. FFI | Document | Artikel | Forum | Wiki | Glossary | Prophet Muhammad Illustrated

99 sifat allah swt vs 99 sifat iblis vs 99 sifat manusia

Siapa 'sosok' Allah, apa maunya, apa tujuannya ?

99 sifat allah swt vs 99 sifat iblis vs 99 sifat manusia

Postby rainy » Tue Jun 05, 2007 2:52 pm

Topik ini bertujuan menguji apakah 99 sifat allah swt (asmaul husna) memang benar- benar dimiliki oleh allah swt atau sifat - sifat allah swt ternyata adalah sifat iblis atau tidak lebih dari sifat - sifat manusia juga yang tak luput dari salah dan lupa?
Untuk itu pembaca topik ini dipersilakan untuk membandingkan 99 sifat allah swt tersebut dengan ajarannya menurut al quran atau hadits.


Aku coba yang pertama :

klaim : AL-'ALIEM - Yang Maha Mengetahui. Atau Yang Serba Mengetahui. Tiada suatu pun yang luput dari Pengetahuan-Nya.
fakta : allah swt tidak bisa berhitung dalam hukum warisan

Untuk itu aku sediakan referensinya :
AL-ASMA'UL HUSNAA (NAMA-NAMA INDAH DAN AGUNG)
ALLAH - Nama Ilahi yang serba komprehensif. Nama panggilan Ketuhanan yang merupakan asal-usul segenap Nama lain-Nya.
AR-RAHMAN - Yang Maha Pemurah. Ia yang melimpahkan Kemurahannya kepada segenap Makhluk-Nya.
AR-RAHIEM - Yang Maha Penyayang. Ia melimpahkan Kemurahannya kepada semua orang yang beriman.
AL-MALIK - Yang Maha Kuasa dan Merajai. Ia Raja seluruh alam semesta.
AL-QUDDUS - Yang Maha Suci dari Sifat Kekurangan. Atau Yang Maha Kudus.
AS-SALAAM - Yang Maha Sejahtera (memberi keselamatan). Yang Maha Suci dari Sifat Buruk. "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal."
AL-MUKMIN - Yang membenarkan rasul-rasul-Nya dan menepati Janji-Nya; Yang Memberi keamanan kepada Makhluk-Nya. Atau Maha Pelindung Iman, atau Maha Pelindung Mukminin. Dia mengaktifkan Nama ini di dalam diri mukminin sehingga terpelihara imannya.
AL-MUHAIMIN - Yang memperhatikan, menjaga, serta menaungi Hamba-Hamba-Nya dalam segala keadaan. Atau Yang Maha Pelindung, khususnya Pelindung iman.
AL-AZIZ - Yang Maha Kuat dan Mengalahkan segala sesuatu dan tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Atau Yang Maha Mulia, atau pun Yang Maha Jaya.
AL-JABBAR - Yang dapat Memaksakan Kehendak-Nya atas semua Makhluk-Nya; Yang Maha Perkasa. Yang Kehendak-Nya tidak terkalahkan atau diingkari.
AL-MUTAKABBIR - Yang patut Dipuja karena Keagungan Sifat-Sifat-Nya; Yang Memiliki Kebesaran. Atau Yang Maha Bangga, atau Yang Maha Agung. Hanya Tuhan, Yang Berkuasa atas segala Hidup, berhak berbangga.
AL-KHALIK - Yang Maha Pencipta. Yang Maha Kuasa Menciptakan segala sesuatu, seluruh alam semesta, dan segala Makhluk di dalamnya.
AL-BARI' - Yang menjadikan segala sesuatu. Atau Yang Maha Pengembang. Tuhan merencanakan Makhluk-Nya dan menuntunnya melalui tahap-tahap dalam proses perkembangannya.
AL-MUSHAWWIR - Yang Memberi Rupa dan Bentuk kepada segala sesuatu. Secara aktif, Tuhan mencetak segala sesuatu dan membentuknya seraya Ciptaan-Nya menempuh segala tahap dalam proses perkembangannya.
AL-GHAFFAR - Yang Maha Kuasa Menutupi segala kesalahan Hamba-Hamba-Nya dengan mengampuni dosa-dosa mereka. Melalui Kuasa Nama ini, Tuhan mengampuni orang yang berdosa.
AL-QOHHAR - Yang dapat Menaklukkan segala sesuatu; Yang dapat Memaksakan segala yang menjadi Kehendak-Nya. Atau Yang Maha Penekan. Tuhan menaklukan dan mengakhiri segala sesuatu.
