat kami, bahwa Al Kitab dalam ayat ini adalah Al Qur’an secara keseluruhan yang di dalamnya tidak ada keraguan . Karena sebagaimana kita ketahui juga, bahwa di dalam Al Qur’an banyak surat-suratnya yang di dahului dengan huruf muqaththa’ah, setelah itu diikuti dengan pembicaaran tentang Al Qur’an, seperti di dalam surat Ali Imran, surat Al A’raf, surat Yunus, surat Yusuf dan lain-lainnya. Hal yang serupa berlaku juga di dalam surat Al Baqarah ini.

<< لاَ رَيْبَ فِيهِ >>

Tidak ada keraguan bahwa di dalam Al Qur’an ini mengandung kebenaran . Atau bisa diartikan juga, bahwa Al Qur’an ini tidak diragukan bahwa ia diturunkan dari Allah swt, sebagaimana dalam firman Allah swt :

<< الم تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ >>

” Alif Laam MiimTurunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, (adalah) dari Tuhan semesta alam ” ( QS As Sajdah : 1-2 )

Di dalam membacanya, ada dua pilihan : Yang paling tepat kalau berhenti pada ” fiihi ” . Boleh juga dibaca dengan berhenti pada ” la raiba ” .

<< هُدًى >>

Hidayah di dalam Al Qur’an ada dua macam :

Pertama : Hidayah Penjelasan.

Hidayah ini bisa dilakukan oleh para rasul, nabi dan para da’ I . Karena maksud dari Hidayah Petunjuk ini adalah memberikan hidayah dengan cara memberikan petunjuk kepda jalan yang lurus, menerangkan kebenaran, menyampaikan ayat dan hadist , mengajar dan lain-lainnya.

Orang yang mendapatkan atau menerima hidayah petunjuk ini, belum tentu ia menjadi baik.

Hidayah macam ini telah disebutkan di dalam Al Qur’an diantaranya adalah :

<< وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ >>

“Dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk.(QS ar Ra’du : 7 )


<< وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ >>

” Dan sesungguhnya kamu benar- benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus ” ( QS Al Syura : 52 ) .

Kedua : Hidayah Taufiq

Hidayah Taufik ini hanya milik Allah swt dan tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah swt . Hidayah Taufiq ini adalah keimanan dan petunjuk yang diciptakan Allah di dalam hati hamba-Nya. Jika seseorang yang sesat atau berbuat maksiat mendapatkan hidayat ini, maka Allah akan menciptakan keimanan di dalam hatinya, sehingga ia mempunyai keinginan untuk bertaubat dan berbuat baik , serta meninggalkan segala larangan Allah.

Hidayah ini juga disebutkan Allah di dalam firman-Nya :

<< أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ >>

” Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka . ” ( QS Al Baqarah : 5)
lemah_abang
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 142
Joined: Wed Sep 02, 2009 7:54 pm
Location: Namun sekali kamu melihat hakikat-sejati dirimu, seluruh Kitab Suci menjadi terlalu banyak uraian.

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby AkuAdalahAing » Sun Sep 06, 2009 11:30 pm

AkuAdalahAing wrote:sebelumnya saya boleh tahu gak bunyi Surat Al-Baqarah ayat 2 ???

Terima kasih bro.

lemah_abang wrote:( Alif Lam Mim )

Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan huruf muqoththo’ah ini .
bla bla bla...


Sekarang para ulama sudah sepakat belum ???

Kalau para ulama sudah sepakat... baru kita diskusikan ya O:)
User avatar
AkuAdalahAing
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 6603
Joined: Sat Oct 28, 2006 5:20 pm

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby lemah_abang » Sun Sep 06, 2009 11:41 pm

AkuAdalahAing wrote:
Sekarang para ulama sudah sepakat belum ???

Kalau para ulama sudah sepakat... baru kita diskusikan ya O:)wahhh blom tahu mas???saya juga membantu mecari kutipannya.....
yg jelas para dukun belom berkumpul ini...tuk membahasnya...
lemah_abang
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 142
Joined: Wed Sep 02, 2009 7:54 pm
Location: Namun sekali kamu melihat hakikat-sejati dirimu, seluruh Kitab Suci menjadi terlalu banyak uraian.

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby AkuAdalahAing » Sun Sep 06, 2009 11:58 pm

lemah_abang wrote:wahhh blom tahu mas???saya juga membantu mecari kutipannya.....
yg jelas para dukun belom berkumpul ini...tuk membahasnya...

Lalu... kapan sepakatnya ya ??? #-o [-( :-k
User avatar
AkuAdalahAing
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 6603
Joined: Sat Oct 28, 2006 5:20 pm

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby lemah_abang » Mon Sep 07, 2009 12:19 am

AkuAdalahAing wrote:Lalu... kapan sepakatnya ya ??? #-o [-( :-k

... :stun:
lemah_abang
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 142
Joined: Wed Sep 02, 2009 7:54 pm
Location: Namun sekali kamu melihat hakikat-sejati dirimu, seluruh Kitab Suci menjadi terlalu banyak uraian.

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby walet » Mon Sep 07, 2009 1:20 am

lemah_abang wrote:wahhh blom tahu mas???saya juga membantu mecari kutipannya.....
yg jelas para dukun belom berkumpul ini...tuk membahasnya...