AL-WAHHAB - Yang Maha Kuasa Memberi segala sesuatu kepada Makhluk-Nya. Tuhan memberi Kurnia-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya.
AR-ROZZAQ - Yang Memberi Rezeki. Tuhan adalah satu-satunya Pemberi Rezeki.
AL-FATTAH - Yang Maha Kuasa Membuka Perbendaharaan Rahmat-Nya kepada semua Makhluk. Tuhan jualah yang membuka jalan ke arah segala pengembangan.
AL-'ALIEM - Yang Maha Mengetahui. Atau Yang Serba Mengetahui. Tiada suatu pun yang luput dari Pengetahuan-Nya.
AL-QOBIDH - Yang Maha Kuasa Menyempitkan. Dia yang menyempitkan atau menyusutkan sesuatu untuk mempersulit urusan Makhluk-Nya.
AL-BASITH - Yang Maha Kuasa Melapangkan. Dia yang mempermudah segala urusan Makhluk-Nya atau sebaliknya membiarkan mereka berkembang.
AL-KHOFIDH - Yang Maha Kuasa Merendahkan Martabat sesiapa yang dikehendaki-Nya.
AR-ROFI' - Yang Maha Kuasa Mengangkat Martabat sesiapa yang dikehendaki-Nya.
AL-MU'IZZ - Yang meninggikan derajat sesiapa yang dikehendaki-Nya.
AL-MUDZILL - Yang menghinakan kedudukan sesiapa yang dikehendaki-Nya. Yang mampu meninggikan martabat juga mampu menurunkannya.
AS-SAMIE' - Yang Maha Mendengar. Tiada suatu pun yang luput dari Pendengaran-Nya.
AL-BASHIER - Yang Maha Melihat. Tiada suatu pun yang luput dari Pengamatan-Nya.
AL-HAKAM - Yang menetapkan Keputusan-Nya atas segala sesuatu. Tuhan adalah Hakim seluruh umat manusia, terutama pada Hari Kiamat.
AL-'ADLU - Yang Maha Adil. Tuhan adil dalam Keputusan-Nya dan membagikan hukuman dan pahala dengan segala cermat-Nya, sehingga di seluruh alam semesta, termasuk Keputusan-Nya, tidak terdapat ketimpangan atau deviasi yang kecil sekali pun.
AL-LATHIEF - Yang Maha Mengetahui segala rahasia yang samar dan pelik. Yang bersifat santun dan lembut kepada Hamba-Hamba-Nya. Ia yang Maha Pemurah, mengagumkan, dan terlalu halus untuk dilihat dengan mata kepala. ("Tuhan Allah sulit ditebak, tetapi Ia tidak jahat." Albert Einstein.
AL-KHOBIER - Yang Maha Mengetahui Hakikat segala sesuatu. Karena Ia Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan Maha Mendengar, niscaya Tuhan memantau segala kejadian.
AL-HALIEM - Yang tetap dapat menahan amarah. Atau Yang Maha Lemah Lembut. Atau Yang Maha Penyabar. Tuhan baru tega menghukum bila digusarkan terus-menerus.
AL-'ADHIEM - Yang Maha Besar; Yang Maha Luhur; Yang Maha Agung. Ia Raja alam semesta dan Maha Besar dari sudut martabat.
AL-GHAFUR - Yang Maha Pengampun. Dia memaafkan segala dosa yang disesali pelakunya.
ASY-SYAKUR - Yang Maha Mensyukuri Hamba-Hamba-Nya yang taat dengan memberikan pahala atas setiap perbuatan yang baik.. Tuhan menerima syukur mereka yang bersyukur kepada-Nya. Sampai tingkat tertentu, Ia sekali gus pengucap syukur serta perbuatan mengucapkan syukur.
AL-'ALIY - Yang Maha Tinggi Martabat-Nya. Ia Tuhan Yang bertakhta jauh-jauh di atas.
AL-KABIER - Yang Maha Besar. Ia teramat Besar dari sudut ukuran ruang dan waktu.
AL-HAFIEDZ - Yang Memelihara dan Menjaga semua Makhluk-Nya. Ia melindungi segala sesuatu, terutama Sabda-Nya (Alquran), sampai tiba ajalnya, dengan pengertian bahwa Alquran akan bertahan sampai akhir segala zaman.
AL-MUQIET - Yang Menjadikan segala apa yang dibutuhkan oleh Makhluk-Makhluk-Nya., seperti makanan, minuman dan sebagainya. Atau Yang Maha Pemelihara. Di antara ketiga fase hidup (Kreasi, Hidup, dan Pemusnahan), Nama ini bertalian dengan fase kedua.
AL-HASIEB - Yang memberi kecukupan dengan kadar perhitungan yang tepat. Juga berarti Juru Hitung, yang menunjukkan bahwa Tuhan mencipta berdasarkan perhitungan yang amat sangat halus (oleh Al-Muhshi).
AL-JALIEL - Yang memiliki segala Sifat kebenaran dan kebesaran. Juga menyangkut segi Ilahi sebagai Yang Maha Pemurka.
AL-KARIEM - Yang Maha Mulia, yang melimpahkan karunia kepada Makhluk-Makhluk-Nya tanpa diminta sebelumnya. Karena Ia jua yang memberikan kita segala milik yang kita punyai, maka Kemurahan-Nya tak terhingga.
AR-RAQIEB - Yang Selalu Mengawasi dan Memperhatikan segala sesuatu, dan tiada suatu pun yang luput dari Pegawasan-Nya. Ia memantau, menyelia, dan mengontrol. (Banyak di antara penemuan teknologi mutakhir menjelmakan Nama ini.)
AL-MUJIEB - Yang dapat mengabulkan doa Hamba-Hamba-Nya. Atau Yang Maha Pengabul Doa.
AL-WASI' - Yang Maha Luas Kekayaan-Nya dan Pemberian-Nya kepada Hamba-Hamba-Nya. Yang Maha Besar dari sudut keluasan atau permuaian.
AL-HAKIEM - Yang Maha Bijaksana. Ia Asal-Usul, Pemilik, dan Pembagi segala sifat kearifan.
AL-WADUD - Yang Mencintai dan Mengasihi. Tuhan adalah Cinta Kasih dan Pembagi-nya—Pengasih, Kasih, dan Kekasih.
AL-MAJIED - Yang Maha Mulia dan Maha Besar Kemurahan-Nya kepada Hamba-Hamba-Nya. Ia teramat Ajaib dan patut dipuja, dan oleh karena itu paling patut diagungkan.
AL-BA'ITS - Yang Maha Kuasa Membangkitkan sesiapa yang sudah wafat. Tuhan membangkitkan ahli kubur pada Hari Kiamat. Ia juga menciptakan hidup baru dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang hanya dikira mati.
ASY-SYAHIED - Yang menyaksikan segala sesuatu. Karena Ia Yang Serba Sadar dan Yang Maha Pengawas, maka Tuhan adalah Saksi akan segala kejadian sejagat raya, termasuk perbuatan kita yang kecil sekali pun.
AL-HAQ - Yang Haq; Yang Maha Benar; Yang Menunjukkan Kebenaran. Ia inti terdalam seluruh alam dan sama sekali luput dari segala sifat dusta dan kesilapan.
AL-WAKIEL - Yang dapat mengurusi dan menyelesaikan segala urusan Hamba-Hamba-Nya. Melalui Nama ini kita percaya kepada Tuhan, dan melalui Nama ini Ia memberi rezeki asalkan kita telah berusaha sendiri (memenuhi kewajiban dan mengambil tindakan pencegahan seperlunya).
AL-QOWIYU - Yang Maha Kuat lagi Perkasa. AtauYang Tak Terbatas.
AL-MATIEN - Yang Maha Kokoh dan Maha Sempurna Kekuatan-Nya. Ia Yang Bertahan, yang Maha Melawan, atau Yang Maha Pemberani. (Nama ini terwujud dalam bahan adikeras sebangsa intan.)
AL-WALIYU - Yang Maha Melindungi dan Menolong serta membela Hamba-Hamba-Nya. Atau Yang Maha Sahabat lagi Pelindung. Tuhan merupakan Sahabat setia terhadap segenap Sahabat-Nya
AL-HAMIED - Yang Patut dipuja dan dipuji. Segala puja dan puji adalah Milik-Nya jua.
AL-MUHSHI - Dengan Ilmu-Nya yang meliputi segala sesuatu, Dia menghitung dan memelihara segala ada, baik yang besar maupun yang kecil sekali pun, hingga tiada suatu pun yang luput dari Perhitungan dan Pemeliharaan-Nya. Atau Yang Maha Penghitung atau pun Yang Maha Perancang. Ia sumber ilmu matematika, dan oleh sebab itu sumber segala ilmu pengetahuan alam (lihat juga Al-Hasieb). Menurut Leopold Kronecker, seorang ahli matematika tersohor, "Tuhan hanya menciptakan nomor; selain itu, segala sesuatu adalah ciptaan manusia." Atau, yang lebih tepat, di alam semesta ini Tuhan mewujudkan ilmu matematika-Nya yang tinggi serta Kalkulasi dan Proporsi Ilahi, sehingga tugas manusia ialah hanya menemukan dan meniru Kemuliaan-Nya.