Kalau dukun udah kumpul, saya juga nitip pertanyaan. Kenapa bos Anda salah menghitung dalam Quran.

http://indonesia.faithfreedom.org/forum/a-sina-warisan-siapa-yang-mengajar-allah-berhitung-t6522/
walet
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 5973
Images: 16
Joined: Wed Feb 11, 2009 4:52 am

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby lemah_abang » Wed Sep 09, 2009 8:51 pm
bosss...siapa????saya bukan anak buah siapa2x....cuma gusti kang murbeng dumadi sesmbahan saya!
lemah_abang
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 142
Joined: Wed Sep 02, 2009 7:54 pm
Location: Namun sekali kamu melihat hakikat-sejati dirimu, seluruh Kitab Suci menjadi terlalu banyak uraian.

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby robint » Wed Sep 09, 2009 9:13 pm

cuma gusti kang murbeng dumadi sesmbahan saya!


kalo km muslim cuma satu ini komentar saya : jangan hujat nama Tuhan mu , krn perintah pertama mengatakan kuduskanlah nama Tuhan mu .

Gusti kang murbeng dumadi , tidak akan pernah meminta umatnya membunuh orang lain hanya krn umat lain tidak menyembah dia . Teruskanlah kalo km mau menghujat nama Tuhan kita yg kudus dgn menyama2kan Dia dng Allah swt, nasib lo gak akan jauh berbeda dng siahmad deedat dan muhamad....

ngerti lo !!!
robint
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2190
Joined: Sat Jun 21, 2008 10:52 pm

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby AkuAdalahAing » Thu Sep 10, 2009 1:23 am

mangap... seribu satu kali mangap...

kalau ndak salah judul thread ini adalah "ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?"
bener gak sih ??? apa mata saya yang udah agak rabun aja yang ngira ada sebangsa manusia yang bikin thread seperti ini ???
Harap dimaklumi ya... mata mbah udah agak rabun :(
User avatar
AkuAdalahAing
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 6603
Joined: Sat Oct 28, 2006 5:20 pm

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby lemah_abang » Thu Sep 10, 2009 7:09 pm

“Hamba sudah berulang kali berguru serta diwejang oleh para wali mu’min, diberitahu akan adanya Muhammad sebagai Rosulullah serta Allah sebagai Pangeran hamba. Ajaran yang dituntunkan menuntun serta membuat hamba menjadi bingung dan menurut pendapat hamba ajaran mereka sukar dipahami, merawak-rambang tiada patokan yang dapat dijadikan dasar atau pegangan. Ilmu Arab menjadi ilmu Budha, tetapi karena tidak sesuai kemudian mereka mengambil dasar dan pegangan Kanjeng Nabi. Mereka mematikan raga, merantau kemana-mana sambil menyiarkan agama. Padahal ilmu Arab itu tiada kenal bertapa, kecuali berpuasa pada bulan Romadan, yang dilakukan dengan mencegah makan, tiada berharap apapun.”
lemah_abang
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 142
Joined: Wed Sep 02, 2009 7:54 pm
Location: Namun sekali kamu melihat hakikat-sejati dirimu, seluruh Kitab Suci menjadi terlalu banyak uraian.

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby overdose » Fri Sep 11, 2009 10:58 am

lemah_abang wrote:“Hamba sudah berulang kali berguru serta diwejang oleh para wali mu’min, diberitahu akan adanya Muhammad sebagai Rosulullah serta Allah sebagai Pangeran hamba. Ajaran yang dituntunkan menuntun serta membuat hamba menjadi bingung dan menurut pendapat hamba ajaran mereka sukar dipahami, merawak-rambang tiada patokan yang dapat dijadikan dasar atau pegangan. Ilmu Arab menjadi ilmu Budha, tetapi karena tidak sesuai kemudian mereka mengambil dasar dan pegangan Kanjeng Nabi. Mereka mematikan raga, merantau kemana-mana sambil menyiarkan agama. Padahal ilmu Arab itu tiada kenal bertapa, kecuali berpuasa pada bulan Romadan, yang dilakukan dengan mencegah makan, tiada berharap apapun.”


ringan2 berat nih..
pake kitab apa ya sampaean??
:lol:
overdose
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1248
Joined: Sat Apr 11, 2009 1:52 pm

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby Yehuda » Fri Sep 11, 2009 11:31 am

\:D/

kitabnya muhammad...

Peace...
User avatar
Yehuda
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 3047
Joined: Fri Jan 18, 2008 8:07 pm
Location: Depok

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby JCfollower » Mon Oct 12, 2009 3:09 pm

TAURAT - INJIL(Kabar Baik) = PENGGENAPAN FIRMAN !!
ALQORAN = PENYEMPURNAAN TAURAT - INJIL

GILA NIH ALLAH KALAU DIA BUAT SESUATU GA SEMPURNA !!GA MAU GW SEMBAH LAGI...TP TERNYATA ALLAH GW TU MEMBUAT PENGGENAPAN FIRMAN..BUKAN PENYEMPURNAAN LAGI...ALLAH CIPTAIN UDA SEMPURNA,KOK MAU DI SEMPURNAKAN LAGI??KOK BISA???APA LAGI YG MAU DI SEMPURNAAIN KALAU DA SEMPURNA???
GMN TANGGAPAN ANDA???
JCfollower
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 654
Joined: Fri Jul 31, 2009 4:52 pm

Re: ada yang mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci lain?

Postby AkalSehat » Tue Oct 13, 2009 1:19 am

ini yang mau dibandingin apaan bos? ayat yang mana ya? trus klo pake kitab laen ayat yang mana?? yang serupa maksudnya? makna? ato apanya??? wah kuiznya kurang jelas ini :rolleyes:

dapet hadiah kulkas berwarna ato tipi 2 pintu ga? \:D/
AkalSehat
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 805
Joined: Wed Sep 02, 2009 1:09 am

Next

Return to Pembelaan Terhadap Islam 


  • Related topics
    Replies
    Views
    Last post

Who is online

Users browsing this forum: Baidu [Spider]