AL-MUBDI'U - Yang menjadikan segala sesuatu dari tiada. Segala apa yang diambil oleh Tuhan dapat dikembalikan-Nya.
AL-MU'IED - Yang mengembalikan lagi segala sesuatu yang telah lenyap. Melalui Kekuatan Nama ini, semua doa kita untuk arwah tercinta yang telah tiada akan dikabulkan oleh-Nya pada Hari Kebangkitan.
AL-MUHYI - Yang Maha Kuasa Menghidupkan segala sesuatu yang sudah mati. Ia memberi hayat kepada segala Makhluk hidup.
AL-MUMIET - Yang Maha Kuasa mematikan apapun yang hidup. Atau Yang Maha Pencipta Maut, atau Yang Maha Pemusnah. Segala sesuatu yang hidup akhirnya ditakdirkan mati oleh-Nya.
AL-HAYYU - Yang Maha Tetap Hidup. Hanya Tuhan jualah yang mempunyai Hidup abadi, karena Ia tidak lahir dan tidak mati pula.
AL-QOYYUM - Yang berdiri sendiri dan tetap mengurusi Makhluk-Makhluk-Nya. Ia untuk selama-lamanya berdiri tegak, siaga, dan awas.
AL-WAAJID - Yang Maha Kaya dengan Penemuan dan dapat melaksanakan segala sesuatu yang dikehendaki. Ia memberi bentuk badani kepada segala sesuatu yang terdapat di dunia ini.
AL-MAAJID - Yang Mempunyai Kemuliaan dan Maha Tinggi dari segala Kekurangan. Satu-satunya Ada yang patut diagungkan.
AL-WAAHID - Yang Maha Tunggal. Atau Yang Maha Tersendiri dalam bentuk dan jenis. Atau Yang Maha Pemersatu. Segala kelipat-gandaan tersatu di dalam Diri-Nya.
AL-AHAD - Yang Maha Esa. Yang Maha Tunggal, tanpa salinan, (maksudnya tidak ditinjau dari sudut urutan angka matematika, tetapi sebagai "Ia Yang tidak diserupai oleh sesama satu pun.")
ASH-SHOMAD - Yang menjadi tujuan segala makhluk dan tempat meminta sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. Atau Yang Maha Abadi. Segenap Makhluk menyeru-Nya dalam kekurangan, dan Dia, yang bebas dari segala kebutuhan, menyediakan kebutuhan mereka.
AL-QODIR - Yang sanggup melaksanakan semua hal yang dikehendaki. Tuhan Maha Kuasa. (Sezarah dari segala Sifat Nama ini terwujud pada laut lepas, ilmu Ilahi, dan bidang keuangan.)
AL-MUQTADIR - Yang sangat berkuasa. Kekuasaan-Nya menguasai segala yang kuasa.
AL-MUQODDIM - Yang Maha Kuasa Mendahulukan. Atau Yang Maha Pemercepat. Bila dikehendaki-Nya, Tuhan sanggup mempercepat segala urusan.
AL-MU'AKHKHIR - Yang Maha Kuasa Mengakhirkan. Atau Yang Maha Pemerlambat. Sebaliknya, Ia sanggup memperlambat segala urusan.
AL-AWWAL - Yang pertama Ada-Nya sebelum segala sesuatu ada.
AL-AAKHIR - Yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah (berakhir).
ADH-DHAHIR - Yang Lahir - Yang dapat dilihat kekuasaan-Nya. Segala sesuatu yang ada di luar.
AL-BATHIN - Yang Batin - Yang tidak dapat dilihat Zat-Nya. Segala sesuatu yang ada di dalam.
AL-WAALI - Yang mengendalikan dan menguasai segala macam urusan Makhluk-Nya. Direktur seluruh alam.
AL-MUTA'AAL - Yang Pencapaian-Nya berada di puncak ketinggian yang amat tinggi dan tidak dapat diatasi atau dilampaui oleh siapa atau apa pun.
AL-BARRU - Yang Maha Baik dan membuat segala macam kebajikan. Sumber segala kebaikan. Segala sesuatu yang baik berasal dari-Nya.
AL-TAUWAAB - Yang menerima tobat dan memberi maaf kepada Makhluk yang berdosa. Setelah menerima tobatnya, Ia mengampuni mereka.
AL-MUNTAQIM - Yang Maha Kuasa Menindak Hamba-Nya yang bersalah dengan menyiksa. Tuhan tidak meridai perbuatan jahat, dan lambat laun mesti membalas dendam-Nya.
AL-AFUWWU - Yang Maha Memberi Maaf, asalkan pendosa bertobat.
AR-RO'UF - Yang Maha Belas Kasih dan Penyayang. Belas Kasih ialah Tanda-Nya.
MALIKUL-MULKI - Yang memiliki segala kekuasaan di alam ini, dan dengan Kekuasaan-Nya melaksanakan segala hal yang dikehendaki. Atau Pemilik Kerajaan. Atau Pemilik Abadi segala Kedaulatan. Atau pun Pemilik Kerajaan Allah.
DZUL JALAALI wal IKROM - Yang memiliki sifat Kebesaran, Keagungan, Kemuliaan, serta Kemurahan. Tuhan Segala Keagungan dan Kemurahan. Dia Lebih Besar, Penuh Rahmah, dan Maha Pemurah.
AL-MUQSITHU - Yang Maha Adil dalam Hukum-Nya. Ilmu ekonomi juga berasal dari Nama ini. Ekonomi Ilahi bersifat adil dan cermat.
AL-JAAMI'U - Yang dapat mengatur dan mengumpulkan segala sesuatu. Tuhan mempersatukan segala sesuatu (yang beraneka segi) di dalam Diri-Nya.
AL-GHONIYYU - Yang tidak membutuhkan sesuatu apapun. Yang Maha Mandiri. Sedemikian agung Kekayaan-Nya sehingga besarnya seluruh alam semesta ibarat kepala peniti saja.
AL-MUGHNI - Yang dapat memberikan segala kebutuhan Makhluk dan Maha Kuasa Memberikan Kekayaan kepada Hamba-Nya. Ia melimpahkannya kepada siapa saja menurut Kehendak-Nya.
AL-MAANI'U - Yang dapat mencegah dan mempertahankan sesuatu. Pada akhirnya, hanya Tuhan jualah yang mampu menahan sesuatu sehingga batal.
ADH-DHAARRU - Yang dapat mendatangkan bahaya dan memberikan kemelaratan. Hanya Tuhan jualah yang mampu mengganggu atau menyusahkan Makhluk-Nya.
ANN-NAAFI'U - Yang dapat memberikan manfaat. Atau Yang Maha Menguntungkan. Hanya Tuhan jualah yang mampu menolong atau menyembuhkan Makhluk-Nya.
AN-NURU - Yang memberi cahaya kepada segala sesuatu. "Allah yang menerangi langit dan bumi." (Q24.35) Makhluk pertama ialah Nur Ruh Muhammad, yang muncul dari Nur Ilahi Yang Purba. Itu berarti bahwa Rasul adalah Makhluk yang terdekat pada Tuhan, dilihat dari sudut ontologis (hakikat hidup), dan tidak hanya dari sudut temporal (berkenaan dengan waktu).
AL-HAADI - Yang memberi petunjuk. Tuhan dapat menuntun kita sepanjang jalan yang lurus (atau benar).
AL-BADIE'U - Yang menciptakan alam semesta dalam bentuk yang indah yang belum pernah dibuat oleh siapa pun. Atau Yang Tiada Bertara. Ia yang menimbulkan segala sesuatu.
AL-BAQI - Yang Maha Kekal Wujud-Nya. Atau Maha Selamat. Atau Yang Maha Tetap. Meskipun segala sesuatu akan habis, tetapi Ia takkan berkesudahan.
AL-WARITSU - Yang tetap ada setelah segala makhluk tiada. Atau Yang Maha Waris. Pada saat segala sesuatu kembali kepada-Nya, Ia akan berada di tempat untuk menerimanya.
AR-ROSYIEDU - Yang Maha Pandai dan Bijaksana. Atau Yang Maha Penyuluh. Atau Yang Maha Pemandu yang merintis Jalan yang Benar. Nama ini dikaruniakan kepada segenap nabi, rasul, wali Allah, ahli hikmah, dan syekh yang patut dipercaya.
ASH-SHOBURU - Yang Maha Sabar. Tuhan adalah sumber segala Kesabaran. Banyak Nama-Nya, namun Dia telah ridha mengungkapkan yang di atas kepada Hamba-Hamba-Nya sebagai Nama-Nya yang paling berguna baginya.
User avatar
rainy
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 677
Joined: Thu Feb 08, 2007 1:28 pm
Location: makassar

Postby rainy » Tue Jun 05, 2007 3:08 pm

ini yang kedua :

klaim : AL-GHONIYYU - Yang tidak membutuhkan sesuatu apapun. Yang Maha Mandiri. Sedemikian agung Kekayaan-Nya sehingga besarnya seluruh alam semesta ibarat kepala peniti saja.

fakta : allah swt masih butuh harta rampasan perang


anybody else ?
User avatar
rainy
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 677
Joined: Thu Feb 08, 2007 1:28 pm
Location: makassar

Postby ali5196 » Tue Jun 05, 2007 3:14 pm

AR-RAHIEM - Yang Maha Penyayang. Ia melimpahkan Kemurahannya kepada semua orang yang beriman.


ALLAH = AL IRONIS !!

Aneh ! Menyebut diri MAHA Penyayang, tapi dia sendiri mengatakan bahwa kemurahannya hanya kpd 'semua orang beriman' alias Muslim doang ! Apa dia lupa pada ciptaannya sendiri, ke 4 milyar nonMuslim lainnya ? Allah = Al Pelupa ! :wink:
ali5196
Translator
 
Posts: 17308
Images: 135
Joined: Wed Sep 14, 2005 5:15 pm

Postby sapujagad » Tue Jun 05, 2007 3:25 pm

AL-GHONIYYU - Yang tidak membutuhkan sesuatu apapun. Yang Maha Mandiri

tapi .....membutuhkan benda2 ciptaannya untuk bersumpah

AR-RAHMAN - Yang Maha Pemurah. Ia yang melimpahkan Kemurahannya kepada segenap Makhluk-Nya.

tapi..... menyuruh muslim untuk memusuhi orang kafir yang notabene juga ciptaanNya

juga kontradiktif dengan ADH-DHAARRU - Yang dapat mendatangkan bahaya dan memberikan kemelaratan. Hanya Tuhan jualah yang mampu mengganggu atau menyusahkan Makhluk-Nya.

AL-TAUWAAB - Yang menerima tobat dan memberi maaf kepada Makhluk yang berdosa. Setelah menerima tobatnya, Ia mengampuni mereka.

tapi.... mengajarkan potong tangan buat pencuri

AL-MUNTAQIM - Yang Maha Kuasa Menindak Hamba-Nya yang bersalah dengan menyiksa. Tuhan tidak meridai perbuatan jahat, dan lambat laun mesti membalas dendam-Nya.

oh.... dendam juga toh.... kontradiktif dengan AS-SALAAM - Yang Maha Sejahtera (memberi keselamatan). Yang Maha Suci dari Sifat Buruk.

atau dendam-nya allah itu suci?

AL-HAADI - Yang memberi petunjuk

tapi.... ada banyak ayat Quran yang menyebutkan "Allah menyesatkan......"

ANN-NAAFI'U - Yang dapat memberikan manfaat. Atau Yang Maha Menguntungkan. Hanya Tuhan jualah yang mampu menolong atau menyembuhkan Makhluk-Nya.

tapi umatNya mengatasnakanNya (auwohuakbar...auwohuakbar...dst) sambil bakar2 tempat ibadah umat lain (ini sih bukan manfaat tapi mudarat....)
User avatar
sapujagad
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 513
Joined: Fri Oct 06, 2006 11:08 pm
Location: indonesia

Postby rainy » Tue Jun 05, 2007 3:28 pm

ali5196 wrote:
AR-RAHIEM - Yang Maha Penyayang. Ia melimpahkan Kemurahannya kepada semua orang yang beriman.


ALLAH = AL IRONIS !!

Aneh ! Menyebut diri MAHA Penyayang, tapi dia sendiri mengatakan bahwa kemurahannya hanya kpd 'semua orang beriman' alias Muslim doang ! Apa dia lupa pada ciptaannya sendiri, ke 4 milyar nonMuslim lainnya ? Allah = Al Pelupa ! :wink:


trims bang, itu yang ketiga.

ini yang keempat :

Klaim : AL-MUHSHI - Dengan Ilmu-Nya yang meliputi segala sesuatu, Dia menghitung dan memelihara segala ada, baik yang besar maupun yang kecil sekali pun, hingga tiada suatu pun yang luput dari Perhitungan dan Pemeliharaan-Nya. Atau Yang Maha Penghitung atau pun Yang Maha Perancang. Ia sumber ilmu matematika, dan oleh sebab itu sumber segala ilmu pengetahuan alam (lihat juga Al-Hasieb). Menurut Leopold Kronecker, seorang ahli matematika tersohor, "Tuhan hanya menciptakan nomor; selain itu, segala sesuatu adalah ciptaan manusia." Atau, yang lebih tepat, di alam semesta ini Tuhan mewujudkan ilmu matematika-Nya yang tinggi serta Kalkulasi dan Proporsi Ilahi, sehingga tugas manusia ialah hanya menemukan dan meniru Kemuliaan-Nya.

Fakta : :lol: :lol: :lol: gak usah dibahas lagi, udah banyak bertebaran dan bersileweran ke-oon-an allah swt soal matematika dan ilmu alam
User avatar
rainy
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 677
Joined: Thu Feb 08, 2007 1:28 pm
Location: makassar

Postby the-atheist » Tue Jun 05, 2007 8:00 pm

BTW... ada yang perhatikan kalau itu semua dobel dobel?
Gue ngga mendalami islam, tapi buat gue, Tuhan gue maha kuasa.. Dan ngga cuman kuasa merubah, kuasa penyayang, kuasa mencipta, dsb, tapi as simple as kuasa... kuasa for every single thing imaginable and unimaginable, termasuk, tapi tidak terbatas, pada kuasa kuasa yang ditulis...

Atau penyayang, kayak ada berapa kali... Tuhan gue juga bilang, kalau Dia maha kasih. Tapi ngga terbatas pada penyayang, pengampun, atau segala macam kasih kasih yang disebut disana..

Apakah itu bukannya menandakan bahwa aloh yang disebut itu aloh yang "terbatas"?
the-atheist
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1412
Joined: Mon May 28, 2007 1:36 pm

Postby rainy » Mon Jun 11, 2007 10:04 am

Klaim :
AL-BARRU - Yang Maha Baik dan membuat segala macam kebajikan. Sumber segala kebaikan. Segala sesuatu yang baik berasal dari-Nya.

Fakta :
Yang maha jahat : rampok, bunuh, ambil istri orang, pedofil, teror, perbudakan, perang, jarah, diskriminatif, jizyah
User avatar
rainy
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 677
Joined: Thu Feb 08, 2007 1:28 pm
Location: makassar

Postby SQUALL LION HEART » Mon Jun 11, 2007 10:25 am

AL-MALIK - Yang Maha Kuasa dan Merajai. Ia Raja seluruh alam semesta.

AL-WAALI - Yang mengendalikan dan menguasai segala macam urusan Makhluk-Nya. Direktur seluruh alam.

Kok raja seluruh alam semesta dan penguasa bisa ditakuti oleh muhammad dgn kata-katanya..

"
Ya Allah, seandainya muslim yg sedikit ini musnah
maka tidak ada lagi yg menyembahmu di bumi.."
SQUALL LION HEART
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2430
Joined: Thu Nov 23, 2006 8:56 am
Location: ujung langit

Postby kartun abiz » Fri Jul 06, 2007 7:42 am

AL-COHOL - Yang Maha Menyediakan KHAMAR di SYUUURGA.
User avatar
kartun abiz
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 305
Joined: Fri May 11, 2007 1:59 am

Postby Eneng Kusnadi » Fri Jul 06, 2007 8:13 am

AL - IBI yan suka ngeles dengan segala kemampuan ngelesnya :lol:
User avatar
Eneng Kusnadi
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2997
Joined: Sat Dec 30, 2006 1:26 pm
Location: Peternakan Unta/Camelot

Postby openyourmind » Fri Jul 06, 2007 3:35 pm

Eneng Kusnadi wrote:AL - IBI yan suka ngeles dengan segala kemampuan ngelesnya :lol:


Bagooos oom...asli ngakak gw bacanya...lanjuuut.
User avatar
openyourmind
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 3051
Joined: Fri Oct 20, 2006 8:42 am

Postby charles-mattel » Fri Jul 06, 2007 3:49 pm

al-esan
banyak alesan kalo nggak bisa jawab
charles-mattel
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 850
Joined: Fri Jun 15, 2007 12:13 pm

Postby SQUALL LION HEART » Fri Jul 06, 2007 3:55 pm

Al- OOT... selalu OOT ke agama yg lain..
SQUALL LION HEART
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 2430
Joined: Thu Nov 23, 2006 8:56 am
Location: ujung langit

Postby supercabe » Fri Jul 06, 2007 4:08 pm

AL-'ADHIEM - Yang Maha Besar; Yang Maha Luhur; Yang Maha Agung. Ia Raja alam semesta dan Maha Besar dari sudut martabat.


AL-QUDDUS - Yang Maha Suci dari Sifat Kekurangan. Atau Yang Maha Kudus.


Fakta:
Suka menipu.
Maha besar tapi bisa menipu membuktikan kalo allah juga maha rendah serendah tikus got!

ini tuhan apa iblis ya?
User avatar
supercabe
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1112
Joined: Fri Nov 03, 2006 1:31 pm
Location: Dimana-mana hatiku senang

Postby ndramus » Fri Jul 06, 2007 4:08 pm

Al-amakkk.....kafirr kurang kerjaan
User avatar
ndramus
Lupa Diri
Lupa Diri
 
Posts: 1587
Joined: Fri Nov 17, 2006 4:43 pm

Postby MONTIR KEPALA » Fri Jul 06, 2007 4:26 pm

rainy wrote:ini yang kedua :

klaim : AL-GHONIYYU - Yang tidak membutuhkan sesuatu apapun. Yang Maha Mandiri. Sedemikian agung Kekayaan-Nya sehingga besarnya seluruh alam semesta ibarat kepala peniti saja.

fakta : allah swt masih butuh harta rampasan perang


anybody else ?

ALLAHUMA DIPAKSAIN PISAN !!!
:lol:

bukan butuh rampasan perang .... coba kamu kan kristen fahami kalimat ini
  Keluaran 10:
  25 Tetapi Musa berkata: "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk TUHAN, Allah kami.
User avatar
MONTIR KEPALA
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4401
Joined: Wed Jul 26, 2006 10:16 am

Postby charles-mattel » Fri Jul 06, 2007 4:35 pm

nggak nyambung
mana ada kata rampok, jarah, di ayat itu?
yang ada orang israel sembelih korban, yang jelas punya sendiri, bukan hasil rampok, terus dibakar buat tuhan
maksa deh
charles-mattel
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 850
Joined: Fri Jun 15, 2007 12:13 pm

Postby MONTIR KEPALA » Fri Jul 06, 2007 4:40 pm

charles-mattel wrote:nggak nyambung
mana ada kata rampok, jarah, di ayat itu?
yang ada orang israel sembelih korban, yang jelas punya sendiri, bukan hasil rampok, terus dibakar buat tuhan
maksa deh

bukan itunya tel .... kamu mah bolot pisan ...
maksudnya TUHAN KOK DOYAN/BUTUH HARTA ... gituu ...

nah saya bilang bukan begono ... maksudnya tapi seperti ayat alkitab tsb ... kalo bicara rampasan boleh juga ..dialkitab banyak kok

Image
User avatar
MONTIR KEPALA
Kecanduan
Kecanduan
 
Posts: 4401
Joined: Wed Jul 26, 2006 10:16 am

Postby charles-mattel » Fri Jul 06, 2007 4:45 pm

baca yang komplit
yang dibakar itu apa aja
jeroan, lemak, kulit yang haram buat orang yahudi
itu biar nggak ada yang dimakan oleh orang yahudi, biar mereka nggak penyakitan
mana bisa awloh mikir sejauh itu? yang ada bisnis prostitusi di syurga....
charles-mattel
Jatuh Hati
Jatuh Hati
 
Posts: 850
Joined: Fri Jun 15, 2007 12:13 pm

Postby yusak_almasih » Fri Jul 06, 2007 5:02 pm

charles-mattel wrote:mana bisa awloh mikir sejauh itu? yang ada bisnis prostitusi di syurga....


KL GITU AULOH = GERMO YA BRO???
PANTES, PENGIKUTNYA MIKIR SELANGKANGAN MULU.
yusak_almasih
Mulai Suka
Mulai Suka
 
Posts: 477
Joined: Sat Aug 26, 2006 10:37 am

Next

Return to Ttg ALLAH 


 • Related topics
  Replies
  Views
  Last post

Who is online

Users browsing this forum: No registered users